Песни сибирских эстонцев

В ночном покое дышат земля и лес

Маали Леэр (2012)

Mets ja maa nüüd hingab unerahul,
kui kõik maailma katab pime üö.
:,: Kuu see tõuseb taevaserval üles,
lõpetud on kõik mu päevatüöd. :,:

Metsa ääres kena neiu seisab,
sülles hoiab oma veikest last.
:,: Ja sealjuures ise härdast nutab,
üteldes: “Mu armas, kallis laps. :,:

Sinu pärast loodi mulle häbi,
sellepärast jätan maha sind.
:,: Kõnni üksi eluilm kõik läbi
niikui kõigist maha jäänud lind.” :,:

Neiu veikse maja puole ruttab,
paneb lapse ukseläve peal.
:,: Ja siis ise kiirel sammul ruttab
vahutava jõe laintesse. :,:

:,: Ja need lained teda vastu võtsid
ja oma ohvri alla neelasid. :,:

Neiu oleks omal otsa teinud,
kui ei oleks kalamehed näind.
:,: Kalamehed talle appi jõudsid,
elusalt tõid neiu kaldale. :,:

Oh te, neiud, noorukesed,
mis te endid surmate.
Parem ilmas häbi kanda,
mitte ennast surmata.

Девушка с ребенком планирует самоубийство. Оставив ребенка у двери какого-то дома, она бросается в реку. Рыбаки спасают девушку. В финале песни звучит нравоучение, чтобы девушки не сводили счетов с жизнью, а лучше бы смирялись с общественным осуждением.

ERA, EV 120 < Krasnojarski krai, Karatusi raj, Ülem-Bulanka k – A. Korb, A. Kalkun, op E. Sepping 2012 < Maali Leer (Rundaltseva), snd 1929.

Статьи

Аудио

Песни

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка, Лилиенгофка
Юрьевка
Оравка, Николаевка
Золотая Нива
Эстонка, Лилейка
Цветнополье

Видео

Песни и танцы

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка
Лилиенгофка
Кайдулы
Оравка
Золотая Нива
Лилейка
Цветнополье