Ojoto, sõsaruvõni

(mõrsja õpetamine)

Margit Päkk ja koor

Lae alla .mp3 fail

Vadja keeles

Ojoto, sõsaruvõni,
Ojoto, emäni lahsi,
tunnõdõ mennä, tunnõ õlla,
taija tarkutta eläätä!
elä nurkkõza nupizõ,
eläko kolkkõza kopizõ,
pööri tšehsi permannolla,
kanta halgod haukkumõtta,
tooka vesi verkkamõtta!
Elä oottõlõ tšälüjä,
tsälül tšäed tšätšüvezä,
elä oottõlõ natoja,
naodõ laatiid lahjojani!
Tuõbõ äijäni mereltä,
võta kaššõli selässä,
tuõb tšütü tšüntämässä,
võttaga saappugõd jalgõssa!
Siis siä kuulud kunnioilla,
siis vaa sinnua tšiitetä.

Eesti keeles

Ojoto, mu õeke,
Ojoto, mu ema laps,
oskad minna, oska olla,
mõista targalt elada!
ära nurgas pobise,
ära kolkas kobise,
pöörle keskpõrandal,
kanna halud (vastu) haukkumata,
too vesi ütlemata!
Ära oota kälisid,
käli käed kätkikeses,
ära oota nadusid,
naod teevad oma veimeid!
Kui tuleb äi merelt,
võta seljakott seljast,
tuleb küdi kündmast,
võta saapad jalast!
Siis sa kuulud aulike hulka,
siis vaid sind kiidetakse.

Vadja kirjakeeles

Ojoto, sõsaruvõni,
Ojoto, emäni lahsi,
tunnõdõ mennä, tunnõ õlla,
taija tarkutta elätä!
elä nurkkõzõ nupizõ,
eläko kolkkõzõ kopizõ,
pööri tšehsi permannollõ,
kanta halgod haukkumõttõ,
tooka vesi verkkamõttõ!
Elä oottõlõ tšälüjä,
tsälül tšäed tšätšüveze,
elä oottõlõ natoja,
naodõ laatiid lahjojani!
Tuõbõ äijäni mereltä,
võta kaššõli selässe,
tuõb tšütü tšüntämässe,
võttaga saappugõd jalgõssa!
Siiz siä kuulud kunnioillõ,
siiz vaa sinnua tšiitetä.

Noorikule lauldi pulmalauas, õpetades teda, kuidas tuleb elada mehekodus: ole hakkaja ja energiline, tee omal algatusel kõikvõimalikud talutööd. Mõrsja ja peiu õpetuslaulud on kõlanud kõigis läänemeresoomlaste pulmades. Õpetuslaulude järgi peab noorik uues kodus hakkama saamiseks olema ennekõike töökas, aga ka kuulekas ja tagasihoidlik.

T Oudekki Figurova, Rajo (Ariste 1986: 43–44, 74, 85–86; Paul Ariste, Aino Valmet, Ingrid Rüütel 1966, RKM, Mgn II 1235 k, 1236 a).

M Kattila (Armas Launis 1903, Rüütel 1977: 232).

Kõrvõttula perenaine isur Anna Smirnova “meneb sõvaat sõtkomaa, uhtoam õjallõ”. Foto: E. Laid, 1942 (ERM Fk 1009:41).