Vadja ja isuri laule laulis juba Eesti folklooriliikumise algusaegadel loodud ansambel “Hellero”. 1994. aastal “Hellero” lauljate lastest loodud “Väike Hellero” on seda traditsiooni jätkanud. Uue ajendi vadja lauludega põhjalikumalt tegelda andis 2003.–2004. a hõimurahvaste programmi poolt toetatud vadja projekt, mille eesmärgiks oli abistada Jõgõperä kooli rahvalauluansamblit vadja keele ja laulude õppimisel. Janika Oras valis välja vadja laulud, mis saadeti Jõgõperrä ja mille õppisid ära ka “Väikse Hellero” tüdrukud. 2004. a suvel laulis “Väike Hellero” neid laule koos Jõgõperä lasteansambliga “Linnut”, ühiselt esineti Luuditsa külapühal. Lisaks vadja lauludele on “Väikse Hellero” lauljaid inspireerinud 20. sajandi esimese poole isuri laulude salvestused, kust sai õppida traditsioonilist naiste kooslaulu. Kolm vadja ja isuri laulu on ilmunud ansambli CD-plaadil “Mis maksab muaobonõ”.

Ansamblid Väike Hellero ja Linnut esinemas Luuditsa külapühal. Foto: M. Arukask, 2004. 2004 (Madis Arukase erakogust).

Janika Oras ja Leanne Barbo (“Väikse Hellero” laulja ja EMTA / TÜ VKA magistrant) õpetasid kohalikele vadja laule ja tantse 2010.–2013. aastal Vadjamaal Jõgõperä külas toimunud vadja keele kursustel. Kursused viis läbi vadja keele uurija, TÜ dotsent Heinike Heinsoo, korraldajaks oli Soome Ingeri Kultuuriselts. Leanne Barbo on võtnud vadja laule ka eesti-liivi ansambli “Tai-tai” repertuaari.*

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimuslaulu õpetajana on Janika Oras õpetanud vadja ja isuri laule ka sealsetele tudengitele. 2012. aastal käidi koos Ergo-Hart Västrikuga hõimurahvaste programmi toetusel välitöödel isurite ja vadjalaste juures ning esineti koos Dmitri Harakka-Zaitseviga ansamblist “Talomerkit” isuri pühal Viistinas. Üks tol korral ansambli “Šoikkulan laulut” lauljatelt õpitud viis on jõudnud ka siia väljaandesse. EMTA lõpetajatest laulavad väljaandes Timo Kalmu ja Mari Kalkun. Mari esitatud vadja laulu leiab ka tema Eesti-Soome ansambli “Runorun” 2015. aastal ilmunud heliplaadilt.

Siinne väljaanne ongi omamoodi kokkuvõte kõigi eespool nimetatud vadja-isuri laulu sõprade tegevusest, mis on toimunud kas “Väikse Hellero”, EMTA õppetöö või Jõgõperä keelekursuste raames.