KARJANDUS

Kui jõuluöösi mingisugune loom sünnib … Jõululauba panti kirves, tera ületsipidi … Jõululaupäeva õhtul pannakse kirved lautade uste alla … Pannakse kirved laudaukse alla … Jõulu- ja nääripäeval pandi vikat pööningule heintesse … Jõululaupa õhtu löödud kerves lauta kahe härja vahele … Kerves löödi härjapaari vahele laudaseina … Jõululaupäeva õhtul viidi veiste alla kirves … Jõululaupäeval pannakse kirves laudaukse alla ... Et loomadelt painajaid hoida … Jõulu- ja nääriöödel viidud suur puuraiumise kirves … Kui tüdruk läheb jõululaupäeval lehmi lauta lüpsma … Kus eläjäd jõululaupäevä ammuvad, sääl saab eläjäte kahjo Igakord peab meesterahvas ukse lahti võtma … Jõulu- ja uueaasta hommikul et pea mitte naised … Vastse aasta edimatse pühä hommikul tegi meesterahvas ... Talsipühade öösi käib Kristus Jumal igas loomalaudas … Jõuluõhtu riputasid toa juurest kuni laudani perenaised õlgi … Ma mäletan, et isa läks vara hommikul loomi talitama … Jõuluööl kell kaksteist rääkivat loomad ... Legend räägib ja minu ema ka rääkis … Jõuluõhtul pidid lehmad laudas isekeskis kõnelema … Sis ku ma viil lats olli, kõneldi, et lihma jõuluüüse kõnõlõse … Talvsipühi hummogu viijäs lehmile sõglaga lõigutut leibä … Esimese pühal, kui Aotäht umbes kell viis aega näitas … Iga jõulu- ja iga uueaasta hommikul antakse loomadele … Kogu eluaegas, ükskõik kus ma elan-olen … Esimese püha hommikul viidi loomadele leiba … Jõululauba kesküü aeg mintasse lauta … Jõuluhommikul viidi kõikidele koduloomadele … Jõululaupäeva õhtul tuuakse üks kuivanud rukkileib … Esimesel jõulupühal enne kiriku minekut söödeti loomi … Kui jõuluööse ja uueaasta ööse loomadele leiba viiakse … Ka loomadele pidi kella 12 ajal süüa andma … Jõululaupäeva õhta anta iga loomale tükk leiba suhu … Jõuluöösi antakse kõikidele loomadele leiba … Jõululaupäeval võetasse matt kätte … Jõulu esimese püha hommikul vara söödeti loomadele leiba … Esimesel jõulupüha hommikul peavad talu perenaene … Jõululaupäeva öösel pidi loomadele leiba antama … Kesk jõuluööl minnakse loomasi söötma … Jõulu esimese püha omigu leigatud leiba sõõla sisse … Ka antakse loomadelle jõulu laube ööse igaühele … Jõulu- ja uueaasta hommikul anti loomadele leiba … Jõuluööl viidud lauta loomadele soola-leiba … Loomadele antakse jõuluööse kolm suutäit leiba … Loomadele anti jõuludel kui ka uuel aastal külma vett … Uueaasta ööse ja jõululauba ööse peab loomatallis … Jõululaupäeva öösel ja uue aasta ööl … Esimese püha ommuku anti sigadelle kuiva süüki … Loomadele ikka anti leiba. Jõululaupa anti … Taliste edimatse pühal ja vastse aastel andas penile … Ka kodused loomad said „parema suutäie“ … Jõuluaigu tuudi korviga haina’ … Talsipühi hummogult ku’ minti eläjit ravitsama … Umbes 50 a. tagasi toodud jõululaupäeva õhtu … Jõululaupäeva õhtu pannakse õled põrandale maha … Jõulu- ja uueaasta õhtul toodi külimituga kaeru sisse … Esimese püha hommikul mindi veiksid söötma … Jõululaupa tehti üks leib … Süämise aal oli viinapudel laua all kaeravaka sees … Esimese püha ommuku peremees tõi külimituga kaeru … Jõulu esimise püha homikul enne koidu hakatust … Jõuab oomik, siis võtab peremees leva … Jõuluõhtul kella 12 aegu viidi loomadele midagi paremat ... Enne, kui jõuluommuku minti lauta … Perenaine läinud siis levakäärikutega ja kaerakülimituga … Jõulus lambalauta minnes teretati … Küsitlesin pereemasid nüüd 1976. a. … Mõnes kohas pandud elajate joogi kui inimeste joogi sega ... Jõulu esimesel pühal pandud loomi küna sisse pärmi … Pääval antakse terase ja vase pealt lojustele juua … Jõulu esimese püha, nõndasama ka nääripäeva hommikul … Talsipühi edimätse pühi anda-as enne sukugi juvva’ … Jõulu- ehk talsipühi õdangul … Jõulu esimesel pühäl ei või keegi kariloomadele vett anda … Edimatsel jõulupühal ega vastse aaste päival ei anda eläjaile … Esimesel jõulupühal ei joodete elajaid … Vanasti ei antud lehmadele mitte jõulu esimesel pühal juua ... Talvistepüha õhtul ei tohi karja lämmi veega joota … Edimatse talvistepüha elajid ei või välja jooma laske … Kui tahetakse, et lehmad ja lambad suvel hästi terved … Ku talvistõpühi edimätse pühä lehmä juutmada jätetäse … Jõulu esimesel pühal ei anta lojustele juua … Talviste esimesel pühal hommiku vara … Et elajad suvel karjas ei jookseks … Kes edimesel jõulupühal ümmer lauda käüb … Joululoupe öösse kell 12 peab karjane … Talsipühi aigo kutsuti papp lauta … Jõulus võtab perenaine linase riide nartsu … Kui jõululaupäeva öösel hundi saba ja triivistriku … Võetakse kolm oksa jõulupuu küljest ... Tahab keegi omale paremat loomade sugu … Kes jõulupoolba ööse tõise talu loomapõhu sisse … Jõululaupäeva öösel pandakse nõia poolt loomalauda …