Rahvausund tänapäeval



Bählul Abdullajev Mütoloogiline olend Alarvadõ (Albastõ) Azerbaidžaani sünnikombestikus
Patricia Lysaght Tänapäeva Iiri pärimusekandja traditsioonilised uskumused ja jutud
Gábor Barna Surnunägijad (hingenägijad) tänapäeva Ungari külas
Leonid Makarov Keskaja kristlus ja paganlus Kaama-Vjatka jõgikonnas
Jelena Boikova Muusika lõunaudmurtide traditsiooniliste uskumuste süsteemis
Olga Mazur Kazõmi hantide karupeied
Nikolai Bojarkin Mordva pillimuusika tüübid
Nino Mindadze Laste nakkushaigustega seotud uskumused ja kombed Gruusias
Tatjana Bulgakova Uute abivaimude saamislugu nanai šamanismis
Tatjana Minnijahmetova Ternespiima söömine - Baškiiria udmurtide omapärane tavand
Oksana Dobžanskaja Muusika nganassaani šamaanirituaalis
Reet Naber Õnnelikku merereisi!
Zurab Džopua Etioloogilised remargid ja muistendid Abhaasia nardieeposes
Irina Nurijeva Lõuna-Udmurdi kevadpüha akaška
Carola Ekrem Püha Valentini päev - uus soome püha
Triinu Ojamaa Nganassaani šamaanitrummi muusikalistest ja muusikavälistest funktsioonidest
Natalja Gluhhova Semantilised rühmad mari palvete leksikas
Edita Olupe Läve semantikast läti pärimuses
Oleg Gratšov Ehituslikud ja paigutuslikud aspektid mansi ja udmurdi kultusekomplekside kujunemisel
Per Peterson Suhtumine huntidesse ja hundid rootsi rahvausundis
Galina Gratšova Dolgani olustikujuttudes leiduvatest traditsioonilistest uskumustest
Valeri Petrov Eluenergia, haldjad ja jumalad mari meditsiinis
Anait Grigorjan Traditsioonilise tegelaskuju muutumine keskaegsetes armeenia valmides kõrvutavalt kogumiku “Kalila ja Dimna”, “Pantšatantra” ning Aisopose mõistujuttude ja valmidega
Éva Pócs Indo-Euroopa šamanismi jäljed Kagu-Euroopas
Béla Gunda Oskar Loorits ja ungari rahvaluule
Jelena Puškarjova Neenetsi nimedest
Robin Gwyndaf Deisidaimonia, “jumalate kartus”
Larissa Rõbakova Traditsiooniline usund ja kombestik rahvalauludes
Tsovinar Harutjunjan Kosmogoonilise ürgohvri kujund armeenia kangelaseeposes “Sasna Tsrer”
Ingrid Rüütel Kihnu pulmakombed - juured ja suundumused
Ženija Hatšatrjan Ühe kosmogoonilise ohverdamisrituaali reliktid
Natalja Sainahhova Manside usundist
Mall Hiiemäe Hingedeaeg
Kristi Salve Vepsa metshaldjapärimus tänapäeval
Marina Hodõreva Vatka ja Kalmezi udmurtide rahvamuusika erijooni
Jelena Sergejeva Koolalaplaste jutustava folkloori uurimine ja publitseerimine
Mihály Hoppál Sümbolravi ungari rahvameditsiinis
Maria Slessarjova Idapoolsete soome-ugri rahvaste pulmalaulude sümboolikast ja seostest kombestikuga
Margarita Hruštšova Udmurdi uskumuste ja kalendritavade süsteem
Galina Soldatova Mansi karupeiete muusika
Irina Iljina Komide traditsiooniline ettekujutus haiguste etioloogiast
Vladimir Sõsov Surnuitkud ja matusekombestiku psühhologismi dünaamika
Aleksander Ivanov Veelkord udmurdi kangelaseeposest
Aleksander Škljajev Kaasaegseid lugusid palesmurdist
Tuija Joutsivuo Külanarri sotsiaalne staatus Soomes
Galina Šušakova Maise ja mittemaise maailma idee udmurdi muinasjuttudes
Arne Kalland Vastastikku vaimudega: haigus ja ravimine jaapani kogukonnas
Wulfhild Ziel Religioon ja traditsiooniline rahvausund
Agnezs Kerezsi Obiugrilaste riitustega seotud pillid
Gunnar Ternhag Tähelepanukeskmes on rahvamuusik
Nikolai Konakov Poltergeist komi folklooris ja uskumustes
Aleksander Titovets Traditsioon kui arengu faktor ja tingimus
Joanna Kretsu-Kantsõr Sünd ja surm uskumustes
Tatjana Tjapkova Refrääni funktsionaalsed ja struktuursed iseärasused idaslaavlaste pulmalaulude kompositsioonis
Ivan Kruk Kultuuri ökoloogia
Lidia Toidõbekova Keremet mari mütoloogias
Mare Kõiva Loitsust riituseni
Svetlana Tolstaja Pühakute austamine ja selle transformatsion slaavlaste rahvakultuuris
Marju Kõivupuu Kolm rahvaarsti Lõuna-Eestist
Natalja Tšesnokova Põhja-Uurali müüt
Katalin Lazar Põhjahantide karupeiete laulud
Per Martin Tvengsberg Solör-Värmlandi metsasoome ilmaennustaja ja ravija
Niina Lavonen Kiestenga karjalaste uskumustestrahvajuttude põhjal
Heiki Valk Lõuna-Eesti XIII - XVII/XVIII sajandi külakalmistud rahvatraditsioonis ja uskumustest
Serafima Lebedeva Kevadsuvised palvuspühad geršõd Varklet-Bodja külas
Ülo Valk Eesti mardilaulude usundilisest taustast
Ursula Lehr Demonoloogiliste uskumuste maailmas
Tatjana Vladõkina, Vladimir Vladõkin Traditsiooniline nägemus maailma ideaalsest korraldusest udmurdi mütoloogilis-religioosses süsteemis
Aado Lintrop Udmurtide paganlikud ohvritoomisviisid
Kärt Summatavet-Randmaa Embleem
Aleksandr Lipatov Mõnede tüpoloogiliselt seotud soome-ugri ja slaavi teonüümide ajalugu ja semantika
Mare Kõiva Saateks
Åsa Ljungström Lambur muutub haihtuvaks hääletajaks...



E-väljaanne põhineb 1995. aastal ilmunud artiklitekogumikul Rahvausund tänapäeval.

Toimetajad Mall Hiiemäe ja Mare Kõiva
Keeletoimetaja Kristi Salve
Korrektuur Mare Kõiva ja Sander Vesik
Arvutikiri Mare Kõiva, Aado Lintrop ja Tuuli Otsus
Noodikiri Taive Särg
Pilt Kärt Summatavet
Kujundus ja makett Sander Vesik
ISBN 9985-851-09-9

E-väljaande koostas Maris Kuperjanov
ISBN 978-9949-446-92-6
© EKM Teaduskirjastus 2011