Siberi setode laulud

Katõ kooriga kaaśkõlõminõ

Haida koor: 1. paar: Natalja Bogdanova (e), Anna Bogdanova (k)
2. paar: Darja Markova (e), Jelena Kondratjeva (k)

Kohe-ks viiäs mi velĺo, kaśke, kańke,
:,: kohe viiäs mi velĺo, kaśke, kańke? :,:
Viiäs künnelde külele,
vaha viil aŕ vaŕolõ.
Palas künnel ilosahe,
palas vaha valusahe,
saasõ-ks illos elämine,
saasõ kallis kasumine.
Pala-i künnel ilosahe,
vaha pala-i valusahe,
saa-i illos elämine,
saa-i kallis kasumine.

A mis ajal sedä laulõti?
– A śoo ku poiss lätt naase perrä, mõrsja perrä.
– Lääväq lavva taadõ. Inne kotoh viil, inne minekit sis viil.
– Inne, ku kotost lätt poiss vällä minemä, vot sis lääväq naaseq tuu lauluga, ümbre lavva veeväq. Truuska vidä iih. Truuska om tuu iihvidäjä, sis lätt peigmiis, sis lääväq naaseq takah lauluga.

Peigmeest söödetakse hommikul enne mõrsjakoju minekut ning õpetatakse endeid tähele panema: ilusasti põlev küünal ennustab õnnelikku abielu ning kehvalt põlev õnnetut. Pulmalaulude põhimeloodia (kaasiguääl) kõlab siin pidulikumas kahe koori poolt esitatavas versioonis.

ERA, FAM 631 B (2) < Haida k – Igor Tõnurist 1987 < Natalja Bogdanova, Anna Bogdanova, Darja Markova, Jelena Kondratjeva.

Artiklid
Laulud
Heli 1987-1988
Heli 2007-2008
Video 2007-2008