ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  siis peab päike õhtu poolt tõusma
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Siis peab päike õhtu poolt tõusema, kui see jutt tõsi on.

  Ku tuo nii piäs olema, sõs nakas küll päiv säält tosema, kohe eelä õdagu läts.

  Enne langego keik tähed taevast maha ja tousko päike seält, kus ta looja lähäb

  Sis küll nõsõs päiv tõsõst veerest.
levikuala:
  Räp
  Se, Obinitsa
  Vil, Vana-Võidu
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0