Siberi setode laulud

Ilus poiss olen ma

Haida koor: Anna Bogdanova (e)

:,: Ilus poiss olen ma,
siiski umal naist ei saa. :,:
:,: Oi, minu rilla, oi, minu ralla,
oi, minu rilla rallallaa. :,:
:,: Kord juttu oli aetu,
kaks pruuti oli valmist kaetu. :,:
:,: Kaks pruuti oli valmis kaetu,
üks rikas, tõõnõ vaene. :,:
:,: Kui ma võtan vaese naase,
jääb śoo rikas ütsindä. :,:
:,: Kui ma võtan rikka naase,
jääb śoo vaene nuttama. :,:
:,: Jätän maalõ mõlõbaq
ja kosin umal kolmanda. :,:
:,: Linna maja nummõr kaks,
kus sisse astun nagu säks. :,:
:,: Preili istus tooli pääl,
kirjutas ja rehkendäs. :,:
:,: “Tere-tere, preilike,
kas lupat tulla minulõ?” :,:
:,: Preili vihaseks sis sai
ja jalga vasta maada lei. :,:
:,: “Jumalaga, preilike,
ma lähen maalõ tagasi. :,:
:,: Ma lähen maalõ tagasi
ja Juulit-Maiet vaatama.” :,:
:,: “Tere-tere, Juulike,
kas lupat tulla minulõ?” :,:
:,: Juuli vihaseks sis sai
ja jalga vasta maada lei. :,:
:,: “Jumalaga, Juulike,
ma lähen Maiet vaatama.” :,:
:,: “Tere-tere, Maieke,
kas lupat tulla minulõ?” :,:
:,: Maie vihaseks sis sai
ja jalga vasta maada lei. :,:
:,: Ilus poiss küll olen ma,
siiski umal naist ei saa. :,:
:,: Tarvis ilmas elada
ja haridust ei pidädä. :,:
:,: Siih olĺ laulul lõpõtus
ja noortõl poistõl õpõtus. :,:

Peamiselt Lõuna-Eestis tuntud ringmängulaul (tsõõrilaul), mida sarnase viisi ja sõnadega on lauldu ka mujal Eesti asundustes. Viis tuntud ka Lätis.

ERA, FAM 631 B (5, 6) < Haida k – Igor Tõnurist 1987 < Natalja Bogdanova, Anna Bogdanova, Jelena Kondratjeva, Darja Markova.

Artiklid
Laulud
Heli 1987-1988
Heli 2007-2008
Video 2007-2008