Siberi setode laulud

Maali-Maali, maamakõnõ

Aleksandra Nikitina

Maali-Maali, maamakõnõ,
sul olĺ illos süämekene,
paistsõ nigu pääväkene.
Eeläq-toonaq tullidõ
Essu armulavvalõ.
Sääl sa näit õnnistust:
suust tulĺ vällä surmahais,
iho-hingõ likõt täüs.
Aamõn!

Jovva-i inäp.

Fragmendid vaimulikest värssidest. Motiiv armulaual toimuvast imest, mille tagajärjel “surma hais” läheb inimesest välja.

ERA, DH 413 (1–6) < Haida k – Andreas Kalkun, Tiit Sibul 2008 < Aleksandra Nikitina.

Artiklid
Laulud
Heli 1987-1988
Heli 2007-2008
Video 2007-2008