Siberi setode laulud

Hopõn murtu

Haida koor: Natalja Bogdanova (e), Anna Bogdanova (k)

Esä and´, esä Kreeka minno sulasõsta,
esä and´, esä Kreeka sulasõsta.
Anni-ks, tä anni talvõst sinnä tallipoisist.
Kreeka, no Kreeka külmäl kündmä aie,
hallal ai, hallaaigo atra kandma.
Käeq, mul käeq külmsi künnärpääni,
jalaq, mul jalaq jakani haludi.
Teie-ks, ma teie tulõ toomistikku,
sau, ma sau saarõ veere pääle.
Kuna-ks, mul kuna kundsaq sääl kostuvvaq,
jalaq, mul jalatallaq tahesivaq,
seeni sei, seeni susi mu hobõsõ,
rohi-ks, no rohilitsõ ruunakõsõ.
Lätsi-ks, sis lätsi ikkõh ese poolõ,
lainal, no lainal ese lavva mano.
Kiä-ks läts, kiä kurvalt küsümähe:
“Midäd, sa midä ikõt, poiga noori,
lasõt, no lasõt, mino latsõkõnõ?”
“Kreeka, no Kreeka külmäl kündmä aiõ,
hallal, no hallaaigo atra kandma.
Käeq, sääl käeq mul külmssi künnärpääni,
jalaq, no jalaq jakani haludi.
Teie-ks, ma teie tulõ toomistikku,
sau-ks, ma sau saarõ veere pääle.
Naksi-ks, sis naksi kundsõ kostutamma,
jala-ks, ma jala taldo tahendamma.
Seeni, sei seeni susi mu hobõsõ,
rohi-ks, no rohilitsõ ruunakõsõ.”
“Tuu om, tuu murõh väikene,
tuu-ks om, tuu kaih kasinakõnõ.
Talli om talli täüsi meil hobõsita,
lauda- om laudatäüsi laudikita.
Võtaq-ks, sa võtaq veerest verrev hopõn,
panõq-ks, sa panõq kõrki sis kõrvalõ,
mineq-ks, sa mineq Kreeka sis tagasi.”
Lätsi-ks, sis lätsi üle Poksa nurmõ,
keere-ks, ma keere üle kesäpõllu.
Sääl, sis sääl näiväq näiokõsõq,
sääl, no sääl kaivaq kabõhõisõq.
Taa-ks, no taa poissi meele saasiq,
olõs, sis olõs suvõ ma söömäldä,
k´ausi-ks, ma k´ausi talvõ ar kängäldä,
kui-ks, no kui meele taa poissi.

Lüroeepiline laul, mis räägib noormehest, kes saadeti võõrsile sulaseks. Tööline aetakse külma ilmaga kündma. Sel ajal, kui noormees lõkke ääres oma külmunud liikmeid soojendab, murrab hunt ta hobuse. Poiss läheb nuttes koju. Isa lohutab, et tallis on veel hobuseid. Tagasi pöördudes möödub noormees neidudest. Need lubavad suve söömata ja talve kingadeta olla, kui aga sellise mehe endale saaksid. Viisiks on diatoonilises laadis praasnikuääl.

ERA, FAM 631 B (5, 6) < Haida k – Igor Tõnurist 1987 < Natalja Bogdanova, Anna Bogdanova, Jelena Kondratjeva, Darja Markova.

Artiklid
Laulud
Heli 1987-1988
Heli 2007-2008
Video 2007-2008