Siberi setode laulud

Kolm vaest

Haida koor: Natalja Bogdanova (e), Jelena Kondratjeva (k)

Tulli-ks, ma tulli üles nüüd hummogulla,
tulli jo tulli üles hummogulla.
Varra-ks, ma varra väiko valõgõga.
Miä-ks olĺ, miä tüü edimäne?
Käpe olĺ, käpe jala mul kängimine,
pääle-ks olĺ, pääle pää sugimine.
Suiõ-ks, ma suie pää, mõsi suu,
lätsi-ks, ma lätsi vällä sis kaemahe,
ussõ-ks, ma ussõ tsõõrilõ morolõ.
Võti-ks, ma võti viha vinnele,
luvva, ma luvva loodsigu kottalõ.
Lätsi-ks, ma lätsi tarrõ sis tagasi,
pühe-ks, ma pühe tarõ, pühe talli,
kua-ks, ma kua kolmõnulgalidse.
Panni, sis panni põhu põllõ pääle,
kääni-ks, ma kääni käeräti pääle.
Asu-ks viil veie, asu veie aro mailõ,
põhu-ks, ma põhu pühä palo pääle.
Esi-ks, ma esi pääle sis saisadi,
kullõ-, ma kullõhõlli, kaehõlli,
kullõ-, ma kullõhõlli sis kolmipoodi,
kae-, ma kaehõlli katsipoodi.
Kuuli-ks, ma kuuli kolmi ikõvata:
Ütsi, sis ütsi iki läskä naane,
tõnõ-ks, no tõnõ iki eseldä poiga,
kolmas, no kolmas iki imeldä tütär.
Midä-ks, sis midä iki läskänaane?
Tulli-ks, sääl tulli kinä keväjäkene,
maa-ks tulĺ, maakünnü aokõnõ.
Olõ-s täl, olõ-s maa kündijätä,
arol, no arol adrakandijata.
Toda, no toda iki läskä naane.
Midä-ks, sis midä iki eseldä poiga?
Tulli, sääl tulli kinä kui keväjäkene,
lätsi, tä lätsi mäele kündemähe,
arro-ks, no arro atra kandõmahe.
Lätsiq, täl lätsiq hukka hobõsõriistaq,
arro-ks, no arro adõr täl lagosi.
Küläst, lätś küläst esse küsümähe,
vallast, no vallast kaema vanõbat poissi.
Kuna-ks, tuu kuna tulli külä ese,
tulli-ks, no tulli vallast vanõp meesi,
tõisil sai, tõisil maa künnetüstä,
arol sai, arol adra kannõtusta.
Toda, no toda iki eseldä poiga.
Midä, sis midä iki imeldä tütär?
Tulli-ks, no tulli kinä keväjäkene,
kaldu-ks, täl kaldu kangaaokõnõ.
Toda-ks, no toda iki imelda tütär,
olõ-i, no olõ-i ulli oppajat.

Viländ!

Lüroeepiline laul. Minategelane ärkab, riietub, pühib toa ning viib prahi põllega pühasse metsa. Seal kuuleb ta kolme õnnetu nuttu. Lesknaine, isata poeg ja emata tütar kurdavad oma kurba saatust. Viisiks on diatoonilises laadis praasnikuääl.

ERA, FAM 640 A (8) < Haida k – Igor Tõnurist 1987 < Natalja Bogdanova, Jelena Kondratjeva, Olga Freiland, Anna Fjodorova, Anna Jefimova, Darja Markova, Maria Vassiljeva.

Artiklid
Laulud
Heli 1987-1988
Heli 2007-2008
Video 2007-2008