Песни сибирских эстонцев

I 18 Мария отравилась

Эмилия Наариц и Мария Ведом (1999)

Maria oli kihvti juonud,
balniitsa* viidi ta.
:,: Ta viidi laazarisse
ja panti vuodisse. :,:

:,: Kaks tohterit (ja) kolm õde
tema elu kaitsesid. :,:
:,: “Oh kaitske ehk ärge kaitske,
minu elu pole midagi.” :,:

:,: Siis anti talle rohtu
ja rohtu ta ei juond. :,:
:,: Siis anti tal pilulid*,
ta vastu ei võtnud neid. :,:

:,: Siis tulid tema vanemad
Mariat vaatama. :,:
:,: “Maria, sa Maria,
tie silmad lahti sa. :,:

:,: Tie silmad lahti sa ja
ja räägi meiega.” :,:
:,: Siis tuli tema peidmees
Mariat vaatama. :,:

:,: “Maria, sa Maria,
tie silmad lahti sa. :,:
:,: Ku(i) silmad lahti tied sa,
siis suren sinuga.” :,:

* haiglasse (vrd vn больница)
* siin: tablette

Из-за несчастной любви девушка отравилась. Ее увозят в больницу, врачи пытаются ее спасти, но девушка не принимает лекарств. К ней в больницу приходят сначала родители, потом жених. Жених обещает умереть вместе с ней, если та откроет глаза.

ERA, CD 305 (3) < Omski obl, Krutinski raj, Rõžkovo k – A. Korb 1999 < Emilia (Miilja) Naarits (Kodasma), snd 1916; Maria (Mari) Vedom (Kodasma), snd 1913.

Статьи

Аудио

Песни

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка, Лилиенгофка
Юрьевка
Оравка, Николаевка
Золотая Нива
Эстонка, Лилейка
Цветнополье

Видео

Песни и танцы

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка
Лилиенгофка
Кайдулы
Оравка
Золотая Нива
Лилейка
Цветнополье