ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  kui sa ei usu, siis anna uruaugule musu
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Ei ma seda usu. - Kui sa ei usu, siis anna uruaugule musu.

  Kes ei usu, see andku uruaugule musu.

  Kui ei usu, anna uruaugul musu.

  Kui-i usu, sõss anna uruaugule suud.

  Kes ei usu, andku urulõ suud.

  Kes ei usu, andku urule suud.

  Kui ei usu, anna urule suud.

  Kui sa ei usu, siis haista tusu.

  Kui ei usu, võta kassi taguotsast musu.

  Kui ei usu, võta kassi pepust musu.

  Kui ei usu, sis anna kassi persele musu.
levikuala:
  Aud
  Hää
  KJn, Võisiku, Orgu
  Kuu
  Ote, Palupera
  PJg
  Rap v. Mär
  Rõu
  Sim, Pudivere
  Trv
  VNg
  Vig
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0