ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    lubage lahkelt naeratada
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:
    Lubage naeratada!
levikuala:
    Kaa, Kellamäe
    Tln
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0