Siberi setode laulud

Kosilasõ kitmine

Bulatnova koor: Maria Petrova (e), Anna Bogdanova (k)

Kae-ks, mi kae, kae nüüd näe, näe,
kae, jo kae, kae, näe, näe,
kiä-ks ta kiä suuri meil sõitõnõssõ,
kiä ta kiä kõrki meil kõndinõssõ?
Velĺo-ks meil velĺo suuri siin sõitõnõssõ,
velĺo-ks meil velĺo kõrki meil kõndinõssõ.
Velĺo-ks meil velĺo korgõ meil kosilanõ,
velĺo om velĺo pikki meil peiopoissi.
Lätt tä, lätt tä naista küll naitõmahe,
uba- küll ubasuuda nakas ostõmahe.
Vello-ks meil velĺo ommõ üle veere,
kosi-ks, meil kosilanõ üle kolga.
Õga-ks mi õga pelgä-i joht kittennä,
õga-ks mi õga pelgä-i naid naarijita,
katõ-ks meil katõ keele naid kandijita.
Lüü-ks mi lüü kättä nüüd kättä vasta,
tõista-ks mi tõista vasta küll tõrahudi.
Õga-ks, mi õga hooli-i naid hundsakida,
õga-ks mi õga pelgä-i naid pindsakida,
śoo-ks mi śoo laulu jal lõpõtami.
Kosi-ks meil kosilanõ meil üle kolga,
noori-ks om noori meesi siin üle nulga.

No vot! Vot sjoo jäi mul aŕ inne, mul inne viil olĺ vaia kats sõnna üldäq.

Peigmehepoolsed pulmalaulikud (kaasiguq) või sugulased laulavad kiitust peigmehele, kes sõidab pulmade esimesel päeval mõrsjat “ostma” ja ära tooma. Sugulased kiidavad laulus peigmeest suureks ja uhkeks ning väidavad, et neil pole põhjust tema pärast häbeneda ega kadetsejaid karta. Laulul on peolaulude meloodia praasnikuääl.

ERA, FAM 631 B (1), 631 A (5) < Bulatnova k – Igor Tõnurist 1987 < Maria Petrova, Anna Bogdanova, Nadežda Andrejeva, Anna Grigorjeva, Matrjona Spirodonova.

Artiklid
Laulud
Heli 1987-1988
Heli 2007-2008
Video 2007-2008