Siberi setode laulud

Maaśelitsa laul

Ansambel Lill: Lidia Kondratjeva (e, k)

Maaśelitsa, veesselitsa!
Maaśelitsa, veesselitsa, veesse-jo-litsa!
Lääme-ks kolka kuĺatamma,
tõistõ-ks viirde veerätämmä.
Ammu-ks oodi mi sedä aigu,
ammu-ks oodi, ma kavva kaie,
kunas tulõ meil maaśelitsa,
kunas veerüs tuu veesselitsa.
Aŕa-ks tulĺ no maaśelitsa,
aŕa-ks viirdü meil veesselitsa.
Lääme-ks kolka mi kuĺatamma,
tõistõ-ks viirde mi veerätämmä.
Lööme-ks virka mi vehmerihe,
targa-ks panõ mi taossihe.
Püsü-i putsai täl puusa päällä,
lina-ks-seeme täl lehe päällä.
Saimõ-ks kokko mi sõbrakõsõq.

Laadna!

ERA, DH 34 (7) < Haida k – Andreas Kalkun, Anu Korb, Marge Laast 2007 < Lidia Kondratjeva, Maria Ossipova, Maria Peterson, Anna Kutšerenko, Tatjana Medetskaja, Alidia Stepanova.

Artiklid
Laulud
Heli 1987-1988
Heli 2007-2008
Video 2007-2008