Песни сибирских эстонцев

I 21 Ох, скажи, красавица

Эмилия Наариц и Мария Ведом (1999)

:,: Oh* ütle, kena neiuke,
kus on su armas peiuke. :,:
:,: Kas ta on mõni mõesa mies
või elab talu sauna sies. :,:

:,: Oh mamma, ta ei ole mõesa mies,
ei ela talu sauna sies. :,:
:,: (A) ta on austud kruonumies,
kuldrist tal ripub rinna ies. :,:

:,: Ta kannab kallist kalevid
ja kullast pantud paletit. :,:
:,: Oh* tütar, ära rõemusta,
ei sie mies sind küll võtma ei saa. :,:

:,: Oh* mamma, kui ta ei armastaks,
siis ta mul kirja ei kirjutaks. :,:
:,: Ta kirjutas küll mulle kirja
ja saatis palju terviseid. :,:

:,: Ta pigistas küll minu kätt
ja valas rasket silmavett. :,:
:,: Ku saan ma tagasi tulema,
siis saame pulmad pidama. :,:

* värsikorduses: oi

Мать спрашивает у девушки, кто ее избранник, мызник или хуторянин. Девушка отвечает, что любит воина. Мать считает, что воин ей не пара. Но девушка надеется, что когда возлюбленный вернется с войны, они сыграют свадьбу.

ERA, CD 305 (6) < Omski obl, Krutinski raj, Rõžkovo k – A. Korb 1999 < Emilia (Miilja) Naarits (Kodasma), snd 1916; Maria (Mari) Vedom (Kodasma), snd 1913.

Статьи

Аудио

Песни

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка, Лилиенгофка
Юрьевка
Оравка, Николаевка
Золотая Нива
Эстонка, Лилейка
Цветнополье

Видео

Песни и танцы

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка
Лилиенгофка
Кайдулы
Оравка
Золотая Нива
Лилейка
Цветнополье