ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    usu mind ja unusta jumalat
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:
    Ussu mind ja unusta Jumalad, siis saad sa taeva.
levikuala:
    Krj
    Plt, Kaavere
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0