Песни сибирских эстонцев

II 07 В маленьком тихом городе Раквере

Жители дер. Березовка поют в сельском клубе (1993)

Väikses vaikses Rakvere linnas,
väikse oja kalda pial
:,: ehitatud kivist maja,
raudsed trellid akna ies. :,:

Mäe pealt alla viereb vanker,
võeras härra istub sies,
:,: püörab ümber ja siis küsib
hobust kinni pidades: :,:

“Armas sõber, ütle mulle,
kelle maja sie siin on?
:,: Ja kes peremies siin majas
ja mis tema nimi on?” : ,:

“Sie on kruonu vangimaja,
Rakvere linna vangimaja.
:,: Ja kes peremies siin majas:
praegu Eesti Vabariik.” :,:

Mütsi piast ta maha võttis,
ühte vangi nägi sääl.
:,: “Oh, mispärast saatus nuhtleb*,
teid, minu sõbrad, rääkige.” :,:

“Siin on kannatajaid palju,
igas numbris leidub neid.
:,: Mõni kannatab ka süitult*,
trööstib ennast mõtetes. :,:

Mis sest küsida viel vaja,
mis nad kiegi teinud on.
:,: Mul on omal seitsmes aasta,
vabadust pole ammu näind*. :,:

Kes on rüövind, kes on tapnud
ja kes väikselt võltsinud.
:,: Ja kes nuore neiu pärast
vabaduse kautanud*.” :,:

* oh, mispärast sa mind nuhtled
* mõni kannatab ka süita
* vabadust ei ole näind
* vabaduse kautand on

В Раквере есть каменный дом, на окнах которого решетки. Приезжий спрашивает, что это за дом. Он узнает, что это тюрьма и что там всякие сидят: кто-то за кражу, кто-то за убийство, кто-то за подлог, кто-то сидит из-за девушки, а кто-то без вины страдает.

ERA, DAT 7 (44) < Tomski obl, Pervomaiski raj, Kaseküla – A. Korb, A. Lintrop, A. Tuisk, K. Peebo 1993 < Helmi Aunamägi (Koot), snd 1919; Emilia (Miili) Floren (Truss), snd 1923; Rosalie (Roosi) Juhkam (Kurss), snd 1934; Rosalie (Roosi) Klimson (Vahter), snd 1924; Viktor Klimson, snd 1922; Agnessa Koot (Veltmander), snd 1940; Ida Laal (Erikson), snd 1922; Leida Lasman, snd 1922; Ida Mäetam (Aunamägi), snd 1921; Olga Reile (Arju), snd 1920; Minni Tolstenka (Kannik); Olga Veltmander (Allikas), snd 1913 jt.

Статьи

Аудио

Песни

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка, Лилиенгофка
Юрьевка
Оравка, Николаевка
Золотая Нива
Эстонка, Лилейка
Цветнополье

Видео

Песни и танцы

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка
Лилиенгофка
Кайдулы
Оравка
Золотая Нива
Лилейка
Цветнополье