ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  ole parem vait ja vilista
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Rein, ole parem vait ja vilista!

  Kas vilistada oskad?
levikuala:
  KJn, Soosaare
  Plt, Kaavere
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0