Lõõ, lõõkku, tšii, tšiikku!

(kiigelaul)

Leanne Barbo ja koor

Lae alla .mp3 fail

Vadja keeles

Lõõ, lõõkku, tšii, tšiikku!
La-ka vaatan lõõkkuani,
missä puussa lõõkku tehtü?
Eb-ko lie lepässä tehtü,
paju-puussa painutõltu –
leppä abraz murtumaazõ,
paju abraz painumaazõ,
kahtši abraz katkõmaazõ.
Varod omad vahtõradzõd,
tšültšipuud on tšünnäpuizõd,
aluspuud anõõpajuizõd.
Tšülää poisid, velvüeni,
elkaa rehgaa lõõkuttagaa,
raskaassi rahsuttagaa,
ett’en maalõ lankõizi,
rohoo pääle rohsahtaizi!
Eb õõ velvüd lõõkuu alla,
eb-k’ õõ tširjav tšiikuu alla,
eb õõ maalta võttajõita,
roojassa ülentäjeitä.

Eesti keeles

Kii, kiiku, kii, kiiku!
Las vaatan oma kiike,
mis puust on kiik tehtud?
Ega pole lepast tehtud,
pajupuust painutatud –
lepp on habras murduma,
paju habras painduma,
kask habras katkema.
Aisad on vahtrast,
küljepuud on künnapuust,
aluspuud hanepajust.
Külapoisid, vennakesed,
ärge väga kõvasti kiigutage,
raskesti raksutage,
et ma maha ei langeks,
rohu peale ei ropsataks!
Ei ole vennakest kiige all,
ei ole kirjutki kiige all,
ei ole maalt võtjat,
porist ülestõstjat.

Kiikujad küsivad, kas kiik on tugev. On küll, kiik on tehtud heast puust. Laulja hoiatab kiigutajaid, et nad liiga suurt hoogu ei teeks, sest neiul pole kiige all oma venda, kes ta kukkudes kinni püüaks.

Kiikumine kuulub kevad-suvisesse kombestikku ja on olnud nii Soomes, Ingerimaal kui Eestis väga armastatud. Suuri kiikesid, kuhu mahtus kuni 20 inimest, oli Kesk- ja Lääne-Ingeris. Sellistel kiikedel võidi lisaks eeslaulja ja koori vaheldumisele laulda ka nii, et mõlemal kiigelaual oli omaette eeslaulja. Või lauldi ühel kiigelaual eest ja teisel laual olijad kordasid värssi. Siinse laulu Anna Ivanovnalt pärit alusteksti juures on kommentaar: “Suvelaul, ükskõik, mis päeval laulmiseks.”

Kiigelkäimine oli noortele tähtsaks laulukooliks – Väinö Salminenile jutustati nii Kurkola kui Soikola neemel, et pühade ajal tuli suurtele kiikedele paatidega noori isegi Eestist, nii et sai kuulda uusi laule. Salminen kirjutab, et ei ole võimalik ette kujutada kiigeplatsi ilma tüdrukuteparve lauluta ja meeste jorisemiseta (Salminen 1929b: 63).

Siinne viis on üks vadjalastelt üles kirjutatud kiigeviise, mis on väga sarnane Põhja-Eesti, eriti Virumaa kiigeviisidega. Sarnased on ka algussõnad – näiteks algavad Virumaa kiigelaulud: kii, kiike, laa, laike.

T M Mati (Axel August Borenius-Lähteenkorva 1877, SKVR IV3 4682, Launis 1910: 12, nr 33).

T Anna Ivanovna, Peen-Rudja (August Ahlquist 1854–1855, SKVR IV3 4651).