Söögilaud, söömine

Jõululaupäeval tõstetud söögilaud keset tuba … Türni-Jaagupil oli jõulu ja uieaasta öösi soolahunnikud … Jõululaupäeval võis laua ära kraamida … Jõulupoolpää õhtu peab soola laua pääle kausi alla panema … Jõululauba õhtu panna sool klaasi alla sulama … Jõululaupäev õhtul saand iga hingelise jäuks leivatükk … Vanastõ panti talsipüha õdagu suula õga lavvanulga pääle … Jõululauba õhta pandi pihutäis suula leeva alla … Ja siis pidi söögipalvet pidama … Ahjust võeti soe toit välja, pere aste ümber laua … Jõululaupääva õhta piab lapsäd … Läks esimesel pühal peremehel või perenaisel ... Lauale asetakse kõik noad ja toidunõud ühtekokku … Jõululauba õhtu pandi kogu ööks kõik noad laua peale … Jõulude ja nääride ajal võis igaüks süüa niipalju kui süda lustis Jõulus peab rohkesti sööma … Kui jõululaupäeva öösel peab öö läbi sööma … Kui pühadesöögid valmistamata … Jõuaks aga jõuaks jõulud tulla … Jõõlulaaba laaleti lastele … Jõuluks tehti paremat süüa ja lapsed laulsid … Millal jõudvad jõulud tulla … Et eestuleval suvel rahvas hästi terved oleksivad … Söödi jõululaupäeva öösel kolm korda … Jõõlulauba üüsi vaja seitse kõrda süüa, siis on igal söögil tulu Siis pidi seitse korda sööma jõuluööse … Jõulu ajal, see tähendab öösel pidi üheksa korda sööma ... Üheksa korda öö sees süüa … Öösel peab üheksa korda sööma ... Jõuluööl süüakse üheksa korda, et õnnistus oleks majas Jõulu- ja nääriöössetele pidivad sigur seitse korda … Jõululauba üüssi ja vana-aasta üüssi seisis süük laual … Kaksteist korda pidi jõululaupa õhtu sööma ... Jõululauba öösi söödi 12 korda … Jõulu ajal pidi põllumees kaksteist korda sööma … Merimees pidi sööma kaksteist korda jõuluööl … Jõululaupäeva öösel ja vana-aasta öösel peab … Jõululauba ööse pidada kaksteistkümmend korda söödama … Jõuluöösi pidi olema kaksteist sööki laual … Kui jõuluööl söögid laua pääl on, siis tuleb viljakas aasta Jõuluõhtal pidi terve öö läbi kõik söök lavval olema … Uue aasta öösel ja jõuluöösel ei viidud toitu laualt … Jõuluõdagu süvvä-i inne … Jõuluöösel peavad kõik toidud lahti olema … Jõululauba õhtu pandi söök lauale ja istuti sinna juurde … Jõulu ajal jäetakse söök kogu ööks lauale … Söök jäi lauale hommikuni ja panti puhtad taldrikud ... Vanarahvas pand talsipühi puulpühä õdagu ... Enne jõulu viidud ennemä värävä postõ otsa vaimõlõ … Käsikivile asetati puud pääle … Vanasti viidud rehevaimudele jõulude ajal toitu … Jõululaupäeva ja neariõhta pandud toiduasja leede … Jõuluks tehti vorsti, üks vorst jäeti kuski nurka majaaldijale … Jõulu- ja näärilauba õhta seisid leib ja lihakont laual … Jõulu- ja uueaasta ööks jäeti kogu toit lauale … Jõululauba õhta pandi leib laua peale … Setumaal räägitakse, et neitsi Maarja käivat jõuluöösi ... Toit jäeti lauale. Jeesus Kristus käis söömas Meil oli jõulu ajal alati see käsk … Surnuajavaht pidada jõululaupäeva õhtul küna sisse vett …
TOITLUS
Söögilaud, söömine