JÕULUPUU

Põletatakse jõulupuud jõululaupäeva õhtul … Jõulupuukomme on veel tänapäeval elav … Pioneeride ja komnoorte tekkimisega Eestis ... Jõulupuukommet selgitati ja põhjendati rahva seas … Jõulu ajal põletatakse jõulupuu … Jõulupuu tuppatoomise komme on päritud sakslastelt … Elistveres a. 1845 käsutas mõisa omanik krahv Stackelberg … Minu lapsepõlves 1860. paigu ei teatud maal … Kui mina poisike õlin … Emaisa oli mõisa metsavaht … Ma olin kuue-seitsmeaastane … Mõisaproua kutsus kõik moonameeste lapsed jõulupuule … Jõulu ajal oli Sangaste lossis suur kuusk laeni… Minu ema, kes käis siin külakoolis umbes … Jõulupuud tehti sel ajal veel harva … Mõisas ollid jõulupuud kõege enne … Vanasti jõulupuud ei olnud … 1901. a. ma lätsi kooli … Sain suvel neljaseks … Jõulupuud ei olnud alamatel umbes 70 a. tagasi … Jõulukuuske näime kigepäält koolin ja kige enne kirikun ... Jõululaupäeval viiakse kuusk surnuaiale … Varemini oli juhuslikult külas mõnes õues kuusk … Nüüd tuuakse meilegi … Linnaväljakuil ja suuremates asulates … Ku jõulukuusk juba rohkem moodi tulli … Kuuse metsast tõi ikka alati isa … Kui ma veike õlin … Jõulupuud ikka tehässe lastele … Magatakse einte peal … Siin rääkis mulle veel Jaan Muld … Kalamiis Hants ütel … Ja kui surnu jõulude lähedal … Jõulupuud tunti ikke … Jõulukuuske nägin mina lapsena esimist korda kodus … Jõulukuusk oli juba päev vai kaks ennem kodu toodud … Valmistati „kolaskeid“. Kolaskiteks nimetati nisujahust … Õunu pandi puu otsa ... Õhtul tõi isa kuuse tuppa … Kui ma noor olin … Maal ei tehtud piparkooke … Esimest jõulupuud nägin, kui olin viieaastane … Jõulupuust Eestis 1902. aastal. Olin nelja-aastane … Jõulupuust 1895. a. Olin 4–5-aastane … Tainast tehti kringlid … Kõige levinum oli jõulupuu külge riputada … Pandi õlejupid, paberitükid vahele … Puud ehitatakse, küinlad ja kombekid … Isa tõi meile Jõvist saia … Linnas kuulus ettevalmistuste hulka ehteasjade tegemine… Olin kuueaastane, kui kuusepuud mäletan … Puu ehiti kompvekkide ja jõulusaiadega … Kuuse küljes olid ehted … Ehteid olli vähe … Me käisime onu juures … Jõuluõhtul sai vigurit tehtud … Kuusk oli ära ehitud õunte … Ei mäleta, et meie jõuluõhtu kunagi oleks olnud … Meie pere jõulupuud 1992. a. ... Kuusk oli toas, kuni kolmekuningas oli läbi … Küünlaid põletati veel vana-aasta õhtul … Jõulukuusk toodi jõuluks … Peale kolmekuningad viidi kuusk välja rehetuppa … Kuuske hoiti toas kuni peale pühi … Uuem komme on jõulukuuskede pidulik ärasaatmine …