Песни сибирских эстонцев

С песней вечером в субботу

Мильда Антонович, Вальдемар Кринталь и Линда Рундальцева (2012)

:,: Mina laupa õhtu lauluga
läen oma pruuti vaatama. :,:

:,: See tee läks läbi metsade
ja läbi lillepeenarde. :,:

“Tule tagasi, tule tagasi,
tule lauba õhtu tagasi.

Tuled üksinda, tuled pilliga,
saad minu juure magama.

Tuled hulgaga, saad malgaga
ja piale seda sõimata.”

Kui pruudi juure jõudsin ma,
siis hüüdsin: “Uks tie lahti mul!”

Pruut ukse lahti tegi mul
ja enda järel viis voodi mind.

“Tule magama, tule magama,
tule minu juure magama.

Kui on sul külm, siis ütle mul,
siis teki piale panen sul.

:,: See tekk on uus ja villane
ja külm ei pääse kallale*.” :,:

Kukk laulis veerand nella pial,
tuleb meil nüüd lahkuda.

“Tule tagasi, tule tagasi,
tule lauba õhtul tagasi.

:,: Tule üksinda, tule pilliga,
siis saad minu juur(d)e magama. :,:

Tuled hulgaga, saad malgaga,
ja pialekaupa viel sõimata*. ”

* külm ei kipu kallale
* ja pialegi viel sõimata

В субботу вечером молодой человек собирается в гости к невесте. Девушка обещает оставить его на ночь, если тот придет один. А если он придет с компанией парней, она обещает дубинкой съездить.

ERA, EV 105 < Krasnojarski krai, Karatusi raj, Karatusi as < Ülem-Bulanka k – A. Korb, A. Kalkun, op E. Sepping 2012 < Milda Antonovitš (Pool), snd 1934; Valdemar (Volde) Krintal, snd 1937; Linda Rundaltseva (Pool), snd 1930.

Статьи

Аудио

Песни

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка, Лилиенгофка
Юрьевка
Оравка, Николаевка
Золотая Нива
Эстонка, Лилейка
Цветнополье

Видео

Песни и танцы

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка
Лилиенгофка
Кайдулы
Оравка
Золотая Нива
Лилейка
Цветнополье