JÕULUÕLED

Jõulupühade aegas tuuakse heinad tuppa … Jõuluks tuuakse heinad tuppa … Jõulus olid õled, sirged, pikad õled … Minu noorepõlve asi oli nii … Õled jõulupuu asemel 1886. aastal ... Õled toodi tuppa siis, kui oli jõulupuu valmis ehitud … Põhud või möödunud sajandil õled … Meie külas õlgi tuppa ei toodud … Kui heinu tuppa toodi … Jõuluõhtu ei tooda enne õlgi sisse … Oli söödud-joodud … Jõulus tuudi kolm sületäit einu tuppa … Vanaaegne jõulutervitus: „Tere, jõulud ... Minu isa tuppa õlgi tuues küsis enne prauksil ukse vahelt … Jõuluõhtu toodi meil heinu tuppa … Kui jõuluõled olid tuppa toodud … Lastele öeldi jõulu ajal, et jõulutaat toob õled tuppa … Jõululaupäev, kui õled tuppa tuuakse … Õlut visati ka põhku … Jõululaupäev toodi videvikus jõulud tuppa … Tahma ega tuhka ei tohi jõuluõlgedesse lasta sattuda … Meil iks imä pand jumalanulka pingi ala peoga hainu … Üks jõulukomme on see … Jõulu ajal ei lähe inimesed vooditesse … Jõõlulauba õhta, kui õled sisse tuuasse … Jõuluajal tuuakse õled tuppa ümber kuuse … Jõuluõhta toodi õled … Jõululaupäeval toodi tuppa põhud … Kui jõulu ajal tuuakse heinu tuppa, siis tuleb hea heina-aasta Nõuti, et jõuluõlgi ei tohtinud sasida … Kui jõulupõhkus müradaks, siis sui rugid sasjased Heameelega nähti jõulupõhkude peenekstampimist … Vormsis räägiti, et mida peenemaks õled tallati … Poisikesed pannakse jõuluõlgede pääl puksima … Jõululauba toodi õled tuppa … Viimane kahl aeti üles ja lauldi … Jõuluajal, kui õlgi tuppa tuuakse … Jõulude ajal visati õlgi lae alla … Jõulupühal toodud heinu tuppa … Möödunud aastal toodi Virukülas jõululaupäeva õhtul õled … Peale söögi toodi 2–3 kubu õlgi sisse ... Õlgi visati parsile … Jõululaupa õhtu olid ka õljed … On peremees oma katsumised katsunud … Peotäis õlgi visati lakke … Mõnel pool seoti ka poisse ja tüdrukuid õlesidemetega ühte … Laest korjati sinna kinni jäänud õlekõrred … Pärast visati õled põllule, et tuleks hea viljasaak Jõulupõhkudega suitsetakse kaapsamaad … Vanasti toodi jõululaupäeva õhtuks rukkiõled tuppa … Jõuluõled hoitakse alles … Jõulupõhud viidud viimasel pühal loomadele alla … Natuke jõulupõhku hoidis perenaine alal …