Песни сибирских эстонцев

I 29 Ору Леэни – красивая девушка

Линда Адамсон, Сохви Бенфельд, Мария Эйнбаум, Мийна Эйнбаум, Паулийна Кондрова, Александр Кондров и Элийзе Някк (1995)

:,: Oru Lieni iluse neiu,
teda kosib iga peiu. :,:
:,: Trilla-lilla, nüid(õ) m(in)a tian(õ)
ja ka Lienist lugu pian. :,:

:,: Ei olnudõ jõuluaeg veele käes,
kui Lienile kosjaplaan oli ies. :,:
Trilla-lilla…

:,: Ilus hobu, uhke saan,
nähä neist onõ kosjaplaan*. :,:
Trilla-lilla…

:,: Mõtlesin, kui ohjadõ võtsinõ,
Oru talu puole sõitsin. :,:
Trilla-lilla…

:,: Läbi ilusa kasesalu
paistisõ mulle Oru talu. :,:
Trilla-lilla…

:,: Kui mina Oru õvve jõudsinõ,
süda tuksusõ rõemsast põvves. :,:
Trilla-lilla…

:,: Tule, ma sind tuppa viin,
muidu sul one külm jo siin. :,:
Trilla-lilla…

:,: Läbi ilusa tulevalge
paistise Lienile punapalge. :,:
Trilla-lilla…

:,: Pudel lavva piale toodi*,
Leeni terviseks seal joodi. :,:
Trilla-lilla…

* näha neil on kosjaplaan
* pudel lavva piale panti

Ору Леэни – красивая девушка. Парень едет к ней свататься на шикарных санях. На стол приносят вино и пьют за здоровье девушки.

ERA, DAT 27 (40) < Omski obl, Kalatšinski raj, Kovaljovo k – I. Kaimer, A. Korb 1995 < Linda Adamson, snd 1925; Sohvi (Sonni) Benfelt, snd 1913; Maria Einbaum, snd 1912; Miina Einbaum, snd 1906; Aleksander Kondrov, snd 1933; Pauliina (Polli) Kondrova (Einbaum), snd 1915; Eliise (Liisi) Näkk (Meri), snd 1924.

Статьи

Аудио

Песни

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка, Лилиенгофка
Юрьевка
Оравка, Николаевка
Золотая Нива
Эстонка, Лилейка
Цветнополье

Видео

Песни и танцы

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка
Лилиенгофка
Кайдулы
Оравка
Золотая Нива
Лилейка
Цветнополье