Песни сибирских эстонцев

I 13 Утром, когда солнце встает

Линда Криндаль, Маали Леэр, Лиде Миллер и Лине Миллер (1991)

Hommikulõ, kui päikene tõuseb
omas kuldses ehtedes,
:,: istun mina akna ääres,
mirdikrantsi lehvitan. :,:

Ühel õhtul olin mina
suure uhke balli pial.
:,: Balli pial, kus olinõ mina,
tantsisin seal härraga. :,:

Härra südamesse tõusis
minu vastu armastus.
:,: Sel samal õhtul ütles härra:
“Minu pruut pead olema.” :,:

Olin noor ja olin rumal,
ei ma mõistnud mõtelda,
:,: et tast minu võtja ei ole,
vaid minu au, ilu rikkuja. :,:

Ma lä’en kõrgel kalju otsa(s),
uputan end meresse.
:,: Riided jätan mere kaldal,
kirja pruudi nimega. :,:

Sel samal õhtul läks siis härra
müöda kaljut kõndima.
:,: Leiab riided mere kaldalt,
kirja pruudi nimega. :,:

Oh te, neiud, nuorukesed,
mis te endid surmate.
:,: Parem ilmas häbi kanda,
mitte ennast surmata. :,:

Девушка танцует на балу с господином и дарит ему свою невинность. Когда выясняется, что он не имеет относительно нее никаких серьезных намерений, девушка топится. Господин находит ее одежду на берегу. Девушек увещевают скорее перенести позор, чем убивать себя.

RKM, Mgn II 4366 (14) < Krasnojarski krai, Motorski raj, Ülem-Bulanka k – A. Korb, A. Tuisk 1991 < Linda Krindal, snd 1931; Maali Leer (Rundaltseva), snd 1929; Liide Miller, snd 1946; Liine Miller, snd 1931.

Статьи

Аудио

Песни

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка, Лилиенгофка
Юрьевка
Оравка, Николаевка
Золотая Нива
Эстонка, Лилейка
Цветнополье

Видео

Песни и танцы

Верхний Суэтук
Верхняя Буланка
Рыжково
Ковалево
Березовка
Лилиенгофка
Кайдулы
Оравка
Золотая Нива
Лилейка
Цветнополье