Песни сибирских эстонцев

I 08 Откуда пошла мода целовать невесту

Лийне Мюльбахк, Мийна Павлов и Маали Пооль (2000)

Kust one tulnude muodike, muodike,
:,: tral-hop-hop-hop-hop muodike,
et suud sai antude pruudile*. :,:

Nii Aadam läks luomi vaatama, vaatama,
:,: tral-hop-hop-hop-hop vaatama
ja Ieva heitise puhkama. :,:

Siise lendas sial ükse linnuke, linnuke,
:,: tral-hop-hop-hop-hop linnuke,
mis mesilaseks hüütakse. :,:

Tema lendas õiest õiele, õiele,
:,: tral-hop-hop-hop-hop õiele
ja pärast Ieva mokasse. :,:

Siis Ieva hirmsast kiljatas, kiljatas,
:,: tral-hop-hop-hop-hop kiljatas,
et nüüd see mokk on rikutud*. :,:

Siis Aadam tagasi rutates, rutates,
:,: tral-hop-hop-hop-hop rutates
ja Ieva juure tõtates. :,:

Siis Aadam kohe proovis sial, proovis sial,
:,: tral-hop-hop-hop-hop proovis sial
ja seadis moka moka pial. :,:

Küll imemagus oli see, oli see,
:,: tral-hop-hop-hop-hop oli see,
mis jäänud Ieval mokasse. :,:

* ja suud sai antud pruudile
* ja nüüd see mokk on rikutud

В шуточной песне говорится, откуда пошел обычай целоваться.

ERA, CD 444 (9) < Krasnojarski krai, Karatusi raj, Ülem-Suetuki k – A. Korjus, P. Niin, A. Tuisk 2000 < Liine Mülbahk, snd u 1930; Miina Pavlov (Adamson), snd 1927; Maali Pool, snd 1930.

Статьи

Аудио

Песни

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка, Лилиенгофка
Юрьевка
Оравка, Николаевка
Золотая Нива
Эстонка, Лилейка
Цветнополье

Видео

Песни и танцы

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка
Лилиенгофка
Кайдулы
Оравка
Золотая Нива
Лилейка
Цветнополье