Külaskäigud

Esimesel jõulupühal ei tohtinud keegi külasse minna … Kes joulu esimäse pühä huomigu külasse läks … Noorelrahval on mood jõulu ajal külas käia … Jõulu esimesel pühal ei käidud külas … Kui jõulu esimesel pühal külaline oleks tuln … Jõulu esimese püha omigu naisterahvas ei tohi külasse … Kui jõulu esimise püha hommikul … Jõulu esimisel pühal ei pea naisterahvas … Talvistepüha edimatse püha ei tohi naisterahvas … Kui raskejalgne naesterahvas juhtub jõulu esimesel pühal … Kui jõulu esimesel pühal teise peresse keegi läks … Jõulude ajal hulkusid poisid kambas perest peresse … Käimist alustatakse jõululaupäeva õhtul … Jõulu ajal käidi Muhus ennem esimese püha hommikul … Ühevahe oli see jõulohomikone ümberhulkumine väga suur … Teine püha oli määratud külaskäimiseks … Esimesel pühal oldi kodus … Paarkümmend aastat tagasi käisid poisid jõulu mööda küla … Esimesel pühal ei tohtinud külasse minna … Kaks nädalat sõideti hobustega mööda küla … Jõulu teisel pühal harilikult olnud rohkesti pidusid … Jõulupühad olid vanal ajal suured rõõmupühad … Vanamees ütleb: „Sii niisugune asi Muhus … Tuleb keegi jõuluks peresse … Kui edimätse pühä külälisele süvvä ei anna … Jõululaupäeva õhtul käisid enne nn. „viinagraaditaja“ … Kui vanast käidi „vestaga“ kristoslaavitamas … Krõstuslavtaja käüvä talsipüühi hummogolt varra … Latsõ käüvä talsipühi hummogult vai mõnõh paigah õdagult … Talsipühi om kolm päivä … Jõulupuu toodi. Käisid siis küla vahel … Jõulu ajal käisid ka sandid ... Jõulu essimese püha homiko käivad pissikesed poisid … Paar nädalat enne jõulu käisid poisid kõikides peredes … „Võrutegemisest“ ei kirjutanud … Jõulude ajal on poistel kombeks moodustada „jõuluseltsid“ … Jõulude aegu käisid poisid külas … Sindi lähedal Tori külas käis esimese jõulupüha hommikul … Jõuluõhtuks ei läin keegi kottu välja … Tüdrukutelt manguti pähkleid … Tüdrukud olid kõige nobedamad pähkid korjama … Muhus on laialdaselt moodis … Linna töömehed olid – aega oli talve ja siis pühade aegas … Jõuaksid need jõulud tulla ...