Tulkaa, tüttäred, tulõllõ

(öötule laul)

Anna Kivisoo ja koor (arhiivisalvestus)

Kati Soon ja koor

Lae alla .mp3 fail

Vadja keeles

Tulkaa, tüttäred, tulõllõ,
vanad naizõd, valkõallõ!
Tuli on tehtü tüttärille,
laikka lahsailõ lavottu.
Tuli on tehtü tuulõõ pääle,
laikka õtsallõ lavottu.
Tüttäred, sõzeüeni,
sõbrani, emäni lahzõd,
la-ka kukun kuu valulla,
la-ka vilisän vilulla,
kajahtutan kassõ’õlla!
Se kuulub kumu kotoosõ,
ääli äühtšäb ennelleni.
Tšülä tääb kurjõd kukkuvahsi,
lidnaa linnud laulavahsi.
Tunnõb enne äälessäni,
kumõassa kurkussani.
Enne vasso vassaõlõb:
“Eväd ned kuku tšülää kurgõd,
eväd laula lidnaa linnud!
se kukub kuvattusõni,
ilotsõb imetettüni.”

Eesti keeles

Tulge, tüdrukud, tulele,
vanad naised tulevalgele!
Tuli on tehtud tüdrukutele,
leek lastele laotud.
Tuli on tehtud tuule peale,
leek külaotsale laotud.
Tüdrukud, minu õekesed,
mu sõbrad, mu ema lapsed,
las kukun kuuvalgel
las vilistan vilus,
kajan kastel!
See kumin kuuldub koju,
hääl kostab mu emani.
Külarahvas teab, et kured kukuvad,
linna linnud laulavad.
Mu ema tunneb mind häälest,
mu kumedast kurgust.
Ema vastab vastu:
“Ei need kuku küla kured,
ega laula linna linnud!
See kukub mu sünnitatuke,
ilutseb mu imetatu.“

Laulvad neiud kutsuvad üksteist ja külarahvast küla serva tuld tegema. Järgneb poeetiline pilt neidudest, kelle ilusat laulu peetakse linnulauluks – ainult ema tunneb ära, et ei laula linnud, vaid tema enda tütar. Tule ääres, nagu ka külavahel kõndides ja kiigel lauldes, on laulud kestnud kaua ja lauldes on omavahel põimitud paljusid sobiva sisuga lüürilisi motiive.

Rituaalset lõket on Ingerimaal tehtud mitmetel suvistel pühadel. Siinse tulele kutse laulmisajaks on 19. sajandi suurlaulik Anna Ivanovna nimetanud suvisteid ehk nelipühi.

Liikuva pühana olid suvisted mais-juunis. Suvistelaupäeval käidi kalmistul surnuid mälestamas, haudadel toimuvaks rituaalseks söömiseks valmistati pirukaid ja muud head. Õu pühiti puhtaks, ja metsast toodi õuele kaski. Tüdrukud läksid metsa koguma taimi, millega sai mune kollaseks värvida. Üldiselt värviti suvistemunad kollaseks, kuid on teateid ka punastest munadest. Värvitud mune andsid tüdrukud poistele selle eest, et nad kiige pärast suvistepüha maha lõhkusid. Kiiguti üldiselt ainult suvisteni. Mune anti ka karjastele. Õhtul tehti tuld.

Mõnedes külades käidi jüripäevast suvisteni laupäeva- või pühapäevaõhtuti “valvetulel” (vdj valvatuli, valvotuli). Tule ümber tantsiti ja lauldi öö otsa. Tüdrukud lõid vitsaga kolm korda tuld ja loitsisid: “Tudrad tulle ja linad põllule!“ Siis visati vits tulle. Loitsumotiive leidub ka tulele kutsumise lauludes: kes öötulele ei tule, selle linad mädanevad likku või saab tema poeg kehva savipõletaja ameti.

T Anna Ivanovna, Peen-Rudja (August Ahlqvist 1854–1855, SKVR IV3 4652).

M Anna Kivisoo, Ropsu, ja koor (Lauri ja Aili Laiho-Simonsuuri 1937, ERA, Pl 114 A1).

A Anna Kivisoo ja koor (Lauri ja Aili Laiho-Simonsuuri 1937, ERA, Pl 114 A1).