Песни сибирских эстонцев

Я ухожу

Женщины на кладбище (1995)

Las ma lähen, las ma lähen
sinna, kus ma Jeesust näen.
Seda üksi taga nõvvan,
et ta palge ette jõvvan,
igavesti sinna jään.
Valgustus, valgustus,
päike pilved laotas.
Seda aega uotan väega,
millal kõige vagadega
näen su palvet rõemuga.
Inglihial, inglihial
kostab minu kõrvu sial.
Kus on tiivad, kus on tiivad,
mis mind hädaorust viivad
Siionisse täna viel.
Taevalinn, taevalinn,
oh, et seal ju oleksin.
Ja ta päälisväravatel,
tema kuldses uulitsades
oma Jeesust kiidan siin.
Paradiis, paradiis,
sinu vilja maitsen siis.
Sinu elupuide vilus
näen ma Jeesust taeva ilus,
oh, kui õnnis olen siis.

Похоронная песня. Я ухожу туда, где увижу Иисуса. Ангельские крылья унесут меня из юдоли на небеса. Там я стану блаженна.

FAV 81 < Omski obl, Okonešnikovo raj, Zolotaja Niva k – A. Korb, E. Vahtramäe, op I. Kaimer 1995 < Valentina Illak; Emilie Illak (Lepik), snd 1922; Lonni Ilves, snd 1925; Rosalie Taits (Leib), snd 1928; Leonora Haller (Sarap), snd 1922; Olga Parts, snd 1926; Elfriede Reisman (Haller), snd 1925; Liidia Rist.

Статьи

Аудио

Песни

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка, Лилиенгофка
Юрьевка
Оравка, Николаевка
Золотая Нива
Эстонка, Лилейка
Цветнополье

Видео

Песни и танцы

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка
Лилиенгофка
Кайдулы
Оравка
Золотая Нива
Лилейка
Цветнополье