Tulka kokkia kiittõlõmma

(koka kiitmine)

Leanne Barbo ja koor

Lae alla .mp3 fail

Vadja keeles

Tulka kokkia kiittõlõmma!
Üvä kokki, kaunis kokki
keitti supi suuta müütä,
pani soolad meeltä müütä.
Kokk õli tootu Koivisoossa,
koki poika Poolõzmaalta,
ize kokki Inkerimaalta.
Kõik õli saatu, kõik õli tootu:
saatu õlid sarvipääd jäneksed,
tootu õlid tedridõ lehtikorvad,
saiõt tootu Saarõmaaltõ,
viinat tootu Viromaaltõ,
oluõd õmaltõ maaltõ,
peenet saiõt Petterisse.

Eesti keeles

Tulge kokka kiitma!
Hea kokk, kaunis kokk
keetis supi suu järgi,
pani soola meelepäraselt.
Kokk oli toodud Koivisoost,
koka poeg Poolamaalt,
ise kokk Ingerimaalt.
Kõik oli saadud, kõik oli toodud:
saadud olid sarvepead jänesed,
toodud olid tedred lehtkõrvad,
saiad toodud Saaremaalt,
viinad toodud Virumaalt,
õlled omalt maalt,
peened saiad Peterburist.

Vadja kirjakeeles

Tulka kokkia kiittõlõmma!
Üvä kokki, kaunis kokki
keitti supi suutõ müüte,
pani soolõd meelte müüte.
Kokk õli tootu Koivisoossõ,
koki poikõ Poolõzmaaltõ,
ize kokki Inkerimaaltõ.
Kõik õli saatu, kõik õli tootu:
saatu õlid sarvipääd jänesed,
tootu õlid tedrid lehtikõrvõd,
saiõd tootu Saarõmaaltõ,
viinõd tootu Viromaaltõ,
oluõd õmaltõ maaltõ,
peened saiõd Petterisse.

Enne peolt lahkumist tänavad pulmalised kokka, kes oli keetnud head road. Söögid on erilised, kaugetest kohtadest kokku toodud.

Kokka võidi kiita nii mõrsja- kui peiukodust lahkudes. Vadjalastelt üles kirjutatud variantides on üsna palju isuripärasusi. Paul Ariste arvates on vadjalased laulu saanud isuritelt, näiteks isuripärasest Koivistost on vadja keeles saanud Koivisoo.

T M Duńa (Jevdokia) Trofimova, Luuditsa (Tõnu Seilenthal, Tiit-Rein Viitso, Viktor Danilov jt 1973, RKM, Mgn II 2334 f).

T Oudekki Figurova, Rajo, ja Maťo Gerassimova, Jõgõperä (Ariste 1986: 45, 75, 86 ja Ariste 1960: 60).