Õlu

Koduõlut tehti Kolga rannas ainult jõulupühadeks ja jootudeks Jõuluaegas, kus ikka suits välja tuli, sääl ikka oli õlut Jõuluks tehti üsna palju õlut … Mõisateenijatele anti jöulus 15 toopi ölut teenija kohta ... Jõuluks anti mõisainimestele mõisast pool vakka linnaseid … Õlut tehti jõulus pailu ... Mitusada toopi tehti õlut vanasti … Väga palju õlut tehti, mõni tegi sada toopi, mõni paarsada Saaremaal on jõulud kõige suuremad pühad … Õlut tehti kolm vaati … Vanaema oli teinud ka koduõlu … Jõuluõlu, see oli igas majas … Olgu ta vaesem kui vaene inimene … Vanasti inimesed rääkisid, et sügisel peab otri lõikama … Viina polevat olnud, seda kangem tehtud aga õlut … Jõulu õllevee keetmise … Kui õlut es lähe jõuluks käima … Kui haud õlletõrdes on käärimise vahu sees … Mo ema viis ikki jõulu esimese püha umingu kannutäie õlut … Jõulu esimese püha hommikul valab eeskujulik pereisa … Jõuluöösel minnakse sauna vihtlema … See oli vanast, et kui olut tehti enne joulut … Öösel kell 12 pandi õllekatlad tulele … Jõulu ajal tehti õlu valmis ja viidi sugulastele õlleproovi … Enne jõulu käivad noormehed taludes võrut tegemas … Söömalaual ei puudunud iialgi kirju kadakane õllekann … Õllekapp või -kann oli laual … Jõulu ajal olid õled maas … Õlut tehti ja joodi … Jõuludes tehti igas peres õlut … Esimese püha lõunalaual ei puudunud keedetud õlu … Jõuluõlut pidi üks aste küindlapäevaks ka oidma …