ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  usu nüüd hullu juttu
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Kuule nüid juttu- et egä see ikke kõik tõsi põle, mis näd sedäsi rääkväd.
levikuala:
  Hls, Uue-Kariste
  Mar, Haeska
vanasõnaseosed:
  EV 1556: Ega hullu usku ei või.
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0