Siberi setode laulud

Tütärlatsõq, linnukõsõq

Krestjanski koor: Maria Jeremejeva (e, k)

:,: Tütärlatsõq, linnukõsõq,
aŕ ti minku-i mehele! :,:
:,: Vale-valerii, vaie-rallallaa. :,:
:,: Aŕ ti minku-i mehele,
aŕ ti joosku-i joodikõlõ. :,:
:,: Joodikõl saat nälgä nätä,
ei saa iial tagasi. :,:
:,: Jood’k lätt´ kõrtsi, joosõ purjo,
tulõ kodo, larmitsõs. :,:
:,: Võtap piidsa, pessäp naist,
üle piha pliks ja plaks. :,:
:,: Naane lätś nulka nudsahti,
pingi ala piidsahti. :,:
:,: Oh mino esä, oh mino imä,
mis ti minno kasvatit! :,:
:,: Innep väikost vette veenüq,
kannu mere kallõlõ. :,:
:,: Sääl minno vesi veerähtänüq,
vii kallõ kasvahtanuq. :,:
:,: Saan’q mina mõsumõskijast,
külä tõlva tõstijast. :,:

Malatsõ!

Ringmängulaul, kus leidub regilauludest pärit motiive. Tütarlapsi hoiatatakse, et nad ei läheks joodikule mehele, sest joodik näljutab ja peksab naist. Laulik süüdistab oma vanemaid, miks nad ta üles kasvatasid, võinuksid viia selle asemel vette.

ERA, DH 66 (2) < Krestjanski k – Andreas Kalkun, Anu Korb 2007 < Maria Jeremejeva, Anna Haavapuu, Jekaterina Horovets, Veera Jeremejeva.

Artiklid
Laulud
Heli 1987-1988
Heli 2007-2008
Video 2007-2008