PÕLLUNDUS

Talvel sai ju mõisarehte pekstud ... Jõululaupäeval veetakse heinu … Jõulupühadeks toovad mehed ehk naesed omad tööriistad … Jõuluks pidid kõik võerad riistad ära saama viidud ... Jõuluks pidid saama kõik külasse välja antud asjad … Ka jõululaupääv koristadi väljast põlluriistad ära … Jõululaupäeva õhtal toodi tööriistad tuppa … Jõuluõhtu toodakse kõiksugu tööriistad rehealla … Kõrred piavad jõululauba õhtul kisendama … Rüga ei tohi lõigaten maha jätta … Saadurullid ja viljapead, kui need korjamata jäävad … Ustakse, kui üks odrapea üksi põllu peale kasuma ununeb … Rukist lõikama minnes läks peremees kõige ees … Kui esimest korda teatud aastal õsuma mindud … Mõnes kohas on jäätud esimene viljavihk … Mõni oli hoidnud alal vihu … Jõuluhommikul läheb perenaine aita … Möldrid külvasid jõululauba omigu teri veskipõrandale … Jõuluõhtul pannakse käsikivi vahele teri … Jõululaupa õhtu käiatakse kõik terariistad … Kui jõuluöösel ahjuluud ehk roop hobuse asemel … Jõulu- ja nääriöödel küntässe ja äestässe … Rüa orasile panti talsipühist väikese puust ristikese sisse … Jälle jõulu ajal tegi isa puust risti … Kui heinakuhi valmis saab … Samuti viidi jõululaupäeval ka heinamaale tuhka … Kui jõuluöösel surnuajast koolja kontisi tuua … Mõni palutanud jõulu esimetsel pühal linu homungul … Kes jõulupühade esimesel pühal näeb toas põrandalt … Jõululauba õhtu toodi kilimit kaeru laua alla …