Siberi setode laulud

Pöörälaul: Kost lauluq?

Bulatnova koor: Anna Bogdanova (e), Maria Petrova (k)

Juuskõ-ks püürä, juuskõ ti püürä pühäpäävä,
juuskõ püürä, juuskõ püürä pühäpäävä.
Kallil aol, kallil ti aol kõik karakõ.
Püürä-ks puutõ, püürä kõik puutõ lääväq pöörelidsest,
tsõõri-ks, tsõõri, tsõõri tsõõriguq sõsarõq.
Ülge-ks iista, ülgeq ti iista küll, kel om inäp,
pankõq-ks pääle, pankõq ti pääle küll, kel om palĺo.
Selle-ks naasel, selle-ks om naasel mul veid´okõsõ,
olõ-s koolih, olõs ma koolih joht opimanna,
Võnnuh sõnno, Võnnuh ma sõnno küll võttõmanna,
śoo-ks opõ, śoo-ks ma opõ meil umah kotoh.

Ulĺkõnõ, min’qq!

ERA, FAM 631 A (10, 12, 11) < Bulatnova k – Igor Tõnurist 1987 < Anna Bogdanova, Maria Petrova, Anna Grigorjeva, Nadežda Andrejeva, Matrjona Spirodonova.

Artiklid
Laulud
Heli 1987-1988
Heli 2007-2008
Video 2007-2008