ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    ära usu hundi juttu
süntaktiline struktuur:
    lause
näited:
    Usu nüüd hunti veel teine kord.
levikuala:
    Hls, Uue-Kariste
vanasõnaseosed:
    EV 12956: Ära usu hundi juttu, hundil on need hullud jutud, karul kõned kavalad.
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0