Песни сибирских эстонцев

I 26 Не проходи мимо меня

Линда Адамсон, Сохви Бенфельд, Мария Эйнбаум, Мийна Эйнбаум, Паулийна Кондрова и Элийзе Някк (1995)

[Ära] mine mine minust müöda, armas Jeesuke,
võta minu palveid kuulda nüüd ja alati.
Jeesus, Jeesus, sind nüid palun ma.
Siis, kui teistel armu annad, anna mulle ka.

Südamest nüüd palun väga armu sinu käest.
Paranda mu hingeviga, päästa patu väest.
Jeesus, Jeesus…

Üksi sinu juure tulen armu otsima.
Kõlvatu ja nõder olen, usku kinnita*!
Jeesus, Jeesus...

Kõige kallim ilmavara oled sina mul*.
Sinust ma ei lahku ära, südant annan sul.
Jeesus, Jeesus…

* kõlvatu ja nõder olen, armu kinnita
* kõige kallim hingevara oled sina mul

Духовная песня. Исполнитель обращается к Иисусу с просьбой услышать его молитвы и уберечь от греха.

ERA, DAT 28 (33) < Omski obl, Kalatšinski raj, Kovaljovo k – I. Kaimer, A. Korb 1995 < Linda Adamson, snd 1925; Sohvi (Sonni) Benfelt, snd 1913; Maria Einbaum, snd 1912; Miina Einbaum, snd 1906; Pauliina (Polli) Kondrova (Einbaum), snd 1915; Eliise (Liisi) Näkk (Meri), snd 1924.

Статьи

Аудио

Песни

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка, Лилиенгофка
Юрьевка
Оравка, Николаевка
Золотая Нива
Эстонка, Лилейка
Цветнополье

Видео

Песни и танцы

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка
Лилиенгофка
Кайдулы
Оравка
Золотая Нива
Лилейка
Цветнополье