ERAtera

@ERAtera – täisterasid Eesti Rahvaluule Arhiivist


Terad twitteris: http://twitter.com/eratera

pühapäev, 16. 02.
10 aastat ERAterasid!
Otepää 1893: Üits tamm, tammel om kaitstõiskümme ossa, igäl ossal om neli haru, igäl harul om kuus kullalehte ja säidsmes hellaleht?
Mõistatuse kirja pannud Jaan Tammemägi. H II 44, 701 (1)

laupäev, 15. 02.
Helme 1936: Leib ütelnud, et kui tema kaapepätsik ahjust välja võetakse, ei tohi seda nuaga lõigata, sest siis läheb päris leib ahjus pragusid täis, ja sellepärast ei lõika naised kunagi kaapepätsikut nuaga, vaid murravad seda käega ja maitsvad seda, et teada saada, kas leib on parajasti magushapu ja kas ahi küdsatab ka hästi.
Kirja pannud Hans Martin. ERA II 256, 274/5 (19)

reede, 14. 02.
Muhu 1974:
Me lähme rukist lõikama,
kes saab meil vihku köitma.
Oh kallis sõber, kas tahad sa
ka meie seltsi eita.
Sina otsid ja mina otsin,
igaüks otsib oma,
mina leidsin ja sina leidsid,
kes ooletu jääb ilma.

Ja nüüd akkab jälle otsast peale. Ja jälle:
Me lähme rukist lõikama,
kes saab meil vihku köitma,
oh kallis sõber, kas tahad sa
ka meie seltsi eita.
Mina otsin ja sina otsid,
igaüks otsib oma,
mina leidsin ja sina leidsid,
kes ooletu jääb ilma.

Laulsid Pauline Vapper (snd. 1904), Julia Äkke (snd. 1898), Iisa Tuulik (snd. 1915), Kata Liisk (snd. 1891), Akilina Tomson (snd. 1899) ja Irina Saat (snd. 1902), salvestasid Ingrid Rüütel, Olli Kõiva, Kristi Salve ja Olav Kiis Suuremõisa külas 1974. a. RKM, Mgn. II 2641 o.
Foto: Ene Mihkelson 1974, I. Rüütli erakogu.
https://www.folklore.ee/pubte/eraamat/muhu/ee/video-laulumangud-suuremoisa-kulas-1975

Me lähme rukist lõikama

neljapäev, 30. 01.
Täna "Vana Kannel XIII" esitlus!
Laiuse 1898:
Olin mina, olin mina enne meesi,
Oli minal kolme heada asja.
Üks oli naene noorukene,
Teine tubli täkukene,
Kolmas oli hüva orikas.
Tuli surm ja võttis naese,
Tuli taud ja tappis täku,
Tuli hunt viis orika.
Siis olin mina vaene mees.

Laulis Johannes Ermann Laiuse kihelkonnast Vaimastvere vallast
E 37942 (1)

Fotol Laiuse lossi varemed. Pildistanud Mari-Ann Remmel 1992. aastal.
ERA, Foto 15102

Täna kell 16.15 esitlevad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi uurijasaalis (Tartu, Vanemuise 42) Liina Saarlo, Kristi Salve ja Janika Oras esitlevad akadeemilist regilauluväljaannet „Vana Kannel“, mille XIII köide koondab Laiuse kihelkonna lauluvara. Väljaanne sisaldab 1709 laulu- ja loitsuteksti ning 60 fotot ja käsikirjanäidet. Asjahuviline leiab ka ülevaated Laiuse ajaloost (Andres Andresen), regilaulude keelest (Jüri Viikberg), Laiuse laulutraditsioonist, laulikutest ja kogujatest ning viisidest. http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=106

ERA, Foto 15102

kolmapäev, 29. 01.
Tartu-Maarja 1929: Eestis tuleb ikka pahemat pöialt sõrmede vahele pigistada, kui soovitakse mingi asja kordaminekut. Võib kas ise pöialt pidada ehk aga ka, et keegi muu seda teeks. Tartu koolilaste seas tunti seda kommet juba minu lapsepõlves (seega ligi neljakümne aasta eest).
Pöidlahoidmise kommet kirjeldanud H. Kurrik, kirja panud Matthias Johann Eisen, E XIII 57 (307)

teisipäev, 28. 01.
Jõhvi 1937: Ühekõrra läks Ontika rannas rasva laiv ukka - mina õlin viel puhta laps - ja vesi ajas kalda alle paksu kõrra rasva. Säält käidi kõrjamas ja tehti küündli. Perast valitsus vedas rasva Ontika mõisa juure ladu ja inimesed käisivad säält vargal. Selle iest saadeti mitu miest Siberi. Küündli oli mitmest aastast varust valmis tehtud ja ninda pieti piergu rohkemb süütusest. Perast tulid mokkidega lambid.

Jutustanud 1848. a. sündinud Leenu Puss Järve küla Pääro talus, kirja pannud Armilda Hallik. ERA II 166, 200 (104).

esmaspäev, 27. 01.
Rõuge, Tsooru vald 1895:
Mis mul viga nii elada,
Harju karjusid karata!
Virul mina sõie viidikida,
Harju kurul augesida,
Põltsamaal poold kalada.
Minu naene- naska-toska-
kand tema poja, niit ta niidu,
imet ta poja ilusa,
kasvat ta poja kavala.
Sööda ei sõrmi seale,
küüdsi ei küla kanule,
varbid valla põrsaile.
Oma naist kiitis Oina veski mölder Märt Siipsen (E 17285 (24)). Möldrit pildistas Soome üliõpilane Armas Otto Väisänen 1912. aastal (ERA, Foto 928).

ERA, Foto 928

pühapäev, 26. 01.
Vastseliina 1895: Kirriv pini käu maad-ilma pite haukuh?
Mõistatuse kirja pannud Jaan Tint. H III 26, 431 (18)

laupäev, 25. 01.
Kaarma 1889:
Roti ja varblase tüli
Vanal ajal oli Eestimaal üks kuulus kaupmees elanud. Taal oli palju poodisi olnud mitmes linnades. Taal oli tubli seil olnud ja veel teisi muid kauplejaid. Selle läbi ta kuulsaks saanud üle maa. Temal olnd hirmus palju raha. Seda ei võinud keegi üles arvata.
Ükskord ta sõitnud Tartust Talina. Kaks täkku olnd ees, kutser laksutand hobusid, nii et pidand lõhki minema. Äkisti näind ta tee ääres ühe musta koju maas olevad. Ta saatand kutsri vaatma, mis loom see pidi olema. Kui kutser ligi oli jõudnud, näind ta, et üks haavatud kaarna olnud, kes sugu lennata ei võinud. Kutser viind kaarna härra juure. Siis ütlend see kaarn härrale: „Kui sa minule nii palju süüa annad, kui mina söön, ja mu haavad ka ära parandad, siis mina tulen ka sinuga seltsis! Kui sa ei luba seda mulle anda, siis jään ma siia jälle.“
Ta lubas ausaste ära tasuda.
Kaupmees naerand selle kaarna jutu peale. Ta võttis teda kaasa.
Kaupmees ütlend taal: „Tuhat kaarnat võin ma ikka toita, ilma et mul midagi puudust on!“
Ta luband nii palju süüa anda, kui ta iganes jõuab süüa. Peeritusega luband tema haavad pesta. Kaarnal olnd väga rõõm, et ta omale nii hea peremehe oli saanud.
Tee peal küsinud kaupmees: „Kes sind nõnda peksnud on, et sa siin tee ääres vedelad?“
Siis ta rääkind, kuda roti ja varblase vahel suur tüli oli tõusnud. Nemad olid nisu maha teind ja lubanud mõlemad niikaua vahti pidada, kunni nisud valmis saavad, siis nad pidand naad pooleks jagada. Roit pidand maa all elama ja varblane maa peal vahti pidama. Varblane olnd kaval, tulnd ja söönd oma lapsekarjaga kõik need nisupead otsast ära, paljad kõrred jäänd püsti.
Siis nad läind kohtu kaibama. Kohus ütlend: „Katsuge sõda pidada! Kumps teise ära võidab, sellele jääb õigus!“
Siis kutsunud roit omale kõik neljajalgsed, ka kõik sarvekandjad, ja varblane jälle kõik sulekandjad. Siis hakand sõdima. Viimaks saand roit võidu ja rebane olla ta nõnda ära lammutanud. Kõik teised läind ära ja ta jäänd sõnna maha kikerdama.
Nüüd tänand ta kaupmeest, kes teda sõnna oli appi tulnud.

Muinasjutu kirja pannud Aado Pea. H I 1, 607 (1)

reede, 24. 01.
Võnnu 2019: See on see uhke paabulindudega brokaatkleidiriie, mille tõi mulle meremehest sõber kuskilt kaugelt sadamast, kui ma olin veel päris noor, polnud kakskümmendki, ja nüüd mõtlen, et äkki...
Eha Võso kaastööst "Esemed meie rännakuil". EFA I 330, 17.

EFA

neljapäev, 23. 01.
Pärnu-Jaagupi 1893:
Uuiu roiju rotti pulmad,
Hiire tütar sai mehele
Nirgi noorema poiale
Seal olid uhked pulmalised
Ja olid kanged pilli mehhed,
Seal olid torupilli puhhujad
Ja lõlsa pilli aijad,
Ja kantle pilli mängijad,
Vares tulli vasge sapastega
Kurg tulli kuldse kanustega
Tihane tulli tinnast saniga
Rebane lulli lepse reega
Kana tulli kahe karguga
Hunt tulli uue kuuega,
Karu kuube õmmeldi
Harakal habet aeti.
Partil perset niteti
Must lind tuli munat taga
Hall lind tulli aot taga
Kirju lind tulli kerad taga,
Hunt olli ullu aijumees.
Karul olli kange sõitu runa.

"Hiire pulmad" üles kirjutatud Hendrik Lusiku poolt.

H IV 4, 238/9 (6)

Fotol kaks muusikut Viljandimaal Silka ristsetel. Pildistanud Aleksander Lepik 25.03.1923. Tema albumi andis arhiivi Aime Lellep.

ERA, Foto 17624

ERA, 17624

kolmapäev, 22. 01.
Karula, Koobassaare k 1973: Ja varguse jaoks, ma õpetan, mis teete, et ei varastata. Mul elus ei ole varastatud, suured summad on kaasas olnud. Kui lähete kunagi suurt sisseostu tegema ja teil raha muidugi suuremad summad kaasas, siis koputage neli korda jalaga vasta maad või vasta põrandat ja kolm korda süllake üle vasaku õla, nii et keegi ei näe. Siis ei juhtu mitte midagi, mitte üks vaenlase näpp ei saa teilt mitte midagi võtta.
Jutustanud Olga Rebbo, kirja pannud Mall Hiiemäe. RKM II 308, 88 (40)

teisipäev, 21. 01.
Tartu 2019: Minuga on kohati kaasas käinud ema pintsetid, millised ema ostis ca 1936.aastal. Elasime toona Viljandis. Kuna mina olin sel ajal 6-aastane, siis ma neid pintsette ei kasutanud.
1937.aastal abiellus minu onu August Asse Hilda Mägi´ga, kes pärines Valma külast Saba talust (Võrtsjärve ääres). See tähendas seda, et üha sagedamini toodi sealt meile värskelt suitsetatud latikaid. Oi kui maitsvad! Meie emaga sõime neid ettevaatlikult, et võimalikud kalaluud eemaldada. Isa aga sellele suurt tähelepanu ei omistanud ning ühel päeval juhtus see, et tal oli kurgus suure latika roie – peene teravama otsaga kurgu alumise osa epiteelis kinni ja ülemine laiem osa paistis kurgust välja. Ei olnud ju tollal mingit esmaabi. Isa käis ja mõtles... Ja ta mõtles välja, et ema pintsetid on need, mis aitavad. Pintsettide pikkus on 10 cm ja nende otsad on tömbid. Nüüd saabubki aeg, kus minul tuleb vägagi tõsisel põhjusel nende pintsettidega kokku puutuda. Isa pani pintsettidele nöörikese taha ja siis järgnes minu suur päästeplaan. Mina pidin pintsettidega minema isa suhu, kuhu minu tolleaegse 8-aastase tüdruku käsi mahtus, haarama pintsettidega latika roide lamedast otsast ja sel viisil isa kurgust välja tõmbama. Ja ma viisin selle operatsiooni ideaalselt läbi – tulin isa suust pintsettidega välja, mille küljes oli juba limaseks muutunud kala roie. Ma ei mäleta, et see toiming oleks mulle vastumeelne või hirmutav olnud. Isa tuli aidata ja see ettevõtmine oli minu jaoks lihtne.
Lo Järvekülje kaastööst "Esemed meie rännakuil". ERA, DK 654, 1. Autori foto.

esmaspäev, 20. 01.
Laiuse 1887:
Veere looja, päävakene,
kulu, kulla tunnikene!
Ei ole aega pääval veerda,
pääval veerda, kullal keerda.
Pääv soeb sulaste päida,
kammib karjalaste päida,
harib päida armetuila.
Kamm tal kukkus kaevudesse,
hari tal kukkus allikasse.
Kes läheb harja otsimaie,
kammi kaevust võttemaie?
Ann läheb harja otsimaie,
kammi kaevust võttemaie –
helmini Emajõgeje,
kaelani konnakuduje.
Mis tema põlvi puutunessa
või tema kaela karganessa
või tema rinda ripsateles?
Suga põlvi puutunessa,
kamm tal kaela karganessa,
sõlg temal rinda ripsateles.
"Harja otsimise" laulu kirjutas pottsepp Mart Kreoselt Mart Korts, laulu saatis Hurdale arstitudeng Mihkel Ostrov (H II 43, 632 (24)).
Selle lauluga algab "Vana kandle" Laiuse köide. Siit leiab 1709 laulu- ja loitsuteksti ning 60 fotot ja käsikirjanäidet. Asjahuviline leiab ka ülevaated Laiuse ajaloost (Andres Andresen), regilaulude keelest (Jüri Viikberg), Laiuse laulutraditsioonist, laulikutest ning kogujatest (Kristi Salve, Liina Saarlo, Rein Saukas).
Raamatu andis välja EKM Teaduskirjastus (http://www.folklore.ee/kirjastus/?sari=20). Avaldatud tekstid pärinevad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ning Eesti Keele Instituudi eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiivi kogudest. Avaldatud fotod pärinevad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Arhitektuurimuuseumi ning Eesti Põllumajandusmuuseumi fotokogudest. Raamatu ettevalmistamist ja väljaandmist on toetanud Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp ning SA Eesti Rahvuskultuuri Fond.
Köite koostasid Kristi Salve, Liina Saarlo ja Janika Oras, toimetas Kanni Labi. Koostajad tänavad kõiki toetajaid ja abilisi ning loodavad, et Laiuse "Vana kandle" järjekorranumber XIII viitab seeria edukale jätkumisele. Rõõmsat lugemist ja kaasalaulmist!
"Harja otsimise" laulu kirjutas pottsepp Mart Kreoselt Mart Korts, laulu saatis Hurdale arstitudeng Mihkel Ostrov (H II 43, 632 (24)).

pühapäev, 19. 01.
Kuusalu 1895: Kui mõni teisega räägib, aga teine midagi vastu ei ütle: „Ta ei lausu mitte musta ega valget.“
Kirja pannud Aleksander Ploompuu. H II 54, 258 (164)

laupäev, 18. 01.

reede, 17. 01.

neljapäev, 16. 01.

kolmapäev, 15. 01.

teisipäev, 14. 01.

esmaspäev, 13. 01.

pühapäev, 12. 01.
Tõstamaa 1890: Inimene ei ole, aga räägib, puu ei ole, aga lehed, särk ei ole, aga õmmeldud?
Mõistatuse kirja pannud Mart Kirikall. H II 19, 805 ja 813 (132)

laupäev, 11. 01.
Setomaa, Obinitsa k 1953:
Läts' repän tiid pite, löüse ratta rüüpmest õuna. Lätt õks, putus talo vasta, õtak nakas saama. „Tere’, peremiis, võta’ minno üüsest!“
Peremiis ütles: „Olõ-i koheki magama panda’.“
„Eis hiitä’ pingi pääle, saba panõ’ pingi ala,“ ütles repän, „ni õunakõsõ panõ kaalukambrõhe.“/…/

Jutustanud Hemmo Mast, kirja pannud Herbert Tampere. RKM II 57, 170/3 (11).
Avaldatud muinasjutuna „Rebane öömajal“ eestikeelses tõlkes Erna Normanni ning Herbert Tampere raamatus „Marjakobar ja teisi seto muinasjutte“ (1. trükk 1959, 2. trükk 1989, 3. trükk 2015):
Rebane öömajal
Läks rebane teed pidi, leidis rattaroopast õuna. Läheb ikka, juhtub talu vastu. Hakkab õhtu jõudma.
„Tere, peremees, võta mind öömajale!“
„Ei ole kuhugi magama panna.“
„Ise heidan pingi peale, saba panen pingi alla,“ ütles rebane, „ja õunakese parem kaalukambrisse.“
Öösel ärkas rebane üles, läks sõi õuna ära. Hommikul tuleb peremees ka üles.
Rebane küsib: „Kus mu õunakene? – Näe, õunakest ei olegi enam! – Aga õuna vastu anna mulle kanakene!“
Peremees andiski.
Jällegi läheb rebane teed pidi, tuleb talu vastu. Õhtu hakkab jõudma.
Rebane küsib ööseks: „Peremees, peremees, võta mind ööseks!“
„Ei ole kuhugi magama panna.“
„Ise heidan pingi peale, saba panen pingi alla, kanakese aga kaalukambrisse.“
Rebane ärkas öösel ja sõi äragi kanakese. Peremees tuleb hommikul üles – kanakest ei olegi enam.
„Aga kanakese vastu anna mulle notsukene!“
Peremees andis ka.
Läheb, läheb rebane notsukesega teed mööda. Jälle hakkab õhtu jõudma. Juhtub talu vastu.
Rebane küsib ööseks: „Kulla peremees, võta mind ööseks!“
„Ei ole kuhugi magama panna.“
„Ise heidan pingi peale, saba panen pingi alla, aga notsukese kaalukambrisse.“
Rebane jällegi ärkas öösel üles, sõi äragi notsukese. Peremees tuleb hommikul üles, rebane ütleb: „Peremees, peremees, too ära mu notsukene!“
Peremees läheb võtma – ei olegi enam notsukest.
„Aga notsukese asemele annad mullika!“
Peremees andis ka mullika.
Rebane läheb jälle teele, ise naerab endamisi, naerab ja ütleb nii: „Kui vigur see rein ja reinuvader on! Läks teed pidi, leidis rattaroopast õuna, õuna vastu sai kana, kana vastu sai notsukese, notsukese vastu sai mullika.“
Läks siis ja küsis mullikaga öömajale. „Peremees, peremees, võta mind ööseks!“
„Ei ole kuhugi magama panna.“
„Noh, ise heidan pingi peale, saba panen pingi alla, aga mullika panen kaalukambrisse.“
Läks, sõi äragi mullika öösel. Hommikul küsib jälle: „Peremees, peremees, kus mu mullikas?“
Peremehel oli kolm ilusat tütart.
„Peremees, peremees, anna mulle too peenikese kaelaga preili!“
Peremees pani kirju koera kotti ja andis rebasele selga.
Siis rebane läks jälle teed mööda, ise kiitis: „No on alles lugu! Läksin teed pidi, leidsin rattaroopast õuna, õuna vastu sain kana, kana vastu sain notsukese, notsukese vastuse sain mullika, mullika vastu sain peenikese kaelaga preili.“
Ise näpistab koti ja ütleb: „Preili, preili, laula kah!“
Paneb koti maha: „Ma vaatan, missugune sa, preili, mul oled ka!“
Tegi kotisuu lahti – kirju koer kargas kotist välja, tegi „auh!“
Rebane ehmus koerast, koer ehmus rebasest. Rebane pages ühele poole, koer pages teisele poole.

reede, 10. 01.
Järva-Madise 2019: Ja veel ühest esemest, õieti kingapaarist tahaksin pajatada. Hoian neidki hoolega, sest need on mu ämma pulmakingad. Mõtlesingi kirjutada ainult neist kui kõige tähtsamast alalhoitud esemest, sest neil on ka oma iseloomulik lugu ja palju teavet minu mehe suguseltsi kohta. Anna ja Juhan Vatmann pole siin elanud sündimisest saadik. See talu on ostetud. Nad on tulnud siiakanti üks Ambla poolt, teine Lehtsest Põrikilt 1910.-1920. vahel. /--/ Talul läks üsna hästi, vana Juhan pidas karjajõudlust silmas, tellis ajalehti, aga oli äärmiselt kokkuhoidlik. Sugulastega käidi läbi, eriti sage oli siin Juhani õde Juuli ja Anna õde Manda Aegviidust. Pulmadeks 1935. aasta 23. juunil aga ei raatsinud pruudi isa osta tütrele ilusaid ja kalleid kingi. No ega ta pasteldega poleks jäänud, oleks lihtsamad saanud. Aga need ilusad kingad ostis Salmele (minu ämmale siis) tema täditütar Laura. /--/ Laura Grau oli õnnetähe all sündinud, sest ta sai juba 1932. aastal töökoha Genfi. EFA I 331, 18.
Age-Li Liivaku kaastööst "Esemed meie rännakuil".

Augusti ja Salme pulmad 23.6.1935. Ämma pulmakingi pildistas 8.8.2019 Age-Li Liivak.

neljapäev, 19. 12.
Viljandi 1879:
Muile annid muuda töödä
Sulaselle suurta töödä
Palgalisel palju töödä
Mulle annid anid oida
Anid oida kanad kaitse
Varvas jalad vaadatagi
A'asin anid allikulle
Laglekesed laineella
Varvas jalad vaarikusse
Tulli kulli kurja küisi
Aas minu anid allikulta
Laglekesed laineelta
Varvas jalad vaarikusta
Läksin kodu kurva meeli
Kurva meeli leinä keeli
Kessi kurva küsitelle
Emä kurva küsitelle
Ole vaita poega noori
Ma lään isi otsimaie
Otsin orud käisin käärud
Otsin mäed määrätumad
Ei mina leidnud lehtä jalgu
Vaarikust ei varvas jalgu
Läksin Siimule sissegi
Siimul sikka tapetie
Musta pulli poodanessa
Sääl mull külled küpsetädi
Rasva pallid panni päälä.
Kogunud Jüri Peet Viljandist.
H, Peet 276/8 (280)
Toreda 1969. aastast pärit pildi Võrtsjärve kalamajandi emisetalitajast Endel Lellepist seaga on arhiivile edastanud Kaie Humal.
ERA, DF 7505

ERA, DF

ERA, DF

kolmapäev, 18. 12.
Hanila 1969:
Igalpool ia, kodu kõige parem. Inimene piab rahul olema, siis oo ia olla. Eks nüid kodu ole küll kõige parem.
Vanasõna selgitanud Ida Aavekukk. RKM II 292, 254 (475)

teisipäev, 17. 12.
Martna 1929: Sii Leppiku mamma ütles, et ma või seitse korda päevas riielda ja andeks paloda ja õige ikke.
KKI 21, 14.
Kirja pannud E. Põldre.

esmaspäev, 16. 12.
Kolga-Jaani 1936:
Langukesed, linnukesed,
ei me tulnud tukkumaie,
seenä ääre seisemaie,
nurka ei norotamaie,
pikka pinki istumaie,
varna ääre vahtimaie.
Tehke õllele iluda,
tehke viinale vigurid,
kal´lal kahte nal´lakesta!
Umal uikus, käbi kärkis,
umal uikus kuusikusse,
käbi kärkis kaasikusse.
Oleks minu olemene,
teeses minu tegemine,
ma ka tükis tünderisse,
poeks õllepoolikusse,
veereks viinäveerändisse,
ma paneks mehed tantsimaie!
Pulmadesse ja pühadeaga sobivalt laulis õllest Rõõt Grauberg Vissuvere külas, laulu kirjutas üles Kustav Must (AES, MT 171, 27/8 (1)). Rõõda foto annetas arhiivile tema lapselaps Johannes Raidla (ERA, Foto 1787).

ERA, Foto 1787

pühapäev, 15. 12.
Tori 1889: Nina niki-riki, kõrvad kõki-rõki, saba rilli-ralli?
Mõistatuse kirja pannud Mihkel Ostrov. H II 21, 144 (16)

laupäev, 14. 12.
Vastseliina 1982: Nimä ütlese, et neil olevat Seitsme Moosese raamat. Et nimä tegivä tuu päält, kel tuu om. Aga meil om Tartuh ka Seitsme Moosese raamat, aga tuud ei anda õnne nätä. Kui Ülikoolih üliõpilase tahtva nätä, sis näidätas õnne kaugelt. Tuu olevat nii sisse mähit ja... Ma esi raadiost kuuli, kui kõneldi. Ja sääl olevat kõik üleväh, mis võit ilmah tetä. RKM, Mgn. II 3604 (30).
86-aastaselt Adele Tirulilt salvestanud Anu Vissel.

reede, 13. 12.
Kodavere 1937: Värvi. Mängijaid on paaris arv. Mängijad jaotatakse pooleks, ning kumbki pool valib endale "teadus-kuningad". Need saadetakse välja (eraldi ruumi) ning teistele mängijaile pannakse värvi nimed näiteks "roosa, valge, must" jne. Selle-järele kutsutakse "teadus-kuningad" sisse. Hakatakse järgimööda ütlema värvi nimesid, kui on õigest öeldud, siis koguvad selle selja taha kumb neist ütles nime.
On värvid kõik ära öeldud, olgugi et teisel teaduskuningal on rohkem värve, hakatakse jõudu proovima. Vedatakse piir kesk mänguplatsi, kumbagi teaduskuninga mehed kogunevad oma kuninga selja taha järgimööda, hoides ümber keha kätega kinni. Üle piiri ulatavad kuningad käed, olles piirilt ühekaugusel. Kuningad võtavad kätest kinni, ning hakatakse vedama. Kumba kuninga mehed üle piiri vedatakse see on langenud, ning mängu võib korrata.
ERA II 108, 312/3 (22).

Mängukirjelduse pani kirja Elly Luigla Pala vallast.

neljapäev, 12. 12.
Hageri 1936: Üks vana parun käinud tihti kodu ikka peale surma. Hundid pole teda iialgi kätte saanud. Kui teda kottu ära aetud hundale, siis tema joosnud üle soo heinaküini. Küinil olnud 2 suud, teine üsna kõrges ja heinu täis. Üks julge mees võtnud sõnnikutõstmise hargi ja läinud õhta sinna valvama. Ja kodukäija tulnud, ise karjunud: "Abi, abi!" See hundil järel. Kodukäija korge küinisuu peal sirutanu ühe jala, öölnud: "Kuts, säh see jalg!" teise jala: "Kuts, säh teine jalg!" Tõmmanud jalad tagasi, et ei anna kutsile kummakitki. Mees pannu hargiga partsti seljati ja viskanud huntile kätte. Põle muud kui tükk surnulina/veet/.

Loo rääkis Hans Mesikäpp 1936. aastal Mari Õismanile.
ERA II 132, 499 (4)

Pildil Eesti Rahvaluule Arhiivi aukorrespondent Hans Mesikäpp ise koos oma tütretütre Õilme Vassermanniga 31.05.1936. Pildistanud Tõnu Võimula.
ERA, Foto 166

ERA, Foto 166

kolmapäev, 11. 12.
Põltsamaa 1897: Ega töö mõni jänes ole, et ta eest ära jookseb. – On inimesel hea tahtmine, siis võib ta jooksja jänese kinni püüda, aga kui inimesel tahtmine puudub, siis ei saa ta magajat jänest ka kätte, sest ta arvab, et jänes jääbki magama.
Vanasõna selgitanud Martin Luu. H II 59, 578 (16)

pühapäev, 17. 11.
Hargla, Vastse-Roosa k 1934: Metsan sündünu, metsan kasvanu, tule kodu putru sööma?
Läti mõistatuse oma emalt kirja pannud Olga Lipstok. ERA II 83, 189 (126)

laupäev, 16. 11.
Torma 1969: Valetajale üeldi: „va valevorst“, „aab udujuttu“, „Mis sa vilistad“, „Mis sa luiskad“, „Teeb tule sinna, kos on vesi“.
Ütlusi kirja pannud Julius Sildvee. RKM II 268, 510 (59)

reede, 15. 11.
Keila 2013: Vanaema oli suur jutuvestja ning kaasitaja, kuid ma tüütasin teda alatasa, et ta mulle loeks ja vestaks, nii ta siis õpetas mind juba 5-aastaselt lugema. Mul oli tosinajagu lasteraamatuid, pealekauba mõned täiskasvanute omad. Lugesin ka need kõik läbi, lisaks veel piibli nii vana kui uue testamendi ning apokriiva takkaotsa. Palju asju jäi arusaamatuks, aga see lugemine käis nagu lehma söömaaeg: mul oli filigraanne mälu ja nii ma "mäletsesin" hiljem kõik loetu uuesti läbi. Lugesin läbi ka vanematest jäänud kooliõpikud. Kõige põnevam oli ajalugu. Aritmeetikal ja loodusteadusel polnud ka viga, samuti maateadusel. Selleks ajaks kui ma pidanuks kooli minema, oli mul 6-klassilise kooli programm suuremalt jaolt läbi võetud. Minu lektüüri kuulusid ka „Põllumehe käsiraamat“ ja „Kokaraamat“. Kogu see ainestik oli mul peas segamini nagu puder ja kapsad. Peale nelja aritmeetikatehte teadsin ma, kus kasutatakse lakmuspaberit, valmistatakse püssirohtu, kuidas rautada hobust, kasvatada küülikuid ja küpsetada frankfurdi kooki. EFA I 170, 3/4.
2013. aasta lastemängude võistlusele saatnud Tiit Birkan (snd 1938).
Fotol on Tiit Birkan oma vanaisa talu juures Sillaotsal (Türi khk, Pöiatu küla). Foto taha on kirjutatud: Sillaotsa pärisperemees Tiit. Foto 1940. aastate algusest. ERA, Foto 17937.
Lisa vt http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/exhibits/show/kogumisvoistlus_2013/item/4613

ERA, Foto 17937

neljapäev, 31. 10.
Midruskipäev on tuntud üksnes Ida-Eesti õigeusu aladel, päeval on ühisjooni slaavlaste vanemate päevaga. Algselt tähistati seda kolm nädalat pärast mihklipäeva. Mitmel pool kandus midruskipäev kalendrireformide tõttu ühte usupuhastuspäevaga (31. oktoober). Peamine on olnud suguvõsade kogunemine, surnute mälestamine, toidu haudadele viimine, kirmased. Mõnel pool tapeti lahkunute mälestuseks kukk.
Toidud - kutja, munad, herned, liha, viin ja õlu, üldiselt mälestamistoidud.
http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-midruskipaev.php
Vt tähtpäevast lähemalt http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/midrusk

Pildil mälestussöömine Satseris haudadel. Seda küll hoopis Ilja-reedel, 16. 07. 37, fotograaf Valeria Egorov. (ERA, Foto 746)

ERA, Foto 746

kolmapäev, 30. 10.
Iisaku, Tudulinna 1970: Anna pill hullu kätte, hull ajab pilli lõhki. – Anna juhtimine tuisupeale, see ajab ettevõtte nurja. Vanasõna selgitanud Edur Maasik. RKM II 277, 194 (19)

teisipäev, 29. 10.
Konverents „Vaikimisest välitööde kontekstis“ juba sel neljapäeval, 31.10!
Tartu 1929:
Oli palav maikuu lõpu päevi, kuid taeva äär oli täis tumedaid pilvepesi, kui astusin Elvas rongile, et sõita "metsikusse läände". /--/ Igatahes sadas vihma kui ladin ja ilm oli ypris kylm, kui astusin välja omnibusest Koonga mõisa lautade vahel. Hämardus juba. Seisatusin natukeseks nõutult alatasa tiheneva vihma käes ja astusin siis lähema elamu poole. See osutus koolimajaks. /--/ Õhtusöögiks oli tee ja heeringad, ja magama pandi tyhja tytarlaste magadistuppa. Kuid ärgates oli tuba noori preilnasid täis. Olin kaua maganud. See oli siiski õnneks, sest lõuna ajal oli pea tervel vallal teada, et yks filosoof Tartust on tulnud Junnimaale "tyhja lori" yles kirjutama. Ytlesin Junnimaa. Nii nimetab kaugem ja lähem rahvas /--/ valda. Yldiselt pean tunnistama, on junlane väga hääsydamlik ja vastutulelik inimene. Nii tuli 1,5 nädala jooksul söögiraha maksa ainult 10 senti, ja sellegi pakkusin yhes paigas vägisi. Võeti ikka vastu kui suurt kylalist. Seda ei saa ma kaugeltki ytelda /--/ kohta, kus noa otsa täie söögi eest 100 senti võeti. /--/
Eriti raske on rahvaluule korjajale esimene päev. Ei ole kustki pääle hakata. Käisin ja kõndisin mööda maad, kuni yks mees põllul hobuse seisma jätab ja mind silmitseb. Teretan, alustan juttu, seletan asjad-lood ära. Jah, lausub siis, siin olevat a. 15 tagasi yks samasugune yliõpilane käind kah rahva vanu sõnu korjamas. Tuletab nimegi meele – jah, kyllap ta vist oli Saabermann. Tuletan omaltki poolt meele, kes võisid siin iganes käia – ja otsustan, et see Saabermann polegi muu kui meie praegune prof. Saareste. Kah rahvaluuleliseks muutund! Astun siis sisse tema omaaegse keeleobjekti juure, sest oma eelmisist kogemusist tean, et keeleobj. on sagedasti ka rahvalaulik või yldse hää jutupuhuja ja päälegi treneerit kysimusteks. Ja olingi õigesse ratta astund. Esimesed päevad olid õige viljakad. /--/
Siin kutsuti päris võidu ikka oma juure sööma ja ööseks. Eriti lahke rahvas oli Kibura kylas Tõnisel. Siin lõunatades märkasin, et inimesed uudishimulikult minu söömist vahivad. Teen kysiva näo. Rutatakse siis seletama: omal ajal, mõni aasta tagasi tulnud kaks meest neile, kysind: Kas siin on söögimaja? Perenaine seletand, et ei ole kyll, aga syya saab siiski. Toond siis haput piima ja mis ta veel toond. Mehed hakand piima kahveldega sööma. Mõtle: haput piima kahveldega!! Tartu mehed olnud, käinud siin vanu asju korjamas: yks olnud soomlane, Mann või Mannine või mis ta nimi olnud. Aga mina söövat ikka päris ristiinimese moodi. /--/

20-aastase tudengi Herbert Tampere matkamärkmed rahvaluulekogumiselt Mihkli kihelkonnas 1929. a. suvel, ette kantud Akademilises Rahvaluule Seltsis 1929. a. sügisel. EFAM, Tampere 1: 2, 2/4. Fotol Herbert Tampere ja Menda Ehrenberg Elvas 1933. aastal. Pildistas Richard Viidalepp. ERA, Foto 219.

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi konverents „Vaikimisest välitööde kontekstis“ neljapäeval, 31. oktoobril algusega kell 10 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis http://www.folklore.ee/rl/inste/ars/yritused/kogumiskonv6.html

ERA, Foto 219

esmaspäev, 28. 10.
Jämaja 1896:
Mõista minu mõistatused,
kosta minu kostatused.
Mis on libe liiva peal?
Mis on vile välja peal?
Mis seal metsas müta, mäta?
Mis seal roogus rädiseb?
Mis seal meres müriseb?
Mis neist mõistatustest mõistata
ja kostatusdest kostata.
Vesi on libe liiva peal,
tuul on vile välja peal,
hunt on soos silba, solba,
jänes metsas müta, mäta.
Tuul seal roogus rädiseb
ja vesi meres müriseb.
Sügistormidega sobiva mõistatuse kirjutas kooliõpetaja Andrei Kuldsaar (E 28185; ERA, Foto 4569).
Kalapaati Sõrve säärel pildistas Eda Kalmre 2008. aastal (ERA, DF 3699).

ERA, Foto 4569 ERA, DF 3699

pühapäev, 27. 10.
Kuusalu 1907: Mies käüp üöt-päivät, ei pääse mies paigast?
Mõistatuse kirja pannud Hans Schulzenberg. RKM II 60, 139 (34)

laupäev, 26. 10.
Vändra, Vana-Vändra 1937:
Soe sai aga süüa ei sünni. – Uuema aja kõnekäänd. Tarvitatakse siis, kui kuum (soe) hakkab (sai – saama), näiteks pidudel peale „temperamentset“ tantsu.
Ütlust selgitanud Ernst Tammsoo. ERA II 140, 631 (27)

reede, 25. 10.
Risti 1929: Endine Vihterpalu rootsi koolmeister jutustas: Vihterpalus loeti õige vanal ajal rootsikeelseid raamatuid. Raamatud hankisid merimehed Soomest ja Rootsist. Üldse Soomega on olnud pinev kultuuriline side, mida muide tõendab seegi fakt, et högsvenskat nimetetakse Soome rootsi keeleks. ERA, Rootsi 1, 260 (6).
Kirja pannud Paul Ariste.

neljapäev, 24. 10.
Kihnu 1937: Viere, viere, pääväkene,
viere nüüd looja vettä müedä,
lasõ kasõlatvu kaudu!

Ei olõ aega pääväl veerdä:
pääv soeb sulastõ päidä,
kammib karjalastõ päidä,
arib päidä armõtumil,
laamib neiu lakkasida.

Suga kukkus käest merese,
arja külmä al´likassõ,
laamilauda laenõtõssõ,
kammi suurõ kalda'esse.

Päe läks Pietri palvõ'elle:
“Pieter, sa pühä mehe poega,
Andrus, sa amõtmehe poega,
mine tuõ mu suga merestä,
arja külmä al´likasta,
laamilauda laenõtõsta,
kammi suurõ kalda'estä!”

Pieter ei võtnud palvõ'eidä,
Andrus äidä sõnumida.
Päe läks ise illukesi,
müedä tiedä til´lukene,
müedä vettä väikene,
müedä kallast kaunikene,
müedä muad madalukene,
tõi oma sua merestä,
arja külmä al´likasta,
laamilaua laenõtõsta.

Laulnud rahvalaulik Liis Alas ("Kuraga Liis"). https://www.folklore.ee/pubte/eraamat/rahvamuusika/ee/078-Harja-otsimine (KKI, RLH 57:26 (2))

Fotol laulja ise 15.10.1926. (ERA, Foto 54)

ERA, Foto 54

kolmapäev, 23. 10.
Märjamaa 1955:
„Kärmed vanemad, laisad lapsed.“ – Ehk ümberpöördult. Seda ütlust võib tänapäevalgi tõestada, tean emasid, kes iga tundi kasutasid töötamiseks, ei läind kuhugi muidu kui „sukavarda“-kott ei olnud käsivarres, kas loomi metsa ajades, teise peresse asja pärast minnes, ikka sai sukka kootud. Aga tütred ei mõistagi nüüdsel ajal kinnast kududa.
Vanasõna selgitanud Emilie Poom. RKM II 42, 384 (14)

teisipäev, 22. 10.
Siber, Krasnojarski krai 1973: Meil sõnajalgu on kahte sorti: ühed sõnajalad kasvavad suured, nagu purjen kunagi. Neid meil ei tarvitata rohuks. Teised sõnajalad on peened, kaheoksalised. Seda sõnajalga meie pool kutsutakse jaani- või maarjasõnajalaks. /--/ Kui inimesel käed-jalad valutavad, pannakse sõnajalgu käte ja jalgade ümber. Aitab. Kaob käte ja jalgadest valu, ka kaob paistus ära. Ühe korra tegemisest ei aita. Peab mitu korda tegema. RKM II 305, 29/30.
Arhiivile saatnud kaastööline Rosalie Ottesson Ülem-Bulani külast.

esmaspäev, 21. 10.
Simuna:
Poiss oli puperlillekene,
neio nõmmeõiekene.
Läks tema harju aida pääle,
Viru viinaköögi pääle.
Poisid ala palve'ela:
"Kuku maha, kupukene,
kuku minu kaabu pääle,
veere mu vöö vahele!"
Mõistulaulu viinaköögi katusel toimunust kirjutas üles salapärane F. A. (ERM 61, 14 (11)).
Muuga mõisa endist viinakööki pildistas Richard Viidalepp 1950. aastal (KKI, Foto 370).
Oktoober on ju viinakuu http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/oktoober

KKI, Foto 370

pühapäev, 20. 10.
Kadrina, Vihasoo k 1974: Küla suhkur ei ole nii magus, seda peab hästi palju sisse panema. – Ja, küla suhkurt võib rohkem panna, ega sie tasku piale käi.
(Selle ütlusega alustas Robert Lillevorst, kui kohvilauas ainult ühe korra lusikaga suhkrut panin. Teise fraasiga toetas keegi külalistest, kes pühapäeva pärastlõunal olid kogunenud lahkesse peresse.)
Ütluse kirja pannud ja kommenteerinud Pille Kippar. KKI 65, 260 (13)

laupäev, 19. 10.
Järva-Madise < Hageri, Haiba k 2013:
Tuntud Inglismaa võtme katkimurdmise lugu oli ka sagedasem.
„Inglismaa oli lukku pandud,
luku võti katki murtud.
Mitu seppa seda parandavad,
seda ütled sina,
vana tatinina!“
7 või 8 või 11. Tatinina ütleb ja alates tatininast loetuna saadab mängujuht vastava numbri saanu minema. Mängualustussalmi kirja pannud Age-Li Liivak. EFA I 170, 81

http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/4740

reede, 18. 10.
Rõuge 1895: Hillu hillu, wõrge wõrge, tasa tasa, targu targu.
Kirjutas mölder Märt Siipsen (1846-1917), Matthias Johann Eiseni kaastööline Tsooru vallast. E 14904.

1912. aastal panid temalt laule koos viisidega kirja Armas Otto Väisänen, Rudolf Tamm ja Alfred Nirk. Savira (Oina) veskil tegi foto Siipsenist viiuliga A. O. Väisänen. ERA, Foto 928.

ERA, Foto 928

neljapäev, 17. 10.
Tarvastu 1888: Tuli suvi, sai sügise,
Jälle tuli Vene võttamine,
Sis meid hulgast otsiti,
Valla otsast vaadati,
Küla otsast küsiti,
Talumajast taheti,
Haljas mõõka kätte anti,
Õla pääle püssi panti,
Vaenlasele vastu panda,
Vallatumal valu anda,
Haljas mõõk ja püssioda
Kaitsvad meie maad ja koda,
Hävitavad vaenlast ära,
Et ta meile ei tee kära.
(H III 6, 197 (8))
Tänavavaade. Tagaküljel: „Scouts rügement. Ratsamaakuulajate komando. Karl Himmelreich. Kallis Karli! Noh kuidas uue koha peal läheb? Mina sõidan paergust puhkusele. Olen Kaschelàha jaamas. Pagan ilm on aga weidi paha. Aga ehk läheb selleks ajaks mööda kui kodu saan. Tervist. 16. okt. 1919. Hans" (ERA, DF 17867)

ERA, DF 17867

kolmapäev, 16. 10.
Vändra 1966:
Egas jumal ei ole kiiret loonud, jumal on kassid ja hiired loonud, kiire tekkis alles siis, kui kass hakkas hiirt taga ajama.
Vanasõna kirja pannud Salme Karro. RKM II 241, 30 (27)

teisipäev, 15. 10.
Kullamaa 1996: Kummalt poolt rändlinnukolmnurga haru pikem on, selle järgi ennustatakse talve. Kui maa pool pikem, siis kuivem, kui vee pool, siis sajusem. EFA II 17, 238 (44).
Rääkinud Johannes Ojabstein (snd 1915) Mõisima külast Jaagu talust, kirja pannud Mall Hiiemäe.
Luikesid Puise nina kohal pildistas 2012. aasta 14. oktoobril Pille Vahtmäe. ERA, DF 11936.

ERA, DF 11936

esmaspäev, 14. 10.
Rõngu 1913:
Tule vihma, vihu minnu,
tule uugu, uha minnu:
ma ole must muide siän,
tõrvaskandu tõiste siän.
Sinna vihma oodeti,
pallu vihma palleldi!
Vihmaootusest laulsid Rõngu vaestemaja vanad inimesed, kirja panid Linda Rebane ja August Kelt (ERM 141, 21 (10)).
Sikamäe kalmistu serva kollaseid vahtraid pildistas Mari-Ann Remmel 2002. aastal (ERA, VF 6671).
Täna on vihmane kolletamispäev http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/kolletamispaev

ERA, VF 6671

pühapäev, 13. 10.
Setomaa, Meremäe v 1937:
Kõik linnud lendavad kõrgele
Seda mängu mängitakse nii, et üks on eestvedaja ja teised teevad järele. Eestvedaja ütleb: „Kõik linnud lendavad kõrgele, vares lendab,“ tõstab käed seda üteldes üles. Iga kord, kui linnu nime nimetab, peavad teised ka iga linnu nime juures käed üles tõstma. Eestvedaja nimetab pandi saamiseks vahel ka looma nime, näiteks: siga lendab. Mängijad ei oska seda aimatagi, et eestvedaja nimetab looma nime ja mõned tõstavad käed üles. (Teistel ei ole lubatud käsi üles tõsta, aga eestvedaja tõstab iga ütlemise juures käed üles, kui ütleb ka looma nime.) Selle karistuseks peavad nad pandid andma eestvedaja kätte. Pantideks annab iga mängija mingisuguse oma asja. Nii mängib eestvedaja niikaua, kuni on igaühe käest pandi saanud, mõne mängija käest isegi mitu, kes hästi tähelepanelik ei ole. Kui kõigi käest pandid saadud, tuleb pantide väljalunastamine. Mida siis eestvedaja käsib teha, seda peab igaüks tegema, kel pant on antud, siis saavad pandi kätte. Seda mängitakse praegu ja on uuema aja mäng.
Mängukirjelduse kirja pannud Paul Toomemägi. ERA II 108, 363/5 (8)

http://folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/3225

laupäev, 12. 10.
Vigala 1894:
* Ei kuskil kohku ega kahku. = Kõik on ümber vaikne.
* Pole enam kontagi koos. = Üsna lagund.
* Pole hamba all kuivagi kohta = Läbimärg.
Ütlusi selgitanud Johan Reimann. H I 5, 196 (20–22).

reede, 11. 10.
Märjamaa 1936: Kui rotil kuus poega on, siis kuues poeg on nätu, see nätu on teistmoodi kui teised rotid, ta on pal'lu kurjem, teeb rohkem kurja kui teised rotid. Üks nihuke oli ükskord piima pütti ää uppund, olnd kohe nihuke imelik teistmoodi. Saadud aru, et on nätu.

Rääkinud Tiiu Roodes („üle 90 aasta vana“), kirja pannud Emilie Poom (1874–1961). ERA II 148, 63 (36).

neljapäev, 10. 10.
Tartu 1923: Kes meil vihane?
Kes meil vihane?
Hilda meil vihane.
Mis me talle süüa anname?
Hiire hernega suppi,
Kassi lihaga kapsaid.

Kirja pannud folklorist Walter Anderson (10. oktoober 1885 Minsk – 23. august 1962 Kiel), Tartu Ülikooli Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli esimene professor, kes oli alusepanijaks ERA lastepärimuse kogule.

(EFAM, Anderson, m:1, lk. 99)

Pildil vaade ERA kogudele. Pildistanud E. Selleke 1931. aastal. (ERA, Foto 52)

ERA, Foto 52

kolmapäev, 9. 10.
Vigala, Rääski k 1948: Eä laps, kes ästi tantsib, veel parem, kes paegal seesäb. – Egä sellegä veel kuulsaks egä suures saa, kui igäle poole ete tikutasse ja uhkust näedatasse. Inimese teguviis o, mis inimest indab. Seda ei innatagi nii, kes end pakub, „ästi tantsib“ – seda innatasse veel enam, kes ennäst ei paku, „paegal seesäb“. Kaaluklus indab.
Vanasõna seletanud Triino Priimets, kirja pannud Mihkel Priimets, RKM II 21, 15 (29)

teisipäev, 8. 10.
Haljala 1889: Kui viimane vilja hunnik väljalt ära toodakse, jäätagu pead nopimata, muidu tuleksivad hiired koju. H II 9, 190 (60).
Kirja pannud Jakob Hurda kaastööline Julius Aleksander Rehberg (Reepärg) Kavastust (eluaastad 1872-1942).

Endavalmistatud hiirelõksu pildistas Kesk-Vepsas Mägjärve külas 1979. aastal Uku Põllumaa. ERA, Foto 12576.

ERA, Foto 12576

esmaspäev, 7. 10.
Muhu 1890:
Köisin tiul kui tihane,
köisin rehel kui rebane,
valla seas kui varbelane.
Pisut piima lähkeris,
kaksi räime rätikus.
Sial olli sias sia piima,
vana vaevat mära piima.
Kehva toiduga tööl käimisest laulsid Koguva küla noored mehed - Schmuulid, Tüirid ja Aerud. Kirja pani Gustav Seen (H II 6, 417 (70)).
Foto Muhu rehelistest on arhiivi jõudnud Harjumaa rahvaluulekoguga Jaan Saalvergi kogust (ERA, Foto 9117a).
Oktoober on rehekuu http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/oktoober/.

ERA, Foto 9117a

pühapäev, 6. 10.
Vastseliina 1888: Kuus kullalehekest, säitsmes hõpõtengäkene?
Mõistatuse kirja pannud Carl Lenzius. H I 2, 639 (62)

laupäev, 5. 10.
Häädemeeste, Kägiste k 1964:
Ei viitsi kassigi õlekõrrega mängitada – väga laisk.
Ei jõua kassigi õlekõrrega mängitada – väga väsinud, jõuetu.
Kirja pannud Marta Mäesalu. RKM II 180, 42 (33)

reede, 4. 10.
Halliste 1894: Kui mets sügisel kaua aega kollane on, olla teisel aastal hää suvi. H III 19, 820 (290).
Kirja pannud Jaan Riiet (1854-1916), kes vahel kasutas varjunime Üks Abjak.
Kuldset sügist pildistas arhiivi kaastööline Tuuli Reinsoo: "2012. aasta oli sügise värvipillerkaari meistritöö. Kõik oli nii
kirgas ja kollane, et see tegi tänavad valgemaks. Inimesed olid ka vähem stressis ja tegid iga päev heategusid." ERA, DF 29195.

ERA, DF 29195

neljapäev, 3. 10.
ERA II 261, 517/31
Tallinn 1939: Kui avati külakoolid, siis õpetajad sageli rätsepad, kingsepad jne. Õpetajaks sai kirikuõpetaja vahendusel. Tasu oli väike, korteri sai. Külas töölised pidid suutelised olema tegema väga mitmekesiseid töid. Tsunftide ajal oli mõisades muulasi õpetajateks jne. Maanteed viletsad. Liivi Kubermangu teed paremad, rahvas kultuurilisem, mõisnikud paremad, sõjaväes teeninud. Enamasti olid nad harimatud. Suurem osa Tallinnas väljaõppinud selle sai isegi kohti teistesse suurlinnadesse, Peterburi jm. Mõned isegi keisri juures tööl.
Kirjutas endine kooliõpetaja Joseph Grünthal (1872-1954).
Fotol Nehatu algkooli koolipreilid Karuselt, pildistatud 1936. aastal Richard Viidalepa poolt.
ERA, Foto 260

ERA, Foto 260

kolmapäev, 2. 10.
Rõuge, Rogosi v, Murati m 1936: Upin ei sata uibust kaugele.
Vanasõna Otto Mintkalt kirja pannud Amanda Raadla. ERA II 126, 583 (15)

teisipäev, 1. 10. 2019
Rannu 1938: Vanasti oli külas pille vähe. Ühe reaga Ärmoonik oli kord kellelgi. Kui ma 7–8 aastane olin, tegi külasepp Urla (siis ta veel sepp ei olnud) endale kandle ja õppis ka mängu varsti ära. Et küla elanikud (siis) kannelt esimest korda nägid, siis kuulati mängu kui imet.
Neemisküla esimesest kandlest kirjutas arhiivile kooliõpetaja ja taluperemees Eduard Kärp (1873–1941). ERA II 186, 432/3 (6)
Kahjuks ei saa me teada, kuidas Neemisküla kannel kõlas ega milline ta välja nägi – nii varasest ajast, 1880. aastatest arhiivis ühtegi pilti kanneldest pole. Dateerimata fotol mängivad kahekesi kannelt naine ja mees Allmannid Rõngu kihelkonnast Pikasilla lähistelt Sildu talust (arhiivile annetas foto Elmar Maasik). ERA, DF 18130.

ERA, DF 18130

esmaspäev, 30. 09.
Viljandimaa, 1870ndad:
Juhan jutustas minule
taga toa kamberisse:
“Põder oli põldas, karu oli kaeras.
Läksin kodu, kutsin koerad,
saatsin sarviku järele:
“Võta kinni, murra maha!"
Saba sulle, sarved mulle,
keskpaik kinnivõttejale.
Ma viin sarved sepa kätte.
Sepp teeb mulle tutulutu.
Mina lähan õhtu õitsele
valge Anne hõlma ala.
Seal löön loo laane pääle,
pika neiu piiri pääle.”
Jahimehe loo Viljandimaalt kirjutas üles G. Koeler 1870. aastatel (EKmS 4° 3, 564/5 (38)). Uusna valla jahimehi koeraga metsas pildistas 1925. aastal Aleksander Lepik (ERA, Foto 17719).

ERA, Foto 17719

pühapäev, 29. 09.
Tartu-Maarja 1941: Mihklipääv oli suur püha, terve töö oli siis veere pool. Mihklipääval tehti ka õlut.
Kirja pannud Silver Solon. ERA II 295, 408 (53) http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/mihklipaev/item/49270

laupäev, 28. 09.
Nõo, Nõo al 1992:
K: Kuidas isasiil ja emasiil armastavad?
V: Ettevaatlikult.
Keerdküsimus kirja pandud Nõo Reaalgümnaasiumis. RKM, KP 33, 327 (2)

reede, 27. 09.
Kihelkonna 1958: Pöllule maha jäetud viljapääd "uitavad öösel". Hirmutati lapsi, et naad ära nopiks pöllult köik viljapääd.
RKM II 73, 412 (23).

Öelnud Juula Truuvert (75 a.) Papisaarelt Kirsi talust, kirja pannud Olga Jõgever.
Juula Truuvert lapselastega, rahvaluulekogujad Olga Jõgever ja Helgi Sirmais, pildistanud Richard Hansen 1958. ERA, Foto 3252.

ERA, Foto 3252

neljapäev, 26. 09.
Raamatuesitlused täna kl 16.15 ja laupäeval!
Tallinn < Vändra 2016: Vanaisa krundi piiril voolas oja, mida hüüti Liinoja nimega (tänapäeval vallakirjades miskipärast Liivojaks "ristitud"). Üle selle ojakese viis puusild, mida tuli teatud ajal jälle uuendada, et sealt hobustega üle saada. Kui kord sild jälle üsna lagunemas, said seal just kokku mu vanatädi Maria ja üks Kõrbja küla perenaine hobuvankril. Hobune hakkas lagunud sillal kartma, vanatädi taganes silla otsa poole ja kukkus selili vette, ise jutustas pärast: "Oh, sa suur aeg, mul lõi vesi kõhu peale kokku! Hea, et kivi all ei juhtunud olema!"
See oja oli tollal piiriks Pärnu- ja Järvamaa vahel, nii et teisel pool oja oli juba Käru vald Kõrbja külaga, kuna meie, Koogiste küla jäi Lelle valla piiridesse. Nüüd kõik üks Raplamaa. Sama oja ääres olid vanaisal kaevatud paar linaleo auku, vesi täitis ka neid suurvee ajal. Vanaisa ja vanaema käisid sealt mõnikord liiviga kalu püüdmas. Mind seati kord kaldale kotipoisiks, nemad sumasid vees. Korraga ütles vanaema: "Tõmmame nüüd siit kalda äärest!" Ise summis jalaga vees. Vanaisa pole nõus: "Ah, me juba tõmmasime kah, põle seal kedagi." Aga siis ikka tõmmati sealt kalda alt, tõstsid liivi üles ja 23 haugi korraga sees. "Näh, eidel oligi õigus!" nentis vanaisa; aga mul andis neid libedaid sealt kotti korjata. EFA II 62, 9/10.

Aada Aasa raamatut "Igal asjal on kaks otsa: akats ja lõpets" Kõrbja ja Koogiste küla ümbruse meeleolukate mälupiltidega esitletakse täna Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis Akadeemilise Rahvaluule Seltsi koosolekul (koosolek algab kl 16.15) ja laupäeval, 28.09 kl 12 Lokuta puhkekeskuses.
Fotol Mihkel Maurer ja Karl Rand viimase kodu lähedal mõrda vette laskmas. ERA, DF 31288.

ERA, DF 31288

kolmapäev, 25. 09.
Pöide, Ardla k 1928: Hiidlase nali, saarlase vili, Viljandi vigurid ja Pärnu sigarid – kel on loeteldud omadused, see on tubli mees.
Vanasõna kirja pannud Theodor Kaljo. ERA II 9, 396 (38)

teisipäev, 24. 09.
ERA 92!
On tõsi, et niisugused rikkalikud rahvaluulekogud, nagu need on eestlastel, on juba ammust aega äratanud suurt tähelepanu. Ja seepärast äratas ka Eesti Rahvaluule Arhiivi asutamine suurt huvi kõigis maades, kus süstemaatiliselt tegeldi rahvaluule kogumise ja uurimisega. ERA külalisteraamat näitab, et 1927.–1940. aastani käis kogudega tutvumas üle 350 väliskülalise 20 maalt. Veelgi suuremat tähtsust omandas see materjal, mida Eesti Rahvaluule Arhiivist telliti paljudesse maadesse. Võrdlevates uurimustes kasvas ERA materjali osatähtsus silmapaistvalt. (Vahemärkusena nimetame, et mitmed nimekad välismaade folkloristid, nagu näit. hollandlane Jan de Vries ja norralane Nils Lid õppisid ära eesti keele, et eesti folkloorile vabalt ligi pääseda.) Väljaannete ja materjalide vahetus oli intensiivne mitte ainult kodanliku maailmaga, vaid ka Nõukogude Liiduga. Suurt abi sai Eesti Rahvaluule Arhiiv pakkuda ka uutele rahvaluule-arhiividele nende asutamis- ja töölerakendamisraskustes. Nimetame siin abisaajate osas Iiri, Rumeenia ja Leedu rahvaluule-arhiive. Isegi vanad rahvaluule mustermaad, nagu Soome, joondusid nii mõneski töökorralduse lõigus meie asutuse järgi. Loomulikult olid need suhted vastastikused.

Herbert Tampere, Asutamine. Rahvaluule varaaida 40-ndal sünnipäeval. Ilmunud: Edasi, 24.09.1967, nr 266, lk 3. Fotol Eesti Rahvaluule Arhiivi töötajaid 1930. a. paiku. Esireas Olga (Olli) Jõgever, Oskar Loorits, Richard Viidalepp, seisavad Herbert Tampere ja Paul Ariste. Pildistanud Eduard Selleke. ERA, Foto 39

ERA, Foto 39

esmaspäev, 23. 09.
Kuusalu 1910:
Ilus on suvella metsa,
kaunis metsa kasvadessa,
puhas lehte puhke'essa,
ladus lehte lange'essa.
Ilus on iiessa obune,
kaunis täkku kaasikussa.
Ilus on nummella pedakas,
kaunis suossa männijalga.
Las' tuleb talve ja sügise:
külm votab lehe, lumi rohe,
vikasti arulta eina,
kirves nummelta pedaka,
nuga suosta männijalga.
Unt süöb iiesta obuse,
karu süöb täku kaasikusta.
Suve ja sügise vahetusest maalis kujundliku laulupildi Ann Birk Kolga-Aabla külast. Laulu panid kirja Karl Viljak ja Gustav Vilbaste (EÜS VIII 1918 (161)). Eks sügise oli kosjade ja nekrutite värbamise aeg.
Sügise värve pildistas 2013. aastal Kalamajas Tuuli Reinsoo ja saatis "Minu maastike" kogumisvõistlusele (ERA, DF 29123).
Ilusat sügise algust!

EÜS VIII 1918 (161)
ERA, DF 29123

pühapäev, 22. 09.
Pöide, Orissaare al Kuressaare l 2013:
Autovaras
Taas meie endi väljamõeldud mäng. Mängu nimi on pisut eksitav, sest autode varastamisega pole siin midagi pistmist. Seda mängu sai mängida meie maja otsas. Maja kõrvalt läheb läbi suur tee. Mängu eesmärk oli lihtne. Kui nägid autot tulemas, tuli maja nurga taha peitu joosta, sest autoga tuli varas (ja vargaid tuli karta). Kui sa peitu ei jõudnud, siis tuli kivikujuks tarduda, et varas sind ei märkaks. Nii lihtne see oligi, aga üllatavalt lõbus.
Mängukirjelduse kirja pannud Pille Tamm. ERA, DK 137, 4

http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/4705

laupäev, 21. 09.
Suure-Jaani 1888: Kustpoolt madisepäeval tuul on, sealt tuleb kõige selle talve sula.
Kirja pannud Juhan Mein. H II 26, 235 (9)
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/sugisene-madisepaev/item/49224

reede, 20. 09.
Urvaste 1888: Paljalt kolm üüd või järgi pite all olla'; sõs saa vihma ja peräst vihma ää ilm. H III 9, 627 (4).
Kirja pannud gümnaasiumiõpilane, hilisem jurist Gustav Seen (1871-1943).
Vaate Kirbla astangult ehk Oheti/Uheti mäelt vikerkaare ja vihma eest lauta liikuvate lehmadega Proosi ehk Kirikumäe talu juures Rannu külas jäädvustas Jüri Metssalu 2012. aastal. ERA, DF 33901.

ERA, DF 33901

neljapäev, 19. 09.
Kuusalu 1910:
Anemängu laul.
Ani, ani, valge.
Joude, joude ülbe.
Kust tuled, kuhus lähed?
Tulin mere rannalt.
Midä siel tegemast?
Poigijani pesemast.
Pesid iks minu pojad ka?
Sielap olid isegi.

Mina ubudan mere pohja!
Külläp tiivad kannavad.
EÜS VIII 1854/5 (89).

Hanemängu laulu laulis Karl Viljakule ja Gustav Vilbergile 77-aastane Eeva Taaler Kolga-Aabla külas.
Esimest tõsisemat halla pildistas 2014. aastal Vabaõhumuuseumi teel Age-Li Liivak. ERA, DF 30331.

ERA, DF 30331

kolmapäev, 18. 09.
Simuna, Pudivere k 1965/7: Ühel üel, ühel sügisesel üel on üheksa puega. (Sellepärast on üheksa puega, et siinsamas on vihm, siinsamas on külmetis, siinsamas on lumi, siinsamas on kõik.)
Vanasõna kommenteerinud Emilie Krikmann, kirja pannud Arvo Krikmann. RKM II 227, 437 (4)

teisipäev, 17. 09.
Tallinn 2006:
Kui lehmal sünnib vasikas
(viisil: "On kallis mulle kodupaik")

Kui lehmal sünnib vasikas
siis ära pabista
vaid teda abista,
sest vasikas nii väikene
toob õnne rahvale.
Sa kanna vasika eest hoolt
nii seest- kui väljaspoolt
nii eest- kui tagantpoolt
ja hüüa oma lehmale
üle karjamaa: "Hurraa!"
EFA I 98, 158.

1950. aastate teise poole tudnegifolkloori, sh Tallinna Konservatooriumis levinud tudengilaulu saatis arhiivile Heinz Valk.

EFA I 98, 158

esmaspäev, 16. 09.
Pärnu, Uulu v:
Üle uugu, vihmakene,
üle uugu hommetsesse,
teine uugu teisipäevaks,
kolmas uugu kolmapäevaks,
neljas uugu neljapäevaks!
Vihmakene, vennakene,
Ära tee märjaks, ma mädanen,
ära tee likeks, ma ligunen!
Põle mul kohta, kus ma kuivan
ega põle tare, kus tahenen.
Põle mul tuba taadi tehtud,
part põle viie venna pandud.
Teine mees on tua teinud,
palgapoiss on parre pannud.
Vesi palgid veeretanud,
sadu seinad sammeldanud,
rahe uksed rautanud,
kaste katused kudunud,
alla teinud akenida.
Vihmahoogudest Uulu vallas sadakond aastat tagasi kirjutas J. Martinson (E A 143/4 (13)). Rõõmsaid ja vihmakartmatuid folkloriste Pärnu sadamas Kihnu sõiduks laevale astumas pildistas Johannes Mikk 1954. aastal. (ERA, Foto 17314).

ERA, Foto 17314

pühapäev, 15. 09.
Karula 1887/1889: Esi must ja viskas kust?
Mõistatuse kirja pannud Jaan ja Peeter Einer. H II 24, 563 (304)

laupäev, 14. 09.
Kadrina 1969:
Tuul on vaikind, torm on mööda,
meri tasa kohiseb,
ainult mõni üksik laine
vastu kallast vahutab.
Aga, vaata, mere kaldal
istub viel üks neiuke.
Pisar kahvatanud palgel,
vaatab alla orusse.
Meri, oh küll olid sina
enne armas minule,
aga nüüd, oh nüüd, kui kole,
on su kohin ingele.
Kui kõik teised koju tulid,
ootasin ma teda ka,
kunni viimaks laevatükid
uhtus vesi kaldalle.
Siis mina sellest ära nägin,
et tema laev oli hukka läind,
armukene uppund ära,
kõik mu lootus asjata.
Nõnda nuttis neiukene
ja ei pannud tähele,
et sel ajal paadikene
oli jõudnud kaldalle.
Paadist sirge nuormees astus,
nägi neiut kalda pial,
kohe sinnapuole tuli,
neid lõi silmad ülesse.
„On see unes või on ilmsi,
oled vaim või inime?“
„Kallim, kas sa mind ei tunne?“
küsis nuormees neiu käest.
„Armsam, kas sa tõest veel elad?“
langes neid ta rinnale.

Laulnud Mare (Marta) Sakk, salvestanud Ingrid Rüütel. Kuula lugu: http://folklore.ee/era/pub/files/heli/HERA13_1_18.mp3
Ilmunud: Ingrid Rüütel „Virumaa laule ja lugusid“ (Mis on jäänud jälgedesse IV). Tartu/Rakvere: EKM Teaduskirjastus/Viru Instituut 2019.http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=104
Raamatut esitletakse täna kl 12 Lääne-Virumaal Kadrina rahvamajas konverentsil „Üldlaulupeod 150“.

reede, 13. 09.
Tallinn < Vändra 2017: Vanemaks jäädes utsitanud Ants lapsi rohkem taga kui ennast. Kord oma väimehega, minu vanaisaga, juttu ajades öelnud: "Ma hoian Anna ja Liisa heaste paljad, siis nad ei saa mehele ja teevad mul kodu tööd." Vanaisa ütles seda jutustades: "Sülitasin ja tulin tulema." Vanaisa ei jätnud naljalt lollustele vastamata, aga ju see jutt oli ikka liiga rumal või ei tahtnud ta äiale "sandisti" ütelda. Hiljem ehitas Ants talu ääremaale, naabertalu piiri äärde Anna ja Liisa jaoks väikse maja ja lauda, metsast raadati ka põllulapp. Koha nimeks sai Küünale.
Olen mõelnud neile kohanimedele ja arvan, et küllap need talud olid rajatud alemaadele, siis tuletati sellest ka vastavad nimed. Tõntsu naabruses oli suur talu Ale-Sepa, Kõrbja külas veel Uueale, Piibuale, Pikkale. Võibolla mõni veelgi, aga ei mäleta. /--/ Peres oli kolm poega, igaühel vanusevahet 10 aasta ümber (vahepeal oli tütreid). /--/ Kõige noorem poeg Paul pidi siis jääma Tõntsu peremeheks. Kuid temal polnud selleks huvi, tahtis maamõõtjaks õppida. Nutnud sängis kummuli, kui otsus tehtud. Vana Ants öelnud: "Poeg, ää nuta, sa saad ju talu." Nii tähtis oli tollal põllumehele oma maa ja oma kodu, mis rajati suure töö ja vaevaga ja mis seda vaeva jätkuvalt nõudis. Teisiti polnud võimalik ega sobilik mõeldagi. ERA, DK 418, 9. Aada Aasa mälestused Kõrbja ja Koogiste ümbruse inimestest ja maastikest Vändra metsade rüpes on nüüd ilmunud ka raamatuna. Tegelaste seas leidub ravitsejaid, külaboheemlasi, vembumehi ja vabrikutöölisi.
Raamatu on välja andnud EKM Teaduskirjastus ja MTÜ Eesti Kohapärimuse Keskus, toimetanud Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur Mari-Ann Remmel. http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=103
Kaanefotol Tõntsu tulevane peremees Paul Asafeldt 1912. aasta paiku. ERA, DF 31270.
Septembri lõpus on tulemas raamatuesitlused Lokutal ja Tartus. Lähem teave varsti!

ERA, DF 31270

neljapäev, 12. 09.
Häädemeeste 1933:
Munad all, munad pääl, vinter-vänter vahepääl?" küsis kooliõpetaja Marta Martinson (ERA II 59, 109 (6)).
16 aastat hiljem, kolhoosnikuna, vahendas Marta Mäesalu arhiivile Kalju Mihkelsoni pildistatud foto kartulikurnast Maardu külanõukogus Kalinini nimelises kolhoosis (ERA, Foto 2318). (http://www.folklore.ee/moistatused/common/index.php)

ERA, Foto 2318

pühapäev, 1. 09. 2019
Kolga-Jaani 1870: Valge maa, must seeme?
Mõistatuse kirja pannud Julius Tiedemann. E 148 (169)

laupäev, 31. 08.
Ambla, Lehtse 1938: „Hea oli, aga otsa sai, viha oli, aga veel tahaks“ – lausuti Kõrve pool peale head, hoogsat tantsu tihti. Ligemalt ei tea.
Ütluse kirja pannud Joosep Eplik. ERA II 178, 63 (34)

reede, 30. 08.
Puhja 1934: Kas Tartu liina tahad näha? Nii küsitakse kelleltki, kes veel ei tea, kuidas Tartu liina näidatakse. See sünnib nii, et too, kellele tahetakse näidata, tõstetakse üles kõrvade kohalt kahe käega pigistades (pea võeti käte vahele). ERA II 78, 164 (3).
Tartu näitamise mängu tutvustas 15-aastane Richard Lint Puhjast. Üles kirjutas ja pildistas Richard Viidebaum. ERA, Foto 693.

ERA, Foto 693

neljapäev, 29. 08.
Seto 1937: Ivanskorona paastõti, süvvä-äs läbi. Oldi kerkoh ja kiaki tii-is tüüd. Kel ol’l Ivvan nimi, nuu’ ol’li uma nimepäävä kerkoh ja tõi liitri kodo. ERA II 173, 758 (36).
Ivanskorona (29. august) kombestikust rääkis Anna Oinas-Tammeorule Nasta Karulaan (snd 1892) Vilo valla Tagamäe külast. Karjalas aga kehtis sama päevani ehk nakres-iivana päevani naerisöömise keeld, vt: http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/ivanoskorona
Kirikukupli parandamist Kiži saarel Karjalas pildistas 2013. aastal Karoliina Kreintaal. ERA, DF 31936, 31937.

ERA, DF 31937 31936

kolmapäev, 28. 08.
Väike-Maarja 1901: Sitikal siledad tiivad, tartlasel targad sõnad. Vanasõna kirja pannud Juhan Elken. E 42000 (107)

teisipäev, 27. 08.
Märjamaa 1937: Kui on lõikusekuu lõpupäivil ilusad ilmad, tuleb sügis ilus. ERA II 147, 218 (19).
Kirja pannud Märjamaa algkooli kodutütred.
Foto oma aiast Kuremaalt saatis kogumisvõistlusele "Millest tunnen oma kodu?" Ene Raudkats 2014. aastal. ERA, VF 7962

ERA, VF 7962

esmaspäev, 26. 08.
Hanila 1895:
Saksamaal oli sale saare,
Peeterburis pihlak pikka.
Ladvad neil kokku langesivad,
juured kokku jooksivad.
Juurte all aga jooksis jõgi:
sääl olid sees suured siiad,
suured siiad, sinised seljad.
Tooge võrku, Võnnu poisid,
katske noota, kalamehe poisid!
Kalajõest pihlaka all kirjutas Virtsu kirjamees ja seltsitegelane Aadu Reimann (E 21107 (6)). Maastikku auguga arstikiviga
pihlaka all pildistas Mõisakülas Pihelga talus Ellen Liiv 1968. aastal (ERA, Foto 8532).

ERA, Foto 8532

pühapäev, 25. 08.
Pöide 1894: Pärast pärtlipääva ei pestud änam lambud – peseb lambarasva merese.
Kirja pannud Thomas Undritz. H I 5, 211 (23)
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/partlipaev/item/49088

laupäev, 24. 08.
Kullamaa, Laukna k 1911:
Aiut, taiut, tahtsin laulda,
hääl ei annud, kurk ei kannud;
hääl oli häkist haigeks jäänud,
kurk oli kurjast rabatud,
toru roog oli roorstetanud.
Härja mina andsin hääle eest,
musta kuke kurgu eest,
vaat siis mina hakkasin laulema,
kõik teo vald jäi vaatama,
kõik kupjad jäivad kuulama,
kõik saksad servi seisema.
Kust sa laps need laulud võt'sid,
sa oled Harjus õtmas käind,
ja Viru viisi võtmas käind.
Ei ma pole Harjus õtmas käind,
ja Viru viisi võtmas käind,
vaat lood ma võtsin lutsu suust,
ja laulud latika ninadest.

Regilaulu laulnud Liisu Müirmann Haapsalus, kirja pannud Cyrillus Kreek ja Johannes Muda. EÜS VIII 338 (7)

reede, 23. 08.
Kodavere 1933-1935: Alljärgneva mängu nime ei teata täpselt, vaid teda tuntakse hariliku ringmänguna, kuid tal on lahkuminevaid jooni. Samuti ei saanud ma tervet laulu hanki, vaid pidin ainult mõne reaga leppima.
- Nüüd olen mina leeris ära käind,
Ja tulgu kosja kes mul tahes.
Ai li li la li, Ja tulgu kosja kes mul tahes.
-Tekid mul on kudumata,
Padjapöörad õmblemata
Ai li li la jne.
- Ma toon linnast uued tekid,
Mis ei hõõru pihte katki,
Ai li li jne.
- Sellega lõppeb see laul. Võib olla saan kunagi juure hanki, siis saadan ta tervikus teile, kui soovite.
Mängijad seisavad reas, kaks kõrvuti ja tõstnud sees pool seisvad käed püsti - üle pea. Tähendab viimased tõstsid käed üles, kuna eelmised hoidsid teineteisel kätest kinni ja eesmängija võib ükskõik missugused ringi või keeru sisse teha, teised pidid talle järgi tulema. Ronitud üle aiade teinekord ja kui olnud osav eestvedaja siis saand nalja tublisti. Mängijate arv olnud piiratud. Eestvõtja tehes mingisuguse ringi sisse pöördus nüüd viimase - tagumise mängija juurde. Need tõstsid käed üles ja jäid seisma ja eesmängija sammus ükskõik kummalt poolt käe alt läbi ja kogu ring pidi viimase paari käe alt läbistama end ja järgima eestvedajad. Sealjuures lauldes ise ülaltoodud laulu. Mäng võind nii palju mängi, kui tahtmist ja isu olnud. Ühe asja unustasin veel tähendamast. Kui kõik olid juba viimase paari käte alt läbi läinud, siis pööris end viimane paar näoga mängijate poole ja alustati laulu uuesti ja mäng läks endise hooga edasi.
Mängisid Kaarel Müürsepp, Kaarel Kümmel ja Liisa Värvu Kokora valla Torila külas, kirjeldas ja joonistas August Laurson. ERA II 119, 258/9.

ERA II 119, 258/9

neljapäev, 22. 08.
Krasnojarski krai, Ülem-Suetuki küla 2000:
Ütlevad et maarjapäesel päeval miski ei tohi maha panna, et paha pää’. No ja maarjapää’ oli, maarjapääsel päeval ja noor kuu. No katsusin kohe, et kas tuleb kurkisi, miski ei tulnd, mis paljad tühjad õied. A tänavaasta olen ikka pand, minu ema ütles ka, et pane aga vanas kuus, et siis tuleb. Nüüd olen pand vanas kuus kurkisi ja pomidorisi vanas kuus ja nüüd siis kasvavad ead. Kogemusi külviaja ja saagikuse kohta jagasid Maali Pool ja Milvard Velts, küsitles Astrid Tuisk (ERA, CD 439 (1)). Vestlust saab pikemalt kuulata Kirjandusmuuseumi infosüsteemist KIVIKE A HREF="http://kivike.kirmus.ee/meta/ERA-19028-49620-00869" target="_blank">http://kivike.kirmus.ee/meta/ERA-19028-49620-00869
Rikkalikku saaki - "arbussed, pamidorid ja tinnid" - Anni Kivistiku eeskojas pildistas Pille Niin (ERA, VF 3499).

ERA, VF 3499

kolmapäev, 21. 08.
Kolga-Jaani 1939: Perssealune soe, ninaalune külm. Ilma tüüta on küll soe istuda, aga suhu põle midagi panna.
Vanasõna selgitanud Johannes Raidla. ERA II 256, 439 (16)

teisipäev, 20. 08.
Tartu 1991:
20.VIII 91.Teisipäev
Kallis Kadri! Oli kõige helgem hetk, kui kuulsin Su häält Ameerikast. Pidin kohe pead raputama: nii uskumatu oli see Sinu hääl nii lähedal. /--/
Moskva lehed, raadio, telesaated räägivad ainult sellest, mis juhtub Koreas, Brasiilias ja väga kaugetes punktides. Tähendab - kirjutamise ja rääkimise keeld. Meie raadio ja TV on ainukesed, kes veel siit riigist räägivad. Praegu just teatab raadio, et Ida-Virumaa kaitseliitlasi palutakse koguneda. /--/
Meile antakse raadios telefoninumbreid ja fakse, telekseid, millega saame välja hakata helistama Rootsi, Münchenisse. Raadios tulevad aina teated: hommikul kell 9.50 peatusid väed Tallinna all, 20 km kaugusel. Kell 12.00 hakkasid minema linna. 12 km sõjamasinaid tuli eile õhtul Luhamaal üle piiri. Nad on nüüd lõunast põhja sõitnud kogu öö ja lõhkunud ära meie Tartu – Tln. asfaldi jne. /--/
AK tuli eetrisse päeval kell 13.00, sest võib-olla õhtul juba vaikib. Sina ole seal. /--/
Eile öösel Eesti Ülemnõukogu andis valitsemise üle Erakorralisele Kaitsenõukogule (Rüütel, Savisaar, Nugis). Väed liikusid. Otsuseid võeti vastu. Meie siin isa ja Teelega tegime punasesõstra keedist 29 purki. Teele ka tegi tragilt kaasa kuni öösel kella poole kolmeni. Siis kui Sinagi magama lähed. Nii me mõtleme, et elame Sinuga ühes rütmis. Raadio mängis voodi kõrval kogu öö. Teateid anti vägede liikumisest. Kui nad olid Puurmanis, siis ma jäin vist magama. Ärkasin, kui väed olid Mäos. /--/ Täna, 20.VIII 1991. kell 16.00 algavad Tallinnast peale miitingud. Vabaduse platsilt otseülekanne raadios. Paljude rahvaste lipud. Rahvas laulab. /--/
„Me peame teadma,et kaugel asuvad eestlased tahavad, et neil oleks kodumaa, samuti neil muulastel, kes on otsustanud olla meiega. Me peame moodustama E. V.“ - Marju Lauristin. „Diktatuur ei too rikkust, vaid viib viimsegi!“ - Edgar Savisaar. „Koos võidame!“ - Popovits, Venemaa suursaadik Eestis.
Roman Toi ja Rahvusmeeskoor: “Jumal hoia Eestit.....“
Keegi oli näinud vene TV-s satelliidi pealt: filmiti Gorbatsovi suvilat ja sealt oli näha kaks rida tanke - üks rida torudega sisse poole, teine rida torudega välja poole. /--/
18.00. Savisaar teatas, et väed suunduvad Vene valitsuse ja Eesti valitsuse suunas. Täna saime Ayalilt kaardid ja ka Sinu kaart Detroidist saabus. Ilus linn!
Päeval paluti. Esines kristlaste poole pöördumisega Rein Õunapuu. Ta kutsus kõiki kirikuid avama oma uksed ja paluma selle riigi - EV eest. Jeltsin olevat pöördunud oma kõrgema vaimuliku poole, patriarhi poole.
Nüüd on 20.00. Algab uudistesaade ja Ülemnõukogu otsustab Eesti riigi staatuse.
Andrus Höövel teatas raadio kaudu, et on vaja Toompeale tuua mõned koormad liiva kalluritega. Otsust riigi kohta ei kuulnud ikka veel. Kantakse üle Ülemnõukogu istungit.
Kell 23.03 minutit kinnitati EESTI VABARIIK. Kuulutatud välja oli ta ammu. Alanud on tee, mis on raske, kuid selle otsas paistab valgus. Televiisori ees vaatas EV kinnitamist Sinu pilt, kus Sa oled USA iseseisvuspäeva pidustustel pildistatud. „Mõnus pilt“. ÕNNE TEILE!
ERA, DK 399, 1/3.

Katkendid Kaie Humala kirjast Ameerikasse tütrele, nüüdsele Eesti aukonsulile Keenias Kadri Humal-Ayalile. Kirja, mis kajastab ka järgnevate päevade sündmusi, saate tervikuna lugeda infosüsteemist: http://kivike.kirmus.ee/meta/ERA-18070-35157-29472

esmaspäev, 19. 08.
Setumaa, Järvesuu vald 1927:
Tsõi', tsõi, tsõdzõ poolõ,
ule uja ono poolõ,
tiit pite tädile,
läbi laanõ langulõ,
tädi and täie,
unu and ubinit,
vanaimä vatsku,
tsõdzõ and sõira.
Heast ja paremast, mida sõtse pool saab, laulis Tona külas Anne Vabarna lastele ja Paolopriit Voolaisele (ARS 2, 271 (38)).
Täna on paasapäev, mil lapsed saavad voli õunu süüa http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/paasapaev
Toidu sättimist hauale Obinitsa surnuaial pildistas 1972. a paasapäeval Vilja Voolar (ERA, Foto 11047).

ERA, Foto 11047

pühapäev, 18. 08.
Nõo 1888: Kana all, muna pääl?
Mõistatuse kirja pannud Jaan Tüklov. H III 10, 183 (30)

laupäev, 17. 08.
Häädemeeste 1956:
Buss nr. 11 – oma kaks jalga. Bussiga nr. 11 sõitma – jalgsi minema.
Ütluse kirja pannud Marta Mäesalu. RKM II 58, 304 (14a)

reede, 16. 08.
Tartu 2018:
Urve Schkiperov õpetab kassikanga mängu - kujundid "häll" ja "raudtee".

Eesti Rahvaluule Arhiiv ootab teateid inimestest, kes oskavad kududa kassikangast, mäletavad kujundite nimesid ja oleksid nõus seda meiega jagama! Oma uurimistööks vajab eesti näiteid Hollandi teadlane Stephan Claassen, kes varem on kirjutanud uurimusi teiste rahvaste kassikanga- ja teistest nöörimängudest: https://independent.academia.edu/StephanClaassen

Video: Olga Ivaškevitš, osalevad Ave Goršic, Astrid Tuisk. ERA, EV 302
[video]

neljapäev, 15. 08.
Pärnu-Jaagupi 1878:
Talgutüdrukud, õesed,
talgupoisid, pooled vennad,
talgunaesed, naesukesed,
tõmbakem ja tõtakem,
rutakem ja raiugem,
lõigakem ja lõpetagem!
Et see esi edeneks,
ja see väli väheneks.
Et saaks odravälja otsa peale,
nisuvälja nina peale,
kaeravalja kaela peale.
Sest need rukkid riitsa-räätsa,
et peremees külind kinnastega,
tüdruk äästand ärmatsega,
sulane vagund varvastega!
Et lõikus õnnestuks, peab külvama õigel ajal ja kombel, teadsid lõikajad koolmeister Jüri Reinsoni üles kirjutatud laulus (EKmS 8° 1, 483/4 (8)). Rõõmsaid rukkilõikajaid Orajõel pildistas Johannes Kuningas-Lepik 1937. aastal (ERA, Foto 1658).
Täna on rukkimaarjapäev http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/rukkimaarjapaev

ERA, Foto 1658

kolmapäev, 14. 08.
Kadrina 1962: Häid lambaid mahub palju ühte lauta. Vana ütlus inimeste kohta, kui ruumid on kitsad kas joodulauas ehk mujal kitsas ruumis.
Vanasõna kirja pannud Johannes Valdur. RKM II 133, 485 (16)

teisipäev, 13. 08.
Jõhvi 1955: Augustikuul pole meres sellepärast kala, et kalad on läinud heinale.
Toilas kirja pannud Anita Rõõm. EKRK I 11, 104 (1).

esmaspäev, 12. 08.
Kolga-Jaani 1891:
Peremiis olli pöörakoera,
perenaene aenanarri.
Kiitis sii kile mageda,
panni ahju apenemä -
küll siis kilgid kiskelesid,
sääsäd sääri lopotasid,
parmud perseid pesesid,
lutikad siäl löevad lusti.
Kehva perenaise riknenud toidust kirjutas laulu Anton Pihlak (H III 14, 777 (29)). Oiu perenaised, kes 1930. aastal seltsis Raadi mõisas ekskursioonil käisid, tegid kindlasti paremat toitu. Foto annetas arhiivile Arvi Kõll, vahendas Kaie Humal (ERA, DF 7475).
August on mädakuu, mil toit kergesti rikneb
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/august

H III 14, 777 (29)
ERA, DF 7475

pühapäev, 11. 08.
Põlva, Raiste k < Jämaja, Rahuste k 2013:
Oled sa oma paariga rahul?
Käidi seal lihtsalt istumas, juttu ajamas, vahel mängisime: „Oled sa oma paariga rahul?“ Kui olid rahul, siis öeldi: „Näita armastust!“ Siis tuli kallistada. (Seda mängiti poistega koos). Kui ei olnud rahul, siis tuli leiutada igasuguseid vigu, näiteks naiste puhul, et kõrvetab supi põhja jne. Kes aga vaimukam oli, see siis leiutas neid vigu.
Mängukirjelduse kirja pannud Leida Oeselg. EFA I 169, 17/8

http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/5475

laupäev, 10. 08.
Kolga-Jaani 1937:
Elbi Anne juures tehtud alati laaritsapäe õlut. Ükskord jäänd õlu tegemata ja näe – tua lõhna siis või üleval katuses akand tuli raginal põlema. Tuld põle küll näha olnd, aga just siuke tule põlemise muudi ragin oleva olnd. Siis peremiis akand kohe õllenõusid säädma ja õlut tegema ja siis kadund ragin ära. Egas igalpuul ei tehtud õlut, põlnd sest kedagi, aga sial olli siuke kuntsakas rahvas ja sial tegid nad ilma tükka.
Kirja pannud Johannes Raidla. ERA II 202, 347/8 (13)
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/lauritsapaev/item/48884

reede, 9. 08.
Viljandi 1897: Mulk ostab Põltsama mehe käest rukkid. Et vakka ei olnud, mõõtsivad nad neljandikuga; kui mulk selga pööris, mõõtis Põltsamaa mees kolmandikuga, et mulki petta. Oma kavalust sõbrale rääkides hooples Põltsamaa mees: "Mulgid öeldakse küll kavalad mehed olevat, aga ühte mulki sain ma ometigi petta, neljandikuga mõetsin tale rukkid, aga kui ta ei näinud, sagasin kolmandikuga sekka."
H II 59, 208 (11).
Kirja pannud kooliõpetaja, hilisem õpikute autor ja kirjandusloolane Mihkel Kampmann (1867-1943).

Rukkilõikust Uue Elu kolhoosis pildistas 1950. aastal Richard Viidalepp. KKI, Foto 2079.

KKI, Foto 2079

neljapäev, 8. 08.
Kihnu 1955:
Ühes Kihnu laevas olnud Tallinnas "nuõrik". Poisid käinud selle juures ruhvis kois. Juhani Juän, juba habemega vanem mees, vaadanud ka ruhvi uksest sisse. "Nuõrik" ütelnud: "Vana habe, mis sa vahid! Ega ma sulle ei anna."
Seda ütelust tarvitatakse kõnekäänuna, teadis Theodor Saar (EKRK I 8, 218 (12)).
Vaadet laevast pildistas Munalaiu sadama lähedal Merili Metsvahi 2010. aastal (ERA, DF 5981).

ERA, DF 5981

kolmapäev, 7. 08.
Tarvastu 1895: Vaev teeb vanasse, mure teeb mustasse.
Vanasõna kirja pannud Johannes Vaine. E 20405 (1)

teisipäev, 6. 08.
Halliste 1895: Unes torni ehitama, tähentab mõnesugust kõrgemad au. H III 19, 686 (616).
Kirja pannud Jakob Hurda kaastööline Jaak Sõggel.
Foto Puka metodistikiriku ehitamisest annetas arhiivile Elmar Maasik. ERA, DF 18151

ERA, DF 18151

esmaspäev, 5. 08.
Tõstamaa 1894:
Kus see kurge pulmad tegi?
Soose suure mätta peale.
Kes olid kure pulmalised?
Uba oli uue kuuega,
lääts oma laia laevaga,
ernes kirju karjaga,
kana oma kardas põllega,
kukk oma kuldas kannustega.
Mis seal kurge pulmas tehti?
Arakal habe aeti,
rebase regi lõhuti,
nirgi nina nõeluti,
parmu perse paegati,
sitika saba sioti,
kirbul kuube õmmeldi,
täile vati valmistati,
saerdel pusu näidati.
Kure pulmades toimunud sündmustest saatis Eisenile laulu Pootsi koolipoiss Otto Schantz (E 11622/3 (9)). 1964. aastal külastasid teenekat kaastöölist Ott Saarsalu (end. Schantz) Seliste vallas Sepa külas Selma Lätt ja Lilia Briedis (ERA, Foto 7098).

ERA, Foto 7098

pühapäev, 4. 08.
Juuru 1889: Hall härg, hangus sarved, võtab saunad sarvile, kihelkonnad kukile?
Mõistatuse kirja pannud Peeter Talts. H II 16, 419 (9)

laupäev, 3. 08.
Setomaa, Parkanova k 1935:
Kipsi lüüminõ
Mängijaid võib olla kaks. Tehakse ring. Võetakse üks teravate otstega kepp, pannakse ringi sisse, võetakse teine kepp, lüüakse selle kepi terava otsa pääle, mis ringi sees, ja kepp lendab kaugele. Siis on üks mängija all, see mängija peab säält, kuhu see kepp läks, ringi sisse viskama. Kui ta ringi sisse ära viskab, siis läheb ta alla keppi lööma, aga kui ta ei jõua ringi sisse visata, siis lööb endine lööja jälle keppi, kuni ta ringi sisse ära viskab. Ja nii kestab see mäng edasi.
Mängukirjelduse kirja pannud Ivan Luige. ERA II 103, 421/2 (12)
http://folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/3187

reede, 2. 08.
Muhu 1938: Augusti kuus juba koll põõsa all (pimeus võtab maad).
ERA II 191, 551 (332).
Marta Viidalepale öelnud Juulia Kesküla (u. 43-aastane) Liiva küla Värava talust.

Augustikuist teekonda Leppoja kalmistule Tutuka küla lähistel Vepsamaal pildistas 1973. aastal Marje Joalaid. Fotol Villu Kitsing ja Reet Karukäpp. KKI, Foto 1530.

KKI, Foto 1530

neljapäev, 1. 08. 2019
Kohtla-Järve 1955:
Perenaine pesnud pesu. Pesnud kõik viimseni puhtaks ja mõelnud, et nüüd enam midagi pesta ei ole. Heitnud õhtul rahuliku südamega magama. Öösel tulnud aga kurat ja küsinud, et anna see mulle, mis sul pesemata on. Perenaine mõelnud, mõelnud ja lubanudki. Ise arvanud, et ega kurat midagi ei saa. Kurat aga ütelnud, et anna oma silmnägu mulle, see on sul pesemata. Võtnudki naisel näo koos peaga endale.
Õpetliku loo hooletust pesemisest kirjutas üles Anita Rõõm 1955. aastal (EKRK I 11, 125 (47)).
Hoopis rõõmsama pildi pesupesemisest tegi Kabinas Kingu talu hoovis Peeter Siimann aastail 1958-1960. Foto kogus folkloristlike välitööde kursuse käigus Victoria Vatko (ERA, DF 21825)

ERA, DF 21825

kolmapäev, 31. 07.
Kose 1889: Naljast saab tõde, tõest saab tõnn [= harjumus].
Vanasõna kirja pannud Villem Lepp. H II 16, 269 (12)

teisipäev, 30. 07.
Pöide 1946: Aga vat teisse oomiku vöta maja töö käsile, siis on önn ja önnistus selle tööl. Teisse on ea päe. RKM II 6, 424 (22).
Arhiivi pikaaegsele kaastöölisele Aadu Toomessalule soovitas teisipäevast majakoristamist 1891. aastal sündinud Jeleena Rehi Laimjala valla Nõmme külast.
Katki jäänud koristustööd Vilsandi majakas pildistas 2016. aastal Lona Päll. ERA, DF 32567.

ERA, DF 32567

esmaspäev, 29. 07.
Karuse 1889:
Ole vait, ole vait, Olevipoega,
Olev tuleb omme koju!
Ta tuob kulda kuuetäie,
õbedat tuob õlmetäie.
Ta tuob ratsule rahada,
kilimitu killingida,
vaka vana taaderida.
Nii laulis Mari Rand Paiumaa seegis üliõpilastele-stipendiaatidele Mihkel Ostrovile ja Oskar Kallasele ning seletas: Olev oli Oleviste kiriku kallal töös. Naisele, kes Tõnismäel elanud, annud ta kange käsu, et see ta nime ei tohi nimetada. Laps hakanud nutma ja naine ütlend kõrvalseisvad sõnad. Sel silmapilgul kukkund Olev torni otsast surnuks. Praegu olla ta kirikumüüri külge maalitud, kann südame kohas, nahksõrmkindad käes. (H II 2, 365 (489)).
Püha Olavit Vormsi kiriku ukse kohal pildistas Alar Madisson 2005. aastal (ERA, DF 1287).
Täna on olevipäev http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/olevipaev

H II 2, 365 (489)
ERA, DF 1287

pühapäev, 28. 07.
Karula 1976: Aig kaos nigu ojavesi mere rüpü.
Ütluse kirja pannud Aino Pärsimägi. RKM I 13, 589 (285)

laupäev, 27. 07.
Viljandi, Uusna v 1898:
“Palav nagu saanalaval leinu käes.” – Kui ilm suvel väga palav on ja kui sellega tööd piab tegema, siis üetse nõndaviisi selle kohta.
Ütluse kirja pannud Jüri Täht. H III 28, 201 (3)

reede, 26. 07.
Viljandi Kirsimäe sild. Ümberpildistus Helvi Palusaare albumist.
ERA, DF 28820.

ERA, DF 28820

neljapäev, 25. 07.
Jõhvi 1888:
Otsata ja mütsata,
kolm meest olli püksata,
neli meest õlli mütsata,
viis vaati vitsata,
kaks kannu kaaneta,
talunaine tanuta,
pereneitsi põlleta!
Ma panen härrad ärgadesta,
ja siis saksad sahkadesta,
pojad sahaputkedesta,
isandad teen ikkedesta,
junkrud ikkejuttadesta,
kupja atrakurgedesta,
kiltri kiilidest vahele,
linna litsid lipidista!
Prouad puida raiumaie,
preilnad nühkimaie,
vastu puida, vastu maida,
vastu kuumija kivija
teravida teiba'aida.
Imedest, mis ilmas näha oli, teadis laulda Jüri Adorf Toila külast. Laulu kirjutas üles Alfred Lugenberg (H II 10, 221/2 (4)). 1957. aastal tundusid kohalikele imelikud kindlasti ka suplejad Nõmme järves, keda pildistas Loreida Raudsep (KKI, Foto 308).

KKI, Foto 308

kolmapäev, 24. 07.
Kursi 1889: Seni lühike võtab marja muast, kui pikk kummardab.
Vanasõna kirja pannud Tõnu Riomar. H II 27, 130 (25)

teisipäev, 23. 07.
Kullamaa 2018: Pargiteed pühiti igal hommikul luudadega üle, seejärel algas rooside paljundamine pookimisega. Eriti nõutud olevat olnud kõrgetele tüvedele poogitud tüviroosid, mida mõisnik alati kingituseks teistele mõisnikele viis külaskäikudel. Ka lossi esine ja ümbrus oli roosipeenraid täis ja need olid lopsakad ja õisi täis kevadest sügiseni. See oli hästi ja õigesti valitud sortide vaheldumisi istutamise tulemus. Vanaisa olevat ikka öelnud, et niikaua, kui mõisas hobuseid peetakse, on roosid ikka tänulikud hobusesitale ja õitsevad uhkelt. Palju oli antiiksorte, millest vanemad olid aretatud 18.sajandil. Ilmselt üks väärtuslikemaist oli suurte lopsakate punaste õitega pärsia roos, mille algpõõsa olevat legendi järgi kinkinud Pärsia šahh Katariina II-le, kelle oma Koluvere loss kunagi oli. Viisin selle roosi 1970tel Tallinna Botaanikaaia spetsialistide hinnata. Nad kinnitasid Pärsia (Iraani) päritolu. Sorti otseselt polnud võimalik määrata, kuid see roos pidi olema Kazanlõki õlirooside rühmast, alamrühmast `Trigintipetala`. See olevat aretatud Pärsia šahhi õukonnas 18. sajandil. ERA, DK 516, 2/3. Koluvere lossiaia roosidest ja oma vanaisast, lossi aednikust Villem Kullist (1863-1934) kirjutas Lembitu Twerdjanski kaastöös „Minu aiad“.

Fotol Damaskuse (Kazanlõki) õliroos `Trigintipetala` Kullamaa kihelkonnas Kullametsa külas 21. sajandil. ERA, DF 35741.

ERA, DF 35741

esmaspäev, 22. 07.
Saksamaa, Baierimaa Alpid 1895:
Jakob Hurt 1895. aasta puhkusereisil Berchtesgadeni soolakaevanduses. Fotol koos temaga (vasakult) kälimees Johannes Kerg, väimees Aleksander Mohrfeldt ning Kaarma koguduse õpetaja Friedrich Wilhelm Ederberg.
ERA, Foto 3

ERA, Foto 3

pühapäev, 21. 07.
Kuusalu 1893: Kui vähe niudeid nikudad, siis kohe reisi lahutab?
Mõistatuse kirja pannud Jakob Ploompuu ja Hans Rebane. H II 47, 21 (3)

laupäev, 20. 07.
Kambja, Uibo m 1932:
Vanasti olnud taevas madalal. Perenaine ajanud kassi taga ja see olevat taeva pääle jooksnud. Perenaine käsknud lastel kassi taevast maha ajada. Lapsed pildunud kassi kividega. Kivid lõid taevale augud sisse ja nii tekkinuvad tähed. Perenaine ise visanud suurema kiviga ja nii tulnud kuu. Peremehe visatud kivist aga tulnud päike. Nii olla päike, kuu ja tähed tekkinud.
Jutustanud Leena Laanessaar, kirja pannud Jaan Lobona. E 80048 (1)

reede, 19. 07.
Tarvastu 1901: Põgeneja mesilane ei põgene iialgi põhja poole, waid õhtu, hommiku ja lõuna poole. Kõige paremad ja sigiwamad mesilinnu pered on ikka need, keda põgenemiselt kinni püütakse. H II 66, 692 (352, 353). Vooru vallas kirja pannud Johan Kala (1870-1950).
Oma vanavanemate mesilaid Lihula kihelkonnas Tuudil Karjaaru talus pildistas 21. sajandi algul Hanna-Liis Lao. ERA, DF 30541, 30538.

ERA, DF 30541
ERA, DF 30538

neljapäev, 18. 07.
Kose 1892
Tiumehed tegid tööda
ja vaimulapsed nägid vaeva.
Sest sai kubjas kuue selga
ja sai kilter kingad jalga,
opman uue mütsi pähe.
Ma tegin tööda, ei tänatud,
nägin vaeva, vannutie.
Pühin higi otsa eesta
ja veanan vetta varrukasta.
Puhuks tuulta tugevasta
ja sajaks vihma sagedasta -
ikke piab ori otse käima
ja sulane suisa olema.
Palgatöölise raskest ja tänamatust elust kirjutas laulu Tuhalast sporditegelane ja kirjamees Tõnu Wiedemann (E 9003 (13)). Richard Viidalepp pildistas rõõmsameelseid linnamehi kolhoosnikke abistamas Alavere külas 1950. aastatel, fotol paremal paremal Ülo Tedre (KKI, Foto 2847).

KKI, Foto 2847

kolmapäev, 17. 07.
Tarvastu 1902: Sõnal peab sõlm ja jutul jakk olema.
Vanasõna kirja pannud Johannes Vaine. E 43810 (24)

teisipäev, 16. 07.
Järva-Madise 2016: Meie perel oli lahustükina kodust eemal heinamaa, st metsaheinamaa. Ilus nimi oli tal - Vahakannu heinamaa. Seal oli peenpalkidest küün, nn metsaküün. Samasugused olid ka Mõnuveres Alttoal. Kevad heinamaal algas mahalangenud risu ja okste koristamisega. Heinaniidu ajal läksid nooremad mehed mõneks ajaks henamaale elama. Meie peres oli minejaks ainult onu. Ööbiti küünis. Heina kuivatamise ajaks võttis ema minu ka kaasa. Nii me mingeid külateid ja rabaääri mööda "otse" käisime. Hein riisuti käsirehaga kokku keeritisse. Seda pöörati päeva jooksul mitu korda. Vihma eel ja õhtul koguti hein nukkudesse, väikestesse hunnikutesse. Kui nukud tundusid küllalt kuivad olema, raiuti võsast mõned pikemad lehtpuud, kased näiteks, seoti tüügastpidi hobusele järele. Nende puude peale laoti saod. Saadu läks 10 nukku, kui ma õigesti mäletan. Kui oli sobiv päev, hakati heina küüni panema, saod seoti hobusele järgi ja hakati küüni lohistama ükshaaval. Küüni maht oli teada. Ülejäänu pandi kuhja. Kuhjaase oli küüni kõrval. Igaüks kuhja teha ei osanud. Ema oskas. See heinalõhn, peenike ja liigirikas metsahein... Ooh! Age-Li Liivaku kaastööst kogumisvõistlusele "Minu maastikud". EFA I 199, 24.
Metsaküüni pannakse heina. Foto heinateost Mõnuveres Alttoal pärineb sõjaeelsest ajast. ERA, DF 30242.

ERA, DF 30242

esmaspäev, 15. 07.
Ei mind, ei mind, ellad vennad,
ei mind tohtind Toomas lüüa,
Hans ei tohtind haugutada,
Andres hambaid irvitada,
Peeter peada pööridada,
Jakob jalgada rabada,
Mart ei mokki muigudada,
Jüri ei võinud jõllitada,
Mihkel mull' midagi teha!
Mis mu'st saab siis meestel lüüa,
meestel lüüa, poestel puua,
raudakämmeldel kärada?
Mis sest tühjasta tüdida,
vahakooresta väsida,
munakooresta murduda!
Tüdivad mehed tüüakad,
väsivad poisid vägevad -
siis ep tüdi tütarlapsed.
Maha löön ma Mardi maksa,
aja ääre Hansu kopsu,
põllu peale Peetri põrna,
söödile Jüri südame!
Väsinud ja õrnast, kuid siiski söakast neiust pani laulu kirja luuletaja ja keeleteadlane Mihkel Veske (Veske 2, 268 (3)). Laulu esitaja nimi ja elukoht, nagu ka üleskirjutamise aeg on kaotsi läinud.
Väsinud jalgadega Valjala rahvatantsijaid pildistati Tallinna lauluväljakul 2007. aastal (ERA, DF 22776).

ERA, DF 22776

pühapäev, 14. 07.
Tartumaa, Elva l 2013:
Ralli
Keskkoolis oli meie klassis üsna populaarne mäng ajakirjast "Noorus" avastatud "Ralli". Mängimiseks kasutati taas ruudulist paberilehte ja seda sai mängida tavaliselt kahekesi. Esmalt joonistati maha suvaline rallirada ja siis asuti seda läbima. Korraga võis astuda ühe lisaruudu kas edasi või tagasi. Tuli olla osav ja ette näha kurv, et kurvist välja ei lendaks. Igatahes oli see mäng meie klassis üksvahe vägagi populaarne, sest ta oli ju pärit noorteajakirjast! Seda mängiti nii poiste kui tüdrukute poolt ja ka segapaaride poolt.
Mängukirjelduse kirja pannud Liina Tamm. ERA, DK 109, 3 (2.2)
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/4668

laupäev, 13. 07.
Karja 1938: Maretapää. 50–60 a. eest võhmlased ja panklased käisid maretapää Panga müüril (merekaldal) pidu pidamas. Noored käisid ja vanad ka, kes tahtsid, nagu laat oli. Mõnda pisikest kaupa müüdi ka. Kõrtsimehed olid õlle ja viinaga. Inimesed tantsisid, laulsid ja „rallisid“.
Kirja pannud Kaljo Lepp. ERA II 201, 374 (33)
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/maretapaev/item/48473

reede, 12. 07.
Kodavere 1926:
Üks õun veeres mööda maad
kes selle õuna kätte saab
see on tubli poiss.
Liisusalmi luges 13-aastane Anita Lammas, kirja pani Paul Hamburg Varnja 4-klassilisest algkoolist. A 8634 (26).
Rühma tublisid Kambja poisse pildistas 1933. aastal Richard Viidebaum. ERA, Foto 207.

ERA, Foto 207

neljapäev, 11. 07.
Hageri < Maarja-Magdaleena 1939:
Tartus Engelharti maja õues tehti kaevu. Töö edenes jõudsasti. Äkki oli suur kivimürakas ees ja töö tuli katkestada. Samal ööl näidatud ühele joodikule puusepa-sellile unes, et kivi alla on peidetud suur summa ja kästud see ära tuua. Mees polevat julgenud. Järgmisel hommikul teinud mees jutu lahti, et lähme toome raha ära. Läinud siis kaevumeistri ja kivilõhkujaga kohale, kuid kivi pole enam üldse olnud. Suur kivimürakas oli öösel mõistatuslikult kadunud.
Hageri koolipoiss Rudolf Silmann kirjutas oma Elistverest pärinevalt vanaisalt Jaan Silmann kohajutte ja saatis rahvaluulearhiivi võistlusele (ERA II 225, 166/7 (7)).
Simuna MTJ ehitusmehi laulupausi pidamas pildistas Ülo Tedre 1950. aastal (KKI, Foto 1077).

KKI, Foto 1077

kolmapäev, 10. 07.
Suure-Jaani, Vastemõisa 1893:
Kui seitsmevennaste päeval vihma sajab, siis on seitse nädalt vihmane selle järele. Ei ole sel päeval hoo vahet sugugi, sis ei saa enam heina teha, paistab aga päike korragi nii palju, et mees aega hobuse selga saab karata ja risti üle tee sõita, siis on heina ilma veel loota.
Kalendrivanasõna kommenteerinud Peet Johannson. H II 49, 425 (18)

teisipäev, 9. 07.
Helme 1887-1889: Mustik=Marja plekid ei lähe enne wälja kui nende aeg mööda, kui nad maha kukkuvad. Jõgevestest kirja pannud Jaan ja Peeter Einer. H II 24, 179 (17). Latgales Aglona lähedal Kuradijärve ääres kustutasid 2004. aastal mustikatega nälga Riias rahvusvahelisel ballaadikonverentsil osalenud teadlased. Pildistas Liina Saarlo. ERA, DF 849.

ERA, DF 849

esmaspäev, 8. 07.
Halliste 1889:
Me kolmekesi sõsartse,
kateksi emä kanatse.
Koes me kolmi kokku saame,
kolmi kokku, nelja ütte,
kolmi kokku kukkumaie,
nelja ütte laulamaie?
Kuusik o mede kuhala,
vaarik o mede vahela,
kesänurmi keske'ella.
Veli, ellä vellekene,
ihu kirves kirju varsi,
taprul tee tera tasane!
Siis raiu vaarik me vahelta,
raiu kuusik me kuhalta,
künnä kesä keske'elta,
kus me kolmi kokku saime,
kolmi kokku, nelja ütte,
kolmi kokku kukkumaie,
nelja ütte laulamaie!
Kooslaulmisest kirjutas Jakob Hurda kaastööline J. Sootz Penuja vallast (E 15579 (51)). Vologda eestlastest lauljaid ja pillimehi on pildistatud 1915. aastal, pildi annetas arhiivile Leida Sinisalu (ERA, Foto 17219).

ERA, Foto 17219

pühapäev, 7. 07.
Kadrina 1888: Laut lambaid täis, kõik söövad ühe kõrre otsast?
Mõistatuse kirja pannud Johannes Linkstein. H II 10, 188 (29)

laupäev, 6. 07.
Räpina, Veriora v 1877:
Etsa laulkõ’ toda laulu,
toda viitä veeritäge’,
kua ei kistu’ kikkani’,
meä ei lõpõ’ lõunani’.
Kuu iks kistus kikkani’,
ago lõpõs lõunani’.
Lõpõ-i sõna' lõunani’,
kistu-i na kikkani’.
Laulnud Tsia Ann, kirja pannud Johan Kotli. EKmS 4° 4, 151 (21)

reede, 5. 07.
Väike-Maarja, Pandivere k 1979:
Kell üks – muna küps,
kell kaks – karnaks,
kell kolm – kotil sopp,
kell neli – vala õli,
kell viis – võta tuli,
kell kuus – kutsu sööma,
kell seitse – säti laud,
kell kaheksa – käi sängi,
kell üheksa – ütle mulle,
kell kümme – küllalt sai.
Lastelaulu Alfred Võrnolt kirja pannud Mall Hiiemäe.

neljapäev, 4. 07.
Kuusalu 1935:
Puhu pilli, poisikene,
aja sarve, sakselane!
Ma läen tamme tantsimaie,
mere hõlma helkimaie.
Ma tantsin, tare mürise,
koda kuuskine kumise.
tuba tammine tärise.
Seinad nõtkuvad seitse sülda,
katuksed kaheksa sülda,
tuba uusi kuusi sülda.
Vägevast tantsijast laulis Liisu Meistermann Viinistust, laulu kirjutas üles Ida Piibeman (ERA I 5, 51 (17)). Leesi algkooli õpilasi on pildistatud räditantsu õppimas umbes 1925. aastal (ERA, Foto 1381).
Head tantsutuju kõigile!

ERA, Foto 1381

kolmapäev, 3. 07.
Kihnu 1964: Tantsijad nied taeva suavad, kuardimängjäd katlas kieväd.
Vanasõna kirja pannud Sinaida Saar. RKM II 181, 104 (352)

teisipäev, 2. 07.
Asundused, Venemaa, Krasnojarski krai, Ülem-Suetuki k 1992:
Kõik vaikivad – hobusevaras sünnib. [Kõik söövad vaikselt, keegi midagi ei ütle.]
Miina Jansa ütluse kirja pannud Anu Korb. RKM II 449, 82 (56).

esmaspäev, 1. 07. 2019
Sangaste 1926:
Läksin metsa triibulista,
maata marjaoksalista.
Mis säält meile vastu tuli?
harva metsa vastu tuli.
Mis säält arva vaheleta,
kena metsa keskella?
Talutütar taimekene,
peretütar peenikene.
Korjas maalta maasikaid,
ligi maada linnukaid,
Sõrm on täis sõrmusita.
käed kulla läikega.
Heinaliste laulu metsas laulis Liisa Värnik, laulu kirjutas üles üliõpilane E. Grünberg (E, StK 35, 65 (2)).
Täna algas heinakuu http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/juuli
Pildi Puka heinalistest annetas arhiivile Elmar Maasik (ERA, DF 18158).

ERA, DF 18158

pühapäev, 30. 06.
Kaarma 1894: Ehk ma tee soole nied kõrvad, tee so kõrvad üles. – Kõrvalopsusi andma.
Ütlust selgitanud David Jakson. H II 47, 304 (219)

laupäev, 29. 06.
Sangaste 1971: Peetripäevani üteldi kägu kukvad, aga kui otrauhak näha, siis ei enamb – otraohak torkavad kurku.
Kirja pannud L. Voormann. RKM II 287, 188 (134)
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/peetripaev/item/48324

reede, 28. 06.
Kohtla-Järve 1955: Mõisasulane läinud juhatamise peale Pokanofi poest tärklist ostma. Läinud aga küsimisega segi ja öelnud: "Tere, tere Tärklise härra, lubage mulle 3 kopika eest Pokanoffi." EKRK I 11, 124 (45). Tartu Riikliku Ülikooli rahvaluulekogumise ekspeditsioonil Jõhvi rajooni ühelt Kohtla-Järve elanikult kirja pannud Anita Rõõm (1927-1995), rahvaluule kateedri laborant.

Foto äritegevusest kooperatiivkaupluses annetas arhiivile Gert Hirsch Sõrvest. ERA, DF 4281.

ERA, DF 4281

neljapäev, 27. 06.
Pärnu 1889:
Ütlevad mu tukkuja toasta
ja mind magaja majasta,
uniseja ukse eest.
Ma põle tukkuja toasta,
ega põle magaja majasta,
uniseja ukse eesta.
Ma ole omiku usina,
enne pääva ma varane.
Pühin aga toad ja laanin lauad,
arin akente aluse,
kasin kellerte esise.
Lähen siis väl´la vaatama,
kas see kuu mul kõrges tõusnud
ja see pää mul pailu paistab.
Kuu tõusis Kura jõelta, päike Pärnu allikast.
Unimütsi kuulsuse vastu vaidleva laulu Sauga vallast kirjutas Eesti esimesi naiskirjanikke Elisabeth Aspe (H II 20, 119).
Täna on seitsmemagajapäev http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/seitsmemagajapaev.
Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli tantsijaid tukastamas Vilniuses Kalnu pargis 2011. aastal jaanipäeva järel pildistas Sigrid Praats (ERA, DF 26597)

ERA, DF 26597

kolmapäev, 26. 06.
Karja, Linnuse k 1939: Koor on ikka targem kui muna (laps tahab vanast inimesest targem olla).
Vanasõna seletanud Aadu Toomessalu. ERA II 260, 249 (36)

teisipäev, 25. 06.
Häädemeeste 1937: Ravitaimi pidavat korjama enne vana jaanipäeva. Parim aeg olevat vana jaani laupa õhta. ERA kaastöölisele Marta Mäesalule rääkinud 1910. aastal sündinud Liidia Kohv Orajõe valla Räägu külast. ERA II 168, 650 (43).
Veel jõuab taimi korjata, saunavihtu teha... - vana jaanipäev on 6. juulil.

Viru-Jaagupi kihelkonna Palasi küla naised on tulnud ravimtaimi korjamast - sõnajalad ja vaarikavarred. Neid pildistas 1984. aastal Mall Hiiemäe. ERA, Foto 13871.
Urvaste kihelkonna Jakapi küla Mäe-Jakapi talu lae all kuivavaid taimi pildistas 2006. aastal Helen Kästik. ERA, DF 4179.

ERA, Foto 13871 ERA, DF 4179

esmaspäev, 24. 06.
Haapsalu < Riidala 1911
Jaani jalad, saksa sääred,
Riia rihmad, Rootsi paelad;
Jaan küll kannaks kalevid,
kardab karva veerevad.
Jaan aga ostaks uue al´li,
kardab saksu sõidetavad,
tõlla ette tõmmatavad.
Jaan aga võtaks noore naese,
kardab noore nuttevad,
kätkid tuppa tahtevad,
kätkipere ju tülinaks;
vibu tal pikka pistab silma,
äla tema pistab äia silma,
äia silma, ämma silma,
pere pika neiu silma.
Arglikust Jaanist laulis Velkla külast pärit Maria Kreek, laulu kirjutasid üles tudengid ja hilisemad muusikud Cyrillus Kreek ja Johannes Muda (EÜS VIII 358 (43)).
Täna on jaanipäev http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/jaanipaev
Eileõhtust jaanituld pildistas Puise külas Piret Õepa.

pühapäev, 23. 06.
Muhu 1872: Jaanipäva laupäva hommiko järge lähtvad külakonnast igast perest vaim, mõni emane, mõni isane, kuidas kellegil juhtub aega olema, lähemale karja-arule, kust kadagud saada on, raiuvad seäl kadagud, mõnikord kümmekonda koormad. Lähämalt metsast raiutakse suur puu maha, mis maa sisse püsti pannakse ja senna ümber taotakse kadagud torni õhtaks põletamise tarvis. Mõnes kohtas seätakse tõrvanõu postide otsa kõrge mäe peäle, kust hästi välja paestab, enamiste üle Muhumaa. Kõrtsmikud võtvad mehed seks päevaks omale tööle, kes mõnes kohtas kahe ehk kolme versta takka kadagad torni teha kõrtsi juure vädavad. Mõnikord ostvad kas rubla eest tõrvanõusid ja laskvad postide otsa seäda, mis õhtast põlema laseb panna. Kui külarahvas omad tornid saavad põletatud, on kõrtsi toirn viimane põleda: sinna lähtvad keik jälle leedule. Mida suurem tuli, seda roh­kem rahvast kokko lähäb ja sedamööda kasvab ka kõrt­simehe põld kaubamüüma juures.
Jaanipäevakombeid Muhumaalt kirja pannud talupoeg „O. T. K.“. H I 4, 547
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/jaanipaev/item/47736

laupäev, 22. 06.
Haljala, Metsiku k 1895:
Ennevanal ajal ei ole meie maal lukkusid ega vargaid olnud. Kui inimesed kõik kodust ära läinud, siis on üks kepp toa ukse ette püstipantud, siis kui keegi tulnud, siis kohe on teadnud, et kedagi kodo ei ole. Siis kui üks kaugelt käija olnud, võinud tuppa minna ja kõhu täis süüa, et jälle jaksab edasi minna, selle jäuks on alati söömine valmis pantud, kui inimesed kodust ära läinud.
Ja kui keegi tee päält midagi on leidnud, mis teine ära kautanud, olgu rahakott ehk muud, siis on ühe kepi senna juure püsti pannud, et kautaja kohta nääks, ja kui mitu on sealt mööda läinud, kus see kautatud asi maas oli, siis on igaüks senna kepi püsti pannud. Ja see pruuk on praegugi veel mitmes kohas: kui teine midagi maast leiab, ütleb teine: „Pane kepp püsti juure.“ See peab ka sest olema hakanud, et kui keegi muast ühe linnupesa leiab, siis paneb senna kepi püsti juure. Linnupesa leidmine tähendab õnne, sest kui linnupesa leiad, ja kaitsekepi juure paned, siis linnud õnnistavad inimest oma lauluga. Kuda rohkem lindu, seda enam eestpalujaid.
Kirja pannud Danel Pruhl. E 14548 (5)

reede, 21. 06.
Rõuge 1891:
Pööripäiv [---]. Vana inemise ütlese, et ku päiv ümbre käändas (ku päiv sulaside poole lätt), päävä löhembäs nakkasõ minemä, sõs kaos söögiisu är, ei taha inämb nii pallu süvvä, nikagu talvitsõ pööripääväni [---]. Sõs nakkat jälle süvvä tahtma, niihäste inemise ku elläi.
Rahvatarkuse suvise pööripäeva kohta kirja pannud Manglus Jennes. H II 45, 208 (3)
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/suvine-pooripaev/item/47519

neljapäev, 20. 06.
Saarde 1893:
Vanast kehväl aal, ku lehmäd kinni jäive, ja kitsi kah es ole, selleperäst valgust kudaki es saa, sis tetti esi piimä, sii olli kanepe piim. -- Kanepe siimlad pannas uhmre sisse, tambitse äste purud, ninda et piim vällä tuleb, ja piim ondki kähen. Kessi jõuvakum om, sii kurnab viil läbi sõgla või läbi arva rõõva, sis saab viil õige peenikest piimä. Vedela jahu või ka tangu pudru (supi) pääle om tõne õige ää panna, kiib üten pudruga ärä, sis om ninda vägeve puha. Kanepe piim ei tii (suppi) putru küll mitte ninda valges ku lehmä piim, aga ädä peräst oma ta ää iki küll, ku paremet ei ole. Kanepipiima ehk tembi tegemisest Jäärjas kirjutas Jaan Jakobson, talumees ja aktiivne seltsi- ning omavalitsustegelane (H II 42, 237). Polli Põllutöökooli õpilasi köögis pildistati 1931. aastal, foto annetas arhiivile Aino Post (ERA, Foto 18384).

H II 42, 237
ERA, Foto 18384

kolmapäev, 19. 06.
Laiuse 1937: Kass sööb hea ära. See on naljaütelus. Mõni ütleb teist heaks. Keegi ütleb temale vasta: „Kass sööb hea ära.“
Vanasõna selgitanud Priidu Tammepuu. ERA II 196, 219 (1045)

teisipäev, 18. 06.
Vändra < Järva-Jaani 2013: Mängisime sõbrannaga "daamesid" ja "tegime suitsu". Suitsuks olid parajateks juppideks murtud makaronid, mis mina panin vanaemalt saadud eestiaegsesse maniküürikarpi. Karp ise oli rohelise plüüsiga ja veidi kulunud välimusega. Maniküürivahendid kui mittevajalikud viskasin minema, oluline oli karp ise. Tegime suitsu ja ajasime peent juttu, mõnikord ka "vene" keeles. Kuna makaron läks suus pehmeks, siis hammustasime/sõime otsa ära ja nii sai varsti suits otsa ning võtsime uue. Tegime endile võilillest pikad juuksed. Pika varrega võilillel lõhestasime varre neljaks, siis läks natukeseks vette, kus need mõnusalt lokki tõmbusid ja siis toppisime need juuksed mütsi või räti alla. Hea tunne oli seljal lokke raputada. Kurereha kroonlehed kleepisime süljega küüntele - jälle peened daamid. ERA, DK 117, 5.
Kirja pannud Metsataguse külast pärit Urve Jürjets (snd. 1961). Veel palju toredaid mänge koolivaheajaks, kurerehade õitseajaks ja igaks muuks ajaks andmebaasis Ukauka: http://folklore.ee/ukauka/

esmaspäev, 17. 06.
Kolga-Jaani 1876:
Veere looja, päävakene,
veere looja vetta mööda,
lase kaselatva mööda!
Veere otseti ojasse,
lipi-lapi laine'esse,
kilpi-palpi kalda'asse!
Ei ole aega pääval veerda:
pääv soeb sulaste päida,
kammib karjalaste päida,
vaeselapse pea vanunud.
Ari sulpsatas meresse,
kuldakammi kalda'asse,
pealauda laine'esse.
Ei ole aega Andresselle,
pisut aega Piiterille,
palju ep aega Paavelille.
Peeter tegi pingikesi,
Andres aluslauakesi,
Paavel peale patjasida.
Veere ikki, päävakene,
Veere, pääva, me väsime,
kao, pääva, me kaome!
Veere otseti ojasse,
lase laenete seasse!
Päeva veeremisest ja kadunud peaharjast kirjutas laulu Kaavere külast kooliõpetaja ja kirjamees Jüri Orgusaar (H, Kolga-Jaani 2, 150/1 (82)). Kaht Võrtsjärve põhjakalda neidu on pildistanud Aleksander Lepik, foto annetas arhiivile Aime Lellep (ERA, Foto 17499).

ERA, Foto 17499

pühapäev, 16. 06.
Vaivara 1888: Vanamees seisab nurgas, tütar tantsib pulmas?
Mõistatuse kirja pannud Heinrich Masing. H I 1, 21 (39)

laupäev, 15. 06.
Kuusalu, Kolga k 1921: Ela õigesti, sure sirgesti, tule meie kaudu läbi ka!
Ütluse kirja pannud Linda Pärt. E, StK 11, 12 (232)

reede, 14. 06.
Kihnu 1955: Koolis küsitud Tara Juanilt, kes ristib lapsi. Juän vastanud: "Kirikuärrä." – Aga kui preestrit ei ole kodus ja on vaja teha hädaristimine? küsitud uuesti. Juän vastanud kõhklemata: "Köster." – Aga kui köstrit ka ei ole? küsitud jälle. Juän mõtelnud, et selleks peab ikka üks ametmees olema ja vastanud: "Metsävaht." EKRK I 8, 219 (13). Kirja pannud arhiivi kauaaegne kaastööline Theodor Saar (1906-1984), õpetaja, koduloolane, Kihnu Meremuuseumi asutaja.

1950. aastal on Sõrves Mäebe külas tehtud ilusõnnelik ristsetefoto. Ümbervõtte annetas 2001. aastal arhiivile Hermann Vakkum. ERA, Foto 16574.

ERA, Foto 16574

neljapäev, 13. 06.
Halliste 1892: Vanausk. Kui tulekahju aal tuul tuld tõiste uunete pääle aab, sis pane selle uune katuse pääle, kuhu (enamiste - koe) tuul lääb, üits levä päts selili - sis pöörab tuul. H II 42, 274 (6). Uskumuste ja kommete kirjeldusi sisaldava teise vihu tiitellehele on saatja kirjutanud: ????????. Juhan Kiwikildu korjandus Hallistest. Teised kõrred.

1929/30. a. talvel vallavalitsuse käsul tulekahju teadaandeks tehtud lokulauda on pildistanud hilisem tuntud etnoloog Ferdinand Leinbock (alates 1935. aastast Linnus) Kolga-Jaani kihelkonnast Võisiku valla Lätkalu küla Sumu-Velki talust. ERA, Foto 15372.

ERA, Foto 15372

kolmapäev, 12. 06.
Iisaku 1889: Õnn otsigu inimest, mitte inimene õnne.
Vanasõna kirja pannud Dietrich Timotheus. H II 7, 791 (47)

teisipäev, 11. 06.
Kadrina 1888: Nelipühi saanud enne ja saab ka nüüd kiigutud. Kiige sai valmis tehtud noortest meestest. Ja need olivad peremehe "teenijad" ehk mõisas käijad tiu mehhed. /--/ Aega oli neil selleks ööse. Päeva vaevast ei hoolitud suuremad ühtegi; kui aga kiige valmis saaks. Ühed tegivad sell ööl kiiget, teisel ööl jälle magasid. Ja nõnda edasi. - Esimesel pühal kiiget ülese ei pandud: seda tarvitati kirikus käimise tarvis. Teisel pühal pandi kiige üllese ja seisis nii kaua kui Pühasid oli. /--/ Kiigesid on siin mitmed moodi. Enne vanal ajal oli ühe võllaga, uuemal ajal tehakse viie võllaga. Ka nööridega kiigesid on siin pool olemas. H II 10, 230/1 (2).
Kirja pannud Jakob Nante (1862-1933) Udriku valla Tokolopi külast. Põhja-Eestis algas suur suvi läbi kestev kiikumine suvistest, enamasti teisest ja kolmandast pühast: http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/suvisted/kiikumine

Kiik Villeveres (Pilistvere khk), paremal istub Pauliine Mooses (1881-1955). Foto arhiivile annetanud Kaie Humal. ERA, DF 6659.

ERA, DF 6659

esmaspäev, 10. 06.
Pärnu:
Neiukene, noorukene, kaske,
kes läheb merele mehele,
rannaäärse rahvastelle.
Meri tahab meile rõõvida,
rand tahab raami kirjasida,
peig tahab peeni särkisida,
kaasa kallista ameta.
Katel veesta keeta merda,
kata need kalad merese,
kata maale karjasida.
Meri tahab meile rõõvida,
rand tahab raami kirjasida,
Peiu tahab peeni särkisida.
Neiukene noorukene,
jäta kodu kuldasõrmed,
tee pääle tekisõrmed!
Rannarahva sekka abiellumise eest hoiatas ülemöödunud sajandi lõpul Uulu neide Jaan Martinson (E A 227/8). Hoopis mõnusamat elu kohtasid neiud Pärnu supelrannas möödunud sajandi keskel. Foto vahendas arhiivile Elmar Maasik (ERA, DF 18132).

ERA, DF 18132

pühapäev, 9. 06.
Torma, Võtikvere k 1888: Kes teele minnes kaks korda aivastab, sellel ei pea see teekond korda minema.
Kirja pannud Gustav Sirel. H II 33, 448 (3)

laupäev, 8. 06.
Rannu, Uniküla 1933: Äkilitse hädä vasta loeti: „Mine ärä, Essä, Poja ja Pühävaemu nimel! Aamen.“ Sis Meie-essä üte hengutõmbega vahele ja sis: „Tagane ärä, saadan! Essä, Poja ja Pühävaemu nimel! Aamen.“
Sõnu õpetanud Miina Sirk, kirja pannud Herbert Tampere. ERA II 56, 389 (1)

reede, 7. 06.
Helme 1894: Sügise tulli konn pernaese manu ja pallel´: "Kulla pai pernaesekene, lase minnu talves taaritõriksede korteride, kui kevväi väl´lä tule, sis ma õppe sulle üte iluse laolu (laulu)!" Perna täitse konna palve ja uutse keväjet, et konna käest iluset laulu ärä õppi. Keväje ütel konn pernaesele: "Ole nii hääs ja vii minu tiigi veere pääle, sääl ma õppe sulle sügise lubatu laulu, sest mõeal ma tedä ei mõesta." Perna viis ka konna tiigi veere pääle, kos konn laulse:
"Kua viis vilksti,
Käänä aas kääksti,
Konn vette solksti!"
ja kar´as perämidsi sõnnu ütelden tiiki. -
Kirja pannud haritlastest vennad, farmaatsiatudeng Johannes (Jaan) Einer (1858-?) ja kooliõpetaja ja mõisakirjutaja Peeter Einer (1863-1936). H II 48, 773/4 (24).

Kloostri mõisa (Kirbla khk) tiiki koos sinna peitunud konnadega pildistas 2012. aastal Pärna talu juures Pille Vahtmäe. ERA, DF 11750.

ERA, DF 11750

neljapäev, 6. 06.
Viljandi khk. 1895:
Pill see hüiab tantsuviisil,
kutsub Anned, Marid, Liisad.
Tõsta jalga, valget sukka,
tantsu tolm ei tee neid hukka!
Jüri habe tilgub õllest,
Mari jõud on näha põllest,
Jüri hambad hoidvad toopi
tuleks talle handa hoopi!
Lase lahti, Jüri, mees,
näe, ma seisan sinu ees!
Anna mull' ka seda head!
Miks sa üksi teda pead?
Hoogsa külakroonikalise tantsulaulu kirjutas Vana-Tännasilmast Juhan Supp (E 19046/7 (2)). Meeleolukaid ristseid Silkas,
Viljandimaal pildistas Aleksander Lepik, foto jõudis arhiivi Kaie Humala kaudu (ERA, Foto 17620).

ERA, Foto 17620

kolmapäev, 5. 06.
Saarde 1889:
Juba lubamine on ka võlg.
Vanasõna kirja pannud Peeter Kangur. H II 22, 1022 (13)

teisipäev, 4. 06.
Tallinn 1919:
На память!
Будешь смолоду
трудится
Встретишь
старость безъ
заботы

Отъ Надежды Круузъ
в января 1919 года

/Tõlge: Mälestuseks!/ Kui noorena töötad/ Kohtad/ muredeta vanadust/ Nadežda Kruusilt/ jaanuaris 1919/ (ERA, AK 23, 5).

Paul Bergi (alates 1927 Ariste), hilisema keeleteadlase, akadeemiku ja polügloti kooliaegsest (Tallinna Nikolai I Gümnaasium) salmialbumist, mis sisaldab sissekandeid eesti, saksa, vene, ladina, inglise, esperanto ja poola keeles.

Täna täitub eesti keelel riigikeelena sada aastat. Elagu!


esmaspäev, 3. 06.
Ridala/Kirbla 1896:
Mis te tühja muretsete!
Rukkipea ju nähikse,
odraoras haljendab,
kaeraoras katab maada,
nisud tupesta tulevad,
ernes ehib riide'elle,
läätsid searele seakse;
kapsas keärib häile päile,
koalik lehte kosutelleb,
naeres lehti lautelleb.
Kevadele omasest rõõmsast kasvamise rutust laulis proua Medell, laulu kirjutas üles kunstiüliõpilane Hans Laipmann, hilisem
kunstnik Ants Laikmaa (H II 54, 430 (103)). Haeska küla kevadist põldu pildistas Jüri Metssalu 2012. aastal (ERA, DF 33072).

ERA, DF 33072

pühapäev, 2. 06.
Saarde 1936: Oli nii valus, et aja kas või hammastega puu külge.
Kirja pannud Jaak Sõggel. ERA II 134, 213 (116)

laupäev, 1. 06. 2019
Narva 1935:
Kuldväravad
Kaks mängijat võtavad kumbki ühe nime. Kas lille, looma või mõne muu nime. Võtavad näiteks mõne lille nime, näiteks „kibuvits“ ja „roos“. Kui neil on nimed leitud, seisavad nad üksteise vastu, hoides kätest kinni. Teised mängijad lähevad reas nende käte alt läbi, kuid reas olevat viimast mängijat käte vahelt läbi ei lasta, vaid küsitakse: „Kas kibuvits või roos?“ Ütleb see mängija näiteks „roos“, siis läheb ta sellenimelise mängija selja taha. Nii kordub see iga mängijaga, kuni kõik on läbi käinud. Siis kaalutakse iga mängija käte peal ära. Kui kaalumise juures juhtub mõni mängija naerma, siis kuulub ta kuradite liiki. On aga mängija tõsine, siis on ta ingel. Inglid panevad käed risti, kuid kui nad käsi ristis ei hoia, katsuvad kuradid neile külge lüüa. Kui kurat lööb inglit, siis muutub see ingel kuradiks. Mäng kestab seni, kuni kõik inglid muutuvad kuraditeks. Mängukirjelduse kirja pannud Nora Hindrikson. ERA II 87, 86 (9)
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1381

reede, 31. 05.
Kose 1901:
Ai lusti kuda pill hüiab
Seda ikka minu süda püiab
Pill hüiab pisukesti
Jalad tantsu tasakesti
Eest seinast taha seina
Tagu väravast välja
Krõõda sukad Jaani viisud
Rina kaie kulla nisad
Pill nööradi nupp otsas
Kõrsi Viiul oli viin otsas
Vana Madis oli mahe mees
Ja seisis õlle vaadi sies
Vana hobu oli tobra lossis
Seisis harkis saani ees
Pill nööradi nups otsas
Kõrsu Viiul oli viin otsas
Labajalalaulu sõnad pani Jüri Mõisikepilt Oru valla Lepiku saunast kirja J. G. Mõisikepp. H II 65, 445 (2).
Rahvamuusikauurija ja -muusik Igor Tõnurist Eesti lipu ning "Leegajusega" rahvusvahelise folkloorifestivali "Baltica" rongkäigus Riias juulis 1988.
ERA, Foto 18194.

ERA, Foto 18194

neljapäev, 30. 05.
Kihnu 1955:
Mehed tulnud purjepaadiga Tibrikäst (madalik Kihnust lõunas) räimepüügilt. Paat olnud kaladest tugevas laadungis, ilm olnud tormine. Meeste hulgas olnud ka Kiäräbä Sassa, kes oli natuke "tohm". Mehed õpetanud Sassat, et see oma leivakoti selga võtaks, et nii paadi laadungit kergendada. Sassa hoidnudki kogu tee hoolega leivakotti seljas.
Daniel Vesiku paberitest oli nöökeloo leidnud Theodor Saar (EKRK I 8, 222 (15)). Kihnu kalureid pildistas 1954. aastal Johannes Mikk (ERA, Foto 17330).

ERA, Foto 17330

kolmapäev, 29. 05.
Urvaste 1888:
Kägu kavvõst kuultsa, üle mõtsa mõosa.
Vanasõna kirja pannud Gustav Seen. H III 9, 907 (13)

teisipäev, 28. 05.
Hageri 1929: Lohu Jaanilinna juures jõehauas pidi olema rahakatel. Seitse musta venda pidid saama katla välja tõmmata villaste köitega. Lohu härral olnud seitse musta härga, kõik ühe lehma vasikad. Ta keerand villased kangad köiteks ja läind härgadega rahakatelt välja vedama. Luband siis sealt kõigile anda raha. Härjad vedand juba katla veepinnale. Härra öelnud siis: "Ei siit saa teistele midagi anda!" Sel silmapilgul köied läind katki ja katel kukkund jõehauda tagasi, kus ta pidi praegugi veel puhkama.

Rudolf Põldmäele jutustanud 70-aastane Mihkel Piikman Adila küla Pilli talust. ERA II 20, 182/3 (2).

esmaspäev, 27. 05.
Vändra 1878:
Virulaisi viisi-kuusi,
harjakaid seitse-kaheksa -
need niun ühe niine peale,
panen ühe paela peale!
Siis saab üksi meie meesi,
kaksi karjapoisikesta!
Vägevaid Vändra mehi kiiitis H. Tõnisson (E 11086 (29)). Jõumehi puhkehetkel on pildistatud Lelle laadal. Foto vahendas arhiivile Aada Aasa "Minu maastike" kogumisvõistluse raames (ERA, DF 31285).

ERA, DF 31285

pühapäev, 26. 05.
Põltsamaa 1894:
* On purjus: „On Aabrami näind.“
* Kui joomisest pea valutab: „Juussed on haiged.“
* Kui jalad juhavad: „Jalapõhjad on ümmargused“
Kirja pannud Hans Utsal. H II 49, 792 (114)

laupäev, 25. 05.
Rannu 1968:
Katekümne viies mai (vana järgi) olli linateo emäpäiv. Selle päevä ümbre kõigub.
Kirja pannud Erna Tampere.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/urbanipaev/item/47234

reede, 24. 05.
Võnnu 1966: Las vihmakene sadada, siis saava latse magada.
78-aastaselt Amalie Jõksilt Ahunapalus kirja pannud Mall Hiiemäe. RKM II 210, 514 (4).
Vahel saab vihmatagi. Väsinud kogujaid Tori välitöödel Mutikülas salvestusi üle kuulamas pildistas 1963. aastal Ellen Liiv. ERA, Foto 6647.

ERA, Foto 6647

neljapäev, 23. 05.
Urvaste 1910:
"Ära kae koera karvast, kae hambast!" soovitas Betti Teos Mälle talust (EÜS VII, 1122 (1)). Naisi ja lapsi eri karva koertega pildistas Aleksander Lepik 1922. aastal Viljandimaal Lahmussel (ERA, Foto 17412).

ERA, Foto 17412

kolmapäev, 22. 05.
Pärnu-Jaagupi, Tootsi al < Iisaku, Tudulinna 1968: Kingitud hobuse suhu ei vaadata. – Kingitud asja või olevusega tuli rahul olla. Ei olnud sünnis kingi väärtust hinnata, sest kingiti ju võimaluste piires. Kuulsin Tudulinnas noorpõlves. Tarvitati keskealiste ja vanemate inimeste hulgas. Käibel ka praegu.
Kirja pannud Edur Maasik. RKM II 243, 473 (8)

teisipäev, 21. 05.
Haapsalu < Kullamaa 2018: Ema vend, minu onu Villu, kes oli samuti oma isalt, lossiaednikult pärinud armastuse lillede vastu, tõi emale ka mitmeid uusi lillesorte, mis talle kätte oli sattunud. Nende hulgas oli üsna haruldane roosa pojengi sort, suured valgeõielised kivirikud, rudbekkiad, mille õite välimus ja varieeruvus oli hämmastav. Onule endale meeldisid kõige rohkem säravkollaste kroonlehtede ja tume-sametpruunide südamikega õied. Nende kohta ütles ta: Nagu pruudi silmad! Need kuni peopesa suurused kaunid õied muutusid ka minu lemmikuteks. Onu, kes oli elupõline sepp, pookis ise ka roose ja sireleid, ema 50ks sünnipäevaks tõi ta kingituseks valge täidisõielise sireli „Virgo“ istiku. Selle pookoksa oli ta saanud Tallinna Botaanikaaiast ja see nüüdseks juba räästani ulatuv mitmeharuline põõsas õitseb rikkalikult praegugi. Meelistaimedeks olid emale juba lapsepõlvest tuttavad talu- ja mõisataimed, mida ta nüüdki vanadelt taluasemetelt koju tõi. Sellised olid teleekia, mida me algul ekslikult soolikarohuks pidasime, aedvaak, varemerohi, eri värvi käokingad, kurekellad, päevakübarad. Katkujuure istutas ta jõe kaldale, allika serva, sest teadis, et see hakkab tõesti nagu katk levima. ERA, DK 516, 5/6.
Lõik Lembitu Twerdjanski preemia pälvinud kaastööst "Minu aed, minu lilled ja puud". Autori foto: valge sirel Virgo aastal 2009. ERA, DF 35731.

ERA, DF 35731

esmaspäev, 20. 05.
Ambla, Prümli k 1910:
Pange nüüd piibud põlema,
tuhat tuba tolmamaie,
sada sauna suitsemaie!
Ega meie rinnu laula –
rinnu laulsid reielised.
Ega meie võidu laula –
võidu laulid võitegijad.
Nii mõndagi teadis lauluvõistlustest Kai Karuauk Amblast Prümli külast. Laulu panid kirja Jüri Välbe ja Voldemar Rosenstrauch 1910. aastal (EÜS VII 2384 (221)). Pimedat Mordva laulikut piibuga pildistas soome üliõpilane Armas Otto Väisänen (ERA, Foto 71).

ERA, Foto 71

pühapäev, 19. 05.
Kolga-Jaani 1888: Ligi kutsub, kaugele ajab?
Mõistatuse kirja pannud Jakob Koit. SKS, Eisen 44 (99)

laupäev, 18. 05.
Tartu 1930-ndad: Tartu Ülikooli auditooriumis 1930-ndail aastail. Esireas keskel kursuse juhataja Joh. Käis.
(Jüri Uustalu, „Lehekülgi Kullamaa kultuuriloost“ I, Haapsalus, 1969).
ERA, DF 95.

ERA, DF 95

reede, 17. 05.
Tallinn 2018: Ma elan Tallinnas Ädala tn otsekui pargis: tänava kaks ainsat kortermaja on ehitatud omaaegsele isetegevuslikule prügimäele 1974. aastal ja esimesed elanikud panid nende juurde kasvama tammesid, kastaneid, kaski ja vahtraid, lisaks muidugi sireleid ja kibuvitsu. Kui ma 1998. aastal endale uut korterit otsisin, jõudsin fotol kujutatud paika just sirelite õitseajal. Korteri aknast vaatasid sisse õiekoonlaid kandvad kastanid ja kaugemal, pesukuivatusplatsi kõrval, valendas õitsev õunapuu. Ma olin koju jõudnud. ERA, DK 510, 16.

Arhiivi pikaaegse kaastöölise Urve Buschmanni kirjapanekust kogumisvõistlusele "Minu aed, minu lilled ja puud". Autori foto: vaade elutoa aknast. ERA, DF 35771.

ERA, DF 35771

neljapäev, 16. 05.
Pärnu-Jaagupi 1935:
Inimhirmutistena võetaks mustlased, rätsepad ja kingsepad. Kui laps jonnib, öeldaks: "Kui sa vagusi ei jää, paneb mustlane su kotti!"
Kui rätsep majas, lapsed tülitavad ja karjuvad, siis lõikab rätsep kõrvad ja nina ära. Kui jälle kingsepp majas, siis annab ta lastele näpu pääle, kui lapsed teda tülitavad.
Asjalike ametmeeste kasutamisest pedagoogilisel eesmärgil kirjutas Jaan Piilmann Kaelase vallast (ERA II 48, 21 (5)). Rätsepmeistrit ja tema õpilast on pildistatud umbes 1929. aastal Uuskülas Novosibirski oblastis (ERA, Foto 16446).

ERA, Foto 16446

kolmapäev, 15. 05.
Karksi 1938: Aadamest saantigi inimese puha sugulise. (Kurat olevet võõras.)
Vanasõna kommenteerinud Ann Toompalu, kirja pannud Mari Sarv. ERA II 180, 64 (64)

teisipäev, 14. 05.
Tartu < Palamuse 2018: Lapsepõlve-aegadesse jääb aga ka minu esimene ja siiani ka ainuke puude istutamine. Kord metsast tulles oli isal kaasas terve hulk erinevate puude hakatisi, nende hulgas kask ja tamm, sarapuu, vist ka pihlakas ja veel mõned teisedki, mille nime praeguseks ei mäleta. Kuna aeda istutamiseks ruumi polnud, siis kasutas isa aia taga olevat vaba maalappi, ei tea küll, kas selleks ka kelleltki luba tuli küsida, kuid sinna need puukesed siis istutatud said. Ilmselt oli isal mõte, et istutab igale pereliikmele oma puu, aga kui istutamiseks läks, siis meie õega olime varmalt abiks ja jagasime puud hoopis oma nukkude vahel ära. Nii et kõige ilusamad nendest said minu Itile (muuseas oskasin siis juba lugeda ja O. Lutsu „Nukitsamees“ oli peaaegu pähe kulunud) ja õe suurimale nukule Ingridile. Mõni aeg hiljem hakati seda puudesalu Pedakmäe pargiks kutsuma ja seisab tänase päevani, kui puud on juba hiiglasemõõtu.
Üks aianurka istutatud puu, mis sai toodud ilmselt kuskilt puukoolist, ja millist hiljem mitte kusagil mujal näinud pole, oli kollane kastan. Kastan on, ei tea kas sellest puust alguse saanuna, praegu igatahes minu lemmikpuu ja on neid mu praeguse koduaia tänavapoolses ääres lausa kaks tükki. Kui lapsed väikesed olid, siis mängisid kuskilt korjatud kastanimunadega sõda ja ükskord ootamatult avastasin, et need „sõjariistad“ on heki all endale juured alla ajanud. Istutasingi siis kaks kõige kobedamat ringi ja kasvasid need ikka väga kiiresti, sest paarikümne aastaga on suured ja uhked puud aia ääres olemas ja rõõmustavad mind igal kevadel oma suursuguste õitega.
Katrin Pedakmäe kaastööst "Minu aed, minu lilled ja puud".
ERA, DK 514, 4. Autori foto.

ERA_DK_514_4

esmaspäev, 13. 05.
Tori 1888:
Oh minu ella eedekene,
mesimarja memmekene!
Viis mu põllega põllale,
panni parmaste vahele,
odraokkad oidema,
kibuvitsad kiigutama.
Ei mind oidnud ju ohakad,
kiigutanud kibuvitsad!
Ema hoolest kirjutas Hurdale kooliõpetaja ja karskustegelane Jüri Tilk (H II 21, 292 (11)). Foto Soomaalt emast sülelapsega vahendas arhiivile Urmas Haud (ERA, DF 3888).

ERA, DF 3888

pühapäev, 12. 05.
Viru-Nigula v, Viru-Nigula al 2015: Pada ja Unukse koolid pidasid emadepäeva Viru-Nigula rahvamaja Hariduse Seltsi saalis. Laulsime, panime emadele lilled rinda, jagasime kakaod ja kooki saalis istujatele. Ruum oli lilledega kaunistatud. Kirikus oli samal päeval jutlus. Nüüdsel ajal korraldab Viru-Nigula vald igal aastal valla päevad nii, et need algavad reedel muuseumis ja lõpevad emadepäeval kas kirikus või rahvamajas. Siis on kontsert laulukooride ja laste etlemisega. Pood on sel päeval rahvast täis, alevikus liikumist palju. Lapsed on juba mitu päeva enne emmedele kaarte joonistanud. Korjatakse sinililli ja see kallistus, mis nüüd emaga tuleb, on pikk, südamlik, ilusamaid hetki elus.
Kirja pannud Heili Tarjan. EFA I 209, 103 (8)

laupäev, 11. 05.
Viljandi, Uusna 1893: Unt on lammaga läbi lähnud. (Sukast või kindast, millel suur auk sihis (sees).
Ütluse kirja pannud Hermann Niggol. H III 14, 512 (100)

reede, 10. 05.
Lätimaa, Dvinsk (Daugavpils) < Paistu 1894: Nurme nukud, piima pisarad, kollased wiina lilled, harjaku otsad (Primula veris, Primula officinalis). Pruugitakse lehta ja õisi teewiisi seest walu, kartuse ja meele ärituse wastu.
H I 6, 9 (1).
Kirja pannud Aidu vallast Vanausse talust pärit ja Tartu Ülikoolis rohuteadlaseks õppinud Hans Jako (1868-1935), apteegi omanik Dvinskis (hilisem Daugavpils). Saadetis sisaldab teateid 35 taime kohta ning kirjas Jakob Hurdale on ta lisanud: "Gorecky ja Wilka herbariumi järele on need rohud ka wenelaste ja poolakate juures, muist ka lätlaste, tataride, tshuwashide ja mordwalaste juures pruugitavad."
Aknalauale kuivama pandud nurmenukke pildistas 2006. aastal Muhumaal Koguva külas Käspri talus Jüri Metssalu. ERA, DF 3181.

ERA, DF 3181

neljapäev, 9. 05.
Kambja 1933:
Üks laseb selili ja ajab käed sirgu, jalad tõstab konksus üles (nagu näha pildil), teine astub jalgadega maas olija kätele ning toetub rinnaga ta jalgadele. Niisuguses asendis viskab allolija teise, kes on "leib", endast eemale, oma jalgade suunas. Visatu kukub käpuli.
"Leiva ahju viskamise" nimelist mängu või "vikurit" näitasid Vana-Kuuste poisid Viktor Jakobson ja Osvald Viruk. Mängu kirjutas ja pildistas üles Richard Viidalepp (ERA II 63, 262 (3) ja ERA, Foto 204).

ERA, Foto 204

kolmapäev, 8. 05.
Rakvere l 1976:
Kus suitsu, seal sooja. – Naljatamisi, kui on tunda suitsuhõngu.
Kus suitsu, seal tuld. – Kui mingi kuulduse, tähelepaneku jne. taga arvatakse tõepoolest midagi peituvat.
Kus tuld, seal suitsu. – Kui mõnest varjatud teost, üritusest jne. kuidagi märku saab.
Vanasõnu koos selgitustega kirja pannud Vanda Sardma. RKM II 321, 199/200 (38–40)

teisipäev, 7. 05.
Pärnu 1933: Kõik teisipäevased tööd õnnestuvad suureviisiliselt. E 85416 (5).
60-aastaselt N. Vilgatsilt Uulu vallast Surju külast kirja pannud Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi õpilane, pärastine psühhiaater ja ülikooli õppejõud Jüri Seeman (a-st 1936 Saarma, 1921-2001).
Ka välitöid on folkloristid kõige parema meelega alustanud teisipäeviti. Kahe brigaadiga korraga tehtavat rahvaluulekogumise tööd on 1949. aastal Setomaal Petseri-Olohhova külas pildistanud Elmar Päss. Ees kirjutatakse laule üles Jevdokia Osilt ja Nati Kütilt, taga jutte ja kombestikku Filip Tähelt (ERA, Foto 2168).

ERA, Foto 2168

esmaspäev, 6. 05.
Martna 1923:
Kullerkupud, roosinupud
kasusid Antsu heinamaas.
Ants aas Anne noppima ja
Ann aga noppis, isi nuttis:
kartis kingad ju kuluvat,
uued sukad uhtuvat.
Ants aga ütles Annele:
"Ära sa nuta Anneke,
ma lään hoome Haapsalusse,
toon sull' kolmed kingakesed:
ühed toon puised, teesed luised,
kolmandad toon kibised.
Puised toon pulmas käia,
luised toon ma lusti laska,
kibised kirikus käia!"
Ilusatest lilledest ja kingadest laulis Ann Timm Kirna külast, laulu pani kirja üliõpilane Elisabeth Labi (E, StK 19, 27 (16)). Lilli juunikuisel Kabelimäel pildistas 2012. aastal Pille Vahtmäe (ERA, DF 11657).

ERA, DF 11657

pühapäev, 5. 05.
Rapla/Märjamaa 1928: „Vihma tuleb, päike paistab.“ Nii öeldavat nii, kui mõni nutab ja varsti jälle naerma hakkab.
Kirja pannud Richard Viidebaum (Viidalepp). ERA II 7, 193 (3)

laupäev, 4. 05.
Hargla, Taheva v 1900:
Oi, tule üles!
Oi, tule üles, oi, tule üles,
tule üles, valge vällän,
tule üles, valge vällän!

(Koor:
Oi, heeli leeli, oi, heeli leeli,
heli heli, helju lelju, heli heli, helju lelju.)

Oi, juba kuu kuakoru,
oi, juba agu aiakoru,
oi, juba päiv pääkoru!
Oi, teie neiu noorekese,
oi, hoidke ennast hulkumasta,
oi, nüüd om hundid hulkumassa,
rootsi koirad kõndimassa,
oi, võtke üten maaväitse,
oi, laske maha neide mao.
Regilaulu laulnud Julie Raudsepp, kirja pannud Hargla köster Jaak Tamm. ERM 128, 13 (1)

reede, 3. 05.
Torma 1969: Kui on jürikuu lahke ja lõbus, siis seda metsikum tuleb mai. /--/ Mai kuu lumi põllule on nii sama ea, nagu õleks kõrd sõnnikud pandud.
RKM II 268, 526/8 (43, 56).
Rohkesti looduse ja ilmaga seotud teadmisi on kirja pannud arhiivi kaastööline Julius Sildvee (1887-1975) Laius-Tähkvere valla Näduvere külast.

neljapäev, 2. 05.
Pühalepa 1888:
Saja, saja vihmake,
kasta puid ja kasta maid,
kasta meie karjamaid!
Jäta mind aga kastemata:
mool pole kodu kuivatajad,
uue särgi andijaid,
ei valge särki vaalijaid!
Vihmasest ilmast saatis Jakob Hurdale laulu aednik Gustaw Tikerpuu ja muretses veel, et „Äi täe, kas on vana laul?“ (H II 41, 171(9)). Voolava vihma all piltide tegemist fotografeeris 1959. aasta Hiiumaa ekspeditsiooni ajal Loreida Raudsep (KKI, Foto 2400).

KKI, Foto 2400

kolmapäev, 1. 05. 2019
Lüganuse 1960/65:
Esimese mai lumi kaalub Riia linna kulla üles.
(Kuulsin oma isalt 1936. a. Hommikul oli ilm ilus, kui kodust teele läksin; tagasi tulles koju, peale lõunat, oli lund maas poole sääreni. Isa oli meile tulnud, ei saanud koju minna, sest lumetuisk oli sama kange olnud kui talvel. Isa ennustas head viljarikast aastat ja see läks täide.
Vanasõna kirja pannud ja selgitanud Aino Källo. RKM II 200, 307/8 (26)

teisipäev, 30. 04.
Viljandi < Järva-Jaani 2014:
Mina olen seda päeva nimetanud volbripäevaks. Sel päeval riisusime lehti ning õhtul põletasime lehehunnikuid. Mitmel korral olen end sõpradega riietanud nõidadeks ning üheskoos volbripäeva tähistanud, teinud lõket, joonud kerget alkohoolset jooki ning tantsinud.
Nõiaks riietumine on alati olnud põnev ettevõtmine.
Kirja pannud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudeng Eneli Rimpel (snd. 1990). ERA, DK 520, 15.

2018. aasta volbriõhtut Tartus pildistas Nora Tuisk. ERA, DF 36052, 36053.

ERA, DF 36052
ERA, DF 36053

esmaspäev, 29. 04.
Simititsa 1897:
Süögä, veiksed, juoga, veiksed,
süögä sieldä, kust mina süödän,
Juoga sieldä, kust mina juodan –
süögä rohtu mättä’ästä,
juoga vettä hallikasta!
Süögä, süögä, süöterohtu,
ajaga aleteheinä,
kuni touseb toine rohtu
ja siis kasvab kasteheinä!
Rohi touseb ruogidulle,
kasteheinä kaabidulle,
rohi roogidu rajale,
kaste kaasigu nenäle,
muru muile künneduile,
ädälä äästedulle.
Murul on mullikad vägeväd,
aruheinäl härjad suured,
härjäd suured, laugid laiad.
Karja õhutas sööma Kolga rannast Simititsa kolinud Ann Tootsel, laulu kirjutas üles Johannes Esken (H IV 8, 933/4 (57)). Laulu avaldas Herbert Tampere „Vana Kandle“ III köites (1938, nr 620). Simititsa karjust pildistas kohalik fotograaf Madis Odenberg (ERA, Foto 1410).

ERA, Foto 1410

pühapäev, 28. 04.
Vaivara 1893: Seest kui sibul, päält kui pagan?
Mõistatuse kirja pannud Daavet Torpan. H II 36, 407 (29)

laupäev, 27. 04.
Rapla, Kuusiku m 1928: Kui esimest korda kevadel külvama minnes jänes jooksis üle tee, siis külvaja tuli südametäiega teelt tagasi ega läinudki sel päeval enam külvama.
Jutustanud Jaan Ots ja Tiiu Ots, kirja pannud Richard Viidebaum (Viidalepp). ERA II 6, 467 (4)

Meie loomadega seotud uskumusi, lugusid ja rahvatarkusi sisaldab peagi ilmuv Mall Hiiemäe „Väike loomaraamat rahvapärimusest“, illustreerinud Mari Hiiemäe.
jänes

reede, 26. 04.
Simuna 1978: Omast peast lugesime, paterdasime:
Saja, saja, vihmake,
kasta, kasta rohukest,
et saaks lehmad süia,
lapsed piima juua
ja võileiba süia.
Vihma kutsumise sõnu ütles Erna Tamperele 72-aastane Liisi Triipsel Laekvere vallas Salutaguse külas.
RKM II 330, 416 (21).

Piima ootavad Olga Antsovi (1898-1972) lapselapsed Maie ja Epp Karula kihelkonnas Patupere külas Ala-Savi talus. Pildistas Olga poeg Urmas Antsov, arhiivile annetas foto tütretütar Eva Kosk.
ERA, DF 1731.

ERA, DF 1731

neljapäev, 25. 04.
Räpina 1937:
“Kui hommikul kõige enne konna nähakse, siis sel päeval õnnestub iga töö ja ettevõte,” teadis Mari Artus Veriora vallast Savisaare külast rääkida taluperemees Daniel Lepsonile (ERA II 156, 218 (8)). Kas 1953. aasta kartulipaneku eel konna nähti, jääb teadmata. Kartulipanekut kolhoosis pildistas Richard Viidalepp (KKI, Foto 2221).

KKI, Foto 2221

kolmapäev, 24. 04.
Karja, Pamma k 1940:
Jüri seob, Mihkel päästab. (Jüripääst tulevad suilised – teenijad – Mihklipäevast lähevad).
Kirja pannud Voldemar Kruusmägi. ERA II 276, 551 (132)

teisipäev, 23. 04.
Laiuse 1879: Kui kevade paillu konne näha on: siis tuleb ea oasta.
EKmS 8° 2, 789 (73).
Kirja pannud talurentnik Mihkel Kolluk Ellakvere külast.

Konnakapsaid pildistas 21. sajandi algul Karuse kihelkonnas Hanna-Liis Lao. Fotod kogumisvõistluselt "Minu maastikud". ERA, DF 30574, 30580

ERA, DF 30574 ERA, DF 30580

esmaspäev, 22. 04.
Maarja-Magdaleena 1908:
Lähme seda teeda mööda,
seda teeda tipulista,
mõtel marjavarsilesta,
kust on enne orjad käinud,
orjad käinud, härjad läinud,
vara käinud vaesed lapsed,
enne päeva pääsukesed,
ennelõunat lõokesed.
Orjade teest laulis Eva Reimann Elistvere vallas. Laulu panid kirja üliõpilased Jüri Välbe ja Hans Sulg (EÜS V 1059 (4)). Kevadist Orjametsa Tähtvere vallas pildistas Maila Jürgenson 2010. aastal ning saatis “Minu maastike” kogumisvõistlusele (ERA, DF 30199).

ERA, DF 30199

pühapäev, 21. 04.
Noarootsi 1888: Lihavõttehommikul ei tohitud mitte paljajalu põrandale astuda, siis pidi sui jalad ära astuma. Sellepärast pidi sel hommikul voodis [jalatsid] jalga võetama.
Kirja pannud Jaan Lievoh. H, Gr. Qu., 235 (16) http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/lihavotted/item/46398

laupäev, 20. 04.
Halliste 1893: Kui naesterahvas enesele pikkasi juukseid soovib saada, see sugegu lihavõtel oma pääd ehk lasku juukseid lõigata. Mahatulnud ehk lõigatud juuksed peab ta talli viima ning sääl kinniseotud silmadega hobuse saba silitama. Kui aga keegi ühe sea silitaja ette lükkab ning kui silitaja siis seasse puutub, siis lähvad silitaja juuksed kõvaks ja lühikeseks kui seaharjaksed. Kirja pannud Juhan Kivikilt. H II 48, 15 (18) http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/lihavotted/item/46392

reede, 19. 04.
Hargla 1890: Suurõ riidi paastutas, ei süüa muud kui kuivi kupatõtuisi upõ (ube) ehk herneid ja juuas mahla. H II 32, 213 (27). Kasemahla- ja oa-hernepaastust kirjutas Jakob Hurdale Jaan Pähn (1857-1947), taluperemees ja kaubaagent Mõniste vallast.

Pliidil kuivavaid ube pildistas Keema külas Maru-Piitre talus (Urvaste khk) 2006. aasta välitöödel Helen Kästik. ERA, DF 4158.

ERA, DF 4158

neljapäev, 18. 04.
Viljandi 1895: Suurel nelläpal ega suurel reedil ei tohi kurikuga peske, siis müristava suve sääl pää kohal hirmus kõvasti. H III 25, 407 (22).
Kirja pannud põllumees Jüri Täht (snd 1877) Uusnast.
Umbes 70 aastat hiljem pole Riiside perel Viljandis pesu pestes enam kurikaid vaja läinud. Foto arhiivile annetanud Urmas Haud. ERA, DF 3863.
Kodutöödest ja muudest tavadest suurel neljapäeval: http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/suur-neljapaev

ERA, DF 3863

kolmapäev, 17. 04.
Tartu 1959: „Kõik teed viivad Rooma,“ ütles bussis vanamees naisele, kes märgates, et buss sõidab teist teed, kui tavaliselt, avaldas kahtlust, kas see läheb ikka raudteejaama.
Kuulnud Tartus. Üldse sagedasti kasutatav vs, rohkem küll haritlaskonnas.
Kirja pannud Erna Normann. RKM Normann I, 250.

teisipäev, 16. 04.
Häädemeeste 1963: Kiige ehitamisest. Kiigud tehti küll suure nädali valmis, ku just enne aega põlnu, sis suure nellapäe tehti, aga enne es kiiguta ku esimese püha. RKM II 166, 11 (8).
Arhiivi kaastöölisele Marta Mäesalule jutustanud 1891. aastal sündinud Maria Martinson Rannametsa külast.
Suurel nädalal olid kopsimine jm. kärarikkad tööd üldiselt keelatud, kuid Eesti lõunapoolsest osast on siiski teateid kiikede ehitamisest sel ajal.
Tüüpilisi Lõuna-Eesti kiikesid pildistas 1934. aastal Richard Viidebaum (Viidalepp): Järve talu lähedal Taagepere vallas Pilpakülas (Helme) ning laste endi tehtud äll Puhjas Lemmatsi talu juures. ERA, Foto 697, 688: https://kivike.kirmus.ee/ERA-12276-38800-65039
https://kivike.kirmus.ee/ERA-12276-38485-33184
Lähemalt vaikse nädala kohta: http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/suur-nadal

esmaspäev, 15. 04.
Hargla 1957:
Iki, iki ma vaene,
kukukuu-pillillill-vaak-vaak-vaa.
Iki alan marjaaian,
kes minu sinna kaema tull´?
Sinisiiba tsirgukene.
Küsütelli, nõvvõtelli:
"Mis sa iks iket noorikuke?
Kas sa iks iket ehtemid,
vai kas tõisi rõivõhid?" -
"Ei ma ikõ ehtemid,
ei ka tõisi rõivõhid,
ma ke õnnist elukeist,
kallist kasu põlvõkeist,
mis olli ellen esäkotun,
veeretellen velle majan.
Juus mul pikkä nii kui pirdu,
vanik lagja nii kui lauda.
Juus mul jäie esäkodu,
vanik velle vaja otsa.“
Koduigatsusest laulis Marie Erep Hargla alevist, laulu lindistasid Selma Lätt ja Ivar Trikkel (http://kivike.kirmus.ee/id/meta/ERA-17174-41866-98143), litereeris Erna Tampere. Maria Erepit pildistas aasta varem Hilja Kokamägi (ERA, Foto 2614).

ERA, Foto 2614

pühapäev, 14. 04.
Lüganuse 1960/65:
Pajukassid toodi tuppa palmipuudepühal, pandi vaasi, kus seisid niikaua kui lihavõttepühad olid möödas, siis visati välja. Kirja panud Aino Källo. RKM II 200, 358 (14) < Lüganuse khk – A. Källo (1960–1965)
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/urbepaev/item/45832

laupäev, 13. 04.
Kadrina, Kõrveküla 1968:
Julge kui Porkuni põrsavaras. Vanasti öeldi Porkuni valla meeste kohta ikka, et „põrssavarga“ vallast. Olnud kunagi vist olnud niisugune lugu, et üks mees vallas varastanud laadalt põrssa ja pärast kandnud seda põrssavarga nime kogu vald. Kuid ega mehed sellepärast seda pahaks pannud, veel praegugi kui sealt poolt meestelt küsida „Kas kaugelt pärit oled?“ – „Noh eks sa ole kuulnud, ma olen sealt põrssavarga vallast.“
Kirja pannud Johannes Valdur. RKM II 133, 306 (11)

reede, 12. 04.
Vändra 1963: Urbepäev (palmipuudepüha). Urbepäeva laupäeva õhtul keedeti liha ja kartuleid, aga urbepäeva lõunaks keedeti tanguputru. Seda kutsuti ka "urvapudruks". Kui "urvaputru" ei keedetud, siis oder ei pidanud kasvama. Pajuurbi toodi juba palmipuudepüha laupäeval tuppa ja pandi vaasidesse vette.
RKM II 180, 430/1 (9).
Urbepäevaks valmistumisest rääkis arhiivi kaastöölisele Edur Maasikule 1898. aastal sündinud Liisa Kask Tootsi alevist. 1963. a. suvistel välitöödel salvestasid folkloristid temalt hulga rahvalaule. Pildistas Lilia Briedis.
ERA, Foto 6782.

ERA, Foto 6782

neljapäev, 11. 04.
Täna kõlavad "Noorte Hääled" Eesti Kirjandusmuuseumi saalis. Kõik on oodatud kuulama!
Tartu 2017:
Tehnilisi viperusi NH XII konverentsil pildistas Alar Madisson (ERA, DF 34629).

ERA, DF 34629

kolmapäev, 10. 04.
Tõstamaa, Pootsi v 1894: Kes kõik teada tahab saada, läheb ruttu vanaks. – Vastus noorte, mitte tarvilikkude küsimuste peale.
Vanasõna kommenteerinud Jakob Öövel. H II 47, 544 (17)

teisipäev, 9. 04.
Häädemeeste 1944: „Noort karu murdma õpetama“ – noorele inimesele töökunsti kätte õpetama. Seda tarvitatakse hääs mõttes, kui vanemad õpetavad lastele tulusat tööd ja halvas mõttes, kui last halvale saadetakse või harjutatakse.
Kirja pannud Marta Mäesalu. RKM II 13, 44 (93)

esmaspäev, 8. 04.
Tarvastu 1893:
Koigu kolmi tütarida:
vits om taren, tahk om sellan,
tõine parsil, perse pallas,
kolmas alasti ahju pääl.
S'om ta suve sumamine,
s'om ta talve tallamine,
kevadine ketramine –
siiski paistub pallas perse,
hilbendab ihu punane.
Pole nii tal ende tettu –
nii ju küla naiste tettu,
küla tüdrukide koedu!
Laiskadest Koigi tüdrukutest kirjutas Adu Meos (E 8442 (9)). Tarvastu Laikivil pildistatud tüdrukud olid küll usinad võilillepärja punujad. Foto saatis kogumisvõistlusele "Rahvaluulega seotud kohad ja nähtused" L. Vettik 1969. aastal (ERA, Foto 9228).

ERA, Foto 9228

pühapäev, 7. 04.
Torma 1894: Hilbat-hilbat teenistusse, teenistusest tedremetsa, tedremetsast majorisse, majorist läks matsi kiriku, matsi kirikust kellatorni, kellatornist alla vurtstun?
Mõistatuse kirja pannud Eduard Johannes Õunapuu. H II 50, 351 (72)

laupäev, 6. 04.
Ambla, Lehtse 1938:
A: „Kas olete mu sukki näind?“
B: „Mulle tulid küll ühed kaevu juures vasta, ise hüüdsid ikke, et Neti ja Neti!“
Kirja pannud Joosep Eplik. ERA II 178, 216 (64)

reede, 5. 04.
Rõuge 1893: Tuul um suur, anna tuul istu, kae tuul um sääne asi. Ta tull siia. Suur puur puuhn, suul sulas suuhn, susi suuhn, kiil suuhn. Oht oppas, nälg näütäs, hoitlikumalt hoolõhn olla.

Rõuge keelemurde näiteid, sh samakujulisi eri tähendusega sõnu ehk homonüüme saatis Jakob Hurdale aednik ja rändraamatukaupmees Jaan Gutves (1866-1937). H II 51, 398 (8)

neljapäev, 4. 04.
Lüganuse 1922:
„Hommikul kõnnib 4 jalaga, lõunaajal 2 jalaga, õhtul kolme jalaga?“ küsis 5. klassi õpilane Laine Kaldes Sope külast (ERA II 87, 442 (15)). Foto Viru-Jaagupi laulikust Emilie Laurisaarest on arhiivile annetanud H. Lepik (ERA, Foto 9714).

ERA, Foto 9714

kolmapäev, 3. 04.
Hanila 1968/71:
Uni ei anna uuta kuube, magamene maani särki.
Vanaste olid au sihes pikad särgid, mida laiemad käised ja pikemad särgid, seda uhkem ja rikkam. Aga ega need kuued iseenesest ei tuln, tuli tööd tiha, magamest oli ühnä vähä, ikka une kõrvast võeti aega ja naised kedrasid-kudusid.
Vanasõna üle arutlenud Mari Luik, kirja pannud Ida Aavekukk. RKM II 292, 273 (524)

teisipäev, 2. 04.
Lüganuse 1963:
Aprillisalmid. Aprilli tehti igaühele, kes unestas, et on esimene aprill. Salmisi kirjutati kaartile, heatahtlikuid kui ka pilkussest, võistlejale vai vihavaindlasele. Siin kaartil on purjus mees, tütrikule hoiatuseks, salm taga küljes: Armas neiu, vaata ette, et sa ei satu poiste kätte. Poisid sulle liiga teevad ja sind eksiteele viivad! Usud, oled petetud, ei usu, jälle petetud! Aprill, aprill, aprill! Hoiatan veel kord: Aprill, aprill, aprill!

Kirja pannud Aino Källo, rääkinud Heleene Liivak (snd. 1897) Lohkuse külast. RKM II 161, 106 (76).
Aprillikaart. ERA, Foto 7215.

ERA, Foto 7215

esmaspäev, 1. 04. 2019
Märjamaa 1921:
Tuli sealt linnast lipe lindu –
see puges alt ja puges pealt,
ja puges kiige keske'elta.
Hakkas ta pesa tegema
puu purusta ja maa murusta,
meie metsa lehtedesta.
Audis ta kolmi poega välja:
üks sai Riiga reesissepaks,
teine Harju haagissepaks,
kolmas linna lihunikuks.
Ilmalinnupoegade karjäärist kirjutas kooliõpetaja Mart Siedermann (EKS 47, 15). 2007. aasta laulu- ja tantsupeol Ilmapuu lävel tegi külakühja Märjamaa noorterühm Tantsukas (ERA, DF 23820).

ERA, DF 23820

pühapäev, 31. 03.
Pärnu-Jaagupi 1985:
K: Mis aeg on siis, kui kell lööb 13 pauku?
V: On aeg kell parandusse viia.
RKM II 387, 89 (32)

laupäev, 30. 03.
Võnnu 1961: Tohoh ilmaujutus – harilikuld ülearu tõreleva inimese pääle.
Ütluse kirja pannud Gustav Rudolf Sordla. RKM II 100, 353 (10)

reede, 29. 03.
Kose < Haapsalu 2015: Minu teadlik lapsepõlv möödus nii Aafrika rannas kui ka vanades lossivaremetes turnides. Enne 1967. aasta augustitormi asus Promenaadil Aafrika rand, kus oli kaks ujumiskohta (lastele ja täiskasvanutele). Merre viis puust sild ja see hargnes kahele poole. Lastele oli ehitatud vette minekuks lai mitmeastmeline puust trepp, mille pealt oli mõnus peakat hüpata. /--/ Nendest lapsepõlve suvedest on meeles, kuidas sai pikutatud päikesest kuumaks köetud sillal, all loksumas rohekas merevesi ja tunda uimastavat tõrva lõhna, mis tuli aerupaadist ja oli kinnitatud vaia külge meie läheduses. See mere ja tõrva lõhn on saatnud mind aastakümneid ning ka unenägudes olen sageli oma lapsepõlvesillal, mis kahjuks hävines täielikult 1967. aasta augustitormis. ERA, DK 261, 1.

Maastikke oma elus kirjeldab Maie Matvei, kes pälvis Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia silmapaistvate kaastööde eest aastatel 2009–2018.
Aerupaadiga Tagalahel 1980: "Demonstreerisin oma mehele, kuidas üks õige rannatüdruk aerudega ümber käib, mis sest, et õhtul olid peopesad ville täis. Laidudelt avanes imeilus vaade Haapsalu panoraamile ja vanale lossitornile." ERA, DF 30510.

ERA, DF 30510

neljapäev, 28. 03.
Tallinn 1940:
Ka raudnõgestest tehtud vihaga viheldes peab olema hea mõju jooksva haiguse arstimisel. Olen ennast arstind nõgestega, mitte saunaleilis vaid niisama õerudes haigeid kohti. Aitas seks korraks, aga ega sellepärast tõbest lahti saand.
Oma kogemusi jooksva ravimisel (ERA II 283, 152 (36)) jagas teiste tarkuste seas ERA kaastööline Tõnu Võimula (1871-1955).
Eluaegset spordi- ja karskustegelast on pildistatud 28-aastaselt Petrogradis ning 63-aastaselt malmpommidega harjutamas (ERA, Foto 131 ja 135).

ERA, Foto 131 ERA, Foto 135

kolmapäev, 27. 03.
Rapla raj, Loodna kn (Märjamaa khk) 1967:
Hirmul suured silmad. Hirmuga näeb ohtu ka ohutust.
Olime metsas marjul. Korraga Ilse jookseb kisades minu juurde: „Uss! Uss!“
Läksime vaatama – sarapuupulk.
„Hirmul suured silmad.“
Kirja pannud Juhan Nurme. RKM II 238, 403 (19)

teisipäev, 26. 03.
Helme 1939:
Pokardi orus, oja kaldal asetseb mungakoobas, kus elanud vanasti mungad. Tussi-Kadri arstinud inimesi ja teda peetud nõiaks. Kadri tütar aga olnud ilus neid, kuid teised ei sallinud teda, lubanud tüdrukut ära tappa, sest ema olevat nõid. Kord läinud Tussi-Kadri tütar koopast mööda ja näinud kitse söövat koopa ees. Tüdruk tahtnud jääda munkade juurde koopasse. Suure palumise järele mungad ka jätnud ta enda juurde. Siis surnud teine munk ära. Varsti pääle munga surma saadud nende asukoht teada. Siis põgenenud munk ja Tussi-Kadri tütar Helme kantsi suure puu õõnsusse. Tagaajajad aga ajanud neid taga nugise koertega, kuid kätte ei saanud. Pärast põgenenud nad Pikasilla poole.
Kirja pannud Patküla algkooli õpilane Eduard Vääri, jutustanud 68-aastane Ann Vääri Holdre külast.
ERA II ERA II 236, 627/8 (1)
Koopaid Pokardi orus suurvee ajal pildistas 1962. aastal Ellen Liiv. ERA, Foto 6093.

ERA, Foto 6093

esmaspäev, 25. 03.
Harju-Jaani 1889:
Tukuksin tulitse silmi,
magaksin mesitse meele –
ei lase mure magada,
hool ei unda uinutada,
hale meel ei aigutada,
rive meel ei ringutada.
Oleks see mure muude teada,
hool ju muude otsa eessa,
kahi muude kaela kanda,
mis on mu enese teada –
muret saaks mustale vedada,
halet hallile vedada,
kõrvikese kõigutada.
Murelikult laulis Anija vallas Mari Kivi, laulu pani kirja kooliõpetaja Mihkel Neiumann (H II 15, 588 (87)). Ohvrikivi Perila mõisa ligidal pildistas Tõnu Võimula 1940. aastal (ERA, Foto 1744).

H II 15, 588 (87)
ERA, Foto 1744

pühapäev, 24. 03.
Vändra 1889: Nui ees, vääs taga, hiirikeller keskpaikas?
Mõistatuse kirja pannud Jüri Peterson. H II 20, 597 (6)

Mõistatus on üks neist pärimuskilde, mida Vändra kihelkonna Kadaka külakooli õpetaja Jüri Petersoni poeg, kirjanik Ernst Peterson-Särgava on kasutanud oma raamatus „Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest“. Valminud on väljaande uustrükk, pildid joonistanud Katrin Ehrlich, redigeerinud Risto Järv, Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2019 (http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=100). Raamatut esitletakse 25. märtsil kell 12 Eesti Lastekirjanduse keskuses (Tallinn, Pikk 73).

H II 20, 597 RRebane_ptk16

laupäev, 23. 03.
Tapa l < Kadrina 1936: Kui vanal ajal egiptlased üle Punase mere mõõna ajal olid jõudnud, läinud neid taga ajama Vaarau oma sõjaväega. Kui Vaarau oli jõudnud sõjaväega kesk Punast merd, tõusnud vesi ja lainetus, mis uputanud kõike seesolijad. Nendest – see on sõjaväest ja Vaaraust saanudki hülged. Nii peavadki hülged hüüdma: „Vaarau, Vaarau!“
Jutustanud Marie Böckler, kirja pannud Leida Böckler. ERA II 131, 109/10 (126)

reede, 22. 03.
Palamuse < Kanepi 2015: Krootuse mõisa häärberist paremale jäi hobusetall. Talli ees platsil lasilate juures toimus tööjaotus hommikuti. 1944. aastast oli Krootuse mõisast saanud riigimajand, kasvatati punast tõukarja. Kord oli majas. Ümbrus korras ja viilijaid ei sallitud. Pargipuude all oli kaks stendi. Üks eesrindlaste autahvel uhkete loosungitega ja teisal tagasihoidlik pikergune must-tahvel, luuserite nimede ja pilavärssidega. Sinna sattumist kardeti kui tuld. Loss kuulus Kurrikoffidele. Nüüd olid 2. korrusel untsantsakate (spetsialistide) korterid, alumisel korrusel kontor ja raamatukogu, sidekontor ja punanurk. Venelanna Dusja rajatud suur ümmargune klump troonis selle häärberi ees.
1965. aastal süttis aprillikuu äikese ajal olnud pikselöögist see loss. Hävis 26 hoonet, enamuses suured tootmishooned ja mõisasüdame elamud, tuul viis tukid üle Orupedastiku Piigaste suunas... Kahjutuld käis kustumas kümneid autosid üle ilma, alles jäid vaid kuivati ja seesama tallihoone. Põlenute asemele tekkis kohalik Lasnamäe ja suurde õunaaeda ehitati pereelamud... Kõike seda meenutab aastakümnete vanune kuusehekk.
EFA I 286, 1/3. Kirja pannud Ene Raudkats, kes pälvis Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia sisuka koostöö eest rahvaluule arhiiviga aastatel 2002–2018.
Fotol: Ene Pihu (Raudkats) 1956 a. Krootuse kooli ees. < Kanepi, Krootuse k. (ERA, Foto 17933).

ERA, Foto 17933

neljapäev, 21. 03.
Põltsamaa 2012:
Ergo-Hart Västrik: Aga siin Põltsamaa ümbruses mingeid pühasid puid või allikaid või selliseid erilisi kohti…?
Vilja Roots: On küll. Ise olen käinud vett toomas… See on siin jõe ääres, allapoole. Seal, kus Everausi maja on. Seal on väga suur ilus allikas. Paljud allikad on ära kadunud või, noh, ära maaparandusega likvideerunud. Aga see seal täiesti toimib ja… vahel otsime kevadeti sealt allikavett. Ja nõuka ajal, kui suhkrut ei olnd ja tikreid panime pudelisse ja rabarberit, et suhkrut nii palju ei kasuta, et siis on puhas allikavesi – seda tõime sealt. Ja see toimib. EHV: Aga sellel jõe ääres olnud allikal, kas mingi nimi ka oli või lihtsalt teatakse kui allikat?
VR: Kutsutakse lihtsalt Everausi allikas. See on nüüd uus, tulnud nimi, enne oli vast talu nimega, aga ma selle talu nime ei tea. Sealsamas on Pardi mets, nii et vahel öeldakse ka Pardi allikale ja…
Miikael Jekimov: Aga kas sellel allikal usuti, et on mingi tervendav võime või eriline väärtus?
VR: No mõni ikka usub, jah. Mõni on nii, et püsivalt toob säält. Et mina mujalt vett ei joo, ma joon ainult seda.
Ja siis on – kui te lähete siit tagasi, enne Pikknurme metsa keerab silt vasakule, Tõrenurme küla on, seal on üks hiiepärn. No seal nüüd enam… Vanasti oli, autolavkad kui käisid, siis selle pärna all oli see kogunemiskoht. See pärn, ta on väga väsind olemisega.

Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia laureaadi Ergo-Hart Västriku ja tema tudengite Miikael Jekimovi ja Maris Reintali intervjuu Vilja Rootsiga (snd 1938) Tartu Ülikooli välitöödel Põltsamaal. ERA, DH 778 (13). Ergo-Hart Västrik pälvis preemia läänemeresoome rahvaste pärimuse jäädvustamise ning Tartu ülikooli tudengite juhendamise ja inspireerimise eest aastatel 2009–2018
Fotol Ergo-Hart Västrik, Vilja Roots ja Miikael Jekimov. Kogumissituatsiooni pildistas Maris Reintal. ERA, DF 13751.

ERA, DF 13751

kolmapäev, 20. 03.
Väike-Maarja 1970: Kevadine vihm kosutab, sügisene kaotab. – Kevadine vihm pidada hea olema viljakasvule, sügisene vihmasadu olla viljale kaoks. Nii ütlevad põllumehed.
Vanasõna kommenteerinud Mihkel Priimets. RKM II 275, 430 (13)

teisipäev, 19. 03.
Väike-Maarja 2018: Minu vanaisa Anton Treufelder oli sündinud 1847. a. Avanduse mõisa all. /--/ Vanaema Sophie oli sündinud 1855. a. Talude ostmise aegu 1900. alguses ostis Anton oma perele lähedal Triigi mõisa alla kuuluva talukoha, u 40 ha suur, Võnnusvere (praegu Avispea) külasse. /--/ Ei näinud ka mina isapoolset vanaema Sophiet, ta suri 1928. a. Mõningad mälestuste mälestused temast jõudsid minuni.
Sophie oli Jumalakartlik, kirikuinimene. Ema Alide muidugi ka, aga inimesed väljendavad end vahel üldkasutatavate sõnadega. Kord läinud nad lauta lehmi lüpsma. Kukk äkki kires. Minu ema ütelnud, et pagana kukk - ehmatab ära. Sophie oli ema noominud, et nii ei ütelda. Kukk on Jumala loom. Kui minu õed olid alles väikesed, siis Sophie mängis nendega. Tüdrukud muudkui ronisid tema voodisse. Sealt ta püüdis neid kinni ja tõstis maha. Aga tüdrukud tulid uuesti. Ja nii see mahatõstmine käis, nagu naljategemine. Ei ta saanud laste peale pahaseks. EFA I 286, 1/3.

Kirja pannud Asael Truupõld (snd 1932), kes pälvis Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia järjekindla osalemise eest ERA kogumisvõistlustel põhjalike ja sisukate kaastöödega aastail 2009-2018.

esmaspäev, 18. 03.
Kihelkonna 1958:
Liiri-lööri löokene,
kus su kulla pesakene?
Toa taga tamme otsas.
Kus see tamm säält jälle jähi?
Vanamees raius tamme maha.
Kus see vanamees jälle jähi?
Vananees suri ära.
Kus ta maha maeti?
Pitka pöllupeendra peele,
ätsed katsid peendra äe.
Kus need ätsed jälle jähid?
Neitsid noppis ätsed äe.
Kus see neitsid jälle jähi?
Neitsid istus kivi otses.
Kus see kivi jälle jähi?
Vesi veeretas kivi äe.
Kus see vesi jälle jähi?
Must ärg rüüpas vee äe.
Lauluahela lõokesest musta härjani laulis oma lastelastele Juuli Sõber Rootsikülast. Laulu pani kirja Olli Jõgever (RKM II 73, 495/6 (150)), Juulit ja tema lapselapsi pildistas Ellen Veskisaar (ERA, Foto 3370).

ERA, Foto 3370

pühapäev, 17. 03.
Rõngu 1889: Ühe valge järve pääl ojub üks punane roos, tahad sa muste kallu püüda, pead sa punast roosi murdma?
Mõistatuse kirja pannud C. Berg. H II 30, 717 (93)

laupäev, 16. 03.
Rõuge 1894: Käädripääväl käkke karüse kõik mõsipingi ja tõlva ärr, nii et näid kiägi tuul pääväl näe-es, sõs es olõ kah suvõl sutt näta.
Kirja pannud Peeter Ruga. H I 6, 59
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/kaadripaev/item/45224

reede, 15. 03.
Tartu 1970: „Iga kunst on raske,“ ütles vanaeit, kui varbaga kaheksat joonistas.
Kirja pannud Paul Ariste. RKM I 10, 321 (4)

neljapäev, 14. 03.
Kose < Haapsalu 2018:
Lilledest on palju laule loodud. Neid kingitakse kallitele inimestele ja neid on koduaedades, niitudel ja metsas. Aga kõige armsam ja kallim lill minu jaoks on levkoi, sest ta tuletab mulle alati meelde vanaema, kelle perekonnanimi oli Levkoi. Vanaema jutustas kunagi mulle ühe naljaka loo: ta töötas Haapsalu Teeninduskombinaadis kudujana. Kord oli direktor tsehhi tulnud, vaadanud naisi ja märganud vanaema, keda tal tarvis oli. „Kuule, sina, tulp või nartsiss, tule palun korraks siia!” Kui jutud aetud, küsis direktor: „Mis see perekonnanimi sul oligi?” „Levkoi” vastas vanaema. „No mis ma ütlesin! Ühed lilled kõik ja ühtemoodi ilusad!” naeris direktor ja lahkus tsehhist. Selle lausega on kõik öeldud. Kõik lilled on ilusad, lihtsalt mõni meeldib natuke rohkem.
Nii alustab oma kaastööd võistlusele „Minu aed, minu lilled ja puud“ Maie Matvei, ilmestades oma mälestusi vanaema nartsisside fotoga (ERA, DK 508).
Kokkuvõtteid läinud aasta kogumisvõistlustest „Minu (vanaema) lugu“ ning „Minu aed, minu lilled ja puud“ tehakse täna kell 14 ERA kaastööliste päeval Eesti Kirjandusmuuseumi saalis. Olete oodatud! (ERA, Foto 17595)

ERA, DK 508

ERA, Foto 17595

kolmapäev, 13. 03.
Kambja, Kodijärve v 1969: Vaikimine on kuld, rääkimine hõbe, kuid on ka kuldseid sõnu ja hõbedast vaikimist.
Vanasõna kommenteerinud Amanda Põkk, kirja pannud Olga Hildebrand. RKM II 269, 203/4 (117)

teisipäev, 12. 03.
Tarvastu 1892: Kui lõoke kevade vällä tuleb, sõs vaadatas, kas ta valge või all' om. Kui ta valge om, sõs kestab tali edesi, aga om ta all', sõs om talve lõpetus.
H I 3, 249/50 (22).
Kirja pannud Hans Kosesson (snd. 1870 või 1872).

esmaspäev, 11. 03.
Kolga-Jaani 1936:
Meil on mõte teile minna, kaasike!
Teile minna, maale saia.
Meil on teile tehtud saani,
maale maalitud obene.
Võtsid loogad lüüa lunda,
loogad lunda, turjad kulda.
Tulda lõid obeste turjad,
sädemeid lõid sälu sääred,
välku lõivad varsa kabjad.
Sõidupoiss meil, kaunikene,
lase täkud täidi joosta,
ruunad rundu keerutada!
Uhkest pulmasõidust laulis Ell Moks Leie külas. Laulu kirjutas üles ja laulikut pildistas ERA stipendiaat Linda Köögardal (ERA II 123, 305/6 (10) ja ERA, Foto 1190).

ERA, Foto 1190

pühapäev, 10. 03.
Rapla, Suurküla 1928:
Kui väike laps paigal ei püsind, vaid palju ronis või roomas, siis tehti talle ribistüki suitsu (söed labidal, ribist. sinna pääle ja laps siis suitsu sees hoida).
Jutustanud Madli Uustalu, kirja pannud Richard Viidebaum (Viidalepp). ERA II 6, 605/6 (9)

laupäev, 9. 03.
Paide 1936: Sinna on puusepp ukse teind! (Mine välja!)
Kirja pannud Helene Neumann. ERA II 122, 333 (36)

reede, 8. 03.
Narva 2009: Mulle on see armastatud püha. Mulle meeldib teha naistele kingitusi, kinkida lilli. Kahju, et see pole praegu Eestis vaba päev. Aga nõukogude ajal asutustes õnnitlesime kõiki naisi. Nad tulid kohale ilusate ja lõbusatena. Kaeti laud. Meie, mehed, organiseerisime neile kapustniku ja peo. Muidugi on see püha tõsiseltvõetav. Naised vajavad alati tähelepanu ja see päev on pühendatud täielikult neile.
Sergei Tšetvertnoilt (snd. 1958) kirja pannud Maria Tšetvertnaja. ERA, DK 14, 854.
Pidupäevatorte Tartu kaubamajas pildistas 2001. aastal Pille Niin. ERA, VF 4002.

ERA, VF 4002

neljapäev, 7. 03.
Kanepi, Kooraste v 1937:
Tuu Pikäjärve Ruut, tuu võtnu näet provva. A nä-äs saa läbi, es sünnü elämä. Sõs lahutõdi är. Kanepi kerkon viil üts vana opõtaja Holst lahut´. Sõs Erästvere vüülmöldre Aadam Tarkus võtnu provva sälgä, võtnu takast kinni ja veenü tagasipidi vällä. Ja Magari Kusta veenü herrä. Ja oll´gi lahutõdu. Tuu herr võtt´ tõsõ provva, ja vana provva, tuu lahotõdu provva uput´ süäme valoga hindä är. Sõs nakas kodo käümä. Ütskõrd mii saksa lätsi Pilkustõ mõisahe küllä. Kutsutu sääl tiilauda, a provva tulnu kah. Sõs nännüvä tedä kõik saksa. Tulnu tõnõ ussõ vahelõ, olnu hall kleit sälän, pall´a pääga. Saisnu ussõ vahel. Sõs tulnuva kõik kodo, mii saksa ja tõsõ külälise. Kõik pellässiva tõist. Ütskõrd oll´ kirotaja tedä püüdnü. Kirotaja oll´ olnu provva tarõn korterin, kon tuu provva elävält oll´. Sõs kirotaja pannu piigli ette, et nätä, kas tulõ kiäki. Tiä oll´ kuulnu nigu kõnmise hellö. Üts oll´ kõnnu nigu vuhisas inne tarrõ pite. Mugu es olõ inne nännü kedägi. Sõs kirotaja jah tahtnu nätä, et määne tuu provva om. Esi istnu piigli iin ja kirotanu. Kirotanu ja kaenu iks vilksti piiglihe. Nii provva oll´ tulnu ja kaenu üle ola, et mis tuu kirotaja kirotas. Pannu pää õkva kirotajalõ ola pääle. Nigu tä sääl kaenu, nii kirotaja õkva haarnu katõ käpäga pääst kinni. Sõs olnu perämine. Sõs ei olõ inämb kunagi tulnu.

Jutustanud Ann Koorm, kirja pannud Hella Keem. AES, MT 210, 40/1
http://galerii.kirmus.ee/koobas/index.php?module=300&op=2&id=12314

kolmapäev, 6. 03.
Hanila 1968/71: Meest sõnast, härga sarvest. – Härga hoidetse sarvedest kinni, et taganeda või ää joosta ei saa. Meest piab kinni antud mehesõna, lubadus, millest ei tohi taganeda. Vanaste peeti sõnamurdmist suures patus. Kõik pidid kord antud sõna pidama. Need olid petised, kis sõna ei piden.
Vanasõna kommenteerinud Mari Lukk, kirja pannud Ida Aavekukk. RKM II 292, 195 (342)

teisipäev, 5. 03.
Jämaja 1896: Vastlapäeval saab mägede pääl hüitud: „Tursad tulgu meie merde, muda mingu muude mutsa!“ – siis saaja suvel palju turski.
Kirja pannud kooliõpetaja ja vallasekretär Andrei Kuldsaar (1871-1933).
E 24822 (131).
Vaadet Jämaja surnuaia poolt merele pildistas 2008. aastal Külli Trummal. ERA, DF 3711.
Mida kõike veel vastlapäeval võiks teha, vt. Selma Läti ja Mall Hiiemäe "Eesti rahvakalendri" veebiväljaandest: http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/vastlapaev

ERA, DF 3711

esmaspäev, 4. 03.
Harju-Jaani 1913:
Nüüd on luba lusti lüüa,
luba on lustiste elada,
nüüd on ohjad oma oeda,
valjad oma vaigistada,
köied oma kinnitada,
päitsed oma pidada!
Kui soab ohjad ullu oeda,
valjad ullu vaigistada,
köied kurja kinnitada,
päitsed pööratse pidada,
siis pole luba lusti lüüa,
luba pole lustiste elada,
lust pole süüa, lust pole juua,
lust pole minna luukurile,
kaunis kargujalgadelle.
Kelle käes on parasjagu ohjad ja kas lusti saab lüüa – sellest laulis Leenu Nikker Kalesi külast üliõpilastele Karl Viljakule ja Gustav Vilbergile (EÜS X 1932/3 (122)). Leenut pildistas Tõnu Võimula (ERA, Foto 182).

ERA, Foto 182

pühapäev, 3. 03.
Risti 1888: Ma vaest ta vaevas vähendan ja rikast tihti hirmutan, sul võin ma roosililleks olla, sind põrgupiina tundma panna, sest ela hellast, tee õigust ligimesega?
Mõistatuse kirja pannud Jaan Truusmann. EKmS 4° 5, 701

laupäev, 2. 03.
Jõhvi, Päite k 1893: Hambad veres. Kui miski asja keski on mekki saand. Näituseks: Kui inimisele pulma (varru) talus midägi juua ehk süüa annetu, siis kiidab ta tõistele: juba mul pulma (õllest) söögist hambad veres. – Uudis kääs. Pulmasoe suus.
Kirja pannud Paulus Paurmann. H II 46, 81 (34)

reede, 1. 03. 2019
Kuusalu 1917: Kerglase meelega ja tujukas on kolmas vend - viimane südakuu. Et ta täiesti armuheitmata on, seda võib tema järgmisest ütelusest näha: "Kui mul see võimus käes oleks, mis mu eelmisel vennal, teisel südakuul, siis külmaksin ma leivasõtkuja käed taigna sisse ja koera käpad ukse künnikse külge kinni, aga mul ei ole selleks jõudu, sest mu teine silm juba vett tilgub!"
Rahvasuus enamasti paastu- e vastlakuuna tuntud märtsi on Salomon Lilhein Viinistu külast nimetanud viimaseks südakuuks. E 50550/1 (13).
Märtsikuu "ütlemisi" ja "hooplemisi" vt veel: http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/marts

neljapäev, 28. 02.
Laiuse 1887:
Sinisirje linnukene,
Sinisirje, kuldakirja,
lendas üle kolme metsa.
Üks oli halli haavametsa,
teine kena kuusemetsa,
kolmas õunapuu ilusa.
Mis on halli haavametsa,
see on naese-laste metsa.
Mis on kena kuusemetsa,
see on noorte meeste metsa.
Mis on õunapuu ilusa,
see on noorte neitsikeste!
Ilusatest kodustest metsadest kogus Sootaga külast laulu H. Asper, selle kirjutas üles Mihkel Ostrov (H, Asper 28/9 (46)). Laiuse metsade vaadet nautivaid folkloriste pildistas Kanni Labi 2009. aastal (ERA, DF 6901)

ERA, DF 6901

kolmapäev, 27. 02.
Otepää, Vastse-Otepää v 1939: Suu tege suure liina, käe’k ei tii kärpläse pessägi. Mõni jälle ütles: S. t. s. l., k. e. t. käopessägi. Vai jälle lihtsalt kah: Suuga tege suure liina.
Kirja pannud Artur Kroon. ERA II 274, 108 (10)

teisipäev, 26. 02.
Oudova < Põlva 1895: Koerale ei kästa mitte andmata jätta, kui ta leivasõkkumisel küna juure tuleb, sest koera käpa alt olla nälja ajal rüaseeme alles jäänud.
Kirja pannud ja Matthias Johann Eisenile saatnud Joosep Tamm. E 16820 (3).
Foto koerast Lihula valla Nurme küla põllul pärineb Hanna-Liis Lao 2015. aasta võistlustööst "Minu maastikud".

ERA, Foto

esmaspäev, 25. 02.
Ambla 1893:
Külatani, kullestani,
asetagi armastagi,
paigad on üliparaja.
Istutud ilu määlla,
pandud pääva paistella.
hiis on alla, paas on pealla -
hiis on alla, heina lüia,
paas on pealla viljavoodu.
Küla haiseb köömenilla,
külaväljad veavelilla,
ojaääred äädikulla,
tänavad täherpärilla,
aiavitsad virdella.
Toredast kodukülast laulis Leenu Aster Tapa külas, laulu pani kirja J. Ekemann (E 7690 (24)). Rahvaluulekogujaid külavaheteel Salu talu poole kõndimas ning peremees Mart Tompiga juttu puhumas pildistasid Richard Viidalepp ja Pille Kippar 1966. aasta septembris (KKI, Foto 2809 ja 2811)

KKI, Foto 2809
KKI, Foto 2811

pühapäev, 24. 02.
Põltsamaa 1981: Marssi eesti viisidest mängib pillimees August Künnapuu Rutikvere külas. Kuula: https://kivike.kirmus.ee/ERA-17177-62526-55703
Salvestasid Erna Tampere ja Einar Sinijärv. RKM, Mgn. II 3419 (4).
August Künnapuud oma kodu trepil pildistas Ellen Liiv. ERA, Foto 13063.

ERA, Foto 13063

laupäev, 23. 02.
Järva-Jaani, Seliküla 1896: Teise inimese juttu taga tõendades üteldakse: „Sul on õigus kohe tõega tükkis ning rummuga ristis.“
Kirja pannud Julius Aleksander Rehberg (Reepärg). H II 57, 561 (2)

reede, 22. 02.
Paide < Türi 1930: Siis olla kõige ilusam sõita, kui vankrel varss kõrvas, mehel piip suus, naisel laps süles.
74-aastaselt Eva Usarilt kirja pannud Richard Viidalepp. ERA II 25, 304 (80).
Ülesvõtte on 1922. aastal Viljandimaal Uusna vallas Tatsu talu juures teinud Aleksander Lepik, foto arhiivile annetanud Kaie Humal. ERA, Foto 17580.

ERA, Foto 17580

neljapäev, 21. 02.
Vändra 1930:
Kui uued paslid olid esimest kord jalas, mindi kivi peale ja loeti:
"Pae paksused,
kivi kõvadused,
ühed paslid
ja ühessa paari paelu!" teadis 78-aastane Kai Ant Rõusa vanadekodust. Pastlatarkuse kirjutas üles Richard Viidalepp (ERA II 25, 273 (15)). Hülgeloibadest jalatseid pildistas
Kihnu muuseumi püsiekspositsioonis Anu Vissel 2002. aastal (ERA, DF 571).

ERA, DF 571

kolmapäev, 20. 02.
Torma 1962:
Tihti lapsed on targemad kui vanemad, siis öeldaks: „Muna targem kui kana“.
Kirja pannud Priidu Tammepuu. RKM II 192, 485 (322)

teisipäev, 19. 02.
Krasnojarski krai 1974: Küünlakuu on huntide jooksukuu. Vanad inimesed ütlesivad: "Küünlakuus hundid kusevad." See käis selle kohta, et küünlakuus räästad juba tilguvad.
Jääpurikad ripuvad katuseäärte külles.
Kirja pannud ERA kaastööline Rosalie Ottesson (1899-1979) Siberi eesti asundusest Ülem-Bulanist.
RKM II 313, 446/7.

esmaspäev, 18. 02.
Järva Madise 1927:
Tüki käisin Türgimaada,
sada versta Saksamaada,
satukene Narva teeda,
poole versta Poolamaada.
Ei näind seda imet ma,
mis nägin Näukülassa:
härjad hauksid, koerad kündsid,
kassid kangasta kudusid,
siga läks tööle, sirp oli vööla
rebane seisis rangid kaelas.
Hobu tõi härikvasika
lehm tõi laugu täkukese,
lammas läks laudile munele,
kana tõi kaksi tallekesta.
Tüdrukud rege tegevad,
naised raisid rattapuida,
mehed kõndsid kõrtsiteeda.
Imedest, mida teekäija võis kohata üle Eesti tuntud Näo külas, laulis Ann Graurok Sääskülas, kirja pani M. Priidemann (E 61699 (11)). Tänapäevast imeasja, „kõrvarõngastega taliveist“, pildistas Age-Li Liivak Mõnuvere külas (ERA, DF 30287).

ERA, DF 30287

pühapäev, 17. 02.
Räpina 1895: Üks kuldvõti pöörap kõik ukset lahti?
Mõistatuse kirja pannud Rudolf Kirotof. E 18314 ja 18315 (9)

laupäev, 16. 02.
Karksi 1962: Ega mia ei jõvva tervet ilma lämmes kütta. (Es jõua kõiki aidata).
Ütluse kirja pannud Selma Lätt. RKM II 144, 239 (23)

reede, 15. 02.
Häädemeeste 1937: Marju ja seeni, vihaoksi ja luuaraagu ja vaiku arvati, et võib igalt poolt võtta, aga puud ei tohtnu ilma peremehe luata rikkuda. Nägu ku sa tahtsid teise peremehe maa päält aiavitsu või muud suuremat, või puud koorida, nägu kasetohtu, lepakuurt, lepapargiga ju värviti, või pärnaniini, siis pidid ikki küsima, ku pahandust ei tahtnu. Kroonumetsast, säält võttis igaüks, kust sai salaja. Öeldi ikki: ega metsavargus põle vargus, Jumal on lasnud kõigede jauks kasvada.
Jutustanud Ott Kallas (snd 1865) Orajõe valla Kura küla Võtsi talust, kirja pannud Marta Mäesalu.
ERA II 168, 679 (40).

neljapäev, 14. 02.
Ole sõbraks alati, muidu teen sust salati!
Sellise albumisalmi sõpruse tähtsusest saatsid 1992. aasta koolipärimuse kogumisvõistlusele Tallinna, Avinurme ja Võru koolilapsed (EFA KP 10, 116; EFA KP 12, 227 (5); EFA KP 40, 524; EFA KP 39, 231).
Kooliõdede sõbrapilt tehti 1930. aastatel Karksis, pildi kogus arhiivile Aino Post (ERA, Foto 18360).

ERA, Foto 18360

kolmapäev, 13. 02.
Kursi 1889:
Muna on (pole) targem kui kana.
Kirja pannud Jaan Pruuli. H III 8, 105 (13)

teisipäev, 12. 02.
Häädemeeste 1941: Nõmme Andrese einamaad -- külmunud veelagendik. Kõnekäänd on puhtkohalik ja sai aluse järgmisest sündmusest. Orajõe vallas mere ääres asuva Nõmme talu perepoeg Andres kosinud kedagi Mulgi poolt neiut. Jõulu paiku tulnud neiu vanemad alla randa väimehe rikkust kaema. Andres kiidelnud lumitanud merd näidates: "... ja sääl on mul einamaad, muudkuu pane masinad sisse!" Külalised pole küllalt kiita jõudnud, kui suured ja lagedad heinamaad on nende tulevasel väimehel -- mis sääl viga masinatega niita.
Kirja pannud Marta Mäesalu. ERA II 299, 287 (20).
Orajõe valla Kabli külmunud veelagendikku on 1920. aastal pildistanud Pärnu fotograaf Juhanson (eesnimi arhiivile teadmata). Käsil on purjeka "Pärnumaa" väljaajamine mööda merejääd. ERA, Foto 9155.

ERA, Foto 9155

esmaspäev, 11. 02.
Jüri 1895:
Turu linna, tundke,
Turu linna, võtke vasta!
Kui e' tunne turu linna,
võta vastu varu linna!
Sealt lähen tagasi Tallilinna –
Tallilinna tahtis mind,
Võru linna võttis vastu,
Narva linna naeratelles.
Uljutsevaist ulgutöölistest kirjutas Vaskjalas Juhannes Hio (E 19322/3 (7)). Kristjan Põldmäe ehitustööliste brigaadi on pildistatud 1890. aastail Rae vallas Ussiaugu talu hooneid ehitamas (ERA, Foto 9128)

ERA, Foto 9128

pühapäev, 10. 02.
Häädemeeste 1973:
Üks poiss leidis maanteelt paki vanu pileteid, hakkas neid lugema, palju on, kaheksakümmend sai ära, siis leidis sedeli: „Kuradi oinas, mis sa puutud võera vara.“ – Meie ütleme nüid, kui mõni teise asju kisub.
Kirja pannud Marta Mäesalu. RKM II 300, 409 (40)

laupäev, 9. 02.
Reigi 1927: Luuvalupäev 9. II. Ei tohi sel päeval lammast niita. Kui sel päeval lammast niidetakse, siis kasvavad lambad valju villa. Kirja pannud Meinart Meiusi. E 61170/1
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/luuvalupaev/item/44604

reede, 8. 02.
Häädemeeste 1941: Mis rätsepitest ma ei tää ka suurt midagi. Mu oma vend ju õppis ka rätsepiks, aga mina ollin sis alles üsna lapselik - kudas need vanemad kauplesid ja ollid. Tema õppis teese rätsepi juures, mitu aastat käis rätsepiga öhes küla müüda, viimati akkas isi õmlema üksi, sis juba olid omal ka sellid, kis jälle akkasid. /--/ Enne ju kus sii raha taluinimesel olli maksa, söögiman'ti ikki olli oma kodus, sis toodi rätsep kodu, olli mõni kopik vähem väl'la maksa. Ja kodu oma käe-jala juures sai riideilbuksed tükid-tombid ka paremini ära tarvitada, nägu vuudreksed ja lapiksed, kudas kellegil olli mitmest kümnest kokku lapitu - kudas sa kodust väl'la kõike viid või oskadki viia.
Minu vend ütles ikki, rätsep pidava üks rõõmus ja lahke miis olema. Temal on rahva sias käia ja läbi elada, iga nädal vaata isi talus, ku sa siis murssis ja muuga muudi nurkes istud, sul omal san't ja tes'tel seda änam. Aga temal olli ikki oma jutt ja naer ja nali ja tend ka viiti kah igas puul. ERA II 299, 253/5 (16).
Marta Mäesalule jutustanud 72-aastane Maria Adamson Kägiste külast.
Fotol Maria Adamson (paremal) oma tütre, õe ning selle tütrega 1915. aastal. Pildistanud Aleksander Soobik (ERA, Foto 772). Foto saatis 1957. aastal arhiivile ikka Marta Mäesalu (1893–1984), suurkoguja, kellelt pärineb üle 7000 lk kirjapanekuid, palju fotosid ja muid materjale.

ERA, Foto 772

neljapäev, 7. 02.
Karja 1889/90:
Teaks aga, teaks mo teinepool,
nääks aga, nääks mo naene noor,
et mina vaene võeral maal,
suure raske risti all,
laia lumelati all,
raske rahesaju all,
voolas valju vihma all!
Ta viiks mind ära võõralt maalt,
suure raske risti alt,
laia lumelati alt,
raske rahesaju alt,
voolas valju vihma alt,
teise rahva naeru alt!
Ulgutööliste raskest elust teadis Liisu Mägi, laulu kirjutas üles aednik, vabadik ja ajalehtede kaastööline Villem Mägi (EKmS 4° 5, 869 (1)). Triigi sadamat kevadet ja mehi ootamas on pildistatud 1938.-39. aasta talvel (ERA, Foto 1264).

ERA, Foto 1264

kolmapäev, 6. 02.
Häädemeeste, Kabli k 1936:
„Abi ikki aiast ja vari varjust,“ ütelnu jänes, ku ta talve kange tuisuga uhakavarre varjus seisnu.
Jänese sõnu korratakse tihti, kui püütakse kehvast varjust kasu saada.
Kirja pannud Marta Mäesalu. ERA II 138, 87 (56)

teisipäev, 5. 02.
Põlva < Jämaja 2018: Minu vanaema lugu. Minu isapoolt vanaema ei laulnud kodus kunagi, aga küll ta kirikus laulis, sest igal pühapäeval ta käis koos oma tütre Reeduga Jämaja kirikus.
Reet jäi leseks, üksi ta seal Kaugatoma tuletornivaht oli, eks tal oli igav. Juba hommikul kella 6 ajal istus ta meil laua otsas, tal oli tulla umbes 13 km. Lehm oli lüpstud, välja lastud, siga söödetud ja koju Mägile ära tuldud. Ta oli nobe käima. Mõlemad mammiga käisid palja jalu, sukavarred jalas, kiri kuub (Sõrve rahvariide seelik laiade käistega) seljas, valge pisikeste lilledega rätik peas, see rätik pidi veel eest hästi torus üleval olema, seda rihiti veel sukavardaga. Tädil ja mammil olid kingad "näpuotsas" ja lauluraamat peos, taskurätik nääpsus (kirjukuue peidetud voltide vahel). Kingad pandi jalga enne kiriku juurde jõudmist, tähendab, et käidi "kabelis kingadega", see oli, et kingad olid palja jala otsas, sukavarred lõppesid ju luupekse juures ära. Sukavartega käidi ka suvel. /--/
Mammi nimi oli Ann, sündinud Usin, pärit Hindu külast Tõniselt. Abielus Peeter Oeselgiga. /--/
Üks pisike hällilaul Annel siiski oli: "Uhkat-suhkat sooni, kannad andsid jooni." (Jooni st hoogu). (EFA I 309, 3/4).
Kirja pannud arhiivi pikaaegne kaastööline Leida Oeselg (snd 1934).
Jämaja naist külatänaval on 1936. aastal pildistanud Rudolf Põldmäe. ERA, Foto 506.

ERA, Foto 506

esmaspäev, 4. 02.
Ambla 1893:
Ööd mina uian, päävad tuian,
külmetan küla tuassa,
küttemata hoone'essa,
vaevan vaesta tütarlasta.
Tühi tianeb, kus hobune!
Kas on õues või on hoovis,
või on tuisku turjallagi
või on lumi laudijalla.
Neitsikene, noorukene,
astu uue aida poole,
kõnni kena kirstu poole!
Too aga aidast halli vaipa,
kirstust kena tekikene,
lina ukse lingistagi!
Pühi mu hobu higista,
pühi lumi laudijalta,
kasta halli kaste'esta,
pühi halli härmatisest!
Hobuse eest hoolitsemisest talvisel ajal laulis Mari Koonukõrv, laulu kirjutas üles ja saatis Eisenile kooliõpetaja Otto Hintzenberg (E 7954 (18)). Rahvaluulekogujaid Anu Korbi ja Astrid Tuisku reel pildistas Kadri Peebo Tomski oblastis Kasekülas 1993. aastal (ERA, Foto 15210).

ERA, Foto 15210

pühapäev, 3. 02.
Saarde 1933: Luine lumpab, puine pumpab, kinse-känse käänab kokku?
Mõistatuse kirja pannud Jüri Seeman. E 85455 (3)

laupäev, 2. 02.
Muhu 1927: Küünlapäev. See on õieti viimane jõulupüha. Saaremaal tuuakse selle päeva puhul praegu veel väga laialdaselt põhud maha (üldisemalt tuntud nn. jõuluheinte nime all).
Kirja pannud Vassili Noot. E, StK 42, 185 (11)
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/kuunlapaev/item/44458

reede, 1. 02. 2019
Märjamaa < Kullamaa 1941: Lapse kätki vibu on kõige parem lepapuust teha, puude kohta on ütlemine: Aav äiutab, kask karjutab, kuusk kuivatab, laps kuivab ää, aga lepp lepitab.
Kirja Pannud Emilie Poom, rääkinud 64-aastane Anna Viilup Orgita külas. ERA II 293, 445 (26).
Peeter Kannokest lats'kõsõga häll'ün on Vana-Antslas 1912. aastal pildistanud Armas Otto Väisänen. ERA, Foto 916.

ERA, Foto 916

neljapäev, 31. 01.
Märjamaa 1941:
Tühja kõhtu said need vaesed paljugi kannatada, mo isa rääkis oma noorepõlve mälestusest: „Olnud sui aeg, tema ema teind leiba, kui leivad ahju küpsema pand, läind nad ise kambri sööma. Toa välisuks jäänd lahti, et ahju ving välja läheks. Kui nad söönd said, läind ema tuppa, vaadand ahju suu vahelt kas leivad ilusaste küpsevad ja näind, et üks leib olnd ahjust kadund. Nad ei ole teadnud arvata kes leiva ära viis, arvand kas mõni viis nõiduse tembu pärast – ega see süüa veel sündind, oli ju alles üsna tainas, ehk kui ta kodu veel uuesti küpsetab. Aastate pärast oli üks kehvik rääkind, et tema see oli kes ahjust leiva ära viis, olnud juba mitu päeva söömata, öelnud veel: „Ei mul polnd aega uuesti küpsetada, mulle läks nii sama moodi kõhtu küll.““
Tühja kõhu kannatamisest oma isa noorpõlves kirjutas rahvaluulearhiivi kaastööline Emilie Poom Kõrvetaguse külast (ERA II 293, 393/4). Emilie Poomi vanemaid on pildistatud Heinrich Tiidermanni ateljees (ERA, Foto 2617).

ERA, Foto 2617

kolmapäev, 30. 01.
Pärnu-Jaagupi, Tootsi al < Iisaku 1969:
Ega põrsast kotis ei osteta. Eset või olevust tuli enne omandamist igakülgselt tundma õppida -- kuulsin koolipõlves Iisaku khk. Tudulinna vallas. Tarvitasid kõik põlvkonnad. Käibel ka praegu.
Vanasõna kommenteerinud Edur Maasik RKM II 243, 494 (v)

teisipäev, 29. 01.

Haljala 1891: Kui taevas pillves on ja pillved jooksevad, siis jänes piab arrvama, et taevas kaela kukub. Sellepärast ei tohi ta pesast vällja tulla. Kui taevas sellge ja tähed paistavad, siis tuleb ta pesast vällja, arvates: nüüd on taevas vas'k naeldega kinni.
Kirja pannud Jakob Hurda kaastööline, rätsep Viilip Klaas (1857-1917) Kavastu külast. H II 38, 47 (3).
Julius Aleksander Rehbergi saadetud grupipildilt (klaasnegatiiv) on Viilip Klaasi portree väljavõtte teinud ja u. 1/2 korda suurendanud Eduard Selleke. ERA, Foto 1226.

ERA, Foto 1226

esmaspäev, 28. 01.
Ambla 1888:
Vilud ilmad, vinged tuuled,
pahad ilmad pakasemad –
nied käivad läbi südame,
läbi mu ihu ilusa,
läbi mu pale punase,
läbi ruugete juuste,
läbi sirge sõrmekeste.
Läbi keha käivast külmast kirjutas Raka valla kooliõpetaja Villem Kullerkupp (H II 14, 48 (66)). Kauaoodatud pakast ning lumerohkust Mõnuvere külateel Järvamaal pildistas Age-Li Liivak 2016. aastal ja saatis „Minu maastike“ kogumisvõistlusele (ERA, DF 30280).

ERA, DF 30280

pühapäev, 27. 01.
Halliste, Kaarli v 1895: Vanarahva suu räägib, et meie maa katkuajal inimestest nii tühi, et ühtegi inimest enam kusagilt leida ei olnud. Pärnusse jäänud siis üks mees elama, see otsinud omale naest, aga ei leidnud seda kusagilt. Viimaks saanud ometi Tartumaalt omale tõisepoole. Viinud selle Pärnusse ja heitnud temaga abielusse. Nendest siis tekkinud jälle aega mööda rahvas meie maale.
Kirja pannud Jaak Sõggel. E 20396 (1)

laupäev, 26. 01.
Häädemeeste 1963: Ema pani kelgu laka otsa, tütar võttis ja sõitis edasi. Seda kelguasja ma olen nõnda kuulnu, et sii kelk seisab ikki sääl lauda otsas, et mis kelguga sa teisi viad, sellega veetaks sind, sii on harilik asi. Kirja pannud Marta Mäesalu. RKM II 166, 30 (78)

reede, 25. 01.
Karksi 1934: Tuli. Ahju suu ees oli kolle. Liite [pliite] es ole. Tuhk mateti kinni [koldes] - kasepuusöe ei kistu ära - sealt võeti tuld. Tuleravva ja kivi ja tagla, nendega ka sai tuld.
Kui siiski tuli juhtus kustuma, siis toodi tõise tare mant nõuga, savi- ja puunõuga - ümariku topsi. Lekknõud es ole siis veel! Rõivas pääle, siis es kistu ära.
(Ka jutustaja ise on noorena käinud mõnikord külast tuld otsimas.) ERA II 78, 109 (34).
Jutustanud 75-aastane Reet Sari, kirja pannud Richard Viidebaum (Viidalepp). Samal aastal on ta Setomaal Petseri vallas pildistanud meest ahju pühkimas. ERA, Foto 1166.

ERA, Foto 1166

neljapäev, 24. 01.
Anna 1965:
Äiulii-äiulii!
Uni, tule uigates,
läbi laane luigates!
Uni, tule uksest sisse,
lange lapse kulmu peale,
kuku lapse kulmu peale,
ea laps jääb magama!
Tütrepoega süles kiigutades laulis Elisabet Pärloja hällilaulu Puiatu-Aru külas. Kirjutas ja pildistas Olli Kõiva (RKM II 213, 578 (1); ERA, Foto 7288). Laul on trükitud Vana Kandle X, Paide ja Anna regilaulude köites 2012. aastal (nr 662).

ERA, Foto 7288

kolmapäev, 23. 01.
Karja, Pamma k 1940: Esimene vasikas lähab aia taha. – Ägas kellegil esimene töö ikka heasti äi lähe. See tuleb ikka sõuke välja, misest head asja äi ole. Aga pärast harjub ja siis tuleb küll. Vanasõna selgitanud Miina Nurm, kirja pannud Oskar Grepp. ERA II 276, 486 (123)

teisipäev, 22. 01.
Lüganuse 1937: Kui mets viäb üleni ärmä, siis sie suvel tähendäb sel ajal tuleb mürinä vihma.
Juhan Kuusmikult Maidla valla Rebu külast kirja pannud murdekoguja Rudolf Laanes. AES, MT 218, 17.
Härmatisesadu on 2010. aastal pildistanud arhiivi kaastööline Maila Jürgenson. ERA, DF 30185.

ERA, DF 30185

esmaspäev, 21. 01.
Kihnu 1919:
Oli miul ilmas üksi vendä,
sie tegi omalõ uiõ uisu,
uiõ uisu, laia laeva.
Pani tämäl piäle pielesidä
nii kui pilliruõgosida;
pani aga piäle paelasida
nii kui kanlikielesidä,
pani siis piäle purjusida.
Siis läks Liibu ljenna alla,
siält saab alba neiukaupa:
ies ond riitas taadõrkaelad,
keskel riitas kudruskaelad,
vahel riitas vaesõdlapsõd.
Läks aga eedelt nõu küsümä:
„Eedekene elläkene,
kas võtan iestä elmeskaela
või võtan keskelt kudruskaela
või võtan tagant taadõrkaela?“
Eit oli tarka, mõistis kosta:
„Ei, ei, ei, ei, poega nuõri,
astu üle elmeskaela,
talla maha taadõrkaela,
kukuta maha kudruskaela,
võta vahelt vaenõlapsi –
sie sünnüb sjenu sülese,
sie mahub sjenu majasõ,
ulatab sio uõnõtesse!“
Laeva ehitamise ja naise valimise raskustest laulis Liis Alas, laulu kirjutas üles Albert Saaberk – tuntud murdeuurija Andrus Saareste (RKM II 10, 311/3 (10)).
Laevaehitust ressi järgi pildistas hr Vares (ERA, Foto 1752). Kihnu tüdrukuid pulmasõidul pildistas Johannes Mikk 1954. aastal (ERA, Foto 2507).

ERA, Foto 1752 ERA, Foto 2507

pühapäev, 20. 01.
Vaivara 1893: Jänis jookseb jäädä möödä, timba-tamba teeda möödä?
Mõistatuse kirja pannud Johanes Sorro. H II 36, 423 (21)

laupäev, 19. 01.
Märjamaa 1992:
Puu otsas istuvad kaks elevanti ja koovad. Neist lendavad mööda krokodillid. Esimene elevant: „Ei tea, mis need krokodillid siin tiirutavad?“ Teine: „Neil on siin vist pesa.“
*
Õhus lendavad kaks krokodilli. Üks keeras paremale. Teine oli kah krokodill.
*
Õhus lendavad kaks krokodilli. Esimene: „Kuule kell on kolm.“ Teine: „Mis siis sest, meil on kaabud.“
*
Õhus lendavad kaks krokodilli. Eriti see keskmine.
*
Mööda jõge ujuvad õun ja hunnik (ehk kakajunn). Õun on taga ja hüüab hunnikule: „Hei, sina, lase meid mööda, olen õun!“ Junn vastab: „Aga mina olin eile apelsin.“
*
Üks sääsk sutsab karu, kes saab ta aga kätte ja küsib: „Mis su nimi on?“ Sääsk: „Viktor.“ Karu: „Viktor, ära enam nii tee.“

Absurdianekdoote Märjamaa koolist koolipärimuse kogumisvõistluselt 1992. RKM, KP 19, 298/300 (4–9)

reede, 18. 01.
Hageri 1938: Minu isa läind Keilasse liipre-pakkusi viima, ütles, et nüüd akatakse raudteed ehitama. Mo isaisa ütles: Seda ma ei usu, et moa peal võib auruga sõita! Aga seda ma usun, et mere peal sõidavad, seda ma olen näind.
Rudolf Põldmäele jutustanud 67-aastane Juhan Tomps Hageri vanadekodus. ERA II 192, 441 (16).
Foto Viljandimaal Loodi jaamas on 1923. aastal teinud Aleksander Lepik. ERA, Foto 17657.

ERA, Foto 17657

neljapäev, 17. 01.
Järva-Madise 1905:
Oot, oot, siga siidisilma,
nooru kulti kuldamunni,
sa oled suvel suurelene –
küll sa talvel lööd tagasi,
küll sa ulud ukse taga,
küll sa palud paku taga,
küll sa seisad seina taga:
peremees, peremehikene,
perenaine naisukene,
keeda mulle kiepudru,
au’u mulle aganapudru,
sõtku sita söömaaega!
M’ust saab liha leeme sisse,
pulmaliha saab poolikusse,
varruliha vaagenasse.
Sealt soab poistel pulmi teha,
tütardel minna mehele.
Seast suvel ja talvel laulis Jüri Taada Albu vallast Kirikukülast. Laulu panid kirja EÜSi stipendiaadid Topman ja Rahamägi (EÜS II 1031/2 (13)). Õnnelikke sigu on pildistatud Eesti karjakoplis 1927. aasta suvel (ERA, DF 5660) ning Ülem-Suetuki uulitsal 1992. aasta talvel (Kadri Peebo, ERA, Foto 15021).
Tõnisepäeval pidi alles olema pool varutud loomatoitu (http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/tonisepaev)

ERA, DF 5660 ERA, Foto 15021

kolmapäev, 16. 01.
Reigi, Kõpu k 1939: Kui konn mättale saab, ega ta oska seal elada. – Armetuist oludest jõukaks saand inimene ei oska õigesti elada.
Vanasõna kommenteerinud Anna Tukk, kirja pannud Enda Ennist. ERA II 254, 393 (20)

teisipäev, 15. 01.
Nõo 1972: Hiinlaste ühishaud on Vapramäe metsas. See on Leesikmäe talu niidu kohal, talust natuke vasakut kätt niitu mööda, kus jõgi kõige lähemal on metsale, seal üle jõe metsas, mõned meetrid jõe äärest /--/. Aastaid tagasi, kui Nõukogu liit ja Hiina rahva vahekord hea oli, siis organiseeriti ja taheti siia riigi kulul rippsild teha, aga vahekord muutus ja see sild jäi tegemata.
See oli nii 1919. aastal veebruaril, kui valge kaartlase ja Eesti kaitseliitlase punaarmeega võitlesid. Punaarmees oli ka Hiinlasi. Kui punaarmeelased taganesid, siis oli neil kaks Hiinlast surma saand. /--/ Aga hiljem oli teine hiinlane toibunud ja ellu tulnud. Ta oli üle jõe suurte metsa põgenenu. Mina läksin nii kella 11-12 ajal jõest vett kandma lauta loomadele joogiks. Nägin kui üle jõe tuli hiinlane. /--/ Tuli minu juurde, küsis selges vene keeles, kas valgekaartlasi on siin ligidal. Ma ütelsi ei ole, mul oli teda hale vaadata, ta oli palja peaga ja palja jalu, ei olnud muud kui valged alus püksid ja vatak või puvaika. Ja nii ta seisis lume ja jää peal, ma kutsusin, tule meile sooja. Siis ta tuli meie tuppa, praegune Leesikmäe tuba, seal olid õled maas, ta istus maas õlgede peal, siin olid küll Eesti sõdurid, need ei olnud talle kurjad. Meil oli herne supp keedetud ja soldatid sõid ja lubasid, et vend paneks hobuse ette ja viiks teda Nõo välilaatsaretti.
Tegelikult 16. jaanuaril (mitte veebruaris) Vapramäe all toimunud Vabadussõja lahinguga seotud sündmusi kirjeldas oma mälestuste põhjal arhiivi kaastööline Alma Kivi (snd Lõhmus, 1893-1981) Tõravere küla Leesikmäe talust. RKM I 12, 394/395 (4).

esmaspäev, 14. 01.
Vigala 1894:
Talve järel igatsemine.
Millal saan mina omile,
millal veeren vendadele?
Sügise jõed sügavad,
suvel päevad parmused,
kevadel on lained laiad,
lained laiad, piired pikad.
Hobu upuks ojasse,
märja mätaste vahele!
Tule, talve, lumetooja,
silita teed siledaks!
Siis ma saaksin omile,
veereks võersiks vendadele!
Talvise reisimise eelistest kirjutas Mihkel Aitsam (H III 18, 350 (2)). Talvist põlluteed pildistas 2012. aastal Karusel Nurme külas Hanna-Liis Lao ja saatis kogumisvõistlusele „Minu maastikud“ (ERA, DF 29083).
Täna on taliharjapäev (http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/taliharjapaev)

ERA, DF 29083

pühapäev, 13. 01.
Halliste 1894:
Vanapagan rehes
Vanal ajal elas rikas peremees, kes palju sulaseid pidas. Tal oli suur rehi, seda pidivad sulased kordamööda kütmas käima.
Sulase-Tõnu kord oli aga pühapäev rehte kütma minna. „Oh sa kurivaim, kas sul kuuest päevast küll ei saa, nüüd hakka ka pühapäe tööd tegema!“ kirus Tõnu peremeest.
Rehe juures hakkab kirvest otsima. „Kus kurat see kirves jälle on?“ siunas Tõnu.
No viimaks leiab kirve kätte, raiub puud katki, paneb nad ahju, kuid puud ei taha ega taha põlema hakata. Viimaks saab tule põlema, istub ise koldekivile soojendama.
Äkitselt tuleb vana hall mees ähkides ja puhkides uksest sisse, habe jookseb mööda maad. „Mis sa minust tahad?“ küsis ta. „Olin praegu Kuuramaal haige juures, kust ma nüüd tuhatnelja siia jooksin; tule siia, kui sa ei tule, viin vägise.“
Tõnu oli kui keriksel, ei saanud sõnagi suust ja juba sirutas Vanatige käed Tõnu poole. Surmahirmus läksid Tõnu keelepaelad lahti ja sõnas: „Jumal, Issa pojuke, püha ristike!“
Vanahall lipsti uksest välja ja pühkima, sinine suitsujoon taga järel. Tõnu luges veel edes- ja tagaspidi „Issameie“ läbi ja peasis nii Vanatigeda küüsist. Kuid sest ajast jättis Tõnu aga vandumise täieste maha.
Kirja pannud Kroonlinnas Ernst Kitzberg. H III 22, 464/4 (3).

laupäev, 12. 01.
Tartu 1975: „Mis liig, see liig,“ nagu ütles hiir, kui ta pruut kassinahast kasukat tahtis. [Repliik sõnadele, et see raadiomuusika on liiga kehv]. Kirja pannud Mall Hiiemäe. RKM II 319, 411 (6)

reede, 11. 01.
Kihnu 1936: Pulgatantsu tõi Kihnu muuseumipidustusil Tallinnas käinud Kihnu trupp (üle 10 a. tagasi). Käiakse vastupäiva pulkade nõjal, tehakse vigurit ja siis liigutakse hüppsammudega ringi, lüües pulki ees ja selja taga (vaheldumisi) kokku.
Herbert Tamperele rääkis pulgatantsu jõudmisest Kihnu saarele Theodor Saar (1906-1984). ERA II 128, 41/2 (12). Viljandi- ja Pärnumaalt on pulga- e. toki- e. kepi- e. teibatantsu tantsimise kohta siiski andmeid ka märksa varasemast ajast.
Grohmann & Ko foto pärineb aastast 1937, pole teada, kus see on tehtud ja kes tantsivad (ERA, Foto 1442). Kas keegi oskab midagi pakkuda?
1929. aastal on Eduard Oja salvestanud Kihnus pulgatantsu pilliloo. Mängivad Jüri Laasen ja Toomas Tapp (viiul ja lõõts, ERA, Fon. 229b).
http://kivike.kirmus.ee/meta/ERA-16066-62350-45789

ERA, Foto 1442

neljapäev, 10. 01.
Petserimaa, Lõõtina k. 1949:
Ekspeditsioon sm. Pässi juhtimisel läks juba edasi järgmisse punkti – Saptja külasse. Mina pidin jalgsi minema järgi. Tahtsin möödaminnes külastada üht jutustajat Lõtina külas. Feodor Vanahunt – Lõtina k., Variko talu. Vanamees ütleb kohe: „Kui mõni pikk vanamuistine jutt võtta, läheb palju aiga.“ Ja tõepoolest selgubki, et tema jutud on hiiglapikad. Üht vestis ta vist rohkem kui tund aega, küllap paar tundi. Jutte olevat ta kuulnud isalt ja vanaisalt; isa olnud venelane. Jutustaja ise mõistab mõlemat keelt.
Feodor Vanahundi (1890–1965) juttude pikkusest kirjutas oma välitööpäevikus Richard Viidalepp (KKI 16, 54/5). Talsipühadel oli kindlasti aega ka pikemaid jutte rääkida. Feodor Vanahundi jutud on avaldatud 2015. aastal Andreas Kalkuni koostatud kogumikus „Ilusa’ ja pogana’ jutu’“ (Seto Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum). Vanahuntide pere lõbusamaid hetki on pildistatud pärast Setumaalt ärakolimist, Vastse-Kuustes Türsil 1962. aastal (ERA, DF 27408).

ERA, DF 27408

kolmapäev, 9. 01.
Keila l 1963:
Tänasida toimetusi
ära viska homse varna,
sest ülehomme on ka päev.
Neid värsse loeti sellise inimese väljanaermiseks, kes oma vajalikke töid ja toimetusi edasi püüdis lükata. Koguja on toodud värsse kuulnud mitmel korral ja mitmelt inimeselt, ka oma õelt Juta Õunapuult.
Kirja pannud Rein Koppel. RKM II 184, 17/8 (8)

teisipäev, 8. 01.
Kihnu 2018: Kadakas on küll lugupeetud puuks. Kadakas on karjalaste lassi puu, ütles laul. Nõiduse vastu tehtakse tubades kadaka toore okstest suitsu, õlletegemisel pannakse tuarga põhja kadakast, tahma pühkimisel kasutatakse kadakaoksi jne. Kuid ilupuuna ei kasutata õuedes. Istutada peab oskama, maha tuleb istutada sama ilmakaare järele nagu ta ennem kasvas, tundlik puu. Kui õuepuu kurdus ehk kuivas, tähendas halba.
Rosaali Karjami kaastööst "Minu aed, minu lilled ja puud" (EFA I 295, 2).
Kihnu kadakaid on 1954. aastal pildistanud Johannes Mikk (ERA, Foto 17321).

ERA, Foto 17321

esmaspäev, 7. 01.
Vaivara 1888:
Tubakunda, laudakunda,
armad akunaalused,
ärge vaid pahaste pange,
ärge vottage vihasta,
et on juhtund juomar tuppa,
lakekoera laua otsa!
Pühadeaja segadustest laua ääres laulis Mari Konsa Udria külas, laulu panid kirja Hurda stipendiaadid Mihkel Ostrov ja Oskar Kallas (H II 1, 88 (119)). Laul avaldati läinud aasta lõpus Vana Kandle XII köites.
Nuudipäeval käisid rannamehed külas ja lõpetasid üheskoos pühadeõlut. http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/nuudipaev
Pidusöögijärgset lauda pildistas Omski oblastis Anu Korb 1996. aastal (ERA, Foto 16060).

H II 1, 88 (119) ERA, Foto 16060

pühapäev, 6. 01.
Ridala 1976: Kolmekuningapäeval käidi ka veel küla mööda. Otsiti need kohad, kellel õlut veel oli, mis pähe akkas.
Kirja pannud Erna Tampere. RKM II 320, 111 (14)
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/kolmekuningapaev/item/44046

laupäev, 5. 01.
Märjamaa 1889: Kolmekuninga laupääva õhtul said sasid magamise tarvis tuppa toodud.
Kirja pannud G. Niphardt. H II 17, 154 (3)
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/kolmekuningapaev/item/44037

reede, 4. 01.
Tartu 1936: Lumememmele ei tohi varbaid teha, muidu jookseb lumememm ära.
Kirja pannud Tartu Poeglaste Keskkooli õpilane Aleksander Glück. ERA II 118, 429 (1).
Lumemees aastast 2006, pildistas Janno Simm. ERA, DF 4355.

ERA, DF 4355

neljapäev, 3. 01.
Paistu 1935:
„Mii-lakmine“ on osavusemäng – jõul ja mõistusel siin erilist tähtsust pole. Mängida saab üksteise järele. Kes suudab mängu lõpuni läbi viia, on „kange miis“; kes seda aga ei suuda, see on „nõdruke“. Mängitakse ka nii, et kes ei suuda, see peab andma pandi, mis hiljem välja lunastatakse. Mängu käik ja tarvisminevad esemed on järgmised: 1. Paras köis, mis inimest kannab ja otstest lakke või parte külge seotuna moodustaks kiige või loogakujulise aasa, millesse inimene istub. Aas peab põrandast olema umbes tooli kõrgusel. 2. Tugev teivas, mis asetatakse mängija kõhu ja köite vahelt läbi (Vaata joon. 1a ja 1). Mäng seisab selles, et poiss või mees peab sulega (ehk vähemalt käega) lae ära puudutama („mett lakkuma“, või murdeliselt „mii lak(k)ma“). Et seda teha, selleks peab mängija kukerpallitama seni, kuni köis ümber teiba mässides nii lühikeseks muutub, et inimene (mängija) saab lae alla tõstetud. Siin katsub mängija lage lakkuda (või ainult käega puutuda) ning kukerpallitab nüüd tagurpidi tagasi alla. Tugevamal mängijal-meelakkujal võib teivas jämedam olla, sest siis jõuab ta vähema kukerpallitamisega lae alla, nõrgemal võib teivas olla samuti „nõrgem“.
http://folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/2923

ukauka2923Fv

kolmapäev, 2. 01.
Pärnu l 1970: „Uus luud pühib hästi,“ on jällegi neid vanasõnu, mida praegugi tarvitatakse ja mis näitab meie rahva teraseid tähelepanekuid nii tarbeesemete kui ka inimeste suhtes. Kui luud on uus, tehtud peentest okstest, pühib ta hästi puhtaks nii kambri, rehetoa kui ka läveesise muru (jutt on endistest maaelamutest, aga linnaski on luud vajalik majaümbruse ja tänava pühkimiseks risust, puulehtedest, lumest, jne.). Uus, äsja perre tulnud isik (eriti minia, uus teenija jne), kes on alles harjumata selles ümbruskonnas, püüab hoolega töötada, et pälvida teiste kiitust, rahulolu. Vanasõna koos seletusega kirja pannud Salme Karu. RKM II 277, 53/54 (64)

teisipäev, 1. 01. 2019
Mustjala 1976: Õunaõnne raputamas. Kui uue aasta vastuvõtul kange tuul oli, sai hea õuna-aasta. Kui puudus tuul, siis raputati õunapuud, et liiguks. Oli juhus, mis kohe seda näitas. Minu vend tuli naisega seltsis 20 km kauguselt kirikust. Vana-aasta õhtul jõudsid koju südaöö ajal, oli vaikne pakane. Naine jäi rätikupidi õunapuu oksa külge kinni, rebind rätikut, nii et oks liikund. Ainult see oks, mis uusaastaööl sai liigutatud, kasvatas õunu. Käidigi uueaasta vastuvõtul õunapuid raputamas, kui tuult ei olnud.
Arhiivi jaoks kirja pannud H. Liivak (RKM II 321, 7/8 (10)).
http://www.folklore.ee/erk/items/show/52409

Foto on 2015. aastal teinud arhiivi kaastööline Age-Li Liivak Järva-Madise kihelkonnas Mõnuvere külas Alttoa talus (ERA, DF 28989).

ERA, DF 28989

esmaspäev, 31. 12.
Varbla 1935:
Maskeeritud loomakujud.
Sagedamateks maskeeritud loomadeks on sokk, karu ja kurg.
Sokk: Metsast otsitakse kaheharuline puu, lüüakse laudadest kokku umbes soku pea kujuline kast, kinnitatakse sarved otsa ja lambanahk peale, silma augud sisse ja küünlad sisse. Pea alumise otsa külge kinnitatakse sirgeks paenutatud look, tuust otsa (see on sabaks). Mees astus kaksiratsi looga peale, hoidis kinni puust. Küünlad pandi põlema, kell kaela, lina ümber ja sokk ongi valmis. Sokul oli palju kaaslasi, pillimees, tantsitaja ja muid küla noormehi.
Karu: Karule ei lähe tarvis palju materjali. Pahempidi kasukas selga ja karu ongi valmis. Karul on samuti kaaslasi.
Kurg: Kuretegijale pannakse hall tekk ümber, suur terav puu kinnitatakse nokaks. Siis pannakse punased sukad jalga ja kurgki on valmis.
Näärimängudest kirjutas ja joonistas Paadremaa koolipoiss Johannes Verpson (ERA II 105, 58/9).

ERA II 105, 58/9

pühapäev, 30. 12.
Otepää 1895: Sant ast vällä, saks ast sisse?
Mõistatuse kirja pannud Karl Lipping. H II 56, 802 (85)

laupäev, 29. 12.
Märjamaa, Kõrvetaguse k 1956:
Vanemal ajal oli süda igas olukorras nimetada. Öeldi: „mo süda sai täis“, „ää tee ikka südant täis“, „ta ütles südametäiega“, „kis ta südant sisse teab“, „süda keeb vihast“, „mo süda ei ole sellega rahul“. „Süda jäi tühjaks“ – öeldi viletsa kõne või jutluse kohta. „Mo süda on rahul“ ütles, kes endal midagi süüd ei teadnud olevat. „Mis silma eest, see südamest“ öeldi selle kohta kui kaugele läinud sõber unustati. „Silmist paistab süda vällä, mõtleb mõni head või kurja, hoolsast teise silmi vaata, võid ka südant näha saada.“
Hilisemal ajal hakati südame asemel hinge nimetama: „ah, mo hing kargas täis“, „tegi ta hinge täis“, „see käib ta hinge peale“, „küll see võib aga hinge vihastada“, „ei see mo hinge sisse mahu“, „minu hing on sest süüst puhas“ jne.
Kirja pannud Emilie Poom. RKM II 58, 10/1 (7)

reede, 28. 12.
Kaarma 1929-1931:
Tehti jõulukrooni, kas pilliroost ehk õlgedest. Krooni külge riputati kõlkuma tühjad värvitud munakoored. Jõulukroon riputati lakke elutuppa.
Jõulukrooni tegemist kirjeldas Matthias Johann Eisen (E 8° 6, 72 (310)). Sõrve näärikrooni suvel rehetoas pühi ootamas pildistas Taive Särg 2002. aastal (ERA, VF 4522).

ERA, VF 4522

neljapäev, 27. 12.
Viljandi 1870ndad:
Jumal lasku jõulud tulla,
niker-näker näärid tulla -
siis saavad lapsed siia süüa,
oma käega ossi võtta!
Unistuste jõuluajast kirjutas kooliõpetaja ja kirjastaja Hans Leoke (Leoke 1, 178). Valma küla Kõlli talu rahvast meeleolukas jõululauas on pildistatud 1927. aastal, foto kogusid arhiivile Kaie Humal ja Arvi Kõll (ERA, DF 7478).

ERA, DF 7478

kolmapäev, 26. 12.
Viru-Nigula 1905: Igal asjal kaks otsa: hakatus ja lõpetus.
Vanasõna kirja pannud Gustav Johann Jürjev (Kallus). E 44967 (47)

teisipäev, 25. 12.
Kodavere 1876: Elistvere valla rahval on ennemuiste see pruuk olnud, kui õpetaja jõulu esimesel pühal kantsle pääle läinud ja jutlust alustanud, siis on mõned kirikust kodu läinud ja sääl kõik raudasjad, mis neil kodu olivad, liigutanud ja koputanud, nagu sirbid: peab kerge olema vilja lõikada, vili ei pea maha pudenema, jne.; vikatid: hein peab siis hää saama ja elajad siginema; padad: supp ja pudru peavad siis kõik see aasta otsa head olema, ilmas [ei pea] puudus tulema; sahad: kerge künda, vili põllu pääl kasvama, jne.; uksehinged: kedagi paha ei tule siis uksest sisse, jne. 30 aastat tagasi tegi seda tempu veel iga jõulu esimesel pühal üks pobolimees nimega Raua Jaan Igavere külas Elistvere vallas Maarja kihelkonnas.
Kirja pannud Aleksander Thomson. H I 4, 712 (1)
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/joulud/item/51139

esmaspäev, 24. 12.
Asundused, Venemaa, Simititsa < Kuusalu, Kolga rand 1897:
Sa'a, sa'a, uuta lunda,
rapputa vana raheta,
teie mihed, meie mihed;
teemme reed remmelgäsed,
paneme painandud pajused,
sebävitsad sesterasta,
kodarad kovasta puusta!
Kui tuleb rändä räüste'esse,
uuta lunda uulitsalle,
veemme ree rännä pääle!
Regi kiitäb uuta lunda,
vankuri vana ra'eta.
Kolga rannast pärit Ann Tootsel laulis Simititsas värskel lumel sõitmise mõnust, Johannes Esken pani kirja ja saatis 1897. aastal Jakob Hurdale (H IV 8, 935/6 (59)). 1910. aastal on pildistatud jõuluõhtu kirikusõitu Loksale (ERA, Foto 9633).

ERA, Foto 9633

pühapäev, 23. 12.
Rõngu 1889:
Talvistepüha poolpäiva ööse essinu üts teekäija tuisutse ilmaga ära.
Essitusen ümbre kävven johtunu ütte maja manu, kos tuli paistnu. See olnu üts vihusann.
Mees lännu sisse teed küsima ja öömaja. Sääl löudnu ta õle põrmantul, tuld palavat nink ütte halli habenaga vana meest.
Teekäija küsinu vanamehe käest, kas ta es võis siia ööses jääda, sest ta olevad esi ja tema hobene teekäigist väsinu, nink ilm väega tuisune.
Teekäija mõtelnu – siin oles õige hää lämman sannan külmetanu konte puhata.
Sääl kostnu vanamees: „Mine enne mäele tare manu, nink kae, kas sääl kõik vagane om.“
Mees lännu nink nännu rehealutse läve een ütte verist hobese rõibet maan. Tarre sisse minen löüdnu kõik rahvast magavat.
Ütte paarirahva suu ümbre nännu liblikut lendavat, nink tõisel paaril käinu siiug ütte suust tõise suhu.
Väljan kuulnu õigamist nink hõikamist „Võtta minu, korja minu, tõsta minu!“
Kui ta sanna manu tagasi tullu, üttelnu vanamees: „Hobese võid sanna editsede panna, ega siin kedagi ei ole varast ei murdjat“. Mees võtnu hobese vallale ja pandnu hobese sööma.
Sannan küsinu vanamees: „Mes sa sääl mäel näit?“
Nüüd seletanu mees, mes ta nännu: et hobese rõibe olnu rehealutse läve een, liblik lennanu ja siiug käinu üttest suust tõise suhu.
Sääl seletanu vanamees teekäijale niida: „Hobese rõibe tähendass: kõik hobese riista nink rii omma kallil ööl sain veeren vedeleman, rii väljan lume sisen.
Paarirahvas kelle suu ümbre liblik lennel, omma engli valitsuse all nink elava jumalapelgliku ellu.
Kelle suust suhu siiug käis, omma täis kurja, kuri elab neide suun, sõimleva nink riidleva ütteviisi tõine tõisega.
Nee helü, mes sa väljan kuulit, omma nee vilja pää nink tera, mes hooletuse nink laiskuse perast maha omma jäetu.“
Nüüd heidanu mees sanna lavale õlgi pääle magama.
Hommungu, kui ta üles virgunu, löüdnu henda palja lava pääl magavat, viht pää all, ei ole õlgi olnu, ei tuld ega vanameest kossgi nätta, kõik olnu kadunu.
Mees säädnu oma hobese ette nink lännu jälle oma teed.
Kirja pannud Aleksander Rahi. H II 30, 897/9 (1)

laupäev, 22. 12.
Märjamaa 1992:
K: Mis on ülim solvamine?
V: Kui kingid kiilakale kammi.
RKM, KP 19, 76

reede, 21. 12.
Märjamaa 1928: Jõululaupäevaks toodi külasse laenatud asjad koju tagasi, et kalliks pühaks midagi kodust välja ei jääks.
Richard Viidebaumile rääkinud Liisu Leiter (76- või 77-aastane) Lümandu küla Aru talust. ERA II 7, 36/7 (3).
Tänasel toomapäeval on just õige aeg mõelda, mis veel kusagilt koju vaja tuua. Rahvaetümoloogias on vahel isegi toomapäeva nimetust seostatud verbiga "tooma".
Matsalus on vajalikke rookoristamise tööriistu 1940. aastal jäädvustanud "Eesti Kultuurfilm" (ümbervõte Elmar Kivaste, ERA, Foto 2080).

ERA, Foto 2080

neljapäev, 20. 12.
Pöide 1894:
Jõulu leibade seas sai tehtud üks torniga leib. See leib seisis jõulu öösel laua peal ja pärast hoiti alal kuni kevadeni, kui ta künniloomadele ära jagati.
Tarkusi Pöide jõululeivast jagas Kaarma seminari õpetaja Thomas Undrits (H I 5, 211 (30)). Jõululeiva taina sõtkumist Kaarmas Tõrise külas pildistas Paul Vesik 1992. aastal (ERA, Foto 15262).

ERA, Foto 15262

kolmapäev, 19. 12.
Saarde 1988: Kes otsib, see leiab. Kes vaeva näeb, see ikka leiab lõpuks otsitud eseme või lahenduse.
Kirja pannud Eduard Leppik. RKM II 425, 40 (106)

teisipäev, 18. 12.
Põlva 2018: Kui sain päranduseks vanaema talu, siis hakkasin ise seal aeda korrastama ja lilli istutama. Mulle meeldis väga katsetada. Esimesel aastal ostsin lilleseemned, panin tuppa idanema ja saadud taimed istutasin suvel aeda. Nii sattusid aeda kukekannused, siilkübarad, karikakrad, lupiinid, tokkroosid, kurekellad, virgiinia tonditupik, laialehine seahernes, tšiili mõõl, karikakrad... /--/ Istutasin laudlehe, käokinga, altee, veiste südamerohu, suureõielise kelluka, sinise lina, astilbesid... Ei puudunud ka sügisastrite erinevad liigid, hortensia, veesilma ääres kollane võhumõõk. /--/ Mul oli aias väga palju liike: punane päevakübar, karvane päevakübar, aedvaak, floksid, kassinaerid, pojengid, lilleherned, roosid, elulõngad, hiina laternad, sügislilled, maapirnid ja palju muid liike. /--/ Mõisast oli toodud kindlasti sahhalini kirburohi, mis oli suur rohtne taim, nägin seda ka vanaema maja lähedal Sangaste lossis. Kuna on andmeid, et vanavanaema oli tööl Sangaste lossis, siis tõi ta selle taime kindlasti sealt. Meenutaski nagu vana ja iidset taime. Kindlasti oli lossiaiast pärit ka katkujuur, mis kasvas meil tee ääres märjas kohas ja edenes ülihästi. Minu vanaema lilled olid jorjenid ehk daaliad. Tal oli neid terve aiaäär täis. Erinevaid värve ja enamus suured kui taldrikud. Iga kord linnas käies tõi ta neid juurde, ise ütles, et tema on jorjenihaige. Talvel olid tema jorjenijuured voodi all ja talvitusid ilusasti seal, et kevadel jälle oma ilu vanaemale näidata. Ma ise olin väiksena peenralt tulpe tahtnud ära murda ja nii ema ütleb, et tulbid on minu lilled. Olin läinud ja luuranud ümber peenra, et õisi võtta. Aed oli kevadel täis nartsisse, üks peenar oli aia ääres ja seal kasvasid valged lihtõielised, hästi lõhnavad valged nartsissid. Nimetatakse vist poeedinartsissideks. Need istutas sinna mu õde, kes õnnetult surma sai. Sellepärast kutsusimegi kogu aeg neid Milvi lilledeks. Tulbid kasvasid meil muru sees. Üks oli eriti ilus, roosa-kollase-valgekirju, see oli jäänud vanaisa ajast. Teda kutsusime Jaani lilleks, vanaisa Jaani järgi. Urve Varese tänavusest kaastööst "Minu aed, minu lilled ja puud".
Ootame teie saadetisi! Vt teemade kohta lähemalt kogumismoodulist Kratt http://kratt.folklore.ee/kysimustikud või ERA kodulehelt: http://www.folklore.ee/era/kysitlus/

esmaspäev, 17. 12.
Viljandi 1895:
Peretütar neitsikene,
kuulis ta pühad tulevad,
kuulis jõulud jõudevad,
lihavated liuguneva,
kallid ajad kalduneva.
Võttis memmelta küsida,
vana emalta vaielda,
kas saab särki peenikesta,
vööd vööle ilusekesta,
raha kaela kaunikesta,
sõlge rinda suurukesta.
Mis on minul, vaesel lapsel,
kuulsin ma pühad tulevad,
kuulsin jõulud jõudevada,
lihavated liuguvada,
kallid ajad kalduneva.
Võtsin kätelta küsida,
käevardelt vaideleda,
kas on käed küllalt teinud,
käevarred vaeva näinud?
Kas saab särki peenikesta,
vööd vööle ilusakesta,
raha kaela kaunikesta,
sõlge rinda suurukesta?
Ei olnd käed küllalt teinud,
käevarred vaeva näinud.
Võtsin siis küüri riistasida,
õeru õllekappasida.
Kuu ma pessin kulbi varrel,
lu'u pessin lusika varred,
päeva pessin pange põhjad.
Pannin siis riistad riida pääle,
panged päeva paistele.
ühed pessin toobid teibaesse.
Saksa sõitis sooda mööda,
jõngutas jõgede mööda:
mõtles ta kuu kumama -
need on minu kulbivarred,
mõtles päeva paistevada,
mõtles tähed tõusevada -
minu toobid teibaesse.
Peretütre ja vaeslapse pühadeaegseist ettevalmistusist kirjutas regivärsside ainetel ja omal isikupärasel moel literaat Anton Suurkask (H I 7, 252 (21)). Viljandimaa neidu on 1923. aasta jõulude paiku pildistanud Aleksander Lepik (ERA, Foto 17607).

ERA, Foto 17607

pühapäev, 16. 12.
Viru-Nigula 2018: Minu vanaema Marie Tiilen sündis 9. apr. 1865. Vanaema oli sügavalt usklik, iga pühapäev käis kirikus, jalgsi veel 80-aastaselt. Kirik oli Viru-Nigulas, 12 km. Tahtis sinna ka lapsi kaasa. Minuealine täditütar käis rohkem, mina ainult üks kord. Ma ei pidanud end hästi üleval. Vanaema teretas käega valikuliselt tuttavaid, mina võtsin ette terve pingirea... Vanaemale see ei meeldinud. Kui jutlus algas, siis mina põlvitasin mittesobivates kohtades, krõpsutasin oma punast rahakotti, mis oli muidugi tühi... Kui koju sain, olin väga väsinud. Aga ega ma eriti riielda ei saanud. /--/ Kui vanaema sai 80, siis otsustasid tema lapsed tema sünnipäeva pühitseda. Kodune tütar tegi toidud, kasutütar ostis kleidiriide, sinise mustriga, vist sits, minu ema õmbles, enne sünnipäeva anti kätte, ka uue põlle, mis ette pandi, et ei "pilaks" (määriks) uut kleiti. Õppisime laulu pähe, salaja tegime proove ja kui sünnipäev tuli, siis algas lauluga. Minu ristiemal Ainol oli abikaasa bajaan kaasas, mida ta mängis. Vanaema ütles: "Keikseaja muudkui laulavad, tantsu ka." Tädi väimees Eldor Pärn oli nõus partneriks hakkama, vanaema tellis polka, ütles, et hoia kovast kinni, mina liigutan jalgu - saigi polka tantsitud. Vanaema oli nii õnnelik, ütles, et on justkui noorem.
ERA pikaaegse kaastöölise Selma Vasara (snd 1936) saadetisest "Minu vanaema lugu".
Ootame teie tänavusi kirjapanekuid veel 2. jaanuarini.
Vt teemade kohta lähemalt ERA kodulehelt:
http://www.folklore.ee/era/kysitlus/
või kogumismoodulist Kratt:
http://kratt.folklore.ee/kysimustikud

laupäev, 15. 12.
Põltsamaa 1901: Armastab mõni inimene üksijärgi paigal seista, ega taha kellegiga tegemist teha, siis ööldakse temast: „Istub kui karu pesas.“ Kirja pannud Martin Luu. E 41075 (1)

reede, 14. 12.
Täna kl 18 seminar ning raaamatuesitlus Setomaal!
Setomaa, Meremäe v, Obinitsa k 2004:
Astsõ üts poiskõnõ tiid piteh ja löüdse maast pähkli. Tahtsõ haugada’ tuud pähklit, a kaes: „No kurivaim, mulk seeh! Taad om huss jo söönü!“
Üteï sis kõva helüga: „No kurrat!“ ja pandsõ tuu pähkle karmanehe.
A kurat kuuldsõ ja tulï tälle vasta, üteï et: „Mis sa tahat?“
Poiskõnõ üteï, et: „Kullõ’, kas om tuu õigõ, et kurat või hindä nii väigokõsõst tetä’, et või nõgla silmäst läbi minnä’!“
Kurat ütles, et: „Mille ei või! Või külh!“
„A ma taha tuud nätä’!“
„Mis sa tahat nätä’?“
„Ma taha nätä’, kas sa siist pähklimulgust saat sisse minnä’ vai ei saa’.“
Kurat tekse hindä väigokõsõst, läts pähklimulku ja poiskõnõ lei tiku otsa ette. Esi läts sepikotta ja küüsse sepä käest suurõ sepähaamri. Toksaú tuud pähklit, katski
ei lää’.
Üteï sepäle, et: „Anna’ suurõp!“
Sepp andsõ suurõba haamri. Lei tuu vasaraga, pähkli katski es lää’. Ja no sis sepp ka kai, et: „Mis kurrat taa om! Lää-i katski!“
Võtsõ üte suurõ vasara ja pandsõ vasta pähklit. Käve kõva mats! Tuust sepikojast jää-s mitte midägi alalõ. Tuu poiskõnõ ja sepp pässi’ niisama, tulli’ sis sinnä sepikua
ette, istsõ’ kivi pääle ja sepp üteï tuupääle: „Úoo olï küll kuradi pähkli!“
Ja tuupääle poiskõnõ üteï : „Olï külh!“
Jutustanud Terje Lillmaa, muinasjutu kuulnud Heino Sõrmuselt. Salvestanud Risto Järv, Karin Krondel ja Kati Taal. ERA, MD 328 (3). Ilmunud raamatus „Õnnõotsja / Õnneotsija. Terje Lillmaa lapsepõlve muinaslood“ (EKM Teaduskirjastus/SA Setu Kultuuri Fond).
Väljaannet esitletakse Setomaal Piusa Ürgoru Puhkemajas täna kell 18 algaval muinasjutuseminaril „Õnnelik lõpp ja lõputa õnn“.
https://www.facebook.com/events/2245957465730392/

neljapäev, 13. 12.
Käina 1939:
Jõulu tehti sokku ja nääri oli ani. Sokk tehti sedaviisi et mees oli na küürakil, sõba oli üle, õlest sarved ja saba. See tehti niisama naljaks, keidi taga mööda küla ja saadi õlut siis.
Jõulusokust rääkis Nõmmeküla perenaine Liisu Tammeveski, kirja pani Enda Ennist (ERA II 254, 60 (4/5)). Kirbla sokku demonstreeris Johannes Liiv 1969. aastal, pildistas Herbert Tampere (ERA, Foto 8793).

ERA, Foto 8793

kolmapäev, 12. 12.
Mustjala, Tuiu k 1939:
Lutsapää öö on nii pitk, et kotkas kukub puust maha.
Kirja pannud Kaljo Lepp. ERA II 260, 560 (155)

teisipäev, 11. 12.
Kanepi 1896: Ku aivastad sõs saat kas pessä vai viina, tõist iks saat.
Kirja pannud Jakob Hurda kaastööline Krootuselt, põllumees Gustav Loodus (1880-1946, pärit Karaski külast). H I 7, 657 (25).

esmaspäev, 10. 12.
Valga 1904:
Sikla, sõkla, mukla Jaani,
mukla Jaanist sai muraku,
murakust sai mooripilli,
mooripillist sai peebeli,
peebelist sai piiderselli,
piidersellist sai seemeli,
seemelist sai soolavakka,
soolavakast sai valime,
valimest sai vikerkaari,
vikerkaarist sai kabuli,
kabulist sai kaunist mõtsa:
säält ma loopsin loogapuida,
esa härja ikke puida,
ema lehma nüpsikida,
valla ratsu rangipuida.
Laste askelduste ahelast kirjutas Johannes Undritz (H II 74, 286/7 (1)). Sooru lasteaialapsi metsloomadele toitu panemas pildistas Piret Voolaid 2005. aasta jõulukuul (ERA, DF 6343).

ERA, DF 6343

pühapäev, 9. 12.
Tarvastu, Vana-Suislepa v 1936: Noorekuu ja pühäpäevä hommukune unenägu minevat kõik täide. Jutustanud Ann Kupits, kirja pannud Jaak Veskemäe. ERA II 138, 200 (53)

laupäev, 8. 12.
Hanila 1968/71: Libe nagu laas. Klaas oo ju libe, aga seda öötse libeda, jäätan tee või muidu libeda paranda või maa kohta. Jää oo libe nagu laas, tee nagu laas libe.
Kirja pannud Ida Aavekukk. RKM II 292, 306/7 (603)

reede, 7. 12.
Kärla 1935: Passi löömine
Kaks mängijat istuvad vastastikku maas (põhus) – rätsepaistmes.
Esimene küsib: „Kuhu lähed?“
Teine vastab: „Kuramaale.“
Esimene : „Mis sinna?“
Teine : „Raha teenima.“
Esimene : „Näita passi!“
Seejärele kallutab teine ennast selja peale ja esimene lööb käes oleva õlenuustiga teise istekoha pihta. Selle järele kallutab esimene ennast selili ja teine tõuseb endisse asendisse ja lööb samuti esimesele jne.

Kirja pannud ja mängude kogumise võistlusele saatnud Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilane Ants Sõmmer (snd. 1919) Mõnnuste küla Lepa talust (ERA II 93, 672 (6)).

Jõulumängude mängimise aeg on tulekul.
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1817

neljapäev, 6. 12.
Käina 1896:
Oma ja töö vaheld ei lasta teist inimest läbi, siis viib töö jäo ää, teadis Ühtri mees Juhan Sooster (ERA II 29, 706 (13)). Rooniitmist talvel Matsalus on pildistanud "Eesti Kultuurfilm" 1940. aastal (ERA, Foto 2073).

ERA, Foto 2073

kolmapäev, 5. 12.
Käina, Ühtri k 1896/7: Kaaraõlut, luidert meest ja varesekarva ilma ei või taga uskuda.
Kirja pannud Johann Sooster. ERA II 29, 746 (6)

teisipäev, 4. 12.
Noarootsi 1929: "undebigjare" pidi tähendama ameeriklasi. Vanad inimesed olevat öölnud, et ameeriklased elavad meie jalgade all ja nimetud neid siis sellepärast "undebigjare". Mõned vanad mäletavad ka, et undebigjare on pisimehikesi tähendanud. Väikesi krobelisi kive on nimetud "undebigjars stain" (stain=kivi). Pisimehikesed on elanud maa all. Aga kuidas undebigjare ja undebigjars stain omavahel seotud on olnud, seda vanad ei mäleta. /--/ "skomora" tähendab väikest naisterahvast, kes elab metsas kännu all. Ta soovib kõigile head, kuid vahest ka kurja, kui keegi teda pahandab-tülitab.
Kirja pannud üks paljudest Paul Ariste kaastöölistest eestirootsi ainese kogumisel, kooliõpetaja Eduard Tui Paslepast. (ERA, Rootsi 1, 17/8).

Rootsi Kirjanduse Seltsist Soomes tänavu koju tagasi jõudnud Paul Ariste eestirootsi kogu on nüüdsest tervikuna kättesaadav infosüsteemis Kivike: https://kivike.kirmus.ee/meta/id/ERA-18311-52911-48878 https://kivike.kirmus.ee/meta/id/ERA-18329-62320-38029 Tack så mycket, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. !

esmaspäev, 3. 12.
Karksi 1890:
Küilm küll küsüp kinte'eida,
all küll tahap amme'eida,
tali tahap tallakida.
Kust ma võta küilmäl kinda
või anna allal amme?
Tilluke linade põldu,
lühike lammaste lauta.
Kunnes mo linade tegije,
või o me murepidaje,
või o kangaste kudaje?
Liivan me linategije,
mullan me murepidaje,
kalmun kangaste kudaje.
Saa ei küilmäl kindaeida,
saa ei allal amme'eida
ega talvel tallakida,
lumel suure kuusesida.
Murelikult külmetavast vaeslapsest laulis Polli vallas Sudiste külas Mai Kapral, üles kirjutas Jaak Kivisäk (H, R 5, 82 (3)). Talveriietega hästi varustatud suusatajat Vladi on pildistatud Polli külas 1931. aastal, foto saatis arhiivile Aino Post (ERA, Foto 18312).

ERA, Foto 18312

pühapäev, 2. 12.
Ambla 1889: Sehvril üks silm, siegi teiba otsas?
Kirja pannud Johann Ney. H II 14, 175 (146)

laupäev, 1. 12. 2018
Tori 1985: Kui kiitsharakas jõulukuul lumes potrab, tuleb tuisku.
Kirja pannud Leida Rohtla. RKM II 385, 415/6 (14)
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/detsember/item/50846

reede, 30. 11.
Helme 1942: Andresepäeval sündinud poisslastele pandi Andres nimeks.
Kirja pannud Hans Martin. ERA II 303, 508 (11)
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/andresepaev/item/50800

neljapäev, 29. 11.
Vana Kandle Vaivara ja Narva köite esitlus täna!
Vaivara 1888:
Isa olli laulik, ema olli laulik,
laulik lapse kiigutaja –
mina olen lauliku sousta,
kielepeksaja peresta!
Nii laulis Gustav Halli Tšornaja külast noortele tudengitele, Hurda stipendiaatidele Mihkel Ostrovile ja Oskar Kallasele (EKLA, B-38: 3). See oli nende rahvalaulukogu esimene laul (H II 1, 1 (1)), mis avaldati Vana Kandle värskes, XII köites.
Täna kell 15 esitletakse Vana Kandle Vaivara ja Narva köidet Narva Vabal Laval. (https://www.facebook.com/events/2415655121995169/)

H II 1

kolmapäev, 28. 11.
Palamuse 1889: Sääl on ikka hia, kus meid ei ole, saame sinna – vana viga jälle ees.
Kirja pannud Mart Uus. H II 27, 432 (56)

teisipäev, 27. 11.
Rapla 1938: Vanal ajal olid meestel pikad juused, ega siis meestel nihukest kiskumist olnd nagu nüüd, siis kiskusid üksteise juustest, kas või pead pal'laks. Siis hakati juuseid lõikama, lõigati kõrvust saadik, need olid "räästas juused", siis lõigati veel lühemaks, seda üüti "polkapea". Vanameestel olid räästasjuused, noortel olid polkapead. Nüüd põlegi änam niipalju juuseid peas, et tutistada saaks, nüüd põle kiskumiseks muud, kui pussid ja püssid.
ERA pikaaegse kaastöölise Emilie Poomi (1874-1961) saadetisest. Kabala vald, Pühatu asundus. (ERA II 200, 366 (31)).
Eesti maadlusvõtteid demonstreerisid 1935. aastal Tõnu Võimula ja Gustav Juks. Ülerinnavõte ja ülepöiavise. (ERA, Foto 152 ja 158).

ERA, Foto 152 ERA, Foto 158

pühapäev, 25. 11.
Paistu 1920: Kes kadripäeval nõelaga õmbleb või vardaga koab, seda nuheldakse pimedate lastega. (Minu vanaema Kärt Loorits olevat mu lühinägelikkust sellega seletand.)
Kirja pannud Oskar Loorits. ERA II 34, 340 (1)
http://www.folklore.ee/erk/items/show/50750

laupäev, 24. 11.
Puhja 1934; Kunagi on kadriõhtul tehtud „kroogutill“. Mees käinud käpili, kaks lina ümber ja õlgi täis topitud. Kaks kurikat (tõlva) olnud käes (lõugadeks) ja pudeliga vett taskus. Vett jooksnud põrandale. Teisel olnud kotiga lund kaasas, see raputanud lund põrandale. Kroogutill jälle ahminud lõugadega lund (s. o. peksnud kurikatega). --- Kui kadriõhtul on kadrid kuskil talus parajasti tantsinud, siis on maskeeritud loomad (toonekurg, kroogutill jne.) tulnud sisse tantsijate hulka. Kroogutill oma tõlvadega tahtnud klõpsutada mööda jalgu, toonekurg tantsinud kulbiga. Oi seda kisa, mis siis olnud!
Kirja pannud Richard Viidebaum (Viidalepp). ERA II 78, 314/5 (12; 14)
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/kadripaev/item/50543

esmaspäev, 26. 11.
Vigala 1889:
Külma küsib kinda'aida,
villa villasta riieta,
tali talle nahkusida,
udu uuta kuuekesta.
Küssi, küssi, külmakene,
aja taga talvekene,
kus see kurk o' kuue pannud,
kurk kuue, kael kasuka
ja need sääred särgi viind!
Pannud jo kõrtsi kammerisse,
viina vaatide vahele,
õllevaadi otsa peale,
kirju kannu kaane peale.
Sinna kurk o' kuue pand,
kurk kuue, kael kasuka,
sinna sääred särgi viind.
Tarkusi ja manitsussõnu esimeste külmade tulekuks saatis Eisenile vallakirjutaja ja kooliõpetaja, Eiseni onu Mihkel Liedenberg (E A 70 (128)). Karuse kirikuvaht Jaan Kadakas demonstreeris "labakindalugusid" 1968. aasta suvel, pildistas Ingrid Rüütel (ERA, Foto 8512).

ERA, Foto 8512

pühapäev, 18. 11.
Saarde 1889: Meremikk, metsakukk, Riia valgepää hani?

laupäev, 17. 11.
Täna kl 12 kogumisvõistluse „Püüa vanaema lugu purki“ pidulik lõpetamine!
Setomaa, Mikitamäe k 1949:
Külastan Natalia Niidut (oma emapoolset vanaema) 1954. a. detsembris. Vanaemakene on võrdlemisi hädine ja haiglane. Kui jutt kaldub muistsetele asjadele, lauludele ja muinasjuttudele, mida võiks kirja panna, ütleb ta nukra naljatlusega: „Mis jut(u)st ma sullõ inäp aja, ma eis´ olõ jo üt’s jut(u)s.“ Ta om aga nõus, teeb koguni ise ettepaneku, et ma tema arstisõnad „ära võtaksin“, s.t õpiksin ära ja kasutaksin iseenese ja oma kaasinimeste tohterdamiseks vajaduse korral. Vanake on sügavalt veendunud, et nii nagu tema „haigõ jalaga tsõdsõkõnõ“ pidi oma eluõhtul oma arstisõnad järeltuleva põlve esindajale „ära andma“ – selgeks õpetama, nii peab ka tema sedasama tegema, sest „teises ilmas“ küsitavat, et „pallos sa sis seemend ka maalõ jät(i)t“ ja arstisõnade kaasaviimine hauda olevat „suur patt“. Saan need sõnad üles kirjutada siis kui oma vanaema oskuste täieõiguslik pärija, muidugi ei pakuta mulle neid selleks, et ma nad „kogu ilmarahvale teada annaksin“. Vanake on neidsamu sõnu juba „pärandanud“ paari-kolme aasta eest ühele minu vanemaist õdedest, kuid on selle „testamendi tegemise“ tõenäoliselt ära unustanud. Koos „sõnnoga“ õpetatakse mulle selgeks ka vastavad menetlused ja raviprotseduurid.
Kirja pannud Veera Pino. RKM II 51, 263/5
http://folklore.ee/uudised.php?yid=15&uid=1182

reede, 16. 11.
Pöide 2013: "Ei" ja "Jah"
Seda mängiti enamasti kahekesi ja mäng ise oli lihtne. Üks esitas küsimusi ja teine tohtis vastata ainult „ei“ või „jah“ ja kui vastas kuidagi teistmoodi, siis kaotas. Nipp oli selles, et tuli küsida konksuga küsimusi. Näiteks: „Kas sa oled ikka veel naabripoissi armunud?“ Ükskõik, mida vastati, ikka selgus piinlikkust põhjustav tõsiasi, et vähemalt kunagi on naabripoissi armutud oldud. (ERA, DK 137, 4).
Orissaares kirja pannud ja ERAle saatnud Pille Tamm (snd 1982).
Vt veel toredaid mänge: http://www.folklore.ee/ukauka/.
Foto Anseküla rahvarõivais neiust ja noormehest annetas arhiivile Elvira Kuusk. (ERA, DF 422).

ERA, DF 422

neljapäev, 15. 11.
Setomaa 1974:
„Ku pere vanõmb ar koolõs, sis ku vanah kuuh koolõs, jääs vaenõ elo, a ku tävvel kuul, sis jääs täüs elo,“ teadis Natalia Sulg Talka külast (EKRK I 74, 452).
Kuus nädalat pärast matuseid hauale tulnud perekonda ja leske risti najal pildistas Petseri surnuaial kohalik fotograaf Vilhelmine Säägi 1936. aastal (ERA, Foto 1694).

ERA, Foto 1694

kolmapäev, 14. 11.
Suure-Jaani 1937: Hoidja ei oiga kunagi.
Kirja pannud Johannes Leinsoo. ERA II 149, 575 (15)

teisipäev, 13. 11.
Simuna 1960: Erijuhtum Käru kõrtsis 1885.-1890. aasta vahel. Kadiküla poiss Hans Silbergleich vedanud kihla, et sööb sada keend kanamuna korraga ära. Kautaja pidi ostma pool toopi viina. Kohe keedetud sada muna ära, kuid vastane arvestanud aega ja keet hästi kaua - kõvad munad. Siis asutud koksima, kuna Hans pist muna ja suutäis. Neeland juba kuuskümmend, kuid siis palunud toop vett lisaks, sest kuiv muna ummistand neelamise. Ei saa. Siis palund mitte koorida. Ka ei saa. Siis neeland veel kuidagi kümme muna ja siis palund alla. Tuli maksta munade hind ja osta pool toopi viina. Kui arvestame veikseid mune a 50 grammi, on 3 kilo, 500 grammi. Minu isa olnud ka sääl ja arvanud: "Kui oleks antud toop vett, siis oleks Hants neeland kõik." (RKM II 136, 115/6).
Oma isa jutu on kirja pannud rahvaluulekoguja Villem Viirmann (1897-1978), kelle kohta Mall Hiiemäe ütleb hiljuti ilmunud raamatus "Simuna kihelkonna pärimus": "Simuna kihelkonnast pärit Villem Viirmann kuulub sedavõrd hinnatute rahvaluulekogujate hulka, et vääriks enamgi kui ühte ülevaateartiklit."
Helmut Joonuksi 1968. aastal tehtud fotol mängib Villem Viirmann härjasarve. (ERA, Foto 10165).

ERA, Foto 10165

esmaspäev, 12. 11.
Võnnu 1937:
Andke õlut laulijale,
õlut laulu laskijalle –
lauljal lagi palas,
juujal kurku kuijunese!
Joo kurku, kanna kaala,
külläp jala kodu veevä,
põlve kohku kongotasõ,
seere sängü sirutasõ.
Viinakene, vellekene,
õllõknõ õimokõnõ!
Kunas sinno villänd saanes,
villänd saasõ, külländ saasõ?
Ärge viinal vetitage,
ärge õllel uputage!
Ma olõ es'ki õllõ kotust,
õllõpruuli pojanaane,
viinapruuli vellenaane.
Andke viina veedikene,
nabarohtu natukene!
Laulu õllest ja viinahimust kirjutas Kastre-Võnnu vallakirjutaja abi ja põllumees Jaan Moodis oma valla mehe Daniel Lauri laulukladest (ERA II 150, 129 (14)). Daniel Johani poeg Laur teadis ka uuemaid rahvalaule, rahvajutte, kombeid, mõistatusi (ERA, Foto 1776). Jaan Moodist pildistas Peeter Muuga 1937. a. (ERA, Foto 114).

ERA, Foto 1776 ERA, Foto 114

pühapäev, 11. 11.
Häädemeeste 1941: Oma isa ja vanaisa jutustusist olen korduvalt kuulnud, et talumehed on varemini oma puutööd enamasti ise teinud, üks paremini, teine halvemini, kuidas keegi osav oli. Kodus on tehtud harilikult kõik selleaegsed majariistad, nagu voodid, lauad, kapplauad (ehk nagu siin öeldakse: lauakapid), pingid, istmed; sõiduriistadest reed, kelgud, sagedasti ka saanid ja vankrite puuvärk pääle rataste; igasugused puunõud ja muud, mis majapidamises tarvis oli.
Lapsepõlvest mäletan, kuidas isa tegi talvel toas rege, kelku, toobrit või puulusikaid ja samasugune olukord oli teisteski majades. Vankrirataste tegemine on „tundlikum“ töö (s.o nõuab erioskust, –tundmist), selleks on olnud rattameistrid. Mõned lasknud rattameistril terve vankri valmis teha, mõni tellis ainult rattad ja muu puutöö tegi ise. Vanad inimesed nimetasid sagedasti tervet vankrit ratasteks: N. N. lasknud „uued rattad teha“, või „pane obusele vanad rattad taha!“ Vankri- või rattameistrid olnud kohalikud talumehed, kes seda tööd teinud.
---
Mu vanaisa (ta oli sündinud 1830. a. ümber) oli osav nõumeister ja tegi ise kõik puunõud, nagu vannid, panged, kapad, toobrid, taari- ja leivanõud (levalõimed), piimapütid ja lüpsinõud, mis majapidamises tarvis oli, sedasama nägin ja kuulsin ka teistest ümberkaudsetest peremeestest. Minu lapsepõlve ajal oli vanaisa oma talu juba vanema poja kätte ära andnud. Niihästi peremehest poeg kui ka minu isa ei olnud nõutegemises nii osavad, ka oli neil vähem aega, vanaisa tegi nõusid niipalju kui kulus. Plekkpangi sel ajal ei olnud, ei ka metalllusikaid pääle teelusikate. Plekktoobid juba olid, aga taludes olid taarikapad ikka puust, samuti veekapad saunas ja köögis. Puust olid ka lüpsikud, lüpsikapad ja koorekirnud, samuti lusikad ja kulbid. Kõvera otsaga lusikanuga oli igas majas olemas.
Suuri aame, õllevaate ei ole just igaüks teinud, neid teinud pütassepad. Väiksemad nõud tehti kodudes harilike tööriistade abil, pütasseppadel olnud eririistu, nagu uuriraud ja vitsahammas. Vitsad olid varemini ainult puust. Vanataludes on praeguseni põliseid nõusid käevarre jämeduste puuvitsadega ja vanaperemehed suhtuvad üleolevalt plekkvitstesse: „Mis see kiibe, iga aasta roostetab korra läbi.“
---
Neljajalgseid toole pole varemini olnud. Vanaisal olidki veel omatehtud kolmejalgsed leeniga istmed, hästi hargis jalgadega. Leen oli parajast laiast lauast, leenist ja põhjast olid kaunistusaugud läbi tehtud. Oli südame- ja õiekujulisi kaunistusi ja lihtsalt ümmargusi oherdiauke korrapärases asetuses. Lihtsamad istmed olid leenita. Neljajalgset eset kutsuti pingiks. Pink „kõmpas“ ebatasasel alusel, aga iste seisis iga jalaga vastu maad.

Kirja pannud Marta Mäesalu. ERA II 299, 314/8 (40)

laupäev, 10. 11.
Karksi 1960:
Märdi- ja kadripäe pidi pallast liha söömä, sis lääve lamba hästi kõrda.
Kirja pannud Selma Lätt. RKM II 94, 30 (45)
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/mardipaev/item/50312

reede, 9. 11.
Tõstamaa 1936: Mart üppab, Mart kargab, maa müriseb, kare käriseb ...
Kuula Hendrik Jantsonit e Poe Hendrekut (1861–1941) Tõhela külast:
http://kivike.kirmus.ee/meta/ERA-13325-59567-76572
Salvestasid August Pulst ja Herbert Tampere, pildistas Peeter Parikas (ERA, Pl. 20 B2; ERA, Foto 821).

neljapäev, 8. 11.
Jätkub laulu-uurijate konverents Tartus!
Laiuse 1937:
Linnukene mäe peal,
tutikene pea peal.
Ise laulis saksa keeli:
kus minu sukad,
kus minu kingad,
kus minu siidi säärepaelad?
Ma läen pika reisi peale,
kus need kuused kullendavad,
aavad noored aljendavad,
kased valged valuvad,
lepad sirged sinavad.
Lähme, lähme, käime, käime,
käime aga teeda tipulista,
maada maksakarvalista,
rohelista, roosilista!
Lähme’ga viimaks sinna maale,
kus ei kuule kuke ealta,
kuke ealta, kana keelta,
nõdra lapse nutuealta.
Kus ei kasta naine jalga,
naine jalga, ärga sõrga.
Lähme, lähme, käime, käime,
käime teeda tipulista,
maada maksakarvalista,
rohelista, roosilista!
Lähme viimaks sinna maale,
kus see tuul on tua teinud,
vesi palgid veeretanud,
sadu seinad sammeldanud,
udu teinud uued uksed.
Lähme, lähme, käime, käime,
käime teeda tipulista,
maada maksakarvalista,
rohelista, roosilista.
Lähme viimaks sinna maale,
kus toapoiss see sunnib kubjast,
saia tehaks’ valmis lubjast,
hobused need tõstvad naeru,
koerad söövad ahnelt kaeru,
kukk see tuhnis aja peal,
siga laulis penni peal.

Priidu Tammepuu kirjutas pika laulu Imemaale käimisest Reastvere külas Anna Räpilt (ERA II 299, 372/3 (92)). Laulikut pildistas R. Ploom (ERA II 299, 504).
1975. aastal lindistas Kristi Salve katkendi Imemaa laulust Anna minialt Elfriede Räpilt (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn2_2774i.mp3).
7.–9. novembrini toimub rahvusvaheline laulu-uurijate konverents „Lauluks vormitud kogemused: laulmistraditsioonide isiklikud ja kogukondlikud tahud“ (http://www.folklore.ee/regilaul/konverents2018/). Olete oodatud kuulama!

kolmapäev, 7. 11.
Halliste/Karksi 1868: Märdipäevast arvati ka eestulevat aega ja ilma ja öeldi: „Kui Märt must, siis ka lihavõte must, kui Märt valge, siis lihavõte ka valge.“ Kirja pannud Leena Kase. H, Kase 98

teisipäev, 6. 11.
Kolga-Jaani 1932: Ehituspalgid raiuti novembri ja detsembri kuul põhja tuulega ja lastasse maha põja poole kylge, siis puu ei lõhke. Yks isa oli saatnd pojad palkisi raiuma aga mõned palgid jäänd viil teises päevas maha lasta ja siis ei oleva enam olnd põhjatuul. Niid palgid läind seenas lõhki justgu peerud.
Kirja pannud õigusteaduse üliõpilane, hilisem jurist ja arhiivitöötaja Otto Ibius (1904-1975) Soosaare valla Taganurga külast (ERA II 60, 87 (2a)).
Metsatööd Harjumaal Järvakandi metsas on pildistatud 1935. aastal. Fotograaf teadmata. (ERA, Foto 2067).

ERA, Foto 2067

esmaspäev, 5. 11.
Hargla 1957:
Pauliine Pihlak on tark ja armas vanainimene, kes väga hästi mõistab meie tööd. Isa oli tal Mõnistes kooliõpetaja ja hea pillimees. Pauliine Pihlakul on ilus hääl ja suur repertuaar, kuid ta väsib väga kiriesti. Peapõletik on nõrgendanud mälu. Paljud head regivärsid on ununenud. Siiski saame üsna palju lindistada.
Kohtumisest Mõniste küla laulikuga kirjutas Ottilie Niinemägi (RKM II 63, 31). Pauliine Pihlakult olid juba 1930. aastal Herbert Tampere ja Eduard Oja laule fonografeerinud. 1957. aastal lindistas Tampere Pauliine Pihlakult muuhulgas tantsulaulu, mida Eduard Oja kasutas oma koorilaulu “Kangakudumine” allikana (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn2_83d.mp3). Tampere pildile jäi Pauliine Pihlak koos folkloristide Erna Tampere ja Ottilie Niinemäe ning oma tütretütre, rahvaluulekoguja Helje Kindmaga (ERA, Foto 2831).

ERA, Foto 2831

pühapäev, 4. 11.
Torma, Kasepää k 1987: Kes tahtis kõike kuulata ja küsis ühtelugu uudiseid, siis hakati hurjutama: ära ole nii uudishimulik, kõrvad jäävad nõrgaks. RKM II 399, 193 (16)

laupäev, 3. 11.
Viljandi 1937:
Mispärast on koeral käpaalused karedad ja kassil siledad.
Kass oli leiva tulle viskand ja koer olli välja tõmmand käpaga – sellepärast on koeral käpaalune kare ja kassil sile.
Jutustanud Marie Vender, kirja pannud August Mikk. ERA II 177, 484 (47)

reede, 2. 11.
Tarvastu 1889: Hingede päev peetakse isi äranes tähtsaks, tapetakse sel päeval lambaid ehk siga ja keetetakse värsket, see on: süiakse verikäkke ja mõteltakse hingama läinud armsade pääle, kes nüüd nägemada näol käima tulla omaste juure taevast.
Kirja pannud põllumees Jaak Käger (Kägar), eluaastad 1865-1933 (H II 25, 321 (37)). Mulgimaa mitmekihilist hingedeaja ja -päeva kombestikku kirjeldasid mitmed Jakob Hurda kaastöölised.

ERA, Foto 2073

neljapäev, 1. 11. 2018
Märgatud eile Tartus, Elvas, Tallinnas, Nõmmel ja Koppelmaa külas! Lõigatud köögivilju jäädvustasid Liina Saarlo, Liisi Elken, Kaspar Koort, Eve Barnabas ja Pille Niin.

kolmapäev, 31. 10.
Kärla 1889:
Kolm on neid, mida kõrv ei taha kuulda, need on: emase ihkumine (hõiskamine), lehma möiramine ja kana laulamine; ja neli, mis ei tää uskuda: naest, kui sa ise tema seltsis ei ole, laeva mere ääres, Jumala ilma ja lapse perset; ja üks, mida süda ei suuda kanda: kui see, kes sinu võlglane, sinu vastu suureline on.
Kirja pannud Tõnis Jank. H II 18, 831 (81)

teisipäev, 30. 10.
Rahvaluulearhiiv saab tagasi käsikirjakogu ERA, Rootsi!
Risti 1929: Siin rääkisid yks aasta. Saaremehed [s.o. Pakri saare] olnud Soomes. Siis olid ju niisugused pisikesed laevad. Istund kaua Soomes. Tuuled olnud vastu. Olnud kaua. Yks laplane tulnud sinna - "Mis te nii kaua siin magate?" - " Ei ole tuult." - "Mina tahan teile tuult teha." Andnud saaremeestele paela. Paelal olnud 3 sõlme. Mehed teind esimese sõlme lahti, olnud hää tuul, hää alla tuult. Teind teise ka - veel parem. Yks ytelnud: " Teeme kolmanda ka lahti." Kolmas tahtnud ära lämmutada. Nii kange tuul olnud. Jutustanud Jyri Samberg, 68-aastane eestirootslane, Kurksi küla Käärdi (Sjättas) talu peremees. Kirja pannud Paul Ariste ja märkinud jutustaja kohta: "Kõneleb hästi eesti keelt." ERA, Rootsi 1, 83/4 (3).

esmaspäev, 29. 10.
Räpina 1921:
Mul ol´l naane natukene,
tiburetsa tillukene.
Läts tä suuho sohvikulle
jõõ veerde jõhvikulle.
Sääl tä upo ubalehte,
sääl tä katte kastehaina.
Sääl mä otse upikalla',
sääl mä käve käpikalla'.
Vahesõnana iga rea järele “hüä no häh!”
Pisikese naise marjakorjamisest kirjutas Eisenile Oskar Parmasson (E 51898).
Vetteuppunud jõhvikat Meenikunno rabas pildistas Liina Saarlo (ERA, DF 35430).

ERA, DF 35430

pühapäev, 28. 10.
Simuna 1940: Simunapäev on Simuna kiriku ehitamise lõpetamise päev. Nõnda kõneleb vanarahvas. Simuna kiriku ehitand keegi Siimon ja samuti nagu Oleviste kirikut. Sellest saanud siis simuna- või siimunapäev.
Kirja pannud Kalvi Johannes Õis. ERA II 279, 254 (35)

http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/simunapaev/item/49654

laupäev, 27. 10.
Tartu 1935:
Õige kell
Üks mängijatest viiakse kõrvale. Teised lepivad omavahel kokku, kes teeb õige kella häält. Teised kõik teevad valet, kuid siiski ometi kellahääle moodi. Nüüd kutsutakse arvaja tagasi. See hakkab arvama, missugune teeb õige kella häält. Kõik teevad sel ajal häält, aga ükskõik missugust – ainult üks teeb õiget häält. See mängija peab niikaua arvama, kuni leiab õige. Arvab aga ta mõne teise kohta, siis hakkavad kõik naerma. Mängukirjelduse kirja pannud Velda Näping. ERA II 98, 518 (5)
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/2991

reede, 26. 10.
Tallinn 1940: Juuresolevad lehed ("Jumal hävitab Tallinna 1940") leidsin
24. V 40 oma kirjakastist.
O. Kallas
Tallinn, Pärnu mnt. 23.
Oskar Kallase paberite hulgast leitud ümbrik lehekestega on ERAsse jõudnud 1997. aastal (EFA I 28, 193/5)
Jumal

neljapäev, 25. 10.
Läti, Lutsi (Ludza) maakond, Nirza v, Greki k 1893:
Ol´ susi, ni lambuke. El´l na kui kaua, sai külm talv – susil käpa külmase. Lamm: Sääme tare. Susi ei taha. Lammas sääd villa tare, susil jääst.
S-l ilus, aga külm, L-l karvane – a lämmi.
Sai päev, sulas ära S-i tare. /…/

Jutustanud Anna Bul’, muinasjutuvestmisest märkmed teinud Oskar Kallas. EFAM, Kallas, M 2.

Avaldatud Oskar Kallase poolt muinasjutuna „Hunt ja lammas" kogumikus „Kaheksakümmend Lutsi Maarahva muinasjuttu“ (1900). Taasavaldatud väljaandes „Vaese mehe õnn. Muinasjutte Lutsimaalt.“ Koost. ja toim. Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan. Tartu: EKM Teaduskirjastus 2018:
Oli hunt, oli lambakene. Elasivad nad kui kaua elasivad – tuli külm, tuli pakane talv. Hundil käpad külmavad. Lammas ütleb hundile: „Kuule, hundikene, ehitame maja, siis on kohta, kuhu külma eest lähed!“
Ei hunt viitsi. Lammas ehitab enesele onnikese, sooja, villast onnikese, hunt teeb enesele viimati jääst. Hundil onn ilus, aga külm, lambal karvane – aga soe. Sai päev, sulas ära hundi onn.
Tuli hunt lamba ukse taha: „Lambakene, lambakene, lase sisse, külm kallal, lase kas ninagi soendada!“
Lammas laskis hundi nina sisse pista.
„Lase, lambakene, kõrvad ka!“
Laskis lammas kõrvad ka.
„Oi, lambakene, anna esikäppadele ka kohta, ära võtab külm otsast!“
Andis lammas kohta esikäpilegi.
„Lammas, lambakene, ega sa külgedele sooja keela?“
Lammas lubab küljed ka tuppa.
„Oi, lambakene, kallikene, anna tagukäppadele ka luba!“
Lammas võttis tagukäpad ka sisse. Hunt soendas, soendas, tükkiski tuppa, läks ära ahju pääle.
Sai õhtu, hakkab hunt ahju päält: „Utekene, utekene, tule mu juurde magama!“
Lammas vasta: „Maga aga, maga, mul lusikad pesemata, kuut´sli präädmältä (koonal ketramata), palju tööd veel teha. Kui valmis, küll siis tulen.“
Hunt ootab, ootab – uinub magama. Ärkab öösel, otsib lammast, otsib. Kui oleks leidnud, oleks söönud ka. Aga lammas oli ära peitnud, oli ära läinud pühkmekasti alla. Hommikul lammas naerab: „Susi ot´se, susi nuhke, löva-as susi lammast.“ (Hunt otsis, hunt nuhkis, ei leidnud hunt lammast.)
Hunt magas päeva otsa kui kott. Õhtul hakkab jälle lammast enese juurde meelitama: „Tule, utekene, mu kaissu magama!“
„Tule ma ühtigi veel. Koer mul sööta, leib sisse seada – kui valmis, küll siis tulen.“
Hunt otsib öösel, otsib – ei leia ühtigi: lammas oli leivalõime all. Hommikul jälle lammas naerab hundi välja: „Leivaküna all olin, sa ei leidnud!“
Tuleb kolmas õhtu, juba hunt kutsub lammast magama, aga see ikka surje (vägisi) vasta: „Tööd veel palju, ei ole aega. Pärast tulen!“
Öösel hunt otsib pühkmekastid läbi, otsib leivakünad – ei leia ühtigi – lammas oli ära läinud tubakapajakese alla. Hunt heidab magama jälle.
Läheb lammas metsa, korjab kõiksugu punaseid marju, võiab ära kõik keha. Siis võtab kaks vitsa, läheb akna alla, ise hüüab: „Kui murri muu’ soe’, nii murra s´oo soe!“ (Kui murdsin muud hundid, nii murran selle hundi!)
Hunt kuuleb seda, näeb: verine loom akna all. „Ega nüüd hääd ole, saaks aga hingega minema!“ – Hüppab uksest välja.
Lammas talle kepiga mööda laudjast, ajas hundi metsa, ei see tulnudki enam tagasi.
Aga lambakesel üksinda hää oli elada. http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=96

kolmapäev, 24. 10.
Paistu 1967: Kelle laps, selle nimi. – See tähendab, müüja ütelgu kauba hind.
Kirja pannud Marie Helimets. RKM II 244, 58 (4)

teisipäev, 23. 10.
Palamuse 2018: See on mul väga tore kaaslane... Kuremaa veski ja veskimehe Priidu Raudkatsi jutud said üles võetud 15. oktoobril. Filmis Janno Simm (ERA, EV 314).

esmaspäev, 22. 10.
Palamuse 1892:
Hellakene vennakene
tegi mul koodi kuslapuusta,
koodivarre vahtarasta.
Käskis koodile kuluda,
rehavarrele vanada.
Mina olin maani kavala:
lõin ma lapiti ladeta,
lõin ma servi seina mööda,
paugu paljast maada mööda -
katki koodi kuslapuuse,
koodivarre vahtarase.
Laulu rehepeksmisest saatis Eisenile Helene Maasen Kaareperest (E 52141). Rehepeksutalgulisi Soomevere külast pildistati 1937. aastal (ERA, Foto 10946).
Oktoober oli rehekuu ( http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/oktoober/)

ERA, Foto 10946

pühapäev, 21. 10.
Jüri 1897: Kes küll kirikus käib, aga ometi sellest õpetust ei võta ega oma elu ei paranda, selle kohta üeldakse, et ta käib kirikus teisa vatamas ja iseennast näitamas. Mujal käimise kohta paljut nõnda ei üelda.
Kirja pannud Jaan Saalverk. H II 58, 196 (42)

laupäev, 20. 10.
Kullamaa 1965: „Ei karda katkist kuraditki!“ – Väga julge.
„Ärme öösel surnuaiast läbi lähme.“ – „Mis sääl on? Ma ei karda katkist kuraditki.“
Kirja pannud Johannes Nurme. RKM II 205, 104 (78).

reede, 19. 10.
Kanepi 1997: Ma istu siin ja suumulguga keedä paksu putru.
Nii ütles 1908. aastal Rõuge kihelkonnas Haanjas sündinud, vahepeal aastaid Lätis ja Karulas elanud jutustaja Hella Ilves rahvaluulekogujale. Ja jutu lõpetuseks: Ämp ei süü, ämp ei juu, ämp ei lausu sõnnagi!
EFA I 21, 14 (61-62).

neljapäev, 18. 10.
Jõelähtme 1937:
Olge terveks õllesepad,
kes need kolmed kokku pannud;
esiteks vesi see vedela,
teiseks magi see magusa,
kolmandaks vihad umalad.
Vaat sie võttis mieled mieste piast
ja puoled mieled poeste piast
ja tanud targa naiste piast.
Sial mehed mütsata mürasid,
naised tanuta tantsisid,
poisid puolele küllakille.

http://folklore.ee/era/pub/files/heli/ERA_Pl_67A2.mp3

ERR saates "Luukapäev" kõlavad ka helisalvestused Eesti Rahvaluule Arhiivist: õlleteost ja -joomisest laulab Hindrek Tamm Nehatu valla Iru külast. Hindrek Tamme teisi laule saab kuulata "Eesti rahvamuusika antoloogia" veebiväljaandest https://www.folklore.ee/…/rahvamuus…/ee/Esitaja-Hindrek-Tamm Hindrek Tamme laule heliplaadistasid 1937. aastal Riigi Ringhäälingu stuudios August Pulst ja Herbert Tampere. http://arhiiv.err.ee/guid/201005120205005010010002081001517C41A040000005020B00000D0F069398

kolmapäev, 17. 10.
Iisaku, Tudulinna k 1889:
Kuidas lükkad, nõnna lähäb; kuda tõmmad, nõnna tuleb.
Kirja pannud Dietrich Timotheus. H II 7, 792 (79).

teisipäev, 16. 10.
Anseküla 1891: Mihklipäevast kunni kadripäevani need esmaspäevade õhtud kutsutakse hingeõhtuteks. Need õhtud peeti pühaks, ei tohitud tööd teha.
Friidu Peetersi kirjapanekud saatis Jakob Hurdale Karl Loiken. H II 41, 418 (51).
Soojast udusest hingedeajast loe Eesti rahvakalendri veebiväljaandest: http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/hingedeaeg
Sügisest vaikelu Juku talu õuel Mõisakülas Juuru kihelkonnas pildistas 10.10.2009 Pille Vahtmäe (ERA, DF 14288).

ERA, DF 14288

esmaspäev, 15. 10.
Jaani 1892:
Olin mina orjas, käisin karjas,
olin mina Ollandil sulaseks,
linterlanter lambapoisiks,
kilterkalter karjapoisiks.
Mis moole palgaks pakuti?
Lammas laugi tallega.
Ei mina leppind sellega:
olen teenind, teenin veel,
teenin teise aastani!
Olin mina orjas, käisin karjas,
olin mina Ollandil sulaseks,
linterlanter lambapoisiks,
kilterkalter karjapoisiks.
Mis moole palgaks pakuti?
Lehm leedi vasikaga.
Ei mina leppind sellega:
olen teenind, teenin veel!
Olin mina orjas, käisin karjas,
olin mina Ollandil sulaseks,
linterlanter lambapoisiks,
kilterkalter karjapoisiks.
Mis moole palgaks pakuti?
Kihelkond oma kerguga.
Ei mina leppind sellega:
olen teenind, teenin veel!
Olin mina orjas, käisin karjas,
olin mina Ollandil sulaseks,
linterlanter lambapoisiks,
kilterkalter karjapoisiks.
Mis moole palgaks pakuti?
Iir mära varsaga.
Ei mina leppind sellega:
olen teenind, teenin veel!
Olin mina orjas, käisin karjas,
olin mina Ollandil sulaseks,
linterlanter lambapoisiks,
kilterkalter karjapoisiks.
Mis moole palgaks pakuti?
Mõisa oma vallaga.
Ei mina leppind sellega:
olen teenind, teenin veel!
Olin mina orjas, käisin karjas,
olin mina Ollandil sulaseks,
linterlanter lambapoisiks,
kilterkalter karjapoisiks.
Mis moole palgaks pakuti?
Külatüdruk küljega.
Jah-jah-jah mina lepin sellega!
Võõrsil teenimise ohtude oskuslikust ületamisest kirjutas laulumängu üles Pahila külast köster-kooliõpetaja ja kirjamees Villem Rattur, laulu saatsid Hurdale üliõpilased Johann Keerig ja Jakob Ilves (H II 35, 105/7 (66)). Kõinastu laiu lambakarjust Mare Lemberit pildistas Richard Viidalepp 1937. aastal (ERA, Foto 1057). Pildile jäi ka Marta Viidalepp, laste ja koera nimesid pole kahjuks märgitud.

ERA, Foto 1057

pühapäev, 14. 10.
Põlva 2013:
Sügismäng
Lõbusa muusika saatel liigume paarides hüpaksammuga lasteaia õues. Muusikaliste pauside ajal kuulevad lapsed kolme sõna: sügis, seeneke, kitseke. Kui mängujuht hüüab: "Sügis!", siis mängivad lapsed tuult ja puud, üks paarilistest on tuul, kes puhub, ja teine on puu, kes tuule käes liigub ja õõtsub. Kui hüütakse: "Seeneke!", siis üks paarilistest kükitab ja teeb kätega seenekübara, teine korjab seeni, korv käes, kummardub ja paneb korvi ning otsib seeni. Sõna "kitseke" ajal annavad lapsed paarilisele käed ja tantsivad ringselt kohapeal hüpaksammuga.
Endaloodud sügismängu kirjelduse on arhiivi saatnud Urve Vares. ERA, DK 120, 14. http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/4550

laupäev, 13. 10.
Rannu, Uniküla 1930: Kui laits sünnib, sis visatas penile leibä, sis penid sedä last ei pure.

reede, 12. 10.
Jõhvi 1938: Vananaiste tramp. Rahvamuusika plaadistamisel Riigi Ringhäälingus mängis 60-aastane Ruuben Kesler (Kessler). ERA, Pl. 75 B3. Kuula: https://kivike.kirmus.ee/ERA-11339-36334-95895 Fotol on ta esinemas hr. August Pulstile kodumaja juures Vasavere külas 1938. a. kartuli noppimise päeval. Foto annetas arhiivile Ruuben Kesleri kasutütar Asta Randmäe. ERA, DF 1780. ERA, DF 1780

neljapäev, 11. 10.
Läänemaa 1874:
Kuulsin kulla oigavat
ja surmahäda kaevavad,
läksin külasse kuulama:
külas on surnud vanapoissi,
valdas kaksi valget kassi.
Kus neid maha pidi maetama?
Meresse mädaporisse,
aja taha allikasse,
sohu suure sopaauku -
need ei kõlba kirikuaeda.
Kes seda poissi takka nuttis?
Susi seal nuttis suurisilmi,
hunt seal haua ääre peal,
karu seal haua kalda all.
Laul vanapoisi matmisest pori sisse on üles kirjutatud täpsemaid andmeid lisamata (H I 4, 189 (21)). Fotod Karuse kihelkonna Saastna küla Porimäest, arvatavast Rootsi kuningas Ingvari hauast, tegid 1936. a Alfred Samet, 1968. a Regina Praakli, 1997. a Mari-Ann Remmel ning 2012. a Jüri Metssalu (ERA, Foto 1602 ja 8483; ERA, VF 1399; ERA, DF 33748).
Oktoober on porikuu (http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/oktoober)

ERA, Foto 1602 ERA, Foto 8483 ERA, VF 8483 ERA, DF 33748

kolmapäev, 10. 10.
Ambla 1895: Mari ei kuku enne puust, kui ta küps on.
Kirja pannud Jakob Tannenthal. H III 23, 250 (48).

teisipäev, 9. 10.
Pühalepa 1954: Hiidlastel oli köige rohkem 25 ha maad. Igas paikas käisid ikka mehed suuremaal tööl. Pöld oli naiste asi. Sis olid adrad köik platsis. On ka adradel sulg peal - see on pand, mis ulatub käsi puust puuni, mille külge tulevad aisad.
"Võitluse" kolhoosi sepp August Paes tutvustas vanaaegseid tööriistu TRÜ tudengitele Hilja Kokamäele, Helja Jõgisele, Laine Loogile ja Salme Lubile. Fotol on ühekäe ader naistele. EKRK I 5, 547/8, 550.

EKRK I 5, 550

esmaspäev, 8. 10.
Paistu 1895:
Mistes nii ilma udsutse,
mistes taevas tohmatedu,
mistes nii pime pisare,
mistes nii sage sagare?
Velitse viha piave,
sõsariku sõimeleve,
kälütse kärä kõneli:
velitse viha piave
üte nurme nurga pääle,
sõsariku sõimeleve
üte kirju kirstu pääle,
üte veimevaka pääle.
kälütse kärä kõneli
üte ristilatse pääle,
üte vaba vaimu pääle.
Uduse ilma põhjustest Holstre vallas kirjutas Hurdale rändraamatukaupmees ja kirjastaja Jaak Reevits (H I 7, 474 (12)). Hommikust udu Heimtalis pildistas ja saatis „Minu maastike“ võistlusele Tuuli Reinsoo 2015. aastal (ERA, DF 29207).

ERA, DF 29207
H I 7, 474

pühapäev, 7. 10.
Pilistvere 1894: Pisikene pille-rille, madaluke malle-ralle, istub soos künka otsas, paistab külge vastu päeva?

laupäev, 6. 10.
ERA kohapärimuse töörühma 20. tööaastat tähistatakse väljasõiduseminaril Alam-Pedja looduskaitsealal Palupõhjas!
Puhja v, Palupõhja k (Puhja khk) 1988:
11. juuni on laupäevane päev ja meil ettekavatsetud sõit Puhja kihelkonna põhjaservale. See on Palupõhja, kus kõik tahaksid ära käia. Rekus parvevahti pole, ei saa üle Emajõest. Meie otsustame sõita läbi Tartu Laeva kaudu ringi. 74-aastana Ella Utsal elab Emajõe käärus – vana jõgi on siin nagu väike järveke. Meiega on Einar Sinijärv, kaasas värske videomagnetofon. Einar tahaks kohe ekspromt filmida rahvaluule küsitlemist. Ise arvan, et see ei kuku hästi välja: kui seltskond ümberringi, kui üldse ei tea, mida siit saada võib. Päris sissesöötmisele võib minna veerandtund. Saabki „Uher“ õuest tuppa, teised jäävad ümber maja uudistama ja meie toas rahvaluule-teemade poole pürgima. Tulevad mõned ilusad memoraadid nägemusest surma ettekuulutajana. Kui õues puuriitade juures istet võtame, palungi seda uuesti rääkida, et teised samuti teada saaksid. Einar saab oma filmi ja vähe aja pärast toimub juba selle vaatamine. Paistab, et perenaine jääb vastvalminud ðedöövriga rahule ja üldse on ta rahu ise, nagu käiks siin vesiste luhtade taga iga päev seltskond videofilmi tegemas. Minule on see selle ekspeditsiooni kõige elamuslikum päev, seda loodusmaastiku pärast. Heameelega jääksin kauemaks, kuid irduda vist ei sobi.
Paar päeva hiljem kisub miski mind jalgrattaga Reku parveni sõitma. Ja näe, parvevaht Kalju Ilves, Eduard Ilvese vennapoeg, ongi terveks saanud ja tööl. Selgub, et tunneb Kirjandusmuuseumist Ene Trummi, olnud koos sanatooriumis, käinud külaski. Utsali Ella tuleb jalgrattaga Puhjast, tuleb ka üks auto. Parvevaht tõmbab mootori raginal käima, sild Emajõel hakkab pikkamööda paigast võtma… Sõidan minagi parvega üle ja tagasi, tundmata huvi teispool jõge asuvate suvilate vastu. Jala Palupõhja minna tahaks küll. Nemad seal sõidavad paadiga mööda veeteed ja Tallinnast on siin käinud küll televisioon, küll filmimehed (kotkapesa), aga ka migrantide hordid, kellest jääb järgi reostatud jõekallas ja räämas toad tühjaks jäänud majades.
Mall Hiiemäe kogumispäevikust. RKM II 414 688/90.
Samal ekspeditsioonil tehtud fotodel:
Palupõhja küla. Foto: Kadri Peebo (Tamm) (ERA, Foto 14541)
Reku parvevaht Kalju Ilves. Foto: Mall Hiiemäe foto (ERA, Foto 14517).

ERA, Foto 14541

ERA, Foto 14517

reede, 5. 10.
Kunda l (Viru-Nigula khk) 1994: Õpetajate päeva tegime Kunda I Keskkoolis teistmoodi. Tavaliselt on nii peetud, et õpsid on õpilased ja meie oleme õpetajad, aga see kukub läbi, sest „õpilased“ ei tule tundi ja „õpsid“ ka ei tee kaasa. Siis me tegime kehalist kasvatust. Hommikupoolikul tegime õpilastega tavalise spordipäeva ja pärast lõunat õpetajatele spordipäeva. Mina veel tegin kuulutuse. See on mul praegu alles. Sinna panin, et: „Ilmumine kohustuslik“ ja: „Kaasa võtta osavõtjakaart“. Me mõtlesime, et kooli koristajad ka tulevad, aga ei tulnud. Toetajaasutused olid üles loetud ja isikud joonistatud. Loosung on: „Artius, Sitius, Fortius!“ Toetajad: Est-Finn Kompanii, Eesti Taara, I Keskkool, Kunda tselluvill, Männiku kauplus (see on ainuke, mis tõsi on), Kalevipoeg, Žiguli, Viinapood. Isikutest, mis siia joonistasin, esimene kõige ees, tuli direktori nägu, selle ma pidin ära sodima, et pahandust ei ole. Ja see mutt, kes tee ääres seisab ja kaasa ei tee, see tuli ka ühe õpsi nägu. Seal olid niisugused alad, nagu ujulestade kaugushüppamine ja hüppenööriga 100 meetri jooks. Siis oli saapavise. Sõda oli sellega, et ei leidnud kuskilt saabast ja siis lakast leidsin ühe ja värvisin ära oranžitriibuliseks. Praegu on see klassis üles riputatud, sinna pannakse igasugused ägedad asjad. --- Meil olid auhinnad kõik ja. Puust medalid, kus olid kirjutatud hästi ajuvabad killud peale. --- Igaljuhul olid nad mingi vanasõna ja kaasaja ütluse kokkumiksitud variant. See oli seatud selle spordialaga sobivusse. --- Igal alal oli kolm võitjat. Siis oli autasustamine ja siis olid lilleneiud. Neil olid tehislilled tehislille ja õige lille vahepealt, krepp-paberiga seotud ja medalid kandikute peal. Õpsid ulusid ja nutsid, et nemad ei võitnud. Mina olin liputõstja.
Jutustanud Tambet Tõnissoo, kirja pannud Mall Hiiemäe. RKM II 463, 44/8 (5). Ilmunud Mall Hiiemäe raamatus „Virumaa kalendripärimus“ (2018), lk 188–190.

neljapäev, 4. 10.
Kullamaa 1880:
Südamest auustatud Eesti Kirjameeste Seltsi president J. Hurt!
Teie auväärt soovitava palumise peale oleks minu püha kohus olnud juba ammugi vastust saata, aga seesugune korjatav materjal on aega viitnud ja osast isaisad seda kalmu künka alla viinud, kellest veel vähe riismeid järele jäänud, millest mõned Teie kätte saadan. /---/ Palun siis oma väikest korjandust vastu võtta, mis küll suuremat seda korjamise vaevagi ei maksa, sest et midagi tummakat isadest pärandust ei ole seekord saada.
Seda jään alandlikult paluma Teile südamlikku tervist soovides koolmeister J. Weidermann
Sellised tagasihoidlikud saatesõnad lisas oma 11-leheküljelisele korjandusele Üdruma kooliõpetaja ja seltsitegelane Jaan Veidermann 11. veebruaril 1880. aastal (H II 58, 345/55). 10 aastat hiljem saatis ta Hurdale veel 55 rahvalaulu. Fotol on Jaan Veidermann Üdruma meeskoori keskel 1896. aastal Haapsalu esimesel laulupäeval (ERA, DF 100). Foto on trükitud Jüri Uustalu raamatus "Lehekülgi Kullamaa kultuuriloost" I (Haapsalus, 1969).

ERA, DF 100

H II 58, 345.jpg

kolmapäev, 3. 10.
Lüganuse, Irvala k 1962: Magaja kassi suhu jookseb vahel ka iir (Saab laisk ka kogemata kombel, vai perib midagi.)
Vanasõna kommenteerinud Liisi Rikka, kirja pannud Aino Källo. RKM II 200, 444 (8)

teisipäev, 2. 10.
Maarja-Magdaleena 1983: "Armastan sügise tumedaid pilvi". Valsi mängis kandlel 53-aastane Laine Tross Uhamardu külas Sopi talus. Salvestasid Ain Urbel ja Mall Hiiemäe. RKM, Mgn. II 3717 (7). Foto tegi Mall Hiiemäe (ERA, Foto 13553). Kuula: https://kivike.kirmus.ee/meta/ERA-17178-43029-12930

ERA, Foto 13553

esmaspäev, 1. 10. 2018
Märjamaa 1937:
Ei see tohi tõest laulda,
sii on kuulajad külassa,
linnu laskijad linassa,
pardi laskijad pajussa!
Kubjas külas kuulamas
ja härra mõisas mõistemas:
"Kust see laps need laulud võtnud?
See on olnud laulu koolis,
laulukoolis ja laste mängus!"
Mina aga mõistsin, kohe kostsin:
"Ei ole olnud laulu koolis,
laulu koolis ja laste mängus!
Ma olen olnud töö koolis,
töö koolis ja töö mängus.
Mina aga külv’sin jõe kelvad
ja äestasin jõe ääred.
Lood mina võtsin lutsu suust
ja laulud latika ninasta,
sõnad särje soomusest
ja viisid vimma keele pealt!" Laulude õppimisest kaladelt laulis 94-aastane Mari Elbing Orgita külast (ERA II 147, 13 (1)). Tema järeltulija, Lääne ringkonna kodutütar Rosina Lundt kirjutas üles üle saja Mari laulu – nii regilaule kui uuemaid. Seitse Mari Elbingu laulu jäädvustas vaharullidele Herbert Tampere (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/ERA_Fon_536b.mp3). Fotol on Mari Elbing oma nelja põlve järglastega (ERA, Foto 1363).

ERA, Foto 1363

pühapäev, 30. 09.
Haljala 1893: Kui luigäd madalalt lendavad, siis tuläb madal talv (see on vähä lund). Kui luigäd kõrgält lendavad, siis tuläb sügav talv (see on palju lund).
Kirja pannud Isaak Lootus. H II 38, 273 (20–21)

laupäev, 29. 09.
Kose 1941: Mihklepäeval ei tohi „Mihkel“ ütelda, muidu külm võtab talvel kartulad ära.
Kirja pannud Gustav Sommer. ERA II 292, 294/9 (5)
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/mihklipaev/item/49286

reede, 28. 09.
Viljandi 2007: Lõngused liiguvad ringi pikkade ameerika autodega või motoratastega, mis ei pruugi olla just "Harley Davidson". Rockereid ei tohi segamini ajada rocki viljelevate muusikutega, need on kaks erinevat mõistet. Lõngused on tavaliselt ka "pahade poiste" kuulsusega. Peale selle on neil oma eripärane stiil. Seljas on neil pommitajajakid, ühevärviliste suurte rinnataskutega triiksärgid ja pikad valged või põiktriibulised sallid. Jalas nahkpüksid või teksased, mis on tihti üles keeratud, heleda äärega ja lisaks motorattasaapad.
Carl Robert Jakobsoni nim. Gümnaasiumi õpilase Nele Narise rahvaluuleolümpiaadi uurismistööst "Folkloor tänaval". ERA, KK 432.

neljapäev, 27. 09.
Rapla 1928:
Tõnis Aro ei avaldand mulle midagi. Olevat ju ununenud need vanad tarkused. Aga tuli minuga kaasa Nurme tallu Kabala-Suurkülas, kus peremees ka vana inimene ja lauluinimene.
Kooriti parajasti rehavarsi. Vanamees piibuga ja nooremaid poisse ka. Esialgu kõneldi muidu ilmast ja maast. Vanamees vist isegi mõistis, miks ma tulnud, minuga kaasatulnud juhtis ka sellele tähelepanu. Kui juttudesse tekkis paus, ütles vana: „Eks astuge kambri. Ma tulen ka järele. Vaatame ehk tuleb veel meele mõni laul.“
Tuli varsti meile järele. Pakkusin paberosse, mis mul oli kaasas. Tuli laul laulu järele. Katsusin tuletada meele, kuidas oskasin. Kahju, et polnud seks mingisugust nimestikku.
Kohtumist 66-aastase regilaulikust taluperemehe Mart Uustaluga kirjeldas tudengina oma kogujatee alguses Richard Viidebaum (ERA II 6, 56/7). Fotol on Mart Uustalu koos naabriperemeestega (ERA, Foto 62).

ERA, Foto 62

kolmapäev, 26. 09.
Hanila 1968/71:
Jumal kõrges, keiser kaugel. – Jumal ja keiser olid kohtumõistjad, aga et nääd kõrges ja kaugel oo, siis abi ja julguse õigust ei ole loota. Kedast see keiser või jumal enne ädast oo väl´la aidan, ikka isi oma jõuga tuleb elada.
Vanasõna seletanud Ida Aavekukk. RKM II 292, 140/1 (193)

teisipäev, 25. 09.
„Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse“ – nüüd veebiväljaandena!
Muhu 1975:
Till-lill lippu linnassid,
linnassid, linnassid.
Harju kukel kannussid,
kannussid, kannussid.
Meil põle kukke tarviski,
tarviski, tarviski,
meie kana muneb muidugi,
muidugi, muidugi. [video]
Laulumängu esitasid Pauline Vapper, 1904–2004; Akiliina Noor, snd 1909; Adeele Sulane, 1917–1994; Iisa Tuulik, 1915–2004; Juulia Äkke, 1898–1980; Raissa Vaga, 1906–1993; Hellen Äkke, 1932–2014; Akiliina Osa, 1910–1994; Bärni Tuulik, 1914–1980 Suuremõisa k. Salvestasid I. Rüütel, E. Tampere, V. Ojanurme, O. Kiis.
Film: ERM, F 52; heli: RKM, Mgn II 2698 b [28]. https://www.folklore.ee/pubte/eraamat/muhu/ee/video-till-lill-lippu-linnassid

esmaspäev, 24. 09.
ERA 91!
Eesti Rahvaluule Arhiivi asutamine 1927 tähistab Jakob Hurda surmaga 1907 ripakili jäänd kavakindla ja sihiteadliku tegevuse uuestijatkamist eesti rahvaloomingu kogumiseks, korraldamiseks, väljaandmiseks ja uurimiseks. Juhuslikust nipitsemisest, asjatundmatust näpitsemisest, võõraste hoolekandest – nendest tahame nüüd lõplikult vabaneda. Kui seejuures tuleb väärnähetele pihta anda ja segajaid korrale kutsuda, siis teeme seda kindlasti ega karda ühtki kokkupõrget nõudlikumate normide ja kõrgema taseme kättevõitmiseks meie vanavara-vallas. Eesti Rahvaluule Arhiiv, see ei ole kaugeltki ainult eesti rahva endispõlve luule, vaid ka usu, teaduse, keele, vaimulaadi ja suurel määral isegi ajaloo varaait. See on varaait, mis kohustab meid täiel määral arvestama tõsiasja, et eesti rahva omapärase kultuuri kandejõud ei ole sugugi ainult tänapäeva hariduses ega paari viimase sugupõlve saavutustes, vaid selle tõeline põhi juurdub aastasadu ja isegi -tuhandeid vanast loomingust, mille on meile pärandand nimetute tarkade ja teadjate, laulikute ja leelutajate pikk rida läbi aegade hämara. Ja nagu minevikus eesti rahva elujõud ja vaimusuurus on väljendund lihtsate ja argipäeva askeldustega ülekoormatud mass-inimeste kaudu, sedasama sugupõlvede pühitsetud traditsiooni jatkaku ka tänapäeva massi hulgas teotsevad ja oma ümbrust sütitavad tulihinged, jatkaku seda suurema andumuse ja vastutustundega, mida enam raskusi ja pettumusi peaks pakkuma meile tegelik elu!
Oskar Loorits, „Saatesõnaks“ („Rahvapärimuste Selgitaja“, nr 1; 1936).
Fotol Oskar Loorits 1935. a. sügisel. ERA, Foto 8400.

ERA, Foto 62

pühapäev, 23. 09.
Kihelkonna 1947: Sügisasa pööriba omiku lehmi välja lastes viska igaühela vassagu käega soola silmada vahela, siis tilkuvad jõuluni välja.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/sugisene-pooripaev/item/49233

laupäev, 22. 09.
Halliste 1888: Madisepäe. Sellel päeväl peavet kik matikse ja uisa oma pessä ära pugeme, mikeperäst sedä päevä ka matusepäeväs nimetetäs.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/sugisene-madisepaev/item/49220

reede, 21. 09.
Jämaja 2008: Suur Tõll oli Vanapaganale nii kangest akand pinda käima, et see pannud eest plagades ära. Ja tulnud nüüd Sõrve - jooksuga. Siis järsku arvand, et ju nüüd küll on ja jäänud ühe kivi peale siis kükitama, noh, inge tõmbama, eksole. Need on nüüd ta kabjajäljed, need suured... /--/ Ja need on need, kuhu igitilgad kukkusid, need augud.
Eldur Seegel näitab Eda Kalmrele kuradikivi Sõrves Kaunispe külas. Pildistas Külli Trummal.

ERA, DF 3708

neljapäev, 20. 09.
Pöide 1956:
Marie Kivi on 82-aastane astmahaige vanake. Juba kaks aastat on ta lamanud voodis. Ta räägib hingeldades ja vaevaliselt, kuid kõigest hingest tahab meile laule ette öelda. Mälu ja kuulmine on tal veel väga head. Marie Kivilt saame selliseid ehtsaid regivärsilisi rahvalaule, milliseid me siin üldse veel pole leidnud. Ja vaevalt on keegi kunagi sügavamini mõistnud meie töö väärtust, kui see 82-aastane eideke, kui ta laulude vahele lausus: „Justkui oled ühe lapse sünnitanud, kes akkab ilmas elama pärast sind…“ Ja hiljem: „Lapsi minust ei jää, aga jäävad laulud ja jutud.“
Kohtumist Marie Kiviga Asva külas kirjeldas Ottilie Niinemägi (Kõiva), Marie laule noodistas Herbert Tampere. Tampere pildistas ka Asva linnamäge.

ERA, Foto 2655

kolmapäev, 19. 09.
Hanila 1968/71: Kudas sa metsa hüiad, sedasi mets vastu kostab. Kui sa oled oma naabritega sõbralik, siis nääd oo so vastu kua hiad, oled isi sant ja tujukas, oo teised samasugused.

teisipäev, 18. 09.
Otepää 1894: Sälla arstmine
Kui sälg haige om, arstitas. Vijäs seo vüö, mis sinul halti vöölen om, vijas sinna kohale, kos pallu siuge, pandas sinna maha. Kui mõnda siugu nättäs, haedas üle vöö. Kui siug om üle vüö haedu, pandas seo vüö vüölde. Siss saaved sälg terves.
Kirja pannud põllumees Jaan Kukrus Paluperas.
Maria Ossipova kootud vööd pildistas 2007. aastal Krasnojarski krai Haida külas Andreas Kalkun, rästikut Laadla küla karjamaal 2001. aastal Kanni Labi.

ERA, DF 10625
ERA, VF 4104

esmaspäev, 17. 09.
Vigala 1889:
Oleks mu peegu teadeval,
teadeval ja tundeval,
sirgu silma nähtaval,
küla kõrva kuuldevale!
Ah, ma teen sukad säärta mööda,
peeniksed särgid pihta mööda,
vammussid ligi lihada.
Peaks ta minu nägema
ehk mina tema nägema,
sui ma söömata elaksin,
talve tangu mekkimata,
elu aja teenimata.
Noorte Läänemaa neidude unistusi teadis 59-aastane Mihkel Elbing Velise vallast. Laulu kirjutas üles ja saatis Eisenile vallakirjutaja ja kooliõpetaja, Eiseni onu Mihkel Liedenberg. Neide kunagiselt Läänemaalt – Märjamaa teatetantsijaid – on pildistatud 2011. aastal.

ERA, DF 23828

pühapäev, 16. 09.
Nõo 1888: Märt mäe külje pääl, üks jalg all?

laupäev, 15. 09.
Järva-Jaani, Kursi k 1939:
Väinjärve tekkimine
Tamsalus Silva lubjavabrikute taga vanasti mühisenud suur ja ilus Einjärv. Järve kaldal elanud mõned perekonnad. Eks üks perenaine olnud väga õel ja paha inimene. Kiusanud teisi inimesi ja pole järvegi rahule jätnud. Kord läinud ta jällegi lapse musta pesu pesema. Saanud mõned lapid loputud, hakanud vesi kangesti kohisema. Naine jätnud siis pesemise pooleli ja läinud koju. Naine läinud siis järgmisel päeval päeval uuesti, kuid kordunud sama lugu. Kolmandal päeval vihastanud järv kangesti. Tõusnud suur kohin ja kahin, järv muutnud end veesambaiks ja lahkunud Einjärve kallaste vahelt. Läinud siis Väinjärve valda ja laskud ühte suurde lohku. Seal hakati järve hüüdma Väinjärveks.
Jutustanud Aleksander Naarits, kirja pannud Raimund Pärtelpoeg.

reede, 14. 09.
Tartu 1935: Seda mängu mängitakse toas. Mängijate arv pole tähtis. Põhiosaks on „lenduri katse“ sooritamine. Muidugi tahavad kõik seda teha. Üks mängija kutsutakse ruumi keskele. Tal kästakse käed risti panna, nii et vasak käsi läheb üle parema käe. Edasi peab ta parema käega ninast kinni võtma ja kummardama, nii et vasak käsi, mis sirgeks jäi, puudutaks põrandat. Katse käib nii, et mängija peab nii olles 10 ringi keerutama ja siis ühe mängija (näiteks kes toanurgas seisab) juurde minema. Muidugi ei õnnestu see igalühel. Sest kui mängija kummargil olles 10 ringi on ära keerutanud ja püsti tõuseb ning nurgasseisja juurde tahab minna, näeb ta järsku, et põrand tõuseb lakke, siis tiirleb igatpidi kord üles ja alla, kord kõrvale ja viltu, nagu ta sõidaks lennukiga trikklende. Selle tagajärg on, et ta ei saa nurgasseisja juurde minna. Ta püüab küll minna, tõstab jalgu ja jookseb kuskile vastu seina ning püüab sellest kramplikult kinni hoida. See tekitab mängijaile palju nalja. Igaüks peab katse läbi tegema ja kes õnnelikult nurgasseisja juurde jõuab, on võitja.
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/3039
Mängu on kirjeldanud Tartu poeglaste gümnaasiumi õpilane H. Trees.

neljapäev, 13. 09.
Tarvastu 1936:
Nii Ämmusteski juhtusin kokku puutuma ühe sõbraliku eidekesega, kes, peale selle, et pakkus mulle öömaja, viis mind oma õe juurde, kes pidi oskama palju vanu rahvalaule. Õnnetuseks aga oli laulik pikaldase haiguse tagajärjel unustanud suure osa oma laulutagavarast, nii et leidsin eest veel ainult toreda lossi lagunenud müürijäänuseid. Siiski, kuna need olid esimesed saadused mu uuelt tegevusväljalt, oli mu rõõm suur nende üle. Nii kirjeldas ERA stipendiaat Linda Köögardal oma kogumistee alguses toimunud kohtumist Tarvastu lauliku Elts Kaigasega. Kohtumisel tehtud fotol on Elts keskel, vasakul tema õde, paremal Elts Andrei oma pojapojaga. Õnneks oli 1912. aastal Elts Kaigast külastanud EÜSi stipendiaat Jaan Müür, kes Eltsu laulud jäädvustas.

ERA, Foto 1194
ERA, Foto

kolmapäev, 12. 09.
Karula 1887/89: Puhtus om puol elu.

teisipäev, 11. 09.
Käina 1959: Need on jälle nii, et Suur Tõll on pidan Saaremaal elama ja tema siis katsun jälle Käina keriku torni pääl maha visata, et seda torni ära ähvitada. Ühe veskan. See jään öige siia Jausa lahesse mere suusse, Jausa lahe karjamaades kutsutas. Sääl on üks suur kivi meres küll. Noh ja teine tuln siia, jään siia Orjagusse, kukkun siia. Ja üks läin jälle Käinast mööda, kukkun — Palupõhja maja juurde. Ma ei tea, kus see on. Ju ta ikka kuskil peab olema.
Jutustanud 79-aastane Priidu Harjak Kassari Merekülas. Jutu pani kirja ja Tõllu kivi pildistamist pildistas Orjakul Loreida Raudsep.

ERA, Foto 4620

esmaspäev, 10. 09.
Häädemeeste 1959:
Mida öeldi esimest korda uudsevilja süües?
Uutsepull´i öeldi ja uutsekakku. Lauldi:
Katsu meie kakukest,
meie kakukaraskit,
söö meie kakukest,
kasub meie karjake,
söö, söö, tütrekene – või pojakene...
Kakk oleva esimene sõna, enne põleva leiba täätud. Õite vanaaegsed inimesed ütlesid ikki kakk.
Kägiste külas vestlesid uudseleivast ERA kaastööline Marta Mäesalu ja Veera Tähendus. Veerat fotografeeris Kirjandusmuuseumi ja Eesti Raadio ühisekspeditsioonil Herbert Tampere.

ERA, Foto 4446

pühapäev, 9. 09.
Täna on vanavanemate päev ning väga sobilik just nüüd teha kaastöö kogumisvõistlusele „Püüa vanaema lugu purki!“ (vt http://kratt.folklore.ee/vanaema/). Võistlus kestab kuni 26. oktoobrini.
Viru-Nigula 2015:
Septembri teine pühapäev on vanavanemate päev. Sellel päeval käiakse vanavanematel külas. Kõige suuremas toas kaetakse laud, kus on tort. Vanavanematega käiakse saunas, hotellis. Ka hauale, kui nad surnud on, viiakse lilli. Neid viiakse väljasõitudele. Kui pidu on, siis esinetakse, loetakse luuletusi ja lauldakse neile.
Kirja pannud Heili Tarjan.
Fotol vanapaar Vasknarvast (Vaivara khk) 1966, pildistanud Mall Proodel (Hiiemäe).

ERA, Foto 7935

laupäev, 8. 09.
Väike-Maarja 1939: Kui mees läks piale joomingud kõrtsu piad parandama, siis küsiti ta käest: „Mis püha sul täna on?“ Siis vastati kas ussimaarjapäe, kitseristipäe, tuuleristipäe, mida tarvis pühitseda.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/ussimaarjapaev/item/49173

reede, 7. 09.
Iisaku 1957:
Me lähme kaeru lõikama. Kes me vihud seob?
Oh, kus on ta, oh, kus on ta, oh, kus on ta läinud?
Eile õhtu oli ta oma armsa pruudiga.
Oh, kus on ta, oh, kus on ta, oh, kus on ta läinud?
:,: Vaat sina otsid ja mina otsin ja igaüks otsib oma.:,:
Ringilaulu laulis 74-aastane Liisa Tukk Kuremäe külas, sõnad pani kirja Veera Pino, viisi helilooja Ester Mägi.
Fotol Liisa Tukk ja Družok koos Veera Pinoga. Pildistas Loreida Raudsepp.

ERA, Foto
ERA, Foto

neljapäev, 6. 09.
Viljandi 1888:
„Must mees nurgas, tuline süda sees?“ küsis Vana-Tänassilma valla põllumees Jaak Toss. Viljandimaa jahimeest püssi ja koeraga pildistas Aleksander Lepik, foto annetas arhiivile Kaie Humal.
Septembris läks lahti tõsine jahilkäimine (http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/september).

ERA, Foto 17691

kolmapäev, 5. 09.
Kuusalu 1895: Hobune komistab ka nelja jala pealt, saadiks siis inime ühe sõna pealt.

teisipäev, 4. 09.
Venemaa 1972: Когда сажают лук, мужчина и женщина целуются через грядку, чтобы лук уродился сладким.
/Tõlge: Sibulat maha pannes peavad mees ja naine üle peenra suudlema, et tuleks magusad sibulad./
Pihkva oblasti Puðkinskije Gorõ rajoonis Roždestvo külas 1928. aastal sündinud L. M. Matvejevalt kirja pannud üliõpilased L. Jurtðenko, E. Serman, L. Smolnikova ja J. Vassiljev.
Sibulaid Ossipova Manni magamistoas külmkapi kohal on 2015. aastal Krasnojarski krai Partisanski rajoonis Haida külas pildistanud Aivo Põlluäär. Sibulate puhastamist peipsiveerses Kallaste linnas pildistas 1997. aastal Liina Saarlo.

ERA, DF 35063

ERA, VF 2750

esmaspäev, 3. 09.
Tartu-Maarja 1925:
Oi-oi, oi-oi Holdre poisid,
Holdres mitmesugused:
mõni on üsna ümmargune,
mõni on pisut pikergune,
mõnel on siidiriided seljas,
mõnel on ihualasti,
mõnel on pikad püksid jalas,
mõnel olid laiad mütsid pääs,
mõni on kolmekandiline,
mõni on üsna komargune,
mõni oli liper-lapergune,
mõnda seda ma ei tunnudki!
Keerame sõnad teisipidi,
ütleme üsna õigesti:
hernes on üsna ümmargune,
uba on pisut pikergune,
rükil on siidiriided seljas,
nisul on ihualasti,
kaeral on pikad püksid jalas,
odral on laiad mütsid pääs,
tatar on kolmekandiline,
kartul on üsna komargune,
lääts on liperlapergune,
Linaseemend – seda ma ei tunnudki!
Mõnesuguseid poisse ja vilju tundis Helmest pärit Minna Hiiop, laulu kirjutas üles TÜ üliõpilane Mary Kampmann. Keeleteadlasi ja folkloriste kolhoosis kartuleid võtmas pildistas 1949. või 1950. aasta sügisel Richard Viidalepp. September on kartulivõtukuu (http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/september).

pühapäev, 2. 09.
Haljala, Võipere k 1937:
Kes kannatab, see kaua elab
Väikemaa mees käis päeviti mõisas maa eest tööl. – Ükskord tuli ta mõisast koju. Naine keetis parajast rukkijahu putru. Ta ütleb mehele: „Kas sa võiksid oost vaatama minna metsa. Tuled koju, mul on siis pudru valmis.“
Mees läks. Läks ja läks ja ei tuldgi tagasi. Naine oli oodand meest tulema. Pannd pudrule võid silma ja oodand meest sööma. Meest ei ole tuld. – Oli mees aasta päevad ära, siis tuli koju ja ütles naisele: „Anna nüüd mulle süüa!“
Naine vastas: „Mis ma sulle annan?“
Mees: „Eks sul õhtast putru veel ole?“
Naine teind suured silmad: „Sa olid ühe aasta ära ja küsid õhtast putru veel!“
Mees imestab ja ütleb: „Ma ei oldki kaua ära, kas olin ühe tunni! Siis ma olin teises ilmas, kus nägin kõik. Nägin Jumalat ja nägin kuradit ja nägin ka oma vanemate vanemaid ja ka sinu vanemate vanemaid. Siis minu juures käis Jumal ja küsis: „Kas nüüd oled näind oma esivanemaid ja oma naise vanemaid? Kui sa siit ära lähed, siis ära pane pahaks, et oled vaene. Sa nägid nende piina, kes nurisesid. Kui lähed koju, siis täna mind, et olen sulle niisuguse elu annd!““
Rääkis seda kõike oma naisele. Siis nad iial enam ei nurisend ega kaeband, kannatand kõik puudused ja ädad ära. Aega mööda akand nende käsi paremast
käima. Pärast eland veel õnnelikku elu, et olid kõike rahulikult ära kannatand.

Jutustanud Jaan Muruväli, kirja pannud Julius Aleksander Reepärg.

laupäev, 1. 09. 2018
Tartu 1975:
K: Üheksa kuud järjest pikka ja pidevat piina, mis see on?
V: Kooliaeg, koolitalv.

reede, 31. 08.
Viru-Jaagupi 1984: Kuremäe kloostris oli kloostripüha. Ja vene lendur oli sõit autoga kohale ja uuris, et: "Ma tahan vaadata, mis siin küll on." Et "ma sõja ajal viskasin pommi, küll pommitasin ja pommitasin, aga ühtki pommi külge ei võtnud."
Jutustanud Karl Soon (snd 1913) Voore külas, kirja pannud Mall Hiiemäe.
Foto on 1957. aastal teinud Richard Viidalepp.
Kuremäe kloostri nimepäev oli 28.augustil, Jumalaema uinumise pühal.

neljapäev, 30. 08.
Kirbla 1968:
„Mõista, mõista mõõru, läbi käte kääru, kääru sees oli pesa, pesas neli muna“ oskas küsida 74-aastane Marie Tuul Kloostri asundusest. Ja teadis ka vastust (otsi: http://www.folklore.ee/moistatused). Marielt kirjutas Lilia Briedis Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil üles mitmeid jutte ja laule, kuid eriti palju vanasõnu, mõistatusi ja kõnekäände. Lilia Briedis pildistas Mariet ka käsitööd tegemas. Hiljem saatis Marie ise Kirjandusmuuseumile oma mehelt ja emalt kirjutatud rahvaluulepalu.

ERA, Foto

kolmapäev, 29. 08.
Märjamaa 1955: Lapsele õpetati juba noorelt vara magamast üles tõusma. Öeldi: „Laiskus on kuradi peapadi." Kui laps kaua magab, siis kurat tuleb, paneb oma pea lapse peale ja laps jääbki laesaks.

teisipäev, 28. 08.
Püha 1934: Kui kiri ämblik kuskil inimese riietel kõnnib, siis toob kirja.
Pihtla vallas Mustla külas 48-aastaselt Leena Paltsilt kirja pannud Alo Reinfeldt.

Vilsandi Tont-Jaagu mäel on võrku kuduvat kiriämblikku pildistanud Madis Karbe. Matsalu ja Vilsandi rahvuspargi mälumaastike välitööd 2015.

esmaspäev, 27. 08.
Urvaste 1965:
Lätsi ma mõisa mõtsa viirde,
ollalii-lellalii,
nakas hammas halutõmõ,
panni ma pää paiu pääle,
jala Jaani niidu pääle.
Kuri miis tull kuusistust,
varas miis varikust,
varast mul ärä ää obõsõ,
jätt mullõ musta ruuna.
Lätsi ma obõst otsima.
”Määnes oll su obõnõ?”
“Linaleht, laukiots,
õrasilm, kaputjalg.” Hobusemängu laulis Säre külas Säremiku talus Helmi Vill Kirjandusmuuseumi ja Eesti Raadio ühisekspeditsiooni liikmetele (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn2_1134b.mp3). Helmit koos tütrepojaga pildistas Herbert Tampere.

ERA, Foto

pühapäev, 26. 08.
Viljandi 1965: „Küll on kahju, et mede vana Muri ära suri,“ ütles ihne ning laisk perenaine. „Nüüd mul pole enam sööginõude pesijat!“ – Tähendab: ta ei viitsinud sööginõusid pesta ega raatsinud koerale süüa anda, vaid tõstis nõud toidujäänustega koera ette, et too nad puhtaks lakuks.

laupäev, 25. 08.
Tartu 1993: Kui mingi asi on valesti või pole nii nagu oodatud, öeldakse näiteks nii: „Kui see rummikook, siis ma olen Debora Vaarandi.“ (Koogil polnud mingit rummi maitset.) Või kasutatakse mõnda muud tuntud nime.

reede, 24. 08.
Vaivara 1895: On vana komme proovida pärtlipäeval kaalikaid. See komme on pärit ajast, mil viljakasvataja-vaim tuli ühe peremehe juure ja käskis ikka pärtlipäeval kaalikaid mekkida, sest siis saavad need head magusad. Kroonlinnas kirja pannud ja Matthias Johann Eisenile saatnud D. F. Roosipuu. Head kaalikamekkimist! http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/partlipaev

neljapäev, 23. 08.
Vigala 1895:
Humal uigasi oruna,
vesi see lauli läte'ena,
kesu keerudi mäela:
"Kunas me kolmi kokku saame,
kolmi kokku kukumaie,
neljal ühte laulamaie?
Sellel suurel jõulupühal -
siis me kolmi kokku saame,
kolmi kokku kukumaie,
neljal ühte laulamaie!"
„Õlle laulu“ kirjutas üles kirjanik ja koduloo-uurija Mihkel Aitsam. Martnas Tuka külas on kevadisi humalaid pildistanud Pille Vahtmäe 2012. aastal. Homsel pärtlipäeval on viimane aeg talviseks õlleteoks humalaid varuda (http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/partlipaev)!

ERA, DF 12049

kolmapäev, 22. 08.
Helme 1956: Igal linnul ise laul, igal talul ise taar (Öeldakse selle kohta, et igas talus on omad kombed ja eluviisid.) (Oli tarvitusel varem ja tarvitatakse ka praegu.)

teisipäev, 21. 08.
Tartu-Maarja 1892: Üteldäse et põud piap vihma jälled ärä tasuma, aga vihm põua jälgi ei jõvva tasuda. Kirja pannud Johann Mägi, Kavastu taluperemees ja seltsitegelane (1870-1942).

esmaspäev, 20. 08.
Vigala 1885/6:
Hakkame, mehed, minema,
paneme piibud ju põlema,
suitsunuiad suitsemaie!
Rahvas hakkavad ajuma,
et meie palju kulutanud,
palju raha raiskanud,
kuhja heinu kulutanud,
salve kaeru kahandanud,
pinu puid me põletanud,
teuleiva ära söönud,
vaadi õlut ära joonud,
vaadi õlut, vedru viina!
Ütlen usti uuest ümber,
usti uusile sõnule,
varsi vana järje peale.
Mis sest teust leivast süüa?
Voorike all ja koorike peal,
sees see sisuraasukene.
Mis sest vaadist õllest juua?
Otsas otsad, ümber lauad,
peal on kobru, põhjas pärmi,
keskel õlletilgukene.
Vägevatest Vigala meestest kirjutas J. H. Steinberg. Vana-Vigala rahvatantsumehi Kiitsharakaid on pildistatud Teisel Meeste Tantsupeol Rakveres 2010. aastal.

ERA, Foto

pühapäev, 19. 08.
Viljandi 1892: Tetu kõndis teeda mööda, maamees maada mööda, kuningas kuuske mööda?

laupäev, 18. 08.
Võnnu 1963:
Мой дождётся выходного
И за удочку скорей,
А с стобой берёт спиртного
Для приманки окуней.

/Tõlge:/ Mu mees ootab ära puhkepäeva,/ Ruttu õngeritv siis kätte,/ Aga kaasa võtab ta piiritust,/ Et ahvenaid ligi meelitada.

Piirissaarel Saare külas on Jelastanija Ivanovna Zahharovalt tšastuškasid kirja pannud TRÜ vene keele ja kirjanduse üliõpilased Rimma Andrejeva ja Siiri Arendi.
Kalureid Peipsil on 1961. aastal pildistanud Eduard Ertis.

ERA, Foto 5538

reede, 17. 08.
Täna seminar „Vaikimise ja vältimise praktikad: sobimatu keeles, kultuuris ja teaduses“!
Setomaa, Vilo v 1935:
Kuis Lõtina Andrei Andrejevits mõtsa varast?
Innevanast läts Andrei Andrejevits riigimõtsa vargilõ. Läts mõtsa, ragi kuurma puid pääle, nakaú kodo minemä, a mõtsavaht sai timmä kinni. Mõtsavaht oll? Korohkuvast. Mõtsavaht kai: „Mis ma tälle teesi’?“ A Andrei Andrejevitsal oll? valgõ märä ja mõtsavaht ütel?: „Koina’ umma märrä, sis lasõ ar vallalõ!“ Andrei Andrejevits ka’ kai, olõ-i midägi tetä’, läts hobõsõlõ sälga ja nakaú märrä koinma. A märä taha-s sukugi paigah püüsü’ ja Andrei Andrejevits ütel?:
„Kull?a märäkene, õgas ma taha-i sinno, a hädä minno sund!“
Koinõ sis timä märä ar, ni mõtsavaht lask? timä vabast.
Andrei Andrejevits oll? innevanast pillimiis ka’. Tull? pühäpäiv ja Andrei Andrejevits läts sis küllä kul?anjahe pilli mängmä. Mõtsavahi tütär tull? ka’ sinnä kul?anjahe ja nakaú Andrei Andrejevitsa sõimama: „Kull?a märäkene, õgas ma taha-i sinno, a hädä minno sund!“ Andrei Andrejevitsal sai veiga häpe ja timä läts küläpaaba mano ja selet? tälle aúa ar ja küüsse paaba käest: „Kuis ma taast sõimamisõst vallalõ saaú?“ A paaba ütel?: „Ma tiiä küll, kuis sa taast sõimamisõst vallalõ saat. Sa võta’, osta’ poiúkõisilõ nagõl karameelkit ja käse’ poisikõisil timmä sõimada’ kõvvõrputs.“
No’ hüä küll, Andrei Andrejevits ost? nagla karameelkit ja läts pühäpäävä kul?anjahe pilli mängmä. Jagi sis nagla karameelkit poiúkõisilõ ar ja käsk? mõtsavahi tütärt sõimada’ kõvvõrputs. Poiúkõsõ’ naksi’ sis timmä sõimama ja mõtsavahi tütrel sai veiga häpe. Tütrik kai, õt kuis úoost sõimamisõst vallalõ saaú ja läts küläpaaba mano. Paaba ütel?: „Tul’ neläpäävä õdagult ja tuu’ kol’ lihapalla, küll ma sis aja ar putsi õgvast!“
No’ hüä küll, paaba ütel? Andrejevitsalõ, õt: „Tul’ sa neläpääva õdagu mi poolõ!“
Andrei Andrejevits tulle ka’ neläpäävä õdakult paaba poolõ. Paaba käsk? täl ar käkki’ sängü ala. Kõrra ao peräst tulle ka’ tütrik paaba poolõ ja tõi paabalõ kol’ lihapalla. Paaba käsk? ka’ sis mõtsavahi tütrel jala’ pingi pääle nõsta ja kaie ja ütel?: „Sul om jah kõvvõr puts.“
Paaba käsk? sis tütrigul käpilde põrmaduhe laskõ’ ja pää aho ala panda’.
Paaba ütel?: „Ma aja putsi kirvõ kuuda pääle, küll sis tä õgvast lätt.“ T
ütrik ka’ lask? käpilde põrmaduhe ja pand? pää aho ala. Paaba kutú sis Andrei Andrejevitsa vällä ja käsk? uma türä mõtsavahi tütrele putsi aia’. Andrei Andrejevits sis aie uma türa mõtsavahi tütre putsi ja paaba ütel?: „Puts kirvõ kuuda pääl, kolmõ lihatükü iist mingu’ õgvast!“
Paaba sis käsk? jal’ Andrei Andrejevitsal ar käkki.
Tütrik tulle sis üles ja paaba pand? tälle serkali harra vaihõlõ ja tütrik kaie, õt puts om õgvast lännü. Läts sis tuu tütrik säält ar, ni Andrei Andrejevits ka’ tulle vällä ja läts ka’ ar kodo.
Pühäpäävä lätt sis Andrei Andrejevits kul?anjahe, ni ütles mõtsavahi tütrele: „Puts kirvõ kuuda pääl, kolmõ lihatükü iist mingu’ õgvast!“
Mõtsavahi tütrigul saie väga häpe ja timä kutú Andrei Andrejevitsa vällä ja küüsse: „Kost sa tuud tiiäde?“
Andrei Andrejevits ütel?: „Tuu mu türa ollegi kuuda iist su putsih.“
Mõtsavahi tütär ütel?: „Õga voori saat viil, ku tahat õnnõ türrä putsi aia’, olõ’ vaiki õnnõ, kõnõlgu-i kellegi!“
Jutustanud Feodor Vanahunt, kirja pannud Marie Podrätðikov.

https://www.facebook.com/events/2165273967022693/

neljapäev, 16. 08.
Muhu 1975:
Käigem, käigem, vaesed lapsed,
läbi kiigeveski,
veske oli katki murretud,
peab saama terveks tehtud!
Kellega, millega?
Õbeda, kulla vööga.
Esimene laps ja viimne laps
peab saama pandiks võetud!
Suuremõisas laulsid ja mängisid Pauline Vapper, Akilina Noor, Aglaida Sulane, Iisa Tuulik, Julia Äkke, Raissa Vaga, Hellen Äkke ja Akilina Osa. Mängu magnetofoonisid Ingrid Rüütel, Erna Tampere ja Olav Kiis (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn2_2698f.mp3). Mängu kulminatsiooni „Tantsige, tantsige, taevalapsed, peksa saavad põrgulapsed!“ pildistas R. Olli.

ERA, Foto
ERA, Foto

kolmapäev, 15. 08.
Häädemeeste 1938: Iga lind kannab oma suled, iga härg oma iket, iga inimene oma risti – öeldi lastele, kes nurisesid, et raske elada on.

teisipäev, 14. 08.
Tallinn 1922: Teisipäev on kõige parem päev uuele kohale minna. Kirja pannud Tallinna Nikolai I Gümnaasiumi õpilane Paul Berg (al. 1927 Ariste,1905-1990), hilisem keeleteadlane ja folklorist.

Vilsandi rahvuspargi välitöödel on Audaku külateed ja Harilaiu teerajal suunda valides kõhklema jäänud halljänest pildistanud Pille Vahtmäe. 2013.

esmaspäev, 13. 08.
Kuusalu 1923:
Nüüd ilus vilule vierdä,
kaunis vierdä kaste'elle,
Nüüd on vilu viljä päällä,
kaste kaerakorre päällä.
Vigasti vihane rauda,
sirpi armas alle rauda,
kirves kallis kasterauda,
vigasti vilulla viereb,
sirpi kaljub kaste'elle,
kirves paukkub pakkasella.
Sie ott vere vennäldäni.
Vein venna vilu magama,
vilu külmä kamberisse.
Alla panin mina haavalehte,
pääle panin mina pärnälehte.
Ise mina soitsin Soomemaale,
ruttasin mina Ruotsimaale,
toin mina rohed Ruotsimaalda,
salvid kallid Saaremaalda.
Siis sai vennäke veresse,
pohlalehte sai punasse.
Venna kirvehaavast ja selle ravitsemisest laulis Eeva Velström Virve külast. Laulu kirjutas üles filoloogiaüliõpilane Linda Pärt. Virve küla rahvaarsti Maria Tambergi pildistas 1937. aastal Rudolf Põldmäe. August on mädakuu, mil haavad paranevad halvasti (http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/august).

ERA, Foto

pühapäev, 12. 08.
Kodavere 1939: Kui taeva tähed muudavad asendis, või rahvakeeles „kukuvad“, sel juhul tulevat tähe kukkumise ajal väga kiiresti midagi soovida, kas hääd või ükskõik mida – see soov täituvat.

laupäev, 11. 08.
Halliste 1896: Päikesevarjutus sünnib rahva pattude pärast.

reede, 10. 08.
Hanila 1889: Laur olla käinud lauritsapäval külas ja küsinud: „Kas seeme kotis?“ Pärt jälle pärtlepääval ütlemas: „Pillu peale!“ Sest olla ka see vanasõna tulnud: „Laurits küsib, kas seeme kotis, Pärtel ütleb: „Pillu peale!““
Kirja pannud Aadu Reimann (1858-1928), taluperemees ja seltsitegelane Massu vallast Kõmsi külast Salumetsa talust.

Rukki õsumist on Muhumaal Lalli külas Põllu talus 1937. aastal pildistanud Richard Viidalepp.
Täna on lauritsapäev (http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/lauritsapaev).

neljapäev, 9. 08.
Vigala 1889:
Oleks mul oma hobune,
ma läheks läbi Vigala,
tõuseks Tanuma mäele!
Seal ma sööksin soosterid
ja paugutaksin pähkelid,
nopiks noori õunasid!
Suvistest maiuspaladest unistas Kai Ram, laulu kirjutas üles Madis Liedenberg. Puise küla lodjapuumarju pildistas 2015. aastal Astrid Tuisk.

ERA, Foto

kolmapäev, 8. 08.
Lüganuse, Aidu-Nõmme k. 1965:
* Iga algus on raske.
* Julge pialehakkamine on enam kui pool võitu.
* Tie alguse ots lahti, küll jõuvad lõpuni.
* Kie alu alustab, sie lõpu lõpetab.
* Igal asjal on kaks otsa: algus ja lõpp.
Vanasõnu alustamisest ja lõpetamisest pani Linda Källolt kirja Aino Källo.

teisipäev, 7. 08.
Laiuse 1888: Et kuri koer kallale ei tuleks: "Koer isane, koer emane, koer libane, koer labane, söö saba, näri naba, takud villad suus, mine tuppa, laku perenaese kät."
"Sortsimise sõnu ja kombeid" saatis Jakob Hurdale Laius-Tähkvere valla Tuimõisa külast noorik Julie Sepp (snd 1861 Palamuse kihelkonnas Roela mõisas Vassevere külas).

Kaaskiri saadetisele on omaette väärt lugemine –
Auustatud linna ehitaja!
„Võlg on võera oma“, ütleb vanasõna. Ma lubasin kevadel Teile natuke sortsimise sõnu ja kombeid saata, ja võin seda alles sügisel täita. Ka see sõna: „Härga peetakse sarvest, meest sõnast!“ oli mul meeles, kuid jälle lisandusega: „Kust peetakse siis naist?“ Palun rahul olla, mis suvel koguda jõudsin, ning loodan edespidi veel materjali saada. Vana kombede ja tembutuste pärast ja kohta palun Teilt küll juhatust, sest sagedaste on nad nii tühised ja naesterahva juures ning laste sündimisel nii veidrad, et üles kirjutada ei tihka, kartes, et Teie kõrvale liig inetu kuulda on, ja naesterahvale tema väljaütlemist liiaks panete.
Auustamisega
Julie Sepp

ERA, Foto
ERA, Foto

esmaspäev, 6. 08.
Muhu 1907:
Kui lähed rukit leikama –
esimine ole ee nukkas!
Sea ennast seatsa'aste,
pane ennast parasaste,
võta vihku viisipärast,
kanna kahlu kasinaste,
pane maha usinaste!
Aa alla ämma kätte,
ämma kätte, äia kätte,
soada alla aa eare,
kõige pere laste kätte!
Noorikule õpetas sobilikku käitumist rukkilõikusel Mihkli Juri Riste Rootsivere külas. Laulu kirjutasid üles EÜSi stipendiaadid Villem Grünthal ja Mihkel Pehka. Suuremõisa külas mängiti 1974. aastal Pauliine Vapperi eestvõttel Kirjandusmuusemi ekspeditsioonile “Me lähme rukist lõikama”, mängu pildistas Ene Mihkelson.
August on lõikuskuu (http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/august).

ERA, Foto 10746

pühapäev, 5. 08.
Varbla, Helmküla 1936: Suletalgud. Noored enamasti käivad koos, kakuvad sulgi. Mõnes kohtas 70–80 inimest koos, ei tehta patjagi valmis! – Pühapäevaõhtuti. Lõunast minnakse. Üks tuleb varem, teine hiljem. Pärast tulevad poisid sinna pilliga, siis tantsitakse. On ka suvel olnud. Vahel päris tihti. Midagi antakse ikka – ponksi, võileiba, õlut.
Jutustanud Mari Puskar, kirja pannud Richard Viidalepp.

laupäev, 4. 08.
Kullamaa 1965: Õues põrgupalav! – Väga soe ilm. – Küll on õues põrgupalav, päike põletab nii kui ääsi peal

reede, 3. 08.
Tapa linn < Kadrina 1936:
Hüppevalss
Hiir hüppas, kass kargas,
vana karu lõi trummi,
kirp aknast välja,
nahkpüksid jalga.
Too raagu, tee luuda,
pühi väimees välja.
Siit nurgast, säält nurgast,
keset põrandale kokku.
Ai tsuhkadi, maunahkadi,
Liiva kõrtsi Kaie maunahkadi.
Vanasti, kui pilliga mängitud "hüppevalsi" viit, siis lauldud seda laulu kaasa ja tantsitud hüpates valssi.

Hiired on hüpanud ja kassid karanud Virust Setoni. Leida Böcklerile kirjeldas seda 1879. aastal sündinud Anna Laurberg Palmse valla Vatku külast. Setomaal Meremäel on tantsu samal, 1936. aastal pildistanud Richard Viidalepp.

ERA, Foto

neljapäev, 2. 08.
Kihelkonna 1926:
Lenda, lenda leeske-ema,
sa_aga sumise parmukene.
Homme nõnda kui sa täna olid,
tunahomme nii kui sa taane olid!
Eile olid sa hää ilm,
taane olid sa tahe ilm.
Päev aga mängis päälistega,
kuu kulla rõngastega.
Päälta puiste, alta aiste,
läbi haljaste hagaste,
vii aga vesi Viljandi poole!
Sõnad saju peatamiseks kirjutas Taritu külas üles Mihkel Tooms. Kuivanud Vahemerd Vilsandil pildistas Valdo Valper 2015. aasta juulis.

ERA, Foto

kolmapäev, 1. 08. 2018
Kuusalu 1964: Kui ma puhkan, siis ma ruostedan.

teisipäev, 31. 07.
Tõstamaa 1895: Kui sipelgad Juuli kuus suured unikud ülesse teevad, siis tuleb külm tali.
Kirja pannud 16-aastane Pootsi kihelkonnakooli õpilane Otto Schantz (hiljem eestistatult Ott Saarsalu).
Lund, tuisku ja pakast - üht oma lemmikmaastikest - pildistas Tuuli Reinsoo aastal 2008 (kogumisvõistluse "Minu maastikud" kaastööst).

ERA, Foto

esmaspäev, 30. 07.
Vändra 1878-1879:
Paljas, paljas, mis sa tahad?
Kõver, kõver, kus sa lähed?
Lähen parmu matusele.
Kes parmu ära tappis?
Kärg oma pojaga,
siga oma sabaga,
kits kinderkondiga,
hobu oma rauaga,
Peeter pika piitsaga,
Hans aiateivaga.
Laulu parmu saatusest kirjutas üles Jaan Seimann. Juulikuud nimetati Vändras ka „obusenoogutuse kuuks“, sest hobune pidi kiine ja parme eemale tõrjuma (http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/juuli). Hobuseid Lihulas Sipa asunduse karjamaal pildistas Richard Viidalepp 1936. aastal.

pühapäev, 29. 07.
Viljandi 2007:
K: Miks ei saa Opeli juht öösel magada?
V: Auto roostetab väljas nii kõvasti.
(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007.)

laupäev, 28. 07.
Helme 1895:
Kui kuu ehk päikese varjutus oli, siis uskus vanarahvas, et kuud ehk päikest puhastadi, sest pärast varjutamist hüüdnud nad ükstõise vasta: „Vaata! On palju heledam kui enne oli, on heledam!“
Kirja pannud Jaan Soots.

reede, 27. 07.
Viljandi 1971: Asuniku polka. Vennad Valmast: August Talu, 64-a, viiul, Otto Talu, 57-a, akordion, Valter Talu, 61-a, bandžo. Pildistas ja salvestas Herbert Tampere. Kuula: http://kivike.kirmus.ee/meta/ERA-17176-57362-30617

ERA, Foto

neljapäev, 26. 07.
Täna on annepäev. Rahvaluulearhiivis on teateid, et Karksi kihelkonnas Perakülas peeti Annele pühendatud kabeli kohal paganlikke ohverdamistalitusi (http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/annepaev). Karksi laulik Ann Jõeste elas Lillikülas, just selle Peraküla lähedal. Herbert Tampere on 1960. aastal lindistanud temalt muude laulude hulgas ka ühe karjasehelletuse (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn2_396h.mp3). Herbert Tamperet ja Ann Jõestet tööhoos pildistas Erna Tampere.

ERA, Foto

kolmapäev, 25. 07.
Võnnu 1895: Mis sa teed, teed endale, kas hääd või halba, tõisele ei tee midagi, kõik saab enesele oppuseks. Kirja pannud Jaan Mootisse (Moodis).

teisipäev, 24. 07.
Torma 1907: Kihvtiste loomade nõelamine.
Üks ussi nõelamine peab olema niisama valus, kui üheksa haablaise (vaapsika); üks haablaise nõelamine niisama, kui üheksa õrilaise (erilaise); üks erilaise nõelamine niisama, kui üheksa parmu; üks parmu nõelamine niisama, kui üheksa sääse; üks sääse nõelamine niisama, kui üheksa kihu.
Kirja pannud Avinurme põllumees ja käsitööline Mihkel Sild (1881-1942)

esmaspäev, 23. 07.
Audru 1936:
Külaõde, õbeneidu,
kaske, kaske,
kardaskörti, kaaberpõlle.
Kas sa ta’ad mu vennal tulla?
Kus ma võin su vennal tulla,
ma ei tunne sinu venda.
Mis sest minu vennast tunda?
Küll oli valge merevahtu,
viil aga valgem minu venda.
Küll oli pikka merekõrgas,
viil aga pikem minu venda.
Küll oli lahke laaneleppa,
viil aga lahkem minu venda.
Küll oli sile sillapuu,
viil aga siledam minu venda! Oma vennale laulis kiitust Mari Sutt ehk Kapteni Mari Jäätmaalt. Laulu heliplaadistasid Riigi Ringhäälingu stuudios Herbert Tampere ja August Pulst (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/ERA_Pl_20A3.mp3). Mari Sutti pildistas oma stuudios Peeter Parikas.

ERA, Foto

pühapäev, 22. 07.
Jõhvi, Kuremäe 1895:
Austrid
Võerastemajas tahtis venelane austrid proovida, tellis sellepärast ühe. Neelas küll elusalt ja tervelt kõhtu nagu kord ja kohus, aga loom tuli jälle sedasama teed välja, kust sisse oli läinud. Neelas teise korra veel kõhtu, aga – jälle välja. Andis koerale, see neelas ka alla, aga niisama ruttu tuli ta ka sealt tagasi. Isand võttis maast ära ja pani taldreku piale.
Sakslane tuli võerastemajasse. Venelane pakkuma: „Mu isand, kas soovite austrit?“
Saks võttis tänuga vasta ja pistis sidronimahlaga mokka. Venelane ootas natuke aega ja ütes siis imestades: „See jäigi Teie sisse!“
„Miks siis mitte.“
„Minu sees käis kaks korda,“ seletas venelane, „ja koera sees ka korra, aga ikka tuli välja.“
„Kas koera sees käis ka!“ ütles sakslane kohkudes ja – vulksti – tuli auster ka tema seest välja.
„Eks ma ütle,“ õiskas venelane, „see ei seisa kellegi sees!“

Jutustanud Peeter Moosuna, kirja pannud Juhan Lilienbach.

laupäev, 21. 07.
Suure-Jaani 1958: Tuhat-tuhat, sada-sada ühe korraga lööb maha?

reede, 20. 07.
Kärla 1939: Kärla vallas, Kõrkkülas, Poolaku talu karjamaal voolab allikas. Sääl käidud vanasti abi otsimas põuastel suvedel. Küla lesed naised läinud allikale ja laulnud. Varsti, umbes kolme päeva pärast tulnud ka vihma.
Kärla algkooli õpilasele Helga Kiitsakule jutustas ilmaallikast 60-aastane Sander Leppik Ulja külast.

neljapäev, 19. 07.
Kose 1887:
Tule, tule, tuulekene,
tule, tuuleiilikene!
Poe minu põuejeni,
käi minu käiste alla;
võta pardilta palavad,
linnukeselt liiga sooja!
Et ma jookseksin jõgeje,
küla külma allikasse,
allika arude peale,
merekeeru keske'ella,
poisi punte moade peale.
Karastavast suplusest kui abinõust palavuse vastu laulis Ann Karu Nõmbra mõisas. Laulu kirjutas üles Hurda kaastööline, kirjanik ja kooliõpetaja Jakob Martin Sommer. Suplevaid lapsi Märjamaa jões pildistas 1950. aastal Ülo Tedre.

ERA, Foto

kolmapäev, 18. 07.
Haljala 1938:
Veereva kivi selga ei kasva sammalt. Sel vanasõnal on kaks tähendust: Rändav inimene (kivi) ei saa endale varandust (sammalt koguda). – Veerev kivi on alati puhas ja ilus, samuti ka liikuv inimene. Seisev kivi sammeldub, samuti ka inimene, kes ainult ühel kohal elab, jääb ajast maha (sammeldub).
Kirja pannud Albrecht Rootalu.

teisipäev, 17. 07.
Rannu 1939: Vanarahva jutu järele olnud muiste Praksi talus pisuhänd. Pisuhänna elukohaks olnud rehetare. Sinna kedagi võõrast sisse ei olevat lastud. Kord olevat karjalaps siiski salaja sinna sisse pääsenud. Pimedas nurgas olevat ta märganut mingi looma kogu, mis kullana säranud ja liikunud. Karjalaps ehmunud koledasti. Saanud veel vaevaga rehetarest välja. Pärast seda jäänud ta haigeks.
Pisuhänd käinud ka sagedasti küla hernepõlde külastamas. Nii nähtud teda ühel hilisõhtul pika sabaga halli koguna üle ühe talu õue lendavat. Hiljem leitud tema liikumisteelt rida valgeid herneid, mida pisuhänd sinna poetanud.
Pisuhännast küla hernepõldudel rääkis Aino Põldojale tema vanaema, 78-aastane Leena Põldoja Ervu küla Agutandi talust.
Richard Viidalepa foto kodukülast Nurmsist Peetri kihelkonnas 1943: Laps varsaga. Mõlemad söövad herneid.

ERA, Foto

esmaspäev, 16. 07.
Mustjala 1959:
Mis sa völu mu’ga vöitled,
vöitle vöigu märaga,
kiitle kirju kitsiga,
purele, purele pörsastega,
lauda taga lammastega!
Kui sul nälg, näri neid,
kui sul immu, ime neid,
kui sul kirg, kisu neid!
***
Ole vait, sa räuauk,
pea oma suuauk.
Suust saab ea sulbitoori,
ambust aruvärava.
Pane aga ägi äälesiks,
vana regi rindasiks,
siis sul äälta ägiseda
ja ka rinda rögiseda.
Jalgpalli suurvõistluste lõppedes on sobilik kuulata, kuidas Vanakubja küla pulmanagad Ann Anis ja Sinaida Mölder vastastikku võitlesid. Ikka mängult ja päriselt! Laulu magnetofoonis Herbert Tampere (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn2_227a.mp3). Palju rahulikumat bussisõitu Kuressaarest lindistamast pildistas Richard Hansen.

ERA, Foto

pühapäev, 15. 07.
Käina 1939:
* korgi peale astund = joobnud
* ta kruvi on vähä lõnkund = narrike
* on natuke tagasi = narrike
* kaks mütsi peas = narrike
* üks kruvi lepast, teine lehmasitast = narrike
* tal seda suurt kruvi äi olegid, mis teised kinni peab = narrike
* nagu kukk sõnikuuniku otsas = upsakas

Väljendeid seletanud Liisa Teeäär, kirja pannud Enda Ennist.

laupäev, 14. 07.
Otepää 1897: Kui abielurahvas kaugelt paari läävad, siis saavad neil väga targad lapsed.

reede, 13. 07.
Emmaste 1938: Maretapääva kala on easti rammus.
Peamiselt Lääne-Eestis ja saartel tuntud mareta- ehk karusepäeva (13. juuli) uskumusi pani kirja Enda Ennist.
Vt lähemalt: http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/maretapaev
Saaremaalt Sõrvest on ERAle vanu fotosid vahendanud Gert Hirsch. Rannamardi talukoha kalakuuri ees on pildistatud Ahlu Lindat, teisel fotol on esimene vasakult Pulga Leo, teine Oeselg Mart. Hobuse juures seisab Undrest Laas.

ERA, Foto
ERA, Foto

neljapäev, 12. 07.
Hargla 1965:
Tsirr-virr, lõokõnõ,
kos mu kulla pesäkene?
Uibun ossa pääl,
varikun varva pääl.
Koes tuu varik jäie?
Vanamiis maha ragi.
Koes tuu vanamiis jäie?
Tsiapahta pagõsi.
Koes tuu paht jäie?
Tuli ärä palut.
Koes tuu tuli jäie?
Vesi ärä kistut.
Koes tuu vesi jäie?
Maa sisse vaivu.
Koes tuu maa jäie?
Kana lakja sapits.
Koes tuu kana jäie?
Haugas ärä veie.
Koes tuu haugas jäie?
Taiva poole linnati.
Mingäs sinna perrä mindäs?
Puutsõidõ pulkõga,
vasitsõidõ varvastõga.
Julius Paasi laule Mõnistes Tämbälsel lindistasid Erna ja Herbert Tampere (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn2_1131h.mp3). Laul on avaldatud ka Eesti rahvamuusika antoloogias (2003, CD1: 38, veebis https://www.folklore.ee/pubte/eraamat/rahvamuusika/ee/038-Liiri-loori). Foto tegi Richard Hansen 1957. aastal.

ERA, Foto

kolmapäev, 11. 07.
Ambla 1889: Kui 7mevenna päeval (10mal juulil 1889) vihma sa'ab, siis on peale selle veel 7se nädalad vihmased ja kurjad ilmad. Sajab aga sellel päeval ainult 1/2, 1/4, j.n.e päeva, ehk mõni tund aega vihma, siis on ka pärastine aeg selle järele arvatud.
Kirja pannud Joosep Freimann.

teisipäev, 10. 07.
Vaivara 1938 < Venemaa, Oudova mk.
Под картошку кладут троицкие бярёзки или от покойника ёлки, тогда кроты ня будут утаскивать картошку.
Tõlge: Kartuli alla pannakse suvistekased või surnukuused, siis ei tule mutid kartuli kallale.
Muttide tõrjumisest rääkis Olga Gromovale Vasknarvas Marfa Petuhhova (snd 1887 Oudova maakonnas).
Kartulimuldamist ja kitkumist Põlva kihelkonnas Himmaste Hansul on 1966. aastal pildistanud Herbert Tampere: Liidia Hurt, Helvi Hurt, Erna Tampere ja Johannes Hurt.

ERA, Foto

esmaspäev, 9. 07.
Mustjala 1958:
Maria Koert on laulude vastu tundnud huvi juba lapsepõlves. Ta jutustab: „Küll ma neid laulusi tahtasi oma mamma käest, ma palusi: „Pai kulla mamma, pai südame mamma, laula moole, laula moole!“ Aga kui äi lauland, siis ütlesi: „Sülje mamma, sülje mamma!“ [---]
Me viime jutu lõpuks jälle regivärsile. Tulevadki mõned imeilusad vanad laste- ja mängulaulud. Kuid paistab, et tema ise on kiindunud siiski kõige rohkem riimilisse lüürikasse ja lüroeepikasse. Ta märkab isegi väikse ja lõpuks näilise vastuolu meie huvide vahel: „Niid muistised ikka meeldivad teile rohkem, et küll neid natuke on ja muidu subramine.“
Ninase küla lauliku Maria Koerti lauluhuvist ja -eelistustest kirjutasid oma kogumispäevikus Erna ja Herbert Tampere. Nemad magnetofoonisid ka labajalgse lastelaulu (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn2_129d.mp3). Herbert Tampere pildistas Maria Koerti koos tema lapselastega. Pojatütrest Varje Koertist sai samuti rahvaluulekoguja.

ERA, Foto

pühapäev, 8. 07.
Reigi, Jõesuu k 1939: Kui ekvaatori alt läbi sõidetakse, siis noored meremehed pidid viina ostma. Kui mõni vastu akkas, siis tuli „Merekurat“. See peab ilusti olema tehtud, sarved peas ja abe ees, suured ermsad küined ka. „Merekurat“ tuleb ja ristib noort madrust tõrvaga. Pärast jälle pesti veega ja kraabiti suure puunoaga maha. Peale seda pidi ta viina välja tegema. Kapteni kääs on ikka viina.
Jutustanud Konstantin Laid, kirja pannud Enda Ennist.

laupäev, 7. 07.
Karksi 1936: Kiivit ei salli inimest, lend pähä, ku nende raja sisse lääd. Ku tal poja om, sitt pähe, nagu nooli lask. Kiivit om valgetkirja kirivene, seantse pehme einäma sehen joo ümmer eläs. Kiiviti kisuve silmä pääst vällä, mia küll ei tohi minnä, mia pelgä noid linde. Kiivit rüük: „Kii-vit, kii-vit.“

reede, 6. 07.
Kambja 1985: Reede on ristiline päev.
Ivaste külas elanud Otepää kihelkonnast pärit Karl Karjus (snd 1900) ütles nii rahvaluulekogujale Ellen Liivile.

neljapäev, 5. 07.
Järva-Madise 1965: Läheme uuesti Anette Evarti juurde. Tema on ainuke, kellelt siin vana laulu laulmist oleme kuulnud. Vahepeal on veel meenunud mõned regivärsid, nagu „Elu isa- ja mehekodus“, „Ema haual“, „Kägu kukub karjasele“, „Meri õue all“. Viimast on ta kuulnud lapsepõlves ühelt vanamehelt. Praegugi esitab laulu selle vanamehe intonatsioone matkides. Kirjutame veel paar uuemat laulu ja läheme edasi. Ei taha teda kauem kinni pidada. Kipub kella vaatama ja vist mõttedki on juba aias rohimata peenardel, kus tal meie tulles töö pooleli jäi. Nii tüüpiline rahvaluulekogumise olukord, kuid siiski väga eriline kohtumine Herbert ja Erna Tamperel Oeti küla põlise elaniku Anette Evartiga. Kohtumiste käigus magnetofooniti ka laul merest, mis seal õue all oli (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn2_1017n.mp3). Pildi Anettest tegi Herbert Tampere.

ERA, Foto

kolmapäev, 4. 07.
Pöide 1933: Kui töö tehtud, siis aeg puhata.

teisipäev, 3. 07.
Kose 2013 < Haapsalu: Suvel oli lapsi õu täis, sest peale minu ja naabritüdruku elas naabrimajas veel kaks poissi. Nad olid meist suuremad, aga vahetevahel lõid nemadki meie mängudes kaasa. Kogu suveks tulid Haapsallu kaks onupoega ja onutütar. /--/ Pallimängudest oli esikohal jalgpall. Mina olin oma võistkonna väravavaht, kuigi tahtsin olla kesktormaja, aga vanem onupoeg ei lubanud ja teda austasid kõik. Ainult ükskord ei pidanud ma vastu ning tormasin väravast väljakule. Ma sain palli viivu isegi puudutada, enne kui teise meeskonna poiss mu lihtsalt kõrvale lükkas ja palli meie väravasse lõi. Onupoeg riidles minuga, mina töinasin. Ta ütles, et ei võta enam kunagi mind väravavahiks, sest jalgpall pole mõeldud plikadele. Mitu mängu pidin olema platsi ääres, kuni lõpuks minu peale halastati.
Lapsepõlve jalgpallilahinguid kirjeldas 1957. aastal sündinud Maie Matvei oma lastemängude kogumisvõistluse töös. Palju muidki pallimänge leiate andmebaasist: http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/ Kullamaa Haridusseltsi jalgpallikomando foto aastast 1925 pärineb Jüri Uustalu käsikirjalisest uurimusest "Lehekülgi Kullamaa kultuuriloost" I.

ERA, Foto

esmaspäev, 2. 07.
Jüri 1889:
Kuhu me lähme kuuekesti,
üle välja viiekesti?
Lähme loojale loole,
Marialle heinamaale.
Võtsin koare, jätsin koare,
akkasin kolmat võttemaie.
Mis seal koare jeare alla?
Kotkas koare jeare alla.
Mis seal kotka tiiba alla?
Tapper kotka tiiba alla.
Mis seal tapre silma peal?
Loast oli tapre silma peal.
Mis sest luastust raiutakse?
Juani aita raiutakse.
Heinale minekust ja kotkast heinakaare all laulis Madli Moiku Rae vallas, laulu kirjutas üles Jüri Witismann. Pildil on teise sealtkandi tuntud rahvaluulekoguja, Jaan Saalvergi pere heinateol.
Täna on heinamaarjapäev (http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/heinamaarjapaev).

pühapäev, 1. 07. 2018
Vigala 1895: Hani lendab üle õue, tiivad tilkuvad verd?

laupäev, 30. 06.
Türi, Piiumetsa k 1930: Seda on küll kuulda old, et üle Piiumetsa väila peab käima vaimude tee. Kes seal läbi juhtub minema, eksib ära. Seda juhtub ühtelugu.
Jutustanud Ado Luberg, kirja pannud Richard Viidalepp.

reede, 29. 06.
Kirbla 1936: Piisu määl oli laat ja seal oli post püsti. Karm Ants, Mihkli mees, käis seal torupilli mängimas. Torupilli mängiti posti otsas ja rahvas tantsis ümber. Pillimees saand tasuks kaks ühejalapastelt (kõpsutamisega pastel kulund läbi) ja raha sai vist ikka ka 3 või 5 rubla. Küllap mõisa maksis.
Laadapillimehe ametist rääkis Richard Viidalepale Kasari külas 61-aastane sillavaht Aadu (pärit Karuse kihelkonnast Matsalust).
Lelle laadal (Vändra khk) on pildistatud teise laadaameti esindajaid, jõumehi, napsutamas. Vasakult: Nikolai Süslich Ale talust, Aleksander Fett, Kaarel (Kirill) Aasoja (Aasafeldt) Oja talust. Pudeli all paberil: Minu vastast meest ei olegi.
Foto saatis ERAle 2017. aastal kaastööline Aada Aasa.

ERA, Foto

neljapäev, 28. 06.
Anna 1965:
Käisin Albert Lauri juures. Ta teab palju ja tunneb vanade pärimuste vastu tõsist huvi. On ajalehe jaoks neid ise kirja pannud. [---] Ilma reaalse lootuseta küsisin muuseas siiski ka regilaule, aga imede-imeks ei jäänudki see küsimine nagu hüüdja hääleks kõrbe. Minu pärimiste peale tõi ta tagatoast koltunud paberilehe, millele tema isa oli kirjutanud koos nootidega (!) ühe vana regilaulu. Isa laulnud seda sageli viiuli saatel ja nii jäi see ka Albertile meelde.
Kohtumisest põlise Anna kihelkonna elaniku Albert Lauriga (1904-1970) 1965. aasta jaanipäeval Purdi asunduses kirjutas Olli Kõiva. Tema helilindistas ka Alberti isa Kaarel Lauri üleskirjutatud laulu esituse (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn2_1057a.mp3). Albert Laurit pildistas toonane Kirjandusmuuseumi fotograaf Richard Hansen (21.08.1930-19.06.2018).

kolmapäev, 27. 06.
Kose, Ardu k 1964: Ilu ei panda patta ega kaunidust katlasse. – Üteldakse siis, kui on ilus perenaine, aga ei oska toitu teha või ei ole, millest teha.

teisipäev, 26. 06.
Jüri 1897: Kui ernes õitsema hakab, siis konnad enam ei krooksu.
Kirja pannud talusulane ja hilisem -peremees Jaan Saalverk (1874–1932) Kurna vallast, kes saatis rohkesti kaastöid nii Matthias Johann Eisenile kui Jakob Hurdale aastail 1896–1921.
Meest õitsvate herneste vahel on 1922. aastal pildistanud Võrtsjärve ääres tegutsenud fotograaf Aleksander Lepik, kelle albumid annetas Kaie Humala vahendusel arhiivile Aime Lellep.

ERA, Foto

esmaspäev, 25. 06.
Kolga-Jaani 1937:
Tulge jaanikutulele,
jaaniku, jaaniku,
tulge tulda oidemaie,
karga kirget kaitsemaie!
Kes ei tule jaanikutulele,
saagu mardini magama,
ristipäini ringutama!
Tulge jaanikutulele,
tooge puida tullessagi!
Kes ei tule jaanikutulele,
jõulus pöörgu teise küll´e,
teises jõulus teise küll´e!
Jaanitulel käimise tähtsust tuletas meelde Marie Sepp Vissuvere külast. Laulu heliplaadistasid Riigi Ringhäälingus August Pulst ja Herbert Tampere (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/ERA_Pl_49A2.mp3), laul on avaldatud ka Eesti rahvamuusika antoloogias (2003, CD1: 21; veebis https://www.folklore.ee/pubte/eraamat/rahvamuusika/ee/021-Tulge-tuld-hoidma). Marie Seppa pildistas oma stuudios Peeter Parik.

pühapäev, 24. 06.
Viru-Jaagupi 1970:
Jaanipäeval hakkas juba varahommikul inimeste voorid teel liikuma. Need olid enamasti vanad inimesed, kes polnud jaanitulel käinud, kuid nende perekonnaliigetest oli mõnigi kalmule kantud ja nüüd ruttasid nad sinna, et hauale lilli viia ja ka kaugemalt tuttavate[ga] juttu vesta. --- Noorrahvas läks kalmistule hiljem. Nad olid vast päevatõusuks kodu jõudnud ja nüüd oli uni magus. Nüüd läksid nad osalt jala või jalgratastega, kusjuures püüti ajada ka sirget teed. --- Oli omaste haudadel veidi peatatud, jalutati kõnniteedel, et kohtuda tuttavatega. [Surnuaia] värava taga oli aga päris laat. Seal oli kaupmehed oma putkad juba varahommikul üles löönud ja ega seal ostja puuduse üle ei kaebatud.
Jutluse ajaks kogunes enamik rahvast kabeli juurde, kuna osa edasi jalutas. Perenaistel oli surnuaial kaasas leivakotid hea ja paremaga ja meestel ka viinapudelid. Nüüd võeti need omaste haudade juures lahti, söödi ise ja pakuti ka tuttavatele.
Rahvas hakkas aeg-ajalt laiali valguma, kuid üksikud paarid viibisid seal õhtuni.
Kirja pannud Hugo Lepiku.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/jaanipaev/item/47624

laupäev, 23. 06.
Jõhvi 1889: Jaanipääva ööse peab perenaine alasti võid tegema, siis on hea võisaak.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/jaanipaev/item/48114

reede, 22. 06.
Viru-Jaagupi 1931: Kui meil Tudus metsad põlesid, siis meil oli karjane karjaga metsas. Siis üks neitsit nuttis. Karjane läks sinna, ja siis tema läks teise kohta, nuttis seal jälle. Karjane läks jälle sinna, aga ei nähänd kedagi. Aga nutu-ääl ei kadund ka kõrvist. Tema nuttis metsa põlemise pärast, see oli metsaal'gjas, tal ei old ruumi enam kuskil.
Rudolf Põldmäele jutustanud 76-aastane Mari Sirtsi Roela vanadekodus.
Tudu ja Roela vahel asuvat Punasood on pildistanud Helmut Joonuks.

ERA, Foto

neljapäev, 21. 06.
Jõelähtme 1937:
Olge terveks õllesepad,
kes need kolmed kokku pannud;
esiteks vesi see vedela,
teiseks magi see magusa,
kolmandaks vihad umalad.
Vaat sie võttis mieled mieste piast
ja puoled mieled poeste piast
ja tanud targa naiste piast.
Sial mehed mütsata mürasid,
naised tanuta tantsisid,
poisid puolele küllakille.
Jaani-ajal vajalikud teadmised õlle headuse ja õllega liialdamise ohtude kohta edastas oma laulus Hindrek Tamm Nehatu vallas Iru külas. Laulu heliplaadistasid Riigi Ringhäälingus August Pulst ja Herbert Tampere (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/ERA_Pl_67A2.mp3). Hindrek Tamme ehk Hansu Hindrekut pildistas oma stuudios Peeter Parikas.

ERA, Foto

kolmapäev, 20. 06.
Iisaku, Tudulinna v 1935: Enne jaanipäeva om sääsel visa hing: kui ühe tapad, siis selle hingest tuleb üheksa asemele. Aga peale jaanipäeva on nii, et kui ühe sääse tapad, siis üheksa kaob.

teisipäev, 19. 06.
Tõstamaa 1964: Kui rukis hakkab õitsema, hakkab esimest metsmaasikast ka leidma. Need on rukkiõiemaasikad.
Mall Proodelile rääkis rukkiõiemaasikatest 44-aastane Alviine Naudi Karuga külas Mäeotsa talus.
1938. aasta jaanikuul pildistas vaadet üle rukkipõllu Muhu kirikule Richard Viidalepp.

ERA, Foto

esmaspäev, 18. 06.
Lääne-Nigula 1938:
Nüid on sõitjad sõgedad
ja piitsakandjad pimedad,
sõitvad meie sõõru mööda,
aavad meie aedu mööda.
Ei tohi meie tuppa tulla,
räästa alla rääkima.
Kartvad kukurid kuluvad,
raha-või-punga puuduvad.
Nii laulis Taebla vallas Kirimäe külas Hiiemäel elanud Villem Ilumäe ehk Eesmäe Villem. Ta oli pillimees, kellelt 1938. aasta rahvamuusika heliplaadistamisel Tallinnas jäädvustati seitse parmupillilugu (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/ERA_Pl_77B5.mp3). Siiski plaadistati temalt ka mõned laulud (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/ERA_Pl_78A4.mp3), mis toovad meieni Läänemaa siirdevormilise meestelaulu. Pildi Villem Ilumäest tegi oma stuudios Peeter Parikas.

pühapäev, 17. 06.
Venemaa, eesti asundused, Kemerovo obl, Jurjevi k 1994:
Leonidal on õnnetuma päeva raamat, mida Astrid hakkab kohapeal ümber kirjutama – tundub, et raamatukese väljaviimine ei ole Leonidale meeltmööda. Seal leiduvaid arstimissõnu (vere kinnipanekuks) on Leonida praktikas edukalt kasutanud – seda näitab verega määrdunud eraldi leheke. Muidugi pakutakse meile süüa: pannitäis praemune, hapukurki, kausitäis mett. Värske Siberi mesi on vedel ja hele, ei püsi hästi leiva peal. Pärastpoole, ise kududes, räägib Leonida mitu muistendit pisuhännast, kuradist, kodukäijast jm, muuhulgas õpetab ravimisi. Justnimelt õpetab. Istun, tilluke kaamera süles, kuulan ja filmin samal ajal, Leonida pole ülevoolavalt jutukas, ent ta teab asju. Ei usalda meid pimesi, vaid avaneb vähehaaval. --- Leonida ravib omaalgatuslikult mu jalakonti uksekontsa all, kui juhtun mainima, et mul on selline häda. --- „Kõik abi on Jumalast,” ütleb ta. Ja igaühele ei ole antud seda, et ta saab arstida. Temal on see võime. ---
Hiljem viin Leonidale värskapudeli täie piiritust – osa sellest, mille olin joonistamisega „teeninud“. Peretütrel Galjal on Mariinski viinavabrikus „käpp sees“. Leonida kinnitab, et tema ei joo. Ma ütlen, et ega ma joodikule poleks toonudki. Tõin arstirohuks, ta ju teeb rohtu kärblaseentest ja sireliõitsmetest. Seljavalu vastu. Leonida peidab tänuga pudeli ära.

Mari-Ann Remmeli kogumispäevikust.

reede, 15. 06.
Põlva 1931:
Viitk võtt veerest,
jaan jaga poolest,
piidre veese perägi ärä.

Lehmade piimaanni vähenemisest alates viidipäevast, 15. juunist, rääkis Richard Viidebaumile 73-aastane Hels Koosapoig Mooste valla Kaaro külast. Rohkem viidipäevast (nagu ka jaanist ja piidrest) saab lugeda: http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/viidipaev

Oma lehmaga on ennast 1958. aastal pildistada lasknud Meemaste küla pillimees ja -meister Jaan Kriim – foto saatis ta poeg Valterile Ameerikasse. ERAle tõi foto Üllar Kurik.

ERA, Foto

neljapäev, 14. 06.
Kuusalu 1962:
Mina mies merimihe poiga
ja kaunis mies kalamehe poiga,
istun mina paadi parda pääle,
nopin täida-ja vammuksista,
pisimad pillutan meresse.
Seal nemad kasvavad kalaksi,
lagunevad latikaksi,
tulevad sääl turskadeksi,
arenevad angerjaksi.
Meriärjal kirjud vatsad,
kammilal suud koverad.
Laulu meremeeste imetabasest elust laulis Risanda Kravtsov, lindistas Hilja Kokamägi (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn2_741a.mp3). Pildile jäid nad mõlemad koos Tapurla rannas.

ERA, Foto

kolmapäev, 13. 06.
Kuusalu 1964: „Hobune ei pese ilmaski, ikke nääb, karu koa ei pese – kõik kardavad“ – ütleb see, kes põikleb näopesemise eest.

teisipäev, 12. 06.
Kodavere 1961:
See kuulus Karss ja Ersterum
sai vangi võetud, kui lõi trumm,
üks rahusõnum kuuldus sääl
Konstandinoobli välja pääl.
Kaks keisrit kokku leppinud,
kõik vihavaen on lõppenud,
nüüd neiud pühku silmad veest,
et nende peiud peasnud sõ'ast.
Truu jumal kaitsku meie maad
ja andku meile rahua'ad
ja andku sooja vihma ka,
las meie põllud sigida.
Sellest, kuidas kaks keisrit kokku leppisid, laulis Ingrid Rüütlile 56-aastane Leida Laasma Ranna külast. Tema omakorda oli laulu kuulnud umbes 6-7-
aastasena kohalikult väga healt lauljalt Olli mammalt: "http://kivike.kirmus.ee/meta/ERA-17174-54958-70651

esmaspäev, 11. 06.
Kose 1965:
Õhtu eel jõuan Toomaveski talusse. Vanaperenaine öeldakse olevat kaalikaid istutamas. Seal ta ongi, 85-aastane Anette Raagul, ekspeditsiooni „nael“. Soovin jõudu ja pakun ennast tüdrukuks. Kaubad saavad kokku, palgaks tahan laulu. Teen augud pulgaga ette, tema paneb kaalikad, viimase istutan oma õnneks. Läheme tuppa. Laul ei taha tulla. Tütar toob klaasi lahjat veini, et vast see päästab laulu valla. Nagu ikka, tuletab ka Toomaveski kõigepealt meelde endast paremaid. See on Kaeremäe isa, kelle kohta on hiljem põhjust veel küsida. Kirjutan 14 lehekülge laulu, kell saab 11, videvik tuleb kätte. Siis lähen jalgratast otsima.
Kohtumist Vetla külas elanud Anette Raaguliga jäädvustas nii kogumispäevikus kui fotol Mall Proodel (Hiiemäe). Anettelt kirjutati üles hulgaliselt laule ja pajatusi, helilindistati 13 laulu, mille hulgas oli ka üks tore laul Kehra kandi tüdrukute kaklusest ("http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn2_1026f.mp3)

pühapäev, 10. 06.
Kolga-Jaani 1935:
Ühel mehel on naene ärä surnd ja jäänd tütär üksi maha. Ja olnd nälläaeg ja olnd nad vägä nälgäs. Isä ütlend tütrele: „Me piäme ühest lahkuma.“
Viis tütre metsä, läks isi kodo. Tütär leidis metsäs jalgtiiraja. Enne ollid suured metsäd. Läks ulk aega sedä müüdä tiirada. Viimäti läks mets õredamas, viimäti läks õege õredas ja akas paistma maailma suur linnamaja. Ja läks sisse, uksed ollid kõik lahti ja kõiksugused söögid ollid lauva piäl. Temä kõht olli tühi ja sõi siält natuke koa. Siis akas vaatama teisi kamre, kus olli kaksteistkümme vuudid. Siis olli teind vuudi ülesse, tuund lillesi rohoaiast, ilus rohoaid on olnd. Siis olli üks vuudi olnd kõege toredam ja tore tekk olnd piäl. Sii olnd mõrtsukate piämiis. Ja temä teind selle aseme kõege ilusamini ülesse. Ja tulnd nad õhta kodo ja leidnd, et üks on käind. Kedägi varastud ei ole olnd, muudkui süünd natukese.
Siis läks ärä metsä ja magas metsäs öössi ja teene pää läks sedäsama tiid sinna samasse majasse. Ja jälle ei olnd kedägi kodo, süük ikke lauva piäl. Sõi siält, tegi vuudid ülesse, selle vuudi kõege ilusamini, selle pereme vuudi, mis kõege ilusam olli ukse kõrval. Siis läks jälle metsä. Nüid nemäd tullid kodo ja leidsid, et üks olli käind.
Siis tulli kolmas pää, läksid metsä, aga peremiis tükkis vuudi alla ja jäi valvama. Ja tüdrek läks kolmat päävä, sõi natukese ja akas vuudisi ülesse tegemä. Ja tegi jälle selle kõege ilusamini, tõi rohoaiast lilli piäle ja ei tiädnud mitte, et valvaja sängi all olli. Akas vällä tulema, et lähäb ärä, aga sii tükkis sängi alt vällä ja võttis ta kinni. Küll tüdrek palus, et ta lahti laseb, aga ei lasnd. Siis sai aru, et ta mõrtsukate majas on. Aga miis oidis ta nii kauva kinni, kui teesed kodo tullid ja siis ei lasnd tedä ärä, ta olli ilmilus inime. Peremiis võttis ärä temä omale naeses. Ja ühel teesel olli enne siäl naene. Sii käis ühes teestegä metsäs, ja kui ta alle üksi olli, tõid kõiksugu kuldassad. Aga see olli ilusam, akasid sellele viimä, endisest naesest ei pannud tähele. Sii endine naene olli nõiaema tütär, mõistis nõidu.
Mehed jätnd naesed kodo mõlemad. Sii endine naene tahtnd, et ta saas ärä suretada pärästese naese. Olli neil mõlemil kuldelmed kaelas olnd. Sii endine naene ütlend noore naesele: „Vahetame ärä need elmed!“
Aga nuur naene andis oma elmed teese kaela ja teese elmed oma kaela. Ja nõnna kui elmed kaela pand, nõnna kukkund maha ja surnd. Ollid teesed kodo tulnd ja naene surnd. Siis sel peremel olli irmus kahju ja kõegil. Ja akkasid pesemä, et matavad maha. Aga pesuaeg üks ütles, et: „Võtame need elmed kaelast ärä!“
Ei tahnd märjäs tehä. Nii kui nad elmed ää võtt, naene tõusnd istu. Ei tiä kedägi ja on mõtlend, et minesteseuug olli.
Teene pää olnd neil kurted. Endine tahnd kurtesi vahetada ja vahetasid ärä. Ja kui endise naese kurte vüüle pand, nii kukkus maha ja surri. Teesed tullid kodo ja nuur naene jälle surnd. Siis mõtlesid, et tal minesteseuug käib piäl. Jälle, et akkavad pesemä, võtavad kurte ää, naene tõuseb istu.
Tulli kolmas pää, olli neil mõlemil sõrmussed sõrmes pärätusti. Aga sii endine ütles: „Vahetame sõrmussed ärä! Ma annan oma sulle, sa anna oma mulle!“
Vahetasid. Panni sõrme, kukkus maha ja surnd. Mehed tullid kodo ja leidsid, et surnd. Pessid temä ärä, aga sõrmussid ei tiädnd kiigi liigutada ja jäigi surnus. Siis olli neil nii irmus kahju. Tegid kirstu ja lõid punase riidiga ümmerringi selle kirstu ärä. Siis kandsid maantii ääre, suure kuuse alla ja need üksteistkümme miist puusid ärä kõik kuuse külge, nii kahju olli.
Üks suur mõesakutsar viis ärräd merevette, ja sõitis tagasi ja nägi, et sii punane kirst on tekkind sinna ja üksteistkümme miist on puund ärä. Ja siis temä võttis kirstukaane lahti ja vaatas sisse, et sii inime eläs, et sii ei ole surnd. Siis võttis, tõstis oma tõlda ja viis mõisa surnu kirstuga. Ja viis oma tuppa selle kirstu ja pidäs kirstukaane lahti ühtepuhku. Ja vaadas, kui ta aega sai, ööd ja pääväd, et sii inime eläb.
Ja siis prouva nägi. Kutsar alati jättis oma tuaukse lahti, kui ta läks talli juure, aga siis, kui surnu kodo viis, ei jätnud mitte lahti tedä. Prouva nägi läbi võtmeaogu, et kutsaril on tekkind suur punane asi tuppa, ja püidis sinna tuppa, aga ei saand, uks olli kinni. Ei tiä, kis ütles, et täkud tallis riidleväd. Kutsar panni juusma ja unetas ukse lahti. Ja prouva nägi, et uks lahti jäi, ja lipsas sisse vaatama ja nägi, et surnd inime kirstus. Ja nägi prouva, et sõrmed ollid sõrmussid täis, ja et sii olli kõege ilusam vahetud sõrmus, ja mõtles, et võtan ühe omale. Ja võttis selle neetud sõrmusse. Nii kui prouva sõrmusse ärä tõmmas, tüdrek tõusis istu kirstus. Prouva ehmätäs, minestäs ärä, ei saand ärä joosta. Ja siis kutsar kuulis, et maailma kisä temä tuas, ja juusis vaatama ja nägi, et tüdrek istus kirstus. Ja prouva toibund senni ja akand kutsariga kärämä.
Tüdrek akand prouvat paluma, et: „Ärge kartke, egä ma põle kodokäijä!“
Siis sii naesterahvas sai aru, et sii needmesesõrmus olli.
Ja siis kutsar võttis ta ärä omale naeses. Kui nad eläväd, eläväd ehk praegu.

Jutustanud Anu Läänesaar, kirja pannud Kustav Must.
Ilmunud raamatus: Urmas Sutrop, „Maailma kõige ilusam naine. Lumivalgukeste lood“. Tallinn–Tartu: EKSA–EKM Teaduskirjastus, 2018.

laupäev, 9. 06.
Kuusalu 1965: Öösorr laskeb sorri. Kui öösitel metsäheinämais konnid, siis kuuled, ku öösorr laskeb aeva „sorr“ ja „sorr“, sendä se nimigi niisugune on.

reede, 8. 06.
Rapla, Raikküla v 2011:
Paka mägi.
Foto: Jüri Metssalu.
Foto näituselt „Eesti lood. Pärimuspilte Eesti Rahvaluule Arhiivist”. 2015. aastal valminud fotonäitus on nüüdsest kuni juuni lõpuni rändnäitusena näha Jõgevamaal Kuremaa veskis. Maaliline fotoveski on avatud igal nädalal neljapäevast pühapäevani 11–19.
Raikküla lähedal asuvat paepaljandiga Paka mäge on seostatud Henriku Liivimaa kroonikas kirjeldatud ümberkaudsete hõimude nõupidamistega. Koduloo-uurijate poolt välja käidud oletus on muutunud populaarseks ja nii on mägi rahva kujutelmadesse toonud ka siin nähtud muistsete vanemate vaime. Pärimus räägib siin elanud munkadest, Paka mäelt olevat alanud ka maa-alune tee. Mäele viiva tee äärne kivikülv olevat aga Vanapagana kätetöö.

ERA, Foto

neljapäev, 7. 06.
Muhu 1954:
Nuka Kati (Jekaterina Lahke) on 62 a. vana küürakas naine. On sellel naisel alles hing sees! Kui paar minutit kuulanud olime, tulid kohe meelde meie perenaise sõnad: „Ei Kati juurest te küll tulema saa…“ Kati ajab korraga vähemalt kolme juttu ja teab täpselt, kuhu mingi jutt pooleli jäi ja kust seda uuesti alata. Kiire vahetamine toimub nii paari-kolme lause tagant ilma mingi pausita, sõnad tulevad nii kähku, et lausa ime, kuidas see kõik üldse võimalik on. Juba esimesel õhtupoolikul kirjutasime temalt paarikümne lehekülje ümber mitmesugust materjali. Meie sõprust Katiga aitas tublisti süvendada seegi, et katsusime tasa teha meie poolt kulutatud aega sellega, et tegime umbrohust puhtaks ta pika porgandipeenra.
Nii kirjeldas kohtumist Nuka Katiga Liiva külas eesti filoloogia tudeng Ingrid Sarv. Katit pildistas Ellen Veskisaar.

ERA, Foto

kolmapäev, 6. 06.
Asundused, Venemaa, Krasnojarski krai, Sulevi k 1967:
Ära hõiska enne õhtut, õnnemuna õrnal koorel. – Seda üteldi sel puhul, kui sa lootsid midagi saada, siis ära hõiska enneaegu, võib olla, et sa seda asja veel ei saagi, mille peale on sul lootus. Näiteks: Üks mees õngitses kala, temal hakkas otsa suur kala, ta hõiskas teistele „Ohoo, ma sain suure kala kätte!“ Kuid kala ligidal läks õngenöör katki ja kala läks ühes nööriga minema.
Ükskord hõiskas noor neiu, et mina saan mehele ilusale rikkalle poisile, pulmad pidid olema pühapäeval, reede hommikul läks peigmees jahile, et pulmadeks metsavärsket tuua, kuid jahilt tulles hakkas peigmees üle oja ronima, ronides läks püss lahti ja kuul puuris peigmehel südamest läbi ja pulmade asemel tulid matuksed!
See on tõeste sündind lugu, see juhtus Kuubanis Aksipai rajoonis Perevalka Eesti külas. See vanasõna on praegu tarvitusel.

Kirja pannud Johannes Olev.

teisipäev, 5. 06.
Tarvastu 1891: Ku tuule latse ikeva, sõs tuleb kurje ilmu. Hurda kaastööline, 1865. aastal sündinud Jaak Ungerson, vallakirjutaja abi, hilisem "Oleviku" toimetuse ametnik, pani kirja palju ilma-, kalasaagi- ja muid endeid ning täpsustas: "Meie elukoht on Wirtsjärve ääres."

ERA, Foto

esmaspäev, 4. 06.
Jõhvi-Iisaku 1958:
Pauliine Kiiveril oli muide kaasas ta laulude nimestik. Paaris kaustikus leidus ka laulude tekste. Riimilisi laule oleks temalt saanud suures külluses. Kartsin, et ta vastupidavust - arvestades kõrget vanust - ehk ei jätku kuigi kauaks ja et seepärast on vajalik kõigepealt lindile võtta kõige vanem ainestik. Selle väljaselgitamine võtete tegemise kestel oli üsna raske ning nõudis pingsat tähelepanu ning väga mitmesuguste vanade lauluteemade meenutamist.
Õnneks oli siiski võimalik temalt kuulda ka regivärsse ja leelotusi, mis ta oli kuulnud kas oma emalt või mis tema nooruses olid külanoorte keskel olnud lauldavad. Ta mäletas ka terve rea vanu lastelaule ja lugemisi. Peamiselt koosnes ta repertuaar muidugi riimilistest lauludest. Eriti näisid talle meeldivat rõõmsad, „lustilikud“ laulud.
Tal olid peale kõige muu ka mõned oma tehtud laulud. Neist esitas ta kolm: kolhoosielust, oma eluloost, ühest eksimisjuhtumist. Need on kõik loodud viimastel aastatel. Eeskujuks on võetud mõni tuntud viis, millele on sobitatud sõnad. Poeetiline sisu on vähenõudlik.
Laulik osutus siiski tähelepandavat vastupidavust: saime lindile võtta umbes 40 pala ja lõppu veel mõned mõistatused.
Sõidutasime ta autoga koju. Tegime seal fotovõtteid ning jätsime südamlikult hüvasti. Lahkumisel ütles laulik: „Rõõmus miel on elu alus.“
Esimest kohtumisest Alutaguse lauliku Pauliine Kiiveriga sai Richard Viidalepale mitmeaastane viljakas koostöö. Viidalepp koos Helgi Kihnoga helisalvestas Pauliine Kiiverilt muuhulgas ka ühe laulu laulmise mõjust kuulajatele (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/KKI_RLH_58_25_10.mp3). Laulikut koos rahvaluulekogujaga pildistaski Helgi Kihno.

ERA, Foto

pühapäev, 3. 06.
Lüganuse 1964:
Väsituskammer. Püssi krahvil õld väsituskammer üleval korral. Ninda pehme ku samblane suo, et ku lähäd pääle, sis vajod põlvini sisse. Krahv õli enne uinumist pantsind väsituskambris. Pääle seda õli sis viel vannis käind, sis sängi mend.

Kirja pannud Aino Källo, kuulnud lapsepõlves oma vanaemalt.

laupäev, 2. 06.
Peetri 1977: Mida öeldakse ujumisel?
* Ujub nagu allveelaev.
* Ujub nagu konn.

reede, 1. 06. 2018
Venemaa, eesti asundused 2004: Azovo rajooni Tsvetnopolje küla võtan ette eelkõige Grigoðina Linda pärast, kes mulle kõik need aastad pärast meie kohtumist 1997. aasta talvel on järjekindlalt kirjutada viitsinud. Tema kaudu olen Tsvetnopolje küla eluga jätkuvalt kursis. Ja tean, et eestlasi, kellega tookord kohtusime, on järele jäänud juba hoopis vähe: kes manalateel, kes Saksamaale elama asunud. /--/
Linda elab külaotsas Severnõi uulitsas. Ta väikese köögi ja kambriga elumaja leiame hõlpsasti kätte ning Linda ise pole peaaegu muutunudki. Kui ta aru saab, kellega tegu, löövad ta silmad särama. Linda pakub meile esmalt teed, võileibu ja omakasvatatud väga maitsvat arbuusi. Seejärel paneb selga uue kleidi (näeb selles väga kena välja!) ja viib meid küla peale.
Lõik Anu Korbi välitööpäevikust, ilmunud raamatus "Eesti asundused VIII. Kohtumised Siberis" (2017). Anut ja Lindat pildistas Villi Sulger.

ERA, Foto

neljapäev, 31. 05.
Jõhvi ja Iisaku 1958:
Oli teada, et Pauliine Kiiver peab elama Vaabu metsavahi juures. Temast räägitakse kui heast laulikust. On 81 aastat vana. Tee sinna läks mööda looklevat moreenseljandikku. Kohati oli näha ilusaid ja suurigi taluhooneid. Talud paiknesid samuti seljandikul, kõrvale jäid aga madalad metsamaad.
Paiguti oli tee kehvavõitu, libe ja aukline.
Algul sõitsime metsavahist mööda ning kaotasime seetõttu aega. Siis laskis P. Kiiver üsna kaua oodata. Kui ta viimaks välja tuli, oli ta heas tuuris. Oli ilmne, et ta oli tarvitanud lauluõli.
Sõitsime Mäetagusele tagasi ning panime magnetofoni tööle.
Jõhvi ja Iisaku kihelkonna piiril Metskülas elanud Pauliine Kiiveri juurde sõitmisest kirjutas oma kogumispäevikus Richard Viidalepp. Tema pildistas ka samal ekspeditsioonil tehtud peatust teel lauliku elupaigast Mäetagusele.
Pauliine Kiiverilt lindistati muuhulgas üks tore laul lindude õlleteost (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/KKI_RLH_58_25_24.mp3).

ERA, Foto

kolmapäev, 30. 05.
Pärnu 1888: Ead lapsed kasvavad ilma vitsahirmuta ülesse, pahad saavad vitsu ja lähevad siiski hukka.

teisipäev, 29. 05.
Narva 1935: Võilillekett. Väikestele lastele väljas.
Alguses korjavad lapsed endile palju võililli. Siis istuvad kõik maha ja ootavad: üks mängijaist loeb teatud arvuni, on muidugi kokkulepe. Ning seni peavad teised kette punuma. Kes selle aja jooksul kõige pikema saab, on võitja, ning teised peavad kõik omad ketid temale andma. Kette tehakse nii: võetakse õis varre otsast ära ja pannakse varre peenem ots jämedama sisse, järgmine sellest sõõrist läbi ja jälle otsad kokku. Mängu kirjeldas 1919. aastal sündinud Hilda Raspel, kirja pani Elli Sula.
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1365

esmaspäev, 28. 05.
Kihnu 1919:
Mis maksab moaobonõ
saksa sjalgudõ siäse –
moaobu maksakuine,
saksa sjalgu siärikuine –
või aga maksab vaenõlapsi
peretüdärde siäse –
peretüdär piinikene,
talutüdär taimõkene,
ori vaenõ otsõlane,
orjalaps odrakesine.
Oata aga neidä peretütri:
nad seüväd sialihada,
nad jõuvad kanamunada –
sest nende silmäd sienetet,
kõrvaiärsed kõõnatõt.
Oata aga neidä vaesilapsi:
nad seüväd põõsast putkõsida,
lakvad vettä laenõtõst,
nad seüväd jõest jõngirohtu –
sest ond putkõlõ punasõd,
veelainõlõ lahedad.
Maahobuse ja vaeslapse elust saksa hobuste ja peretütarde seas laulis Kuraga Liis Andrus Saarestele. Olli Kõiva fotole on oma koduse hobusega jäänud Kaevandu Anni Lemsikülas 1959. aastal.

ERA, Foto

pühapäev, 27. 05.
Tõstamaa 1889: Nupukene keskel merd?

laupäev, 26. 05.
Raske otsustada Oli kolm reisiselli. Need läksid reisima. Esimene leidis ühe muna. See oli niisuke, et kes selle muna küljest ammustab, saab igasugusest aigusest terveks. Läksid edasi. Teine leidis ühe peegli. See oli niisuke, et kuhu tahad vaadata, igale poole näed. Edasi minnes leidis kolmas ühe sõiduriista. Temaga said sinna silmapilk kuhu iial tahtsid. Sellid teadsid, et ühel kuningal oli tütar aige ja et keegi pole jõudnud teda terveks teha. Pidasid aru, et lähevad arstima. Aga kas ta veel aige on? Peeglimees vaatas ja nägi et ikka on veel aige. Sõiduriistamees ütles: „Istume sisse, sõidame sinna ja teeme terveks.“ Sõitsid. Munamees andis aigele ammustada ja aige sai terveks. Kes neist kolmest pidi kuninga tütre omale naiseks saama? Sellid ei jõudend otsustada, vaidlesid, riidlesid ja läksid kohtusse. Kohtunik küsis kordamööda: „Kas su peegel on terve? Kas su sõiduriist on terve? Kas su muna on terve?“ Kaks esimest jaatasid. Kolmas vastas: „Ei! Mu muna küljest on ammustatud.“ Kohus mõistis kuningatütre munamehele. Jutustanud Aleksander Laks, kirja pannud Julius Aleksander Reepärg.

reede, 25. 05.
Otepää < Rõngu 1982: Kui järv on vait ja ööbik laulab ... Kuu aja pärast on jaanipäev. Aeg valsiks. Mängib Kirepi vallast pärit August Rohtla. Salvestasid Mall Hiiemäe ja Einar Sinijärv, pildistas Einar Sinijärv.
http://www.folklore.ee/era/pub/files/heli/M2-3573--02--valss_Kui_jarv_on_vait__kannel.mp3

neljapäev, 24. 05.
Püha 1959: Hämmelepa külas lähme Kahu tallu, kus Liisu Lõhmus laulab meile lindile pulmalaule ja lastelaule. Ta tütar Miina Lõhmus laulab lindile ka mõned lastelaulud. Samas on külas naabertalust vanainimene, kes teab ka pulmalaule ja kellelt saan kirjutada üles ainult paar rida, sest kui Olli Kõiva küsib tema nime ja vanust, keeldub ta neid ütlemast ja läheb hoopis ära koju. Liisu Lõhmus räägib veel meile Tõllu kivist, millel nad olid mänginud ja mis asub Arukopli aia taga Rahniku külas. Nii kirjutas oma kogumispäevikus kohtumisest 88-aastase Liisu Lõhmusega Lilia Briedis. Kaks aastat hiljem külastas Kahu talu Ingrid Rüütel, kes kurtis, et „Miina Lõhmust polnud aga kodus. Ta ema tõrkus algul laulmast, kuid suutsime teda siiski selleks veenda.“ Veenmine kandis vilja, sest Ingrid Rüütlil ja Olli Kõival õnnestus Liisu Lõhmuselt magnetofoonida mitu toredat lastelaulu (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn2_497g.mp3). Foto tegi Richard Hansen.

ERA, Foto

kolmapäev, 23. 05.
Pilistvere, Vitsjärve k 1981: Kes kopikat ei korja, see rublat ei leia. – Inimene, kes tühja-tähjaga end paljaks trallib, sellel pole tagavara.

teisipäev, 22. 05.
Kodavere, Rannu, Helme 1936: A-e, a-e, Teiste Linda a-e! ... Karjuste aetamiste viise ja sõnu on oma mälestuste põhjal, Karl Kingu (70-a) ettevilistamise järgi ning Taagepera vallas Karjatnurme külas 22.05.1909 sündinud Eduard Laugaste laulmise järgi kirja pannud Alatskivilt pärit Gerda Laugaste (snd 24.06.1910)

ERA, Foto

esmaspäev, 21. 05.
Mihkli < Hanila 1968: Üiab üip ja laulab lagle, kõõrutab merekajakas merevetta juue'essa ja rannarohtu süie'essa, merevesi oli soolane ja rannarohi oli rohi rasvane. Merelindude heast elust laulis Mari Luik Koongast. Laulu salvestasid Herbert Tampere ja Olli Kõiva (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn2_1428e.mp3). Foto Mari Luigest tema koduõuel tegi Ingrid Rüütel.

ERA, Foto

pühapäev, 20. 05.
Hargla 1937: Suvistepühadel pannakse lehmadele pärg pähe. Siis ehitakse looma sellega. http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/suvisted/item/47457

laupäev, 19. 05.
Põlva, Miiaste k 1966: Vanast oll´ Peipsi Mehikuurma mant nii kitsas, et naise’ mõssiva’ rõivit ja tõnõ naane and´ tõsõlõ üle kraavi tõlva. Tuukõrd Peipsi juuske Võrtsjärve ja Võrtsjärvest Heinastehe. Sis tull´ nii suur vihmasado, et kaksas Narvast alla. Sis nakas Peipsi säält merre juuskma. Emajõgi oll´ saisnu’ 500 aastat, sis nakanu’ Peipsi poolõ juuskma. Jutustanud Daniel Haidak, kirja pannud Erna Tampere.

http://galerii.kirmus.ee/koobas/index.php?module=300&op=2&id=11708

reede, 18. 05.
Simuna 1978: Nojah, kõigepealt läen metsa, otsin ästi sileda, ühtki oksa lepal sies ei ole. Ja siis kopin kuore lahti... Karjapoisi vilet - lepavilet - mängib ja selle valmistamisest ning pajupilli löömisest räägib Ingrid Rüütliga Heinrich Kasemets Raja külast:
http://www.folklore.ee/era/pub/files/heli/M2-3100--02--lepavile_puhumine.mp3
http://www.folklore.ee/era/pub/files/heli/M2-3100--03--jutustage_nyyd__j.mp3
http://www.folklore.ee/era/pub/files/heli/M2-3100--06--ja_siis_paju-pajuvile__j.mp3
Heinrich Kasemets puhub omavalmistatud pajupilli. Foto Mart Jallai 1978.

ERA, Foto

neljapäev, 17. 05.
Ambla 1893:
Laulid Riia linna kuked,
kõerutid merikajakad,
möirgas meres musta härga:
"Lööge lukku linna lukud,
pilgele paeväravad -
Viru neidised tulevad,
Harju neidised ajavad,
Järva pooled poogassepad!"
Viru neidu, neitsikene,
Harju piiga peenikene,
ärge rik'ke Riiakesta,
tapke Tallinakesta!
Jätke linna soola tuua,
Tallinna raha taguda!
Poistel tuua poortisida,
Leenul tuua lintisida,
Krõõdal kõrvarõngasida,
naistel tanunarma'aida,
tütardel sinikivida!
Riia linna ähvardavast rikkumisohust laulis Ann Barth 1893. aastal Otto Hintzenbergile. „Riia linnas“ mängivaid Pamma küla noori pildistas 1943. aastal Oskar Grepp.
Täna ja homme külastavad ERA töötajad Läti Rahvaluule Arhiivi (https://www.facebook.com/garamantas/).

kolmapäev, 16. 05.
Pöide, Saareküla 1938: Äks ärg soab ikka jänese käde. – Pikaldane püsiv töö tulusam ja tagajärjekam püsimatust paterdamisest.

teisipäev, 15. 05.
Tarvastu 1896: Tahetass täädä, mill tunnil ja minutill kuu lood saab, sõss võetass kollm pihlapussd pulka, lõigatass egäle pulgale rissd ottsa ja pannas vette. Sell silmä pilgul, ku kuud luuas, seisve kikk kollm pulka püssdi vee pääl.
Kirja pannud ja varjunime all Feldfebel Jakob Hurdale saatnud mölder
J. Tõllasson. Samas Hurda kogu köites on temalt "tõine kimp" ehk ligi 200 lk kõnekäände, uskumusi, muinasjutte jm pärimust. Saadetise päises on kirjas: "Esimene kimp sai saadet aastal 1890. 68. aruanne N 606. 18.I.1891".
https://kivike.kirmus.ee/meta/ERA-10350-56764-04605
Tänasel kuuloomisel tasub veel meeles pidada, et ka ilma on arvatud muutuvat just sel hetkel.

esmaspäev, 14. 05.
Narva < Peetri 1913:
Oh, minu hella memmekene,
kui sina minda kasvatasid,
kasvatasid, kannitasid,
ülespidi hüpitasid,
vastu taevast tantsitasid,
sülle võtsid, suisutasid,
maha panid, mängitasid!
Mõtlesid kaksi kasvama,
üheksa ülenevad.
Minust jälle kasvis kangekaelne,
veeres vemmaldealune,
sai üksi sugaraselga.
Oh, minu hella memmekene!
Lapsepõlvest ja ema kasvatusest laulis Narva linnas 1913. aastal Esna vallast pärit Priidik Nahkur EÜS stipendiaatidele, Peterburi konservatooriumi üliõpilasele Richard Wilmansenile ja TÜ meditsiinitudengile Ants Kingule. Karuse talu peret Esna vallas on pildistatud 1931. aastal.

ERA, Foto

pühapäev, 13. 05.
Setomaa, Vilo v ja k 1938: Pühä Maarja ka kõgõ näüs, ku sõda lätt taplõma. Tä nuilõ näüs, kiä hõndsa’ omma’. Ku naa’ perämätse’ suurõ’ tapõlusõ’ olli’, sis Pühä Maarja oll´ ülnü’, et ku ma uma rahva tuu platsi, kel säidse küünärt küpär pääh om, sis õks saa mu perrä. Kae’, mi rahval linige’ omma’ kõõ säidse küünärt piuta. Selle om õks vaia ummi rõivit kanda’, ma kõõ ütle lastõlõ.
Jutustanud Ann Pääslane, kirja pannud Ello Kirss.
Eesti Vabaõhumuuseumis on eilsest avatud Rebeka Põldsami ja Andreas Kalkuni näitus „Kaetud peaga naised“!

laupäev, 12. 05.
Urvaste 1910:
Küllä küllä, lätsi kükikala (alta aia, alta aia),
alta, alta aia argukala.
Kos see kabu magama kõmpse?
Kabu kõmpse kõlgusele.
Kõlgus nakas kõhisema,
kabu nakas kirsatuma.
Oh, ma vaene vabadiku naene,
pani tütre teoli,
teopoisi tembutama,
vallapoisi vallatama.
Pani tütrele krambi ette.
Ennemb maka kivi kõrval –
kivi ei kiso, kand ei kaku
poissmiis ei jäta putmata.

Laulnud Miili Aalup, kirja pannud Mihkel Pehka ja Rudolf Tamm.

reede, 11. 05.
Viru-Jaagupi ja Iisaku 1984: Vanad inimesed tulid kõik Roela-Tammikust, ja kaugelt metsast, kõik läksid külade viisi, poistel püksisääred üles keeratud, jalad paljad ja läksid kõik, ja õhtul jälle koos tagasi.
Nii kirjeldab Mall Hiiemäe äsja ilmunud raamatus "Virumaa kalendripärimus" ristipäeval ehk Kristuse taevaminemise pühal kirikus käimist Puka külast pärit Karl Soon, snd 1913.
Roostoja külast pärit Vilma Proodel aga jutustab: Ristipäeval rohi ei kasva ja kana ei mune. Ükskord Härjaoja ämm läks ristipäeval kiriku, miniad tõid kanamunad pesadest ära, munad pandi kõik nahka. Siis kui tagasi tuli, siis ütlesime, et täna on nii suur püha, et kanadki ei munend. Ei tea, kas see ämm meile mune oleks keeland! Aga ta ei öelnudki muud, kui: „Nojah, nojah.“

neljapäev, 10. 05.
Pöide 1961:
Umal uitas arussa,
käbi kõpsis põesa’assa,
tooge mind tõrre äärele!

Mehed mütsata müravad,
naised tanuta tantsivad…
Seda laulu kuulis Juulia Rüütel isaemalt väikese lapsena umbes 50 aastat tagasi, isaema oli siis 70-aastane. Seda pidi laulma humala keetmise ajal: „2 tundi humalad keesid, seni laulis seda laulu – muidu õlut ei akka pähe. Liigutas ja ise laulis.“ Juulia Rüütel pidi seal juures täiesti vaikselt istuma ja istus ka. Midagi kõrvalist ei tohtinud teha ega mõelda. Isa ei olevat enam laulnud seda, isa ema oli ainus, kellelt ta seda kuulnud. Humalakeetmise tähtsat protsessi meenutas Pahavalla külas Juulia Rüütel Ingrid Rüütlile. Laimjala valla pulmarahvast pildistati 1932. aastal: „Õlu otsas, pärm põhjas!“

ERA, Foto

kolmapäev, 9. 05.
Hanila 1968/71:
Igaüks oo oma õnne sepp.
– Et igaüks taub isi oma saatust, see oo küll õige, aga käsi vääratab kua, inimestel ei lähä kõik sedasi nagu tahaks. Pailu ei tule oma tahtmesest, õnnetused ja surmad oo meitest vähä tulevad. Muidugi tuleb ettevaatlik olla.

Vanasõna üle arutlenud Mari Luik, kirja pannud Ida Aavekukk.

teisipäev, 8. 05.
Rootsi, Lund < Sangaste 1996: Perekonnatraditsiooni kohaselt on Uibopuude perekonnanime esimene kandja olnud Kottre, hüüdnimega „Ulbi Kottre“ Sangaste-Laatre kihelkonnast, Raama külast (1788-1858). Kui kohalikel meestel tulnud minna mõisasse nimedepanekule, oli Kottre murdnud tee äärest (teise variandi kohaselt enda koduõuelt) kätte õitsva õunapuu oksa. Endal tal nime ettepanekut polnud, ja mõisnik oli ta käes olnud õunapuu oksa järgi talle nimeks andnud Uibopuu. Varasemais kirikukirjades esinevad sellest variandid Uibopu, Uibepu ja Uibopuh. Oma perenimeloo on kirja pannud eesti kirjanik ja keeleteadlane, Õru külast pärit Valev Uibopuu (1913-1997), kes alates 1944. aastast elas Rootsis ja töötas Lundi ülikoolis.

Vana ja noort õunapuuaeda Tamme-Kopli talus Sillapää külas (Räpina khk) on pildistanud Janne Eespäev.

ERA, Foto

esmaspäev, 7. 05.
Kuusalu 1935:
Läheme suured sõudemaie,
vägevad väitemaie,
tooma tooresta kalada
jõulu suuriksa pühiksa.
Sealt me saame hülgesida,
maost saab torupillisida.
Mihkel teeb siis pillisida,
Päärel sätib näpulauda.
sätib esimikkusida.
Siis hakkab pillida puhuma,
Rootsi roogu seademaie.
Millas sinna merele mendaneksi?
Hobusella vai härilla,
vene'ella vetta mööda.
Noored sõudevad, aerud nutkuvad,
vanad sõudevad, pää vabiseb,
raudtullid see ragisevad,
kivistullid see kidise.
Pärast lähme sõideldes sõdaje,
pääda vääneldes vägeje!
Panen torupilli turja pääle,
siis lähen sõideldes sõdaje,
pääda vääneldes vägeje.
Pärast tulen sõideldes sõjasta,
pääd aga vääneldes vägesta.
Siis tulen ise ukse ette,
isa koera kallitele,
isa ragi raksatele.
Isa tuleb välja vaatemaie,
ema tuleb välja vaatemaie.
Oma mees, oma hobune,
oma kootud kuub on seljas,
oma säätud särk on seljas,
omad kindad käessa,
oma kiri kinnastessa.
Torupilli tegemisest ja sõjas käimisest laulis Viinistus Liisa Lutermann, üles kirjutas Viinistu algkooli õpilane Meeta Eikholm.
Foto Liisa Lutermannist tegi Rudolf Põldmäe 1936. aastal.

ERA, Foto

pühapäev, 6. 05.
Tallinn 1986:
K: Kuidas eristada Vale-Dimitri õigest Dimitrist?
V: Valel on lühikesed jalad

laupäev, 5. 05.
Rannu 1889: Nee viha lehed, mes vihtmise ajal inimese ihu pääle jääva, need söö ära, sis saad kõige heitumise vasta julge olema.

reede, 4. 05.
Asundused, Venemaa, Krasnojarski krai, Ülem-Bulani k 1970: Pere, kelle loomad kadunud olivad – oli siis missugune loom ei olnud – peremees või perenaine ehk keegi pereliikmetest lõi kerve tuanurga sisse, ise sõnas:
"Hunt (ehk hundid) pimetaks,
et nad minu lammast või siga ei näe."
Nimetati seda looma, mis kadunud oli. Kerves seisis niikaua tuanurga sees, kui loom ülesse leiti. Kui peres oli kibedasti kervest tarvis, minti teisest perest toodi kerves. Aga see kerves, mis oli tuanurga sisse löödud, teda sealt keegi ei puutund enne, kui loom ülesse leiti. R
osalie Ottesson (Ottessoni Roosi, 1899–1979) oli arhiivi ainus ja väga järjekindel kaastööline Siberis aastail 1969–1976. Ta saatis ERAle oma kirjapanekuid 78 korral, kokku ligi 3000 lk.
Esimese foto tagaküljele on ta kirjutanud: "Pilt 1927. a. üles võetud, kui ma Karatoosi raikompartis naisorganisaatoriks töötasin. Mul tuli soov end üles võtta: tahtsin näha, missugune ma välja näen." Teine foto pärineb aastast 1971: "Nüüd, kui ma peelist ennast vaatan, mõtlen, et peelist vaatab mulle mitte minu enda nägu, aga kellegi võera nägu. No peab sellega rahul olema, mis on. Möödunud ei saa iialgi tagasi."
Lisa saab lugeda Anu Korbi koostatud raamatust "Roosi Siberi lood" (Eesti asundused VII, ilmunud 2015).

ERA, Foto

neljapäev, 3. 05.
Täna on rahvakalendris leheristipäev, millest alates on lehed puus ja rohi maas. Täna ei tohi lilleõit ega puulehte murda (http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/ristipaevad), küll aga sobib kuulata lehepillil mängitud ööbiku, kiivitaja ja koovitaja hääli (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn_II_1481d.mp3). Linnuhääli tegi Johannes Liiv Kirblas 1969. aastal, lindistas Ingrid Rüütel, pildistas Herbert Tampere.

ERA, Foto

kolmapäev, 2. 05.
Simuna, Pudivere k 1965/1967: Kui pia ei jäga, sis jägavad kääd ja jalad.

teisipäev, 1. 05. 2018
Iisaku, Uhe k 2016:
1. mai on meie peres olnud alati suur „tööpüha“. Ei, mitte töökeeluga püha, vaid just suur töötegemise päev, sest kolhoositööl käival emal polnud puhkepäevaks eriti aega. Aga kevadpühaks pidi suurpuhastus majas tehtud olema ja 1. mai oli harilikult õuekoristuseks ja lillepeenarde korrastamiseks. Küttepuud pidid selleks ajaks juba riidas olema, vaid harva, kui millegipärast selle tegemine oli veninud, lõpetati see töö just 1. mail. Riisuti üle muruplatsid, kobestati lillepeenraid, põletati prahti ja tehti teisi koristustöid. Õhtul enne 1. maid tehti minu lapsepõlves vahel maituld. Seda tehti meil ikka naabri koplis ja sellest võtsid osa ka naabrid. Lõke tehti maha ja peeti selle juures piknikku. Söögipoolise tõid kõik ise kaasa, õlleankru tõi kokkuleppel üks peredest. Lõkke juures lauldi, räägiti juttu, söödi.
Kirja pannud Anne Nurgamaa.

Maikuus ilmub EKM Teaduskirjastuses Mall Hiiemäe raamat „Virumaa kalendripärimus“. Raamatut esitletakse Tartus Prima Vista kirjandusfestivalil 9. mail ning Virumaal Narva-Jõesuus Vaivara pärimuspäeval 12. mail.

esmaspäev, 30. 04.
Tarvastu 1898:
Mööda käime me nõiasta,
mööda targa mehe taresta.
Mööda käime mütsakunna,
ümmert käime ütsi-katsi,
kaudu või kahe väravista.
Ei ka nõia meid ei nõiu,
ega kahe meid kahete,
ega targa meid targute.
Nõia nõidku nõgesida,
kahe käharkadajaida,
targa tammejuurikuida!
Oskuslikust kohtumisest nõidadega Vooru vallas laulis Liis Üprus, kirja pani J. Kala. Tartu Raekoja platsil pildistas kohatud tudeng-nõidu Pille Niin 2001. aastal.
Täna on volbriöö, kui võib ootamatult kohata nii tudengeid, nõidu kui ka lõkketulesid (http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/volbripaev).

pühapäev, 29. 04.
Tallinn 2007: Vanasõnadega on sedasi, et neid väänatakse meil alati nii, kuis tarvis (nt. tänased toimetused lükka alati homse varna) ja väga tihti mõtleme ka ise välja vanasõnu, et enda olukorda soodustada (nt kui ma poes tahan sokke, aga ema ei taha osta, siis võib mõelda välja midagi sellist: „… Aga nagu vanasõnagi ütleb, et kes Marile sokke ei osta, see täna kodus süüa ei saa..“.

(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007.)

laupäev, 28. 04.
Rakvere, Rakvere v, Tobia k 1939:
Karivärava küla nimesaamine.
Umbes poole kilomeetri kaugusel, põhja pool raudteed asub Karivärava küla. Küla on vana, vägagi vana. Vaadates tagasi aegadele, peatume korraks tema nimesaamise juures.
Vanasti, mõisate ajal, oli olnud praeguse Tobia asunduse põllu- ja karjamaa, Tobia mõisa karjamaa. Meie karjamaal asetsevast tiigist olid loomad joonud ja kallastel söönud. Igal õhtul ja hommikul käinud loomad Karivärava küla kohal olevast väravast sisse ja välja. Suur oli olnud see värav. Juba siis oli hüütud seda väravat karjaväravaks.
Mõisate jagamisel tekkinud sinna aga küla. Küla oli olnud aga ilma nimeta. Üks nupukam mees hakkas nimetama seda küla Karjavärava külaks. Aegade vältel on nimi muudetud Karivärava külaks. See nimi püsib sel külal kaua ja kaua. Olgugi kui kõdunevad seal hooned, ehitatakse uued asemele ja küla sammub oma ilusa ja eestipärase nimega edasi, vastu uuele tulevikule.
Jutustanud Ida Kalme, kirja pannud Inga Kalme.

http://galerii.kirmus.ee/koobas/index.php?module=300&op=2&id=18838

reede, 27. 04.
Keila < Torma 1964:
Vastus tüütavale küsijale.
Kui keegi tüütult mõne inimese järele pärib, siis võib vastata: „Sõi seepi ja läks lõhki.“
Mõnikord öeldakse ka nii: „Sõi seepi, läks lõhki ja vahutab nurga taga.“
Lullikatku külast pärit Rein Koppeli korjandusest, kirja pandud 7. IX 1964.

neljapäev, 26. 04.
Rõuge 1957: Lõunatund lõpeb ja rändame jälle edasi, seekord Pangede juurde, paar kilomeetrit Vana-Roosa mõisast Tsooru poole. Kogu perekond on äärmiselt külalislahke. Kõigepealt kutsutakse meid sööma. Miina Pang (72 a.) on väga jutukas. Regivärsse mäletab ta aga vähe, kuigi on neid emalt kuulnud, kes olnud suur lauluinimene. Mõnda vana laulu mäletab Miina tütar paremini kui ta ise. Jutustamisel püüab Miina algul kirjakeelt kasutada, hiljem räägib aga murdes. Kohtumisest Vana-Roosas kirjutas oma kogumispäevikus Olli Niinemägi. Foto sõbralikust Miina Pangest tegi Richard Hansen.

kolmapäev, 25. 04.
Otepää, Vastse-Otepää 1939: Võlsil omma lühikese jala’ (võlsile saias ruttu jälile, kuna ta ei jõvva lühikeste jalgu peräst nii ruttu iist ärä pagõda, kuna tõel omma parembä jala’).

teisipäev, 24. 04.
Iisaku 2017: Hunt kodu juurest ei murra. Soosaarel Tuusnas oli hundipesa, kus elas ka metskitseema oma kolme tallega, neid ei puutunud. Agusalu külast võttis lambaid 3 km kauguselt. Juhtlammast ei puutunud, kui see sai aru, et hunt on ligidal, viis karja lauta. /--/ Hunt on väga ettevaatlik. Hea lõhnataju - instinkt. Kui sai pandud püünisrauad tee peale ülesse, sadanud oli 10 cm lund. Nädala kahe pärast tuli hundikari mööda teed, põikas kõrvale püünisraudade kohalt, mis olid lume all. Aga kui traktorist viskas oma lõunaleiva traktoriaknast välja, sõi öösel sinna sattunud hunt selle ära. Jäljed näitasid. Hundikari magas kõrgema künka otsas, kust hea vaade, nina vastu tuult. Remniku külast pärit Ellu Elkeni kaastööst "Loomariik ja inimene". Mall Hiiemäe fotol 1973. aastast on Soehanna palo Karula kihelkonnas Koobassaares, kus mees hundiga võitles.

ERA, Foto

esmaspäev, 23. 04.
Järva-Jaani 1909:
Jüri oli jüramu jünger,
soo sanger, sarapuu vinger!
Jüri ostaks jo hobuse -
kardab saksu põdema,
Jüri peaks pika mõega -
kardab moeka välgatama,
Jüri kannaksi kalevikuue -
kardab karva veeremista,
Jüri võtaks noore naese -
kardab naese naksatelle,
naba varsi paugatelle!
Jüri on meesi metsa taga,
ilus poiss on Illeverest,
kena poiss on Keika külast.
Jüri paneb ruunad rake'esse,
vanad tüdrukud vankri ette,
kahe rattaga käru ette.
Siis võtab pika piitsa kätte,
tülbib vanu tüdrukuid
Illevere heinamaalta
Varivere vainuella.
Laulu kartliku, kuid kena noormehe Jüri elust ja tegemistest laulis Illevere külas Madis Ungur. Laulu kirjutasid üles üliõpilased Jüri Välbe, A. Martin ja Voldemar Rosenstrauch. Foto Laiuselt pärit muusikapedagoogist ja koorijuhist, rahvaviiside kogujast Jüri Välbest tegi Johannes Kärner 1924. aastal.
Täna on rahvakalendris jüripäev http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/juripaev

ERA, Foto

pühapäev, 22. 04.
Tarvastu 1892: Om ismäpää jüripääv, sõs saab sel aastal pailu vanatüdrukid mehele.
http://kivike.kirmus.ee/meta/ERA-10354-54878-37801

laupäev, 21. 04.
Simuna, Mõisaküla 1935:
Magus pala
Õrna puuoksa külge aias või vesiloodis oleva lati külge seotakse mängijate pää kõrgusele õrnalt mõni maiusasi, nagu kompvek, õun jne. Mängijal seotakse jalg kõverasse. Nüüd peab mängija ühel jalal hüpates asja suuga kinni katsuma võtta ja kui see tal õnnestub, saab ta selle endale.
Mängukirjelduse kirja pannud Paul Kaasan.
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1458

reede, 20. 04.
Hargla 1957: 4. VII 57. Eile täienes meie ekspeditsiooni koosseis ja varustus TA Presiidiumi maastikuautoga – see jääb nüüd ekspeditsiooni lõpuni meie käsutusse – saabus Kirjandusmuuseumi fotograaf ning helitehnik Richard Hansen. Hansen tõi Tartust kaasa statsionaarse elektrimagnetofoni D3 ja uut kütet portatiivsele magnetofonile.
Ottilie Niinemäe (hiljem Kõiva) välitööpäevik kogumismatkalt Antsla rajooni 20.VI – 17.VII.
Laudadest tee, nn kilptee Tsõõrikniidu metsast Tammpäälse tallu. Foto Richard Hansen.

ERA, Foto

neljapäev, 19. 04.
Vaivara < Laiuse 1888:
Paista, paista päevakene,
heledaste ilmakene!
Paista ikki meie peale,
ära paista Saaremaale!
Vii aga vihma Vigalimaale,
saada hoogu Saaremaale!
Saaremaal on mehed mustad,
mehed mustad, naised laisad,
tüdrukud higitigedad,
poisid kannukarvalised.
Meie maal on mehed mukid,
mehed mukid, naised kekid,
tüdrukud ili-ilusad,
poisid pooled saksilased.
Vihma vajalikkusest erinevates Eesti piirkondades laulis Auvere külas hr Zimmermann, kes oli pärit Kaave vallast. Laulu kirjutasid üles Hurda
stipendiaadid Mihkel Ostrov ja Oskar Kallas. Vihm sadas maha Endla rabas, seda pildistas Andres Kuperjanov 1998. aastal.

ERA, Foto

kolmapäev, 18. 04.
Kadrina, Kõrveküla 1961: Kes noorelt laiskleb, lagastab, see vanaduses nälga näeb.

teisipäev, 17. 04.
Reigi 1984: Kövadene soe vihem paneb puud lehte ja noored lapsed kasuma. Äi sest pole midagid, et naad märjaks saavad.
Kirja pannud Alja Saaster Villama külast Hiiumaalt.
Saaremaal Kihelkonna alevis on 1958. aastal lapsi kiigel pildistanud Richard Hansen.

esmaspäev, 16. 04.
Tõstamaa 1964:
Ma tulen töölta tüdinud ja
mõisaväljalta väsinud.
Tulen aga koju kimpa-kompa,
tua ette timpa-tompa.
Ma ak’sin uksepulga külge,
koer akkas minu käe külge.
Ukseenged raksatasid.
Perenaine ärkas üles,
üidis Antsu: "Tõuse üles,
unt on toa ees koera kallal!"
Mina aga kuulen, mina aga kostan,
"Ei ole unti koera kallal,
ma tulen töölta tüdinud ja
mõisaväljalta väsinud."
Väsinud teomehest laulis Ann Vestmann Mõnikuste külas Kalda talus. Laulu kirjutas üles Erna Tampere, helisalvestas Herbert Tampere (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn2_990b.mp3). Samas tehtud fotol on Ann koos Maria Salgu ja tema mehega.

pühapäev, 15. 04.
Viljandi 1889: Vana naene istub nurgas, rüpe mune täis?

laupäev, 14. 04.
Saarde 1938: Künnipäev. Künnipäeva mälestati 14. aprillil. Seda päeva küll ei pühitsetud ega peetud pühaks, kuid põllumehele oli ta omast kohast väga tähtis tegur, mille kohta vanarahvas tõendab, et sellest päevast seotavat põllumehel „pää jala külge“. (Algavat põllutöö.)
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/kunnipaev/item/45793

reede, 13. 04.
Maarja-Magdaleena 1927:
Noor armastus kewade maru on
Tamm nõtkubki ta ees
Noor armastus kewade maru on
Ja mõnigi murdub ta teel.
K... J.
Endla-Aksella Kõivu (hiljem Ottas, 1916-1984) salmikusse salapärase autori poolt kirjutatud pühendussalm. Pildil sama salmiku tiitelleht. 2017. aastal arhiivile annetanud Mare Hallop.

ERA, Foto

neljapäev, 12. 04.
Setomaa 1972:
"Esäkene, imäkene, võtkõ mullõ naasõkõnõ, kaegõ mullõ kaasakõnõ!" laulsid Meremäe naised Alla Muiste, Ellen Koger, Anne Tullus ja Veera Tulik 1972. aasta augustis (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/KKI_RLH_7233_3.mp3). Magnetofoonimise käigus on Olav Kiisi tehtud pildile jäänud Mikk Sarv (10.08.1951-06.04.2018), Ruth Mirov ja Alla Muiste.

ERA, Foto

kolmapäev, 11. 04.
Põltsamaa 1889: Kes teisele auku kaevab, langeb isi sisse.

teisipäev, 10. 04.
Otepää, Vana-Otepää v 1889: Kui kevaja vana lumi väga kaua maan om ja ärä ei taha minna, kui sis natukene noort lumme satas, sis see noor lumi söövad vana lume ärä, nii et lumi sis kogunide maast ära lät.
Kooliõpilasena kirja pannud ja Jakob Hurdale saatnud Villem Vaher (1873-1944), hilisem kooliõpetaja ja tõlkija.
Peterburis tehtud foto noorest kooliõpetajast Villem Vaherist pärineb Eesti Kultuuriloolise Arhiivi fotokogust. Tagaküljele on kirjutatud pühendus: Auustatud ametivennale J. Kompusele.

ERA, Foto

esmaspäev, 9. 04.
Setomaa 1889:
Ülti nu Jeesu ära koolu,
ülti Maarja maalõ lännu.
Kuulgõ’ vana’, mõistkõ’ noorõ’,
kuulgõ’ kinä’ keskemätse’:
olõ-õi Jeesu joht ära koolu,
olõ-õi Maarja joht maalõ lännü!
Jeesu lätsi nu jõkkõ piteh,
Pühä Maarja perve piteh.
Kiä täl vastu puttusigi,
puttusigi, johtusigi?
Hopõn vasta puttusigi.
Tere ratsu, sa rataskaala,
rataskaala, raudakapja,
vii’ sa Jeesu üle vete,
kosta’ vällä kuiva pääle!
Ratsa tõotse vasta lausta:
läppe-ei minnä, Jeesukõnõ,
eelä ma sõidi sõa alla,
viirü jo Vinne väe alla,
maa umma mul kündemata,
leevämaa mul liitemata.
Jeesu sõidi jäll jõkkõ piteh,
Pühä Maarja tu perve piteh.
Kiä vasta puttusigi?
Kerik vasta puttusigi.
Tere kerik, kuldakuppa,
kuldakuppa ja hõpõristi,
vii’ nu Jeesu jäll üle vete!
Kerik taitsõ jäll vasta lausta:
või ei viiä ma, Jeesukõnõ,
ärä pappi siin pallo lauli’,
ärä kuugi jo koolipoisi’,
siin olli’ kõik sinisärgi’,
kõnnõ’ kõllatsõ’ kasuka’.
Jeesu lätsi jäll jõkkõ piteh,
Pühä Maarja perve piteh.
Kiä vasta puttusigi,
puttusigi, johtusigi?
Härgä vasta jäll puttusigi.
Jeesu haari jäll küsütellä:
tere härga, sa odasarve,
odasarvõ ja rataskaala,
vii’ sa Jeesu üle vete,
kosta’ Maarja kuiva pääle!
Härgä lausi jäll meelestäni:
või ei viia ma Jeesukõnõ,
kõõ ma künni külä maada,
üles ma kisi kivisaarõ,
üles kakki kannujuurõ,
säält um mul kukru kullõhõnu,
umma sarvõ’ sammõldänu.
Jeesu pand kulda kukru pääle,
hõpõt salits sarve pääle.
Vei Jeesu üle vete,
kosti välla kuiva pääle,
veie iks suurõlõ küläle,
ausalõ alõvõlõ.
Härgä sääl iks häste hoieti,
priskehe iks peeti.
Hopõn iks härgä sõimas:
kos sa astut, akkanmago,
kos sa kõnnit, kõlgaskõttu!
Härgä taitsõ vasta lausta:
oh sa hopõn, kaarakõttu,
ku sa hopõn koolõnõtõ,
pereh iks ikkõ pingi pääl,
latsõ’ ikkõ’ lavva man.
Tulõ valda varõsit,
kats hulka kaarõnit,
kõik viirva hobõsõ verele.
A ku ma härgä tappõta,
odasarvõ ärr hukata,
liha mul lipsa lõigutas,
veri toobõ mõõdõtas.
Pereh lauli iks pingi pääl,
latse’ lauli’ iks lavva takkah,
hõimu iks kokko hõigatas,
sugu suuri kutsutas.
Vellokõsõ viina toova’,
esäkese ollõ utva’,
koh iks joogi, sääl umma juttu,
koh pio’, sääl käävä kõnnõ’.
Õpetliku loo härjast ja hobusest pani kirja Hurda kaastööline, ajakirjanik ja innukas ajalooharrastaja Hindrik Prants. Pildil on ta koos oma perega.

ERA, Foto

pühapäev, 8. 04.
Käina, Seljaküla 1939: Kõrvad kihelevad, siis tuleb tuult.

laupäev, 7. 04.
Jüri 1895:
Sügise Sausti mehed pidada hea sõiduga minema, hõisates: „Alt ära! Me Suurest Saustist.“ Kevade pidada minema tasa käies. Kui siis keegi nende käest küsib: „Kust, mehed, te tulete?“, on vastus: „Me kehvast Kaareperest.“
(Tähendus: Sel vallal on kaks nime: Suur-Sausti ja Kaarepere.)

Kirja pannud Jüri Vitismann.

reede, 6. 04.
Kuusalu, Kiiu-Aabla k 1937: Tühjä kõhuga ei tohi kuulla esimäst kerda keväjel linnu laulu, lind petäb ära, ja sest tuleb paha. Üöks pidab panema leivätügü patja ala, et huomingul sai kohe iva hamba ala ennegu linnu laulu kuuled. Kui juo kerra oled mone linnu laulu kuuld, siis sie lind enämb ei pedä.
72-aastaselt Katarina Kronstömilt kirja pannud Adolf Kronström.

neljapäev, 5. 04.
Vastseliina 1894:
Kribu-krabu kraam, mida ehk Teile küllalt sisse on saadetud; tahtsin siiski omalt poolt ka natuke saata, mis poisikesepõlvest meele on jäänud.
Nii kirjutas Vastseliina kooliõpetaja Jaan Meister oma saadetise juurde Jakob Hurdale. Ja lõpetas sõnadega: „Kui Jumal elu ja tervist annap, siis tahan edaspidi veel vanusõnu, mõistatusi, jutukesi ja laulukesi kirjutada.“ Järgmisel aastal saatiski ta Hurdale veel ühe pika ja sisuka saadetise. Fotol on Jaan Meister oma perekonnaga.

ERA, Foto

kolmapäev, 4. 04.
Kuusalu 1903: Paremb on vaatada nauraja suhu kui nuttaja silmi.

teisipäev, 3. 04.
Tartu-Maarja 1901: Kui kana muna seitse aastat lased seista ja siis katki lüüd, siis leiad muna sehest kulla tüki.
Kirja pannud ja Jakob Hurdale saatnud Johannes Kool Ropka mõisast.

ERA kohvilauas täna, kolmandal pühal. Keskel punase kapsa lehtedega värvitud muna. Pildistanud Olga Ivaðkevitð.
ERA, Foto

esmaspäev, 2. 04.
Karksi 1890:
Külä karjatse, kanaje,
emälatse, linnukeise,
aage siiä karjakeine,
keritege kirjakeine,
ojotege ulkakeine
siiä suure söödu pääle,
siiä lage latsi pääle!
Siin om sööt lammaste süvvä,
lage laits o karja lasta,
kopel kitsede kogude,
varik vasikit’ valate.
Siin söö kari kaitsemeede,
hulk söö ilmä oidamede,
vasiku valademede,
pika vitsa piirimede,
kaseladva laanimede.
Ku’ te ei aja karjakesta,
keride-ei kirjäkesta,
ojude-ei hulgakesta -
saagu te kari kadume,
saagu te hulka ojume,
vasigu maale vajume,
lehmä noore lepikusse,
ärjä targa tammikusse,
kitsi kirju kopelesse.
Sellise karjaselaulu kirjutas Sudiste külas Mai Kapralilt üles Jaak Kivisäk. Karksi rahvaluulekogujat Mari Sarve koos kitsedega pildistas Ellen Liiv 1961. aastal.
Eile oli lisaks teistele tähtsatele ja rõõmsatele pühadele ka karjalaskepäev, mil aeti kari esimest korda välja, kasvõi üle hangede. http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/karjalaskepaev

ERA, Foto

pühapäev, 1. 04. 2018
Helme 1967: Kui esimese kevadpühade hommikul lauda istutakse, enne kui muna sööma hakatakse, minnakse ragelema. Kahel sööjal mõlematel munad käes. Kumbki mõtleb ühe salajase mõtte. Üks lööb teise munale peale, see toimub kokkuleppel, kumb on lööja. Ja kelle muna jääb terveks, selle mõte läheb täide. Kes oskab muna peos hoida ja lüüa, selle muna jääb alati terveks. Ragelemine toimub kogu söögi ajal.
http://www.folklore.ee/…/exhibits/show/lihavotted/item/46357

laupäev, 31. 03.
Anseküla 1931: Suur laupäev. Enne päeva korjas peretütar kõik puunõud kogu (kokku) ja viis kööki pesemiseks. Sääl olid puukapad, puukulbid, puukoostad, puust saunaleili kipud ja silmapesu kapad. Pärast pesemist pandi kõik need asjad puuaja otsa kuivama, nõnda et terve see aid oli puunõusid täis. Siis aeti lapsed mune värvima, ükskõik siis kas kotivärviga või potivärviga.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/suur-nadal/item/45917

reede, 30. 03.
Pärnu 1931: Suurel reedel oli täielik püha. Igal pool valitses suur vaikus. Sel päeval katsuti võimalikult väheste toimetustega läbi saada. Suurel reedel lauldi Kristuse kannatamise laule. Äriasjade, muinasjuttude ja mõistatuste rääkimine oli suurel reedel keelatud. Sel päeval käidi kirikus ja kodus korraldas peremees piibli ette lugemist.
56-aastaselt Marie Mihkelsonilt kirja pannud Pärnu linna tütarlaste gümnaasiumi õpilane H. Michelson.
Pääsukesed on teinud pesa Jeesuse ristile Latgales Aglonas. Pildistanud Liina Saarlo 2004.

ERA, Foto

neljapäev, 29. 03.
Karksi 1938:
Meil olli, meil olli üks midrijalind.
Meie preili on Rohuküla aedas,
sääl tegi tema palju küll paha:
ära sõi tema karused marjad,
peeterselli ja peetidelehed,
muterbergi ja majorijuured.
Esi lippas tema Liiküla poole,
esi kargas tema Kanaküla poole.
Kellel püssid, püidke teda kinni,
kellel võrgud, võtke tedä kinni!
Mängulaulu imelisest midrilinnust laulis Mari Sarv heliplaadile Riigi Ringhäälingu stuudios, plaadistamist korraldasid August Pulst ja Herbert Tampere: (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/ERA_Pl_94A1.mp3).
Foto Mari Sarvest on tehtud umbes samal ajal. Mari Sarv oli hiljem ERA kauaaegne viljakas kaastööline, kes jäädvustas paljude teiste karksilaste laule ja jutte.

ERA, Foto

kolmapäev, 28. 03.
Tõstamaa 1889: Valmista talve ajal rattaid, siis sui ajal võid sõita.

teisipäev, 27. 03.
Jüri 1896: Kui keegi oleks püha õnnis ja ilma patuta inimene, see võiks täieste selge silmadega päikese sisse vaadata.
Jakob Hurdale saatnud Jaan Saalverk Kurna vallast.

Rahvaluulekoguja Jaan Saalverk. Foto Johannes Hallikas.
ERA, Foto

esmaspäev, 26. 03.
Tõstamaa 1964:
Seitse aastat teen’sin seppa,
kahessa aastat kangurit,
siis sain alles kasuka,
ise oli imeline.
Sel´la peal oli sianahka,
ändas natuke ärjanahka,
õlmas natuke oinanahka,
kraes oli alli krantsi nahka.
Laulu imelisest kasukast salvestasid Taltsi küla laulikult Miina Jürisoolt Mall Proodel ja Ingrid Rüütel. Laul koos nootidega on trükitud Ingrid Rüütli koostatud kogumikus „Pärnumaa laule ja lugusid“ (2017, lk 141). Laulu saab ka kuulata (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn_II_1001i.mp3). Foto laulikust tegi Ingrid Rüütel.

pühapäev, 25. 03.
Martna 1968: Palmipuudepüha (urbepäev, urvapäev). Sel päeval toodi metsast igasuguseid urbi. Toodi pajukasse, siis sarapuu- ja lepaurbi ja ka teisi urbi. Urbade järele otsustati suvist viljasaaki. Ilusad suured urbad ennustasid ka ilusat viljasaaki. http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/urbepaev/item/45837

laupäev, 24. 03.
Jõhvi 1958: Kevade linnumängu aeg tedred akkavad ommiku kella kolme ajal jo vara laulma ja siis nad seal teevad igasugust äält. Vana, sie ikka tuleb, tieb: „Tðuðð!“, siis jälle laulab: „Mari-Mari-Mari-Mari-Mari-Mari-Mari!“ ja jälle: „Tðuðð!“ Siis sie ema on jälle nii natuke iemal, siis ikke jälle: „Madis! Madis! Madis, ae!“ Sie õikab säält jälle. Siis sedaviisi käib sie tedremäng siis. Kes ei usu, sie mengu kõhe metsa ja kuulaku, et ta just sedasi laulab.

reede, 23. 03.
Lääne-Siber, Handimaa, Ai Pimi ülemjooks 1991: Kunagi elas üks nõid. Igasugu pahandust tegi inimestele, tappis palju. Siis tuli vägilane, see, noh, üks ðamaan oli... Tema läks nõiaga võitlema. Jaa... Võitlesid tükk aega, siis hakkas nõid alla jääma. Jooksis lõuna poole eest ära. Ðamaan sai talle järele ja raius mõõgaga tal pea maha. Nõid kukkus maa peale. Kerest sai Must meri, peast Araali meri. Nõid oli põhjapõdra kuju võtnud, kui eest ära põgenema hakkas. Sellist lugu rääkisid vanamehed. Dima Kanterovilt (handi nimega Aiko) kogunud ja eesti keelde tõlkinud Anzori Barkalaja.

Anzori Barkalaja ja Ülle Kärner Untsakate saatel tantsimas välitöödel Setomaal Obinitsas 1994. Foto: Mari-Ann Remmel.
ERA, Foto

neljapäev, 22. 03.
Tõstamaa 1893:
Kõrgeste auustatud Dr. herra!
Esimest korda tulen Teie uksele ja koputan arglikult üteldes: „Olge head ja lubage sisse astu, kui mitte sisse tulla ei või, siis ometi ukse tagant kõnelda!“ Vist ei ole Teie nenda kuri, et mind ukse taga külmetada lasete, vaid üiate: „Tulge sisse!“ Olengi juba tuas ja pajatan nenda nagu taga pool kuulma saate. Et ma küll alles noor olen ja koolipoiste kirjas seisan, siiski olin juba ammu kuulnud, et vana vara korjatakse. Ja kartsin enne kirjutada oma nooruse perast, kartes, et vastu ei võeta (13 aasta). Nüüd, kus ma julgust sain, tulen ma teed vaatama ja palun, kui minu kirja kätte saate, mulle üht veikest vastust saata ja ütelda, kas on teri sees ehk ei.
Alandlik Otto Schantz
Selline oli 13-aastase Pootsi koolipoisi Otto Schantzi esimene kiri Jakob Hurdale. Sellele järgnesid kümned saadetised nii Hurdale kui Eisenile.
Fotol on põllumees ja kalur Otto Saarsalu-Schantz abikaasa ja pojaga umbes 1925. aastal.
ERA, Foto

kolmapäev, 21. 03.
Laiuse 1937: Tiks täna, tiks omme – eks suur tükk ikka vähene. (Tee tööd oolega: olgu ta suur ehk veike töö, aga oolega tegemise järel lõpeb ta ükskord ära.)

teisipäev, 20. 03.
Tarvastu 1894: Keväde peräst pööripäeva nakava heinakõrrekse, puuputuka ja maamardika kik lume vihkama.
Kirja pannud ja Jakob Hurdale saatnud Jüri Liller.

Tups-villpea õied on kevadel varakult avanenud, siis kui rabas vesi laugaste servas veel jääs on. Age-Li Liivaku foto 2004.
ERA, Foto

esmaspäev, 19. 03.
Setomaa, Obinitsa Ühistöö kolhoos 1951:
...Oo iks meil tarka Taalinat,
oo linnutarka Leeninat,
vabandus tul´li vaesile,
kehvikille kina aig.
Panõ-õs rikast riigijuhist,
kulakut kohtunikast,
pañd iks valda vaese,
kehviku kirotamma.
Anna teno sis Taalinalle,
tõsõ linnu Leninile.
Kui ma saasi kotkas,
sinimutis moonduda,
lääsi õks ma sinnä Moskvahõ,
kõnnisi Krõmlihe.
Tahasi õks ma mano saija Taalinallõ.
Tenno õks ma taha sõs anda Taalinalle...
Sõjajärgsetel aastatel kasutati rahvakultuuri ära uue riigikorra „inimnäolisena“ näitamiseks. Eriti setu improvisatsiooniline laulutraditsioon oli käepärane vahend muutunud omandisuhete, ühistöö, ning riigijuhtide kiitmiseks – näitamaks „töötavate rahvahulkade“ toetust toimuvale. Folkloristid pidid leidma laulikuid, kes oleks nõus etteantud teemadel laule looma. Tellimuslaulu kolhoosielu ja Stalini kiituseks improviseeris Obinitsa laulik Efimia (Hemmo) Mast, ajastule omaselt esitas ta seda koos kooriga Vastseliina rajooni isetegevuslaste ülevaatusel. Laulu kirjutas üles Liis Pedajas. Paar aastat hiljem jäädvustas Herbert Tampere samateemalise improvisatsiooni ka magnetofonile (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/RKM_Mgn_II_3a.mp3).

Foto Obinitsa küla koorist on tehtud Tartus 1953. aastal, Hemmo Mast on vasakult teine.
ERA, Foto

pühapäev, 18. 03.
Palamuse 2015: Laulurästas oli kevadine vara-laulja. Tema laulab hommikust ja õhtust. Kui keegi hästi laulis, siis öeldi, et laulab nagu laulurästas.

laupäev, 17. 03.
Kuusalu, Viinistu 1939:
Viinistu nimi olla tekkinud sõnadest: Viin – istu, kuna selle küla rahvas tihti viina pärast vangis saab istuda. Praegugi (nädal tagasi viidi) istub kolme kooliskäiva lapse ema vangis mitme aasta eest sooritatud piiritusveo pärast, teine vanem proua, palju mehi jne. Palju mehi on kolinud oma perekondadega ka Tallinna – miljonäridena, oma raha protsentidest elama ja aktsionääridena laevaühingute tegevusest osa võtma, maju ostma jne.
Kirja pannud Joosep Eplik.

reede, 16. 03.
Palamuse 2017: Kaks asja, mida ma olen kuulnud väe hulka arvatavat, olid jänese käpp ja mägra rasv. Need loomad olid meie ümbruses ka liikvel. Jahimehed kasutasid jänese jalgu (käppa) saapa määrimiseks, üteldes, et siis hakkavad jalad kiiremini liikuma, nagu jänesel. Ka minu isale kinkis tuttav metsavaht jänese käpa seks otstarbeks. Metsavaht Peipsi Oskar kasutas jänese käpa juurde veel mägra rasva, mis pidi olema kaitseks vee vastu, mäger on kuiva loom ega salli vett.
Ellen Randoja (snd 1929) kogumisvõistlusel äramärgitud kaastööst "Loomariik ja inimene".
Koopia Ellen Randoja puiduspoon-piltide seeriast.
ERA, Foto

neljapäev, 15. 03.
Jõelähtme 1914:
Keiser Peeter I ajal olnud kord vürst Mencshikov Eestimaa kuberneriks, tema toonud sisevenemaalt Moskva ja Jaroslavi kubermangust oma mõisadest vene talupoegi Saustisse ja Kostiveresse. Saustis on Vene küla ja mõnede vene nimedega talud ja saunad. Ka inimestel vene liignimed, kuna nüüd inimesed kõik eestistatud on. Aastat 30 tagasi oskanud veel vanemad inimesed vene keelt. Praegu enam mitte keegi. Jüri ja Jõelähtme kihelkondade kohanimedest kirjutas taluperemees, Hurda ja Eiseni kaastööline Jaan Saalverk. Fotol on ta koos oma perekonnaga.
Nimelugusid ERA käsikirjakogudes vaata KIVIKEse Kogukonnaportaalist http://kivike.kirmus.ee/index.php?id=33&module=415&op=11

kolmapäev, 14. 03.

teisipäev, 13. 03.

esmaspäev, 12. 03.

pühapäev, 11. 03.
Kolga-Jaani 1870: Hiire tee käib ümber tare?

laupäev, 10. 03.
Suure-Jaani 2007:
* Me kõik oleme lollid, kuid igaüks oma valdkonnast.
* Õnn koputab kõigile uksele, kuid mitte kõik ei lase teda sisse.
* Naer annab inimesele tagasi jõu, mille talt võtsid pisarad.
* Ära kõnele tõtt neile, kes seda ei vääri.
* Oma viga eitada on kahekordne viga.
* Igal plussil on oma miinused.
* Kui panete midagi mälusse, jätke meelde, kuhu te selle panete.
* Mida ei saa lahti võtta, laguneb ise laiali…
* Kiireim viis midagi üles leida on hakata otsima midagi muud.

(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007.)

reede, 9. 03.
Kursi 1889: Enne vanasti tahetud mõni vagu muad allapidi Kärevere mõisad Emajõe piale vesskid ehitada. Aga tüü, mis pääv aeg tehtud, lahutadud üüsi ikke ää, ilma et kigi lahutajid oleks näind. Sial tulnd viimati õige pal’l’u inimesi kokku, ja nüid tehtud vesski ühe päävaga val’lmis. Nii pia kui si aga sündind, õigand üks nägematta ial veest: „Pedja, noorem poeg, ema rinnad maetakse!” Sedamaid tulnd määratu vee-uug ja lõhkunud ves’s’ki põhjani maha. Sest saadik pole enam sinna kohhta vesskid katsutud ehitada.
Kursi murrakus kirja pannud ja Jakob Hurdale saatnud Tõnu Riomar (snd 1860).

Aerofoto Pimekoolde saarest (Puhja khk, Palupõhja k) Emajõe talvise üleujutuse ajal on 2005. aastal teinud ja ERAle saatnud Rein Velja. Paremal puudetukas keset vett jutustaja Ella Utsali kodukoht.

ERA, Foto

neljapäev, 8. 03.
Paistu 1935:
Veli, ella vellekeine, kaaśke!
Kui läed naista võttamaie,
kutsu minu kosju’ella.
Mina tunnen tuima näiu:
tuimal tutsakse juukse,
maidal maani sukakirjä,
laisal laia särgisiilu,
vihatsel silmä vesitse,
pahatsel pale punane.
Ära sina kosi suurta naista:
suur läeb kurru suikumaie,
pikk läeb pengile magama -
tillukene teravake,
ullukene usinake.
Sellest, kui tähtis on olla hoolas tulevase naise valimisel, laulis Holstre laulik Mall Paulson. Laulu algust on võimalik kuulata ka Richard Viidalepa fonografeeritud salvestuselt http://folklore.ee/era/pub/files/heli/ERA_Fon_458e.mp3. Viidalepp tegi Mall Paulsonist koos tütre ja tütretütrega kodutalus foto, mida saab näha näitusel “Lilled käes” Kirjandusmuuseumi trepigaleriis.

ERA, Foto

kolmapäev, 7. 03.
Muhu, Liiva k 1933: Mies olla naise pia, aga naine olla mehe kael (mis seda piad pöörab.)

teisipäev, 6. 03.
Kõpu 2017:
01.07.2017. Laupäevahommik. Majaperemees Kalev pakub elutoas neljale usutlejale pannkooke ja istet madala lauakese ääres. Ise istub laua otsa natuke kõrgemale toolile. Diktofon on madalal laual tema ees. 1 tunni 33 minuti möödudes näitab räätsasid. 1 tunni 42 minuti möödudes ühine liikumine kõrvaltubadesse, vaatama seintele riputatud kunstiteoseid, pliiti, reheahju, haabjat, põllutööriistu, kaminat, kunagist aganikku ja sahvrit ning sauna.
Väljavõte kogumissituatsiooni kirjeldusest, kogujad Rasmus Kask, Liis Serk ja Mariliis Mägi, lindinimestiku koostaja ja fotode autor on Saara Mildeberg.
Intervjueeritav Kalev Laanpere, snd. 1940. a.
Salvestamiskoht: Kõpu khk., Tipu talu, Tipu küla
ERA, DH 1624 Rasmus Kask pälvis 2017. aastal EV Presidendi rahvaluule kogumispreemia tulemusliku pärimuskogumise algatamise ja läbiviimise eest Soomaa rahvuspargis 2017. aastal.

ERA, Foto

ERA, Foto

esmaspäev, 5. 03.
Kodavere 1949:
Oh imetä, oh imetä,
mes nägin Näo külän ma!
Koerad kündsid, härjad hauksid,
mehed leibu ahju panid,
naesed raidsid rataspuida,
tüdrikud rege tegesid,
kanal õli kaksi tallekesi
ja lammas läks laudile munele.
Oh imeta, oh imeta,
mes nägin Näo külän ma!
Lehm tõi lauku täkotvarsa
ja mära tõi päätsopiä vasika.
Oh imeta, oh imeta,
mes nägin Näo külän ma!
Siga see sõtkus sepikuda,
naene tuhnis naarismaada.
Oh imeta, oh imeta,
mis nägin Näo külän ma!
Imedest Näo külas laulis Anna Lindvere, Kodavere tuntuimaid laulikuid ja jutustajaid, kelle sünnist möödus 24. veebruaril 140 aastat. Laul on helisalvestatud 1949. aastal (http://folklore.ee/era/pub/files/heli/KKI_RLH_49_6.mp3).
Foto Anna Lindverest (keskel) tegi Richard Viidalepp Tartus samal aastal.

ERA, Foto

pühapäev, 4. 03.
Helsingi 2015 < Rakvere: Kuna elame Soomes, siis tähistame pere keskel ikka ka Eesti Vabariigi aastapäeva. Mitmel aastal olen küpsetanud pidulikuma õhtusöögi ja lipuvärvides magustoidu. Räägime lastele ikka, miks me seda teeme. ETV pealt oleme vaadanud ka kontserte ja paraadi. Paraadil ise kohal ei ole käinud.
Vastused kalendritähtpäevade küsitlusele on kirja pannud Ene Lukka-Jegikjani õpilane, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuht­-loovtegevuse õpetaja eriala tudeng Nele Hulkko, vastaja: Eneli Hulkko, snd 1985.
Ene Lukka-Jegikjan pälvis Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia 2018 mahuka folkloorikogu üleandmise eest ja tudengite kogumistöö juhendamise eest aastatel 2008–2017.

ERA, Foto

laupäev, 3. 03.
„Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid“ veebis!
Valjala 1961:
See Saare’ga maa üks väikene maa,
saarlane ise laulab ka:
:,: ei tede poisid mede poiste vasta ei saa,
ei teil pole seadisid laulusi koa! :,:

:,: Tema laulab merest, laulab maast
ja... Saaremaast. :,:
:,: Ei tede poisid mede poiste vasta ei saa,
ei teil pole sedisi laulusi ka! :,:

Mu pruut on valge niikui tui,
mina nägin teda mullusui.
Tal mustad juuksed, valge kael
ja kaela peal oli koeranael.
:,: Ei tede poisid mede poiste vasta ei saa,
ei teil pole sedisi laulusi ka. :,:

:,: Mina rüüpan merest soolast vett
ja räägin Sääre Sandril tõtt: :,:
:,: ei tede poisid mede poiste vasta ei saa
ei teil pole sedisi laulusi koa! :,:

https://www.folklore.ee/pubte/eraamat/saaremaa/ee/16-see-saaremaa
Laulnud Aleksei Room, salvestanud Ottilie Kõiva ja Ingrid Rüütel.
2. 03 esitleti ansambli Trad.Attack! kontserdil Kuressaares Ingrid Rüütli kogumiku „Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid“ värsket veebiväljaannet, toimetanud Janika Oras ja Kadi Sarv. Aitäh, meie toetajad – Kulka, HTM, EUTK ja muidugi Trad.Attack!!
https://www.folklore.ee/pubte/eraamat/saaremaa/

reede, 2. 03.
Tõstamaa, Tõhela k, Kõrtsi t 1981: Ma olen oma silmaga tulihända näin. Käära talu (Laasna k.) aidast vedas tulihänd vilja teise aita. Tulihänd – nõid – ajas Käära aida põlema, ta keerutas kõik segamini. Kord olime heinamaal, kui tulihänd tuli ja keerutas heinad segamini, tõstis heinad taeva alla. Tüdrukutele öeldi – et olge vaid – vöö tuli võtta vöölt ja ümber kase siduda.
Kirja pannud Vaike Hang, jutustanud Elisabeth Piiskop (Kõrtsi Liisa), snd 1893. a, Tõhela paikkonna vanim elanik 1981. aastal
Eesti Vabariigi presidendi rahvaluule kogumispreemia laureaat 2018 Vaike Hang pälvis preemia pea 40 aasta jooksul täpse ja hooliva sulega kirja pandud kaastööde eest.

neljapäev, 1. 03. 2018
Paar palvid 130!
Mina palun armsaid lugijaid, igasuguseid rahvamälestusi ehk vanavara, mis esivanemate elust tunnistust annavad, paberisse panna ja lahkeste minu kätte saata. Olgu teadus mõnel ehk mõnikord ka pisukene, tõiste hulgas võib ta väga tähtsaks tõusta, nagu näutu kiilukene mõnikord suurt ehituse kivi kinnitab. Pisukestest liivaterakestest on kõrged mäed loodud; nõnda ehitab ka uurija inimese vaim teaduse terakestest kauni ja nägusa teaduse templi üles. Mida enam materjaali kokku on kantud, seda julgem ja rõõmsam on lootus, et ehitus kõlblik saab olema.
Jakob Hurt, „Paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele“. Olevik, 29. veebr. 1888, nr 9.

130 aastat tagasi ilmus ajalehes „Olevik“ teine osa Jakob Hurda üleskutsest „Paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele“. Esimeses palves 22. veebruaril kutsus ta üles hakata koguma eesti murdeid, teises „vanavara“ – ehk rahvaluulet ehk folkloori ehk pärimust. See eri lehtedes ilmunud üleskutse ja kampaania pani aluse suurele rahvaluule korjamisele üle Eesti ning lõi eelduse, et hiljem loodi Eesti Rahvaluule Arhiiv.
Foto: Richard Hansen (1967).

ERA, Foto 8157

kolmapäev, 28. 02.
Helme 1897: Haigus hobustega tuleb, härgadega lähab.

teisipäev, 27. 02.
Tallinn 2017 < Peetri khk, Nurmsi k, Jalapuu t:
Nimed, nimekandjad ja nimelood
Kui ma sündisin, oli mu vanemate perekonnanimeks Viidebaum, mis 1935. aastal Viidalepaks eestistati. 1956. aastal abielludes sain seetõttu juba kolmanda perekonnanime. Mingit erilist tähendust või väge pole ma "Buschmannis" otsinud või leidnud. Õnneks on mul lühike eesnimi, mis pika perekonnanimega kenasti kokku kõlab. Kuna minu eluajal on saksa keele oskamine päris haruldaseks muutunud, olen oma perekonnanime kirjaviisi alailma täpsustama pidanud. /--/
Minu isapoolset suguvõsa uuris kirikuraamatute järgi kõigepealt isa vend Richard Viidalepp, kes oma kirjades tutvustas leitud andmeid minu vanematele ja kunstnikust onupojale Ants Viidalepale. Paraku jäid need suguvõsa kohta tehtud märkmed vaid kirjadesse ning üksikutele paberilehtedele.
8. oktoobril 1976 on ta meile kirjutanud:
Tervitusi teile Tartust!
Täna ma vaatasin niisugust Järva-Peetri koguduse personaalraamatut, kus perekonnanimed on ka juba olemas, see on 1894-1898 aastate kohta. Neid kirikuraamatuid on mitmet moodi peetud, mõnes on kõik sissekanded tehtud kronoloogiliselt aastate ja kuude viisi. /--/
Kui isa mulle selle kirja lugeda andis, oli ta pahane: „Inimesed kirjutavad ikka, kuidas neil läheb, kas naine-lapsed on terved, no mis me nende vanade nimedega peale hakkame?“

Lõik Urve Buschmanni võistlustööst "Imelik nimi". Eesti Vabariigi presidendi rahvaluule kogumispreemia laureaat 2018 Urve Buschmann pälvis preemia sisukate kaastööde eest aastatel 2002–2017.

esmaspäev, 26. 02.
Mustjala 1940:
Ma ei tulnud tukkuma,
nurkadesse nohisema.
ma tulin ilu tegema,
poiste pulma pidama,
naistele nalja eitema.
Ilu töin ma ilpudessa,
naiste nalja nartsudessa,
poiste pulma pöuessagi.
Nii laulis Vanakubja küla pulmalaulik Ann Anis. 1959 aastal Herbert Tampere tehtud fotot temast esitletakse teiste seas näituse „Lilled käes“ avamisel täna Kirjandusmuuseumi trepigaleriis.
Olete kõik oodatud ERA kaastööliste päevale ja Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia üleandmisele Eesti Kirjandusmuuseumis. http://www.folklore.ee/uudised.php?yid=15&uid=1131

pühapäev, 25. 02.
Paistu 1894: Kui pääle madissepäeva lumet sadab, siis tuleb see tõisele lumele järele. Need lumed minevat kahekesi kaklema ja surmavad mõlemad ükstõisi. http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/madisepaev/item/45118

laupäev, 24. 02.
Häädemeeste 1957: Sada seljas ja tuhat taga ootamas.

reede, 23. 02.
Muhu 1938:
100-aastane mees.

Pildistanud R. Johanson

ERA, Foto 1152

neljapäev, 22. 02.
Simuna 1972: Seda und on nii vähe kui kukekurvastust – väga vähe und, peaaegu ei magagi.

kolmapäev, 21. 02.
Helme 1895: Kes peni handa kergitab, kui peni ise.

teisipäev, 20. 02.
Tartu linn 2017 < Iisaku khk: Olgu hobuse kaerad või sea söök, kui on palju rottisid, lähevad sealt sööma. Võtavad naksti hobusel mokast kinni või seal ninast. Mul on meeles, et isa rääkis meile, lastele, kuidas rotid kanamuna ära viivad. See on nii, et üks laseb selili ja võtab selle muna kõhu peale esimeste käppade vahele, teised siis veavad teda sabast ja tagumistest jalgadest. Ma ei tea siiamaani, kas seda saab uskuda. /--/

Oma metsavahist isalt Eduard Prodelilt (snd 1902) kuuldut on Mall Hiiemäe kirja pannud seoses kogumisaktsiooniga "Loomariik ja inimene". Järgmised lood põhinevad ta oma mälestustel:

Hulk aastaid tagasi toodi meile kevadel emane põdravasikas Tiuka, kelle hulkuvad koerad olid Peipsisse ajanud. Ta õppis piima võtma, aga inimesi ei usaldanud, muudkui nuuksus ja hüüdis ema. Raiusime talle iga päev võsast suuri hagusid, kõige paremini meeldisid talle pajud. Mul on täpselt meeles, et oli 1. august, kui heinaküüni ukse laiali tõmbasime ja aialatid eest ära võtsime. Tuligi õue, nälpsis põõsa küljest lehti. Kas jõuab pilti teha, enne kui ta ära läheb? Või jääb meiega? Tiuka pistis jooksu, nagu esimest korda välja pääsenud vasikad teevad, kuid tuli ringiga tagasi. Kogu metsavahipere seisis hinge kinni pidades. See oli meie hüvastijätt: järgmise ringiga jõudis Tiuka jõekaldale, läks otse läbi vee teisele kaldale ja kadus põõsaste vahele. See oli ilus suvepäev. Talvel, kui ümbruses põdrajahti peeti, soovisime iga kord, et tal oleks õnne alles jääda. /--/
Milleks rebasel hobusepabulaid vaja on? - Need on tema mänguasjad. Talvetee peal läheb, siis loobib neid üles ja püüab jälle käppadega kinni, sedasi harjutab osavust nagu kassid teevad. Ta kuulab, kus hiir lume all krabistab, siis ta hüppab kõrgelt esimeste käppadega sinna peale. /--/
Eks loomapojad ole armsad, aga ma olen üksainus kord elus näinud naaritsapoegi ja see on elu lõpuni meeles. Neid oli viis poega, üksteise järel väikeste vahedega hüppasid vanast jõekäärust välja nagu vibuga. Olin lehmadega karjas, mind nad ei märganud, vajusid suurde jõkke, vanaloom kõige taga. See pilt oli mulle nagu kingitus ja oleks ma võinud siis arvata, et ma kusagil mujal naaritsat enam ei näe kui filmis.

esmaspäev, 19. 02.
Peetri 1889:
Ei mind mõelnud mõistevada,
tähekest ei teadevada,
anekest ei arvamada.
Mina mõdris mõistemaie,
täht olen tähele panema,
anekene arvamaie.
Ma tulen luige lunda mööda,
ani aljas vetta mööda,
par´t tulen parve ääri mööda,
jõhvikas mööda jõgeda,
maasikas mööda mägeda. Laulu targast neiust kirjutas üles ja saatis Jakob Hurdale Fr. Russi. Murakaid korjas ja pildistas Kakerdaja rabas Age-Li Liivak 2015. aastal.

ERA, Foto

pühapäev, 18. 02.
Vigala 1995: Kui närv mustaks läks, siis öeldi naljatamisi: rahu, ainult rahu, ütles Karlsson ja hakkas märatsema.

laupäev, 17. 02.
Setomaa, Truba k 1938:
Ahoalune on setudel kanade ajamiseks sooja, et ei külmaks talvel ära. Iseäranis hoitakse ahjualust, et ei toodaks midagi nõidumise mõttes. M. talus olla
veel hilisemal ajal toodud üks luu ahjualla, mis olla ikka tõmmanud kokku ja lasknud end laiali.

Jutustanud Aleksandra Ilvik, kirja pannud Jaan Ilvik.

reede, 16. 02.
Leedu rahvaluulekogu ERAs sisaldab dainasid, jutte, usundi- ja kombekirjeldusi jm kirjapanekuid alates 19. saj. lõpust kuni 1940. aastateni, sh Leetu mehele läinud ja leedu keele omandanud Tartu tudengi Salme Redlichi ja tema kaastööliste 1930. aastate algul kogutut (ERA, Leedu 1) ja TÜ slaavi ja indoeuroopa keelte professori Peeter Arumaa kollektsiooni, mille Paul Ariste päästis Arumaa rüüstatud korteri põrandalt aastal 1944 (ERA, Leedu 2).

ERA, Foto

neljapäev, 15. 02.
Leedu 1988:
Gaudeamus Vilniuses. Eesti, Läti ja Leedu rahvuslipud on hõivanud strateegilise koha.

ERA, DF 22626

kolmapäev, 14. 02.
Pilistvere/ Suure-Jaani 1938: Ütle, kes on sinu sõbrad, siis ütlen, kes oled sa ise.

teisipäev, 13. 02.
Mõdriku k (Viru-Jaagupi khk) 1970: Koolilapsed siit lähedalt koolist vedasid koolmeistrite ree Karjamäele ja asusid sellele seltsiga peale. Suure kisaga tormas siis regi mäest alla, kaudates tee peal osa oma koormast. Iga kord ei läinud aga asi nii õnnelikult. Kord kaldus ta teelt ja pööras lähedasse jõkke. Märg ja nuttes tuli praeguse Nukuteatri juhataja F. Veike ema meile ja palus omale kuivemaid vattid. Tema märjad riided pandi kuivama ja ta sai kodu minna alles hommikul. See oli umbes 70 aasta eest. Oma mälestuste põhjal kirja pannud 1892. aastal sündinud Hugo Lepiku.

Vastlasõit Koila linnamäel (Viru-Nigula khk) 2006. aastal. Pildistanud Alli Tõnissoo.

ERA, Foto

esmaspäev, 12. 02.
Jõhvi 1888:
Peretütar loodu laiska
magab vööta voodiessa,
likaldi lina siessa,
säärisetta päälla sängi.
Ajas kassi vetta tuoma.
Kass läks kaivuje paguje –
saba jäi sanga rippumaie.
Kahju kassist, kahju kaivust,
kahju küla külmast veest.
Kassi kurvast saatusest laulis Mihkel Ostrovile ja Oskar Kallasele Mari Augas Lehtepea külas.
Rahvaluulekoguja Helgi Kihno lõi kassipoja vahendusel perenaisega kontakti 1957. aastal.
Rahvas teadis ka, et "Küünlakuul olevat kassid laisad, siis ei saava neist mitte hiirepüüdjaid".
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/veebruar/item/44416 ERA, Foto

pühapäev, 11. 02.
Sõmeru v, Koovälja k (Rakvere khk) 1968: Karu pidi olema kosilane, kui unes näha. Rebane pidi olema petis kosilane.

laupäev, 10. 02.
„Vennaste ja vete vald“ on üks kaunimatest!
Kiili v, Metsanurga k (Jüri khk) 2013:
Kolm venda oli: Aabram oli Metsari Juhani, Vaike isa vanaisa, Taavet minu vanaisa. --- Nad old kõvad mesinikud. Eriti minu vanaisa Taavet old kõva mesinik, tal old põlvedeni abe ees, olin pätakas, kiigus, näpp oli suus, siis isa rääkis õele, et Taavetil punane abe, terve pere tuld tarust välja, tuld abeme sisse, ja ükski põle nõelanud, ja näpuga pand tarusse. Isa ei sallind mesilasi silmaotsas. Siis oli arvamine, et see Eeri, kes sealt Soomest oli tuld, oli kalur ja mesinik. Ja tal oli mõisaga kokkulepe, et ta müüb kalu ja mett andis mõisnikule, mõisnik andis siis selle maavalduse selle eest. See on juba Põhjasõja ajast. Kõik old kõvad kalurid ja mesinikud ja jahimehed, põllumajandusega nad põlegi suurt tegelend. Soontemäel olid kohad, kus kalu püütud kõvasti, mõisnikule. --- Nüüd on kinni kasvand, olid sügavad jõesängid. Augid ja särjed...

Jutustanud Elmar Metsar Metsanurga külast Aruvälja talust, kirja pannud Mari-Ann Remmel. Ilmunud raamatus „Vennaste ja vete vald. Nabala kohajutud“, mis äsja arvati 2017. aasta 25 kauneima raamatu hulka.
Üks raamatu „tegelastest“ Elmar Metsar, kes mäletab oma esivanemaid Põhjasõjani välja. Raamatut kätte saades ta veel ei teadnud, et tema lood ja pildid on kaunimate hulka arvatud raamatus.

ERA, Foto

reede, 9. 02.
Täna kl 16 raamatuesitlus Pärnu Muuseumis!
Tori, Muraka k 1963:
Siis üks naljalugu, mis siit kohaliku perenaise ja peremehega juhtus. Üks Orava talu on meil siin ja perenaine oli seal Orava An´n, üks kangesti lõbus ja niisukene tore jutukas naisterahvas. Ja oli siis veel jälle siin külas üks nisukene suurtalunik Alta Saal – Saal oli tema perekonnanimi, ja siis Alta on talu nimi. Eks need juhtund korraga minema, nagu ikka vanasti käidi hobustega linnas. Akanud Pärnu minema ja juhtunud siis Tori kõrtsi õues, praeguse kooperatiivis õue peal seal nii kokku ja see Alta peremees jäänud sinna midagi oma ree peal kohmitsema ja Orava Anni sõitnud edasi. Aga nüid alevist läbi minnes olnud seal tee ääres üks vaene niisukene naine, kellel omal obust pole olnudki, kimpsud-kompsud ka kaasas, tahab ka Pärnu minna. Ja palund siis seda Orava Annit, et vat, et ole ea inimene, võta mind ka ree otsa peale. See jälle mõtelnd, et omal kah on sii igasugu kraaminatukest peal ja, ja kaks inimest ikka pole nii mugav seal väikse ree peal istuda ja ütlend, et vat, sulane tuleb mul järele, et jäi sinna, noh kooperatiivi ukse ette säädima oma ree peale midagid. „Oota natuke ja kui ta järele jõuab, siis ütle, et perenaine lubas, ja roni tema ree peale.“ Eks olnudki nii. Siis suur Alta Saal sõitnud siis järele varsti temale ja naine tee ääres siis ütleb, et perenaine lubas mind kah peale, et pia obu kinni. „Mis kuradi perenaine? Mina olen ise peremees ja mis perenaine, minu perenaine jäi kodu.“– „Ei, no perenaine ütles, et sulane tuleb järele.“ Mees and obusele piitsa ja läind südametäiega minema, et teda nii suure talu peremeest on sulaseks tembeldatud.
Jutustanud Herta Jürs, salvestanud Ingrid Rüütel, Lilia Briedis ja Ellen Liiv.
Ilmunud: Ingrid Rüütel „Pärnumaa laule ja lugusid. Audru, Tõstamaa, Tori ja Vändra kihelkond“ (Mis on jäänud jälgedesse III). Tartu: EKM Teaduskirjastus 2017.
http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=93

neljapäev, 8. 02.
Tartu 1989: Ajas silmad suureks nagu seatigu. (Öeldud üllatumise kohta)

kolmapäev, 7. 02.
Lääne-Nigula 1894: Kelle jalg tatsub, selle suu matsub.

teisipäev, 6. 02.
Karula 1967: Laulja ja jutustaja Olga Antsov (keskel), rahvaluulekogujad Erna Tampere ja Olli Kõiva (paremal). Pildistanud Herbert Tampere.

Olga Antsovi hääl kõlab nii
link=RKM, Mgn. II 1331 d | M2-1331--d)--Ala_Eeva_tule_siia_uu_uu__l.mp3

esmaspäev, 5. 02.
Kodavere 1861:
Metsa ulli, metsa alli,
metsa kuldene kuninga,
metsa ejarmu emanda!
Oo Peeter, püha sulane,
pane koerad kaale’eie,
urdad ummirõngaeie,
saada soieje minema,
küüned kütkije vajota!
Aamen!
Hundisõnad kirjutas Lahepera külas Jaan Rääbiselt luuletaja Juhan Weitzenberg, kes töötas Alatskivil vallakirjutajana. Need sõnad on trükitud Kodavere Vanas Kandles (VK XI, lk 754).
Hundiallikaid Peatskivi külas pildistas Liina Saarlo 1997. aastal.
Veebruari kutsuti ka hundikuuks - südatalvel oli hunte rohkesti näha ja kuulda. http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/veebruar

pühapäev, 4. 02.
Rannu 1930: Kui laits une pääld naarab, sis engli raputava lilli latse pää pääle.

laupäev, 3. 02.
Väike-Maarja 2018: Minu vanaisa elas Kadrina vallas Vohnja külas. Üle jõe avanes vaade Ahila külale. Ahila külas elas ühes talus pere nimega Kalind. Vanaisa rääkis, et kui mõisnik (arvatavasti mõisnik) talupoegadele perekonnanimesid andis, siis enne Kalindit sai keegi omale mingi linnu nime perekonnanimeks. Siis tuli tulevase Kalindi kord. Ta avaldas soovi, et tema perenimeks saaks ka lind (ka mingi lind). Ja kohe võeti soov arvesse ja anti talle perenimeks Kalind.
Olen meediast tähele pannud, et Kalindi nimelisi inimesi elab Kadrina kandis siiani.
VKirja pannud ja kogumisvõistlusele "Imelik nimi" saatnud Mare Soovik.

reede, 2. 02.
Helme 1889: Küinlebest jääs säedse nädalit siasongermude, katesse karjalasengude, ütesse üü-türki, kümme kündi, ütstõisku jüripäeva.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/kuunlapaev/item/44455

neljapäev, 1. 02. 2018
Tomski obl, Kaseküla 1993:
Kui kass ahju peale läheb, tuleb külma. Kass Vaska Olga Reile köögis.

Pildistanud Kadri Peebo

ERA, Foto 15220

kolmapäev, 31. 01.
Peetri 1961: Kes hunti kardab, see metsa ärgu mingu.

teisipäev, 30. 01.
Haljala 2018: SIIT! SIIT! SIIT!
See on lapsepõlvelugu. Olin viieaastane. Mul olid ilusad väikesed rohelised vildid. Juba nende viltide pärast tahtsin ma sellel päeval õue minna, et pehmele lumele ilusaid jälgi astuda. Vildid viisid lapse väravast välja, ikka kaugemale. Seni ei olnud ma üksinda metsas käinud, aga mets kutsus ja vildid viisid.
Üksinda metsas. Hirmus ei olnud, ilus oli. Kõige rohkem meeldisid väikesed kuused, nemad olid kui väikesed lapsed, valged kasukad seljas, ainult rohelised sõrmeotsad olid väljas. Tegin alguses täiesti puutumatu valge vaiba peale mõned vildijäljed. Ei, ilma on ilusam! Siis kuulsin: Siit! Siit! Siit! Oi, keegi kutsub! Ja mina lähen. See kutsumine ja selle järgi käimine viis ikka sügavamale suurde metsa, kus ei ühtegi jälge. Alles siis, kui linnukene vaikis, sain aru, et olen kaugel. Tahan koju, aga minna ei oska. Selle peale, et minna oma jälgi mööda, ei tulnud. On metsa sügav vaikus. Linnuke, kus sa oled? Olime koos linnuga metsajõe äärde jõudnud. Minna jää peale jälgi tegema? Õnneks ei läinud. Nutt ei ole enam kaugel. Siis kuulen: Uu! Uu! Ema hääl! Hüüan vastu ja juba oleme koos. Miks on ema silmis pisarad? Ta ju nutab. Miks siis ei nuta, kui tead – see jõgi on juba ühe lapse võtnud. Räägin emale ka, et lind kutsus. Ema pisarad teevad mindki haledaks. Meie mõlema käed on kinnastes, kuid ma tunnen ka lambavillast läbi – kui hea, kui kallis on ema.
Kes oli kutsuja? Tiit Randla raamatu „Metsloomi ja linde Eestis“ järgi olen endale selgitanud, et see võis olla talitsiitsitaja.
Kirja pannud Salme Heinla, kogumisvõistlusele "Loomariik ja inimene" saatnud Külli Heinla. Võistlus kestab 1. veebruarini.

esmaspäev, 28. 01.
Jaani 1892:
Jaanikene, poisikene,
Jaan tegi saani saarikusa,
kirju korju kaasikusa,
aisad tegi Ansu Kiini mäele,
pugarad tegi suures niitis,
kodarad tegi Koatsa niitis.
Nädalad tema needis naelu,
päeva kaks peatis pulke.
Sai see saani valmieksa,
valmieksi, valge'eksi,
kirju korju kõrge'eksi,
Jaan akas Jumalad paluma:
„Jumal, oh vana Jumala,
too nüid maha noorta lunda,
riputa ridade peale,
raputa radade peale,
lase laia teede peale -
et saaks saani sõitelema!"
Kosjasõiduks saani ja lume tegemisest laulis 60-aastane Eed Kõinastu laiul Hurda stipendiaatidele, teoloogiaüliõpilasele Johann Keerigile ja ajalooüliõpilasele Jakob Ilwesele.
Foto saani eripärasest rakendusest Valjala pulmades tegi rändfotograaf Johann Julius Klekner 1933. aastal.

pühapäev, 28. 01.
Kolga-Jaani 1930: Puust puginad, luust luginad, nahksed nibinabinad?

laupäev, 27. 01.
ERA kogumisvõistlus „Imelik nimi“ kestab 1. veebruarini – veel jõuab kaastöö nimelugudest kirja panna ning teele saata!
Mihkli, Oidrema k 1968: Vanaema rääkis, et nemad käisid Keblaste mõisas teol. Hommikul tulnud vastu pääva teole minna. Sellest saimegi nime Vastupää (küla nimi ja perekonnanimi ka).
Jutustanud Alide Naelak, kirja pannud Ottilie Kõiva.
http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/14

reede, 26. 01.
Hanila 1968: Saabas vett ja teine verd, aga alla anda ei või. Kanged mehed ütlevad sedasi, kas saabas vett ja teine verd. Nad aavad oma tahtmest ja võitlevad oma õiguse eest kua kõbaste. Üks oo higi täis ja teine verd täis. See oo surmaheitlus, viimse veretilgani.
Oma emalt Mari Luigelt kirja pannud Ida Aavekukk.

neljapäev, 25. 01.
Urvaste 1912:
Mihkel Paola, Jaan Paola, Mihkli naine ja lapsed.
Pildistanud Armas Otto Väisänen.
Postimees 22.12.1912: Soomlase pildid Eestis
Kõik, mis vana, esineb kartlikult, umbusklikult. Kuid uus! See astub ette umbusalduseta ja palub, et teda päevapildiks võetaks: on ju uueaja naisterahval Vene kretongist ülikond, ta oskab ka istuda pildis, kuna vanad kohmetult seisavad. Ta ei tunne loomulikult vana laulusid, küll aga isalt kuuldud kõrtsilaulusid.

ERA, Foto 921

kolmapäev, 24. 01.
Pöide, Laimjala v 1938: Inimene mötleb, Jumal juhib – inimene otsib önne ja elu, Jumal juhatab häda ja viletsust.

teisipäev, 23. 01.
Veel 1. veebruarini ootame kaastöid ERA kogumisvõistlusele „Imelik nimi“!
Rapla, Vastja k 1937:
Mahoni suguvõsa kohta räägib rahvasuu järgmiselt: vanal ajal elanud praeguses Kehtna vallas Vastja külas asuva Madisjüri talu peremehe esivanemad Kehtna riigimõisa lähedal Lassi silla juures. Sääl olevat praegugi selle maja müürikive. Esiisa olnud tistler ja teinud mööbleid kallist mahagoni puust mõisnikule. Siis, kui nimesid pandud, saanud esiisa omale nimeks puu nime järgi Mahoni.
Jutustanud Lilli Mahoni, kirja pannud Laidol Saulep.
http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/14

esmaspäev, 22. 01.
Türi (?):
Uiutuiud tuhad sada,
seal meil kasvis paksu metsa,
kasvasid kased kõverad.
Seal mina raiun rattapuida,
Isa ärja ikke puida,
vana ruuna rangi puida.
Jaanuaris oli meestel peamiseks tegevuseks metsa- ja veotöö. Rahva arvamine oli, et jaanuarikuul (ka veebruarikuul) vanakuu ajal mahavõetud tarbepuud on kõige vastupidavamad. http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/jaanuar
Tarbepuude raiumisest kirjutas laulu üles M. Tults.

ERA, Foto 2068
Fotol talvine metsategu Järvakandi metskonnas 1935. aastal.

pühapäev, 21. 01.
Jukka Saarinen, Eesti Rahvaluule Arhiiv õnnitleb doktoritöö „Runolaulun poetiikka. Säe, syntaksi ja parallelismi Arhippa Perttusen runoissa“ kaitsmise puhul!
Haljala, Kavastu v 1890:
Kandli tegemine
Vend tieb kannelt kauge’ella,
viiulid tieb võeral maalla:
pieppuusta pehme’esta,
sarapuusta sirge’esta,
vahterasta valge’esta,
kolmesta kõvasta puusta.
Kui sai kannel valmissagi,
sai viiul vilistitava –
ei saand kandle peksijaida
viiuli vilistajaida.
Mina venna palve’elle:
minu ella vennikene,
peksa ise peigelalla,
raba raudasõrmedella!
Venda peksis peigelalla,
rabas raudasõrmedella.
Nõnda üüdis venna pilli,
aledaste kaasa kannel,
kui sie nuttis neidu nuori,
minnessa isa kodunta,
minnessa ema kodunta,
mihekoju minne’essa,
kaasakaupa tehje’essa.

Laulnud Maarja Kuulbas, kirja pannud Viilip Klaas.

laupäev, 20. 01.
Märjamaa, Kõrvetaguse k 1930:
Hollandi sulane
Olin orjas, käisin karjas,
lipi, lapi, lammeriseks.
Mis mul palgaks pakuti?
Lammas kahe tallega.
Ei ma leppind sellega.
Olin orjas, käisin karjas,
lipi, lapi, lammeriseks,
Mis mul palgaks pakuti?
Kirjak kõige kellaga.
Ei ma leppind sellega.
Olin orjas, käisin karjas,
lipi, lapi, lammeriseks.
Mis mul palgaks pakuti?
Mõisa kõige vallaga.
Ei ma leppind sellega.
Olin orjas, käisin karjas,
lipi, lapi, lammeriseks.
Mis mul palgaks pakuti?
Kirik kihelkonnaga.
Ei ma leppind sellega.
Olin orjas, käisin karjas,
lipi, lapi, lammeriseks.
Mis mul palgaks pakuti?
Tallinn kõige riigiga.
Ei ma leppind sellega.
Olin orjas, käisin karjas,
lipi, lapi lammeriseks.
Mis mul palgaks pakuti?
Puna palge, valge pea.
Siis ma leppisin sellega.

Lisan ühe veel omalt poolt, mida lapsena kuulsin ühe Harju plika käest.

Kirja pannud Emilie Poom.

reede, 19. 01.
Suure-Jaani khk, Kildu k 2017: Minu suvise praktika kohaks oli Virtsu ligidal olev Puhtulaiu bioloogiajaam. /---/ Huvitaval kombel peeti mitmel pool rannikul ja saartel kõige ohtlikumaks süütut sisalikku - vaskussi, keda ka vahetevahel vaskja värvuse pärast tulikardseks nimetati ja väga mürgiseks arvati. Meie „koduloomadeks” olid aga nastikud, kellele meeldis peesitada bioloogiajaama peamaja ümbritseval terrassil. Noored 10-15 cm pikkused nastikud ronisid kõikjale ja polnud sugugi üllatav, kui mõni sulle ust avades "kaela” libises. Need noored maod olid väga ilusad: süsimustad kollaste laikudega pea külgedel. Harjusime neid kõikjal kohtama. Metsa all õnnestus vahete-vahel näha ka täiskasvanud nastikuid, kes olid tagasihoidlikuma hallikaspruuni kehavärvusega ja ligi meetripikkused jämedad „vorstid”. Sealkandis kutsuti nastikuid vesimadudeks. Saaremaal matkates kohtasime ka rästikuid, kes kuival nõmmel olid vaskja värvusega ja keda kohalikud tulikardseteks nimetasid.
Aime Kuum, vastusest ERA küsimustikule "Loomariik ja inimene".
Kogumisvõistluse lõpuni on jäänud napp tosin päeva. Ootame teie kaastöid!

Vaskuss Laanevälja taluteel Kuusnõmme külas. Välitööd Vilsandi rahvuspargis 2013. Pille Vahtmäe foto.
Foto

neljapäev, 18. 01.
Siber, Haida k 2015:
Olime panustanud sellele, et jöuame enne sulgemist poe juurde, et Elmariga Bulatnova külla saada, kuid meil läks kauem. Hakkasime jalgsi kodu poole sammuma. Teel filmisin, kuidas haned päikeseloojangus järvele läksid ning lehmakarja koju aeti. Hakkas nii külm, et tundus siiski hea plaan Galja autoga järele kutsuda. Samal hetkel lähenes Haida poolt auto ning hakkasime hääletama. Algul tundus, et auto söidab mööda ja jätkus aega vandumisekski, kuid auto jäi pidama. Olid vist setode järeltulijad, sest teadsid Galjat ja mida tähendab „ait'umma”. Igatahes oli tükk tegu, et autosse saada, sest seal oli juba kolm täiskasvanut ja kaks väikest last. Andreas kargas autosse, tömbas ukse kinni ja auto hakkas liikuma. Mina jäin pika ninaga järele vahtima. Önneks küll auto peatus uuesti ning mul kästi istuda teisele poole. Tegin ukse lahti ja seal istus üks lapsuke, keskel ilmselt vanaema, titt süles. Titt ulatati esiistmele ja siis hakkas vanaema körvalistmelt last lahti kangutama, aga sellega läks tükk aega, enne kui ta aru sai, et laps on turvavööga kinni. Kui ta löpuks lahti saadi, nägin mulle vabastatud istmel suurt plekki. Lootsin, et see on mingi vana plekk ja istusin poole kannikaga sinna peale. Juba hakkas tunduma, et niiskus tungib läbi pükste, kuid panin selle n.ö soovmötlemise arvele, et inimene hakkab ka ilma sääsehammustuseta sügelema, kui ta neid väga pelgab. Autost väljudes siiski olukord nii roosiline ei olnud, ka roosilöhnast oli asi kaugel. Olukord tundus aga pigem naljakas kui traagiline. Tänasime küüdiandjaid lahkelt. Hiljem söitsid nad veel tuututades Haida poole tagasi.

Pildistanud ja kirja pannud Aivo Põlluäär.

ERA, DF 35098

kolmapäev, 17. 01.
Vastseliina, Hanikase k 1972: Kui tõnisepäeval paistab päike kogu päeva, siis saab vihmane suvi. Aga kui paistab niipalju, et saab hobuse selga hüpata, siis saab ilus suvi. Kui tõnisepäeval sajab lund, siis saab palju marju.

teisipäev, 16. 01.
Pärnu 1933: Noorekuu jää ei jää kunagi nõnda püsima, nagu ta tekkinud on, vaid puruneb varem või hiljem, kuna vanakuu jää jääb püsima. Öeldakse, et vanakuu jää on vanem ja vastupidavam, noorekuu jää on nõrgem ja nooruksem.
Jaan Aavessonilt üles kirjutanud E. Kuutan Pärnu Poeglaste Gümnaasiumist.
Foto

esmaspäev, 15. 01.
Tartu, Eesti Rahvaluule Arhiiv 2008:
Kadri oli küsinud naabertoas Astridilt ja Tuulilt, kas nad ikka istuvad ergonoomilises asendis (olime seda just oma toas arutanud). Nemad vastasid, et praegu, jah, tuleb veel ergonoomilises asendis istuda, aga varsti peab hakkama ristonoomilises asendis istuma, et äkki peaks juba harjutama hakkama. (Oli teada, et senine arhiivijuhataja Ergo-Hart Västrik lahkub ja asemele tuleb Risto Järv.)
Kolleegide tähelepanekuid pani kirja Janika Oras.

ERA, VF 991
Fotol Risto Järv Siberis, Borovuska küla lähistel (Mari Sarv, 1998).

pühapäev, 14. 01.
Hanila 1968: Taliharjapäev pidi pool loomatoitu järel olema.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/taliharjapaev/item/44262

laupäev, 13. 01.
Kiili v ja al (Jüri khk) 2015:
Põrgu oli läbipääsmatu koht. Talvel külmaga lapsed ikka kukkusid sinna sisse, läksid jää peale. Minu aegas ehitati uus koolimaja, istutasin õunapuid sinna aeda, siis tassisime vett Põrgust – võtsime pika puu, neli meetert pika, ja seal oli siis mitu ämbert. See oli koeruse tegemine. Seal oli puhas vesi, sealt jooksis jõgi välja, mis tuleb Aasu peale, Veeroja maja tagant. Põrgust jookseb välja.
Jutustanud Valli Evardson, salvestanud Mari-Ann Remmel.

reede, 12. 01.
Halliste 1961: Teeme ühe ümmarguse plaani kandilise põhja pääle! – Öeldakse nõupidama või läbiarutama kutsudes.

neljapäev, 11. 01.
Pärnumaa 1949:
Kalurid merejääl. Kelgu taga udjad, millega löödid ühest jääaugust teise aidatakse.

ERA, Foto 2319
Pildistanud Kalju Mihkelson

kolmapäev, 10. 01.
Iisaku 1970: Iga algus on raske. Iga suure töö algus on raske, sest puuduvad kogemused. Harjudes muutub töö kergeks. Oli ja on käibel kõigi põlvkondade hulgas.

teisipäev, 9. 01.
Tartu-Maarja 1889: Õhtul pead kammides saada tüdruk vana mehe, ehk ka poiss vana naise.

esmaspäev, 8. 01.
Martna, Suure-Rõude 1975:
Oh te litsid linnamehed,
valelikud päevavargad -
õiget tööd te’i viitsi teha,
rannas pleegitate keha,
palju pruugite va viina,
sünnitate naestel piina!
Tiretare Tiit siis käpiline,
Sarapuli Jaak oo sarviline!
6. jaanuaril möödus 100 aastat tuntud Läänemaa lauliku, pillimehe ja käsitöömeistri Lääne Liisi (Eliise Juntsi) sünnist. 1975. aastal laulis ta folkloristidest linnameestele Kristjan Toropile ja Igor Tõnuristile oma vanaisa laulu.
Kuula laulu ja selgitust selle kohta Kirjandusmuuseumi virtuaalsest keldrist! http://kivike.kirmus.ee/meta/ERA-17177-44934-40315

pühapäev, 7. 01.
Kullamaa, Urvaste k 1929: Siin on Kalju küla. Ei põle neil kella ega kalendrit. Noh, aga kust sa seda aega siis tead? Siis neil on üle küla üks suur pada, käivad senna kõik oma asju tegema. Kui pada täis, siis uusaasta. Muudkui kummuli, ja uieste jälle. Noh, ükskord, mäletate küll, oli see kõhutõbe aeg. Siis pada saand kaks nädalat varem täis. Kõik aeg ja pühad segi! Võib-olla, et sellest see uus kalender tuligi.
„Keskealiselt mehelt“ kirja pannud Herbert Tampere.

laupäev, 6. 01.
Jõelähtme 1888: Kolmekuningapäeval, et kui naisterahvas kõige enne hommikul külase läheb, siis peavad head kapsad olema, aga kui meesterahvas läheb, siis pitkad ja sorakad.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/kolmekuningapaev/item/44048

reede, 5. 01.
Kuusalu, Turbuneeme k 1935: Härjale saba tegemine Seinale või tahvlile tehti härg või eesel ja saba jäeti ära. Siis pandi silmad kinni ühel ja kästi teha härjale saba taha. Kui tegija ei osanud minna parajasse kohta, vahel tegi sarvedesse, sai publik naerda. Kirja pannud Alise Kivi.
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1583

neljapäev, 4. 01.
Tallinn 1984: Muusikateadlane, rahvamuusika uurija doktor Vaike Sarv KKI (Keele ja Kirjanduse Instituut) nääriballil. Vaike Sarv (06.01.1946-27.04.2004) lõpetas õpingud ja sai muusikateadlase diplomi 1976. aastal. Alates 1978. aastast töötas ta KKI rahvamuusika sektoris, millest hiljem sai Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond. 2000. aastal kaitses ta Tampere ülikoolis doktoritöö „Setu itkukultuur“.
Hea meel on tõdeda, et Rahvakultuuri Keskuse toetusprogrammi „Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018“ toel on digiteeritud ja Kirjandusmuuseumi andmebaasis KIVIKE uurijatele kättesaadavaks saanud üle 600 foto Vaike Sarve kogust.

ERA, Foto 18089

kolmapäev, 3. 01.
Vigala 1895: Vanad sõnad – targad sõnad.

teisipäev, 2. 01.
Mustjala 1958: Uuel aastal käivad nääripoisid (uusaastapoisid); kes neist esimesena kirjutab kriidiga seinale, ahjule või uksele uue aasta numbrid, saab kingituseks paar kindaid, tubakakoti, jne. Mitmes talus oli näha kriidiga ahjule või uksele kirjutatud „1958“. Kirja pannud L. Nigul, pildistanud Herbert Tampere Orinõmmel (Pöide 1956)

ERA, Foto 2668

esmaspäev, 1. 01. 2018
Tallinn 1923: Kes uuelaastal kõige ennem üles ärkab, selle pää pääl on järgmine aasta hool ja mure.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/uusaasta/item/52695

pühapäev, 31. 12.
Rannu 1930: Vana-aasta õhtul kell 12 taevakikas kireb.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/uusaasta/item/52221

laupäev, 30. 12.
Ootame perenimedega seotud lugusid Eesti Rahvaluule Arhiivi tänavusele kogumisvõistlusele „Imelik nimi“! Võistlust on pikendatud kuni 1.02.2018.
Ridala, Kolila k 1937:
Minust nellas põli tagasi, siis meie sugu tuli siia koha peale. Ega siis põlnd perekonnanimesi veel. Sinelepa ärra von Kurssen akkas siis nimesi andma, küsind ka minu vaarisa kääst: „Mis sa eesele nimeks tahad?“ Nagu va talu vanamehe vastus ikka on: „Ei ma tea, mis ärra arvab.“ Ärra siis küsind: „No mis sul siis kõrtsipidamisest järel jäi?“ – „Ei muud, kui kangatelled ja viina klaas.“ Noh, siis ärra ütelnd: „Olgu Viinaklaas.“ Sellest on lühenend Vinglas.
Jutustanud Juhan Vinglas, kirja pannud Enda Ennist.
Jutustanud Andres Uming, kirja pannud Julius Aleksander Reepärg.
http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/14

reede, 29. 12.
Valjala 1995:
Valjala kiriku käärkambri aken, kust paistis uusaastakeskööl valgus.
Pildistanud Kadri Peebo

ERA, Foto 15706

neljapäev, 28. 12.
Ootame loomadega seotud lugusid Eesti Rahvaluule Arhiivi kogumisvõistlusele „Loomariik ja inimene“! Võistlust on pikendatud kuni 1.02.2018. Kihelkonna v ja al (Kihelkonna khk) 2017: Kurevere külas olid hülged käind põllul herneid söömas. Tõsilugu! Hülged söövad herneid! Kureveres lähevad põllud otse mereni välja.
Jutustanud Lembit Jõeleht, kirja pannud Lona Päll.
Jutustanud Andres Uming, kirja pannud Julius Aleksander Reepärg.
http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/15

kolmapäev, 27. 12.
Pöide 1986:
„Jaan! Jaan! Sass! Sass! Lambad laudast lahti!“ Sedasi hüüdis Kõiguste külast Lirri Mardi Liini oma abikaasat ja poega ühel uue aasta öösel oma kodus elutoas olles, kuuldes väljas õues oma elutoa akna taga nagu valju lambamäägimist. Nagu oleks lambad ja ei ole ka. See lammaste määgimine panigi Lirri Mardi perenaise uue aasta öösel kohkuma, et lambad laudast lahti! Ei olnud mingid lambad laudast lahti, vaid uue aasta öösel külast külla, perest peresse käivad uue aasta poisid ehk näärisokud vanarahva kombe kohaselt. Rahval oli ju vanasti uskumus ja komme, et esimine uusaasta külaline pidi olema meisterahvas, mitte aga naisterahvas. Meisterahvas pidavat majapidamisel õnne tooma.

Kirja pannud Aleksander Tustit.
Fotol demonstreerib Johannes Liiv näärisokku, pildistanud Herbert Tampere (Kirbla 1969)

ERA, Foto 8794

teisipäev, 26. 12.
Võnnu 1930: Teise püha õhtul algas noorte seas pidutsemine, mis seisis peaasjalikult nuustilöömises. Nuust ise valmistati järgmiselt: võeti pikad rukkiõled, pandi otsad vahelite (üksteise üle), keskkohta asetati õlekerake, siis hakkas nuustilöömine järgmiselt: kaks meest vastamisi istudes tõstis esimene jalad kõrgele end pooleldi seljali visates ja teine lõi teda oma nuustiga tagumendi pääle nagu kärtsus. Seejärele viskas teine oma jalad samuti ülesse ja sai esimeselt sama hoobi tagasi. Nii kestis lõbutsemine, niikaua kuni õled olid puru ja tolm silmad pimestas, see on, niikaua kui veel leidus meest, kes teise eest ei taganenud. Seda toimetust, lõbumängu jälgisid neiud, noorikud ja naised päält.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/joulud/item/51329

esmaspäev, 25. 12.
Peetri < Koeru 1927:
Jõuaks, jõuaks jõulukesed,
niki-näki näärikesed,
siis saaks lapsed saia süüa,
naised magust õlut juua,
mehed trilli-tralli lüüa,
poisid pahnas puperduda.
Richard Viidebaum kirjutas üles jõululaulu Liisa Rosenfeldtilt.
August Pulsti korraldatud rahvamuusika ringreisil etendatakse jõuluõlgede sissetoomist (1930. aastad).

ERA, Foto 6820

pühapäev, 24. 12.
Viru-Jaagupi 1889: Jõululaupäävast kunni esimese püha hommikuni sai läbi öid luetud, kui üks väsis, algas teine; niisamuti ka uuel jõulul.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/joulud/item/51111

laupäev, 23. 12.
Kuressaare 1992: Jõululaat Kuressaare linnas. Pildistanud Paul Vesik

ERA, Foto 15224

reede, 22. 12.
Kadrina 1895: Läheb nagu kuuse alt koju – läheb kõrtsist koju ilma midagi ostmata.

neljapäev, 21. 12.
Karja 1872: Toomapää, 21. XII. Enne orjapõlve on sest päävast joulud alganud, kunni kaks näd[alat] edasi: keik leib leigatud lahti, tööd pole tehtud, nagu see orjaaeg nõudis.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/toomapaev/item/50942

kolmapäev, 20. 12.
Viljandi 1978: Unenägude tähendused: laulmine – häid sõnumeid.

teisipäev, 19. 12.
Paistu 2009:
Paistu naisrahvatantsurühm Lust Paistu valla päkapikupäeval.

ERA, DF 24382

esmaspäev, 18. 12.
Tallinn 1893:
Uiut, uiut hunta palju,
toa taga tonta palju,
pere parsil peerga palju,
kambri otsas kassa palju,
kurjal härral kulda palju,
kelmil kupjal keppa palju,
teopoisil tööda palju,
vaesel rahval valu palju,
laias saalis laisku palju,
Baltelastes paksu palju.
Laulu paljudest asjadest märkis üles tagasihoidlik kirjamees W. K.

pühapäev, 17. 12.
Soome, Kaustinen 1992:
Laine Roht – Kaika nõid rahvameditsiini seminaril esinemas.
Pildistanud Rauno Saunanoja

ERA, Foto 15085

laupäev, 16. 12.
Tartu 2016: Kannel „on eesti rahvapill – niisama nagu rukkilill on eesti rahvuslill, suitsupääsuke on eesti rahvuslind.“
Ilmunud kogumikus „Kandlemängija Heino Sõna“. Õpituba, 4. osa: isa lõõtsalood „Loodi Leo ja Laaban” ning „Samrootsiuse jõulupuu“ kandlel, Heino Sõna põhimõtted kandlemängul. Küsitleb Tuule Kann, filminud Janno Simm Eesti Kirjandusmuuseumi stuudios.
[video]

reede, 15. 12.
ERA tuleb külla – täna kell 12 Tallinnas!
Saia Anna kutsub meid endale külla. Lähen üksi. Anna on pisut pettunud, et me kogu seltskonnaga ei tulnud. Seda, et meid kõiki koos endale külla oodatakse, olen Siberis tihti kohanud. Nende jaoks oleme lihtsalt kauged kallid külalised. Annal on kolm last Eestimaal ning ta igatseb nende juurde. Kord peab plaani Eestimaale elama asuda, siis jällegi kõhkleb. Küsib minultki, kas talle Eestimaal pensioni maksma hakatakse.
Anna papa oli soomlane, mamma eestlane. Ise oli ta käinud kolm aastat vene koolis, seejärel tuli kolhoosis tööl käima hakata. 44 tööaastat võimaldavad praegu 210 000 rubla pensioni. Normaalseks äraelamiseks jääb sellest vaheseks. Majapidamine aitab toime tulla, loomad on igas peres. Anna kostitab mind rikkalikult, laual on ka Eestimaalt saadetud „Kännu Kukk“. No sellist napsi pole mulle küll varem Siberis pakutud!
Otsin üles Uibo Selma, kes on sündinud Jurjevis. Tema elab küla servas asuvas kollases majakeses. On minu külaskäiku kannatamatult oodanud. Toas torkavad kõige esmalt silma kirevad kollase põhja ja punaste-roheliste lilledega voodi- ja lauakatted.
Anu Korbi kogumispäevikust.

Tänutäheks pikaajalise koostöö eest tuleb Tartus tegutsev arhiiv lähemale oma kaastöölistele üle Eesti loengusarjaga „ERA tuleb külla“. Avalike loengute eesmärk on tutvustada rahvaluulearhiivis leiduvat ainest ning kutsuda uutele kaastöödele, ettekannetega astuvad üles ERA teadurid ja arhivaarid. Loengud toimuvad juunist detsembrini üle Eesti. Sarja pidulik lõpuüritus Tallinnas võtab viie kuu jooksul toimunud külaskäigud kokku – 14 loengupäevaga jõuti Eesti erinevatesse paikadesse, üritused toimusid nii suuremates maakonnakeskustes kui ka väiksemates külades. Tallinna päeval on tutvustamiseks valitud mõned olulised arhiivi teadustöö uurimissuunad. ERA kui eesti keskse kohapärimust koguva institutsiooni materjalide põhjal heidetakse pilk sellele, mis jääb teele Tartu poolt tulles, ning Tallinnale endale selle lähedal asuva Nabala kohapärimuse kaudu. Soome-ugri rahvaste uurimist tutvustatakse mansi näitel ning Siberi eesti asundustes toimunud välitöid kogujate silme läbi. Esitletakse Anu Korbi väljaannet „Kohtumised Siberis“ (Eesti asundused, 8) ning kogumikku „Kandlemängija Heino Sõna“ (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 12, koostanud Tuule Kann, Kaisa Nõges ja Eva Väljaots).
http://www.folklore.ee/era/loengudERA90

neljapäev, 14. 12.
Tartu 1932:
Professor Matthias Johann Eisen oma kogude juures.
Sel aastal möödub 160 aastat rahvaluule suurkogumise eestvedaja ja Tartu Ülikooli rahvaluuleprofessori Matthias Johann Eiseni (1857–1934) sünnist. Tema eestvedamisel rajati 1925. aastal Tartusse ülikooli juurde Akadeemiline Rahvaluule Selts (ARS), mille esimees ta oli kuni oma surmani. Asutamisel seati ARS-i tegevuse eesmärgiks rahvaluule kogumine ja uurimine ning laiema huvi äratamine rahvaluule vastu. Seatud eesmärkidest märksa tulemuslikumalt ja aktiivsemalt tegutses selts teaduslike ettekandekoosolekute korraldamisel, ja seda ka tänasel päeval.
ARSi pidulik aastalõpukoosolek 14. detsembril algusega kl 16.15 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42) ongi pühendatud M. J. Eisenile.
Pildistanud Eduard Selleke

ERA, Foto 1369

kolmapäev, 13. 12.
Käina 1956: Luutsinapäeva käind „luts“, suur kasehaga olnd kees ja materdand mööda pörandad. Lapsed joosn pinkide peele üles, sest luts pole ülese saand.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/luutsipaev/item/50880

teisipäev, 12. 12.
ERA tuleb külla – täna kl 13 Haapsalus!
Reigi, Rootsi k 1928: Haapsalus kivivares käib ka vaim ringi. Laulukoor pidand laulma. Olnud kõik mehed. Üks naine tulnud hulka; petnud teisi, et on mees. Teised saand pettusest aru ja müürind lossi varemetesse elavalt. Igas noores kuus on sääl nähtud. Sääl ikka virustab midagi.

Kirja pannud Paul Ariste.

Läänemaalt liitus Jakob Hurda algatatud ülemaalise vanavara kogumisega 19. sajandi viimasel veerandil esialgu vähe kaastöölisi. Üliõpilastest-stipendiaatide (Oskar Kallas ja Mihkel Ostrov) kõrval andis olulise panuse rahvalaulude talletamisse maalikunstnik Ants Laikmaa (kuni 1935 a Hans Laipman). Oskar Kallase algatatud helilise vanavara korjamistöö haaras kaasa Läänemaa päritolu Cyrillus Kreegi, kes rahvaviiside kirjaliku ülestähendamise kõrval hakkas esimese eestlasena fonograafiga rahvaviise salvestama. ERAle tegid kaastööd August Hiiemägi (varem Iisberg) Martnast, Linda Uusküla Hanilast, Vello Eenveer, Alfred Samet, Johannes Nurme Kullamaalt, ERA stipendiaadina kogus kodukihelkonnast Lääne-Nigulast jm Läänemaalt pärimust Enda Ennist.
http://www.folklore.ee/era/loengudERA90

esmaspäev, 11. 12.
Vaivara 1888:
Mis viga Virus elada,
Arju karjassa karata!
Virus söön ma vingerjaida,
Arjus söön ma angerjaida,
Järvas jätkasin sõnuda.
Viru virstid, Arju arstid,
Põltsamua pooled kuratid,
Soome soolade puhujad -
need käivad Virus vihtelemas,
Narvas naba tõstemaies,
ja käivad Arjus arstimaies!
Üliõpilastele Mihkel Ostrovile ja Oskar Kallasele laulis mõnusatest elukohtadest ja meditsiinispetsialistidest 80-aastane Mai Maibomm.

pühapäev, 10. 12.
Ootame perenimedega seotud lugusid Eesti Rahvaluule Arhiivi tänavusele kogumisvõistlusele „Imelik nimi“!
Rõuge, Voki k 1999:
Põhjasõja ajal elanud seal vanamees Jürka, kellel olnud tütar Anu. Anu saanud käima peale ühest husaarist, kes aga pidanud ära sõtta minema ja sääl surma saanud. Anule sündinud poeg, keda peetakse esimeseks Hussariks. Liignimede panemise aegu saanudki pere husaari järgi nime ja pikapääle kujunenud sellest Hussar.
Esimese Hussari maja koht on teada, suguvõsa käib tähtpäevadel sinna puid istutamas. Ka oma sugupuu on trükitud kujul olemas.

Jutustanud Elsa Hussar ja Enn Hussar, kirja pannud Arvi Haak ja Kristiina Johanson.
http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/14

laupäev, 9. 12.
Ootame loomadega seotud lugusid Eesti Rahvaluule Arhiivi kogumisvõistlusele „Loomariik ja inimene“. Kirjutada võib ka koduloomadest!
Tallinn 2017:
Trull oli koer, kellele kuulub mu südames siiamaani eriline koht. Et ta oli pontsakas ja armas ühekorraga, siis saigi endale Trull nimeks.
Ja et me kodust ära olime – mina koolis ja ema tööl, siis tuligi mammil teda kasvatada ja tema eest hoolitseda. Nad kasvasid täiesti kokku – kuigi ka mina mängisin temaga, hoidis ta ikka mammi poole. Olin toona 11-aastane, kui ta sündis. Ja kui heinamaale jalutama läksin, siis ta vänderdas oma lühikeste jalgadega ikka kaasa. Kui õppisin, siis sättis ta oma pea ikka mu jala peale. Aga meie ära olles ei läinud ta mammist sammugi kaugemale. Nad jõid isegi piimaga kohvi koos ja mammi pani sinna saiapudi sisse.
Tal olid ka väga head ravitsejaoskused – kui kord kõrvapõletikku jäin, siis ta toppis oma keele mulle kõrva ja lakkus seni, kuni kõrv puhas oli. Samuti lakkus ta [kassi] Kiki põlenud kohta ja rebis tasakesi korpa, kuni kassi karv jälle hiilgas. Minu jalga ta ei puutunud, sest kasutasin ise põletussalvi, aga kui ema kätte lõikas, siis oli jälle koer see, kes haava lakkus.

Kirja pannud Anne Rebane.
http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/15

reede, 8. 12.
Kodavere 1900-1910ndad:
Keeleteadlane Lauri Kettunen (1885-1963) oma mõrsjaga suusatamas. 1913. aastal kaitses Kettunen Helsingi ülikoolis doktoritööd Kodavere murrakust. Oli Emakeele Seltsi esimene esimees ja Tartu Ülikooli professor aastatel 1920–1924.

Foto autor teadmata, Leili Savastveri kogust

ERA, DF 1796

neljapäev, 7. 12.
Viljandi raj, Holstre kn (Paistu khk) 1970:
Kord tuli kokku konverents,
meil laia juttu tegi,
kõik mehed Eestist ära viind,
sa vägev orjavägi.
Hõissa ja trilla,
meil tuleb ära minna
ja kes ei taha minna
peab maksma eluhinna.
Laulnud Anna Tuuksam, salvestanud Lilia Briedis ja Aare Väljaots.

kolmapäev, 6. 12.
Rapla 1921: Nigulapäev. Nigula habe on purikas.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/talvine-nigulapaev/item/50866

teisipäev, 5. 12.
Karuse 1968:
Erna Tampere küsitleb Marie Viipsit 80 a., ja Juuli Tuid, 69 a.

Pildistanud Herbert Tampere
12. detsembril kl 13 toimub Haapsalu Lasteraamatukogus „ERA tuleb külla“ loengupäev, kus tutvustatakse Eesti Rahvaluule Arhiivis leiduvat Läänemaa ainest.

ERA, Foto 8602

esmaspäev, 4. 12.
Narva 1888:
Vilu, vilu, külma, külma -
vilu külmetas minuda,
mina kallis kannatele,
vilu vastu veeretele.
Kust võtan vilule villu,
kust kastele kasuka?
Vilu lammas niitemata,
kaste lammas kasvatamata,
alle lammas algamata.
Kas soen susilta villa,
vai kasin karulta karva?
Susi suur villula,
karu karske karvulana.
Laulu külmetavast vaeslapsest kirjutas Kreenholmis üles Jakob Hurda kaastööline Jakob Raudmann.

pühapäev, 3. 12.
Jõhvi 1889: Üks ütleb: oleks sui, tõine ütleb: oleks talv, kolmas ütleb: mul ükspuha?

laupäev, 2. 12.
Kaarma, Randvere k < Tamsalu k 1939:
Käisime 1938. a. kevadel külastamas Pähkla algkooli. Käisime siis ka vaatamas Rõõmuse karjamaal olevat põhjatut allikat. Keegi hoolekogu liige oli meiega ühes ja see jutustas meile järgmist: kord oli selle allika asemel olnud heinaküün. Küüni all olev maa oli läinud pehmeks ja vajunud ühes küüniga sügavasse kuristikku. See allikas oli alatasa võtnud enda alla ikka rohkem ja rohkem maad. Mõned uudishimulikud mehed olid olnud väga huvitatud sellest, et kui sügav see allikas on. Nad olid kogunud seitsme valla köied kokku, sidunud need üksteise otsa, riputanud sinna otsa veel paja raskete raudkividega.
Nad olid lasknud paja nii sügavale kui köied lubasid, aga ikka ei ole põhja tunda olnud. Siis tõmbanud nad paja välja, aga selle sees ei olnud mitte enam raudkive, vaid verine pussnuga ja härja pea.
Minu isa rääkis, et siis kui härgadega olles põllul töötati, siis oli kaks paari härgi palava päikese eest metsa põgenenud. Läinud siis allikast jooma, aga vajunud sisse.
Kirja pannud Amanda Rand.

reede, 1. 12. 2017
Omski obl, Jurjevka k 1996:
Karla Järvitsa lumelauad maja seina najal
Pildistanud Anu Korb

ERA, Foto 15756
15. detsembril kl 12 Tallinnas Rahvaülikooli saalis algaval „ERA tuleb külla“ selle aasta viimasel loengupäeval esitleb Anu Korb uut väljaannet „Kohtumised Siberis“

neljapäev, 30. 11.
Ootame perenimedega seotud lugusid Eesti Rahvaluule Arhiivi tänavusele kogumisvõistlusele „Imelik nimi“!
Haljala 1937:
Lugu nimedepanemise ajast
Vanaste nimede panemisel juhtus järgmine naljakas lugu ühe talumehega, kes oma sakste-ees-roomamisega kukkus sisse. Ühel ommikul anti küla meestele käsk mõisa ilmuda ja nimelt nimede panemise pärast. Sääl küsib parun ühe mehe käest, et kas tal nimi on valitud. Mees vastab, et ei ole. Küsib aga siis alandlikult, et kas tema ei saaks paruni ärra enda nime. – Paruni nimi oli Benkendorf (või Bänkchendorf). Parun sügab kukalt, mõtleb ja ütleb siis: „Kulla külamees, sedand küll ei saa, see on ju saksa nimi, kuid paneme ta eesti keelde ümber, siis tuleb nii, et Pingiküla, ja tiitlit sa ei saa: see on ainult sakstel.“ Küsib veel: „Kas oled rahul?“
Külamehel ei ole muud teha kui alandlikult oma nõusolekut avaldada ja mõisast lahkuda „Pingiküla“ nimega.
Seda lugu kuulsin oma vanaisalt Maunus Umingilt.
Jutustanud Andres Uming, kirja pannud Julius Aleksander Reepärg.
http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/14

kolmapäev, 29. 11.
ERA tuleb külla – täna kell 16 Raplas!
Rapla 1889:
Rapli kihelkonnas: Kehtna vallas Läätsi mäe al kasunud üks Niinepuu, mida hinge puuks nimetud Hingede päeval käinud selle valla rahvas Niinepuu all kummardamas; sel päeval olnud ainult paar inimest igas majas kodu vahiks et hinged elumajasse ei tule ja teine jälle välja peal et hinged põlluvilja õnne ära ei vii (Hingede päev on talve kuu sees).
Kirja pannud Mihkel Lemmerkänd.
Tänutäheks pikaajalise koostöö eest tuleb Tartus tegutsev arhiiv lähemale oma kaastöölistele üle Eesti loengusarjaga „ERA tuleb külla“. Avalike loengute eesmärk on tutvustada rahvaluulearhiivis leiduvat ainest ning kutsuda uutele kaastöödele, ettekannetega astuvad üles ERA teadurid ja arhivaarid. Loengud toimuvad juunist detsembrini üle Eesti.
Raplamaa seminaril räägitakse Vigala kihelkonnas Oese külas 160 aastat tagasi sündinud Matthias Johann Eisenist, tema Raplamaa kaastöölistest ning Eiseni mahuka käsikirjalise rahvaluulekogu (90100 lk) käekäigust tänapäeval. Hilissügisele kohaselt tuleb seminaril juttu hingedeajast, väravad avatakse Eesti Rahvaluule Arhiivi ajalukku ja virtuaalkaasaega. Seminaril tuleb juttu ka kohapärimusest ja selle talletamisest ERAs. 1998. aastal loodud ERA kohapärimuse töörühm tegeleb Eesti kohapärimuse digiteerimise, uurimise ja publitseerimisega ning pärimuspaikade kaardistamisega. Ajaloolise Harjumaa Rapla, Juuru ja Hageri kihelkond on üks ERA kohapärimuse töörühma paremini käsitletud uurimispiirkondi.
http://www.folklore.ee/era/loengudERA90

teisipäev, 28. 11.
Kadrina, Palmse k 1987:
Leigarid Lahemaal foneetikute 11. kongressil.
Foto autor teadmata

ERA, Foto 18180

esmaspäev, 27. 11.
Paide 1893:
Oh imeta, oh imeta,
mis nägin mina imeta
Kuksema küla vahele,
Varivere vainu’elle,
Olustvere hoonetesse:
koerad kündsid, härjad auksid,
lammas läks laudile munele,
kana tõi kaksi tallekesta,
hobu tõi härrikpea vasika,
lehm tõi laugu täkukese.

pühapäev, 26. 11.
Suure-Jaani 1896: Kui nuga nüri on, öeldakse: istu peale, sõida Riiga.

laupäev, 25. 11.
Põltsamaa 1978: Kadripäeval käidud eriti pikkadel külaskäikudel, kas või hobusega. Siis pidanud pikad linad kasvama.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/kadripaev/item/50456

reede, 24. 11.
ERA tuleb külla – täna kl 16 Paide raekoja saalis!
Paide 1930:
Kadri tulnud kauge’elta,
üle soode, üle rabade.
Kadri kidrib, kadri kudrib,
kadri kidrib villasida,
kudrib kuuelõimesida.
Kadri soossa seilalisti,
põllupeenardel pikali.
Pereeit on eidekene,
otsib kadrile osada.
Too tükike verileiba,
tükk too tooresta lihada!
Koostöö ERA folkloristide ja järvalaste vahel on olnud pikk ja rõõmustavalt viljakas. Mitmete kogumisretkede "saagina" on arhiivi jõudnud aukartust äratav hulk eri liiki pärimustekste. 2004. aastal ilmus Järvamaa kohapärimuse kogumik „Arad veed ja salateed“; 2012. aastal ilmus ammendav Paide ja Anna regilaulude kogumik „Vana Kannel X“, valmimas on uus, Peetri regilaulude köide. 2016. aastal loodi Kesk-Eesti pillilugude veebivärav. Seminaril tuleb kõne alla ERA ajalugu (Risto Järv), rahvaluulekogud internetis (Liina Saarlo). Eraldi pööratakse tähelepanu kohapärimusele (Mari-Ann Remmel) ja regilauludele (Janika Oras).
http://www.folklore.ee/era/loengudERA90

ERA, DF 14332
„Vana Kannel X” Paide ja Anna regilaulud esitlus Järvamaa muuseumis. Vana Kandle esitlusel tantsivad Mall Hiiemäe, Maarja Aigro, Risto Järv, Ulla Jauhiainen, Hedi Jürgen. Foto: Pille Vahtmäe (2012).

neljapäev, 23. 11.
Valjala 1995:
Rühm rahvaluulekogujaid Valjalas. Vasakult: Kadri Peebo, Ell Vahtramäe, Mall Hiiemäe, Tuuli Otsus, Astrid Tuisk
Pildistanud Karin Ribenis

ERA, VF 241

kolmapäev, 22. 11.
Tõstamaa 1948: Lumi on luige tiiva all. – Kolmas nädal peale luiki tuleb lumi. Kui tagasi tulivad ja karjusivad, olgu kui paks lumi on, kolme nädala pärast on läin.

teisipäev, 21. 11.
Viljandimaa ca 1922: Poiss murdunud puutüvel. Pildistanud Aleksander Lepik

ERA, Foto 17563

esmaspäev, 20. 11.
Kodavere 1891:
Aitüma minu suule,
minu võivale võsale
minu, kurba, kutsumasta,
ane ulka arvamasta!
Võtt´ kure kurvasta elusta,
ane alvasta abista -
sae üürikess üva eluje,
tunnista tuska viitemaie.
Aitüma minu suule:
täis õlen söönud, täis õlen joonud,
täis õlen õtsani õluta,
täis õlen viha viinakesta!
Laulis Toomas Veike Saare vallast.

pühapäev, 19. 11.
Kose 1968: Müü auto ära ja mine jala, siis jõuad kohale.

laupäev, 18. 11.
Eesti, asukoht teadmata 1940: Taluperenaine lehma lüpsmas. Osa piima koera suhu, osa lüpsikusse. Pildistanud Tõnu Võimula

ERA, Foto 1748

reede, 17. 11.
ERA tuleb külla – täna kl 15 Tartumaal Rupsil Liivi muuseumis!
Kodavere 1932:
Kodaveren koerad auksid,
Punikveren pullid rüüksid,
Suukülän suula puhuti,
Lümätin lülli lasti,
Sassukveren sandid laalsid,
Siäritsän särkä uheldi,
Raatveren rauda taoti,
Õmedun õlut juudi.
Murdekogujale August Tammele laulis Kodavere küladest 56-aastane Villem Treial Tossumetsast.
Loengusarja „ERA tuleb külla“ kümnendal loengupäev Rupsil Liivi muuseumis on pühendatud ERA ja Kodavere kihelkonna koostöö mitmekesistele tahkudele. Kodavere kihelkond on rahvaluule jäädvustamise ajaloos silmapaistev piirkond: sealt pärinevad ühed vanimad (1825) avaldatud regilaulud, sinna saatis Jakob Hurt ühed oma esimestest stipendiaatidest (1887), seal on 20. sajandil toimunud mitmed „tiheda kogumise“ välitööd. 2014. aastal ilmus ammendav Kodavere regilaulude kogumik „Vana Kannel XI“, neli aastat on arendatud Kodavere veebiväravat.
Lisaks ERA ajaloole (Ave Ave Goršič) ja rahvaluulekogudele internetis (Liina Saarlo) tulevad seminaril jutuks ka erinevad pärimuse teemad. Eesti kogenuim loodusfolkloori uurija, Kodavereski omainimene Mall Hiiemäe räägib lindudest rahvajuttudes, Astrid Tuisk aga lapsepõlve ja pärimuse suhetest.
http://www.folklore.ee/era/loengudERA90

neljapäev, 16. 11.
Pärnu-Jaagupi 1895: Laiskus on võimas vaenlane.

kolmapäev, 15. 11.
Kärla, Anepesa k 1959:
Kolhoosi mullikad jälgivad rahvaluulekogumist Anepesa küla karjamaal.
Pildistanud Ottilie-Olga Kõiva
Vaata ka kolhoosifolkloori kogukonnaportaali aadressil https://goo.gl/JpLihq

ERA, Foto 4332

teisipäev, 14. 11.
ERA tuleb külla – täna kl 10 Viljandimaal Kolga-Jaanis!
Jaan Bergmann Kolga-Jaani kihelkonna regilaulude kogumisest 1878 suvel:
Esmalt käisin üksinda, kuni oma koduse (Soosaare) valla piirist üle astusin. Siis peeti mind kes teab mis petjaks või luusijaks või lihunikuks: mitte ühte laulu ei lauletud. Ei aidanud mahe sõna ega napsipudel maikugi. Siis tuli Kolga kihelkonna koolmeister Grau kaasa ja kolme päevaga käisime kiriku- ja Võisiku valla otsegu plaani mööda läbi ja läbi. /.../
Lõppeks paar sõna kõige agarama lauliku kohta. See on Rõõt Meiel, sündinud Ott, lesk, 75 aastat vana, eht vana tõugu tegumoega, otsegu paarisaja aasta eest tagasi hauast ülesse tõusnud. /.../ Et ta seda mitte ühe ehk kahe päevaga ei suutnud ette ütelda, vaid et paar nädalat etteütlemiseks ära kulusivad, on iseenesest mõista. Ja et ta vaheajal kõigest väest meele tuletas, mis muiste oli laulnud, et laulud mitte poolikuks ei jääks, seega palju vaeva nägi, siis on ta kahekordse tänu väärt.
Mina'p laala, miks ep laala?
Kes see sõge sõimamaies?
- Kust sa laps, need laulud saanud,
Hulluke sõnad osanud?
- Kust ma sain nad, kulla meesi?
Ees ollid erelilööjad,
Taga ruttu rummilööjad:
Laaliku minu isäku,
Laaliku minu emäku,
Veeretajad vennanaesed,
Laalikud õed madalad:
Sest on minust laalik saanud,
Kuldakeelte kõlksutaja,
Laululugu lõõritaja.
Las saksad sasis magada,
Ribedad õlil ringutada:
Mina laalan, laksutelen,
Mina kukun, kõlksutelen,
Mina lõksun, lõõritelen,
Kuldakeelilla kõnelen.
Loengusarja „ERA tuleb külla“ loengupäeval Kolga-Jaani Põhikoolis tutvustatakse arhiivi kohalikke kaastöölisi läbi aja ja kuulsamaid laulikuid. Viljandimaa oli ERA loomise järel, 1930tel aastatel, kogutud rahvaluule hulga poolest Eestis esimesel kohal. Kolga-Jaani laulupärandi tegid Vana Kandle II köitega kuulsaks juba Jaan Bergmann ja Jakob Hurt. Muusikuid inspireerivad siinsed nõiduslikud viisid, mis salvestati heliplaatidele 1937. aastal. Seminaril räägitakse arhiivi kohalikest kaastöölistest läbi aja ja antakse ülevaade arhiivi tegevusest tänapäeval. Kolga-Jaanist pärit muusik Säde Tatar, kelle tutvus arhiiviga algas juba siin koolis käies, toob kuulajateni elava pärimusmuusika ja jutustab oma unistuste loo. Et ERA üheks uurimissuunaks on ka soome-ugri rahvaste uurimine, tutvustab viimane ettekanne kaugel idas elava hõimurahva legendimaailma.
http://www.folklore.ee/era/loengudERA90

Fotol kuulsamaid Kolga-Jaani laulikuid Kadri Asu ja Marie Sepp 1937. aastal.

ERA, Foto 773

esmaspäev, 13. 11.
Poola, Kosenitsa < Laiuse 1890:
Tule kodu isakene,
tule kodu tuule pealta,
lase laia välja pealta,
kerita kirika pealta!
Too aga pihas pillisida,
kamalusu kannisida,
kuueõlmas kudrusseida,
sõrme otsas sõrmusseida!
Too aga saiad sarvilised,
kakud kahekoorilised,
sepikud seda paremad!
Kirja pannud Poolas Smolenski polgus teeninud Martin Napp.
Vaata ka FB kogukonnalehte „Vana Kannel“!
https://www.facebook.com/carmina.popularia/

pühapäev, 12. 11.
Ootame perenimedega seotud lugusid Eesti Rahvaluule Arhiivi tänavusele kogumisvõistlusele „Imelik nimi“!
Räpina 1939:
Rootsi sõjaväe juht Toots
Põhjasõja ajal oli üks vahva Rootsi sõjaväejuht tõotanud võidelda viimse meheni venelaste vastu. Ta pidanud ka oma tõotust kuningas Kaarlile. Ägedas lahingus olevat langenud kõik rootslased peale nende juhi Tootsi, kes saanud venelaste käest põgenema. Ta kaevanud omale Võhandu ehk Voo jõe pervesse, Sülgoja küla lähedale, koopa, kus olnud redus. Et aga maa laastava sõja järele tühjaks oli jäänud, elas sõjaväelane terve suve koopas, peaaegu kedagi hingelist nägemata. Küll märganud ta aga üht naisterahvast, kes elas jõeääres olevas metsas. Naine olla käinud iga päev jõest vett toomas. Kui sügisel esimene lumi maha tuli, läinud sõjamees naise jälgi mööda selle peidukohani. Naine kartnud algul võõrast nähes, kuid rahunes peagi, kui nägi, et see talle midagi ei tee. Nad rääkinud teineteisele varsti kõik südamelt. Neist kahest saanud abielupaar ja nende järeltulijad kannavad kõik Tootsi nime. Seda jõekääru aga, kus väejuht elas redus, nimetatakse veel tänapäevalgi Tootsi võrenguks.
Jutustanud Karl Toots, kirja pannud Edgar Toots.
http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/14

laupäev, 11. 11.
Nõo, Lenini kolhoos 1950:
Nüüd läksin edasi kolhoosi keskuse poole. Läksin kuni postini, millele oli kinnitatud viitelaud Kolhoos LENIN.
Kolhoosi kontor asub talumajas. Õu oli täis noori poisse, kes harjutasid palkidega kiikumist ning tegid muid nalju.
Minu juurde tuli keskealine mees veidi habetunud näoga ning tutvustas end Lenini kolhoosi esimehena: Eduard Kikerpill. Mängivad poisid ja tüdrukud olid
Nõo koolist ning olid tulnud kolhoosi abistama kartulivõtmisel. Nõo keskkool olevatki kolhoosi ðeff. Kolhoosis olid nagu kartulivõtmise talgud. Peale
laste võttis tööst osa ka oma kolhoosirahvast. Parajasti oli lõunavaheaeg.

Kirja pannud ja pildistanud Richard Viidalepp

KKI, Foto 2120
Vaata ka kolhoosifolkloori kogukonnaportaali aadressil https://goo.gl/JpLihq

reede, 10. 11.
ERA tuleb külla – täna kl 13 Mulgimaal Kärstnas!
Helme, Kärstna k 1897:
Mis kasukas?!
Vene mees nõudnud teise vene mehe käest kohtu läbi kasukad, mida ta häda korral laenanud teisele. Kohtu ees tulnud sellest järgmine jutt:
Esimene: „Vat, kas sina mäletad kui meie läksime?“
Teine: „Jaa, läksime!“
Esimene: „Vat, kui sa kraavi kukkusid.“
Teine: „Jaa, kukkusin!“
Esimene: „Vat, kui sull siis külm oli.“
Teine: „Jaa, oli külm!“
Esimene: „Vat, kui ma sull siis kasuk andsin.“
Teine: „Mis kasuk?“
Esimene: „Nu, vat kui me’e läksime.“
Teine: „Nu läksime!“
Esimene: „Nu vat, kui sa kraavi kukkusid.
Teine: „Nu, ku kukusin
Esim. „Nu, vat kui sull külm oli?“
Teine: „Nu oli!“
Esimene: „Nu vat, kui ma sull kasuk andsin.“
Teine: „Mis kasukas!“
Nõnd kestnud vaielus edasi.

Kirja pannud J. Puusepp.
Loengusarja „ERA tuleb külla“ loengupäeval Mulke sügüskuulis tutvustatakse arhiivi tegevust muinasjuttude uurimisel. EKM Eesti Rahvaluule Arhiivi ning Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna ühise muinasjuttude töörühma eesmärgiks on ERA käsikirjaliste ning helisalvestatud muinasjuttude digiteerimine ja andmebaasi lisamine, eesti muinasjuttude tüpoloogia läbitöötamine ning eesti muinasjutuväljaannete ettevalmistamine. Aastast 1999 tegutseva töörühma tegevuse tulemusena on ilmunud üle 15 erineva muinasjutuväljaande – nii raamatu, veebiväljaande kui auvisena. Eesti muinasjuttude akadeemilised väljaanded ilmuvad sarjas „Monumenta Estoniae Antiquae“ (V), seni on ilmunud imemuinasjuttude väljaanne kahes köites (2009 ja 2014).
http://www.folklore.ee/era/loengudERA90

neljapäev, 9. 11.
Ambla 1896: Kui neiud mardilaupääva õhtul magama minnes oma riided seljast võttes need voodi ette põrandale jätavad, siis nähta nad oma peiudest unes ja leida ka riided hommiku voodi pääle pandud olevat.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/mardipaev/item/50434

kolmapäev, 8. 11.
Kursi, Ruupa k 1989:
a) Toores sealiha tähendab unes pahandust.
b) Ussi unes näed – jälle pahandust
c) Kui ussi käest hammustada saad (unes), siis kellegi käest sõimata saad.

teisipäev, 7. 11.
Tartu 1922:
Setu laulikud, kes käisid Tartus 1922. a. novembris Eesti Muuseumi pidul laulmas:
1. Irina Luik, 63 a., Kolovino külast
2. Akuliina Ruusamägi, 43 a., Molnika külast
3. Uljana Raudhain, 36 a., Kolovino külast
4. Tatjana Piir, 34 a., Kolovino külast.

Pildistanud Christian (Kristjan) Lausing

ERA, Foto 1817

esmaspäev, 6. 11.
Narva 1927:
Sa sinine, sa punane,
sa seasõelaga sõelutud,
sa kotinõelaga nõelutud,
sa see ja teine!
Jah, jumalaga nüüd!
Sõimamislaulu M. Rattaselt kirja pannud Maria Kasikov.

Vaata ka FB kogukonnalehte „Vana Kannel“!
https://www.facebook.com/carmina.popularia/

pühapäev, 5. 11.
Tori, Sindi l 1996:
K: Mida tähendab lause: SAA 1 X 5 A2?
V: Saa ükskord viisakaks! Selle õpetas mulle minu tädi, kui olin 8-aastane. Olen seda kirjutanud oma tuttavatele, kuid viimasel ajal pole seda üldse kasutanud.

laupäev, 4. 11.
Ootame perenimedega seotud lugusid Eesti Rahvaluule Arhiivi tänavusele kogumisvõistlusele „Imelik nimi“! Suure-Jaani, Tällevere k 1939: Parklai de Tolli oli kuulus vene väejuht. Ta kasvas üles Taevere vallas Tolli talus. Olnud väga andekas ja saanud Vene sõjaväes varsti tähtsale kohale. Mõnesugustes sõdades näidanud erilist vahvust üles ja nii oli ta varsti kuulus väejuht. Kuna sel ajal inimestel priinime polevat olnud, tahetud talle siiski anda aunime. Küsitud temalt, mis ta soovib. Tema võtnud siis priinimeks kodutalu nime Tolli, kuna „de“ lisatud kõrgematelt võimudelt nime ilustamiseks.

Jutustanud Salme Nilson, kirja pannud Alli Avilo.
http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/14

reede, 3. 11.
ERA tuleb külla – täna kl 16 Värskas!
Setomaa, Seretsüvä k 1887:
Сказка. Таркъ имсь [Muinasjutt. Tark emis]
Елли юць таломись суйры мыца сеень и оль тялъ юцъ имсь. Сё имсъ ляць поикеке мэдца ни сайе имсь соекэ кокко. Сисъ накась сузи пойкэ педма имизе кяесь. Имись ютлесь соелэ лаула мулэ. Сисъ накась лаулма сузи имселы:
Низа нипси,
керва кирьки,
ханна тёлка,
анна муллэ юць поикъ.
Имсь ютлесъ ей анна виллъ, лаула виллъ сисъ мина анна. Лауль сисъ виллъ сузи тялле туутъ самма луула:
Низа нипси,
кэрва кирьки,
анна муллэ юцъ поикъ.
Эсъ митэ ей анна мина суллэ поига. Ку вилъ лаулатъ сетя самма лаула сисъ мина анна. Ей митэ вэй лаулда иняпъ казахъ мехетъ тулэва нуекэ тапва аря муукъ (меня). Имись ютлесъ тялле наа мехе ляапъ керикохэ кюньдле сялянъ. Сисъ накась сузи аряки лаулма:
Низа нипси,
кэрва кирьки,
ханна тёлка,
анна мулэ юцъ поикъ.
Сени сае мехе ляхинохе кони тяа лауль, ни тапива аряки сое. Ни эсъ сакись соелэ ютэ поикаки. Конецъ.

Kirja pannud Andrei Jakovlev (munk Arkadi).

Tänutäheks pikaajalise koostöö eest tuleb Tartus tegutsev arhiiv lähemale oma kaastöölistele üle Eesti loengusarjaga „ERA tuleb külla“. Avalike loengute eesmärk on tutvustada rahvaluulearhiivis leiduvat ainest ning kutsuda uutele kaastöödele, ettekannetega astuvad üles ERA teadurid ja arhivaarid. Loengud toimuvad juunist detsembrini üle Eesti koostöös kohalike kogukondade ja asutustega. Seto pärimusel on eesti rahvaluuleteaduse ajaloos olnud eriline koht. Nii F. R. Kreutzwald, Jakob Hurt kui Oskar Loorits pidasid seto pärimuse kogumist väga oluliseks. Eesti Rahvaluule Arhiivis on maailma suurim seto folkloori kogu ning 19. sajandi lõpus alanud intensiivne kogumine jätkub tänapäevani. Seminaril kõneldakse, kuidas folkloristika setod „avastas“ ning millised olid rahvaluulekogujate eesmärgid ja ideoloogiad välitööle minnes; tutvustatakse varaseimaid seto päritolu rahvaluulekogujaid, kes kirjutasid seto pärimust üles kirillitsas ning antakse ülevaade Lätist Lutsi keelesaarelt kogutud lõunaeestikeelsest pärimusest.
http://www.folklore.ee/era/loengudERA90

neljapäev, 2. 11.
Kolga-Jaani 1974: Hingedepäev on teisel novembril. Surnutepüha on 25-ndal novembril. Nende kuupäevade vaheaega nimetatud hingedeajaks. Kirja pannud Meta Kaur.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/hingedeaeg/item/49684

kolmapäev, 1. 11. 2017
Liidia Lind (1931–2017)
Suur kaotus on tabanud Setomaad, Leiko koori asutajaliige ja Värska kirikukoori sopran Linnu Liide puhkab eilsest Värska kalmistul koos Vabarna Anne, Pähnapuu Veera, Pihla Kull’o, Lummo Kati ja paljude teiste imeliste laulunaistega.

ERA, DP 336

Eesti Rahvaluule Arhiiv avaldab Liide lähedastele kaastunnet!

teisipäev, 31. 10.
Väike-Maarja, Assamalla k 1897:
Libahunt on tagant kõrge ja eest madal. Vanal ajal käisivad Eestimaal katoliku kiriku teenrid lapsi korjamas ja varastamas. Kui vanemad oma lapse vabatahtliselt neile andsivad, siis need lapsed pidivad saama ingliteks muudetud. Aga et lapse kinkijaid liig vähä oli, panivad korjajad teenrid omale hundi nahad ümber ja varastasivad lapsi. Käpakille käies olivad nad ka tagant kõrged. Rahvas nimetanud neid libahuntideks ja uskunud, et need olla nõiutud inimesed, kes lapsi varastavat ja ka loome hakata tagant otsast sööma. – Korjatud lapsed viidi kiriku kõrval oleva veikese kambrisse, nende veri lasti ühe vanni sisse joosta ja liha kääriti (nüliti) luude pealt ära. Rahvas tulivad lauakirikusse; preester näitas rahvale viina ja leiba. Aga kui rahvas pattu tunnistamas silmili olivad, jõivad preestrid viina ja sõivad leiva ära, ja vahetasivad selle asemele laste liha ja verd, mida siis rahvale süüa ja juua andsivad ja ütlesivad, et leib ja viin olla ihuks ja vereks ümber muutunud.
Luterus laual käies sai ka tõsist laste liha ja verd ja läks oksele. Ta sai hirmsast pettusest aru ja hakas asja parandama. Aga et kiriku kõrval kambris laste liha „kääriti“ (nüliti), nimetatakse kambrit praegugi „käärkambriks“. Selle tagajärg olla: Nagu linnukoer siis vast hakab linda püüdma, kui ta linnu verd saab, nenda ka eestlastele antud oma rahva laste verd, sellepärast nad ka isekeskis üksteist kisuvad ja riidlevad.

Kirja pannud Johan Elken.
http://kivike.kirmus.ee/meta/ERA-10353-37116-25403

esmaspäev, 30. 10.
Karksi 1960:
Edasi külastan Anna ja Leena Jõntsi, kes elavad samuti Nuias. Õekesed töötavad virgalt aias, on lahked ja jutukad. Anna on teeninud mitmel pool maal ja ka Pärnu linnas. Ta on äärmiselt puhas, peas on lumivalge rätt. Puhtad on ka toad. Nendega vesteldes saab üles märkida muistendeid, rahvakombeid, laule. Õed on eri paigas teenimas olnud ja nende repertuaargi on erinev. Leena teab hingesandiks käimist ja teab nende laulugi. Anna ei tea üldse. Anna teab aga mõned vanemad rahvaviisid. Nende ema Kadri Jõnts olnud hea laulja. Mari Sarv on temalt üsna palju kirjutanud. Ka Karksi naiste keerukat pääräti sidumist on Kadri osanud, oskavad seda ka tütredki. Palun Annat, et ta valmistaks ette pääräti, et saaksime seda pähesidumist filmida. Kaugeltki mitte iga naine pole sellega hakkama saanud. Ega võinudki saada, sest lumivalge pearäti pesemine, tärgeldamine ja sidumine tööst krobeliste ja pargitud kätega oli juba ise omaette kunst. Päärätt oli üksnes abielunaise tunnus ja see seoti pulmas pähe. Päärätt oli auasi. Kui vanatüdrukupõlv ähvardas, mindi kas või mõnele halvemale mehele, et aga päärätti pähe saada. Ega muidu üks eit kurtnud: „Egä ma temä manu magama es taha minnä, ma tahtsi laulated rätti!“ Vallasema võis ka päärätti kanda. Kord pidanud Halliste õpetaja päärätiga naist suure talu perenaiseks ja annud oma alt tooli istumiseks. Kui siis naine kurtnud, et on „pordik“, vihastanud õpetaja hirmsasti ja keelanud tüdrukutel pääräti kandmise hoopis.

Kirja pannud ja pildistanud Selma Lätt

ERA, Foto 4793

pühapäev, 29. 10.
Jõhvi 1973: Mis kell näitab? – Aega, mis sa küsimisega surnuks lõid.

laupäev, 28. 10.
Lüganuse 1973: Ei saand minged vedusid teha, teed ja metsad olid pehmed, ei saand hobust peale, ojad olid kinni külmetamata: Andres paneb aani ette, aga Simu teeb silla peale.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/simunapaev/item/49659

reede, 27. 10.
Karksi 1960:
Käisin Kuntus Mari, 74 a. juures. Mari on sünd. Karksi asunduses, Kukese talus, nüüd perenaiseks möldrist venna juures, Linnaveskis.
Istume Mariga soojas köögis, supp keeb pliidil ja Mari koorib kartuleid, Mari jutustab mida meelde jäänud noorest põlvest, ema jutustatud pulmakombestikku, orjaajast, laulab mõned ringmängulaulud.
Nuia juures on Sokaorg, Taburi mägi, kus elanud Liguri nimeline abielupaar, olnud nende oma maja. Ligurid rääkinud ikka, et nad elavad Taburi mäe ja Jordani jõe vahel. Sokaorul käidi jordanil. Ligur elanud 100 a., naine 104 a., surid mõne aasta eest.

Kirja pannud Olga Jõgever, pildistanud Richard Hansen.

ERA, Foto 4751

neljapäev, 26. 10.
Tartu 1922:
Kell üks – öömüts,
kell kaks – karjalats,
kell kolm – kokapoiss,
kell neli – näkineitsi,
kell viis – viinaklaas,
kell kuus – kua sukka,
kell seitse – säe sängi,
kell kaheksa – kata lauda,
kell üheksa – ütle mulle,
kell kümme – küllalt saab.

Kirja pannud Salme Lang.

kolmapäev, 25. 10.
Karksi 1960:
Hommik. Kuidagi ei taha tõusta. Imemagusalt lõhnab värske hein. Suvetuul on kuskilt avausest meie „magamistuppa“ pääsenud ja vallatleb nüüd laastude vahele lootusetult kõlkuma jäänud heinakõrtega. Lükkame lakaluugi lahti ja meid tervitab karge, põldude ning metsade järgi lõhnav tuulepuhang.
[---] Tänuks öömaja eest aitame Marie Allikul lõigata palke, mida ta on saanud tasuks metsast välja veetud puidu valvamise eest. Ja jälle Kadri Kuke juurde. Saame temalt ikka veel laule, vanu ja ka uuemaid. Kirjutame taas õhtuni ja näib, et tuleb veelgi mõnel päeval tulla.
Lahkume varakult, sest pikk tee seisab ees. Teel satume aga Nuia sõitvale bussile. Möödudes M. Alliku kodu lähedal asuvast Sinialliku peatuskohast, näeme M. Allikut istumas pingil, põllulillekesed käes... Ootas ta meid?... Midagi valusat kõditab kurgus...

Kirja pannud ja Lilia Briedist pildistanud Regina Praakli.

ERA, Foto 4687

teisipäev, 24. 10.
Lüganuse, Irvala k 1960: Kui puudub majas tüö ja hool, siis kaob lauvalt leib ja sool.

esmaspäev, 23. 10.
Märjamaa 1964: „Nagu lehm libedal (jääl)!“ – Ei saa oma ülesandega kuidagi toime, ehkki küll püüab. Samuti kui lehm libedal (jääl) edasi ei pääse – kui liigutab, kohe libiseb. Eriti mingi ettekande esitaja kohta, kus ei suuda selgitavalt mõtted selgeks teha, vaid oma libastustega teeb ta veelgi segasemaks. – Lektor püüdis tõestada, et jumalat ei ole, aga ta oli nagu lehm libedal, rääkis küll palju, aga midagi usutavat ette tuua ei jõudnud.

pühapäev, 22. 10.
Tarvastu 1895: Kõik maailm on täis, aga peotäit ei saa?

laupäev, 21. 10.
Karksi 1960:
Uuesti teele Kadri Kuke juurde. Möödudes Marie Alliku üksildasest majast, näeme teda uksel seismas ja tee poole kiikamas. Küllap vaatab ta nii igat möödujat. Viipame talle tervituseks ja lubame õhtul sisse astuda.
[---] Edasi minnes tervitavad meid taas Kalmemäe laiutavate okstega männid ja kitsaste latvadega, pisut nagu enesesse sulgunud kuused. On, nagu vestleksid mõnusad „talutaadid“ ja kõhnukesed „linnasaksad“, mõlemad omamoodi tuules žestikuleerides. Kohe selle vestleva grupi vastas asuv lohuke madalate lehtpuudega – ma alla vajunud kiriku org – muigab vaikselt ja tagasihoidlikult. Kuuleb ta, millest sealpool maanteed vesteldakse?
[---] Peagi koputame taas K. Kuke toakese uksele. Ikka ja ikka saame temalt vanu laule. Ka mõned uuemad, emalt kuuldud laulud paneme kirja. [---] Vaatlen teda ikka jälle, kuidas ta seal oma voodi serval istub, pilk aknast välja suunatud, hallid silmad helendamas vastu valgust, töökrobelised käed rüpes puhkamas. Lihtne, südamlik ja kaunis on ta – nagu tema lauludki. Ta on nende vanade lauludega nii kokku kasvanud, et sageli nagu ei taipagi, kus lõpeb laul ja algab K. Kukk. Ja laul järgneb laulule.
Kirja pannud ja Kalmemäge pildistanud Regina Praakli

ERA, Foto 4682

reede, 20. 10.
ERA tuleb külla – täna kl 16 Jõgeval!
Jõgeva 1929:
Elu on lõbus ja elu on hea –
rumal, kes sellest lugu ei pea.
Koolivend varjunimega „Memme molu“ mälestuseks Jõgeva tüdruku Aino Muraka salmikusse.
Tänutäheks pikaajalise koostöö eest tuleb Tartus tegutsev arhiiv lähemale oma kaastöölistele üle Eesti loengusarjaga „ERA tuleb külla“. Avalike loengute eesmärk on tutvustada rahvaluulearhiivis leiduvat ainest ning kutsuda uutele kaastöödele, ettekannetega astuvad üles ERA teadurid ja arhivaarid. Loengud toimuvad juunist detsembrini üle Eesti.
Jõgevamaal pole Eesti Rahvaluule Arhiivil viimastel aastakümnetel suuri välitöid toimunud, mistõttu kohalikke kaastöölisi on väheks jäänud. Ometi on maakonna suuline pärand rikkalik, millest annavad tunnistust kunagised arvukad rahvaluulesaadetised. Seminari ettekannete teemad haaravad kaugemale minevikku ja jõuavad tänapäeva, hõlmates rahvaluule talletamise vahendid hanesulest arvutiteni. Üks ettekanne ongi pühendatud kahele väga erinevale, kuid võrdselt head tööd teinud kaastöölisele Laiuse kihelkonnast. Teised ettekanded tõmbavad joone digitaalsesse tänapäeva ja annavad näpunäiteid selle kohta, kuidas asjahuvilised saaksid osa arhiivis talletatud tarkustest ning samas anda oma osa Jõgevamaa pärimuse talletamiseks. Tutvustatakse ka kahte valmivat Laiuse rahvaluule väljaannet.

http://www.folklore.ee/era/loengudERA90

ERA, AK 97ERA, AK 97

neljapäev, 19. 10.
Viljandi 1899: Oma suits teeb silmad selgeks, teiste suits kibedaks.

kolmapäev, 18. 10.
Ootame perenimedega seotud lugusid Eesti Rahvaluule Arhiivi tänavusele kogumisvõistlusele „Imelik nimi“!
Halliste, Risti k 1961:
Roodsi Kaarli olli ennast varjanu. Talul ollu auk maa sehen, kivi pääl, kapi või aida iist ollu. Roodsi Kaarli ollu sääl varjun. Anden Matsi nimelise vabas, ollu sis vaba Mats. Kirjä oiden sis sääl kivi all.
Mõisahärra tahten Matsi teole. Ei ole lännu. Üits vanatüdruk ollu pops sääl. Ärrä akanu meeliteme, et papre kätte saas. Lai kivi pääl, ei jõvva. Laubene päe ollu, ei tää, kudas ta sis olli kätte saanu, viinu kirjä ärä. Ärrä jälle: „Tule teole!“ Mats lännu kirja näitäme, ei oleki, ärä viit. Pidi sis teol ka käimä. Perekonnanimi jäigi Vaba. Säält sii nimi om perit. Mia ole kah sellest suguvõsast.
Jutustanud Jaan Siil, kirja pannud Selma Lätt.
http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/14

teisipäev, 17. 10.
ERA tuleb külla – täna kl 13 Ida-Virumaal Iisakus!
Iisaku, Mäetaguse v, Vaabu k 1937:
Karu käind kaeras. Mies tuld pimedas mõisast tüelt ja vahtind, et teisepere siga minu kaerasaatude kallal. Läind salamiste saadu tagant ja virutand leivamärsiga. Old karu, üppand paar samu ja ehmatand enese surnust.
Jutustanud Konstantin Kiiver, kirja pannud Armilda Hallik.
2017. aasta septembris sai Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA) 90-aastaseks. Arhiivi kogusid on aidanud selle aja jooksul täiendada tänuväärne hulk kaastöölisi, nii vanema kui kaasaegse folkloori osas. Tänutäheks pikaajalise koostöö eest tuleb Tartus tegutsev arhiiv lähemale oma kaastöölistele üle Eesti loengusarjaga „ERA tuleb külla“. Avalike loengute eesmärk on tutvustada rahvaluulearhiivis leiduvat ainest ning kutsuda uutele kaastöödele, ettekannetega astuvad üles ERA teadurid ja arhivaarid. Loengud toimuvad juunist detsembrini üle Eesti.
Virumaa kohta on tänu viljakale koostööle Viru Instituudiga ilmunud ERA töötajatelt viimastel aastatel mitmeid väljaandeid. Mall Hiiemäel on valminud raamatud „Virumaa vanad lastemängud“ (2012) ja „Virumaa vaimujutud“ (2015), järgmisel aastal on ilmumas väljaanne „Virumaa kalendripärimus“. 2017. a ilmusid folkloristikaajakirja „Mäetagused“ kaks Virumaa erinumbrit (nr 66 ja 67), mis pakuvad huvi nii erialateadlastele kui kultuuri- ja haridustöötajaile.

http://www.folklore.ee/era/loengudERA90

esmaspäev, 16. 10.
Karksi 1960:
Pöördume ümber majanurga ja vaat! – avatud uksest nagu visatakse meile vastu hallikirja kassike. Sõbralikult nurru lüües hõõrub ta oma pehmet külge vastu meie jalgu. Sisenedes kotta küsime, kas on siin kedagi? Kostub reibas „jaa, jaa!“ ning meile tuleb vastu lüheldane naeratava näoga naine – Kadri Kukk. Ta on rõõmsalt üllatunud kuuldes, et teda nii paljude aastate järel uuesti üles otsitakse. Umbes paarkümmend või isegi rohkem aastat tagasi oli tema laule üles kirjutanud Saareste.
[---] Oma vanaema mäletab K. Kukk väga hästi: „Ta õpas' mulle pallu laule ja õpas' nende järgi ka elama...“ jutustab Kadri. Nähtavasti on ta vanaema väga armastanud. K. Kukk teab hulka ilusaid laule ja mul on tunne, et ta sisimas on üks lakkamatu helin: kord kurb, kord rõõmus, siis jälle kurb... Vanad laulud helisevad... Nad ei vaiki vist kunagi selles lüürilises hinges. Halli-kirju kassike tuleb pika lauluga ja – krapsti! – kohe sülle. K. Kukk ütleb, kass tahtvat näidata meile oma „last“. Lähemegi siis truubi juurde, kus puhtal põrandal lappide puntral liigub süsimust „laps“. Armas on ta ja abitu, kui püüab edasi liikuda, aina värisedes ning vaarudes oma neljal toel.
Nüüd kirjutan mina üles neid suurepäraseid vanu laule. K. Kuke repertuaar näib olevat ammendamatu.
„... Ärä läät siitä lävesta,
jätäd tua tuule joosta,
akene lume ajade...“
Vanad pulmalaulud. Kuidas sai küll noorik kodust lahkuda kui niisuguseid laule lauldi? See ajab ju nutma. – „Jaa, nuteti, nuteti! Pidigi nutma. Ku noorik läits ilma nututa isakodust, sis üteldi ike, et küll ta perän nutap. A ku ärä minnen nuteti, sis pidi uuen kodun ea elu een ootma...“ Kirja pannud Regina Praakli, pildistanud Õile Hansen

ERA, Foto 4742

pühapäev, 15. 10.
Tartu 1995: Töömees ei vali, võtab, mida antakse – Kõnekäänd, mis on levinud ja kasutatakse igasugustes andmise-võtmisega seotud olukordades.

laupäev, 14. 10.
Jõhvi 1889: Kui aned sügisel sooja maale lähvad ja mennes segasi lennavad ja ei mitte sirges ridades, siis usuti, et väga segased talve ilmad tulevad.

reede, 13. 10.
Tartu 2007: Mina ei usu, et kui must kass üle tee läheb või on 13 reede, siis see halba toob. Need on lihtsalt väljamõeldised kergeusklikele.
Koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007.

neljapäev, 12. 10.
Karksi 1960:
Jälle teele Marie Alliku poole. Ta tahab meid ise saata metsateeni, mis viib Kadri Kuke juurde. Nõustume. Pannakse ülle hele, puhas pluus ning rõõmsalt valendav seelik. Kanad ruttu-ruttu varju alla (et kull kätte ei saaks!), suletakse korralikult paar uksekest ja asumegi teele. Teel näitab Marie Allik meile orgu, kuhu vanarahva jutu järgi kirik olla maa alla vajunud. Miks ta siis ma alla vajus? – „No eks ike vanast nende maavärisemiste perast!“ – Vastu orgu – teispool maanteed – aga kumerdub vana Kalmemägi. Pildistame nii orgu kui ka Kalmemäge. Läheme edasi, ikka edasi ja jõuame nelja teeharuni. Nüüd juhatab M. Allik meile tee kätte ja käseb ikka otse minna, kuhugi kõrvale pööramata. Vaatan vasakule pöörduvat metsateed, mis aga juba pisut eemal end uudishimulike pilkude eest puude taha peidab. – Kaunis on see tee! Öisest niiskusest veel kuivamata metsaalune lõhnab, kutsub. Kui näeks ühte ainukest hirvekestki! M. Allik jutustas, et siin olevat jahikeelu piirkond ja vahel võivat neid siin näha. Mida sügavamale metsa jõuame, seda kaunimaks ta muutub. Ja tee – see siira-viira kulgev tume lindike, mida hommikune päike pole veel ulatunud pleegitama – aina jookseb meie eel. Hea on käia. Tunnen, et niisugust teed võiks käia otsata... Möödume harulisest kasest, mis teekäänaku tagant meid vallatult üllatab oma rohe-rohelise siidiselt kahiseva seeliku ja valgete sukkadega kahel pikal saledal säärel. Pisut eemal on teeservale pudenenud teri ja imekaunis sametine rohelus paelub me pilgud ning lausa mangub hellitusi. Ei saa enne mööduda, kui olen paar korda hellitavalt silunud üle pehme, metsa eksinud viljatuka. Ah, kindlasti igatseb ta valgust ja avarat taevast, mille all laulavad tuuled oma tuhandeviisilist laulu...
Kirja pannud ja pildistanud Regina Praakli

ERA, Foto 4686

kolmapäev, 11. 10.
Rapla 2014:
Karu-Jürka
Mäng, mida sai mängitud Rapla maakonnas Palamulla Algkoolis tundide vaheaegadel kooli koridoris aastatel 1959-1960. Valitakse Karu-Jürka, kes seisab kinniseotud silmadega seina äärde, seljaga kaasmängijate poole. Kaasmängijad seisavad Karu-Jürka selja taga. Üks mängijatest puudutab Karu-Jürkat õlast ja ütleb: "Karu-Jürka." Karu-Jürka vastab: "Kasi nurka!" (võib öelda ka: "Mine nurka!") Sama mängija küsib: "Mitu sammu?" Karu-Jürka ütleb, mitu sammu peab mängija temast kaugemale astuma (näiteks viis). Sama dialoog kordub kordamööda kõigi ülejäänud mängijate ja Karu-Jürka vahel. Seejärel hakkab Karu-Jürka kinniseotud silmadega toas ringi liikuma, et mängijaid leida. Mängijad paigalt liikuda ei tohi. Kellegi leidmisel peab Karu-Jürka mängija katsudes ära arvama, öeldes tema nime. Kui Karu-Jürka mängijat ära ei tunne, siis otsib edasi. Kui aga arvab õigesti, siis saab sellest mängijast uus Karu-Jürka ja mäng algab otsast peale.
Kirja pannud Tiia Põldme.
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/4457

teisipäev, 10. 10.
Karksi, Äriküla k 1960:
Läbime pika metsatee, nautides metsa varjuküllust, sest päikesel on taas tulnud soov maad oma lembusega õnnestada. Jätnud umbes km maanteed selja taha, lõpeb mets vasakul. Paremal aga – pisut nagu häbenedes oma pealetükkivust – eemaldub ta teest, kuid jätkub. Nüüd varsti näeme ka Marie Alliku eluaset – Tammiste talu. [---] Koera siin pole, on aga tore kanake, kes meile esimesena „tere“ ütleb. [---] Puu all pingil istubki Marie Allik heegelnõelaga käes ja valge niidikeraga süles, tumepruun ergas nägu veel tumedamate silmadega meile suunatud. Kuuldes meie soove, on ta lahkesti nõus oma teadmisi päevavalgele tooma. Eelkõige aga jutustab ta meile ühe loo truust armastusest. Vanakesse oli loetu sügavat mõju avaldanud ja nüüd, meile kõike ümber jutustades, hakkab ise nutma.
[---] M. Allik on 70 a., sünd. Abjas Karsi talus. Lapsena (12-aastaselt) on ta paar aastat elanud Lätis, kust on jäänud ilusad mälestused. Abielludes on ta aga oma praegusesse elukohta asunud, kus elab nüüd üksi. [---] Siiski, tal on siin ka „seltsidaamid“ – kaks kanakest! Neid hoiab ta väga ja paneb ikka aiateibasse läikivaid purke, et nendega hirmutada kulle, kes siin tihti tema armsaid hoolealuseid kimbutamas käivat. Maanteel sõidab auto, antakse signaali ja üks käsi viipab tervituseks. M. Allik tõuseb ruttu ja viipab silmade särades vastu. See kõik vältab vaid hetke, aga kui palju rõõmu see pisike hetk kingib vanale inimesele. Seda oli ilus vaadata. Mööduja olevat ta pojapoeg, kes alati siit möödudes teda niimoodi tervitavat.
Kirja pannud Regina Praakli, pildistanud Lilia Briedis

ERA, Foto 4772

esmaspäev, 9. 10.
Kadrina, Undla k 1937:
Kus sa elad? -- Sääl, kus lauk koer ja laudvärav, puupinu ümber õue, mets on põõsa taga, toasuu on vasta ust.

pühapäev, 8. 10.
Karksi 1960:
Lõpuks küsisime, kus asub Karksi põrguhaud. Ann oli kohe nõus näitama tulema. Ka lapselapsed, kaks väikest poissi tulid kaasa. Me küll puiklesime vastu, et ta ei tuleks, ega see nii ligidal ole, asub üle ürgoru teisel kaldal. Ann tuli aga ikkagi meile teejuhiks. Ega olnudki nii kerge teed leida. Karksi põrguhaud on üsna palju kokku varisenud, küllap ta varemalt oli suurem, allik voolab liivakivist välja.
Kirja pannud Selma Lätt
Nüüd tahab aga Ann Toompalu meile tingimata näidata Karksi põrguhauda, mille juures asuvast allikast vanade rahvajuttude järele vanapaganad olla joomas käinud. Imetlen kummalist jõudu, mis peitub selles vanakeses. Väledate sammudega kahlab ta meie ees läbi pika heina, kusjuures seeliku kulunud äär tema järel nukralt üle paenduvate heinakõrte libiseb. Läbi võsa ja okastraatide kulgeb meie tee. Viimaks, läbides veel soise heinamaa, olemegi kohal. Koobas on küll kinni vajunud, ainult väike avatud suu on veel näha. Teen mõned pildid koopasuust. Allikas seal lähedal vuliseb lõbusalt kutsudes ja kuna janu meid Liliaga vaevab, maitsemegi mõnuga vett sest „vanapaganate allikast“.
Kirja pannud ja pildistanud Regina Praakli

ERA, Foto 4670

laupäev, 7. 10.
Räpina, Kõnnu k 1912:
Saunas vihtlemise laul
Sipa-sipa, siiri pite,
vipa-vipa, viiri pite,
seh-seh, sitamulk,
näh-näh, nabavars!
Laulnud Mari Noorhani, kirja pannud Armas Otto Väisänen, Alfred Nirk ja Rudolf Tamm.

[kivile.kirmus.ee]

reede, 6. 10.
ERA tuleb külla – täna kl 15 Kärdlas!
Pühalepa, Taguküla 1933:
Söua paati, jöua laeva.
Millal meie senna maale,
kus need kuked kuldas käivad,
ja need kanad kardus käivad,
aned aljas öbedas,
peened linnud killingis.
Regilaulu „Imemaa“ laulnud Leena Elmi Kassari Tagukülast, salvestanud Herbert Tampere. [http://folklore.ee/era/pub/files/heli/HERA11_01.mp3 ]
Helen Kõmmuse koostatud väljaande „Hiiumaa rahvalaulud, pillilood ja tantsud “ esitlus ning rahvaluulearhiivi teadurite ettekanded täna kl 15.00 Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas.

neljapäev, 5. 10.
Väike-Maarja 2007: Õpetaja ei hüüa tulles.

kolmapäev, 4. 10.
Ootame perenimedega seotud lugusid Eesti Rahvaluule Arhiivi tänavusele kogumisvõistlusele „Imelik nimi“!
Urvaste 1939:
Kuidas sai talumees nime.
See juhtus siis, kui pandi eestlastele priinimesid. Ka üks talumees läinud nime vastu võtma Vaabina mõisa. Tema poole olid saadetud karistussalgad, rüütlid, korterisse. Talumees olevat neid väga hästi hoidnud ja kohelnud. Sellejärele ütelnud mõisnik talle, et sinust saama rüütel. Talumees võtiski omale nimeks Samarüütel.
Jutustanud Endla Kallin, kirja pannud Alvine Maalik.
http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/14

teisipäev, 3. 10.
Karksi, Polli k 1960:
Teeme üheskoos käigu jutustaja ja lauliku Ann Toompalu juurde, kes elab üsna Nuia ligidal. Annelt on Mari Sarv kirjutanud mitusada lehekülge rahvaluulet. Meie kohus on tema materjali lindistada, enne kõike aga teda ennast näha, kuulda. Ann Toompalu on meile kõigile elamuseks. Leidsime ta aiast peenarde vahelt umbrohtu kitkumast. Selg on küll küüru vajunud, kuid tumedatest silmadest ja kogu rühist õhkub veel küllalt elujõudu. 85 aastat ei ole veel väga ränk koorem. [---] Meid üllatas see tahe meile kõike jutustada, laulda. Võtsime kaasa „Reporteri“ ja 5 linti. Varsti olid need aga täis. Üks rahvaluulepala järgnes kohe teisele. Kõrvalist juttu peaaegu ei olnudki. Kuulsime vanu rahvalaule, see lausa paitab kõrva. [---] Ann ei ole suur laulik olnud. Isa pole teda tüdrukuna üldse laulda lasknud, et ajab viisi kõrva. Hiljem on aga julgust juurde tulnud ja teistega koos saab laulda küll, pealegi on Annel väga hea mälu ja laulusõnu ning muid lugusid on tal peas palju. Kui siis ütlesime Annele, et lindid on otsas, tuleme teine kord, lausus ta: „No ku te just rohkemp ei taha...“ Heldekene, no miks me ei taha! Paar nooremat inimest lippasid lintide järele ja töö jätkus.
Kirja pannud Selma Lätt, pildistanud Regina Praakli

ERA, Foto 4668

esmaspäev, 2. 10.
Audru 1979: „Eks me näe,“ ütles pime ja jooksis vastu posti. (Seda öeldakse siis, kui mõni väga hoopleb oma võimete üle.)

pühapäev, 1. 10. 2017
Iisaku 1962: Tüdrukud olid teenimas jüripäevast sügisel oktoobrini. Kellel oli linu ropsida, see pidas kauem ka.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/oktoober/item/49635

laupäev, 30. 09.
Rõngu 1950: Kartulivõtt Elva rajooni Hellenurme kolhoosis.

KKI, Foto 2128

reede, 29. 09.
Kolga-Jaani 1943: Mihklepäe tahtsid Murru Mihkelt kinni siduda, aga Mihkel läks kodust ärä, ei tahtnd, et tedä seotasse. Nemad oidsid salajas ja ütleväd, et eks minä rääkind ärä. Ei rääkind minä sellest kedägi, aga Mihkel isi koguni ei tahtnd. Ma ütlesin küll, et egäs nad siis sind mudu sio. Eks Oina Annal oli tehtud ilmtore manisk, elmed ollid ääres, siis päräst andsid talle kätte.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/mihklipaev/item/49283

neljapäev, 28. 09.
Häädemeeste, Kura k 1939: „Lind leiab teragi, ku ta otsib“ – öeldaks siis, kui keegi kaibab, et ta ei leia midagi, et tera on küll väike, siski leitaks kätte.

kolmapäev, 27. 09.
Karksi 1974:
Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna (endine ja praegune ERA) folkloristid rahvaluulekoguja ja lauliku Mari Sarve 90. sünnipäeval Karksi-Nuias
Vasakult: Ottilie-Olga Kõiva, Mari Sarv, Herbert Tampere, Erna Tampere
Mari Sarv (1884-1977) alustas kirjapanekute läkitamist Eesti Rahvaluule Arhiivi ajaleheüleskutse peale 1930. a. ja sai üheks arhiivi parimatest korrespondentidest. Ta oli ka Mulgimaa kunagise rikka regilaulutraditsiooni viimaseid kandjaid. Laulud õppis Mari Sarv noorpõlves, elades perega Karksi mõisa moonakatemajas. Seal oli koos palju lapsi ja noori, lauldi karjas käies, peeti rohkesti simmaneid, kuuldi kiigel ja jaanitulel vanemaid naisi vanu laule laulmas. Mari Sarve laule on salvestatud mitmel eri ajal, alates 1935. a. vaharullisalvestustest ja plaadistustest 1960.–1970. aastate lindistusteni. Tema laulmisstiil oli ebatavaliselt aeglane ja kaunistusterohke, ka kõne olevat olnud pikaldane ja mõtlik.

ERA, Foto 10768

Kuula tema laule:
https://www.folklore.ee/pubte/eraamat/rahvamuusika/ee/Esitaja-Mari-Sarv

teisipäev, 26. 09.
Püha 1947: Tuulise sügisega on pailu pihlamarju.

esmaspäev, 25. 09.
Laiuse 1938: Oma silm on kuningas. – Oma silma võid sina uskuda, aga teisi mitte. NB! Veebiülekanne kl 15 algavast ERA 90. aastapäeva konverentsist „Arhiivid kui teadmiste teejaamad: mõtteid ja mõjusid“ https://www.uttv.ee/

pühapäev, 24. 09.
Täna möödub 90 aastat ERA asutamisest!
[Ü]hel õhtul [töötas] hr. Linsi üksi praeguseis Eesti Rahvaluule Arhiivi tööruumes, laua juures, olles süvenenud tegevusse. Umbes kella 11 ajal öösi tunnud ta äkki nagu tuuletõmbust käivat üle toa. Üles vaadates nägi ta lauale vastas oleva ukse poolt lähenevat noort blondi ja väheldast neidu, kes kandis valgepõhjalisest riidest öökleiti, mille riie oli ilustatud rohelise ristikheinalehe mustriga. Öökleidil olid avarad, lillad varrukad. Kuna sellal oli majahoidjal noor õde külas, siis arvas hr. Linsi, et see on tulnud öösi ruumidesse kolama. Tahtes teda veidi hirmutada, tõusnud hr. Linsi ja kavatsenud neiut kinni kahmata, kuid see kadunud jäljetult käte vahelt. Samas tulnud hr. Linsile ka meelde, et teenija õde on brünett, kuna nägemus oli blond. [---] Kes oli blond daam? [---] Maja on ehitanud keegi von Grote aastat 40—50 tagasi. [---] Majaomanikul von Grotel olnud noor ja väheldane blond tütar, kes kasutanud praegust Eesti Rahvaluule Arhiivi tööruumi oma salongiks. Eriti armastanud ta peigmehega, kellegi noore arstiga, õhtuti vestelda küdeva kamina juures. Viimati tulnud aga noore preili õnnele järsk lõpp. Peigmees jätnud ta maha ja sõitnud Riiga elama. Varsti selle järele preili suri salapäraselt. Majaomaniku perekonnas püütud surma põhjusi salajas hoida, nii et pole õieti teatud, kas preili end poos või mürgitas, kuid igatahes ta surnud vägivaldset surma. Pärast seda aga algasid salapärased jalutamised ja uste paugutamised majas, mis kestsid 1929. aasta 1. oktoobrini. Sel päeval nimelt leiti samas majas oma korteris mahalastult Eesti Rahva Muuseumi asjaajaja Eisenschmidt, kes oli tänini selgitamata põhjustel käe oma elu külge pannud.
Kummituslugu ilmunud ajalehes Vaba Maa 03.02.1936
Pildistanud Alar Madisson, kummitust kehastab Ave Ave Goršič

ERA, DF 32641

laupäev, 23. 09.
Vigala 1959: Ei täna pole veel viimnepäev, küllap jõuab.

reede, 22. 09.
Haljala 1938: Pööripäeva tuul kestab mihklipäevani. Kus ta siis on, sinna ta jääbki kogu sügiseks, kui ta vahel ka keerab ära, siis ikka ainult väheseks ajaks. Varsti keerab ta jälle sinna tagasi, kus pööripäeval pesa tegi.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/sugisene-pooripaev/item/49249

neljapäev, 21. 09.
Ambla 1894: Kustpoolt madisepäeval tuul on, siis selle tuulega ei pea mitte odre külvama, vaid linu.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/madisepaev/item/45144

kolmapäev, 20. 09.
M. J. Eisen 1922:
Lugeja, sulle on vist mõnigi kord unes juhtunud, et keegi sind taga ajas ja su elu tahtis võtta. Sa katsusid põgeneda, aga sul oli nagu tina jalus – sa ei saanud sammugi edasi. Teinekord jälle oli vaenlane su kallal ja katsus su eluküünalt kustutada. Sa olid nagu halvatud, ei saanud sõnagi suust. Viimaks pääsis su keeleköidik ometi lahti, sa karjusid valjusti ja ärkasid hirmu pärast värisedes üles. Sarnaseid unenägusid juhtub enamasti igaühele.
Tihti läheb lugu veel pahemaks. Magaja rindade peal näib nagu kivikoorm olevat ehk nagu mõni hirmus elukas lamavat, magaja hing tahab kinni jääda ja magaja ise tunneb suurt vaeva. Alles ärkamine päästab magaja vaevast.
Igatahes on unenägu, nimelt mingisugune ehmatav, kohutav unenägu väga tihti luupainajaga ühenduses. Unes ilmub mõnikord keegi hirmus vaenlane ja pealegi nii elavalt, et magaja unenägemist ilmsi arvab olevat. Ärgates ei või ta kaua aega märgata, kuhu vaenlane äkisti saanud, kes ju ta juures olnud. Korra juhtus mulle järgmine lugu. Ärkasin ööse unest üles, neljandast toast kanget appikarjumist kuuldes. Enne kui veel asjast aru sain ja appi võisin rutata, seisis appihüüdja värisedes minu voodi juures. Küsides, mis sündinud, seletas appihüüdja, keegi must mees karanud magamise ajal ta kallale ja hakanud teda kägistama; ta ärganud üles, hüüdnud appi ja põgenenud kägistaja käest ära. Kui kohe tulega mindi otsima musta meest, kägistajat, ei leitud kedagi; kõik uksed olid lukus ega võinud keegi võõras sisse pääseda. Kägistaja, must mees, kes appihüüdja kallale karanud, oli unenäo nägemine, mingisugune luupainlik viirastus, mida unenägija aga tõsiseks olevuseks pidas. Ülepea on lugu ikka nii, et luupainaja kaob, kui suudetakse ennast liigutada või häält teha.

Pildistanud Kristjan Põldmäe, asukoht ja aeg teadmata

ERA, Foto 9127

teisipäev, 19. 09.
Märjamaa, Kõrvetaguse k 1941:
Söömalaud oli lihtne puulaud, nelja jalaga ja all jalge peal teine kitsam laud, mida nimetati kassilauaks, selle vastu toetusid sööjate põlved. Vanal ajal olid söömalauad madala jalgega, nii et laud asus palju madalamas kui nüüdisajal.
Joodulauad olid pikad, jalge pealt äratõstetavad, laud ulatas toas ees seinast taha, ja pandi seina ligi, nii palju seinast eemale, et sööjad ruumi said istumiseks. Istumise jäuks olid jooduajal pingid, igapäevaseks söömaks olid istmed ehk toolid ja pingid, kudas kellegil juhtus olema. Kõik lauad ja pingid olid valgest värvimata puust ja küüriti liivaga hästi valgeks. Joodulaudu ei olnud igal talul, neid laenati teisest talust, kus oli niisugune laud, sealt viidi tarviduse korral igale poole, niisama ka istepingid.

Kirja pannud Emilie Poom.

esmaspäev, 18. 09.
Kõpu 1897: Kui laps pahur ja vihastab, siis üteldakse: on vist hommiku üles tõustes sängist pahema jalaga välja astunud.

pühapäev, 17. 09.
Risti 1937:
Viimasena Nõva vallas külastasin seda kuulsat [Juhan] Holtsi, kellest räägiti mulle igas külas midagi ja kelle sepitsetud laule sadade salmide kaupa pakuti. Juhatakse mind väiksele vabatkohale külaserval. Kahjuks pole aga peremeest kodus, läinud metsa korvivitsu tooma, elatab ta ju ennast peamiselt korvipunumisest. Istun ja ootan. Peretütar jutustab mulle meestest, kes lasknud isa laulda kõik omad vanad laulud masinasse, näitab isa kaht vaimulikkude laulude kogu, üks neist trükitud ja teine käsikirjas. Mõne aasta eest võtnud isa osa ka hümnivõistlusest, kus jäänud aga kõrvale. Nüüd jõuab ka peremees ise koju. Tütar teatab juba õuel, et jälle tulnud preili, kes soovib laule. „Mo laulud kolva nendele ühti,“ pahandab vanake kibestunud vist nurjunud hümnidest. Siiski ulatab mulle tuppa astudes lahkelt käe. Oma käbeda olemise ja kärmete liigutustega tuletab ta mulle ühte anekdooti meelde, mis kuulsin tema kärmete jalgade kohta külast. Nimelt sel ajal, kui Holts vedanud posti Paldiskist Nõvale, sõitnud kord Nõva mõisa proua teel temast mööda. Proua tahtnud vanamehe jalavaeva kergendada ja kutsund teda tõlda. Holts kohe kärmesti müts peast maha ja prouale vastu: „Suur tänu, prõuakene! Ei ma või peale tulla, pärast jään siis hiljaks.“ Ise pannund jooksma ja olnudki juba mõisa köögis söömas, kui proua kohale jõudnud.

Kirja pannud ja pildistanud Enda Ennist

ERA, Foto 1214

laupäev, 16. 09.
Emmaste, Metsalauka k 1939:
Miks aab väriseb?
Jeesus läind vihmaga aava alla varju. Aav põle teda varjule võtnd, väristand aga vett peale. Sellest saadik peab aav alati värisema.

Jutustanud Liisu Kalju, kirja pannud Enda Ennist.

reede, 15. 09.
Tallinn 1916/1917:
А, И, Б сидели на дубе. А улетел и Б улетел, а кто остался? – Значит И остался (Обыкновенно незнающие ученики отвечали, что никто не остался).
Kirja pannud Paul Ariste 1931. Kirja pannud Paul Ariste 1931.

neljapäev, 14. 09.
Risti, Vaisi k 1937:
[---] läksin küla suurimasse ja uhkemasse tallu – Peedile. Leidsin sealt ka kihelkonna vanima inimese, 97-aastase Ann Silveri. Kõrgele eale vaatamata oli vanake veel kaunis käbe, kuulis ja nägi üsna hästi. Rääkisin talle, kes ma olen ja mis soovin, ja kui vanake kuulis, et olen Nigula kihelkonnast, andis mulle kohe kätt rõõmustades: „Oi, latseke, siis oleme ju ühest kihelkonnast, ma ka ju Jaluksest pärit.“ Seega oli tee õnnelikult tasandatud, võisime alata. Imestas mind küll vana inimese võrdlemisi täpne ja kauge mälu, tal olid isegi karjalapsena õpitud mängud ja laulud meeles, rääkimata pulmalauludest. Lõpuks soojenes niivõrt noorusmälestusist, et vana jalg kepsles tantsugi mulle põrandal. Kui aga teisel hommikul tahtsin kontrollida laule, oli emake sõnakehv ja läks toast ära aeda. Siis tuli noorperenaine mulle appi, seletades, et vanaema kurtnud: „Mis ma sellest saan, et talle jutustan.“ Mõistsin ja pistsin vanakesele pihku pisut peenraha, ostku enesele midagi minu mälestuseks. Nüüd oli ta jälle lahkus ise, kontrollisin vanad laulud ja sain uusigi juurde. Enni lahkumist pildistasin teda, mis meeldis eriti vanainimesele.

Kirja pannud ja pildistanud Enda Ennist

ERA, Foto 1213

kolmapäev, 13. 09.
Valga 2007:
* Pikkade näppudega inimesed mängivad hästi klaverit.
* Kulmu kortsutades ja tulles nende vahele joon – tähendab see kunstiandi.
* Suurte kõrvadega inimesed on andekad.
* Kui küüned kasvavad ülespoole, on inimene lahke, kui alla – õel ja kitsi.

Koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007.

teisipäev, 12. 09.
Viljandi 1978: Unenägude tähendused, pisarad – head.

esmaspäev, 11. 09.
Kärla 1968: Eilne mees vahib aknast jälle sisse (hommikul päeva valgeks minnes).

pühapäev, 10. 09.
Räpina 1937:
Räpina vana kõrtsihoone lammutatud rusud, mille all suur ühishaud Rootsi sõja ajast, ja kloostri varemed, kust arvatakse leida peidetud varandusi ja ajaloolist kuldmõõka, mis kuulus langenud väejuhile kindralile.
Pildistanud Rauba

laupäev, 9. 09.
Tartu 1977:
K: Miks jookseb jänes üle raudtee?
V: Sest raudtee alt ei saa

reede, 8. 09.
Väike-Maarja 1939: Kui mees läks piale joomingud kõrtsu piad parandama, siis küsiti ta käest: „Mis püha sul täna on?“ Siis vastati kas ussimaarjapäe, kitseristipäe, tuuleristipäe, mida tarvis pühitseda.
hhttp://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/ussimaarjapaev/item/49173

neljapäev, 7. 09.
Jüri, Nabala v 1889:
Nabala valla vanema rahva suust võib praegugi veel kuulda, et mitmes sõnas v- tähe asemel b- täht saab pruugitud ehk välja räegitud. Näituseks: Sõna kaval asemel ööldakse kabal, Kõva – kõba, kõver – kõber, kõvasi – kõbasi, kivi – kibi. See on üks kabal inimene. Kõba kibi ei tee häid jahu. Jürisid, Marisid, kirjuid koeri ja kõberaid puid olla kõige rohkem.
Nõndasammati räegitakse siin ümberkaudu rahva seas igal pool veel: koa, moa, vohatama, reakima, seal-teal, seask, peal /---/. Tuseldama, useldama (karvustama, ka peksma), trummeldama, vemmeldama, kämmeldama, võmmima, kaigast andma, rooskama, sähvima, vitsutama, simakaid jagama, püksimõetu võtma, toatagust tuustima, kase urvi riputama, urva plaaster, leilitama jne on kõik väga pruugitavad sõnad, millega ihunuhtlust (ihuharimist) tähendakse.
Kirja pannud Jaan Ruutopõld.

kolmapäev, 6. 09.
Helme 1982:
Sambla Anu laul [---]
Suured kohtu politseid
kirikaeda jõudsid,
tii, mis aga tiha võid,
mehe hauda nõudsid.
Ma püüdsin näita,
et olen süita
ja pika puhu
sain jälle rahu.
Surnu lasti tagasi
oma rahupaika.
Hinga jälle vagusi,
ei sind keegi lõika.
Ei läinud kaua,
kui selle haua
nad võtsid lahti,
et uuesti vahti.
Lõikamises Veiserais
sääl ei olnud mina,
purgid panti haisvat täis,
muudkui hoia nina.
Ja kolmat korda
said kärjed murda,
siis tuli nähä,
mis jälle tiha.
Jälle uudist ja mis uus,
mis ei ole olnud,
surnu nähti habe suus,
haudas habet olnud.
See oli ime,
kust sai si seeme,
kas vana tüvest
või päris savist.
Arvataks, et mulla sees
iga asi tärkäb.
Kui sa külvad iganes,
loodud jõuga ärkab.
Laulnud Loti Timpmann

Fotol Piitre (Peter Panov) ja Loti Timpmann

teisipäev, 5. 09.
Ambla 1930: Räägi, mis tõsi, söö, mis küps.

esmaspäev, 4. 09.
Torma, Avinurme 1931:
Juba varakult pidi laps tööle hakkama: „Seitsmeaastaselt siakarjus, kümneaastaselt künnipoiss.“ Kümneaastaselt pidi aga laps ka kooli minema (ennemalt) ja seitsmeteistkümneaastaselt leeritatud saama, siis ka kooliskäimise lõpetama. 21-aastaselt arvati laps täisealiseks (ennemalt), mil ajal ta vanemate eestkostmise ja kasvatuse alt vabanes, noormees aga kroonuteenijaks vastu võeti. Need on tähtsamad ajajärgud, mida igaüks enne täisealiseks saamist pidi läbi elama.
Kirja pannud Mihkel Sild.

pühapäev, 3. 09.
Jüri, Pajupea k 1935:
Kalamäng
Mängitakse hulgakesi. Algab nii, et üks mängija hakkab teisi kinni püüdma. Kelle ta kätte saab, võtab tal käest kinni ja hakkavad uuesti püüdma. Iga kord, kui kätte saadakse, võetakse käest kinni. Seda nimetatakse „võrguks“ ja teisi „kaladeks“. Mäng lõpeb, kui kõik kalad on kinni püütud.
Kirja pannud Elmar Kesa.
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1667

laupäev, 2. 09.
Helme 1982:
Rahvaluulekoguja väsinud jalad
Pildistanud Peter Panov

reede, 1. 09. 2017
Valjala 1995: Loll elab lossis, tark elab tassis.

neljapäev, 31. 08.
Tartu 1975: Mees olgu must, ropp ja karvane – muidu ta polegi mees!

kolmapäev, 30. 08.
Audru 1964: „Sa naa vara tulid meile, ma pööra alles teist külge,“ – öeldi, kui alles voodis oldi.

teisipäev, 29. 08.
Petseri 1991: Jumalaema uinumise püha ehk maarjapäiv Petseri kloostri hoovis. Foto: Pulmu Manninen

esmaspäev, 28. 08.
Mustjala, Jauni k 1978: Kui vares hommikul kraaksub, siis küsitakse, kas karjub õnne – siis jäägu oksale. Kui kurja karjub, lennaku ära.

pühapäev, 27. 08.
Pilistvere 1888: Sealt käib suur sõda, kust ei mahu kassi saba?

laupäev, 26. 08.
Helme 1943: Ega tuld es tohe lasta ära kistuda. Kui olli ära kistunud, sis tõmmati hüdse välla ja tuhk panti sinna pääle. Kui tõsel talul tuli ära lõpnu, sis tulti muiale otsme, ütskõik mis nõuge, hüdse panti tuha sisse ja läts mineme jälle. Tulega pidi huul kik aig oleme. Ninda on sii sisse jäänud, et sii tule viimine oli nii pakiline, ega sis aiga es ole lärmate, et üteldes nüüdki: „Kas sa tuld tulit otsme!“

Jutustanud Miina Vallaste, kirja pannud Luutsia Vallaste.

reede, 25. 08.
Helme 1982:
Ülo: Aga kui uss hammustas? Ega selliseid inimesi ei olnud, kes seda ravida mõistsid?
Aliide: Oli küll! Ennem üits, üits vanemb inimene, jah.
Ülo: Aga kuidas ta ravis?
Aliide: Ta otsis, kui uss oli sinu pistand, siss ta tulli kodu ja otsi selle ussi välja ja kutsu ussi kodu. Ja siis oli laskend tal hammustada ussil sealt, kus ta pistse. Ta siis oli terves saanu. Mina kuulsin: niimoodi vanembad inimese kõnelivad.

Fotol jutuajamine Aliide Mägraga, pildistanud Ülo Valk.

neljapäev, 24. 08.
Vändra 1889: Pärdipääval võetakse mett, hiljem süüvad änam kui tuuvad.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/partlipaev/item/49096

kolmapäev, 23. 08.
Käina, Käina k 1938: Laen tasuti ikka naeruga – pidi natuke rohkem tagasi viima kui oli laenatud.

teisipäev, 22. 08.
Asundused, Venemaa, Omski obl, Okoneðnikovo raj, Zolotaja Niva k 1995: Elmar Sõrmus ja "Suhkrutükk".

Jäädvustasid Anu Korb ja Indrek Kaimer.
[video]

esmaspäev, 21. 08.
Märjamaa 1992: „Einoh, mis ma pagarilapsele saia pakun!“ ütles pagar ja krahmas lapse suust saia ära.

(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 1992.)

pühapäev, 20. 08.
Asundused, Venemaa, Omski obl, Krutinski raj, Rõžkovo k 1999:
Siberi eestlased, Olga Klaus ja Emilia Naarits tantsivad, kaasa laulab ka Maria Vedom.
:,: Ma läksin õhta hilja,
ku(i) taevas oli lilla.
Üks nuormees oma pruudiga
läks üle kivisilla. :,:
:,: Tule ikka, ole ikka,
see veikse juudiplika. :,:

Jäädvustasid Anu Korb ja Andres Korjus
Siberi eestlased on 18.–19. sajandil kodumaalt väljasaadetute ja 19. sajandi viimasel kümnendil ja 20. sajandi algupoolel omal soovil väljarännanute järglased. Vanimaks teadaolevaks luterlaste kolooniaks Siberis on Rõžkovo (asutatud u 1802).

laupäev, 19. 08.
Setomaa 1938: Paasapäävä läävä’ ubinah puhtas. Inne ei tohi süvvä ei ubinat, ei kruussa.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/paasapaev/item/48783

reede, 18. 08.
Asundused, Venemaa, Omski obl, Kovaljovo k 1995:
Kallimale, kallimale tahtsin ma
musu anda salaja.
Aga musu tabades
lamp seal laual kolises.
Mamma kuulis seda häält,
tabas neid sealt musu pialt.
Paremp oleks, paremp oleks,
kui põleks näind.
Parem oleks, kui põleks armastand,
aga suud ega südant sulle and.
http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/siberilaulud/eestlased/ee-02-30.html
Laulnud Linda Adamson, Sohvi (Sonni) Benfelt, Maria Einbaum, Miina Einbaum, Aleksander Kondrov, Pauliina (Polli) Kondrova (Einbaum) ja Eliise (Liisi) Näkk (Meri), salvestanud Indrek Kaimer ja Anu Korb.
Ilmunud kogumikus: „Siberi eestlaste laulud“ (2005, veebiväljaanne 2014, koostanud Anu Korb).

neljapäev, 17. 08.
Muhu 1888:
Õngemehe laulud
Mere kirju kalakene,
mereliiva linnukene,
merelaine lapsukene,
merepõh´a põrsakene!
Kui oled all, siis akka otsa,
kui oled põhjas, siis põruta!
Kui tuled kaldast – karga kinni!
Kui oled väinas, – via alatsi!

Kirja pannud A. Pallasma.

kolmapäev, 16. 08.
Vastseliina, Kõrgessaare k 1980:
Umbes nõnda mängisid külapoisid Võrumaal kannelt oma väljavalitute magamistoa seina taga. Praegu on päev ja väljavalitu koos lapselapsega vaatab vargsi ukse vahelt vanamehe tembutamist.

Kirja pannud ja pildistanud Vaike Sarv
Kandlel Rafael Kartsepp

teisipäev, 15. 08.
Simuna 1917: Niipalju veel maarjast, et suvel rukkimaarjapäeva aegu maarjapuna juuakse – harilikul viinal mõni tilk palsami hulgas.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/rukkimaarjapaev/item/49000

esmaspäev, 14. 08.
Simuna 1905: Kui ühte inimest unes näed ja siis sellepeale ülesse ärkad, pööra siis padja kohe teisepidi ja maga edasi – siis peab see inimene, keda Sa unes nägid, ka sedasama unenägu nägema.

pühapäev, 13. 08.
Kihnu 1950:
Juba Kihnu randa jõudes kutsusid kalurid meid merele kaasa. Me läksimegi täna öösel kakuami lappamist vaatama. Varahommikul tuli paat sadamasse tagasi 1,3 tonni räimega. Meie muidugi olime suurest saagist vaimustatud, kuna vastasel korral oleks meid kõiki paadi alt läbi tõmmatud. Nii tehakse võõrastega, kui nad saagi peale pahasti mõjuvad. Kalurid leidsid, et saak on keskmine. Nad on korraga välja tõmmanud kuni 4 tonni kala.

Kirja pannud ja pildistanud Ellen Niit

laupäev, 12. 08.
Asundused, Venemaa, Tomski obl, Kaseküla < Linda k 1993:
Minu vanemad olid Rakvere kandist pärit. Vanaisa oli metsavaht, Rakverest 20 km. 1903. või 1905. aastal läksid sealt Siberisse. Tepluðkad vene keeli üteldakse, kraamivagunid, nendega läksid. Kaua aega olid tiel, kuu või poolteist. Ema oli siis 16 vana ja ja vend ka poisike – need tulid enne ja pärast perekond tagant järele. Seal oli trageediaid selle tulemisega. Tüdrukul oli peigmees, aga nii kõva vanemate käsk oli …

Jutustanud Olga Reile (Arju), kirja pannud Anu Korb.
2017. aastal täitub Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivil (ERA) 90 aastat. Arhiivi kogusid on aidanud selle aja jooksul täiendada tänuväärne hulk kaastöölisi, nii vanema kui kaasaegse folkloori osas. Tänutäheks pikaajalise koostöö eest tuleb Tartus tegutsev arhiiv lähemale oma kaastöölistele üle Eesti loengusarjaga „ERA tuleb külla“. Avalike loengute eesmärgiks on tutvustada rahvaluulearhiivis leiduvat ainest ning kutsuda uutele kaastöödele, ettekannetega astuvad üles ERA teadurid ja arhivaarid. Loengud toimuvad juunist detsembrini üle Eesti koostöös kohalike kogukondadega ja asutustega. Täna, 12. augustil algusega kell 12 tuleb ERA külla Pajusti rahvamajas Lääne-Virumaal! Info: http://www.folklore.ee/era/loengudERA90

reede, 11. 08.
ERA täna arvamusfestivalil!
Pärnu-Jaagupi, Ertsma k 1932:
Mõistke, mõistke õed hellad,
arvake naised agarad:
miks need rukkid risti on,
vili viira-vaaraline,
kaerad kaheharalised?
Mina mõistan, kohe kostan:
sest need rukkid risti on,
vili viira-vaaraline,
kaerad kaheharalised –
peremees kündnud küünedega,
sulane vagund varvastega,
külikilimid külmetand,
äkkepulgad ärmatand,
saharauad roostetand.

Laulnud Mari Vaher, kirja pannud Felix Kerber.
ERR ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv korraldavad arvamusfestivalil Paides arutelu „Kuidas mäletada, kuidas kujutada: kultuurimälu talletamine ja rahvusidentiteedi kujundamine“ täna kell 15.30–17.

neljapäev, 10. 08.
Kuusalu 1948: Lauritsapäe on suur püha. Peetakse veel praegugi 10. augustil. See on kiriku nimepäev. Laurentsius on olnud üks mees, kes siin elanud. Tema ehitand selle kiriku. Ega see tõsi pole, kirik ehitati ikka hiljem, aga eks see nimi talle antud. Näe, on see suur kivi (ca 0,5 km kirikust alevi poole, kivil on rest, käärid ja rist). Selle peal olla Laurentsius põletatud. Kääridega lõigutud kõrvu ja silmi, risti peal põletatud. Eks ta võis ju nii olla küll.

Kirja pannud Heljo Ernesaks.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/lauritsapaev/item/48791

kolmapäev, 9. 08.
Nõo 1974: Sii ilmaelu om kah üits tühi tüü ja vaevaline vaemu närimine.

teisipäev, 8. 08.
Kihnu 1950:
Oleme kuulnud Tõstamaal palju huvitavat Kihnust, sellepärast otsustame ka ise korraks Kihnu sõita. Koosolekule tulnud Kihnu kalurid võtavad meid kaasa.
Sõit Tõstamaalt Kihnu läheb suurepäraselt. Kihnu koolimajast leiame eest kaks TRÜ üliõpilast (etnograafia eriharust), kes on siin menetluspraktikal.
Lehitseme nende põhjalikke küsitluskavu. Need langevad paljus kokku meie omadega. Me otsustame mitte hakata kõike korduvalt üles märkima.

Kirja pannud ja pildistanud Ellen Niit

KKI, Foto 2832

esmaspäev, 7. 08.
Ambla 1930: Suu on südame mõõt.

pühapäev, 6. 08.
Tallinn 1943: Kui mingit asja järele mõtled, siis pööra ikka silmad kuu poole. Olgu see toas või väljas: siis läheb see täide ja õnnestub. Ära mõtle midagi otsustavat selg kuu poole, sest siis võib nurjuda.

laupäev, 5. 08.
Kihelkonna 1958: Üldse meeldis meile saarlase jutukus: juba teatav uudishimu võõra suhtes, mis ta tahab ja kes ta on, siis edasi nagu endastmõistetav vajadus vestelda tühjaks oma teadmised. Saarlane suhtub oma vaimuvarasse väga loomulikult ja elavalt, nii et ei pea teadmisi kustki ajusoppidest välja kiskuma, vaid see voolab ehtsas jutuajamise korras ja pealtkuulajaile pole selles midagi võõrastavat ega imelikku, vaid kõik elavad kuuldule kaasa ja aitavad vana inimese tuntud lugusid meelde tuletada. --- Nõnda võib kindlustatud olevad ka rahvatraditsiooni edasielamine Saaremaal ja seda võib leida ka mitu aastakümmet hiljem.

Katkend Rudof Põldmäe kogumispäevikust.

reede, 4. 08.
Kihelkonna, Kulli k 1939:
Kord näidatud mehele unes: „Mine neljapäeval Pagari uulitsale, seal saad önnega kokku.“
Mees läind neljapäeva ommikul. Pagar olnd ukse peal ja küsind, mis ta kaotand? „Ei midagi, mulle näidati unes, mine Pagari uulitsale, seal saad önnega kokku.“
„See on vale. Mulle on kolm korda unes näidatud, mine Saaremaale, seal on Pauna talu, seal on ka vana alasipakk, mille all on raha.“
„See on ju minu vanemate talu,“ mötleb mees ja öhtul söidab Saaremaale, otsib talu üles, töstab paku ja leiab raha. Nii sai ta önnega kokku.

Jutustanud Helga Sadam, kirja pannud Õie Lonn. http://saaremaa.folklore.ee/wordpress/?p=852

2017. aastal täitub Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivil (ERA) 90 aastat. Arhiivi kogusid on aidanud selle aja jooksul täiendada tänuväärne hulk kaastöölisi, nii vanema kui kaasaegse folkloori osas. Tänutäheks pikaajalise koostöö eest tuleb Tartus tegutsev arhiiv lähemale oma kaastöölistele üle Eesti loengusarjaga „ERA tuleb külla“. Avalike loengute eesmärgiks on tutvustada rahvaluulearhiivis leiduvat ainest ning kutsuda uutele kaastöödele, ettekannetega astuvad üles ERA teadurid ja arhivaarid. Loengud toimuvad juunist detsembrini üle Eesti koostöös kohalike kogukondadega ja asutustega. Täna, 4. augustil algusega kell 14 tuleb ERA külla Mihkli Talumuuseumis Saaremaal! Info: http://www.folklore.ee/era/loengudERA90

neljapäev, 3. 08.
Reigi, Kõpu k 1939:
Unikivi. Sellele kivile istuja jäävat kohe magama, aga üks hääl hüüdvat uinunu kohe üles.

Kirja pannud ja pildistanud Enda Ennist

ERA, Foto 1341

kolmapäev, 2. 08
Puhja 1887: Augustikuul koid mulluaastase jahude sisse tekivad, siis katsu järgmist õpetust: keeda kolm kivi enne kuu täissaamist sel neljapäeval, aga hommikul enne päikesetõusu ja pane siis jahude sisse, kohe on koid kadunud.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/august/item/48747

teisipäev, 1. 08. 2017
Vändra 1968: „Tuleb nagu Vändrast vorste.“ – Öeldakse, kui mingit materjali tuleb ruttu ja palju. Sama tähendusega on: „Tuleb nagu Vändrast saelaudu.“

esmaspäev, 31. 07.
Reigi, Ülendi k 1939:
„Ülendi äbajumal“, vana pärn, millele ohverdatud ja kaotatud paiseid ja muid haigusi. Inimeste hädad võtnud oma külge, sellepärast tüvi krobeline.
Kirja pannud ja pildistanud Enda Ennist

ERA, Foto 1338

pühapäev, 30. 07.
Viljandi 1962:
Sääl Viljandi järvel Viiratsis
kui armas olla sääl
kui tuuled puhuvad
ja lained laksuvad
ja vastu kallast vahtu viskavad.

laupäev, 29. 07.
Kaarma 1890: Olevipäevast tulevad tähed taeva.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/olevipaev/item/48742

reede, 28. 07.
Reigi, Kalana k 1939:
1777. a ehitatud esimene kabel. Üks laev olnd mereädas, tammepalgid olnd laadungiks. Mehed tõodand: kus maale pääseb, sinna teeme kapli. Tulnd Kaplisääres maale ja sinna teindki kapli. Tammepuust tehet ja palju suurem olnd, kui praegune, mis on juba kolmas ehitis. Puust torn oli peal ka, seda nüid ei ole.
Aknaluugist paremal ülal näha must tahvel, millele kinnitatud hõbekala – kalaõnne sümbol.
Jutustanud Paavel Lepp, kirja pannud Enda Ennist, pildistanud Metski

ERA, Foto 1335
ERA, Foto 1337

neljapäev, 27. 07.
Mihkli 1876:
Igapäine uus ja vana
võib ka olla mõnel täna.
On see kallis kosimene,
rahva paariminemine,
mis jäeb nenda kaua käima,
kuni vana maailma seisnd.
Mitmel see kaup suureks õnneks,
mõnel jäeb ka mitte õnneks.
Aga palju selle läbi,
jäävad tunda kahjo, häbi,
näeks, et oleks tegemata,
teineteist nägemata.
Nenda see kui kõik.

Kirja pannud M. Uuehendrik.

http://kivike.kirmus.ee/meta/ERA-10354-55261-13908

kolmapäev, 26. 07.
Rõuge 1929: Kui noorik haput piima madala nõu seest sööb, saab tigeda mehe.

teisipäev, 25. 07.
Mustjala 1958: Jaagappäevast peab olema vana tuhlis luutsiklaudul. Uus kartul peab olema nii küps, et kõlbab süia. Vanakartul pole siis kõlbulik. Luutsiklaudul on siis, kui mõni asi pole enam kõlbulik, tõugataks ta kola sekka ega tarvitata enam.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/jaagupipaev/item/48590

esmaspäev, 24. 07.
Hiiumaa 1939:
Eile õhtul sõitsin Käina, et alustada teiskordselt rahvaluule kogumist Hiiumaal. Õieti kujuneb mu tänavune töö mulluse kogu täiendamiseks. Seepärast võtsin ka eelmise aasta mustandi kaasa, et hoiduda vanu objekte kõnetades asjatuist kordamistest.
Käinas on seepoolest mõnus töötada, et siin võib võtta kindla asukoha kihelkonna tsentrumisse alevikku, mille ümber külad poolringis asuvad. Üldse on Käina tihedamini asustatud nurk Hiiumaal ja ühtlasi terve saare viljasalveks.
Simuna-Mihkli vanaperemees, kellega minevaastal mõnusalt jutlesin, oli raskesti haige. Istusime siis vanaperenaisega toatrepile ja ta püüdis mu jalavaeva tasuda oma väheste teadmistega. Oli ta võrdlemisi noor inimene (s. 1895) alles ja polnud ka eriti huvitatud vanast tarkusest, kuid siiski mõne uskumuse-kombe oli säilitanud meeles.
Teiseks juhatati mind Käina konvendi konsulendi hr. Oll'i vanaema Tatjana jutule. Vanake on küll põline saarlane Pöide kihelkonnast ja ainult 3 aastat Hiiumaal olnud, aga otsustasin ikkagi ära kuulata 91-aastase emakese teadmised. Imestamisväärt hea mälu ja terava kuulmise on aastatekoorem säästnud talle, kuid 13 a. eest juba röövinud nägemise. Pimedal oli muidugi igav istuda tegevusetult, nii et oli päris pisarateni liigutatud kuuldes, et noor inimene veel vajab teda. Tema juures käidud aastate eest ka Saaremaal küsimas vanu jutte, kuid siis ta põgenenud eest ära metsa, kartnud sakste kõrvu minevat oma loral. Aga minu vastu oli vanake täiesti avameelne ja teadmised kuuluvad ehtsasse rahvaluulesse. Pühapäev on alati olnud mul väga viljakas, siis inimestel aega ja tuju jutustada, sest kuidas sa argipäeva asjalikkuses istud korraga maha, et ajada tühja lorijuttu.

Kirja pannud Enda Ennist (fotol)

ERA, Foto 1339

pühapäev, 23. 07.
Kose 1897: All karvad, peal karvad, keskel imeasi?

laupäev, 22. 07.
Rapla 1930: Jaagup tuleb vanaleivaga ja Madel madala koogiga (uudseleiva saamine). Vanad inimesed nagu rääksid madelipäävast, nüidses kalendres seda ei ole.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/madlipaev/item/48529

reede, 21. 07.
Püha, Sandla k 1933: Heinatalgulised Sandla lähedal Pildistanud Johann Julius Klekner

ERA, Foto 1138

neljapäev, 20. 07.
Tartu 1973:
Naljaähvardus
Näidatakse teisele esmalt ühte, siis teist rusikat ja öeldakse:
See su võtab, see su tapab,
siis pannakse käed risti üle rinna ja öeldakse:
see su kondid koristab.
Teisiti on nõnda:
See su tapab, see su matab,
see su kondid koristab.

Kirja pannud Lea Mäesalu.

kolmapäev, 19. 07.
Simuna 1950:
Sel põldude vahelisel teel kohtame järsku juba Simuna teemajas kohatud kandlemängijat – palja peaga, juuksed salkus ja sorakil – kammimata vähemalt jaanipäevast alates, pleekinult pruun nägu, jäme habemetüügas põskedel ja võruna ümber suu, silmis aga pool-lollakas pool-kaval ilme, seljas kaunis räbaldunud vammus ja kaenlas kannel. Oleks ta veidi pikem, siis võiks arvata, et tegemist on pesuehtsa Toomas Nipernaadiga. Peatume ja alustame juttu, mees soostub otsekohe mängima, kinnitades ise, et ta enda arvates ei oskagi mängida „aga rahvas ütleb, et ma oskavat“. Siis küsib, kas ta võib laulda ja kinnitab jälle, et „rahva arvates“ ta olla kohe luuletaja. Ja alustades „Õllepruulijat“ hakkab ta kohe improviseerima Kandle-Jussist, viis muutub peagi ja meie Juss laulab ikka edasi; kui viisi kipub üle jääma ja sõnadest puudu tulema, siis aitab „nan-nan-naa“ ja „ral-lal-laa“. Laulu vahepeal õnnestub teada saada, et ta nimi on Heinrich Madise poeg Vaher, et ta ametinimeks on Kandle Juss („... sest et mängin kannelt“) ja on selle nime all ka ümbruskonnas tuttav, elab ta Rohu külas, kolhoosi liige ei näi olevat ja elatub kandlemängust. Mees näib olevat vaikne hull või õigemini idee fixiga, et ta on oivaline luuletaja ja kanneldaja, millist arvamust rahva nöökimine vististi on aiva suurendanud. Mehe halvasti varjatud sooviks on saada Ringhäälingu kanneldajaks, aga seda soovi segab kartus, et ehk ei võeta „kuna konservatoorium on lõpetamata“. Lõpetanud improvisatsiooni, mängib ta veel kord üht, kord teist viisi, lauldes ise ka salmi või paar lauludest, mis ilmselt trükimusta ei kannata, kusjuures peab rõhutama, et Juss valis kõige viisakamad salmid.
Kirja pannud ja pildistanud Ülo Tedre.

KKI, Foto 1078

teisipäev, 18. 07.
Torma 1991: Vihma sajab, päike paistab, siis – kes need olid – vihtlevad. Sedasi öeldi. Nõiad olid need.

esmaspäev, 17. 07.
Pöide 1894: Öö peale võeras aus.

pühapäev, 16. 07.
Simuna 1950:
Järgmisena leidsime Jaan Majamas'i müüritööl MTJ ehitusel. Pika selgituse ja palumise järel nõustus mees laulma ja esitas meile „Moonakate laulu“ päris meeldival häälel. Poole laulu ajal sattus kohale veel üks laulumees, kes innukalt kaasa lõi – see osutus Kaarel Loometsaks. Laulnud selle laulu, jäid aga mehed vait, nagu tinutatud ja kui kõnelema hakkasid, suunasid nad selle teemale, „et loll on see, kes viinata laulab.“ Niisiis lahkusime.
Kirja pannud ja pildistanud Ülo Tedre.

KKI, Foto 1077

laupäev, 15. 07.
Jämaja 1906: Parem paar sõna südamest, kui pitk palve peast.

reede, 14. 07.
Kuressaare l (Kaarma khk) < Kihelkonna khk, Vilsandi k 2015:
AA: Vot see purjekas tuli [1945. aastal], kahemastiline mootorpurjekas oli. See tuli siit Loonalaiu poolt. Seal oli üks naine ja kaks meest peal. Kahuritega pandi tuli ümber ja siis nad purjetasid siia Vesiloo ja Vilsandi vahele. Ja kuhu meeskond viidi ja mis neist üldsegi sai, sellest ma ei tea midagi. See purjeka kiil on veel alles.
LP: Aga purjekas siis uppus?
AA: Ei, purjekas tuli siia kaldale, vene piirikad panid ta põlema pärast. Nii kena purjekas! Põles maha ja lainega lõi kaldale. Ja seal ta oligi niimoodi poolviltu. Üks osa põles ära, need raudosad jäid alles. Ma mäletan seda purjekat, seisis seal päris kaua.
Jutustanud Arvi Azarov, salvestanud Lona Päll ja Madis Karbe.
Fotol Arvi Azarov ja koer Stefi seismas jahi kiilul Tagarannas, pildistanud Madis Karbe (2015).

ERA, DF 32242

neljapäev, 13. 07.
Mustjala 1939: Maretapää oli pangal suur pää, keidi mere ääres müüri peel. Panga panga peel esiti tehti lugu. Mu ema rääkis, et iga seitsme aasta taga võttas ühe looma, üks loom kukkus ala. Sestsaadik kui akati palvet tegema, siis see kadus ää. Vanasti tehti palvet ja pühitseti merd, uiemal ajal siis kõrtsimehed akkasid õlle ja viinaga sääl keima, mihed akkasid jooma, tulid kojuse, peksasid naisi. Tüdrukud ja poisid laulsid ja tantsisid, siis keelati ää viimaks. Sest on ligemale 30 aastat, kui see ää keelti.
Kirja pannud Kaljo Lepp.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/maretapaev/item/48474

kolmapäev, 12. 07.
Tori, Oore k 1961:
[mp3]
LK: Ussisõnad jah, et vanaste sõnad pidand aitama, et ei sureta ära ega ei tule mürgitust. Jaaja, need sõnad siis mina olen neid sedaviisi kuulnd.
Kudas ta esti olli nüid:
Mis sa, siga, sirised,
kivialune kirised!
Mässi ennast mättaesse,
keri ennast künkaesse!
Küll ma mõistan su arvata,
mida karva, Leenake,
kulla kallis, Leenake?
Savi karva, samla karva,
musta muti mulla karva,
sisaliku silma karva,
sarapuu malga sarnane.
Pia sul kui pajupuu,
keha kui kuuse juurikas.
Sinu võim on võetud,
karpniuhh!
Sedasi oli.
HT: Millal seda siis loeti?
LK: No kui uss on ammustand, siis on loetud sinna peale - selle ussi ammustud aava piale. Ja see on aitand. Alles nüid il´la. Üks siin Tammistes pidada oskama ussisõnu. Ja mina küsin ühe vanainimese käest, et kas see piaks midagi aitama. „Noh, miks ta ei aita,“ – ta ütles mulle nii. Mina ütlen jälle sedasi: ja no mina küll nii julge ei oleks, et ma laseks enese ära tappa nüid sellepärast ja usun neid sõnu. Mürk on veres, kas see sõna võtab selle säält väl´la? „Ära räägi, ära räägi,“ ütles mulle sedaviisi. Nii et ta oli julge selle piale, et need sõnad just aitavad.

teisipäev, 11. 07.
Simuna, Pudivere k 1950:
Sellesse tiiki olla Eduard Vilde lükanud paruni poja ja saanud selle eest oma „esimesed triibulised“. Tiik asub Pudivere mõisapargi kõrval.
Pildistanud ja kirja pannud Ülo Tedre.

KKI, Foto 1067

esmaspäev, 10. 07.
Tartu l < Kodavere 1929: Heinategemise kohta ütlevad vanad põllumehed. Kui seitsmevennapäev möödas, siis ei ole enam heinategemine, sest siis tilgub alati vihma.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/seitsmevennapaev/item/48457

pühapäev, 9. 07.
Jõhvi raj, Kuremäe (Jõhvi khk) 1954: Tutvume põhjalikult Kuremäega /---/ ja lähme terveks tegeva veega allika juurde. Ka see osa mäest kuulub nunnade valdusse nagu kõik muugi. Et oleme lakas magamisest saanud väikese köha, siis rüüpame veidi seda „tervise vett“ ja paneme isegi silmadele, sest ega parem nägemine paha tee. Kas ilmalikkusest või mõnest muust patust mõjus see vesi meile negatiivselt. Järgmisel hommikul oli kurk valus ja köha tunduvalt suurem ning isegi kõht tükkis valutama. Silmad ka paistes. Maailmavaate asi, arvan et sellepärast mõjus nii kurjasti – noored inimesed ja jumalaema põrmugi ei karda!
Anita Rõõmu välitööpäevikust.

laupäev, 8. 07.
Rõuge 1895: Haavad, noorel kuul lõigatud ehk löödud, lähevad mädanema, vana täiskuu haavad ruttu paranevad ja kinni kasvavad.

reede, 7. 07.
Tartu 1992: Punamütsike läheb mööda teed. Järsku käib kohutav pauk. Neiuke viskub pikali ning katab kätega pea. Mõne aja möödudes julgeb ta pead tõsta. Üles tõustes märkab ta, et ta aluspüksid on jalast kadunud ning ka korv koogiga läinud. Punamütsike pöördub tagasi kodu poole. Korraga käib jälle hirmus mürakas. Punamütsike viskub pikali. Kui ta püsti tõuseb, näeb ta tee peal korvi, kus tema püksid. Kõige peal kiri: „Kallis Punamütsike! Koogid viisime vanaemale, püksid pesime puhtaks!“ Timur ja tema meeskond.“

(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 1992.)

neljapäev, 6. 07.
Simuna, Pudivere k 1950:
Vasemal ees asuvate põõsaste kohal on olnud Eduard Vilde sünnimaja – Pudivere mõisa viinatuba.
Pildistanud Ülo Tedre.

KKI, Foto

kolmapäev, 5. 07.
Halliste 1897:
Üle, üle vihmakene,
mine vihma Virumaale,
aa hoogu Harjumaale.
Virumaal om villänälga,
uonälga, orasenälga,
kastenälga, kaaranälga.
Virumaal om mehe musta,
mehe musta, naise laisa,
tüdruku üli higitse,
poisi kannukarvalise.
Mine vihm, virute neida,
aa hoogu, uta neida,
mõse poisi puhtaesse,
vana naise valge’esse,
tüdruku üli higista.

Kirja pannud Hans Reissar.

teisipäev, 4. 07.
Kihnu, Turu k 1948:
Jutustaja läinud pärast karjaseametit Häädemeestele põllutööle. Seal pühapäeviti käinud vaatamas, kuidas laevu ehitatakse. Hiljem läinudki sinna laevatöösse, teeninud 50 kop. päevas. Kui siis Kihnus hakatud laevu ehitama ja meistritest puudu olnud, tõusnud ta laevameistriks. Kokku ehitanud 69 laeva, 70. jäänud pooleli (1944). Saab riiklikku toetust. Oma eluloo lõpul ütleb: „Tänan kõiki valitsust, kõige rohkem veel praekust valitsust. Elagu Stalin!“
Enn Vahkeli jutu kirja pannud Richard Viidalepp

ERA, Foto 1750

esmaspäev, 3. 07.
Kullamaa, Maidla as 1938: Naistega vaielda või vasikaga võidu joosta, see on ükskõik. Ega nendest ikka võitu saa.

pühapäev, 2. 07.
Vastseliina 1902: Kiä hainamaarjapäivä pühäs ei pia, sinnä nakkavat maruhäda tükmä.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/heinamaarjapaev/item/48360

laupäev, 1. 07. 2017
USA, Lakewood 1963: Lakewoodi laulupidu.

ERA, DF 7422

reede, 30. 06.
Ambla 1897: Inimene mõtleb, Jumal juhatab.

neljapäev, 29. 06.
Kodavere 1938: Peetripääväl tuleb sadu, kas palju või vähä, aga ike sadab. See on Peetri silmävesi, tämä poodi jalgupidi üles.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/peetripaev/item/48332

kolmapäev, 28. 06.
Kihnu 1948:
Tulõasõmõ kiibitsemine (mäng)
Mängijad moodustavad pika rodu, hoides üksteise riietest kinni. Kõige esimene (harilikult ka kõige tugevam ja osavam) on „poege emä“, teised „pojad“. Emale otse vastu on „kiibitseja“, sel on kepp või pulk käes, millega torgib maad. Ema ja kiibitseja vahel algab kahekõne:
- Mis kiibitsed?
- Tulõasõt.
- Mis tulõasõmõ peale panõd?
- Paa.
- Mis paassõ panõd?
- Vee.
- Mis veesse?
- Tangud. (või õunad/kartulid)
- Mis õunte peale?
- Liha.
- Kus liha saad?
- Sio pojad tapa ää!
Siis läheb püüdma, läheb poegi käde suama. Tahab paasse panna. Katsub viimast võtta. Ükstakõik missuguse saab.
Poege emä kaitseb teisi, ei lase võtta. (Ema ei taha teda poegade kallale lasta, hoidub ise ette, teised jälle kõik rodus tema selja taga. Kui ema pöördub kõrvale, siis teised ka. Niiviisi kogu mängijate rida pöördub lainetades kord ühele, kord teisele poole.)
Kelle kätte suab, see pannakse tulõasõmõ peale. Siis püütakse järgmist. Kui lõpuks ema jääb üksinda, pistab jooksu. Kui (püüdja) kätte suab, pannakse poege juure.
Kirja pannud ja pildistanud Richard Viidalepp
Mängu demonstreerimisest võtsid osa Linaküla lapsed: Teodor Vesik, Elisabet Marus, Maria Sutt, Maria Mätas, Salme Mätas, Salme Uad ja Leida Uad

KKI, Foto

teisipäev, 27. 06.
Anna 1955: Seitsmemagajapäev pidi olema seitse venda seitse nädalat maganud. Kui üles tõusnud, polevat midagi teand, läinud linna, linn kõik hoopis teistmoodi. – Tulnud välja, et olid seitse aastat maganud.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/seitsmemagajapaev/item/48288

esmaspäev, 26. 06.
Võnnu 1897:
Kõrra elanud saunamees oma naise ja tütrega. Kõrra ütelnud mees naisele: „Kuula, va küljeluu, ei tänavu meil tarvis tööd teha pole: Liisu viiakse sügise mehele, meie kooleme mõlemad ära ja nii on kõik otsas!“
Nad ei teinudki suvel tööd. Kui aga tali kätte jõudnud, ei surnud mees naisega, ei viidud tütart mehele. Nüüd tulnud kõigile nälg kätte. Nüüd ütelnud tütar isale: „Vaata, isa, kui nüüd kesvad lumegi pääl oleksid, ma roobiksin ja raabiksin neid kas või paljail jalul kokku!“
Kirja pannud Peeter Rootslane.

pühapäev, 25. 06.
Kadrina 1975: Lind papagoi, istub puu peal trigaltoi, kes seda lindu tapab, see oma vere valab?

laupäev, 24. 06.
Saarde 1938: Selleks päevaks oli igaüks, kellel vähagi võimalik, oma lähema sugulase haua hästi ülesse seadinud, kõiksugu õitsvate lilledega kaunistanud ja ehitanud. Kellel ise võimalik ei olnud haudasid korraldama minna selleks päevaks, see kauples selle töö muidugi mõne teise teha, et tema osa surnude mälestamiseks ei tohiks ära jääda. Surnuaiale mindi jaanipäeval igast talust ja perest muidugi hulgani ja varemalt kui seda nädali pühadel, selles teadmises, et enne õpetaja lugemist aega oleks sugulaste haudadel viibida.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/jaanipaev/item/47622

reede, 23. 06.
Kambja 1893: Jaanipäeva öösel õitseb ka pähklapuu. Ka tema on egan asjan suureks abimeheks, aga selle õitsemist näevad ainult õndsad inimesed. Selle õitsme kättesaamiseks peab niisamasuguseid kunstisid pruukima kui sõnajala juureski.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/jaanipaev/item/48177

neljapäev, 22. 06.
Muhu, Liiva k 1938:
„Leedutorn“, kadakad kuhjas enne leedutule (=jaanitule) süütamist.

ERA, Foto 1097

kolmapäev, 21. 06.
Sangaste 1940: Kaits päeväkäänakut ja kaits pööripäivä om. Päeväkäänäk om sis, kui suvi vai talv alustas. Päiv käändus ümbre, nak’s pikembäs vai lühembäs minemä. Vanainemese ütliva, et päiv sais kaits vai kolm päivä pesän, kui ta pöörd.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/suvine-pooripaev/item/47516

teisipäev, 20. 06.
Karja, Pamma k 1943:
Lõunatund. Esiplaanil „reha vihma palumas“.

ERA, Foto 1990

esmaspäev, 19. 06.
Kuusalu, Kolgaküla 1969:
Tõeterad
Küll kirutakse kangesti, et ilm on hirmus paha, kuid parandada, isegi end kirujat, ei taha. Kui igamees end parandaks, ei ilma iial kirutaks.
*
Ei või sa tihti ütelda, mis mõtleb vahest meel. Vaid pead tihti vaikima ja kannatama veel.

Pauliine Soomerelt kirja pannud Õilme Aasmaa.

pühapäev, 18. 06.
Pärnu 2007: Õnne toob see, kui sa sööd sireliõie, millel on rohkem kui neli haru, ära. Kui on aga kolm, siis juhtub midagi halba.

(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007.)

laupäev, 17. 06.
Kose, Tuhala k 1894: Kui tüdrukud selle puuga saab löödud ehk temasse puudutud, kellega nõel uiss on maha löödud, siis peab see tüdruk kasusse minema (kasulapse saama).

reede, 16. 06.
Setomaa, Treiali k 1913: Hilanast läksime Treialisse, kus ka üks kiidetud laulja, Treiali Ode, meil teada oli. Lauluimä hoidis nurmel karja. Oma välimuse ja oleku poolest täieline Vasila Taarka vastand: lühikese kasvuga, vaikse loomuga eidekene, kellel aga ka laulusõnadest puudu ei olnud. Viiside tagavara oli kaunis väike. Lauluimä ja herra Väisänen oma noodiheftiga istusid kadakapõesa all, mina hoidsin karja. Pärast läksime koju, kus mõned viisid fonografeeriti ja laulikust päevapilt tehti. Siis ruttasime edasi Merimäe küla poole ja saatsime seal öö vana Ivo peres mööda.

Kirja pannud Anna Raudkats, pildistanud Armas Otto Väisänen
ERA, Foto 974

neljapäev, 15. 06.
Jämaja/Anseküla 1947: Viidasepäeval jääb lehmadel piima vähemaks. Ööldakse: „Viidas viib piima ära.“
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/viidipaev/item/47513

kolmapäev, 14. 06.
Häädemeeste, Kabli k, Suuretee t 1935:
Mängijaist üks istub maha ja ütleb: „Ma tahan laeva ehitada.“ – „Mis sul tarvis?“ Siis ütleb see: „Naela,“ või midagi muud. Küsitakse, mis-nimelist. Nüüd peab ta ütlema ühe mängija nime. Nimetatu tuleb ja istub laevaehitaja jalgade vahele. See võtab teisel ümbert kinni. Nii teevad nad niipika rea, kuipalju mängijaid on. Siis hakatakse laeva kiigutama. Kui ta katki läheb, siis ei ole laev mitte tugev.
Kirja pannud Liidia Kohv, Kabli algkooli õpilane
Videol filmiekspeditsioon Häädemeeste khk 1960. a. Mängud Liidia Strandsoni juures, filmimist aitas ette valmistada kaastööline Marta Mäesalu, mõlemad ka mängivad.
[video]

2017. aastal täitub Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivil (ERA) 90 aastat. Arhiivi kogusid on aidanud selle aja jooksul täiendada tänuväärne hulk kaastöölisi, nii vanema kui kaasaegse folkloori osas. Tänutäheks pikaajalise koostöö eest tuleb Tartus tegutsev arhiiv lähemale oma kaastöölistele üle Eesti loengusarjaga „ERA tuleb külla“. Avalike loengute eesmärgiks on tutvustada rahvaluulearhiivis leiduvat ainest ning kutsuda uutele kaastöödele, ettekandjateks on ERA teadurid ja arhivaarid. Loengud toimuvad juunist detsembrini üle Eesti. Loengud toimuvad koostöös kohalike kogukondadega ja asutustega.
ERA tuleb esmakordselt külla Pärnu Muuseumis täna, 14. juunil kell 15!
Info: http://www.folklore.ee/era/loengudERA90

teisipäev, 13. 06.
Tartu < Pärnu-Jaagupi 1992:
Petka on Tðapai naise juures. Hobuse jättis ta ilusti akna alla, et kui Tðapai peaks koju tulema, siis oleks kohe hea põgeneda. Korraga kõlabki
uksekell. Petka kargab aknast välja. Naine läheb ust avama. Ukse taga seisab Petka hobune ning ütleb: „Öelge palun Petkale, et ma ootan teda trepikojas – õues hakkas vihma sadama.“

(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 1992.)

esmaspäev, 12. 06.
Muhu, Võlla k 1936:
Kangrukursuslased
Pildistanud Johann Julius Klekner
Kas tunned kellegi ära? Anna meile teada!
ERA, Foto 1143

pühapäev, 11. 06.
Lääne-Nigula, Seljaküla 1921:
Seljaküla Selidemäe Kustav toonud kirikuleiva, pannud ta püssi sisse ja lasknud siis jäneseid ja tetri, nii palju et pole enam jõudnud kojugi kanda.
Viimaks tulnud veel jänes kahe peaga, krapp kaelas. Seda pole ta enam lasknud, see olnud vana õelus ise.
Teine kord toonud ta jälle kirikuleiva, pannud ta puust lõksu vahele, ja tahtnud pahema käe alt, selg leiva pool, leiva peale lasta, kuid hääl hüüdnud:
„Kustav, Kustav, tahad sa veel teist korda Jeesust risti puua?“ Ta pole siis lasknud võtnud leiva ja söönud ära.

Jutustanud Kustav Mittenbrit, kirja pannud Aleksander Tiitsmann (Tiitsmaa).

laupäev, 10. 06.
Pärnu 2007:
Tean mingit sellist linnalegendi või niisugust, et üks naine läks Hispaaniasse puhkama. Puhkus oli 2 nädala pärast, kuid naine otsustas, et käib enne seda iga päev paar tundi solaariumis. Nii ta tegigi, kõik kiitsid, et kui pruun ta on ja kui tuli päev, millal ta läks Hispaaniasse, oli juba lennukis, tundsid kõik sellist jubedat kärsahaisu. Naisel hakkas ka väga paha. Tehti vahepeatus, naisele kutsuti kiirabi ja tuli välja, et terve naise sisikond oli ära kõrbenud suurest solaariumist käimisest.

(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007.)

reede, 9. 06.
Rõuge, Haanja v 1932: Kui keegi unes elajaid näeb, siis tähendab see, et ta sõprade ringkond suureneb.

neljapäev, 8. 06.
Jüri, Nabala v:
Ma ei ole küll teinud spetsiaalset etnograafilist uurimust, kuid tundub üsnagi vanapärane, et veel sõjaeelsel iseseisvusajal elati mitmel pool Nabala endistes saunakülades muldpõrandaga suitsutaredes ning uute majadena ehitati traditsioonilisi ühe korstnaga (rehi) elamuid. [...] Ka nõukogude aegses külapildis võis siin-seal veel kohati näha õlgkatusega palktaresid ning paljasjalgseid pikkades seelikutes ja suurrättides eitesid, kes tassisid jõest või kaevust tarbevett kaelkookude ja ämmerdega, kuhu olid mahaloksumise vastu lepaoksad sisse pandud. Kolhoosiajal kandis mõni mees veel pastlaid, millest õletutidki välja turritasid. [...] Veel 20. sajandi teisel poolel elas Vene ajalgi Nabalas vanu naisi, kes polnud kunagi elus pükse kandnud. Ilma püksata oli ju praktilisem, sai püstijalu pakilisi toiminguid õiendada... Samas, rätid pidid naistel isegi söögi ajal peas olema. Seda nõuet enam ei järgita, aga kirikusse või palvemajja minnes panevad vanemad naisterahvad selga ikka pidulikuma seeliku või kleidi.
Kirja pannud Mari-Ann Remmel vastilmunud raamatus „Vennaste ja vete vald. Nabala kohajutud

Pildistanud Tõnu Viedemann 1934. aastal Suurküla Külaotsa talus

ERA, Foto 144

kolmapäev, 7. 06.
Täna kl 19 Nabala mõisas raamatuesitlus!
Jüri, Nabala v 1929:
Nabalasse jõudsin õhtu eel. Astusin sisse Arrode juure, kus olen harvanähtud perekonna-sõber. Ja ega siis saandki sealt enne minema kui teise päeva lõuna ajal, hoolimata kibedast heinatööst. Kuid pooleldi naljatades ja keskustelu juhtides kuulsin pereema ja -isa käest mõnegi ehtsa loo, mida ei raatsind kuidagi jätta kirja panemata, kuigi pererahvas oli haritum ümbruskonnas ja minu eelarvamuste kohaselt ammugi väljas sellest „etnograafilisest“ ajajärgust. Teisest küljest tõestas kahe maailma elamist ühel ajal Mart Veeberi suur usklikkus (mille poolest Nabala vald üldiselt on väljaspool võistlust), mis oli säilitand ka seesugused ehtsad „ebausu” pärlid, mille pärast ristiusu jumal küll pidanuks punastama.

Katkend Rudolf Põldmäe kogumispäevikust.
Ilmunud raamatus: Mari-Ann Remmel „Vennaste ja vete vald. Nabala kohajutud“. Tartu-Sõmeru: EKM Teaduskirjastus ja MTÜ Sõmerlased, 2017.

teisipäev, 6. 06.
Karksi 1894:
Pääle sõa ja katku olli Karksi inimestest ninda tühjas laastut, et kaits inimest veel järgi olli jäänu, tõine meeste ja toine naistesugust, nemä ei ole mitte ütten kotel ollu, vaid oitsmise teel tõine tõisege kokko saanu. Mõtlesive, kui nemä veel tõine tõist nännu ega jäilge pääle saanu es joole, et nemä ütsinti veel ilmann olevet. Mees om viimändi löuten otsin, liivapäält värskit inimese jala jälgi, oh kui rõõmus ta siss ollu, Ta anten siss jala jäillel suud, mõtelnu - "Nüüd ma ek lövva ikki vaist üte inimese vällä, ta lännu ikki jälgi möödä edesi, varsti nännu ta ka ütte naisterahva kainus lähuksen ende ehen olevet. Siss lännu ta joosten ta selle poole. Naisterahvas om nännu, et üts temä poole joosten tullu tema mõtelnu, et nüüd peris mõni vainglene või mõni Bardi aaja tulep! - Ja kaenu ku eest jooksme saanu, et kohekil varju minna. Mees ollu äste vali jooksme, joosnu talle järgi ja võten kinni tüdruku. Nema ollu siss mõlempe ärä minesten - tüdruk selleperäst, et ta selle mehe ek poisi ende röövle arvais olevet, poiss jälle selleperast et ta omal seldsilise olli löuten.
Kui nemä ennast tõine tõisega tuntvas saive ja kõleme olli hakkanu siss ollive nemä rõõmse tõine tõse üle. Nemä ollive siss kateksi paari heiten ja hakkanu sugutema ja neil saanu paillu latsi. Seest Jumale õnnistus olli nende pääl ollu, nemä olli kikk terve ja tugeve ollu. Neil om ka siss püha koa järgi igatsemine ollu, muidugi ollu neil aig ka igäve. Siss hakkanu nemä kirikut tegeme sõast ärä lõhutut Karksi lossi varemede manu kaits vakkamaad põhjapoole küilge.

Kirja pannud Jaak Kivisäk
Pildistanud Eduard Selleke

ERA, Foto 1159

esmaspäev, 5. 06.
Kihelkonna al < Vilsandi k (Kihelkonna khk) 2015:
See on väga huvitav asi, aga seda kivi enam ei ole. See on Käkisilmas. Oli enne selle paaditee süvendamist tõesti, raudkivi, aga lõhkine. Niimoodi, ta oli nagu kahes osas ja sellest on, väga mõnus jutt käib. Tähendab, üks vanamees, Kulpri peremees, vintis peaga hakkas Saaremaalt tulema. Sõudis-sõudis, aga seal [Käkisilmas] on natuke voolu niimoodi nagu jões ja ninaots sattus selle kahe kivi vahele, lõhkise [kivi] vahele. Ja siis ta muudkui sõudis ja sõudis, kuni kaineks sai ja siis hakkas vaatama, et ta polegi Vilsandis, ta on alles poolel teel. Seda kivi enam ei ole, see on süvendamisega ära kadunud.

Jutustanud Sulev Truuväärt, salvestanud Lona Päll ja Madis Karbe.
Tekst Maa-ameti kaardiserveri rakenduses „Kohapärimus“:
https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA22H5&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1620&HEIGHT=1003&zlevel=16,378782.19987499,6470614.3002378

pühapäev, 4. 06.
Mustjala 1933: Nelipühal võetud 9 puust oksi, seotud kimpu ja hoitud kuni jaanipäevani alles, siis viidud kusagile ristteele. Kes esimesena säält läbi läheb, on viija tulevane.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/suvisted/item/47493

laupäev, 3. 06.
Puhja, Saare k 1934:
Haruldane abielupaar. 60 aastat abielus.
24. mail mälestavad oma 1874. a. olnud pulmapäeva Miina ja Märt Uibo, kes elavad Kavilda vallas, Saare külas, Toomal.
Miina ja Märt Uibo on neid taluinimesi, kes seisavad lähedal sellele ideaalkujutelmale, mis meil on taluisadest ja taluemadest.
Nende eluring on olnud väliselt kitsas. Miina Uibo (sünd. Poin) on jäänud kogu eluks oma sünnikodusse. 18-aastase tütarlapsena ta abiellus Märt Uiboga, kes tuli 21-aastase noorukesena naaberkülast Kaldi talust Toomale koduväiks. Algas haruldaselt kooskõlaline ja sõbralik ühiselu, mis on võinud kesta tänaseni. See on olnud ainus pikk tööpäev, kus enesele ja oma vaevale on mõeldud vähe, kus kõik on antud talule ja teistele inimestele. Visa võitlus omas talus, kus nii palju liiva ja kive, karastas tööinimest ja nüüd nad on oma lastele töötanud korraliku varanduse. Heasüdamlus ja kõikjal kaasaaitaja, nii iseloomustatakse nende elu ja tööd.
Postimees nr 138, 24. mai 1934

ERA, Foto 1153

reede, 2. 06.
Tartu 1995: Veini halvim omadus on see, et teda ei ole – öeldakse tingimustel – puudub vein ja raha ei ole.

(Tudengifolkloori kogumisvõistluselt 1995.)

neljapäev, 1. 06. 2017
Narva l 1935:
Võilillekett
Väikestele lastele väljas.
Alguses korjavad lapsed endile palju võililli. Siis istuvad kõik maha ja ootavad: üks mängijaist loeb teatud arvuni, on muidugi kokkulepe. Ning seni ajaga peavad teised kette punuma. Kes selle aja jooksul kõige pikema saab, on võitja, ning teised peavad kõik omad ketid temale andma.
Kette tehakse nii: võetakse õis varre otsast ära ja pannakse varre peenem ots jämedama sisse, järgmine sellest sõõrist läbi ja jälle otsad kokku.

Mängukirjeldus Hilda Raspelilt, kirja pannud Elli Sula.
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1365

kolmapäev, 31. 05.
Haljala, Aaspere k 1940: Ilus noor proua läks ehitusmeestest mööda. Üks töömees tellingutel ütles teisele: „Sellele teeks kohe koera viisi!“ Proua kuulis neid sõnu, kuid ei teind väljagi, vaid läks edasi. Vähe aja pärast tuli tagasi ja küsis töömehelt: „Mis sa ütlesid?“ Mees kordas oma sõnu. Proua juhatas ära, kus ta elab, ja käskis mehe oma koju tulla. Mees läks määratud ajal. Proua võttis mehe korralikult vastu, oli õige sõbralik ja andis talle einet. Läksid siis teise tuppa, kus proua viskas ennast käpili. Poiss-töömees – kohe kallale. Proua: „Ei! Koer ikka nuusutab ka enne.“ Mees nuusutand ja tahand siis tööle akata. Proua: „Ei! Koer ikka lakub ka enne.“ Poiss lakkundki. Kolmanda katse järele and proua talle ea kõrvakiilu ja öeld: „Koer jätab teine kord ilma ka.“

Jutustanud Voldemar Pärismaa, kirja pannud Julius Aleksander Reepärg (Rehberg).

teisipäev, 30. 05.
Pärnu 1935:
Räimevedu Pärnu kalasillalt. Tagaplaanil uueaja veovahend

Pildistanud Aleksander Määr

ERA, Foto 1326

esmaspäev, 29. 05.
Viljandi 1895: Ööpik tulevat siis välja, kui ta ennast toominga lehtedesse ära peita saab.

pühapäev, 28. 05.
Tarvastu 1897: Kuldubin hõbevaagna pääl?

laupäev, 27. 05.
Saarde 1936:
Äpardus metsatööl Nissimäe all Timmkanali lähedal. Isesõitja Mustajõe sillast läbi vajunud.
Pildistanud Johannes Kuningas-Lepik

ERA, Foto 1657

reede, 26. 05.
Karksi 1896:
Lõvi ball
Kõrd tennü lõvi suure balli ja kutsun halli taeva alt kik nelläjalgise looma balli pääle kokku. Ball ollu rikas egät pidi, süögist ja juogist. Kiges pipart ei juole ollu. Selleperäst ütelnü lõvi rebäsel: „Kuule va' kavalhänd, mine oige pipart otsme!“
Rebane ütelnü: „Illi kuku kuninges, mia küll ei tohi otsme minnä, kik poe saksa ja härräse armastev miu nahka õige kangest.“
Sis käsken lõvi jänest otsme minnä.
Jänes ütelnü: „Saksa armastev miu raadi õige kõvast, selle peräst mia küll ei lää.“
Sis ütelnü lõvi koeral: „Koer, mine sina pipart otsme, sina olet iki koer!“
Koer ütelnü: „Mia lää küll, mia ole iki koer!“
Ja lännüki. Lännü küll, aga jäänü kah, – nägu koer kunagi, sest saksa võtten koera tuppa ende manu eläme. Nüüd saadet tõise koera seda koera otsme ja sest saandik nuusutevetki koera kävvän maast, et na sedä koera otsiv, kes kigepäält inimeste manu eläme läits.

Jutustanud Miina Rebane, kirja pannud J. Hünerson.

neljapäev, 25. 05.
Tori, Ore k 1960:
Kes purjetand on laevaga [mp3]
Las aga mede vana Mari tulla, Mari tulla, Mari tulla
ja meie nal´laks meil olla, meil olla, meil olla.
/: Mari tuli aga mõisa poolt, mõisa poolt, mõisa poolt.;/
Siapanged käisid siu-säu-säu, siu-säu-säu, siu-säu-säu,
koorekirnud käisid kiu-käu-käu, kiu-käu-käu, kiu-käu-käu,
/: piimapütid käisid piu-pau-pau, piu-pau-pau, piu-pau-pau.;/
Kurat Kaansoo mõisa rehe otsas, rehe otsas, rehe otsas,
teene aru pidi ajateivas, ajateivas, ajateivas,
/: kolmas kükitase kivi otsas, kivi otsas, kivi otsas.;/
/: Ai lusti ja luu püsti, kont katki ja kolu püsti, ;/
sii siiradi, paa paaradi, tibu tilladi, kak rummadi,
/: Mats kinkadi tpru, tpru, tpru! ;/

Laulnud Liisa Kümmel, salvestanud Ants Rohtla ja Villem Selgoja. Ilmunud Ingrid Rüütli koostatud kogumikus „Pärnumaa rahvalaule ja pillilugusid“ (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 10). Tartu: EKM Teaduskirjastus 2017.

kolmapäev, 24. 05.
Jüri, Nabala v 1898:
Nabala rahvas põgenenud sõja lahingite eest Metsari metsadesse suurte rabade taha varjule. Metsari heinamaal on Soonte mägi, kus kaks siledat kivi on, kellede peal nad siis seal leibu küpsetanud, need kivid on praegust alles näha. Suvel olnud neil hea soe metsas elada, aga sügisel kui kanged tuuled ja külmad ööd tulid, et võinud nad enam metsas elada. Siis käinud nad öösetel Metsari talus magamas. Ena katk tulnud ka ühel öösel sinna. Metsari tuba, reialune ja ladu olnud puhas inimesi täis magamas. Katk tulnud musta vanamehe näul, kepp olnud tal käes ja turkinud sellega inimesi. Kes maganud, neid turganud ta kepiga ja need surnud kõik homikuks ära. Ainult kaks inimest nende seast olnud üleval, neid pole turganud, need jäenud elusse.

Jutustanud Mari Metsar, kirja pannud Jaan Saalverk.

teisipäev, 23. 05.
Iisaku 1957:
Kuremäe ekspeditsioon
Pildistanud Helgi Kihno

KKI, Foto 2377

esmaspäev, 22. 05.
Tartu 2007:
Halba õnne toovad:
peegli lõhkumine,
lähedase surma nägemine unes,
ukselävel õnnitlemine,
pokaale kokku lüües mitte silma vaatamine,
üle kanalisatsiooni luugi astumine,
sõbraga erinevalt poolt posti/puud edasi minek,
eitamine, nt: mul ei ole kunagi raha, siis sellise suhtumisega see ka ei tule.

Õnne toovad:
kevadised liblikad,
kümnesendised maast korjates,
viie õielehelised sirelid,
tuvi valge kaka õlal,
klaasikillud,
lotovõidud,
positiivne suhtumine,
teiste abistamine,
õigel ajal õiges kohas olemine.

(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007).

pühapäev, 21. 05.
Jõhvi 1935: Vaga vesi, sügav põhi. Kala otsib kus sügavam, inimene kus parem.

laupäev, 20. 05.
Asundused, Venemaa, Krasnojarski krai, Ülem-Bulanka k 1973:
Võõra keele rääkimine
Meie koinaka [nipsu] mängimiseks mõtlesime välja võõra keele. Seda keelt nimetasime saksa keeleks. Nimetan mõned laused:
Tuuver, siiver, miiver maaver raaver. – Tule siia, mis ma räägin.
Laaver taaver meever liiver toover. – Lähme täna metsa lilla tooma.
Mängiti teda nii. Lapsed jagasivad endid kahte gruppa, ühevõrdselt. Istusivad kahte ritta, üheteisest mitte kaugele. Ria otsast alati peale. Üks oli laste hulgast sutja [kohtunik], kes juhatas seda mängu. Teine laps ütles oma vastasistujale lapsele võõras keeles mingisuguse lause. Näituseks: „Tuuver haager riiger maager.“
Vastasolija pidi selle lause oma emakeele ümber viima: „Tulge, hakkame ringi mängima.“
Sutja ja teised lapsed kuulasivad terasti pealt.
Kui lause andja ütles valesti lause vastasolijale, vastasolija lasi lause andjale kolm koinakad otsaette lasta. Lasi sutja. Kui vastasistuja antud lause valesti oma emakeele peale ümber viis, ka anti talle kolm koinakad otsaette. Muidugi kahe näpuga. Lasi sutja.
Need lapsed, kes juba koinakad otsaette saivad, kukkusivad mängust välja. Niimoodu mängiti kuni viimase lapseni. Viimane laps andis siis lause sutjale. Kui sutja valesti viis lause oma emakeele ümber, kõik mängijad võtsid sutja kinni, igaüks andis sutjale pähe kolm koinakad. Kes sutja oli, sellel pidid viledad jalad olema. Et ta enne kuhugile aia voi puu peale jõudis ja ütles: „Klim-klom, uksed kinni, mängul on lõpp.“ Aga kui lapsed tema enne kätte saivad, siis andeks andmist ei olnud. Anti talle koinakaid, mõni napistas ka veel.
Päris kena mäng on, saab heasti naerda. Kõige rohkem siis, kui laused arutakse – kas rääkis lauseandja õieti saksa keelt või valesti.
Pärast see rääkimine laste hulgas läks populaarseks. Viimaks, kui vanemad meie võõrast keelt kuulsivad, lubasivad meile kerepeale teha, kui me teda räägime. Ei me enam tohtinud teda rääkida. Niimoodu suri meie saksa keel ja koinakamäng välja. Küsiti: „Kust teie selle keele võtsite? See ei ole loomade ega ka lindude keel, vaid vanapagana keel. Kui teie seda keelt räägite, vanapagan viib teid minema.“ A me vanapaganad kõvasti kartsime.

Kirja pannud Rosalie Ottesson.

reede, 19. 05.
Vändra 1922:
Rehkenduse tund Vändra kurttummade koolis.
Foto autor teadmata.
Peetri 1977:
Eksamiteks ja kontrolltöödeks valmistumine
* Kui valmistutakse eksamiks ja kontrolltööks, ei tohi 1 päev enne eksamit õppida.
* Ei tohi konspektivihikut lahti jätta, siis minevat kõik meelest ära.
* Enne eksamit ei tohi kingi viksida, muidu pidavat halvasti minema.
Kirja pannud Fred Kirs.

ERA, DF 18140

neljapäev, 18. 05.
Tartu 1937: Paasapühast kuni ristipäevani pühitseti neljapäeva eriti, et see toob õnne.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/ristipaevad/item/47248

kolmapäev, 17. 05.
Tori 1888:
Kihlvidu
Kord vidasid karu ja siga kihla, kummas neist enne pääva tõusmist näeb. Nad olid parajaste paksu metsa sies. Karu pööris pia pääva tõusu poole, siga aga vaatas teise külgi. Karu ütles: „Siga ikki siga, ta vaatab sinna külgi, kust pääva tõusegi.“
Aga mis sündis? – Siga nägi puude ladvade pial pääva kiira ja ütles: „Päe tõuseb.“
Nii jäi võit siale.

Kirja pannud Jaan Nuut.

teisipäev, 16. 05.
Elva 1933:
Elva supelrand
Pildistanud Richard Viidebaum

ERA, Foto 221

esmaspäev, 15. 05.
Tartu 1888: Lapse sündimise juures ütleb eestlane: hommikune on hooletooja, lõunane on leevatooja, õhtane õnnetooja, kukeaegne kullatooja.

pühapäev, 14. 05.
Kuusalu, Tapurla k 1962:
Fotol laulik Risanda Kravtsov ema Magdaleena Kamariku ja tütretütar Astrid Pajulaga Tapurlas.
Emakene, memmekene,
kui sa mind kasvatasid,
kasvatasid, kallistasid,
üles tõstsid, hüpatasid,
maha panid, mängatasid!
Oh seda endista eluda,
kallist kasupõlvekesta,
kui me käisime kodussa,
istsime isa toassa,
veeresin vendade seassa,
käisin kui käbi kenasti,
olin kui uba ilusa!
Kirja pannud T. Jakobson 1889 (Põltsamaa khk)

ERA, Foto 6237

laupäev, 13. 05.
Viljandi 2007:
Su sukad ja su sokid,
su ripsmed ja su lokid,
su silmad ja su huuled,
sind armastan, kas kuuled!

(Albumisalm koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007.)

reede, 12. 05.
Jüri, Nabala v 1898:
Nabala mõisa ümber, rehtedes-küünides ja mujal ustakse ja arvatakse alati vaimusi ja vanu paganaid olema.
Kord läinud kaks Nabala meest öösel pimedas mõisa masina rehe eest mööda, mehed istunud ree peal ja ajanud magusat juttu. Kui nad rehe kohta jõudnud, siis ütelnud teine mees teisele: „Küll siin rehtes neid (vanapaganaid, kuradisi) õite ka võib olla.“
Saanud ta need sõnad ütelnud, tõstnud hobune pead ja vaadanud tee kõrva. Mehed vaadanud ka, näinud, et üks suur must kogu tulnud välja pealt rehe poole suure kohinaga ja tabanud just otse nende kohta. Meestel tõusnud kõik ihukarvad püsti, nad annud hobusele takka ja kihutanud nii palju kui hobune vähe jäksanud mõisa poole. Teine mees saanud veel tagasi vaadata, näinud, et see suur must kogu justkui heina saad mööda maad edesi läinud ja rehe ette haupinu juure seisma jäenud.

Jutustanud Jüri Aru, kirja pannud Jaan Saalverk.

neljapäev, 11. 05.
Nissi 1939: Ristepäevade nimed on: linnuristepää, tuuleristepää ja suur ristepää. Külmal kevadel tuleb ristepääva järel ikka sooja.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/ristipaevad/item/47241

kolmapäev, 10. 05.
Iisaku 1971: Vaim on valmis, aga liha on nõder. – Tahetakse elus palju head korda saata, ent teostamisel esineb palju raskusi, väsitakse ja soov jääb sooviks. Pärit piiblist. Oli tarvitusel kõigi põlvkondade hulgas, käibel ka praegu.

teisipäev, 9. 05.
Setomaa, Tailova k 1913:
9. V. (Mikola päev) Tailovas oli kiriku püha ja terve ümberkaudne rahvas voolas sinna kokku. Ka meie ühes oma pererahvaga ruttasime Tailovasse. Jõudsimegi parajaks ajaks kohale: ristikäik lähenes Petseri poolt. Kirikupühaks tuleb nimelt kloostriülem Tailovasse jumalateenistust pidama, ja toodakse ka kloostri tähtsamad pühad pildid sinna. Huvitav oli kirjut rahvahulka vaadelda. Iseäranis kenat vaadet pakkusivad Setu neiud oma värvirikkastes rahvariietes. Setud domineerisivad; venelased kadusivad nagu nende hulka ära. Pärast jumalateenistust läks rahvas surnuaiale. Haudade pääle laotatakse linad, ühestoodud toidud – saiad, kohupiim, või, munad ja liha võetakse välja ja ühes tuttavate ja sugulastega istutakse haua ümber maha; süüakse, juuakse ja mälestatakse surnuid. Ülejäänud toidud jäetakse kerjajatele.
Kirja pannud Anna Raudkats
Pildistanud Armas Otto Väisänen

ERA, Foto 967

esmaspäev, 8. 05.
Kuusalu 1937:
Pääsukese laul.
Midli-madli, kudli-kadli.
Läksin Soome, varastasin noa,
panin püksütasku,
tulin mööda vett ära,
kirts, sirr!

pühapäev, 7. 05.
Põlva, Karilatsi k 1933:
Naadirooga keedeti kevadel värsketest ohakatest. Naadid (noored ohakad) korjati põllult ja pesti mitmes vees liivast ja tolmust puhtaks. Ennem pandi suurmad patta keema ja kui need juba pehmed, lisati naadid juure. Patta pannes käänati nad peo vahel väiksemaks (kuid raiumise või lõikamise teel neid ei tükeldatud). Keemisel lisati veel rasva, piima ja soola. Süües ka veel haput koort, kui seda juhtus olema.
Nõgeseroog keedeti samuti kui eelkirjeldatud naadiroog. Korjati aiaveertest noori nõgeseid ja pesti vees puhtaks. Ennem pandi suurmad patta keema, hiljem lisati nõgesed juure, kusjuures neid käte vahel väänates pisut tükeldati. Veel pandi juure soola, rasva ja piima.

Jutustanud Ann Pilberg (fotol), pildistanud ja kirja pannud Richard Viidebaum

ERA, Foto 192

laupäev, 6. 05.
Laiuse 1935: Must Muri puuris, vahib aknast välja: kaks tallavad kolmat, kolm pääd ja kaheksa jalga?

reede, 5. 05.
Türi 1922:
Fotol laat Türi alevis
Oot, oot, oot, oot homme õhtu,
las aga tulla lauba õhtu,
siis tuleb kallis kauba õhtu,
noorde meeste nooda õhtu,
tütarlaste laada õhtu.

Kirja pannud Priidik Einbluth 1894 (Hanila khk)
ERA, Foto 13091

neljapäev, 4. 05.
Reigi 1927: Tuuleristip[äev]. Sel päeval viiakse riided tuule, siis ei aja koid neid ära.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/ristipaevad/item/47350

kolmapäev, 3. 05.
Koeru, Laaneotsa k 1888:
Rebasel oli nälg. Ta leidis tee pealt ühe rihma maast, vaatas ja ütles: „Sööks küll rihma ära, aga ei ole rasva“ ja läks edasi. Nälg läks suuremaks, nii et ta ei suutnud enam käia, siis ütles: „Nüüd sööks rihma ilma rasvata ära, aga ei ole enam käes.“

Jutustanud Mari Linna, kirja pannud Eduard Erme.

teisipäev, 2. 05.
Rõuge, Haanja v 1936:
Nädälipäevad, lehma nimed:
Pühäpäev: Pühik, Pääzik, Pääsik, Pääväs
Esmaspäev: Eesik
Teisip[äev]: Tõõsik
Keskn[ädal]: Kolmik, Kullõs, Kiräs, Karias
Neljap[äev]: Nellik, Ninnik
Reede: Reedik
Laup[äev]: Poolik
(rohkem pole kusagil talus elajäid, kellele nime tarvis!)

Kirja pannud Jaan Gutves.

esmaspäev, 1. 05. 2017
Martna 1968: 1. mai. Seda päeva väga vanal ajal ei tuntud. Hilisemal ajal, 40-50 a. tagasi, hakati tähistama lehekuu esimese päevana. Sel õhtul korraldati ka pidusid koolimajades ja seltsimajades. Pidudel harilikult lauldi esimeseks laulu „Meil lehekuu on tulnud“. Peale selle esineti ka muude ettekannetega; ka varajaste lillede kinkimine oli moes.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/mai/item/47164

pühapäev, 30. 04.
Nõo 1972: Maipäeva eelõhtul tehakse maituld, madalas, tähendab maa peale.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/volbripaev/item/47179

laupäev, 29. 04.
Kuusalu, Leesi k 1924:
Kuusalu Leesi algkooli õpilased tantsivad sabatantsu.
Pulma rituaalse tantsu roll oli ka peale sööki tantsitud Sabakkal /Sabatants/ või Vuortantsul, kus üksteise pihast või kätest kinni hoides pikas rongis liiguti nii peoruumis kui ka majapidamise kõikvõimalikes muudes kohtades. Seda on tantsitud ka muudes peosituatsioonides. See on üks vanemaid muusika saatel organiseeritud liikumise vorme ja on võimalik, et sellel oli ka maagiline tähendus.
Fotograaf teadmata, kirja pannud Anneli Kont-Rahtola (Mäetagused 49).
ERA, Foto 1377

reede, 28. 04.
Viljandi 1962: „Inimesed muutuvad, seadused jäävad endisteks,“ sirtsus vangimaja varblane, kui surmamõistetute asemel uusi poliitilisi vangimajasse toodi.

neljapäev, 27. 04.
Ilmunud on sarja „Pro Folkloristica“ XVIII raamat – noorteadlaste kogumik „Ristteel“!
Kadrina 1893:
Haugumää Samel olnud kehva mees ja mõtelnud, kuidas omale varandust võiks koguda. Selle tarvis hakanud omale tonti tegema. Peaks pannud koti lõngakera, käteks pannud kaelkoukud, jalteks lõngavihi, ristluudeks vankri ristpuu, persekannikateks kaks poolikut vaagnat, silmadeks musta kassi silmad. Kui tont nonda valmis olnud, siis läinud Samel Tõikverre aruse risttee peale tondile hinge sisse hüüdma. Esimese neljapäva õhtul annud oma nimetissõrmest tondile kolm tilka verd ja hüüdnud ise: „Tule, tonti, jõua, tonti, üle ühiksa kiriku.“ Selle peale hakanud tont natuke liigutama. Siis toppinud Samel teda teiseks neljapäva õhtuks kadaka põesa. Teise neljapäeva õhtul võtnud Samel tondi põesast välja ja annud jälle nimetissõrmest kolm tilka verd ja hüüdnud: „Tule, tonti, jõua, tonti, üle ühiksa kiriku.“
Selle peale hakanud tont Sameli ümber jooksma ja koleda häälega kisendama. Samel võtnud tondi kraest kinni ja toppinud ta tulevaks neljapäeva õhtuks põesasse.
Läinud jälle kolmandamal neljapäva õhtul, tõmmanud tondi poesast välja. Vaevalt saanud ühe tilga verd tondile anda, kui tont maast ülesse karganud. Hakanud Sameli ümber jooksma ja karganud mehe najale püsti. Samel ehmatanud selle nähtuse üle ja pannud jooksma, jätnud kaks tilka verd andmata ja hüüdmise hüüdmata. Vaevalt saanud versta maad küla poole jooksta, aga Sia määl saanud ta kuradist kinni tabatud, ja [ta] annud Samelile tulise keretäie ja sõnunud ise: „Mis sa tööd algasid, kui sa ei lõpetanud.“
Sedaviisi jäänud tont poole hingega ega ole temast asja saanud. Pärast tulnud hundid ja kiskunud ta nirtsa-närtsa lõhki. Kaua aega rippunud tondi jätised lepa okstes.

Kirja pannud Johan Landsmann.
http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=89

kolmapäev, 26. 04.
Tartu 1999:
Praegused teadurid on kunagi olnud noorteadlased. Selleks kvalifitseerus 1999. aastal ka folklorist Andreas Kalkun, kes tänasel noorteadlaste konverentsil „Noorte hääled“ juhib ettekannetejärgset diskussiooni.
Konverents algab kl 9.30 ERMis.
Kava ja teesid: http://folklore.ee/era/nt/
Fotode autor Astrid Tuisk
ERA, VF 2914

teisipäev, 25. 04.
Peetri, Viisu k 1977: Ära nuta lillekapsas, homme oled lehma vatsas.

esmaspäev, 24. 04.
Audru 1894: Kes jürikuus ussi näeb, ei näe suvel enam.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/aprill/item/45686

pühapäev, 23. 04.
Tarvastu 1925: Jüripäeval ehk jüripäeva ümber sündinuid lapsi öeldakse Jüri toonud olevat. Sarnaselt öeldakse mitte lastele, vaid enamasti suurtele tavalises jutuajamises. „Tal om Jürid lapse jätnud“ ehk „läinud Jürid jätsid talle lapse“.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/juripaev/item/46476

laupäev, 22. 04.
Saaremaa 1958:
Veel üks tähelepanek: Saaremaal pole korterikriisi! Endised talumajad on praegu enamasti 3-4 inimese kasutada, vahel seisavad korralikud hooned tühjadena. Ja suur puudus on meessoost, nii et mõnes majas pole ühtegi meeshinge. See on sõja tagajärg. Kuid elu ei jää seisma: sagedasti on majas lapsed olemas, kuid isast ei sobi juttu teha; mõnikord on iga laps erineva perekonnanimega. Au neile vahvatele naistele, kes kasvatavad üksi lapsi ega jää eluvoolust kõrvale, vaid töötavad ka mehe eest, nagu Saaremaa naise saatus on alati kippunud olema! Seetõttu on Saaremaa naine ka erisugune: mehelik, karm, asjalik, näo ja keha poolestki nagu nurgeline, kuid iseendale kindel ja valmis mehetagi elama. Ja kodud on neil enamasti korras, toad puhtad ja lapsed viisakad.
Kirja pannud Rudolf Põldmäe
Fotol laulikud Juula Aksim ja Viia Põhjarand Kurevere külast, pildistanud Ellen Liiv (Veskisaar)
ERA, Foto 3344

reede, 21. 04.
Põlva, enne 1875:
Tulli üles hommogul,
enne varra valge’el,
mõsi suu, suije pää.
Lätsi mõtsa kõndima,
erä tõugu tegema.
Teije kesvä kingo otsa,
kaara mäe kalde’ehe.
Kaar sai maale kammitus,
kesev maale kitsotus.
Esi manna saasäskelli,
saasäskelli ja laalaskelli.
Kasu, kasu kaarakene,
tõse tõvvuvil´äkene.
Kui sai kaara kasunus,
tõvvuviljä tõsenus,
kah´o mul kaara kasijast,
tõvvu kokko tõstijast.
Lätsi esi kasima,
tõugu kokko tõstema.
Mureh jäl miä mureh,
ole-e kuukorjajat,
kesväpää kerjäjat.
Kulla saava korjamast,
kalli rõiva kerjamast.
Mis sääl kesvä keske’el?
Tammi kesvä keske’el,
vaher kaara kalde’el.
Mis sääl tamme osseh olli,
vahteragi vaihe’el?
Uma imä helmekõrra,
sõsaregi sinisõba,
vanemba vastse rõiva.
Mis tamme otsah olli,
käsk tamme otsah olli?
Olu sääl siheh olli.
Kea tuu õlle joonenessa?
Ull ma õlle joonenessa,
vaenelats vahteramahla.
Lätsi ma hullu hulguma,
marja teeda marsima.
Kea mu takah nõudesie,
nõudesie ja sõudesie?
Ol´l üts nõrka noori sõsar,
see mu takah nõudesie,
nõudesie ja sõudesie.
Kea sääl tee veerena,
kua sääl tee arola?
Äestaja tee veeren,
adra ajaja tii arrol.
Sõsareni arma’ani,
haari ta küssi kündijalt,
äestajalt häälta võtta.
Kas ti näit minno veljä,
minno nõrga nõutuvatta,
min?o ulli otsitavat?
Külä mehe küssütelli,
valla mehe vaidelie,
võõra mehe võistelie.
Miä kirja su vellel,
kua karva kaonul,
kuis ta heite hiusse’ele,
kuis ta paiste palgeele?
Küpär ol´l pääh kerigo kirja,
särk ol´l sälah säresoomeh
vüü villane vüülä,
kinnas sõrmen sõsarelt,
kaadsa jalah kalamarja,
jalla all jaanililli,
pää pääl päävälilli.
Kuule, kulla sõsarenni,
armas takah ajaja!
Pänist läts Pärnä poole,
takast kaija Tarto poole.
Võõnü minna Võnnu liina.
Oles ma sedä teede tennü,
teede tennü, tarka olnu,
võõnu ma julgest juttu aija,
kärmest tedä kätte saija.

Kirja pannud Joosep Hurt.

neljapäev, 20. 04.
Kodavere, Alatskivi k 1932:
Karla Margus elab Viira kõrtsi juures praegust, aga seekord oli Alatskivil.
Oli juhtumine, et uss oli nõeland tüdrukut kätte magamise peal. Kutsutud Karla Margus sinna. Ta ütelnud: „No kossa nüid, nurjatu loom, oled? Tule paranda oma viga ära!“ Tulnud madu-uss einte seest välja, lakkund aava kui üks kõige äbelikum loom. Tüdruk kartnud, akand rabelema, ajand enese paljaks, aga mees old tugev mees, oind kinni.
Ja kui madu-uss ise lakkund, paistetus akand alanema ja aav saand varsti terveks.

Jutustanud Kaarel Jürjenson (vasakul), kirja pannud ja pildistanud Richard Viidebaum (paremal) Kavastu vanadekodus
ERA, Foto 191

kolmapäev, 19. 04.
Peetri, Öötla k 1977: Kuu, tähe ja päikese korraga nägemine taevas toob määratu suure õnne ja rikkuse.

teisipäev, 18. 04.
Räpina, Leevaku k 1912:
Kui sii ime minno olli,
kandijagi minno kanni,
ime no seie kurõ kurgu,
kurõ kurgu, lõõvo lõõri.
Selle mu helü helehemb,
selle kurku kumõhõmb.
Nigu pille pedäjäne,
nigu kannõl´ kadajanõ.
Kui mul sõnaq puudunõsõq,
vele ma jo Riiga saada,
tõõsõ saada Saarõmaalõ.
Veli tõi Riiast sõnasõlõ,
sõnasõlõ, laalulehe.
Säält ma, latsi, laalu saiõ,
ullikõnõ, sõnaq op´e,
säält ma kirja kiroti,
säält ma parg´e papõrihe,
Säält ma raiõ raamatuhe.
Keeli esä, keeli imä,
keeliq veleq viieq, kuvvõq,
sõsarõdsõq katõq, kolmõq.
Ega mu jõvvaq kiä keeldäq,
kiä keeldäq, kinniq pitäq.
Kui ma naka laulõmahe,
laulõmahe, laskõmahe,
peesü sõnno pillumahe.
Ega mu jõvvaq uh´aq hoitaq,
uh´aq hoitaq, köödseq köütäq,
uh´aq hoitvaq hobõsiid,
köödseq köütväq kuurmiid.

Laulnud Kristina Tserning, kirja pannud Armas Otto Väisänen, Alfred Nirk ja Rudolf Tamm.
Rahvamuusikatöötluste festivali Moisekatsi Elohelü kohustuslik lugu 2017!

esmaspäev, 17. 04.
Rapla/Märjamaa 1939: Lapsed ei tohi esimesel lihavõttepühal külasse minna, visatakse vanad pastlad kaela. Teisel ja kolmandal pühal võivad lapsed külas käia.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/lihavotted/item/46307

pühapäev, 16. 04.
Setomaa 1939:
Rahvas muutub rahutuks ning siis – kell lööb kaksteist. Langetakse üksteisele kaela, suudeldakse ja hüütakse: „Hristos voskres!“ Ikka kolm suudlust: ühele põsele, teisele põsele ja otse suule. Olgu noor või vana, mees või naine, kuid hristos voskresile peab vastama suudlustega. Huvitav on, et kirikus nagu salanõiduse väel „sikud on lahutatud lammastest“, s.t. noored seisavad noorte lähedal ja vanad vanade juures. Suudlemiseks ei jäeta aga palju aega. Papid haaravad kujud, pildid ja lipud ning kirstu kaasa kandes liigutakse välja. Tehakse tiir ümber kiriku, mis peab tähendama Kristuse otsimist. Kirikusse tagasi jõutakse suure vaimustuslauluga, sest Kristus on leitud, Kristus on üles tõusnud!
Kuni hommikuni kestavad kirikutes tänujumalateenistused ning inimesed täidavad kirikuid ja linnatänavaid.
Tekst 1939. a Virumaa Teatajast nr 42

Pildistanud Vilhelmine Säägi 1936. a ülestõusmispühadel Tailovas.
ERA, Foto 639

laupäev, 15. 04.
Viljandi l 1941: Uueaasta, lihavõtte-, nelipühi- ja jaanipäeva hommikul ei tohi põrandat pühkida, siis ei lähe noored loomad edasi, vaid põrand peab pühitama pühapäeva eel laupäeva õhtul puhtaks.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/lihavotted/item/46382

reede, 14. 04.
Kadrina 1895: Suurel reedel viheldi „Jeesuse igiga“ (nõnda vihtlemise nimi), siis olid hästi terve.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/suur-reede/item/46249

neljapäev, 13. 04.
Jõhvi 1891: Suure neljäpä ja reede söönud vanadrahvas paasturooga. Iseäranis toored apukapsad ja kalja leivakõrvaseks, kui võimalik, ka midägi kalu.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/suur-neljapaev/item/46039

kolmapäev, 12. 04.
Elva 1933: Sõbrad-folkloristid Herbert Tampere ja Richard Viidebaum (Viidalepp) puhkehetkel. Fotograaf Menda Ehrenberg
ERA, Foto 218

teisipäev, 11. 04.
Pärnu-Jaagupi 1985: Tark on taevas, kuldses laevas! Loll on looduskaitse all!

esmaspäev, 10. 04.
Viljandi l 1931: Suurel nädalal ei tohi rasket tööd teha, näiteks puid lõhkuda, pesu pesta ega muud sellesarnast, siis pidavat töötaja teises ilmas kära sees elama.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/suur-nadal/item/45902

pühapäev, 9. 04.
Püha 1947: Kui palmipuudepüha oomingu alasti pinust oksi tuba tuua, siis seisab inimene aasta läbi terve.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/urbepaev/item/45878

laupäev, 8. 04.
Muhu, Suuremõisa II k 1938:
Läksin teistkordselt Raissa Vaga jutule. Rõõmustav oli leida ta kodus varrastega kudumas. Jutlesime mitu tundi. Kogu aja ta kudus toas istudes kampsuni käist ega olnud tal kuhugi kiirustamist. Mees ja tütar pidid olema võõrastel heinal.
Et ta parajasti kudus kampsunit, oli algul juttu muistseist riietest. Tema tütar kuuldus kuduvat ja õmblevat siinseile naistele kollapunaseid „siilikumi“. Kuid töö ei tasuvat. Seelikuriide kudumisest maksetavat ainult kaks krooni. Kudumiseks kuluvat aga vähemalt kaks päeva. Ülespanemine olevat samuti aeganõudev. Seelikulõngade värvimine, riide valmiskudumine ja seeliku õmblemine kokku maksvat viis ja pool krooni. Heledate värvide tõttu pidavat lõngad olema kangesti puhtad. Et saada soovitud värvitoone, selleks segatavat vahel mitut värvi kokku. Praegu värvitakse poevärvidega.
Nagu ennem ühelt kindakudujalt, nii nüüd siingi kuulsin, et kasutatavad kirjad polevat kõik siit õpitud, vaid neid võetavat ka „Perenaisest“ („Taluperenaine“), „Eesti Naisest“ ja mujalt. Kinda-eide juures niisugune seletus tuli mulle üllatusena. Muidu oleksin ühe paari kohe ära ostnud.
Fotol demonstreerib Raissa Vaga „varessekargu“ tantsu.
Richard Viidalepp
ERA, Foto 1084

reede, 7. 04.
Kuressaare 2014:
Hädas õpetaja nimega.
Ta tuli meile keskkoolist ja oli 17 aastat vana! Meie olime 14, nii et üsna ühesugused. Muidugi oleksime võinud ütelda õpetaja Kond. Aga Lõuna-Eestis on perekonnanimi ees, eesnimi järel, näiteks Tuvikese Meeta. Sai Konna Riks (nagu õhkkond - õhkkonna). Justkui ei sobinud, ta nimi polnud ju Konn. Siis proovisime i-vormi, sai Kondi Riks. See sobis veel vähem, ta nimi polnud ju Kont. Oleks võinud olla lihtsalt Riks – nii jälle polnud kombeks. Häda missugune!

Kirja pannud Maria Peep, Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia laureaat 2017. aastal. Maria Peep pälvis preemia silmapaistvate kaastööde eest rahvaluule kogumisvõistlustel 2009–2016.

neljapäev, 6. 04.
Viljandi 2013:
Ise väljamõeldud mängudest kujunes minu lemmikuks aga politseimäng. Eks selleks andis tõuke minu isa tegevus. Isa töökabinet oli oma korteris. Selleks oli eraldatud üks tuba, kus isa inimesi vastu võttis. Tihti tõi isa arestimajast kahtlustatavaid vargaid ja muid kurjategijaid ülekuulamisele. See huvitas mind väga ja kui isa läks kedagi sealt tooma, pugesin mina peitu ja kuulasin põnevusega kogu seda ülekuulamise protseduuri pealt. Oma arust õppisin ametit, et täiskasvanuna politseinikuna tööle asuda. Seadsin sisse oma kirjutuslaua, isalt sain mitmesuguseid trükitud blankette ning politseimäng läks lahti. Alati ei olnud mu mängukaaslased vargaid ja üleastujaid nõus kehastama. Siis tuli ema või isa paluda seda osa täitma. Tagantjärele imestan, et minu vanemad leidsid tihti selle aja, et olla mulle mängukaaslaseks.
Viieaastaselt lugesin ma vabalt ja kui neljandasse klassi jõudsin, usaldas isa oma tööst esimese ülesande. Nimelt tulid aeg-ajalt broðüürid, kus olid nimekirjad tagaotsitavate nimedega. Pidevalt teatati ka, kes on tagaotsitavatest tabatud. Minu ülesandeks oli tabatu nimi broðüürist üles otsida, maha tõmmata ja tabamise kuupäev juurde märkida.
Ma olin nii õnnelik selle töö üle. Ja see polnud enam mäng vaid tegelikkus.

Kirja pannud Maie Erik, Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia laureaat 2017. aastal. Maie Erik pälvis preemia sisukate kaastööde eest aastatel 2009–2016.

kolmapäev, 5. 04.
Võru l 2013:
A siis oli ükskord oli veel niisugune jutuajamine. Nad olid Pepe krabanud, julgeolek oli krabanud ta tänava pääl autosse ja ütelnud talle niimoodi, et Eesti rahvas on loll, rumal ja ahne ja kas ta on tõesti väärt seda, et teie enda noore inimese tuleviku ohverdate – no Pepe oli ka ikka suur vastaline, eks ole – ohverdate sellise rahva heaks. Niimoodi. Ja ei lubatud kellelegi rääkida. Pepe rääkis muidugi kõigile. Ja jõudis asi niikaugele, et too siis hõigati maha Ameerika Häälest. Nii. Siis kutsuti mind, kutsuti järjekordselt julgeolekusse ja öeldi, et Ameerika Hääl ütles, et teie poeg ütles, et meie olevat ütelnud, et eesti rahvas on loll, laisk ja mis kõik. Nii. Mis teie sellest… mis teie selle kohta ütlete? Ma ütlesin: „Mina ütlen selle kohta seda, et mina ei kuula Ameerika Häält.“ Mille pääle julgeoleku mees ütles nii, et ega siis mina teda ka huvi pärast ei kuula, et see on minu tööülesanne. Mina ütlesin, et minu tööülesanne ei ole. No aga ikkagi: „Teie kui jurist, andke hinnang.“ Ma ütlesin, et kuulge, mis hinnangut te minu käest tahate, kõik ju teavad, et Ameerika Hääl ainult valetab. Ja oligi kõik. [---]
Ja see oli see nõukogude tegelikkus tegelikult. See oli anekdoot [anekdootlik tegelikkus]. Võimalik aint Venemaal. A nana [Malle ema] oli mul tegelikult väga vaimukas tegelikult. [---] Tähendab, mitte midagi ei olnd ju saada. Aga samal ajal ikka kõvemaks kogu aeg läksid jutud sellest, et ikkagi kuidas meil juba kommunistlikud tipud… kommunismi tipud paistavad. Niimoodi. Mina tulin poest ja tahtsin liha saada ja ei saand kahtlemata. Niimoodi. Ja olin maruvihane, ütlesin niimoodi, et nojah, et kommunismi tipud meil juba paistavad, eksole, aga süüa meil ei ole. Ema ütles nii, et a sa ei tea siis seda, et tühja kõhuga on kergem ronida. Ja teine, mis mulle meeldis, oli see, kui ma tahtsin minna… Siis olid talongid aluspükste jaoks. Ja ma läksin nende talongidega ja ei saanud, ei olnud. Aga ühele poole pidin süüa ka tooma ja tõin kapsapea. Ja ütlen nii, et noh jah, et siin on siis nüüd meie sotsialistlik paradiis, et pükse ka ei ole. Niimoodi. Ja ema ütles, et mis sa seletad, parem ikka kui paradiis, paradiisis oli ikka ainult pisikene viigilehekene ette panna, a sul on terve kapsas, pane terve kapsas. Ta oli selline ilusa huumoriga…

Mall Saart intervjueerinud Merili Metsvahi, Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia laureaat 2017. aastal. Merili Metsvahi pälvis preemia Tartu Ülikooli tudengite folkloristlike välitöökursuste juhendajana korrastatud materjalide arhiivi üleandmise eest aastatel 2001–2016.

teisipäev, 4. 04.
Täna kell 13 ERA ja EKLA ühine kaastööliste päev, EV Presidendi rahvaluulepreemiate kätteandmine ning raamatuesitlus!
Pühalepa, Kärdla l 1974: Meie esiisade auks. Tõsistele randlastele oli laevandus kui ühine üritus südamelähedane. Hoolega asja kallal olles ei lasknud meie esivanemad avariidel ega laevahukkudel oma tegevust hävitada, sest visade meestena ehitasid nad kõik uuesti üles. Purjelaevad on läinud ajalukku. Tänapäeva noored ei näe undki nendest raskustest, millega esiisadel tuli võidelda, et mereavarustel sõita. Iga algus on raske. Raske oli ka meie esivanematel, kes alustasid eimillestki, kuid ehitasid sellele vaatamata oma randadel üles võimsa purjelaevastiku ja väärivad sellepärast järeltulevate põlvede austust.

Jegard Kõmmuse raamatu „Hiiumaa meremees jutustab“ Tartu-esitlus täna ERA ja EKLA kaastööliste päeval Eesti Kirjandusmuuseumis.

esmaspäev, 3. 04.
Muhu, Lepiku k 1938:
Pärastlõunal käisin, nagu oli kokku lepitud, Andrus Müüripeal'i juures Lepiku külas. Pill oli nüüd niisuguses korras, et sai juba mängida. Lugusid oli tal võrdlemisi palju. Et mul rullide tagavara oli lõpukorral, siis osa jäi fonografeerimata.
Sain mitu labajalavalssi, valssi ja polkat. Ringitantse, ka Targa rehealust, on nähtavasti tantsitud labajalavalsi lugude järgi. – Fonografeerisin siin 16 pillilugu ja 4 lauluviisi. Kaks pillilugu sain vana Andruse pojalt ja ühe viisi tema naiselt.
Et fonografeerimine toimus siin esmakordselt, siis olid kõik väga huvitatud ja üllatatud fonograafi kui masina võimeist. Pillimehed arvasid, et masin mängib loo paremini välja kui sissemängija.
Richard Viidalepp
ERA, Foto 1090

pühapäev, 2. 04.
Märjamaa, Kõrvetaguse k 1940:
Esimesed kevadised lilled on sinililled, nimetakse ka külmalilled. Need tõusevad maast üles kohe, kui lumi läheb; juba lume all on nad õienupud mullapinda ajanud. Esimesed õied on lühikese varrega, hilisemad kasvavad juba pikema varre otsas. Lastele on need lilled väga armsad. Ei jõua oodata, kui õied lahti löövad; käiakse mitu korda päevas vaatamas, kas saaks juba lille tuppa tuua. Lapsed armastasid endid lilledega ehtida, lilledest sai pärge punutud pähepanemiseks, lilli pandi nööpauku rinna ehteks ja mängiti lilledega ajaviiteks. Lilli toodi akna peale klaasi sisse ja lilli pandi sängi pääotsa lõhna andmiseks. Laste ütlused lilledest olid: „Sinililled silma peale, kullerkupud kulmu peale“ varsakabjad kaela peale, jaanikannid jala peale, valged lilled varva peale.“ Sinilille lehed on lume alt tulles rohelised, külm neile viga ei tee.

Kirja pannud Emilie Poom.

laupäev, 1. 04. 2017
Märjamaa 1928: Aprilliks saadeti kellegile kilk tikutoosis. See saatis jälle ämbliku vastu.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/1-aprill/item/45783

reede, 31. 03.
Viru-Nigula 1933: Lapsi hirmutatakse selleks, et nad teatud kohta ei läheks ega seal endale haiget teeks. Üheks selliseks kohaks on kaev. Kaevus öeldakse näkk elutsevat, kes lapsi kaevu tõmbavat. Mulle öeldi ka, kui ma väike olin, et ära kaevu ligi mine, näkk viib su vette. Mind aga ei hirmutanud see, vaid tõstis huvi. Missugune näkk võib olla? Kramplikult kinni hoides kaevupuudest vaatasin kaevust alla. Suure kisaga jooksin sealt minema, sest kaevust oli paistnud mulle nägu vastu. Varemalt ma nagu ei uskunud, et näkke võiks olla. Nüüd aga hoidsin kaevust eemale kaua aega.

Kirja pannud Elmar Ruben.

neljapäev, 30. 03.
Muhu, Mäla k 1938:
Korduv motiiv: kui sõita sisse võõrasse külla, kuhu siis kõige enne minna? Ma enamasti ootan head juhust. Ehk tuleb mõni vanake vastu või näeb mõnda õuel askeldamas. Ühe talu õuel silmasingi tüüpilist Muhu eite punakollasetriibulises seelikus ja värvilise tanuga. Astusin juurde ja tervitasin. Vastas lahkesti. Hiljem kuulsin nime – Ruudu Noor. Istus väikesele pingile ja hakkas kartuleid koorima. Mina istusin murule. – Mida küsida? Küsisin, kas ta teab, kust Mäla küla on nime saand. Eit ütles: „Mul oli seoke isa, kes kõik asjad teadis ja riakis ja tähele panni, aga seda ta ei riakin.“ Kohalikest mägedest, mätastest ja lohkudest ta siiski üht-teist teadis.
Siis tuli juttu kalastusest, tantsudest ja pulmanaljadest. Sain jällegi uudisandmeid. Et ühiskalastusel muudetud üks noodamaja vahel kohtumajaks, kus siis naljatoonis kohut peetud, enamasti tüdrukute üle, kes öösi poissi pole vastu võtnud. Ringitantsu tantsitud siin ainult suletud ringina, käsi vallandamata. Üheks pulmanaljaks olnud kündaja e. tuhlivaguja, mida ma ennem pole kuulnud. Ning et „võrgukudumist“ olevat kord etendatud pilliloo saatel algelise töötantsuna, sedagi oli põnev kuulata. Kahju aga, et midagi niisugust ei saa enam isiklikult näha - kõik huvitavad asjad kuuluvad minevikku.
Richard Viidalepp
ERA, Foto 1087

kolmapäev, 29. 03.
Türi, Kirna v 1935:
Rumal koer
Tõmmatakse kaks piiri. Osavõtjaid võib ükskõik kui palju olla. Üks mängija jääb „rumalaks koeraks“. Teised mängijad lähevad kahele poole piiride taha.
Rumal koer asub kahe piiri vahel. Mängijad jooksevad ühe piiri tagant teise taha. Rumal koer püüab neid kahe piiri vahel. Kellele ta piiride vahel pihta on saanud, see jääb järgmiseks rumalaks koeraks.
http://folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1547

teisipäev, 28. 03.
Torma 1892: Et võerad inimesed ehk kostilised palju ei sööksivad, olla tarvis nende söögiisu vähendamiseks surnuaiast risti seest raudnael tuua ja see söömalaua sisse lüüa. Kui kostiline sarnase laua pealt paar suutäit sööb, siis olla ta söömaisu kadunud. Oma maja inimeste pääle ei pidada see aga mitte pahaste mõjuma.
Tähendus: selle punkti jutustaja, Tallinna kreisist pärit olev soldat, ameti poolest rätsep, tõendab, et temal ametit pidades talust talusse rändades paar sarnast kohta ette tulnud, kus võimalik polla olnud kõhtu täis süüa. Küll olnud kõik toit puhtaste ja korralikult valmistatud; niipea aga, kui toidust paar suutäit söönud, lõppenud söögiisu otsa. Kas söömalaua sees surnuristi kullest toodud nael oli löödud, ei tea mees, on aga nii ebausklik, et tema – s.o tähendatud asjas – naela väga usub.
Kirja pannud Gustav Sirel.

esmaspäev, 27. 03.
Setomaa, Tuplova k 1913:
Siimaskil kulus terve päev ära. Vana perenaine ja karjatüdrukukene laulsid herra Väisänen’ile palju ette. Vahete vahel tantsisin mina jälle perepoja Senkaga ja tema täditütre Jakko Olliga. Nimetatud Senka oli omast kohast huvitav tüüpus. Teda võis juba haritud Setuks nimetada: oli ta ju viis talve koolis käinud, mis Setude juures haruldane asi on. Senka arvab enesel maalimise kunsti jaoks andi olevat ja nähtavasti mitte ilma põhjuseta. Ta sõitis kord ühes teiste Setudega Tartusse „Vanemuises“ etendust andma ja sai sel juhtumisel oma kunstipüüetes uut hoogu, nii et ta kunstnik Raua õpilaseks hakkas. Siimaskil ehivad tema kunstitooted tagatoa seinu ja näivad midagi tõotavat, iseäranis kui meie tema lühikest õpeaega Tartus silmas peame. Senkal on mõtte kord Peterburisse edasiõppima minna ja kui võimalik isegi kunstiakadeemiasse sisse astuda. Kes teab, ehk tõuseb ka Setude seast mõni kunstnik. Esialgu on
Senka väga meeldiva välimusega ja hea iseloomuga Setu poiss, kes isal põldu künda aitab.
Kirja pannud Anna Raudkats
Fotol Simaski Seenka/Semjon Duplevski; autor teadmata
ERA, Foto 13243

pühapäev, 26. 03.
Viru-Nigula 1994: Sie oli ka ütlemine: Ei meil pole kella vaja, meil Moskva ütleb aja.

laupäev, 25. 03.
Viljandi 1889: Ka seutakse paastumaarjapäeval Mari-nimelised naesterahvad kinni ja nõuetakse nende käst maarjapuna. Sidumiseks tarvitatakse enamiste kas selle tarvis kingituseks annetavaid rätikuid ehk mõnda muud sellesarnast sündsaid asju, kuna tähendatud (seutud) naesterahvas maarjapunaks viina kinkijale vastu annab.

reede, 24. 03.
Setomaa, Rissova k, Hoka Ivvo maja 1913:
Lähed mööda küla tänavat ja ei saa enne arugi, et Setude territoriumi peal viibid, kui akentest rahvariietes neidusid välja vaatama näed. Venelased enam rahvariideid ei kanna. Ka Setu meesterahvad on oma muistist valget, punaste kirjadega kaunistatud särki põlgama hakkanud. Keegi Setu pois tähendas, et ta saja rubla eest ka mitte nimetatud särgis Petseri laadale ei läheks. Asemele on punane, kollane, roosa või sinine vene särk astunud, mida „на выпуск“ kantakse, see on pükste peal. Setu neiud ja noorikud aga on oma rahvariietele truuks jäänud. Tean isegi ühte neidu, kes peaasjalikult sellepärast ühe rikkale Pihkva kaupmehele minna ei tahtnud, et ta siis enam rahvariideid kanda ei oleks saanud. Ülepea lähevad ainult mõned üksikud venelastele mehele.
Kirja pannud Anna Raudkats
Pildistanud Armas Otto Väisänen
ERA, Foto 983

neljapäev, 23. 03.
Otepää 1889: Neitsi mulku ei näitä ilma keele lakmata?

kolmapäev, 22. 03.
Pärnu 1934: Kevadel rand-anid põha poole oma uude kohta lendavad, siis ütlevad vanad inimesed: „Anid lähevad, haljas järel.“ See tähendab, et selle järel siis varsi mets ja maa haljaks muutub.

teisipäev, 21. 03.
Setomaa, Hilana k 1913:
Obinitsast läksime Hilana külasse, kus kuulus „laulu imä“ Wasila Taarka elas, kelle suust Dr. Hurt omal ajal palju laulusid üleskirjutas. Wilets suitsuonn oli lauliku asukoht. „Lauluimä“ ise oli oma kõrge wanaduse peale waatamata weel täis elawust ja, ma ütleksin, elurõõmu. Tema tumedad silmad otsekui põlesiwad, ja ülepea oli kogu tema olekus palju temperamenti ja midagi metsikut, mustlase taolist. Oma renomée oli ta täiesti ärateeninud; lõpmata woolas tema suust sõnu ja wiisisid wälja. Ka harilikus kõnes tarwitas Wasila Taarka nii trehwawaid, naljakaid wõrdlusi ja ütelusi, et tema sõnaosawust küllalt imestada ei jõudnud.
Tööd ega ametit tal ei ole, elab nagu lind oksa peal. Pea sissetuleku hallikaks on temale pulmad, kuhu kuulus lauluimä wiiakse ja kus ta päewade kaupa wõeraid oma lauluga lõbustawat. Muidugi saab ta selle eest tasu, niihästi noore paari kui ka pulmaliste käest.
Kirja pannud Anna Raudkats
Pildistanud Armas Otto Väisänen
ERA, Foto 973

esmaspäev, 20. 03.
Iisaku 1932: Kust poolt pööripäeval tuul puhub, säält puhub terve kevade.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/kevadine-pooripaev/item/45265

pühapäev, 19. 03.
Mustjala, Võhma k 1937:
Tähtsamaist objektidest, kelle juures Võhmas pikemalt peatusin, oli Ingel Vikken ehk nagu ma teda hüüdsin - Aigu ema. Väheldane kräpsakas kogu, kes alati askeldas ja kes siiski nii palju oli suutnud tähele panna, et tundus tühjendamatuna.
Veetsin tema vabadikumajakeses ilusama osa oma suvest. Tundsime endid kui ema ja laps. Õõtsusin nende toataga kiigel seni kui ta loomadega õiendas ja mõtlesin, mida taas küsitella.
Enamiku ajast veetsin temaga „paargas“, olgugi et vaidles sellele esmalt vastu. Nii hää oli toetuda järile tule ääres, millel kees koogu otsa kinnitatud pada. Tulest venis kõrgemale suitsu ja sinakas suitsukiht seisis lae all. Tema askeldas, mina küsisin. Vahel istus ka mu kõrvale tule äärde ja lubas enesele „selitamistunni“.
Haruldaselt hea mälu ja tähelepanekuga inimene! Seletas mu küsimustele hoolikalt ja laiemalt kui tavalisti saarlased seda suvatsesid.
Kui pidin Saaremaalt lahkuma, oli meil mõlematel kahju. Seisime ta koplis, kus olin alles hiljuti heina niitnud ja vaatlesime teineteist. Äkki ta õnnistas mind ja tänas, et olin kohelnud teda kui inimest.
Mida ma sel hetkel tundsin, ei oska kirjeldada. Ainult hinges oli suur rõõm, et olin kohanud sellist inimest.
Amanda Raadla
ERA, Foto 894

laupäev, 18. 03.
Pärnu-Jaagupi 1985: Kõik, mis kivist pehmem, sünnib süüa.

reede, 17. 03.
Hargla 1935: Käädripäeval ei tohi pääd kammida. Sõelad ja kammid peideti ära, muidu tulevad tsussi’ majja. Sel päeval ei söödud kapsaid.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/kaadripaev/item/45227

neljapäev, 16. 03.
Setomaa, Tiirhanna k 1913:
Ei saanud terwe öö silmagi kinni. Teatud putukad ei andnud rahu, wäljas haukusid koerad, ja lühikeste waheaegade järele oli kusagilt kaunis lähedalt harmonika mängu ja poiste laulu kuulda. Hommikul saime teada, et kärategijad ümberkaudsete külade „tsurad“ olnud, kes Tiirhanna neiudele külaskäikusid teinud. Niisugune öösine wõersil käimine on Setude juures üleüldiselt tarwitusel. Laupäewa ja pühade eelsetel õhtutel käiwad „tsurad“ suurte salkadena (sagedasti ligi paarkümmend meest üheskoos) ja laulu ja mänguga külast külasse. Kus talus neidusid teatakse olewat, sinna mintakse sisse. Koeri ei panta just meelega mitte kinni, sest nende haukumisest wõib arusaada, kuhu poisid sisse pöörawad, ja niisugusid öösisid visitesid peetakse auustawateks. Seda kuulsamad tüdrukud, mida enam tsurasid käib.
Sel ööl ja ka edaspidi kuulsin wähemalt paar salka tulewat ja minewat. Kui pärastpoole Setu neidudega nimetatud öösiste külaskäikude üle rääkisin, siis sain järgmist kuulda: kui tsurad öösi tulewad, siis peab neid tingimata sisselaskma; muidu hakkatakse tüdrukut uhkeks pidama ja igatmoodi pilkama. Toas juuakse wiina, mängitakse kaartisid, mõni üksik enam huwitatud ajab ka neiuga juttu. Oldakse tükk aega ja mindakse kusagile mujale. Ülepea enam wähem ilmasüüta lõbu ilma sügawama tähenduseta. Teine lugu olla aga üksikult ettewõetud külaskäikudega, ja neile antakse hoopis teine tähendus. – Päewal selle eest ei puudu Setu neiud ja peiud peaaegu sugugi üksteisega kokku, wähemalt peetakse juttuajamist neiu ja peiu wahel nagu millegiks häbiasjaks. Setud ei jõudnud küllalt selle üle imestada, kuidas herra Väisänen ja mina nõnda üheskoos käisime, ehk meie küll abielupaar ei olnud.

Kirja pannud Anna Raudkats
Fotol Seretsüvä túura' (autor A. O. Väisänen)

ERA, Foto 960

kolmapäev, 15. 03.
Koeru 1937:
Koeru kiriku nime tekkimisest.
Mõisnikud läinud metsa jahile ja eksinud ära. Öö olnud juba kätte jõudmas, kuid väljapääsu metsast pole leitud. Viimaks hakanud koerad haukuma ja nende juure minnes näinud mõisnikud suurt kirikut. Kohe pandi talle nimeks koera kirik. Mis nimi kirikul ja ümbrusel enne oli, seda ei tea, ega ole kuulnud. Pikapiale rahvas keeras koera kiriku nime ümber Koeruks. Kui mõnisada aastat mööda läheb, siis ei tea, mis nimi tal siis on, on ehk kass.
(Need jutustused, mis on eespool, on umbes jutustaja järele kirjutatud ja pole päris jutu järele sõna-sõnalt).

Jutustanud Jaan Tamm, kirja pannud Laine Priks.

teisipäev, 14. 03.
Lüganuse 1965: Sõida tasa üle silla. (Lüganuses sild katki, et lasta üle sõita, nuo ikke sõidavad tasakesti, kui kiegi ei nää.)

esmaspäev, 13. 03.
Jõhvi, Konju k 1931:
Ma olin laps veel, minu vanemad olid Ereda mõisas. Ennevanasti räägiti, et marras käis kodus ketramas.
Mina kartsin ja kuulsin ööse, et marras ketras toas. Istus voki taga ja vokk mürises. Valges riides istus ja ennevanane müts oli peas, kõrv oli teine ees- ja teine tagapool. Tõstsin pea üles, et mis ta teeb seal voki taga. Ta ei vastand kedagi. Ema tõusis üles, pani lambi põlema, siis ei näind kedagi. Ema rääkis enne marrasest, siis ma tundsin irmu, küllap sellest tuligi.

Kirja pannud Rudolf Põldmäe „keskealiselt naiselt“.

pühapäev, 12. 03.
Jõelähtme 1889: Ees elingid, taga talingid, talingite peal kükats, kükatsi käes näkats?

laupäev, 11. 03.
Jämaja, Lõupõllu k 1937:
Umbes 72 aastat tagasi oli veel Viieristi metsas teearude kohal risuunn. Keskel oli sambas püsti, ümber samba igaüks viskas oksa vöi kaks, kui kautu läks. Rahvas teab rääkida sellest järgmise loo: Wintri küla pruut oli käind Määbel villu ajamas, jäänd iljaks koju tulema. Pidand üksi tulema, esimene oli Määbelt, see jäänd senna. Unt tulnd pimesi kallale ja murdnud pruudi ära. Teise omiku, kui inimesed akand teed käima, näind, et pruut olnd surnd maas, muist oli unt ära söönd, muist lammund. Siis oli aketud önnetu pruudi mälestuseks viskama oksi seie. Oksad ja kuivad pulgad, mis metsaservas ja teeääres olid, said üles töstetud ja senna visatud. Minagi söitsin korra veel pisisena isaga säält kautu ja sai oks visatud.

Jutustanud Eeva Munk, kirja pannud ja pildistanud Amanda Raadla
ERA, Foto 887

reede, 10. 03.
Puhja, Teilma k 1939: Kusagil Ulila luhas olevat maa sees mingisugune auk. Kui sinna auku midagi viskad, neelavad maa selle ära. Sääl olevat vanasti olnud püha allikas. Inimesed ei pidanud lugu allikast. Siis olevat Vanatühi nõidunud selle imelise võimuga. Inimesed, kes sinna midagi ohverdasid ja see ära kadus, rääkisid sellest teistele. Teised ei tulnud enam teda vaatama.

Jutustanud Gustav Pärli, kirja pannud Elli Pärli.

neljapäev, 9. 03.
Kambja 1989: Kui esimest kord kuldnokka näed, siis, kui näed üksi, siis oled üksi, kui kahekesi, siis saad paari, ja kui rohkem, siis veel kolmas viskab kiilu vahele.

kolmapäev, 8. 03.
Tartu 2001: Lilleostjad Tartu poe ees Riia mäel. Foto: Pille Niin
ERA, VF 4013

teisipäev, 7. 03.
Vändra 1935:
Mängijad istuvad kõik maas ümberringi ja põlved on püsti. Käed peavad nad põlvede all. Siis võetakse kinnas. Üks võtab kinda enda kätte ja annab selle põlvede alt teise kätte. Kogu aja antakse nii kinnas põlvede alt ringi. Üks mängijatest seisab keskel ja peab ütlema, kelle käes on kinnas. Kui õigeks saab, siis läheb see keskele, kelle käes kinnas oli, ja kes enne keskel oli, istub teiste juurde maha. Kui õigeks ei saa, siis peab küsija uuesti küsima.

Kirja pannud Helmi Meimer.
http://folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1593

esmaspäev, 6. 03.
Ridala 1928:
Perenaine viis igal hommikul pöönikule krätile süüa. Krätid elasid pöönikul vakkade sees, valged linad üle, kädisesid nagu luiged. Üks oli isane, teine emane.

Jutustanud Jaan Rand, kirja pannud Meinhard Meiusi.

pühapäev, 5. 03.
Kuusalu, Hara k 1935:
Hara küla naised demonstreerivad „Vana-rannat“. Demostreerijad: Elene Kronström, Marie Tamberg, Anna Matvei, Anna Vageström.
Hara külast leidsime tantsuoskajad naised Vageströmi, Tambergi ja Matvei, kes alguses olid kuidagi nõutud meie soovidele reageerimisel, kuid pärast julgustusid eriti Matvei õhutusel, kuna see naine oli asjaga tuttav juba endistest aegadest. Matvei osutus üldse agaramaks abiliseks meie töös, viibides järgmisel päeval ka Leesi külas.
Rudolf Põldmäe
Foto: Ullo Toomi
ERA, Foto 1457

laupäev, 4. 03.
Täna kl 14 Hiiumaa Muuseumis Kärdlas raamatu „Hiiumaa meremees jutustab“ esitlus!
Emmaste 1966:
Meremeeste ütlusi
* Jumal taevas, kapten laevas! – kapten on merel oleval laeval kõikvõimas
* Laeval vuntsid ees. – vaardilained laeva ees
* Meie vanal hakkab habe kasvama. – vesi väga vahutab laeva nina ees
* Võtke luuad, pühkige laeval vaht eest ära! – tuntud ütlus
* Laeval piibel lahti. – üks puri ühtepidi, teine puri teistpidi lahti
* Pääsuke. – tähendab sama mis eelmine
* Juba jänesed meres. – laineharjad on valged
* Valged jänesed jooksevad laineharju mööda. – tähendab sama mis eelmine
* Toomas roolis. – laev sõidab pidevindis ilma rooli pööramata, rooliratast hoiab puunott
* Enne lõpeb põrgus tuli kui laevas töö. – laeval ei lõpe töö kunagi otsa
* Millal on meremees vana? Siis kui sarvik põrgus vanaks jääb.
* Meremehe naine ja kalamehe koer on ühesugused. Mõlemad ootavad oma merelt
tagasi.

Kirja pannud Jegard Kõmmus.
Ilmunud raamatus: Jegard Kõmmus „Hiiumaa meremees jutustab. Uurimusi ja mälestusi Hiiumaa mereloost I“. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2016.
http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=86

reede, 3. 03.
Simuna, Pudivere k 1964:
Õnne valamine ja sie on tõsi ikke kohe.
Tiad, enne sinu sündimist me valasime õnne. Kõik, terve kari inimesi tulid meile raadiod kuulama. Ja varjust sai vaadatud. Ja sinu ema valas kaks kord ja mõlemil korral sai lapse vankri.
Ja sie aasta, kui vanaisa suri, vanaisa valas ja tuli pärg. Ja mina ei tahand, et vanaisa oleks surnd, ja valasin uueste – ja jälle tuli pärg.

Kirja pannud Arvo Krikmann (21.07.1939–27.02.2017), talle jutustanud tema tädi Ida Krikmann.

neljapäev, 2. 03.
Tartu 2015:
Voore kandis on mulle südamelähedasi kohanimesid palju. Esimene on jõgi – Kullavere. Vanaema on rääkinud, et varem oli selle nimi Verioja, mingi ammuse lahingu järgi, milles nii palju verd jõkke voolas, et jõevesi muutus punaseks. See nimi ei olevat aga võimudele meeldinud (nõukogude ajal?) ja jõgi nimetati ümber Kullavereks. Mulle on Kullavere nimi alati meeldinud, aga juttude järgi tundus see ometi umbes nagu oleks jõele n-ö leebe nimi antud, endise karmi ja sõjaka asemel. Verest sai kuld. Ühekorraga ilusam ja helgem nimi ja samas mingi asjade olemuse eiramine või peitmine.

Hanneleele Kaldmaa kaastööst kogumisvõistlusele „Minu maastikud“.

kolmapäev, 1. 03. 2017
Tori 1889: Kes tahab, et juuksed hästi paksud kasvavad, see lõigaku tuhkapäev tükid otsast ära ja mingu siis pimedast peast õue ja vaataku sinnapoole, kus kõige paksem mets on, ehk mingu katsugu pimedast peast märahobuse saba, siis peavad hästi paksud juuksed kasvama.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/tuhkapaev/item/44889

teisipäev, 28. 02.
Emmaste 1927: Vastlapäeval peab valges magama minema. Kes valges magama ei lähe, see on kogu aasta pikaline, ei jõua oma töödega.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/vastlapaev/item/447629

esmaspäev, 27. 02.
Reigi, Risti k 1939:
„Ristide mägi“ Pühalepa ja Kõrgessaare valdade piiril. Kaks pulmarongi läinud vastamisi. Surnute mälestuseks iga esimest korda mööduja paneb risti.
Enda Ennist
ERA, VF 1334

pühapäev, 26. 02.
Vigala, Nõlva k 1897: Pühapääval ei ole mitte sõrmeküisi lõigatud, seepärast et oma elu õnne ära ei lõikaks. Ka olnud inimesi, kes oma sõrmeküünesid tervel eluajalgi ei ole lõikanud kartuse pärast, et õnnetuks ei saaks. Mõned lõikanud küll vahest sõrmeküined lühemaks, aga need lõigatud küintetükid pandud särgi alla ihu põue, seepärast et neid ikka enesega ühes kanda ja õnnelik olla.

Kirja pannud Mihkel Väli.

laupäev, 25. 02.
Kambja 1926:
Üks rikas vanapoiss maal otsis omale ilusat ja rikast naist. Peretütart ta ühtegi meelepärast ei leidnud, need olnud kõik inetud ja vigased. Nägi ühte talutüdrukut, kes noor ja ilus, ja võttis selle ära. Elasid alguses hästi, siis hakkas mees jooma ja naisega halvasti ümber käima. Laskis temal koera viisi haukuda ja kassi viisi näuguda. Naisel olnud kaks venda, kaevanud nendele oma häda. Need ei uskunud naise juttu, lubasid ise vaatama tulla. Võtnud suured vemblad kätte ja peitnud end ära. Mees tuleb purjus koju, istub hobuse selga, läheb rehe alla ja hõikab: „Mai välja!“ Naine tuleb rehe alla. Mees ütles: „Mai käpuli!“ Naine lasi käpuli. Ise ratsutas reheall ringi. „Mai haugu!” käratas mees. Mai pidi kesk rehetare seisma ja haukuma. Siis hüüdis mees: „Mai jookse hobusel taga!“ Nüüd karasid vennad peidukohast välja ja andsid mehele niisuguse nahatäie, et ta mäletas. Sellest pääle oli mees Maie vastu alati hää.

Kirja pannud Elsa Kase.

reede, 24. 02.
Kullamaa 1934: Madisepääv on ka vanarahval üks kuntsipäev. Niisuke tähtis pää, et kui omal sealiha ei olnd, siis toodi teise käest, söödi siaseljaliha, siis ei pidand suvel ussi nägema. Ei pidand seda tigedat elajat silma ette tulema ega pidand hammustama.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/madisepaev/item/45003

neljapäev, 23. 02.
Valjala, Türgi k (Vana-Lõve k), Uieelu t:
Traditsiooniline pulma-naljapilt Saaremaalt 24. veebruarist 1933. Pulmad peeti vabariigi 15. aastapäeval. Piduliku sündmuse puhul on eeskoja ukse kohale pandud Eesti lipukesed (fotol üle värvitud).
Foto: Johann Julius Klekner
A traditional wedding photo from the 15th anniversary of the Estonian Republic. For the occasion national flags were put on the doorway.
ERA, VF 1144

kolmapäev, 22. 02.
Käina 1896/7: Peeter helistab, mats kolistab. Peetripäävast pantaks kuum kivi mere, külm kivi alligasse. Keik puuraad ja heinakõrred hakkavad lund sööma.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/talvine-peetripaev/item/44944

teisipäev, 21. 02.
Eesti folkloori kogumisloos tehti esimesed helisalvestused alles I maailmasõja eelsetel aastatel. Selle ala pioneeriks oli soomlane Armas Otto Väisänen, kes Oskar Kalda kutsel 1912. a. alates käis mitmel suvel Eestis, eriti Setomaal rahvaviise fonografeerimas. Fonograaf oli muusikalise folkloori kogujale esialgu küll haruldaseks ja kulukaks töövahendiks, kuid sai järkjärgult ikka tähtsamaks abiliseks, et rahvaloomingut jäädvustada muutumatul kujul. Üsna rohkesti fonografeeriti Eesti Rahvaluule Arhiivi eestvõttel 1930-ndail aastail. Lühiajalise, kuid tähtsa episoodina kogumisloos tuleb mainida rahvalaulude ja pillilugude ulatuslikku salvestamist reportaažplaatidele 1936.–1938. a. Riigi Ringhäälingu juures Tallinnas. Teadusliku ettevalmistuse eest hoolitsesid Eesti Rahvaluule Arhiiv ja Muusikamuuseum (Herbert Tampere ja August Pulst). 131 plaadil on 746 pala, kokku u. 12 tundi. Peale eestlaste on salvestatud 51 pala liivlastelt ja 59 Ingerimaa (põhiliselt isuri) laulu ja pillilugu.
„Eesti rahvamuusika antoloogia“ annab ülevaate eesti vanemast rahvamuusikatraditsioonist (1912-1966). Algne väljaanne, Herbert ja Erna Tampere ning Ottilie Kõiva koostatud „Eesti rahvalaule ja pillilugusid“, ilmus viie vinüülplaadi ja tekstivihikuna 1970. aastal. Selle põhjal valmis 2003. aastal täiendatud CD-väljaanne „Eesti rahvamuusika antoloogia“, mis on aluseks ka 2016. aastal ilmunud veebiväljaandele: http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/rahvamuusika
Fotol Liisu Tamp, Juuli Ott, Marie Paemurd, Mari Kilu, August Pulst, Herbert Tampere 1936. aastal Muusikamuuseumis
Fotograaf Peeter Parikas
ERA, Foto 826

esmaspäev, 20. 02.
Tarvastu 1892: Kui ämblik võrku katik kisub, tuleb vihma.

pühapäev, 19. 02.
Rapla 1921: Metsas elab, metsast tuuakse, vahel sees üks hing, vahel kaks, mõnikord kolm ka?

laupäev, 18. 02.
Vaikne ookean, aurulaev „Koidula“ 1936:
Ootasime põnevusega ekvaatorit ja Neptuni saabumist. See sattus kokku jõulutega. Kolmanda püha ööl ületasime ekvaatori. Mina igatahes läksin ekvaatori alt läbi, olin all masinas see aeg. Masinaruum aga asub sügaval vee all. Õhtul, päike oli juba veeremas silmapiiri taha, kui äkki oli kuulda ees paki peal ägedat kellahelistamist. Jooksime kõik endi kajutitest lagedale. Seal ta oli oma sekretäriga - kuldne kroon peas nagu päikese sära, lumivalge habe nagu vaht laine harjal, kandis mererohust kehakatet ja hoidis käes seadusekeppi. Põrutas kohe merekeeli, endal silmad sädelemas meresinast (ja viskist) : „What ship? Where can I find your master?“ - Juhatasime mere jumaluse sillale, kus kapten esitles end ja ütles, et oleme kaugelt põhjast tulnud eestlased. Siis hakkas Neptun rääkima ka eesti keelt. Ta mõistab ju kõik maailma keeled. Käsutati kõik ristimata merekoerad ahtertekki, kus kiiresti toodi välja iste kõrgele külalisele, veevoolik ja teised ristimiseks vajalised tarberiistad. Sekretär luges ette seaduse.

Kirja pannud laevamehaanik O. R.
ERA, Foto 1163

reede, 17. 02.
Häädemeeste 1964: „Südamevalu hobusega vedada“ – väga suur.

neljapäev, 16. 02.
Maarja-Magdaleena 1889: See tütarlaps, kes neljapäeval õhtu ehk ööse on sündinud, sel saab palju kosilaisi käima.

kolmapäev, 15. 02.
Audru 1964: Need, kes talvel siin, on rasva-ants ja tumbak – tihane ja leevike.

teisipäev, 14. 02.
Rõuge, Nursi k 1929:
„Mälestuseks!“
Sõber sulle soovin ma
Õnnelikuld ela sa
Kui sa reisid võeral maal
Oled siiski taeva raal
Ära unusta sa mind
Ma ei unusta ka sind

Otto Kikeristi salmikust
Fotol sõbrad August Tisler ja ERA asutaja Oskar Loorits (1917)
ERA, Foto 10071

esmaspäev, 13. 02.
Käina 1938: Kaigutsist va Miku Kaarli kohta räägitakse ikka naljalugusid. Ükskord Käina parun küsind Kaarli kääst: „Kus see tee siit lähäb?“ Kaarel vastand: „Äi ma mõtlegi selle peale, et ta siit ära lähäb. Nii kaua kui mu silmad näind, on ta siin paigal püsind.“

Jutustanud Jaan ja Leena Suuster, kirja pannud Enda Ennist.

pühapäev, 12. 02.
Tõstamaa, Pootsi k 1896:
Vanal ajal, kui veel väga sagedaste täieealesi inimesi ristiti, läks üks vana 84-aastane Kihnu isa 16-aastase tütarlapsega kirikusse ja tahtis ennast laulatada lasta. Kiriku-papp seda nähes ütles: „Ristimise-vaagen on teises kiriku otsas!“ – „Mis mull ristimise-vaagnaga tegemist on?“ kostis vana hallipääga kihnlane imestades
„Ma mõtlesin, et sa seda last ristida tõid!“ kostis kirikupapp.

Kirja pannud Jakob Weltmann.

laupäev, 11. 02.
Muhu, Nurme k 1938:
Patukivi. Suur raudkivi kirikus, kantsli ligidal. Muhus luteruse kirikus oli koa. Sest 60-70 a., kui ma nägin. Lapsega tüdruk sai kolm pühapääva kaagisambas peksa ja pidi palja perssega istuma seal patukivi peal. Kivi ma nägin, aga peksa minu põlvel pole enam tüdrukutele antud.

Jutustanud Andrei Metsaalt, kirja pannud ja pildistanud Richard Viidalepp
ERA, Foto 1085

reede, 10. 02.
Paide 2007:
Kes viimasena naerab, naerab paremini. (Kes viimasena naerab, sellel on pikad juhtmed).

(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007.)

neljapäev, 9. 02.
Torma 1926: Veebruarikuus on üks päev niisugune, et kui sel päeval tokiga lööd puu vastu, siis puu kuivab ära. Keegi teinud mitme puuga katset, olnud õige.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/veebruar/item/44433

kolmapäev, 8. 02.
Asundused, Venemaa, Simititsa < Kuusalu, Kolga rand 1903:
Pakane pureli poiga,
hüä külmä hüpülane!
Ärä sa minuda külmä,
külmä külmijä kivijä,
sauda suosta sammelaida,
hobu nunni oue päältä,
varsa nunni vainu päältä,
kagaraida kaevuteeltä.

Kirja pannud Jakob Mikiver.

teisipäev, 7. 02.
Kuusalu, Kiiu-Aabla k 1937:
Sõber Tampere ja endagi suureks südamesooviks oli kohata kuskil tüüpilist randlast oma silgukoormaga, millega liigub sisemaa poole. Otsisin seda ammugi, kuid ei leidnud. Korraga möödus minust aga Kiiu-Aablas noormees, kelle koorma suhtes tekkis jällegi imelik kahtlus. Küsisin ehtsa külameheliku uudishimuga: Kuhu noormees sõidab? Ja kuulsin kui ilmutust: Järva! Pidin talle kaela hakkama häämeele pärast: sa sõidad oma esivanemate teed kesteab mitmet sajandat korda ja lähed täpselt samuti nagu su isaisad oma silkudega ja rikkaliku rannarahva naljakoormaga, mis kajastub nii ilmekalt selle ümbruse rahvaloomingus. Ja küllap nende silgukoormatega on rännand vanad rahvalaulud ja muudki pärimused kaasa, küllap seda uurijad selgitavad. Mina olin aga õnnelik, et sain selle tüübi nagu sajandite sümboli oma fotoplaadile veel moodsas tänapäevas. Naerdagu mu paatost sel puhul, aga tulevik hindab kõrgelt minu pilti „luulevedajast“.
Rudolf Põldmäe
ERA, Foto 586

esmaspäev, 6. 02.
Audru 1979: Kui mõni midagi head rääkis, siis öeldi: „Ära räägi rõõmurõngaid!“

pühapäev, 5. 02.
Pöide 1901: Vares kõnnib sui tee peal, leiab hobuse sitad ja räägib: „Hoo sitt! Hoo sitt! Kui ropp!“ Talvel kõnnib sealsamas, paneb hobuse sita nahka ja kiidab: „Häkka kakk, hää kakk.“

laupäev, 4. 02.
Tartu 1973:
K: Miks on täiad valged?
V: Et neid iga laupäev saunas pestakse.

reede, 3. 02.
Kuusalu, Juminda k 1937:
Käisin ka neeme otsas muistset „surnuaeda“ vaatamas, kuid hääd ülevaatlikku pilti sellest ei saand, sest parajasti tuli merelt niisugune puhang udu, et ei näind enam mõnekümnele sammulegi. Rahvas räägib aga kindlasti, et see olevat vanaaegne surnuaed (ajalooline „kabeliaed“ asub küla keskpaiga lähedal rannas, sellest eri pildid). Kivihunnikud olevat aga hauad. Ja tõeliselt tundubki siin nagu inimkäe tegevust. Küllap selle kohta arheoloogidel on kord oma sõna öelda.
Rudolf Põldmäe
ERA, Foto 562

neljapäev, 2. 02.
Suure-Jaani 1895: Kui tüdruk nied püksid oma pia alla paneb, mis poisil küündlapäeb jalas on olnud, siis näeb ta oma peigmiest unes.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/kuunlapaev/item/44595

kolmapäev, 1. 02. 2017
Viljandi 1895: Küünlakuul olevat kassid laisad, siis ei saava neist mitte hiirepüüdjaid, ka ei kõlbada hiired siis mitte söömiseks. Kassid armastada sellepärast küünlakuul kamres ahju pääl konutada ehk põõnutada.
http://www.folklore.ee/erk/exhibits/show/veebruar/item/44416

teisipäev, 31. 01.
Kuusalu, Tapurla k 1937:
Tahtsin küsida andmeid ka kuulsa lauliku Mai Kratsovi kohta, kuid tema omaksed ei olnud kodus ning olid lauliku vanamoelise pesapaiga sulgenud mitme riivi ja tabaga. See maja on üldse üks vanemaid ja tüüpilisemaid terves rannas, kuid peab vist üsna varsti kaduma selja tagant tõusva uue eluhoone eest. Mõtlen, et säärane sobiks suurepäraselt kuhugi vabaõhumuuseumi, kuid meil asutatakse see vist alles siis, kui on säilind veel ainult pilvelõhkujad!
Rudolf Põldmäe erafoto562

esmaspäev, 30. 01.
Viljandi 1939:
Keegi metsakuru mees nurisenud oma naisega, et see temale lapsi ei too. Kord, kui meest kodus ei olnud, püüdnud naine metsast öökulli kinni, mähkinud lapse kombel mähkmetesse ja võtnud oma juure sängi.
Kui mees kodu tulnud, kaebanud naine: „Minul on nüüd laps, tule ja vaata, kumma nägu laps on!“
Mees läinud vaatanud ja ütelnud: „Isa silmad, ema nägu ja hääd nõuvitsutamise küüned!“

Kirja pannud Johan Kala.

pühapäev, 29. 01.
Vändra 1887: Lehvitab ja lähvitab, saab õrrele, siis häälitseb?

laupäev, 28. 01.
Urvaste 1936:
Urvaste ja Karula piirimaadel asuvad teatavasti üsna laialdased metsaalad; need ei ole siiski asustamata põlislaaned, vaid nende keskel leidub rohkesti saarte-taoliselt üksiktalusid, milledel on oma tervikulised põllud, heina- ja karjamaad. Maapind on vahelduvalt mägine ja soine, samuti rikas jõekeste ja idülliliste veskijärvede poolest. See kõik loob nagu erilised eeldused karjaste ja õitsiliste romantika arenemisele. Veendusime [Tamperega] ise selles täiel määral. Hulkusime udusel sügishommikul laialt ringi üksikuis metsataludes ja saime ise osa sellest karjasteromantikast. Istusime keskhommiku piiril oja kaldal, kui meid külastas noor varss oma üksiklase uudishimuga. - Ja niisuguseid mõtteid omavahel sõeludes kuulsime kogu ümbruskonna metsadest sääraseid rõõmsaid karjastehuikeid, mida polnud varem veel kuulnud.

Rudolf Põldmäe
ERA, Foto 530

reede, 27. 01.
Kolga-Jaani 1937: Lapsed tullid laugastest ja lompidest. Kurge vanasti põlnd, nigu ta nüid on.

neljapäev, 26. 01.
Tarvastu, Metsla k 1999:
Lilli Rei jutustab, kuidas saunast tulnud paljas noorperenaine kätega keha varjates teekäijale jalaga teed juhatas: "Õkva kuiva kõiva mant."
Mall Hiiemäe
ERA, Foto 526

Täna kell 14.00 tähistatakse folklorist Mall Hiiemäe 80. sünnipäeva piduliku ettekandepäevaga Eesti Kirjandusmuuseumi saalis. Oled oodatud!

kolmapäev, 25. 01.
Jämaja 1906: Niisama ka paavlipäeval on söögiks hapud kaapsad seapeaga.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/44400/

teisipäev, 24. 01.
Eesti Rahvaluule Ahiivis on tallel 1,5 miljonit käsikirjalehekülge!
Möödunud aastal arhiveeriti ERAs 1500000. lehekülg pärimust. Fotol üks näide 2016. aastal arhiivi jõudnud ja digiteeritud käsikirjadest – joonis Ellen Randoja (snd. 1929) lapsepõlveaegsest maastikust (EFA I 188 (49)).

Palamuse 2015:
Kolmandal karjasuvel, 8-aastaselt, leidsin metsast paiga, mis kujunes mulle tähtsaks. Mets oli muidugi EW. Imukvere metskond, riigi mets. Koht on minu kodust umbes 1 km kaugusel, ka praegu armas, ainult lõhutud, rikutud, olematu.
Paik oli üsna põldude lähedal. Mõisa kuivendatud põldudelt olid kuivenduskraavid mulla alt (ilmselt dreenid) juhitud väikesesse äravoolukraavi, mis läks metsa, umb. 20–30 m pikkuselt, sealt suubus ise edasi, meenutades ojakest. Kahe kraavi nurgas oli suur kivihunnik, mis olevat mõisa põldudelt sinna kokku veetud. Ida pool väikest kuivenduskraavi oli väheldase toa suurune lomp, mis ei kuivanud suvel kunagi ära, mille ümber olid pajupõõsad ja kust lehmad alati koju minnes jõid. Lomp oli metsa poolt kuivenduskraaviga ühenduses väikese nirega.
Karjatasin ühel päeval seal ja leidsin väga suurte kuuskede alt 2 kivi, mitte väga suured, ilusad ovaalsed, kõrvuti asetatud. Nad ei olnud maa sees, vaid maa pinnal. Kuuskedealune oli täiesti ilma rohuta, kuiv, oksad inimese kõrguselt kadunud, puud jämedad. Muidugi ma polnud seal esimest korda, olin neid kive ja puid palju kordi näinud, neist mööda läinud.
Ma istusin nende kivide peale ja panin tähele, et mustal kivil oli keskel suur samblatutt, tõmbasin selle ära. Sambla all oli auk, mehe kamalu suurune umbes. Ilus, korrapäraselt tehtud, pealt veidi kitsam, samasuguse kujuga kui kivigi, süvend ka samas suunas. See ei saanud olla looduslik süvend. Olin selles vanuses juba palju lugenud ja pilte ka näinud. Ohvrikivi! Karjast koju minnes rääkisin ka isale ja kutsusin teda vaatama. Ta arvas, et võib-olla ongi, aga vaatama tulek jäi ära, ah, muidugi tühistel põhjustel.
Aga enda jaoks tegin sinna hiie. Kui karjaga sinna kanti läksin, võtsin taskust ka leiba ja asetasin kivi lohku, istusin kivile ja soovisin endale midagi või et isa terveks saaks, ta oli vahetevahel haige. ---

Kirja pannud Ellen Randoja.
Uueveski

esmaspäev, 23. 01.
Viljandi 2007: Ülikooli ütelus – hilja üles, hilja voodi, nõnda ainepunktid toodi.

pühapäev, 22. 01.
Jõelähtme 1936:
Rannakülades leidub rohkem lapsi kui sisemaal.
Rudolf Põldmäe

laupäev, 21. 01.
Viljandi 1988: Kui teine ütleb valu puhul „Ai!“ – „Ai on esimene armastus!“. „Oi!“ – „Oi on esimene kallistus!“

reede, 20. 01.
Jüri, Metsanurga k 1939:
Tont Madiksel
Ühel talvel läinud Vaida Madikse peremees linna. Tee olnud lahti ja kerge. Kui ta linnast tagasi tuli, sõitnud ta Jüri kiriku juurest mööda. Korraga hobune jäänud seisma ja keegi tulnud ree peale, aga kedagi pole ta näinud.
Hobune pole kuidagi jäksanud enam rege vedada. Iga sammu järel ta jälle seisnud. Kui peremees kodu jõudnud, veerenud hobuse külgedelt vahutükid all. Peremees võtnud hobuse rakkest lahti ja läinud tuppa ja istunud aseme ääre peale. Korraga toa uks lahti, peremees läinud ja pannud ukse kinni. Teine kord jälle uks lahti, peremees pannud ta kinni. Kolmas kord jälle uks lahti. Siis peremees ütlenud: „Mis sa mängid, tule parem sisse.“ Nii ta andnud luba tondile sissetulemiseks. Siis tulnudki sisse, olnud raske, nii et sammud aina matsunud. Siis läinud mööda redelid ahju peale, nii et redelipulgad aina raksunud. Aga midagi pole näinud. Esimesel õhtul ja päeval pole tont midagi teinud. Aga teisel õhtul oli juba tont hakanud kerisekive maha loopima. Iga kivi, mis maha oli kukkunud, pole enam edasi veerenud. Siis kogunenud sinna inimesi tonti vaatama. Ühel õhtul olnud tont jälle toa peal, nii et toalagi raksund.
Ka lugijad ja kirikuõpetaja käinud seal ja õnnistanud ja tahtnud tonti välja ajada. Aga midagi pole aidanud.
Ükskord üks lugija lugenud: „Enam ei pea sina siia oma kätt pistma.“
Kui ta seda oli ütelnud, löödi järsku aken kõige raamidega väljapoole puruks. Ja kirves löödud ühest nurgast läbi rahvamurru teise nurka silmini seina sisse. Aga ühelegi inimesele pole viga teinud. Aga midagi pole nähtud. Kord tulnud jälle kolm tugevat meest sinna tallu ja üks ütlenud: „Noh, meie kolm tugevat meest, küll me tondist võitu saame.“ Kui ta seda oli ütelnud, tõusnud mehel juuksed püsti ja minestanud.
Nii teinud tont ühte ja teist vigurit. Pole kuidagi tondist lahti saanud. Põle aidanud lugijad ei kirikuõpetajad. Aga kord tulnud keegi tatarlane sinna ja ütelnud: „Mu veli käib teil.“
Pomisenud veel midagi ja tont kadunudki ära.

Jutustanud Jaan Väljataga, kirja pannud Hugo Varet.

neljapäev, 19. 01.
Mustjala, Vanakubja k 1936:
Ilusal soojal pühapäeval pani siis vana perenaine laia „kellseeliku“ selga ja demonstreeris mehega koos „Mustjala madalat“, „Mustjala kõrget“ jm. Tantsude selgitamisel oli meile igati abiks pr Paldre, kes oli õpetajana isegi sageli tegelend rahvatantsudega. Kuid tema täiesti heatahtlikus ja kasulikus töös ilmnes väga selgelt diletandi tavaline viga: ta püüdis igast tantsusammust välja otsida mingit ideaalkuju, meie aja nõuetele vastavat keerukamat, peenemat laadi. Isa seletustest ta püüdis ikka fikseerida kõige detailsemaid elemente, kuid sattus selletõttu sagedasti isaga vastuolusse, kuna viimane seletas, et endiselt ajal polevat olnud mingisuguseid kindlaid reegleid üksikasjade kohta, vaid tantsitud nii ja teisiti, vastavalt tantsija tujule, temperamendile jne, muidugi teatavate üldiste põhireeglite piirides.
Üldse tundub, et rahvatantsude propageerimine-õpetamine ja kogumine ühel ajal tikuvad sünnitama ebasoovitavaid kokkulangemisi: nooremad inimesed kipuvad kohalikku repertuaari segama väljastõpituga, keskkohtadest propageeritud rahvatantsudega. Ka vanade inimeste teadmisi on segand moodsad harrastused ümberringi. Mõtleme hirmuga oma järglastele, kes peavad rahvatantse koguma pärast meid, pärast seda, kui oleme ehk välja andnud rahvatantsude eriteose, millele loodetakse head levikut või aidatakse selleks koguni sundkorras kaasa. Peame siis küll korjamistööd väga kiiresti, võimalikult lähema paari aasta jooksul üsna lõplikult teostama, muidu hakkame peatselt seda korjama, mida ise oleme külvand.
Rudolf Põldmäe

kolmapäev, 18. 01.
Kihelkonna, Karala k 1928: Laus’tud sõna lagub.

teisipäev, 17. 01.
Kolga-Jaani 1889: Tõnisapääväl süiässe esimene siapiä puol ja mehed lähväd kõrtsi murravad talve sellä katti.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/44279/

esmaspäev, 16. 01.
Tartu 1992: „Nädal algab imehästi,“ ütles mees, kes pidi esmaspäeval poodama.

pühapäev, 15. 01.
Tarvastu 1901: Kui laps sünnib, siis peab koerale võid-leiba andma, siis on koerad selle inimesega alati sõbrad ja ei vihka teda suureks saades.

laupäev, 14. 01.
Viru-Jaagupi 1962: Taliharjapäeval murti talve selgroog ja kui külm seinapalkides plaksatas, siis kuuldi isegi talve selgroo murdumist.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/44261/

reede, 13. 01.
Valga l 2007:
Tean, et unenäod lähevad täide, kui sa näed neid reede öösel vastu laupäeva. Eriti kui reedel 13. on. Mul vist üks läks kunagi täide.

(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007.)

neljapäev, 12. 01.
Setomaa, Tsergondõ 1936:
Kui keegi minu pilte vaadates võiks hakata mõtlema, et meie tantsupidusid üldse mehed boikoteerisid, siis sellega, vader, eksid väga. Mehi oli meil alati külluses pealt vaatamas, kuid mitte kaasa tantsimas. See käiks nagu hea tooni vastu, kui mees ise tantsule sekka lööks. Muidugi purjus pea ei hoia teda tagasi näitamast kasatðokiga oma paremaid võimeid, kuid distsiplineeritud grupitantsudesse meest tavaliselt ei võeta. See on ikka naiste erialaks olnud, mehed vaatavad pealt, vaimustuvad, elavad kaasa teiste ilole ja võib-olla endamisi valivad ka paremad tantsijad välja südame jaoks. On ju tants alati olnud naistele hüppelauaks meeste südameisse ja miks ei peaks setugi sealt oma „kargusega“ edasi kargama! Näib koguni, et Setus on naised selle ala täielikult monopoliseerind endademonstreerimise elulistes huvides. Nii et – meie tantsutrupid olid ikka päris ehtsa koosseisuga. Küllap naiste puudusel oleks mõnigi mees võind neid asendada, kuid see ei tulnud üldse kõne allagi. Siin võttis juba mõni naine algatuse täiesti endale ja tõi lähema naabrinaise kas või surivoodilt välja.
Rudolf Põldmäe

kolmapäev, 11. 01.
Narva 1935:
Sõnade äraarvamine
Üks mängijaist läheb ukse taha. Teised aga peavad arvama ühe sõna, millel on kaks tähendust; näiteks „leht“ võib ju olla puuleht, raamatuleht ja ajaleht. Nüüd igaüks võtab endale sõna „leht“, muidugi kõik erinevas tähenduses.
Nüüd kutsutakse mängija sisse, mispeale teised hakkavad rääkima oma määratud tähendusest. Nüüd peab arvaja arvama, millest on juttu, mis sõna see on. Kui ta ei saa seda sõna kätte, peab andma panti.
Mitmemõttelisi sõnu on palju.

Mängukirjelduse kirja pannud Elli Sula.
http://folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1367

teisipäev, 10. 01.
Anna, Purdi k 1958: Kui keegi teretamata tuppa tuli, öeldi: „Kas tere jäi tagant tulema?“

esmaspäev, 9. 01.
Täna tähistab 80. sünnipäeva folklorist Mall Hiiemäe!
Mall töötab Eesti Rahvaluule Arhiivis juba 1964. aastast (toona Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakond) ning on eelkõige tuntud rahvakalendri uurijana. 1998. aastal kaitses ta oma doktoritööd „Die Estnische Volkskalender“. Teadustööd teeb ta siiani suure innuga, olles eeskujuks oma noorematele kolleegidele.
Tähtpäeva puhul on Kirjandusmuuseumis avatud fotonäitus, kus leidub nii Mallest tehtud fotosid kui ka tema enda objektiiviga tabatud meeleolukaid välitööhetki. Tulge vaatama!
Fotol Mall Proodel A. H. Tammsaare muuseumis külastajate raamatut lehitsemas
Autor: Richard Hansen (1965)

pühapäev, 8. 01.
Kuusalu, Pedaspää k 1911:
Oh seda tied tigedat,
mis käisin mina mihike!
Külm käis minu küüra piale,
lumesadu luude piale,
kesa künd käis kella piale,
muud mured munade piale,
reisid pikad reite piale.
Sain tiele – akkas sadama,
akkas luoka lunda lüöma;
ohjad mul udu sadasid,
luok aga lunda tuisateli.
Õbetud oli õbeluoka,
kullatud olid luogaküüned.
Laulnud Juula Valk, kirja pannud Karl Viljak ja Gustav Vilberg (Vilbaste).
http://kivike.kirmus.ee/meta/ERA-12275-65387-62722

laupäev, 7. 01.
Väike-Maarja 1972: „Aluskott saadab tervisi,“ öeldakse siis, kui keegi haigutab.

reede, 6. 01.
Narva 1896: Kui kolmekuninga ajal kanged külmad on, siis on heinaajal kanged palavad, mida kõik ka seks ajaks ihkavad.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/44174/

neljapäev, 5. 01.
Setomaa, Värska 1936:
Värskas sai meie ettevõtte organiseerijaks kohalik Melanja Tuula, kelle koju hakkasime koondama tantsuoskajaid. Eeltööd venisid ja aeg kippus vägisi õhtu poole, mistõttu me ei saand ka enam häid fotosid. Siiski mõned väärivad paigutamist päevikusse ja kommenteerimist.
Tantsiti muidugi esimeses järjekorras „kargust“, mis on tantsitav väga erisuguse suurusega rühmadele. Tantsiti ka „moodsamaid“ tantse, kuid need on setu repertuaaris seevõrra moondund ja varieerund, et neidki peab pidama rahvatantsudeks. Üldse on ju rahvatantsu mõiste kõikuv, kuna suur osa sellesse kategooriasse kuuluvast materjalist polegi muud kui hilisarenguline, ammu moest läind seltskonnatants, „varisenud kultuurivara“, nii et näit. sakslane Bloch arvab rahvatantsu tervelt põlvnevat vanemast seltskonnatantsu kihist.
Meie rahvatants on tõepoolest suurel määral seesugune, kuid tänapäevase rahvatantsu astme ja muistse valjult reeglistatud seltskonnatantsu vahel on ikkagi seevõrra palju arengufaase, et võime rahvatantsu vabalt lugeda üheks rahvaloomingu saaduseks.
Ja kui rahva loominguvõime on veel selliselt elav nagu meie Setumaal, siis korjame sealt meeleldi isegi „krakujaake“, „karoobotðkaid“ ja võib olla varsti isegi fokstrotte ja tangosid, sest setu painutaks needki peatselt oma maitse ja traditsiooni mõõdupuile, mis murraksid võib-olla isegi põhielementide vastupidava selgroo.
Rudolf Põldmäe

kolmapäev, 4. 01.
Simuna, Avanduse k 1939: Simunast kaks kilomeetrit lõuna poole asub Katku küla. Selles külas olla katk kõik inimesed maha tapnud. Katk käinud ringi halli kitse näol. Viimase mehe surmanud katk küla põllul. Sinna kohta on suur kivisammas püstitatud tähistamiseks, et katk sinna kinni jäi. Sambale olevat midagi pääle kirjutatud, kirjadest aga õieti aru ei saa. Nooremad inimesed arvavad, et see on mingi maamõõtmise märk või mingi muu tähis.

Jutustanud Jaan Aru, kirja pannud Hilja Eraste.

teisipäev, 3. 01.
Torma 1937: Eilä ostsin ja õksendasin, täna õstaks ka, aga põle raha.

esmaspäev, 2. 01.
Setomaa, Soelaane k 1936:
Seto lapsed.
Foto: Richard Viidalepp
Eesti Rahvaluule Arhiiv soovib head alanud laste- ja noortekultuuri aastat!
Peagi ilmub Reeli Reinausi koostatud kinkeraamat „Igal lapsel oma õnn. Sünniuskumused“, milles on esitatud valik lapse sünniga seotud uskumusi ja tulevikku mõjutavaid maagilisi võtteid Eesti Rahvaluule Arhiivist.
http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=85

pühapäev, 1. 01. 2017
Jaani 1956: Uieaasta sokud käivad perest peresse, saavad pähkleid, erneid, ube, ölut. Suur kari poissa on sokkudeks. Soovivad head uut aastat ja palju önne, kui sisse lastakse. Kui sisse ei lasta, juhtub peres önnetus. Sokupead on köigil peas, need on puust tehtud, kasuk seljas. Käidi hulgakesi. (Siis kui jutustaja laps olnud, käinud vanad mehed sokku tegemas.) Sokud käivad ka nüüd.

Kirja pannud Olli Jõgever.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/52283/

laupäev, 31. 12.
Tõstamaa 1889:
Vana-aasta õhta. Kes sel öösel rõõmustab – tantsib ehk laulab, sel on ka eestulev aasta rõõmulik. Ma isi nägin siin üht noort meest, kes selle öö läbi rõõmustas ja trallis, sellepärast et siis eestulev aasta hästi rõõmulik saab olema.

Kirja pannud Hendrik Anniko.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/52229/

reede, 30. 12.
Elulugude kogumisvõistlus kestab veel kolm päeva!!!
Tallinn 2016:
Lemmikhääled.
Esimese poole oma elust mäletangi peamiselt hääli:
pliidiukse kriuksu, briketi mütsatusi keldripõrandal, diivanvoodi avanemise kolksu, ent ka Salme Reegi häält lugemas lastele unejuttu või Jüri Krjukovi omapärast häält aastavahetuse teleshows.
Ja muidugi fraas: „Tõlkinud Valeria Villandi, helirezhissöör Eugen Rosental, helioperaator Herman Vahtel, toimetaja Luule Zavoronok. Teksti luges Hans Kaldoja.“ Klassika! Olen kindel, et paljude elu sountrackis kummitab see lause – nii nagu „Ründama, ründama, ründ-ründ-ründ!” Punamütsikese plaadilt või Tõnu Aava hääl kuulutamas „Kibuvitsapõõsas on mu kindlus, mu kodu, kulla vennas!“ onu Remuse juttudest.
Minu põlvkonna sisse kodeeritud mälupäästikud.
Lisaks fännan veel kummikute lurtsu rabas, õmblusmasina vurinat ja arvutiklahvide klõbinat.

Katkend Tuuli Reinsoo saadetud kaastööst.

neljapäev, 29. 12.
Setomaa, Mikitamäe k 1936:
Mikitamäe rahvas tantsis meile ka oma põlist „Setu kargust“, milles eriti Ivan Lind oli osav improviseerima igasuguseid lisandusi käigusammudele. Ta tantsis ka väga meisterlikult kasatðokki, millest Viidalepp sai teha paremaid pilte. Vaene Tampere aga lõi lootusetult käega tantsu üleskirjutamisel, sest see on niivõrd keerukate üksikelementidega, et ei jõua ühtki sammu veel fikseerida, kui tuleb teine veel keerukam kuklasse.
Nagu öeldud, tantsiti siin rohkem seltskonnatantse, kuna tuju oli kerkind kuidagi moodsa guljänje laadis. Rahvaski oli kuidagi moodsamas laadis, ei tea kas sellegi tõttu, et kanti enamuses tänapäevaseid pidurõivaid. Seetõttu ei ole suuremat väärtust ka sealtehtud piltidelgi.
Rudolf Põldmäe

kolmapäev, 28. 12.
Karja 1939: Süütalastepäe on jõulu järgmine päe. Mo lapsepõlves oli ta ikka pühabase päeva moodi, tööd ei tehtud.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/52209/

teisipäev, 27. 12.
Põltsamaa 1981: Esimesel pühal ei tohtinud külasse minna, siis visati pastlad kaela. Teine püha, siis sai külasse minna ja tontaril käia. Viimane püha, siis oli magamise päev. Siis olid nii väsind, kui said tontarilt tulla, et vedasid jalgu järel. Mis sa mõtled, öö otsa üleval! [Nii olevat kõikidel kolmepäevastel pühadel.]
http://www.folklore.ee/erk/items/show/51237/

esmaspäev, 26. 12.
Lääne-Nigula 1930: Teine püha oli määratud külaskäimiseks. Vara hommikul mindi külla, kus elasid noored tüdrukud ja nuruti nendel sukapaelu ja pähkleid. [Selle loo] jutustaja Mari Tuibergi mees olevat korraga kaks naela sukapaelu saanud.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/51234/

pühapäev, 25. 12.
Rõuge 1932: Kes jõulupühade esimesel pühal näeb toas põrandalt viljatera, siis on tuleval aastal hää viljasaak. Kui leitakse kaeratera, siis on tuleval aastal hää kaerasaak jne.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/51538/

laupäev, 24. 12.
Kodavere 1933: Kodukäijat on mängitud vanasti jõululauba õhtul, kui õled toas olid. Üks oli kodukäija, sel oli valge lina ümber ja õlgedest kannused olid jalge küljes. Tuli uksest sisse, püüdis mõnda kinni võtta ja ära viia. Teised jälle keerutasid õlgedest kansikud ja lõid sellega kodukäijat, samuti takistasid teda, kui tahtis mõnda ära viia. Kui kodukäija mõne sülle sai haarata, viis selle teise tuppa. Selle oli siis kodukäija ära viind. Kodukäija oli harilikult meesterahvas. Püüdis käsi laiali hoides, kuna tal lina oli üle pää, ei näind ta ise ka, kes ta kätte just jäi. (Jutustaja on seda mängu näind Alatskivi moonamajades.)
http://www.folklore.ee/erk/items/show/51312/

reede, 23. 12.
Muhu, Lõetsa k 1937:
Hiljem läksin otsima üht uueaegset rahvalaulikut. Leidsin ta kodus perenaiseametis – kartuleid keetmas. Naine oli läind külasse sõnnikuveo-talgule.
See mees on Vassili Tustit, 63 a. v., elab Lõetsa k. „Sepa“ popsikohal. Tuli vastu nagu tuttav habemik.
Püüdsin alustada juttu ühest ja teisest. Kas vana kohalik elanik? Siinsamas sündind? Miks koha nimi Sepa? Elas siin varemalt keegi sepp? – Ei, see pole sellepärast. Sellest peab siis rääkima pika jutu. Andis mulle tooli istumiseks ja istus isegi. – Olime soojas ja umbses rehetoas, kuhu oli koondatud palju puuanumaid ja kartulikorve. – Pakkusin paberosse. Saime jutule.
Oma luuletamistegevuse kohta vanamees seletas: „Ega laulu-töö pole kerge töö. Seda peab kümme korda üle kirjutama, alles siis saab laulu. Muidu läheb nii pitkaks, et tee piibel valmis. /.../ Kui vanaeit kodu, ega siis tohigid, et sa istud maha ja akkad laulu kirjutama.“ Nii oli vist paremgi, et vanaeit oli ära.
Richard Viidalepp

neljapäev, 22. 12.
Ilmunud on Hiiumaa meremehe, kirjaniku ja koduloolase Jegard Kõmmuse (1914–1988) kirjapanekute põhjal koostatud raamat „Hiiumaa meremees jutustab“!
Emmaste 1954:
Olen mitu korda teistelt kuulnud, samuti ise palju lugenud igasugustest laevahukkudest ja põhjavajumistest, kuid kõige selgema pildi saab sellest ainult oma silmaga nähes. Paljud laevahukud on toimunud avamerel ja nende kirjeldajad on pidanud veekeerisest pääsemiseks vajuvalt laevalt viimasel silmapilgul kiirustades eemalduma. Ohutusse kaugusesse jõudes võib laev aga olla juba vajunud ja hukkumist kaugelt pealt vaadates jäävad selle üksikasjad nägemata.
Sellel osal meie meeskonnast, kelle seas oli mul õnnestunud vajuvalt laevalt viimsel hetkel kuivade pükstega lahkuda, oli võimalik jälgida katastroofi üksikasju algusest lõpuni. Laeva agoonia toimus meie jalge ees, parras oli meist meetrit poolteist eemal. Purjeka vajumist nii ligidalt pealt vaadata ei ole mitte igapäevane, vaid harukordne ja traagiline vaatepilt, mis jääb meelde kogu eluks.
Meie Lootus oli vajudes nagu raskesti haige inimene või joobnu, kellel õiget tasakaalu ei ole. Nii hakkas ta vajudes, kui vesi ahtriluugist, mille luugikraed olid 60 sentimeetrit kõrged, sisse voolas, vaaruma ja värisema. Nagu surija enne surma hinge vaagub, nõnda tegi ka Lootus oma viimase hingetõmbe ja seda järgmiselt.
Laeva esimene luuk oli kinni, kaks presenti peal, need kiiludega kõvasti kinni kiilutud. Oli see õhk ainult luugikrae sees, mida võis olla 7–8 kuupmeetrit, või oli seda ka mujalt tulemas, aga vajumise momendil oli surve sees nii tugev, et nagu plahvatades viskas õhusurve esimese luugi lahti, käristades puruks tugevad kahekordsed presendid. Suur päästepaat oli esimese luugi peal kummuli, see viskus ühes luugiga mitu meetrit üles õhku, kust tagasi kukkudes veega täitus. Veepritsmeid ja vahtu aga paiskus kuni poolde masti. Nõnda lahkus laevast viimne õhk ja ta jäi vaikselt põhja lamama kui surnu kunagi.
Pärast laeva põhjavajumist olime kui lapsed ilma koduta. Vaatasime üksteise otsa, nagu küsides, mis see nüüd oli. Kõik sündis liiga kiiresti. Olime kõigest oma elamisest lahti, peale vanade tööriiete, mis kellelgi parajasti seljas juhtus olema. Kõigest hoolimata mõistsime, et see oli õnnelik õnnetus. Õnnelik selle poolest, et meeskond selle juures ise peaaegu kuivalt pääses, ehkki üle noatera oleks kapten veekeerisega alla laevaruumi läinud.

Legendaarse rahvaluulekoguja ja murdekeelse kirjamehe Jegard Kõmmuse elutöö auks ja tänavuse merekultuuriaasta tähistamiseks valmis tema mahukas kultuuri- ja elulooline kogumik “Hiiumaa meremees jutustab. Uurimusi ja mälestusi Hiiumaa mereloost I”. EKM Teaduskirjastuse värske väljaanne on valminud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Rahva Muuseumi koostöös.Teiste tõsilooliste lugude ja seikluslike mälestuste seas on tõetruu kirjeldus 1933. aasta jõulude eel Rootsi sadamas Gävles aset leidnud laevahuku üleelamisest. Eile, 21. detsembril, oli Jegard Kõmmuse 102 sünniaastapäev.
http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=86

kolmapäev, 21. 12.
Saarde, Jäärja k 1894: Kes tera ei kogu, vakka ei saa.

Koos tänasega on rahvaluulearhiiv ilmaruumi puistanud 2500 ERAtera – igapäevast teadmis- või kogemuskildu meie suurest varamust, kirja pandud üle Eesti ning erinevatest aegadest. Täname kõiki teid, kes te neid meeldivaks olete pidanud, edasi jaganud, uuesti tarvitanud või meie tegemistele muidu kaasa elanud!

teisipäev, 20. 12.
Risti 1896: Tähtpäeva, nagu mardi-, tooma-, madise-, jõulu-, uue aasta jne. laupäeva õhtutel pantakse aknad luukidega kinni õige tublist; see sündida sellepärast, et vanapagan tulekuma peale tuppa ei võiks tulla, sest neil õhtudel on neid iseäranis palju hulkumas.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/51042/

esmaspäev, 19. 12.
Jõhvi, Toila al 1992:
K: Juku, miks on talvel päevad lühemad ja suvel pikemad?
V: Aga sellepärast, et talvel päevad tõmbuvad külmaga kokku, aga suvel soojaga paisuvad.

pühapäev, 18. 12.
Muhu, Lalli k 1937:
Leidsin sealt väga hea jutumehe – Mihail Kõvamees, 80 a. v. On vana madrus, kõik ilmamered läbi sõitnud, mitmelt hukkuvalt laevalt ära pääsnud. Pajatas kõigepealt muidugi mitmesuguseid meremehejuhtumusi, kuid teadis ka rohkesti mänge ja tantse, sest oli ise olnud noores eas suur nalja- ja vigurimees. Nüüdki lõõpis siin lähedal töötavate heinalistega. Jutlemine toimus rannal, aia ääres, mis lahutas heinamaad karjamaast. Vana oli seal küljeli, kui ta kätte leidsin. Minulgi tuli seal küljetada ja teha pliiatsikirja. Miskipärast aga eidele /vanamehe naisele/ ei meeldinud see pikaleveniv jutustamine; ta käis seal mitu korda noomimas ja kurjustamas ning oli vanamehe lõunaajal jätnud ilma võileivata.
Richard Viidalepp

laupäev, 17. 12.
Muhu, Liiva k < Suuremõisa k 1974:
Nüid algavad nuodiluod, nuodiluod, nuodiluod,
nüid algavad :,: nuodiluod :,: jaa.
:,: Eit tule kojo, eit tule kojo,
taat tahab sind kaissu võtta :,:
:,: kenaste ja kergeste, neli-viis korda järgesti. :,:
Nüid algavad / nuodiluod / 3x
nüid algavad :,: nuodiluod :,: jaa.
:,: (Ja) krants aukuse õues ja
külapoiss tuli meile :,:
:,: ja mis tal oli asja
ja kas ta tuli kosja. :,:
:,: Ta tegi siis mõne nalja
ja läks uksest välja. :,:
:,: Tuli tuppa, müts silmis,
läks nurka, abe itsis. :,:
:,: Nüid algavad / nuodiluod / 3x
nüid algavad :,: nuodiluod :,: jaa.
:,: Aga meie Marist saab naine
ja niikui üks teine. :,:
Aga tuli külast ämmamuor,
tuob tite, saab lapse,
pane talle nimi Ann
ja mis tal sest viga on.
Nüid algavad / nuodiluod / 3x
nüid algavad :,: nuodiluod :,: jaa.
:,: (Aga) mina läksin kosja
ja üle värava välja. :,:
Ja sealt kop-kop-kopli ja
sealt ninapidi niiti
ja siis karates kambri
ja pruudi juure sängi.
Nüid algavad / nuodiluod / 3x
nüid algavad :,: nuodiluod :,: jaa.
Liiva Liisu kubu, vana kupja sugu
kas see põle mitte kena tansilugu?
Tansi niikui ihu annab,
ihu annab ja keha kannab,
põlved luoku ja seljad kuoku ja
iest iemale, tagant kuomale,
keskkohast lähme kaunis laugele!
Parts põrandale maha ja ai-ai-ai taha.
Nüid algavad / nuodiluod / 3x
nüid algavad :,: nuodiluod :,: jaa.
:,: Rierõuku ja ruusiauku
ja jalakand läind pierauku :,:
:,: kesakukupud ja kuldnupud,
ja nisanipid ja ribikarvad. :,:
Nüid algavad / nuodiluod / 3x
nüid algavad :,: nuodiluod :,: jaa.
:,: Isa ahu peal ja asi kõhu peal ja
ja ema kerisel ja kivi kaelas. :,:
Tütar naba pidi :,: ubaaedas :,: jaa.
Nüid algavad / nuodiluod / 3x
üid algavad :,: nuodiluod :,: jaa.
Ei nüid ei aita enam! Aitab nüid küll!

Laulu juhib Villem Saarik (Mõisa Villem). Salvestanud Ingrid Rüütel, Olli (Ottilie) Kõiva, Kristi Salve ja Olav Kiis.

reede, 16. 12.
Palamuse 1888: Au (ilu) maksab raha.

neljapäev, 15. 12.
Märjamaa 1992: „Kes otsib, see leiab!“ ütles pime ja asus heinakuhjast nõela otsima.

kolmapäev, 14. 12.
Muhu, Soonda k 1937:
Kella ½4 paiku suundusime Soonda külla Paali tallu, kaasas viinaliiter. Eit oli kodus küll, kuid polnud siiski ettevalmistusi teinud midagi, kuigi sest ennem oli räägitud ja ta ise oli soovitanud viina muretseda. Läks siis kutsuma ühte ja teist. Ehtinute kogunemine võttis väga palju aega. Viimaks sai siiski mingisuguse naistegrupi kokku.
Demonstreeriti mõningaid tantse ja mänge. Katsusin teha fotosid, kuigi päike oli vajunud juba kaunis madalasse. Mõningaid võtteid ja samme lasksin hiljem toas uuesti demonstreerida.
Kuid nende repertuaar osutus päris väikeseks: „Kassi mäng“, „Targa rehealune“, „Luua tants“ ja veel mõni mäng.
Mõni esitatu ei tulnud vist päris hästi välja. „Targa rehealune“ oli neil päris lihtne ringtants. Kuid meestelt saadud teateil olevat see olnud mürglirikas pulmatants, mida olevat tantsinud purjus mehed.

Richard Viidalepp

teisipäev, 13. 12.
Põltsamaa 1923: Luutsina. Kaks nädalat enne jõulut, pööripäeval, käiakse luutsinat lakast maha ajamas. Noortele inimestele, kes sellest naljast midagi ei tea, antakse kott kätte ning kästakse kõvasti kinni hoida lakaaugu kohal ja hüüda: „Luutsina, luutsina, luutsina!“ Viskaja käseb kotihoidjiaid seda hästi kõvasti hoida, et ta lõhki ei kuku ning viskab lakast allolijatele kapaga vett kaela. See olevat luutsina kusi.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/50890

esmaspäev, 12. 12.
Kolga-Jaani 1971: Kes käib ringi ümber maja ära, on ka targem kui see, kes toas istub.

pühapäev, 11. 12.
Muhu 1937:
Muhu luteriusulises kirikus oli rahvast päris rohkesti, eriti naisi. Vanad ja mõned keskealised ning nooremadki kollastes või puna-kollastes muhu seelikutes. Peas kannavad naised väljaõmmeldud tanu, mille peale seotakse sitsirätt. Seelikud on võrdlemisi lühikesed, kuid laiad, pealt kroogitud. Jalas kantakse riidest susse, mis jällegi ilustatud värvikate väljaõmblustega. Mõned sukadki mustrilised. Domineerivad heledad värvid.
Kui rahvas pärast jutlust kogunes kiriku ette, oli pilt küllalt huvitav ja värvikas. Tegin sest mõned võtted. Kirikust välja tulles peatus ka õpetaja tükk aega rahvasummas, kõnetades üht ja teist. Peamiseks kõneaineks oli Kõinastu saarel hiljuti olnud tuleõnnetus.

Richard Viidalepp

laupäev, 10. 12.
Märjamaa, Kõrvetaguse k 1935:
Olematu asja toomine
Olemasolemata asjade toomist on vanemal ajal olnud. Sellega narriti uusi teenijaid, kes kaugemalt tulnud ja kellel kohalikkude asjade nimed alles teadmata. Pärast siis naerdi selle üle. Neid nalju tehti väga ammu, mu isa mäletab oma noorestpõlvest, kui Pühatu mõisa tulnud uus karjatüdruk kuskilt kaugelt. Kubjas saatnud teda sauna juurest suitsusõela tooma. Ka aprilliks on mõnes kohas niisuguseid asju saadetud tooma. Tooja, kes targem, saab juba tee peal aru ja tuleb tagasi, aga kodus naerdakse ikkagi, et ta narrimist oli uskunud.

Kirja pannud Emilie Poom.
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1708

reede, 9. 12.
Häädemeeste, Rannametsa k 1962: Keele alla viima – ää toidu kohta on sii sõna, päris kergesti tuleb ütlemine: viib keele alla.

neljapäev, 8. 12.
Järva-Jaani 1896: Kumb vanematest mõistlikum või targem on, see pangu peale lapse sündimist oma peavari lapsele pähe, siis saab lapsest ka targema aruga inimene.

kolmapäev, 7. 12.
Muhu, Kuivastu sadamasild 1937:
7. juuli hommikul jõudsin Kuivaste sadamasillale. Peatuskoha leidsin asutises, mis kannab silti „Ooteruum“. Sain siin omaette toa, milles on kaks voodit. Kui soovijaid leidub, lubati siia teine inimene veel mahutada. Ülearused pakid maha ja ümbrust vaatama.
Ega siin midagi eriti vaatamisväärilist pole. Ümbrus on üsna lage. Merekaldad kruusased või pilliroosed. Metsa vähe. Üksikuid talusid. Linnasttulnu silma rõõmustavad tuules lainetavad rukkipõllud, rohetavad suiviljad, köömneid ja karikakraid kasvatav põllutee. Inimesi on vähe näha. Peale nende, kes autobustega siit sõidavad Kuressaare või sealt tulevad, et „Rudolfiga“ sõita Suurele maale. On heinaaeg – tuuled toovad kuivavate metsaheinte lõhnu.

Richard Viidalepp

teisipäev, 6. 12.
Võnnu 1966: Märt määtas, kadri kaksas, nikul nõgel, toomas pand tuti otsa – siis on talv valmis.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/51049

esmaspäev, 5. 12.
Põltsamaa, Kurista k 1894: Ega ma ometi suhkrust ole, kes vihma kääs ära sulab.
http://kivike.kirmus.ee/meta/ERA-11276-64375-33874

pühapäev, 4. 12.
Karuse, Äärepere k 1936:
Sama päeva pealelõunal käisin veel Äärepere küla kahes talus. Eided tulid kokku – Mari Sopanott ja Ann Kussmann – meenutasid ja esitasid vanu rahvalaule. Neid ergutas asjaolu, et lubasin nad järgmisel hommikul pildile võtta.
Samas talus, kus eided laulsid, näitas noorperemees mulle oma sugupuu raamatut. Perekonnanimi: Kochtitsky. Et nad põlvnevad Poolast. Nende talu näis olevat heas korras.

Richard Viidalepp

laupäev, 3. 12.
Peetri, Prandi k 1965:
Siin Prandis on suur allikas, võtab oma alla 1,7 hektari. Kutsutakse: Prandi allikad. See on looduskaitse all. Vanemad inimesed ütlevad, et vee seis on siin väga kõrge.
Vanarahvas on selle veega silmahaigusi ravinud. Siit võeti vett ja sellega pesti silmi. See vesi on avaldanud tervendavat mõju.
Selle allika kaldailt on leitud hõbemünte, ei tea, kas võibolla visati neid kunagi vette, vaimudele.
Need allikad ei külmu, talve läbi on pardid peal. Allikates on ka forelle.

Jutustanud Maria Pass, kirja pannud Loreida Raudsep.

reede, 2. 12.
Karuse, Äärepere k 1936:
Peremees oli söögi peale puhkama läinud, kuid naised olid valmis jutustama. Kommetest ja kuntsidest ei tehtud siin saladust, vaid jutustati avameelselt. Räägiti ühest arstiallikast ehk ohvriallikast. Juhataja Leenu Lüllmaa oli nõus kaasa tulema ja demonstreerima, kuidas selle vett kasutatakse silmade raviks. Pildistasin seda allikaauku ja raviprotseduuri. Naine võttis allikast taldrekuga vett, tegi pearäti sõlme lahti ning tõstis räti otsad pealaele, siis võttis taldrikult käega vett ja niisutas silmi. Kuid et allikas oli tihedate kõrkjate sees, siis kõik üksikasjad pole pildil näha.

Richard Viidalepp

neljapäev, 1. 12. 2016
Muhu, Liiva k < Suuremõisa k 1974:
Kui suur ja lai on Muhumaa,
ma tahan temast laolda,
sest olge nakkis kuulama,
kes tahab seda kuulda.
Nüüd esmalt Viira külast ma,
küll akkan kui saan mahti,
kus enamasti igal ööl
sai peetud laaberjahti.
Sial nägin aga tüdruk õige pomm,
sial, kus sie kroonu mets on.
Küll sel võib olla toosuplom,
peaks seda saama katsu.
Nüüd Rootsiverest rääkida
sial pole juttu aada,
kõik noored, vanad tüdrukud,
nad tahtvad mehel saada.
Sialt iemalt vastu kostis mul
suur vali jutukõma,
kus sigade nügade käkkide ääl
ei kuulda kurja sõna.
Sial Igakülas sügav kao,
kus raske vett oli võtta,
siis pidasin ma seda nõu
kord Kõenastusse tõtta.
Sain sinna, kuulsin uh-tsah-tsa
suur kärin nii kui põrgus,
mina mõtlen aga, mis peaks olema
sial nägin jänes võrgus.
Ja mis ma kuulsin Paenassel
ja mis ma Rintsis nägin,
kaks vene tellingite peal,
kes kirgu müüri tegid.
Need neiud aga läksid vaatama,
seda Rintsi kirku mõlki
ja meister näitab näpu peal
seda taraveri tolki.
Sialt tie mind Tamse randa viis
üks Siljavälja mehed,
kõik tie oli nende värdjaid täis,
kus iganes sa lähed.
Sain Lõpe kõrtsi jõudnud ma,
sial nägin ausa mehe,
kes nimed paneb riidiga,
tieb valmis mõne tähe.
Siis nägine ma see Kesselaid,
kus uhked mehed paistsid,
kes ükskord püülisaia sõid
ja kohtukeppi maitsid.
Sialt võtsin voorimehe ma
ja sõitsin nii kui tuli,
et Kesselaid ja Lõpe kõrts
pia silmist kadun oli.
Siis Võlla Tusti tüdrukud
sial tie pial mind nad nägid,
neil taga karva padrikud
mu ihu rõõmsaks tegid.
[---]
Nüüd Kuevastu ja Pädaste
ma jätan jumalaga,
ja õhtu käes saan Soondasse,
sial Koplil mina magan.
Siis teesel päeval läksin ma
ka vaatma ranna mehi,
kus Suomen kari ja Võibe laid
ja lusti aeg kui pühi.
Sial Apja ninas Võlla väes
sial nägin mina mõnda,
kus õljus kui oli õhtu käes,
kõik maksvad kinni kanda.
Raudkivi siarel veel kohtuma'as,
sial läks mul aega palju,
kus Metsa Seiu pilli a'as,
nii ilusat ja valju.
Massurkat, polavernikid,
kas kassi kell ka aitab,
ja Muhu vald siis pealegi
veel muusikad igraitab.
Mis tieb üks vaene reisumies,
tal Laosilm on tüliks ies,
lääb läbi palja jalaga
ja laolab uue mõlaga.
Sial Aljaval suur neiupuod,
vaat nii käib meite laulumuod.
Kaks lagun roonumõisat ka
see tie pial saame nägema.
Oh kuule, Aadu, Andrei, Mats,
nüüd käes on meie reisu ots,
sie Liiva kõrtsu saksa viin
minu ingamise paik on siin.
Siin juon mina mitu nädalid
sampanjat mitu pudelid
ja kirsi kimmalt, piiritust
ja pommerantsi, mis oli must.
Kui juhtub mõni küsima,
kes Muhu saarel reisind ka,
siis kostan ma, üks käijapoiss,
kel lapi all on reisupass.
Mis neiud võevad lugeda,
kas olgu suo või mätlik maa,
sial jõgede ja suonte pial,
minu pass sai üles võetud sial.
Laulgem nüüd ja üitkem õissa
ja vaatkem vana mõisapoissa,
neil on uhked laulud pias,
teevad nalja teste sias.
Oleks neil ka neiuisu
testega nad riidu’p kisu,
nende meestel on ka jõudu
rahataskud pole puudu.
Võevad saksa viina mekki
piipu põletada pakki…
Rohkem põle.

Laulnud Villem Saarik (Mõisa Villem) ja August (Augustin) Vokk (Voka Kusti). Salvestanud Ingrid Rüütel ja Olav Kiis.
Ilmunud kogumikus: Ingrid Rüütel „Muhumaa laule ja lugusid“ (Mis on jäänud jälgedesse, 2). Tartu: EKM Teaduskirjastus 2016.
http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=84

kolmapäev, 30. 11.
Regilaulukonverents 2016!
Harju-Jaani 1879:
Oh sa kubjas koeranahka,
kilter kirju litsi lehma,
sõi mu seljast seebirasva,
kubemest said koogirasva,
perse pealt said peki paksu.
Oh kubjas kuradi poega,
kilter kirju lehma poega,
aidamees agija poega,
sõi mu seljast seitse nahka,
kaela pealt kaheksa nahka,
õla pealt üheksa nahka,
kül´le pealta kümme nahka.

Kirja pannud Karp Kuusik.
http://www.folklore.ee/regilaul/konverents2016/

teisipäev, 29. 11.
Kolga-Jaani 1930: Andresepäev. Selle päeva laupa õhtul olnud vanarahval kunsiks (kombeks) jällegi nõidusi või vigurisi toimida. Peale teiste magama minema, ei enam ühega sängist sõna rääkida tohtima ega jutlema. Siis pidavat kolm korda pahema põlvega vastu sängi küljelauda lööma (koputama) ja sealjuures ütlema: „Püha Andreas, näita, mis mul sellel aastal kõik ette juhtub. Kes mu pruut on? Peiu on?“ jne. Siis pidada tugeva kasvuga õige hallihabemeline vana mees ilmuma ja kõik unes ette ära rääkima terve aasta sündmused ehk jälle unes kõik nägema, mida soovitakse ja mis eeloleval aastal ette tuleb.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/50834

esmaspäev, 28. 11.
Laiuse 1938: Vanast öeldi mõne asja kohta: „See on kitsas justkui kitse keel.“

pühapäev, 27. 11.
Märjamaa 1931: Teises peres räägitud lastele, et konnad vee sees lähevad lasteks, ja inglid viivad siis inimeste kätte, kes nad siis suureks kasvatavad.

laupäev, 26. 11.
Varbla, Nõmme k 1936:
Läksin otsima Miina Adlerit, kes pidi olema tee ääres lehma söötmas; oli siiski päris metsa sees, ainult lehmakella helide peale leidsin ta kätte. Ta oli oma lehma ja mullika juures karjaseks, tegi sukka ja ümises laulda. Tal oli punane rätt peas ja punane põll ees. Mõtlesin, et sobiks pildile võtta.
Siis tekkis tal soov, et ma pildistaksin ta koos lehmaga ja saadaksin talle mõne pildi. Tolle soovi ma täitsin.
Richard Viidalepp

reede, 25. 11.
Käina 1979: Käidi „kadriarki“ vaatamas. Tõmmati saba üles ja vaadati, kas on valged püksid jalgas, siis tuleb sügav tali, kui mustad püksid olid, siis tuleb must talv, põle lund olnd. Kadril oli veepudel saba all, särts ja särts vett visati saba alt.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/50604

neljapäev, 24. 11.
Kose 1935: Minu mälestuses ennemal ajal käidi ainult mardi- ja kadripäeva õhtutel, need päeva õhtud olid ka tööst vabad, sest ennem tüdrukud õhtuti kedrasid. Nüüd, kus kedrust ei ole enam, on õhtud kõik vabad ja nüüd on jooksmise õhtud enamasti mardi- ja kadrilaupäevad.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/49902

kolmapäev, 23. 11.
Varbla 1936:
Väike kõver eideke – Raiesmäe Eeva – istub aia taga maas ja valvab lambaid. Küsin üht ja teist, kuid kuulen talt vähe. Segavad ka möödakäivad sõnnikuvedajad, kes tahavad teada, palju ma laule saan. Ümberringi on sõnniku lõhnad, lendab ebatavalisi putukaid. Annan eidekesele kompvekke ja lähen edasi.
Pildistasin laste mänguplatsi ja ohvrikive.
Richard Viidalepp

teisipäev, 22. 11.
Mustjala, Ninase k 1933: Et müür ei variseks, tuleb ehitamise ajal müüri nurka hõberaha või muud metalli panna.

esmaspäev, 21. 11.
Paistu 1962: Üks „säh“ on parem kui kaks küll saad – täitmine on parem kui lubamine.

pühapäev, 20. 11.
Pärnu 1936:
Pärnus käisin mere ääes. On kuum ilm, kuid mere poolt puhub jahe tuul. Otsisin vanadekodu. Leidsin kätte. Suur asutus – 140 elanikku. Saan jutule Tõnis Pärnpuu-nimelise vanamehega, kes osutub päris heaks mäletajaks. Teab laulegi. On Karusest pärit. Istusime pargis mere lähedal. Kirjutasin temalt mitu tundi. Vahepeal käisin paberosse toomas. Ta oli suitsumees, aga mul polnud midagi kaasas. Väljasõit lükkus edasi. Vanamehest tegin ka pildi.
Richard Viidalepp

laupäev, 19. 11.
Martna 1938: Hea lugu laseb ennast mettu korda laulda, paha lugu aga ühtegi.

reede, 18. 11.
Tarvastu 1893: Vihmal sündinud lapsed nutavad, aga kuival sündinud lapsed naeravad.

neljapäev, 17. 11.
Rakvere 1938: Mees jäi nimepanemisele iljaks. Enese vabandamiseks ütles ta: „Küll jooksin, nii et püksid loksusid!“ – „Sinu nimi on siis „Lokspüks!“ ütles ärra.

Kirja pannud Julius Aleksander Reepärg (Rehberg).

kolmapäev, 16. 11.
Varbla 1936:
Hiljem märkan surnuaial kaht eite vestlemas. Teine on nähtavasti kõva kuulmisega või poolkurt. Talle karjutakse kõrva sisse. Eitedel on pead koos. Väga iseloomulik jutustamispoos. Pildistan neid selja tagant. Mida nad nii innustunult pajatavad? Jään kuulatama. Kuid kuulen ainult seosetuid lauseid: „Kuidas lehmal vasikas sündis? ... Sement ei vatita, ei saa poste valmis... Lapsed panevad raha persse... Muidugi tääda..."
Nende jutust tabab minu kõrv murdelisi sõnakujusid: kõis (=käis), mette (mitte), oo (=on), Talina (Tallinnasse) jne. Astun vaikselt eemale, et neid mitte ehmatada.
Richard Viidalepp

teisipäev, 15. 11.
Vändra, Vändra al < Järva-Jaani, Metstaguse k 2013:
Värvid (värvipood)
Üks laps on „müüja“, teine „ostja“, ülejäänud on „värvid“. Värvid istuvad. Müüja sosistab igale lapsele kõrva ühe värvi nime, teised lapsed ega ostja ei kuule. Ostja on üldse natuke eemal.
Mängu käik. Ostja tuleb poodi.
O.: „Tere! Kas teil (nimetab ühe värvi nime) on?“
M.: „On küll.“
Nüüd tuleb nimetatud värv müüja ja ostja juurde.
O.: „Palju maksab?“
Müüja nimetab ühe arvu, ostja tasub müüja peopesale ühekaupa lüües nõutud summa. (Kõige optimaalsem on vahemik 1–20.) Kui kõik on makstud, jookseb värv ostja eest ära, ostja ajab taga. Värv teeb ühe tiiru ja tuleb oma kohale tagasi. Kui ostja püüab enne värvi kinni, saab värvist uus ostja, kui ei püüa, peab vana ostja edasi olema. Müüja paneb mõlemal juhul värvidele uued nimed.
Kui soovitud värvi ei ole, küsib ostja uue värvi. Kui kolmel korral ei ole soovitud värvi, pannakse värvidele uued nimed.
Reeglid:
1. Müüja ja värvide omavahelist juttu ei tohi teised kuulata.
2. Värv ei tohi enne ära joosta, kui kogu raha on makstud.
3. Värv tohib joosta ainult eelnevalt määratud territooriumil.
4. Meelega ennast kätte ei anta.

Kirja pannud Urve Jürjets.
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/exhibits/show/kogumisvoistlus_2013/item/3280

esmaspäev, 14. 11.
Tartu 1932: Kui täiskuu paistab, tulevat natukene raha tasku panna, siis see paljuneb iseenesest.

pühapäev, 13. 11.
Kuusalu, Loksa al 1992:
K: Kirjutage kahe tähega Risto
V: +o

laupäev, 12. 11.
Paistu 1894: Kes inimene laupäevasel päeval sündinud, selle tööd lähevad heaste korda.

reede, 11. 11.
Petrograd 1914:
Vanavarakoguja Tõnu Viedemann 42-aastaselt
Tõnu Viedemann (hiljem Võimula) tegeles maadlemise ja tõstmisega. 1911. aastal tuli ta raskekaalus Balti meistriks, olles maadelnud ka Lurichiga. Vanemas eas tegeles ta materjali korjamisega Eesti spordiajaloo kohta. Kuid juba 20-aastaselt asus ta Jakob Hurda üleskutsel vanarahva tarkusi üles kirjutama.
Foto: A. J. Tsenter
https://goo.gl/Y0CcdX

neljapäev, 10. 11.
Viru-Jaagupi 1889:
Õigusega kutsuti neid mardisandid, sest nad polnud muud kui santijiad, armuleiva ajajad, kust omale lakkumise ja priiskamise raha kokku kraapisivad, mis nädalate kaupa taga järel joodi. Ka välimise poolt olid nad sandi-kujulised. Kõigil kotid kaelas, kuhu armuleivapalukesed sisse pandi; eht mustlased, kes omale igasugu andi oskasivad maaruda, ainult selle vahega, et laulul seda ette tõivad, oma soovisi luule teel avaldasivad, kuna mustlased ainult ja ikka maaruvad.
Seltskonna hulgas oli üks hea regevärsilaulu mees, keda teised aitasivad oma kaasapiminaga. Laulumees kutsuti teisest vallast, kui oma mõisa piiridel toda ei olnud. Laulumees kandis siis ka enamiste isa nime, oli oma perekondlaste eestvedaja ja ninamees, keda teised siis ka isaks kutsusivad. Kõigil olid kotid kaelas, kohu siis anded pandi. Üks niisugune laulumees oli ka Kustu Peedi. [---] Siiski ei tohtinud mardid – lühidalt kutsutakse neid nii ja kadrinapääva santijad kadrid – oma lubaga (vist tiupäävade võlgajäämise pärast?) niisugusi reisusi ette võtta, vaid pidid mõisavanemilt luba paluma. Kaheks päävaks ainult antud luba. Siis sõideti külad läbi, viinalähker peal, kust pudelisse kallutatud, kui klaasnõu tühjaks saanud. Viin antud mõisast, sest enne pole nõndanimetatud puhastud viina [---] olnud. Kust peaks niisugune hull mood olema tulnud? Kas ehk vahest Saksamaal Lutheruse sünnipäävaks niisugust sõgesikku mängiti?

Kirja pannud Jüri Ustallo.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/49883

kolmapäev, 9. 11.
Suure-Jaani 1893:
Mardipäev on tähtjas oma kirju santide pärast. [---] Mardiõhtu pakub palju nalja noorele ja vanale, mida pooleks talveks tagant järele saab rääkida. Igaüks teeb nüüd nalja, kuidas mõistab. Mardile ei panda midagit pahaks; igaüks ehitab ennast, kuidas arvab, mida narrim, seda naljakam, mida hullem, seda ilusam.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/id/49931

teisipäev, 8. 11.
Tallinn 1995: Mis aitaks hüüd, oh ära lahku veel! (Kust tulnud, ka ei tea. Kasut. juhul kui keegi/miski on võtnud nõuks lahkuda/lõppeda.)

esmaspäev, 7. 11.
Valjala 1959:
Tantsijad on Valjalas koos, samuti pillimees Rüütel on kohal. Tulnud on ka Olga Raun, kellele saatsin sõna. Päev on palav. Tantsurühmas on naisi üle 60 aasta vanaduses. Tantsivad neid tantse, mida tantsisid oma noores põlves. Pillimees teadis nende lugusid. Kuigi higi jookseb, ei kaeba ükski tantsija väsimust.
Kirja pannud Ottilie-Olga Kõiva.
Foto: Richard Hansen
#eestirahvaluulearhiiv #erafoto4161 #saaremaa #valjala

pühapäev, 6. 11.
Tori 1888: Mis on valge kui sai, pehme kui vill ja külm kui jää?

laupäev, 5. 11.
Kuusalu 1893: Jaguajal viia vogid ehtu peitu ja muistadeda muistatuksi.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/49807/

reede, 4. 11.
Jõelähtme 1940: Kui mies ei armasta last, siis tuleb laps panna mehe higise särgi sisse ja peale selle mees hakata last armastama.

neljapäev, 3. 11.
Karksi 1960:
1) Peeter Animägi omavalmistatud kanneldega ja Helgi Sirmais
2) Eleena ja Peeter Animägi
Fotod: Õile Hansen
14. juunil külastasin Animäe abielupaari. Olin nende laulmisest ja mängimisest palju kuulnud, isetegevuslikel kontsertidel on nad tihtipeale esinenud. Eleena on eluaeg laulnud ja kannelt mänginud. Tema mees, Peeter, mängib viiulit, flöötet, on kandlemeister, teinud 15 kannelt oma elu sees. Tsaariajast peale on nad mänginud pidudel, rahvaparkides, lossivaremetes, simmanitel. „Tartust, Eesti Rahva Muuseumist, mis tol ajal asus Raadi mõisa lossis, saime Karksi rahvariide mustrid, õmmelsime omale rahvariided, millega esinesime.“ Eleena Animägi on energiline ja elurõõmus inimene, kodu on ilus, aed korras. Peavad mesilasi, hoiab oma väikest pojatütrekest. Mees, Peeter, teeb Karksi kolhoosile puutöid ja on tubli mesinik, ja kui vaja, löövad veel praegugi kaasa oma mängu ja lauluga.
Kirja pannud Olga Jõgever
#eestirahvaluulearhiiv #erafoto4734 #erafoto4735 #instagram

kolmapäev, 2. 11.
Pühalepa 1889: Pöhadä ja hengädäpää õhto ei tehta tööd. Kes nende õhtodel tööd teeb, sellele tuleb üks tale tuttav surnu kallale tuleval öösel.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/49689/

teisipäev, 1. 11. 2016
Setomaa, Vilo v 1935: Ku av’tad esi hinnäst, sis avidas ka sinno Jummal.

esmaspäev, 31. 10.
Viljandi 1970: Ingesandid olid valges riides. Toki otsas oli riidenuts, see oli näoks maalitud, rätt pääs. Seda oiti kõrgel toki otsas või kätega üle pää. Ing ei laula ju, muidu teeb koledat äält. Ingedega koos käis tuhkapoiss – tehti niisugune koonuk, see visati sisse, soovitusekiri oli kaasas, kas ääd või alba sooviti. Närudest tuhakott oli pääks.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/49741/

pühapäev, 30. 10.
Käina 1959:
Tõllu kivi pildistamine Orjakus Hiiumaal.
Kui ehitatud Keina kirikut, siis Saaremaa Suur Tõll tahtnud seda puruks visata. Aga kivid läinud mööda, üks Palupõllu mäele, teine Karjamaa ninale ja kolmas Orjaku, kus nad praegugi veel seisavad kui hiiglased.

Kirja pannud Viktor Juurman (1939). #eestirahvaluulearhiiv #erafoto4620 #hiiumaa

laupäev, 29. 10.
Viljandi l 1987:
K: Millist teed mööda ei saa käia?
V: Linnuteed mööda.

reede, 28. 10.
Vastseliina 1902: Siimon sääd silla, Nikul lüü nakluga kinni.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/49660/

neljapäev, 27. 10.
Emmaste, Külaküla 1938: Vanakuu neljaba õhtu võta sauetükk, mis vanas kuus maast võetud, viska see ahju peale ja ära sellest kellegile räägi, küll siis kilgid kaovad.

kolmapäev, 26. 10.
Jüri 1930:
Selimäe Liiva toat old kord hallitõbega kimpus. Kui ta, kadunuke, elas, siis alati reakis seda lugu. Tal käind halltõbi peal peaaegu iga päe. Üks õpetand toadile, et mine selleks aaks sealauta seapesasse, siis halltõbi ei soa sind kätte. Vanamees pugendki selleks aaks sealauta põhku. Halltõbi tuld vanameest otsima, aga põle leind. Tuld viimaks sealauta ukse taha ja hüünd meest: „Indrek, kus sa oled?“ Indrek põle vällagi teind, et teda hüütud ja pugend veel sügavamasse põhku. Ei halltõbi ole enam teda kätte soand, jättki ta edaspidi rahule.

Fotol jutustaja Mari Põldmäe koos rahvaluuleteadlasest poja Rudolf Põldmäega 1957. aastal. Foto: Richard Hansen.
Viljandi 1898:
Vanal ajal on halli-tõbe väga sagedaste ja laialtaselt ette tulnud, mille pärast see tõbi üleüldiselt, oma mitmesuguste tondi juttudega ja arstimise viisidega, on Eesti rahva seas tuttavaks saanud. Mine kuhu tahte Eestlaste maa nukka, igal pool teatakse sulle halli-tõbest jutustada. – See tõbi on arilikult ikka kange külma ja väristusega inimest piinanud, nii et kas mine või lausa tulle – soja ei saa. Sellepärast on teda ka mõnes kohas hakatud külmaks tõbeks kutsuma. Halli-tõbest arvas rahvas nõnda, et ta kuradist tulevat, sest kurat käivat selles tõbes inimest ise lausa vaevamas. Küll tükkinud ka inimesed halli eest igasse kohta ära, aga ikka otsinud ta inimese ülesse ja karganud selga.
Tihti pugenud inimesed tema eest ahju, teinud tule ette ja katsunud nõnda moodu natuke aegagi ennast halli piinamise eest ära hoida. Nõnda pantud ka väikseid lapsi ahju ja tehtud tule ette, sest hall on vahel nii hull olnud, et mõnele inimesele pole oma pääl käimisega enam sugugi tahtnud hinge rahu anda. Mitmedgi olla endid nõnda moodu halli eest ahjus tule taga varjates ära põletanud ja mitmed jälle – iseäranis väikesed lapsed – suitsu läbi saanud ära lämmatatud. Ka olla väikesi lapsi kirstude ja kastide sisse ära maetud, et hall neid kätte ei saaks. Kui laps halli eest ära peidetud, siis kinnitatud lapsele enne kõvaste ära, et ta mitte kellegi hüidmise pääle häält vastu ei teeks.
Kirja pannud Anton Suurkask. #eestirahvaluulearhiiv #ERAii20,607/8(43) #erafoto3638 #perepilt

teisipäev, 25. 10.
Viru-Jaagupi 1984:
Sügisel öeldi:
Haned lähvad – halvad ilmad,
kured lähvad – kurjad ilmad,
luiged lähvad – lumi neil taga tallerdab.

esmaspäev, 24. 10.
Viljandi l 1938:
Priinimesid pantud sedasi.
Päri vallas Pullil olli miis. Ärra sis küsnd ta käest, et mis ma su nime panen. – „Mis mia vaene patune nüüd tään tahta!“ – Sis ärra ütlend, et: „Noh – olgu su nime sis Patune.“

Kirja pannud Leili Takk.

pühapäev, 23. 10.
Risti 1889: Teised mihed lähvad keik sõtta, aga kolm tükki ei lähe?

laupäev, 22. 10.
Urvaste 1936:
Juudipolka (suudlemine).
ERA, Foto 526

Rõuge 1980:
„Juudipolkat tantsiti siinpool rohkem. Kodustel koosviibimistel nagu oli tuu. Riided, seelikusabad, võeti jalge vahelt kokku, hoiti kinni. Jala olli kuuh, hüpati ütele poole, teisele poole. Niimuudi siis liikseva edesi. Tuu olli nii koomiline, sääl sai naerda – mõni olli väega paks – kui sääne hüppas.“

Leiad meid Instagramist nime all rahvaluulearhiiv!

reede, 21. 10.
Hargla, Taheva 1894: Reede ei tohi luuda teta, siis sugenese kirbu.

neljapäev, 20. 10.
Kärla 1959:
Arvo Jõgila demonstreerib Helgi Sirmaisile, kuidas näärinuudiga erguks lüüakse.
ERA, Foto 4335

Kärla 1961:
Saarlastel on vanaks kombeks käia uue aasta hommikul nääripoisiks. See erutab ja huvitab eriti kooliealisi poisse, kes sel ööl ei magagi, vaid ootavad uue aasta algust. Kavad ja kambad on juba varem kokku seatud, kellega ja kuhu minnakse.
Väiksemad poisid ja vanad mehed käivad enamasti läbi kõik pered, kuna suuremad poisid armastavad niisama lõbusalt aega viita seal, kus on tüdrukuid. Nääripoisid nuudivad läbi kõik inimesed, neil on kaasas ka pill. Teatavasti on vana legendi läbi kurjus maailma tulnud naise läbi, et naine, see ahvatleb ja meelitab mehed kurjale teele. Seetõttu ei peeta ju viisakaks, kui naine uue aasta hommikul esimesena külla läheb. Ja poiste mureks ongi vähemalt uueaasta päeva lõunaks kõik pered läbi käia, et mingu siis peale lõunat ka naised naabreid vaatama, aasta õnne see enam ei riku.
RKM II 110, 41/4 < Kärla khk – L. Männik (1961)

Jälgi nüüd Eesti Rahvaluule Arhiivi ka Instagramis – leiad meid nime alt rahvaluulearhiiv!

kolmapäev, 19. 10.
Iisaku 1936:
Hää rahvauskumuste ja arstimiseteadja ja tundja teadsin olevat Juula Pääsukese, aga et ta ka hää muinasjutuvestja on, seda kuulsin alles sääl. Tema pidi oskama ka roosi- ja ussisõnu ja muud sõnadega arstimist, aga sellelt kinniselt vanainimeselt ei õnnestund mul küll midagi teada saada. Kolm korda püüdsin teda veel hiljem kodus tabada, aga igakord pidi ta väljas olema. Kas ta tõesti oli kodunt eemal, või ei tahtnud enam jutustada, seda ma ei tea. Tõotasin pühalikult, et talvel, kui on pimedad õhtud ja majale nägematult lähedale pääseb, siis ma neid muinasjutte sinna ei jäta.

Mart Tarumi kogumispäevikust („Rahvaluule kogumise kohta 1936. aasta suvel Iisaku, Jõhvi ja Lüganuse kihelkondades“)

teisipäev, 18. 10.
Tartu 1930: Linnu läheva talvess Egiptuse-maale või kohe keski läheb. Linnutii järgi läheva.

esmaspäev, 17. 10.
Nõo, Karijärve k 1988: Täiskuu unenägu läheb täide.

pühapäev, 16. 10.
Äksi, Õvanurme k 1935:
ERA II 99, 504/5 (7) joonis
Kast
Mängijaid 1–3. Mängitakse klaasikilluga, kivikesega jne. Mängija seisab kasti nr. 1 ette, nii et varbad puutuvad joont, mis on joonisel laineliselt märgitud. Siis laseb ta kivikese langeda esimesse kasti. Hüppab siis kasti nr. 1 ühe jalaga, edasi kasti nr. 2 samuti ühe jalaga, järgmistesse (3 ja 4) seisab ta kahe jalaga kummagisse, 5-ndasse hüppab ta jälle ühe jalaga. Nüüd hüppab ta üle kasti „põrgu“ „taevasse“. Siit tuleb ta tagasi, talitades nagu minnes, kuid kastist nr. 1 võtab kivikese ja hüppab mängupiirist välja. Nii talitab ta edasi, kuni on saanud kivikese visata taevasse (põrgusse kivikest ei visata). Siis antakse talle luba 3 korda omale kasti otsida. Selleks asetub mängija kastide ette (lainelise joone taha) ja viskab kivikese üle õla kuhugi kasti. Nii talitab 3 korda. Kui aga mängija juba alguses kivikese nii viskab, et see kastist välja veereb, siis hakkab teine mängija viskama.

Mängu kirja pannud Ants Pääsukene.
http://folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/3025

laupäev, 15. 10.
Halliste, Kaarli v 1889:
Laulu riismeksed
Tuli lääb tuhka,
Pere lääb põhku,
Latsed laudil magame.

reede, 14. 10.
Rõngu, Tilga k 2001:
ERA, VF 6671
Sikamäe kalmistu serv kollase vahtra ja vana autoromuga.
Foto: Mari-Ann Remmel.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/34072/

neljapäev, 13. 10.
Viljandi 2000:
* Arvuti ei armasta mind.
(Arvuti jookseb kokku või ei lase sisse. Vahel aitab selles suhtes arvutiga rääkimine või tema paitamine.)
* Kaikol jooksis kõvaketas kokku.
(Kasutatakse juhul, kui arvutispetsialist Kaiko aidata ei oska.)
* Ma lähen nüüd jahile.
(Väljend märgib seda, et on vaja mingi arvutiprobleemi tõttu arvutispetsialist Kaikot appi paluda.)

Viljandi Kultuurikolledži (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia) pärimust kogunud Kail Sarv (Visla).

kolmapäev, 12. 10.
Pärnu raj, Sööni k (Tõstamaa khk) 1950:
Kolhoosis leidub ka veel mahajäänud ebausklikke inimesi. Kolhoosnikud kõnelevad kellestki Jaan Pulsist, kes veel möödunud aastal on tütre täisealiseks saamise puhul lasknud tütre läbi täku rangide pugeda ja tal hõbe kuuliga jalgevahelt läbi lasknud, et tütar mehele saaks. Sellised posimised ja nõidumised aga ei leia teiste kolhoosnike keskel enam uskumist, vaid nende arvel tehakse nalja.

Heldur Niidu kogumispäevikust.

teisipäev, 11. 10.
Emmaste 1939: Konna suu pidada talve kinni olema. Sügise kasvab kinni ja kevade tuleb lahti jälle.

esmaspäev, 10. 10.
Kingissepa raj, Leedri k (Kihelkonna khk) 1959:
Kaljulaid Marie Uusikülast rääkis Pälli küla suurtest kividest, mida Tõllu kivideks nimetatud. (Pälli külas oli jutuvestja ise varem elanud.)
Tõll oli visanud kivisid. Tõll oli pidanud kivi kellelegi viskama, kuid Märdi kukk laulnud ja kivi kukkunud maha. Küla tee äärde jäänud mitu suurt kivi. Hiljem kivid lõhutud.

Jutustanud Nelli Kaljulaid, kirja pannud Silvia Aart ja Helgi Haljaste.

pühapäev, 9. 10.
Iisaku 1889: Koorem väsib, aga koorma kandja ei väsi?

laupäev, 8. 10.
Paistu 1972: Kevadel on vihm tark, sügisel loll.

reede, 7. 10.
Tarvastu 1893:
Sügise aja tuleva
talve pilve taevaenna.
Mõni meesta hoiab hobusta,
ravitselleb ratsukesta.
Ööl tal annab ütsa kaara,
päeval seitsmesegatse.
Mine nüüd ratsu, kohe mu meeli,
käi ratsu, kohe ma käse.
Mine näidiste kaudu,
mõrsaide mõisaide.

Kirja pannud Jaan Pausk.

neljapäev, 6. 10.
Kambja 1933:
Leiva ahju viskamine (lastemäng).
Foto: Richard Viidebaum (Viidalepp).

ERA, Foto 204

kolmapäev, 5. 10.
Tartu 2006:
K: Nimeta kolm head põhjust, miks valida endale õpetajaamet!
V: Juuni, juuli, august.

teisipäev, 4. 10.
Kuusalu 1895: Kui mõni teisega tülisse tükib: „Ära nori riidu, kas sa jaksad ka riidu toita.“

esmaspäev, 3. 10.
Kadrina, Hõbeda k 1898: Noort kuud esimest korda nähes öelgu inimene käega vasta vasakut taskut lüies: „Raha, raha, muud ma siin ilmas ei taha!“ Siis saada ta seda sel kuul üsna rohkeste.

pühapäev, 2. 10.
Pilistvere 1895: Viinakuu laps on hästi kraps.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/49636/

laupäev, 1. 10. 2016 Eesti Rahva Muuseumi püsinäitusel „Kohtumised“ ka regilaulusaal!
Tõstamaa 1938:
Peigmehepoolsed pulmalised:
Peiuke ja poisike ja
kullerkuppu lilleke ja
kosilane, kuldaratas,
ajumiis, saajavanema,
peiupoiss, peiu sulane,
paneme aga mustad munderisse,
allid aesuta ajama,
paneme kõrvid kõrvu juusma,
linalakad litterisse,
sõrassilmad sõrmustesse,
meiti tii oo teademata,
meiti maantii mõõtemata,
tiiarud arvamata,
neitsi tanav teademata,
neiu tanav teademata –
tuleb aga loiku, lõikab looga,
tuleb aga kändu, võtab kärsa,
teine loiku teise aesa.
Millal meie sinna saame,
kus aga kuused kullerdavad,
kus aga kased kallerdavad,
sinna uhke uune’elle,
kõrge’elle katuselle,
kus meil suitseb suuja ruuga
ja meil maitseb magust õlut,
õõtsub õlletoobike ja
liigub viinäklaasike (ja).
Pruudipoolsed pulmalised:
Tulge siia, aage siia,
siia uhke uune’elle,
kõrge’elle katuselle!
Sii on tuba turvil küetud,
saunad saarile soendud,
meil põle tuas tukivingu,
lae all põle laastusuitsu.
Langukesed, linnukesed,
tulge siia, aage siia!
Sii teid ammu oodatakse,
väravas teid vaadatakse,
sii teil suitseb sooja ruuga,
aurab õlut punane,
vingub viinalaasikene.
Peigmehepoolsed pulmalised:
Iist, iist, iist, ilusad langud,
taganege, targad naised,
oidke kõrva, kõrgid naised!
Ütlen aga uiest ümmer jälle:
Taganege, takusärgid,
oidke kõrva, kotisärgid,
siit tulevad sisse siidineiud,
siit tulevad sisse siidilangud,
siidilangud, niidilangud!

Laulnud Hendrik Jantson ja Liisu Orik, salvestanud Herbert Tampere ja August Pulst Riigi Ringhäälingus.

reede, 30. 09.
Põlva, Leevi al 1935:
Vaene kiisu
Lapsed seisavad ringis ja üks on pandud kiisuks. Kiisu käib ümberringi, näugub igale ühele ja see peab ütlema „vaene kiisu“, kuid ei tohtinud ise selle juures naerda. Kes naerab, see läheb uuesti kiisuks.

Mängukirjelduse kirja pannud Hilda Tiisler.
http://folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/3123

neljapäev, 29. 09.
Jõhvi, Toila k 1888:
Tere, lingud, tere, langud,
tere, uued langu uksed,
vastatsed vävi väravad!
Kas luba tubaje tulla,
oosta õueje ajada,
varssa varnale siduda?
Kui õle luba tubaje tulla
oosta õueje ajada,
varssa varnale siduda –
ümber üpitan obuse,
tasa täkku tantsitelen,
viin kulla koduje,
marja oma majaje,
taimeni oma taluje!
Vastus: Jah, on luba tubaje tulla,
oost õueje ajada,
varssa varnale siduda!

Laulnud Kadri Traaver, kirja pannud Mihkel Ostrov ja Oskar Kallas.

kolmapäev, 28. 09.
Helme 1890: Kavvas külän külgelda, vai vahdi võõra varju all, oma kodu kullakene, oma maja marjakene.

teisipäev, 27. 09.
Viljandi, Välgita k 1939:
Tartu mehe õnn
Tartumaal on olnud kaks talu ja ühed nimed. Üks talu on olnud jõukas ja teine vaene. Kuuvalgel ööl oli näinud vaese talu peremees rikka peremehe põllul tantsimas kolm alasti mehikest. Mees küsima, et: „Mis siin teete?“
Mehikesed vastanud, et nemad on rikka mehe õnn ja tantsivad nüüd põllul mullatükke peenikeseks.
Vaene mees ütelnud: „No et tulge siis minu põllu peale ka, näe, vahepeenar siinsamas.“
Mehikesed vastanud, et: „Meie ei või tulla sinu põllu peale, meie ei ole sinu õnn.“
Vaene mees uuesti küsima, et: „Kus siis minu on?“
Need jälle vastanud, et: „Sinu õnn on metsas haohunniku all.“
Vaene mees ka kärmas kohe haohunniku alt otsima minema. Ta leidnudki sealt kolm samasugust mehikest magamas.
Vaene mees küsima, et: „Mis siin magate?“
Nad vastanud, et: „Meid pole ju keegi kutsunud.“
Vaene mees vastanud jälle, et: „No tulge siis minu õnneks.“
Mehed vastanud, et: „Meie pole ju põllumehe õnn, meie oleme kaupmehe õnn.“
Vaese mehel kohe mõte, et talu vaja maha müüa ja kaupmeheks hakata.
Nii ta teinudki. Ostnud endale väikese hurtsiku linna, kus ta kaupmeheks hakanud. Õnn aga tantsinud sees. Rahvast olnud alati palju kaupluses. Nii saanud ta päev-päevalt jõukamaks ja ostnud juba suure kaupluse.
Seda kõiki nähes rikka mehe lapsed saanud kadedaks ja need ütelnud, et: „Meie ei taha ka maal põldu harida, vaid tahame linnas elada, vaat’, kuidas vaene mees elab nüüd maailma-kuulsalt.“
Rikka mehel oli raha külluses, siis lapsed jäänudki linna elama, ostnud endile suure äri ja hakanud kauplema, sääljuures ise pillavat elu elades.
Varsti jäänud pankrotti ja maal talu läinud pandiks. Nii saanud vaesest rikas ja rikkast vaene mees.

Jutustanud Eva Mitt, kirja pannud Aino Peet.

esmaspäev, 26. 09.
Kuusalu, Kursi k 1948:
Üks taat käis veskil ja see rääkis et tema läind linna. Jutud old nisukesed et kui rahaauk põleb, siis viska sinna nõela või mõnda raudasja et siis antakse raha või nõnna. Mees läind linna ja teepeal metsa ääres nääb: tuli põleb tasailjukeste ja al´l vanamees istund seal juures. Kus mehel löönd jüstku ihu märjaks. Ei tema pole julend vaatama minna, annud obusele valu. Viimaks tuld linnast ära. Mõteld et lähen seda kohta vaatama aga pole muud kedagi old kui vana aavakänd, see old see vanamees seal ja abe ees ja kõik. Vaata aavakänd on niisuke et tema põleb öösi, päeval põle midagi näha.

Jutustanud Maria Paavel, kirja pannud Asta Hameri.

pühapäev, 25. 09.
Kambja 1888: Hea söök herrale, kaunis söök kuningale, siski ei söö siga ega kõlba koerale?

laupäev, 24. 09.
ERA 89!
Mitte paragrahvid ega välised vormimuutused ei paranda meie elu, vaid inimesed, kes tõlgitsevad paragrahve ja annavad vormile uue sisu. Ja kui mass, olgu vabadussõjalaste, kõiksugu kroonultpumpajate, töötute, ulaharitlaste või mõnel muul kujul kuulutab kurja meie siserahule ja arenguteele, siis on see ennekõike ärateenitud umbusalduse-avaldus meie seniseile juhtidele ja sellest kostab järjest kategoorilisemaks kasvav nõue, et vajame paremaid juhte, ausamaid, sisukamaid ja võimelisemaid juhte, kes väärivad usaldust, austust ja küünivad massile eeskujuks.

Oskar Loorits, „Meie usund ja ühiskond, kristlus ja baltlus, juhid ja mass (1933). Taasilmunud kogumikus „Meie, eestlased“ (Eesti mõttelugu, 35; 2000).

reede, 23. 09.
Võnnu 1932:
Tondi jutt Mäksa vallast
Mäksa vallan Emajõest mitte kaugõn om Kägari küla ja sääl om Juuda Jõri (Jüri) suu (soo). Enne vanast om nättu vanna juudast vai puraskit egä üüse (öösel) minevät piiri pennärt müüdä (mööda) Juuda soo poole. Juudal olnu kolmenukaga küpär pään. Ku mõni johtunu nägemä, ku’ Juudas lääp, siss hõiganu: „Juudas, kos sa läät? Kae tagasi!“ (Kohe) Õkva selle pääle om Juudas muutnu endä saksas (herraks), ilusa musta rõiva sällän, torrõ (uhke) (kübar) küpär pään ja pantstokk (jalutuskepp) käen, ja käännu (keeranud) muijalõ minemä.“ – Rahva keelest Mäksal ülesk. korresp. Jaan Mootisse Kastre Võnnus, Tartumaal 1/II 1932.

neljapäev, 22. 09.
Tori 1889: Aastaajad arvatase pööripäävadest. Kui päävad pikemase lähvad, sis tõstab peremees mütsi, ku lühemase lähvad, tõstab sulane.
http://www.folklore.ee/erk/items/show/49228/

kolmapäev, 21. 09.
Lüganuse 1965: Kana saab madisepäeval (madisepäev 21. september) võtmed kätte. (Kanad võisid põllule minna – vili koristatud; tehti õuevärav lahti.)

teisipäev, 20. 09.
Peetri, Sõrandu k 1965: Rahvas rääkis, et mõisnikud ise levitanud katku, pand pudelite sisse katkuvedelikku.

esmaspäev, 19. 09.
Tartu 1922:
Ma tulen taevast ülevalt,
häid ubinit toon teile säält.
Neid toon ma teile kotiga
ja mädanusi matiga.

Kirja pannud Alide Tuvike.

pühapäev, 18. 09.
Märjamaa, Tolli m 1889:
Tere itsa vitsa,
kana kitsa mitsa,
pugu pukk ja mägi lammas,
tante eeru ja Siima kannu,
pistis plekki ja Siima toosi.
Eit varastas ernid
ja taat varastas tatraid
ja ema vandus vastu.
See o mulne muidujutt
ja tunamulne tantsulugu
ja vihk virakale
ja vahk varakale.
Kassi ... oli kandiline,
sial seitsmesopiline.
Iire auk oli ümmargune,
rotil roobikannaline.

Kirja pannud Mart Siedermann.

laupäev, 17. 09.
Sindi (Tori khk) 1996: „Kuradi ahvid, jälle võtsid voolu ära!“ – Pärineb anekdoodist, kasutusel oli nooremates klassides, öeldakse siis, kui vool ootamatult ära läheb.

reede, 16. 09.
Albu v, Mõnuvere k (Järva-Madise khk) 2013:
Riia linna näitamine
Poisid muidugi näitasid neile [lastekodusse sügisel tulnud uutele väikelastekodu lastele] „Riia linna“. Küsisid: „Kas Riia linna tahad näha?“ – „Jaa“. Läksid siis vastajale selja taha, asetasid oma pihupesad vastaja kõrvadele, sõrmeotsad ülespoole ja tõstsid vastaja nii kõrgele kui ulatasid. Kasvuvahe oli oluline. Ei olnud uustulnukate sisseelamine meilgi kerge. Liiga raske ka mitte.

Kirja pannud Age-Li Liivak. (Mängude ja lapsepõlvemeenutuste kogumisvõistluselt 2013.)
http://folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/4742

neljapäev, 15. 09.
Setomaa 1935: Ku ommõ lämmi septembri, sis tulõ pikk talv. Ku ommõ jahe septembri, sis tulõ lühkokõnõ talv. Ku septembris omma udutsõ ilma ja satas pallõ lummõ, sis tulõ pehme talv ja undsõnõ kevväi.

kolmapäev, 14. 09.
Kuusalu, Juminda k 1939: Velg tulgu laginaga nauraes, ärgü tulgu ulinaga nuta’es (s.t. velga maksa’es panna ennemi paar pihulist pääle kui meet vajaks jäädä.)

teisipäev, 13. 09.
Järva-Madise, Orgmetsa k 1936:
Mänginud Jaan Karjus, salvestanud Herbert Tampere ning August Pulst.
[mp3]
http://kivike.kirmus.ee/index.php?module=400&op=3&pid=ERA-11292-41776-72443

esmaspäev, 12. 09.
Rõuge 1895: Mida madalamast linnud – luiged, hanid ja kured sügiselt ära lähevad ja lendavad, seda paksemb (tali) lumi.

pühapäev, 11. 09.
Pöide, Reina k 1939:
On palju puid ja taimi, mida tarvitavad lapsed mänguasjadeks ja kah söövad neid sageli. Olgu see käik metsadesse, mere äärte – kõikjal leidub taimi, mis kuidagi kõlbavad lastele. Väikesi peeneid kraavikõrkjaid (kõrkeid) korjatakse hää hulk veest, ja maal siis hakatakse neist punuma palmikuid. Võtab teine tütarlaps oma peose kolm pikka kõrkjat, teine otsad peos, ja teine teeb siis palmikut. Ikka teinekord teine ääre kõrges, keskmisele pääle – nagu juuksepalmik.
Merekõrkjad – madalais lahtedes kasvavad meretaimed, tunduvalt suuremad kui väikesed kõrkjad. Neist valmistatakse lihtsa kimpu sidumise ja latvu ära lõigates ujumisveste (kuivatatult muidugi). Merekõrkjate juurte all leidub mõnel kõvem valge jupp, nn. kõrke tumm, see pigistatakse tüvest välja ja süüakse ära, on magus. Vanemad inimesed tarvitavad kõrkjaid patjadeks, rangipalideks jne.
Roojuurtes leiduvaid valgeid porgandisuurusi juurekesi, nn. rookellasi, söövad lapsed jällegi. On hästi magusad.
Vaevalt on lapsi, kes ei tunneks oblikat ajaäärtel, kraavikallastel, üldse kõikjal kasvav lehttaim. Hapumaitseliste lehtede ja lihavate hapukate vartega. Armastatum söögimaterjal lastele.
Jänesekapsas. Veidi noorele ristikale („härjapeale“) sarnanev taim, kasvab vara kevadel, jällegi hapukas taim, süüakse tal lehti ja valgeid õisi.
Hapuleheliste taimede ja ühtlasi söödavate taimede hulka kuulub veel paberits (okkaline põesaspuu ilupuu-aedades, kuid kasvab kah metsas). Samuti süiakse ta marju sügisel (punased).

Kirja pannud Albert Truu.

laupäev, 10. 09.
Varbla, Nõmme k 1968: Herbert Tampere pildistab pillimees Karl Virut.
Foto: Richard Hansen.
https://kivike.kirmus.ee/index.php?oid=1&module=400&op=3&pid=ERA-14139-69340-79439

reede, 9. 09.
Kambja 1985:
Hommikul vaatame Prangli laanes suurt ristimändi. Puu on võimas ja tema koore sisse on lõigatud palju riste. Seda tehtavat ka praegu veel, kui surnuga mintas. Igaüks tahtvat lõigata kõrgemale. Vahest seisvat lõikaja autokatusel, et kõrgemale ulatuks.

Erna Tampere (20.11.1919 – 3.09.2016) kogumispäevikust.

neljapäev, 8. 09.
Järva-Jaani 1965: „Mis ussimaarjapäeva sa piad?“ öeldi meelepahaga või sedasi laisa inimese kohta, küsiti temalt sedasi, kes tüöd ei teind. Ei tia seda päeva siin.

kolmapäev, 7. 09.
Tarvastu 1896: Kui keski ära eksinu, siis peab ta püksinööbid lahti võtma ja vahel harude vaatama, siis leiab ta jälle õige tee ülesse.

teisipäev, 6. 09.
Pärnu-Jaagupi 1995: Kui mõni väike laps põristas r-tähte, siis käskisime tal pidevalt öelda: „Rongi rattad ragisevad.“

esmaspäev, 5. 09.
Põlva, Kauksi k 1932: Ilma ristimata laps ei ei tohi kunagi kolm korda aevastada, ilma et keegi ütleks: „Aitäh, Jessuke,“ sest muidu viib vanapagan lapse ära ehk vahetab oma lapsega ümber. Ristitud lapsega seda ei juhtu.

pühapäev, 4. 09.
Saarde 1909:
Ristluude valu arstiti nende sõnadega:
„Metsast tulnud,
metsa mingu,
laanest saadud,
laande jäägu,
uu-uu-uih!“
Haiget kohta õõruti vastupäeva ringi, mitu korda.

Kirja pannud Jaak Peeter Sõggel.

laupäev, 3. 09.
Karuse 1889: Kel palju täida asub ja karune ihu on, sel on hea raha õnn.

reede, 2. 09.
Ridala 1939: Kui tööga varakult valmis saadakse, siis öeldakse „Ma sain tööga head-aega valmis.“

neljapäev, 1. 09. 2016
Kose al 2007: Kui käega ulatad üle pea kõrvalestast kinni võtma, oled kooliealine.

(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007.)

kolmapäev, 31. 08.
Märjamaa, Kõrvetaguse k 1941:
Karjatsed sõid metsas, mis ajal tahtsid, kas püstijalal seistes ehk edasi käies, kõige rohkem aega oli neil siis süüa, kui loomad keskhommiku ja lõuna ajal magama heitsid, siis võisid ka karjatsed maha istuda sööma, neil oli leivakott paelaga kaelas ja kandsid seda kõige päeva igal pool ligi, sealt võtsid siis niikaua, kui võtta oli.

Kirja pannud Emilie Poom

teisipäev, 30. 08.
Karula, Koobassaare k 1973: Vihmaennustaja on seesama puurähn. Kui tuu pand põrr! vasta puud, siis tule vihma, kui pane pr-pr-pr-pr!, siis ei tule. Tuud öeldas: vihmaennustaja.

esmaspäev, 29. 08.
Rapla, Raiküla v < Ambla, Roosna m 1935:
Kivikuningas
Kui kivi juurde jõuti, katsuti teistest ennem kivile astuda. Kes sai ennem kivile, see ütles teisele: „Mina kivi kuningas, sina maavalitseja.“ Siis hakkas teine kivilolijat sealt maha tõukama. Tõugeldi, kuni tugevam kivile jäi. See jäigi võidumeheks-kivikuningaks.

Mängu kirjeldanud Marie Birkenthal, kirja pannud Magda Lambot.
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1668

pühapäev, 28. 08.
Tartu-Maarja, Kavastu v < Kodavere, Alatskivi m 1932:
Miks naistel palju tööd?
Sellepärast – kui Jeesus maa peal oli, siis läks üks vanatüdruk Jeesuse juure ja palus pühapäeva tööd.
Jeesus ütles: „Loe, laula ja palveta.“
Aga tüdruk siis ütles: „Kõik need teen ära, aga veel jääb aega järele.“
Jeesus ütles: „Siis täid ja kirbud on sinu raavitseda ja sinu töö ei pea kunagi otsa saama.“

Jutustanud Kaarel Jürjenson, kirja pannud Richard Viidebaum.

laupäev, 27. 08.
Hageri, Tõdva k 1939: Hildase talu koplis, Saku [valla]s, asetseb allikas. Allikal pidi olema maagiline võim parandada silmahaigusi. Seda tehtud nii, et silmi pestud allika veega ja visatud siis raha allikahaldjale.

Jutustanud Liisa Laanemets, kirja pannud Voldemar Laanemets.

reede, 26. 08.
Pilistvere 1981: „Silk on heeringa poolvenda, ütles vaenemees ja lõi laksti vastu lauda soola küljest maha.“

neljapäev, 25. 08.
Paistu 1892: Kes pääsukese pesa maha lõhub, see jääde pimeks kõige oma eluaja.

kolmapäev, 24. 08.
Vigala 1889: Pärtlipäeval saab päev kaheks söögivaheks jagatud. See on: töölistele ei anta enam keskhommiku söögi aega, vaid piavad selle asemel hommiku vara sööma.

teisipäev, 23. 08.
Räpina 1939: „Illos nigu ladvaõun, süü är vai sülgä maha“ – üteldäs pilkõs ilosalõ inemisele.

esmaspäev, 22. 08.
Reigi, Kõpu k 1938: Kõht lahti oli, siis söödi kuivadadud mustikaid, pipart, kõrvetatud ube ja lepatürke (urbi, mis on käbi moodi).

pühapäev, 21. 08.
Karksi 1939: Kukese Kalmemäelt leitud kahepõhjaga rahakast. Alt tulnud 7 kotti raha, 4 kulda ja 3 hõbedat. Peremees surnud, kui poig Juhan oli raha enesele võtnud, siis maetud kast uuesti.

laupäev, 20. 08.
Keila 1904:
Vaikne tuulekene puhu,
puhu üle Eestimaa,
puhu laial piinapilvid,
et saaks priius ärkada.
Kaua juba orjaiket
kandsime siin ohates,
saada sa nüüd seda iket,
Vägev Vaim, kes taeva sees.

Laulnud Amblast pärit Mart Luur, kirja pannud Karl Pilleson.
http://kivike.kirmus.ee/index.php?t=3&oid=1&module=400&op=3&pid=ERA-12109-38793-23906

reede, 19. 08.
Setomaa 1949: Paasapäiv – Obinitsas kiriku juures oli õunapüha. Õuntega käidi kirikus ja kalmistul. Siis õnnistati õunu ja sellest peale hakati sööma.

neljapäev, 18. 08.
Kanepi 1929:
Peiu püüdmine
Kui keegi tüdruk tahtnud mehele minna, siis pidi ta täiskuu neljapäeva ööl kuuvalgel konna kinni püüdma. Sellel konnal pidi ta luud välja keetma või mädaneda laskma. Selle konna selgroo pidi ta kolm pühapäeva järgemööda kirikuläve all mulla sees hoidma ja siis selle selgrooga kolm pühapäeva järgemööda peiuks ihaldatud poissi enese poole tõmbama. Juhul, kui poiss mõne teise neiuga lähemas vahekorras oli, pidi ta seda neiut kolm pühapäeva järgemööda enesest eemale tõukama. Kui ka see ei aidanud, ja poiss teise neiuga ikka abielluda tahtis, siis sai neiu nende abielu õnnetuks teha, kui ta peiut laulatuse ajal kolm korda konna selgrooga enese poole tõmbas, pruuti aga eemale tõukas.

Jutustanud E. Pillikse, kirja pannud L. Raud.

kolmapäev, 17. 08.
Orissaare v, Orissaare al (Pöide khk) 2013:
Läts
Oli tore, kuid valus mäng. Mängijad seisid ringis ja eesmärgiks oli teise varba peale hüpata.
See käis nii, et kui esimene hüppas, siis ringis järgmine hüppas eest ära ja kohe tegi teise hüppe, üritades järgmise varba peale hüpata. Ja nii see ring käis, kuni kellelgi õnnestus. See, kes polnud piisavalt kiire (ja omas nüüd haiget varvast), langes siis välja ja võitjaks jäi see, kelle varbad jäid terveks. Kokkulepe oli, et väga valusasti ei tohi, aga võite ise arvata, kas mänguhoos see meeles ka püsis. Igatahes lõppes see mäng enamasti riiuga...

Kirja pannud Pille Tamm. http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/4703

teisipäev, 16. 08.
Täna seminar „Jutte maalt ja merelt“ Hiiumaal
http://folklore.ee/uudised.php?yid=13&uid=991
Emmaste, Sõru k 1960: Leiger näind, kuidas suur undikari pödru taga tümmidand (taga ajanud), müsusd olnd untide kee juba üsna kimpus (hädas). Taa peesdnd pödrad ja ermudand undikarja Tihujärve, kus nee sootumags ee upudand. Seda metsa, kus taa pödru peesdnd, nimedand Leiger oma metsags, müsune veel tänapeevani üitags Leigri metsags.

Jutustanud Liisu Kõmmus, kirja pannud Jegard Kõmmus.

esmaspäev, 15. 08.
Keila 1940: Rukkimaarjapäeva peeti kui rukkilõikuse lõputipäeva. Niisamma kui heinamaarjapäev, nii ka rukkimaarjapäev laskis tubli peremees tuua viina ja laskis liha praadida ja kooke teha.

pühapäev, 14. 08.
Häädemeeste 1942: Ühest august sisse, kolmest august välla, siis ongi siis?

laupäev, 13. 08.
Iisaku 1889: „Kelle seljas küür“ – Kua sie kombe on viel enamiste pruugis. Kui miski tüed lõppetatud saab, kas heinaniitu, rukkileikust jne, siis õli enamiste lõppu ies tüe ära jagatud ja igaüks ruttas, et viimsest ei jää, sest sie, kes viimasest jäi, selle seljas pidi küür õlema; ja seda reagiti viel tagajärele, kelle selga küür jäi.

reede, 12. 08.
Rõuge, Tsooru v 1936: Kui täht langeb, siis mida tol momendil mõtlesid, täitub.

neljapäev, 11. 08.
Karuse, Lõo k 1938: Iidlane ütlen, et täna ma riidlesin oma ärraga kõvasti. – „Kus sa temaga siis koos olid?“ – „Koos?! Ta oli teinepool merd.“

kolmapäev, 10. 08.
Kihelkonna 1947: Lauritsapäev – siis meil ei köetud reheahju, et rehi läheb ka põlema – et Jeruusalemma linn sel päeval põlend.

teisipäev, 9. 08.
Elva l < Pangodi v (Nõo khk) 1958:
Ühes kohas siin ümbruses on kivi, sellel on ingli jälg peal. Vanarahvas õpetas, et kui ambavalu on, siis peab selle kivi juurde minema ja see arstib terveks. Ingel olevat põgenenud, ei tea kelle eest, vist Rootsi eest, ja kivid olnud tollal pehmed, jälg jäänud peale. Kui ma laps olin, siis mu õel oli ambavalu, siis seal oli karguga Viiu, see õpetas, et peab minema sinna. Ma olin siis Pangodi vallas, ei mäleta enam täpselt, kus see kivi seal ümbruses on.

Jutustanud Friedrich Kikas, kirja pannud Jaak Põldmäe.

esmaspäev, 8. 08.
Kolga-Jaani 1894:
Eestlane oli aga tubli töömees, ja seda pidi ta ka olema, sest tema oli ori. Tööline tarvitab jälle rohkesti toitu, siis ka rohkesti juua. Vesi temale ei maitsenud, sest ta oli parema jookidega, piima, mõdu ja hiljem õllega harjunud, seepärast hakkas ta häda sunnil õlleks äratarvitatud materjalist veel üht alamat jooki valmistama, mida ta taar nimetas.
Õlut me joome, teist me teeme,
kolmas käärib kammerisse,
neljas liigub linnastesse,
viies jooseb virde’esse,
kuues kõigub kõrre otsas,
seitsmes seeme põllu peale,
kahessas kasvab linnastesse,
ühessas magab matustesse (mätastesse?),
kümnes põllul külvatakse.
(Rahva suust väljastpoolt Kolga-Jaani kihelkonda.)
Sellest rahvalaulust selgub, et kord aeg oli, kus eestlane ikka õlut tegi ja jõi ja vististe vähe muud jooki tarvitas.

Kirja pannud Jüri Ott.

pühapäev, 7. 08.
Helme 1892: Vargate kohta: Pikanäpumees. Tal on tõrvased näpud. Taskutühjendaja. Tal on näpuamet. See inimene varastab hambad suust välja.

laupäev, 6. 08.
Pärnu 1965: „Ega selle kiire asjaga pole ruttu!“ ütles Audru Ooras perenaine, kes ei armastanud kiiresti liikuda ega sundinud ka töölisi jooksujalu käima.

reede, 5. 08.
Viljandi 2007:
K: Kuidas saab elevandi külmkappi panna?
V: Tee külmkapi uks lahti ja pane elevant sisse.
K: Kuidas saab ninasarviku külmkappi panna?
V: Tee külmkapi uks lahti, võta elevant välja ja pane ninasarvik sisse.
K: Kumb võidab kõrgushüppevõistluse? Elevant või ninasarvik?
V: Loomulikult elevant, ninasarvik on ju külmkapis kinni.
(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007.)

neljapäev, 4. 08.
Viljandi 2007:
Tulgu kurbus, tulgu mure,
sinu pärast ma ei sure.
Ennem lippan paljajalu,
aga sind ma eal ei palu.

(Albumisalm koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007.)

kolmapäev, 3. 08.
Häädemeeste, Orajõe v 1938: Kopik ka raha ja lutik liha (nüüd: sent ka raha) – pisiasjade arvestamise kohta.

teisipäev, 2. 08.
Nõo 1931: August on halb kuu, toiduainetele tekib mädanik ja hapuksminemine. Augusti hüütakse sellepärast ka mädakuuks. Mädakuu haavad ei taha ega taha paraneda, kipuvad ikka mädanema. Värskele lihale tekivad kergesti ussid sisse mädakuus.

esmaspäev, 1. 08. 2016
Ambla, Lehtse 1973:
Sündimese aja järgi arvestatakse:
Esmaspäev – edev,
teisipäev – tegev,
kesknädal – kehvik,
neljapäev – näljane,
reede – rikas,
laupäev – laisk,
pühapäeva laps on õnnelaps.

pühapäev, 31. 07.
Halliste, Abja-Paluoja 1939:
Muiste olnud taevas nii madalal, et käega võinud katsuda. Korra läinud rätsepa lapsed välja ja ütelnud: „Et vaatame ka taeva ilu!“
Hakanud sõrmega torkima, torkinud taevale augud sisse ja vaadanud läbi augu taevasse. Vanataadil olnud sulane. Sulane öelnud: „Et kergitame taeva kõrgemale! Lapsed lõhuvad meie katuse ära!“ Vanataat aga vastanud: „Lase lapsed vaadata. Nad tahavad ka meie ilu näha!“ Varsti aga tulnud rätsep ja lõiganud kääridega augu taevasse, siis tulnud rätsepa naine ja lõiganud suure augu taevasse. Seda nähes, ütelnud vanataat: „Kergitame taeva kõrgemale, Kurjad inimesed tahavad meie katust ära lõhkuda!“
Siis kergitati taevas nii kõrgele, nagu ta praegu on.

Kirja pannud Alma Karm.

laupäev, 30. 07.
Vändra 1961: Peol kui juba hilja ja tahetakse koju minema hakata, siis öeldakse: „Egas kodu konn pole, et eest ära hüppab.“

reede, 29. 07.
Iisaku, 1959: Pääsukese laul. Suuremale suurem tükk, veiksemale veiksem tükk, kes selle üle nuriseb, pea otsast maha – sirr!

neljapäev, 28. 07.
Tartu < Põlva, Adiste k 1966:
Kui ma ol´li väikokõnõ,
(alle-aa, alle-aa,)
kasvi ma sis kaunikõnõ,
ol´li üte üü vannu,
pääle kate päävä vannu,
imä vei kiigu kesa pääle,
pan´de hällü palo pääle,
pan´de pardsi hällütämmä,
suvõlinno liigutamma.
Par´dsil ol´le pal´lo sõnno,
suvõlinnul liiäl laaluq,
par´ts sääl man mul pal´lo laule,
suvõlindu liiast kõnõli.
Säält mina, lat´s, sis laulu oppe,
ul´likõnõ sõna osasi,
kõik mina pan´ni papõrihe,
kõik mina raie raamatuhe.
Selle minol pal´lo sõnno,
selle laajalt lauluviisi.
Tuli ütel´: „Olõt tuima!“
Vesi ütel´: „Käü vihanõ!“
Kivi ütel´: „Olõk kinmä!“
Kandu ütel´: „Olõk kal´gi!“
Kuis ma tuima, tulõkõnõ,
vihane käü, viikene,
kinmä olõ, kivikene,
kal´gi olõ, kannukõnõ –
olõ-i mina tuima tütterestä,
kale naise kanasesta.
Ilokas ol´le mino imä,
nal´akas ol´le naane kanja.

Laulnud Hella Keem, salvestanud Olli Kõiva
http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/rahvamuusika/ee/056-Lauliku-lapsepoli

kolmapäev, 27. 07.
Jõhvi, Kohtla v 1937:
Varesed ja arakas.
Kord jäänud karjapoiss metsa magama suu hammuli. Säält lendanud mööda vares ja karjunud: „Aav on, aav on!”
Kohe lendanud teine vares ja hõikanud: „Ei kasvagi kinni, ei kasvagi kinni!”
Natukese aja pärast lendand säält mööda arakas ja sädistannud: „Ei see pragu ei parane, ei see pragu ei parane!”

Kirja pannud Endel Mets.

teisipäev, 26. 07.
Maarja-Magdaleena 1921: Annepäeval peab minema, metsast mõne paari vihtu tooma, siis on jälle lammastel suur siginemine.

esmaspäev, 25. 07.
Võnnu 1949: Jaagupipäeva söögiks on värsked kartulad, siis kasvavad sügiseks suured kartulad.

pühapäev, 24. 07.
Tallinn 2013:
Laev
Üks meie lemmikmänge oli „Laev”. See oli nagu seriaal, mis iga päev edasi läks ja üha arenes. Mängisime seda kuuri all, kus vanaisa suuri laudu ja heinaveo vankrit hoidis. Seal olid ka heinakärbised, raamid, mis vastastikku teineteisele toetudes peaaegu viilkatust meenutasid, kui neile hein peale kuivama oli pandud. Sinna alla oli vahva ennast ära peita, aga mina pelgasin usse. Siiani! Kuuri all seisid need kärbised seina ääres nagu suured redelid. Lahe oli kõiki neid asju kasutades laev kokku meisterdada. Oma osa mängis ka ettekujutus ja fantaasia. Laiad lauad ühendasid heinavankrit, mis oli kapteni sild, ja kuuri all olevaid vanu heinahunnikuid. Üks vana voodilina oli purjeks ja pööningult leitud päevinäinud vokk roolirattaks. Oh, mis seal kõike juhtus – kord oli torm ja kord kukkus keegi merre, kord ründasid piraadid ja kord sai kohtutud sõjalaevadega, kord tekkisid riiud ja pahandused, siis jälle saabus õnnelik armastus, ... ja milliseid põnevaid maid ja inimesi sai nähtud! Jah, fantaasial pole piire ning tänu laste vaimukale loovuselennule võib vahel tegelikkus ja ettekujutus omavahel sulanduda. Vähemalt lapse maailmas on see nii!!! Tegelikult näen ma tänagi oma vaimusilmas laeva, mitte laudu, vankrit ja vokki!
Kirja pannud Andrus Roos.

(Mängude ja lapsepõlvemeenutuste kogumisvõistluselt 2013.)
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/4687

laupäev, 23. 07.
Paistu, Loodi k 1894:
Oh, mina vaene vakulammas,
kogemata kohtuoinas,
viie valdade vaataja,
kümne külade küsija,
saksa kirjade kandija,
raamatute rehkendaja.
Sui ma sörgin sööti mööda,
talve marsin maada mööda,
kevade kesapõldu mööda,
sügise suurta sooda mööda,
sui ma sõidan sikkudega,
talvel tantsin täkkudega,
kevade kena reega,
sügise valge vankeriga.
Lõunal olen lõo karva,
päeva pääsukese karva,
hommiku orava karva
õhtu õnnelinnu karva!

Kirja pannud M. Link.

reede, 22. 08.
Märjamaa 1966: „Autopastlad“ – autokummid. Panin oma autole uued pastlad, nüüd võib jälle kihutada.

neljapäev, 21. 08.
Asundused, Venemaa, Samaara, Estonka k < Võnnu 1889:
Tarto maakonnas, Ahja (Aija) vallas, on väike külake 8 taloga – Looritsemõtsküla. Kahekümne viie aasta eest tagasi oli se küla muudmatta, mida juba vana-vanaisad üttelsivad, ikka niisamal seatel seisnud.
Looritsemõtsküla on Aija moisast 15 versta kaugel, suure Räppina poole käidava tee veeren. Külase sisse soites Räppina poole, pöörab tõine tee kurakätt järsku Kooskorra ja Põlva kiriko poole, se tee oli ka ühtlaisi karja vaino. Tänava aija tagan seisab kivi, 4 jalla kõrgune, selle kivi otsas on üks inimise jala sarnane aste; rahva juttudes on ühe tundmata halli vana mehe jala jälg, kes ennast surma üttelnud olema. Külase tulles astunud vana hall mees nimetatud kivi otsa ja üttelnud: „Selle külale olgu arm; seija ei pea ütski katk, kollera, maru, ega miski muu õnnetus rikkuma ega häävitama tulema.“ Sellest saatik olla se külakene kõigest õnnetustest ilma olnud: kui on katk, kollera, maru häda ja õnnetused õmber ligi möllanud, siis olla se küla alati kõigest õnnetusest prii olnud. Kivi pääle olla surm jalajälje pitseri märgis vaotanud.
Seda kivi olen mina näinud. Jällease, mis aaja hammas järanud on, on selgest näha.

Kirja pannud Jaan Pint.

kolmapäev, 20. 08.
Kihelkonna, Koimla k 1940: Irmuste põllul kasvas hiiglasuur tamm. Kord suvel jooksnud lehm härgade eest selle tamme sisse. Tamm olnud seest õõnes ja ühelt küljelt avatud. Nii ei saanudki härjad lehma kätte.

teisipäev, 19. 08.
Lüganuse 1960: Ega vastuvõtja ei väsi, andja väsib (laenada ikka ja jälle puudustkannatajale).

esmaspäev, 18. 07.
Suure-Jaani 1958: Reisule minejale öeldi ikka „head reisi!“, „head õnne!“, siin olli aga kõige levinum „jumal kaasa!“.

pühapäev, 17. 07.
Kadrina 1899: Mandel maas, pundel puus, Hindrek all heinamaal, sile saba silla all?

laupäev, 16. 07.
Märjamaa, Kõrvetaguse k 1940: Kes tihti elukohta või teenistuse kohta muudab, ehk üldse kindlat elukohta ei pea, selle kohta öeldakse: „Kus koera kodu või hundi öömaja.“

reede, 15. 07.
Setomaa, Lõtina k 1935:
Ku Jummal lõie maa ja ilma, sis tä lõie kats inemist ka’. Üts olle Aadam ja tõõnõ olle Eeva. Aadam olle sadakatskümmend arssinat pikk. A Eeva olle sadakuustõiskümmend arssinat pikk. Aadamal olle alomanõ riist katõssa arsinat pikk. Ja Eeval olle kats arssinat lagja. A Eeva kuivaú kõõ Aadama riista pääl rõivit.

Jutustanud Feodor Vanahunt, kirja pannud Marie Podrätšikov.

neljapäev, 14. 07.
Viljandi, Vana-võidu v 1895: Üks mees oli ristsel olnud ja oli poodi läinud lapsele kleidirõõvast ostma. Läinud poeselli juure ja küsnud: „Andke mulle halli villast sitsi!“
Poesell küsnud: „Mis sa tahad, villast või sitsi?“
Mees: „Ei, ei, halli villast sitsi!“
Poesell ei ole enam sõnagi saanud ütelda.

Kirja pannud Hans Maaten.

kolmapäev, 13. 07.
Käina 1938: Maretapääva peeti enni suureks pühaks, nii et viinapoe uksedki olid kinni.

teisipäev, 12. 07.
Setomaa, Lõtina k 1935:
Ku Jummal lõie maa ja ilma, sis tä lõie kõõ’ eläjä’ ja inemise’ ka’. Ku kõik olle jo ar luud, sis kutú Jummal kõõ’ uma alaba’ kokko ja and´ näile kõigilõ helü, kia määnest hellü nakkas tegemä. A kalakõnõ tull´e ka’ kullõma, õt määntse helü Jummal tälle and. Kalakõnõ tsusaú sis nõna vii seest vällä, a kõrva’ jätt´ kala vii sisse, ni timä kuulõki-s ar, õt määntse helü Jummal tälle and´. Selle ommõgi kala tumm. Tä mõista-i kõnõlda’.

Jutustanud Feodor Vanahunt, kirja pannud Marie Podrätšikov.

esmaspäev, 11. 07.
Vastseliina 1894:
Vastseliina kihelkonnan Orava vallan om Hainikasse küla. See olevat oma nime järgmisest saanu: Orava mõisa teomehe olliva nimitedü küla all haina tegemän, üts poiss neide seast olli kubija käsule vastu pandnu ja tedä lubati selle eest pessä. Vaene poiss tundse suurt hirmu, selleperäst toppe temä ummi pükse sisse hainu, et pesmine mitte nii vallus es oles. Kui nüüd kubijas ja valitseja poissi vimmeldämä naksiva, sis löüsevä nemä, et poisil haina ümbre kehä olliva mähitü ja ütlivä: „Ah sina koer, vai haina kaatsan, haina kaatsan!“ ja poisile anti viil rohkemb. Sellest jäi küläle täämbä päiväni Hainikasse nimi.

Kirja pannud Peeter Saar.

pühapäev, 10. 07.
Rannu 1974: Seitsmevennapäev ei tohi heina teha. See hein ei jää paigale, kas põleb, mädaneb või hukkub mõnel teisel viisil.

laupäev, 9. 07.
Türi 1888:
Ennemast heidan kivi ääre,
kivi ääre, kännu ääre,
enne kui hullu poisi juure.
Kivi ei kisu, ei kända ei katsu,
poiss ei jäta puutumata,
ihukarva katsumata.
Hea poiss magab heaste,
paneb aga riiet reie peale
särki sääremarja peale.
Paha poiss magab pahaste,
kisub aga riide reie pealt,
särki sääremarja pealt.

Kirja pannud Gustav Pulberg.

reede, 8. 07.
Tartu 1995: „Katastroof, pea lendab Õismäele!“ – kui on halb olla, enamasti pohmaka puhul.

neljapäev, 7. 07.
Halliste 1891: Üits arutu kallis ja kasulik toit om kama. Suvel, ku eläjäd äste süüvä saave ja selle tõttu äste lüpsäve, sis kige kergem kama tetä; nagu pakiline einäaig om, perenaine tuleb esi kah einä võtma, ei läbe kodun olla, sis om söögitegemine mudu raske, võtab aiga, aga kamage saab ruttu valmis, om täüveline toit kohe kähen, ei ole leibä vaja kõrva egä kedagi. Raske töö man võetse küll räümeleibä enne soolatses alla, aga sis lampitse kama pääle ja kespaik om tehe. Kige parem kama saab sedäviisi: pannas otre ja ernid segämine, kumakist ütepailu või ka tõisest tõust rohkem, ninda kudas na kellekil kätte kakkeve, keedetse paan ärä, ninda et erned juba pehmes lääve, võetse paast vällä, kurnatse kuivas ja aias kuumaskütet ahju, lastas sääl ärä täüveste küdsäde, võetse vällä, tuulutetse tuhk ja puru seest vällä ja viiäs veskele. Sääl jahvatetse ärä ja kamajahu om iki valmis.

Kirja pannud Peeter Ruubel.

kolmapäev, 6. 07.
Karja 1938: Kui vanasti kured olid üle pea lennanud, siis öötud lastele: „Tulge kurgede alt ära, kured laskvad täisi kaela.“

teisipäev, 5. 07.
Pärnu-Jaagupi 1956: Igä algus on raske – tuntud vana vanasõna, tarvitatakse, kui mingit alatakse, et see püsivat ja kindlat tahet ja tööd nõuab, läbi viia. Näit.: väiksem asi, vaja on ahju teha. Aga kust saab vajalisi kiva. See on juba esimene raskus.

esmaspäev, 4. 07.
Helme 1895: Kui külast lammaste raudu tuuakse, siis ei tohi tee peal mitte kuseda, sest siis rauad ei lõika.

pühapäev, 3. 07.
Lüganuse 1960: Suvi on vaise ja laisa perält (võtab särgi ehk kuue seljäst, peseb põõsavilus, saab kuivast, paneb selgä, kui rohkem riiet ei õle).

laupäev, 2. 07.
Kolga-Jaani 1939: Heinamaarjapäe tehti maarikutuld. Lauldi ikki:
„Maariku“ ja „maariku“.
„Tulge maarikutulile,
tulge tulda kustutama!“
Aga rohkem ma seda laulu kah ei tia. Käis sedasamamuudi kui jaanitule aegki.

reede, 1. 07. 2016
Häädemeeste 1937:
Vandevormelid. „Jumala eest“ öeldaks igal pool, ku midagi kinnitada tahetaks.
a) Mõni tõutab ka: „Löögu mind taevavälk siiasammas paika maha,“
b) „Sülga mul suhu, ku ma valetan,“
c) „Kadugu mu sugu maa päält ära,“
d) „Jäägu mu silmad pimedaks“ – Vaat, valetajal kästakski suhu süllata

neljapäev, 30. 06.
Viljandi 1892: Ju[u]ni, juuli ja augustikuu viimsete[l] veeranditel olevat kõige parem metsa laastada, siis ei ajavat ta enam võrseid kändudest.

kolmapäev, 29. 06.
Rõuge 1888: Peetripäeval Peeter pitsitab metsa koore kinni. Peeter pitsitab, Jaan jakap.

teisipäev, 28. 06.
Tarvastu 1892: Sie tüdruk, kes oma jala saab omale kaala pääle ülepää panna, pieab mehele saama, sie kes ei saa – sie ei pia saama. (Seda kuntsi kaudu om mittu neidut oma elu pidanu peris kaotama).

esmaspäev, 27. 06.
Võnnu 1895:
Kastre mõisa ligidal oli vanasti küla, mida Kokuta külaks nimetedi.
Senna külla Moosesse tallu hakanud [1830. aastatel] vanajuudas käima. Kellade kõlinal sõitnud ta senna tallu. Rehealuse värajad jooksnuvad iseenesest vallali ja pääle selle tõusnud tares, parsil ja ahju pääl suur kolistamine ja müdistamine. Suur 5-pangiline pada tõstetud iseenesest kongu otsast põrandale. Mõnikord sõitnud vanajuudas nähtavalt kolgitse peal tare peale. Peremees, kes iga õhta sängi heitanud, leidnud hommikul hennast sängi all olevat. Õpetaja oma palvetega ja lugemisega taltsutanud teda vähe. [---]

Kirja pannud Karl Mäekala.
Tekst ilmunud raamatus: Lemming Rootsmäe, Ilse Rootsmäe „Võnnu kihelkonna kohanimed ja minevik“ (ERA toimetused, 34). Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2016.
http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=78

pühapäev, 26. 06.
Rõuge, Tsooru v 1932:
Oidu, oidu, ollõkõnõ,
viidu, viidu, viinakõnõ.
Kunas mul olut üle jääs,
kunas mul viina villäld saas?

laupäev, 25. 06.
Tarvastu, Kuressaare k 1894: „Toomas, õe, Toomas, tõusu ülesse, päev on juba kõrges!“ – Toomas pöörab tõise külje ja ütleb: „No kes teda käskis enne valget üles tõusta,“ – ja norskab edasi.

reede, 24. 06. 2016
Rapla 1931: Ennemal, kui mehed alles sukki kandsid, siis käisid jaanipäeval noored mehed müda peresi säärepaelu ajamas, nagu ülestõusmisepühade aega mune aetakse. See mood on juba ligi 50 aastat kadunud.

neljapäev, 23. 06.
Otepää 1933: Jaanilaupäeval käiakse enne päikese loojenemist saunas. Kes pärast seda sauna läheb, sellel tulevad kõik õnnetused ja hädad.

kolmapäev, 22. 06.
Pilistvere ja Suure-Jaani 1938:
Ehast ja Koidust
Kord vanal hallil ajal elanud üks jõukas talumees, see mees olnud uhke oma raha, varanduse ja oma ainsa tütre üle. Ta ole kunagi lugupidanud kehvematest, seda vähem veel oma teenijatest.
Ühel kevadel, kui vanasulane talust lahkunud, palgatud uus ja noorem, kuid see oli peremehele südamenaelaks ja kõigi pahanduste juur.
Mida soojemaks muutusid kevade ilmad, seda soojemaks ka kahe noore inimese südamed. Vana uhke peremees ei aimanudgi, mis tema tütre ja sulaspoisi vahele oli pugenud, sest ta oli selleks liig uhke, et üldse seesugust asja karta. Tema mõte oli, et kogu tema perekond on millegist muust, aga mitte lihast ja luust nagu kõik tavalised inimesed maa pääl.
Ükskord kui vanamees seda märkas, oli just see päev, mil sulane julges peremehele oma kosimise asja ettekanda.
Esiteks peremees ei uskunud oma kõrvu, sest kohmetus oli nõnda suur, et ta ei saanud sõnagi suust ja kui ta siis viimaks toibus, viskas suure sajatusega sulase uksest välja, otsis tütre üles ja vangistas selle tuppa luku taha, milleks sel ajal oli puupöör. Peremees kartis, et tütar läheb ühes sulasega.
Jõudis öö. Kõik oli vaikne. Tasa puges tüdruk aknast välja ja ruttas põõsa varjus ootava nooremehe juurde, et koos põgeneda. Ja põgenesidgi. Et tähelepanemata põgeneda, selleks tuli kasutada läbi metsa viivat jalgrada ja sääl tuli jõest üle minna purret mööda, mis oli pimedas väga kardetav ettevõte, kuid õnne pidi katsuma, sest külast läbi minek oleks tähelepanu äratanud.
Kui olid jõudnud keset purret, kostis äkitselt metsast purde lähedusest vali oigav kisa, mis hirmutas põgenejaid nõnda, et mõlemad kaotasid tasakaalu ja kukkusid alla kärestikku, kuhu neid ka lained igavesti matsid.
Kisategev öökull ehmus inimeste karjatusest ja tõusis õhku, et põgeneda sellest kohast.
Kül peremees laskis kõik kohad läbi kuulata, et tuua tagasi oma tütart, kuid asjata.
Möödus nädal, kuu ja nii sai aasta. Peremees ei suutnud enam oma südamevalu taluda, ta palus ööd ja päevad, et ta veel saaks oma tütart näha, kas või ühes võrgutajaga. Siis ongi ühel õhtul ilmunud üks suur hele täht taevasse ja ruttanud eemal ootava teise tähe poole ja tõesti on nad saanud kesköö tunnil kokku, üksteist suudelnud ja kadunud jällegi lähenevasse valgusesse.
Sest ajast olevatgi jäänud taeva laotusele eha ja koidu täht, sest tütarlapse nimi olnud Eha ja nooremehe nimi Koit.
Neid võida nüüd igaaasta nähe võidukalt alla vaatavat ja vanemaid hoiatavat, et nad ei oleks nõnda karmid oma laste vastu.

Kirja pannud Jakob Muns.

teisipäev, 21. 06.
Rõuge 1929: On suvise pööripäeva vihmasau vahel niigi palju päevapaistet, et kasak selle aja sees hobuse selga jõuab karata, siis võib leivavilja salve ära savitada.

esmaspäev, 20. 06.
Rannu, Sangla k 1938: Üks Neemisküla mees läinud öösi kaugemale lõuna poole veskile. Tee viinud Rannu kirikust mööda. Äkki tekkinud tema vankri kõrvale kaks preilit toredas riides, kes hanehäälega omavahel temale tundmatut keelt kõnelnud. Mees ei ole hirmu pärast end koorma otsas liigutadagi julenud. Kiriku kohale jõudes kadunud nad äkki ära.

pühapäev, 19. 06.
Tõstamaa 1899: Pisike pütike, memme mimmike sees?

laupäev, 18. 06.
Viru-Jaagupi, Tudu k 1905:
Ma olen pika tee peal käind
ja võin sest mõnda rääki.
Kes kaugel käind, see palju näind,
sest tehkem kõrvad lahti.
Kõik mered, maad ja linnad ka
ma olen läbi käinud
ja suurte sakste saalides
ma olen söönud, joonud,
ja pühas kojas koorides
ma olen tihti laulnud.
Ma läksin esmalt Saksamaal,
kus sandid saia sõivad
ja ootsin istes pingi peal,
kas talrid tasku jooksvad.
Siis läksin laevas Rootsimaal,
kus palju rauda kasvis,
oi, vennike, külm oli sääl
mis raksus, amba akkas.
Siis tuli meele Inglismaa
ja Prantsus tema kõrvas.
Neid läksin ma ka vaatama,
kuis maa ja kuidas rahvas.
Ispania ja Portugal –
neid olen vaatmas käinud
ja nõnda sääl kui mujal maal
kord hiad, kord kurja näinud.
j.n.e. ei mäleta.

Laulnud Simson, kirja pannud Peeter Penna ja Karl Luud.
http://kivike.kirmus.ee/index.php?t=3&oid=3&module=400&op=3&pid=ERA-16110-35108-69991

reede, 17. 06.
Kursi, Laeva 1990: Kui päike paistab ja vihma sajab korraga, öeldakse, et siis nutab vaeslaps; võib ka olla vihma käes, siis pidavat suureks ruttu kasvama

neljapäev, 16. 06.
Täna kl 13 Eesti Keele Instituudis Eesti kohanimeraamatu esitlus!
Torma, Kõnnu v 1897:
Avinurme rahvas kaebasid vanaste selle üle, et neil kala pole saada. Kalevipoeg, kes seda kaebtust ka kord kuulis, lubas selle vastu abi saata. Kalevipoeg ajas havisid Peipsist mööda Avinurme jõge ülesse ning sest ajast kannab see metsanukk Avinurme nime.

Kirja pannud Eliisabet Soodla.

kolmapäev, 15. 06.
Tarvastu 1902:
Peni kitt oma pesäda,
härg kitt häädä heinamaada,
siga kitt suurta songermaada.
Mie kita mina vaene?
Mie tie mina vaene
oma hullule pääle,
oma nõrgale nõule?

Kirja pannud Johannes Vaine

teisipäev, 14. 06.
Rakvere 1935:
Nõgesemäng
Mängijad on ringis. Üks on ringi sees. Mängijad sirutavad käed välja ja ringisolija katsub ringis seisvatele mängijate kätele külge lüüa. Mängijad tõmbavad ruttu käed alla, et nõges ei kõrvetaks. Kellele ringisolija saab külge lüüa, see läheb ringi sisse ja on nõges. Ta katsub jälle kätele külge lüüa ja nii läheb mäng edasi.

Kirja pannud Léon Ney
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1427

esmaspäev, 13. 06.
Paide 1931: Inimene mõtleb, aga jumal juhib.

pühapäev, 12. 06.
Setomaa, Uusvada 1912:
ERA, Foto 949
Uusvada tantsuneiud.
Foto: Armas Otto Väisänen
http://kivike.kirmus.ee/index.php?t=3&oid=10&module=400&op=3&pid=ERA-12276-48003-62736

laupäev, 11. 06.
Kihnu 1964: Laesu tööaeg ond laupa õhta.

reede, 10. 06.
Vändra, Kadaka 1888:
Risulinnd ja karu.
Karu tahtis risuunikust oma maea ehetuseks sületäie agu võtta. Risulind palus vastu: „Ära sa siit kisu, võta sealt teesest unikust, siin sees on minu pesa pisikse poegadega!“
„No-noh,“ urises karu, „minu käpp üksi on juba suurem kui sina kõege oma noka-jalgega kokku, ja sina tuled mind õpetama!“
„Ole sa nõnna suur ku sa oled, aga minu pesa jäta ikki puutumatta!“ palus risulind ja lindas isi lohakil tiivul karu nina ette.
„Ma näen, sa tahad jõudu katsuda,“ ütles vihane karu, „tule oome Linnumängi mäele, seal tehku võit otsust, kummal õigus on midagi käskida ehk teist karta.“
Karu aeas nüüd kõik nel´lajalgsed metselajad võitlemeseks nimetud mäele kokku. Seda kuuldes kutsus risulind kõik linnud kotkast kuni sääsest saadik omale abiks. Aegsaste olli karu oma sõeaväega latsis. Pika läbirääkimese ja vaidlemese järele tõsteti rebane sõeaväe ülemaks. Seda ametid vastu võttes aeas ta ennast sirgeks ja üidis: „Võedeldes vaadake kõik minu saba peale. Tõstan ma ta püsti, siis on võit meie pool; lasen ta töllile, siis on ädaohtu karta; lasen ma ta aga maha, siis põgenege. Pidage meeles!“
Enne poolt pääva jõudis ka risulind oma seltsiga võedulatsile. Kõik nel´lajalgsed ollid juba valmis akkameseks. Rebane seisis eemal mäe arjal, saba püsti. Linnud vaatasid oma vastaste peale ja küsisid üksteeselt: „Ei tea, miks rebane püsti sabaga tõstest eemal seesab?“
„Ma lähän kihutan ta mäe otsast maha,“ ütles vapsikas, „sõniks jäege kõik paegale.“
Selle peale lindas ta rebase sel´la taha ja püstis talle oma nõelaga valusaste saba ala. Viuhti, tõmmas rebane oma saba reede vahele ja joosis valukisaga metsa. Seda nähes kohkusid kõik nel´lajalgsed ära ja igaüks katsus, et punuma sai. Nõnda langes võit täieste risulinnu poole.
Jah, nõnda ta ikki on:
suurustades suur karu,
võitlemeses veike aru.

Kirja pannud Jüri Peterson.
http://kivike.kirmus.ee/index.php?t=11&oid=1&module=400&op=3&pid=ERA-10354-78704-86805

neljapäev, 9. 06.
Jõhvi, Illuka v 1893:
Minu veike veljekene
tegi saanida salussa,
kena kirja kuusikussa –
igas kuus lõi kõdara
igas päivas pani pärna.
Sai sie saani valmiesta –
tõi saani tua edeje,
ai aisad akonaie.
Kutsus vaatama vanemad,
katsuma küla kälised,
tõise õtsa õekesed:
„Mis on saanil vajaka?“
„Oi sina ullu saaniseppa!
Veel on viitagi vajaka:
obusida, ohjasida,
lookasida, rangisida,
pähe vaskivaljaeida
sisse siidineitsikesta!“
Keda sisse eidetie?
Ellik sisse eidetie.
Ellik akkas itkemaie,
kummuliste kurtamaie,
„Ärgu tehku tõine eite,
mis tegi minu emake:
pani kalli kauge’elle,
marjukese muile maile,
toome tõisile vesile
kana tõise kaivudelle!
Viis on vetteda vahela,
kuus on kuivada jõgeda,
seitse sooda nurjatunda!“
Minu veike veljekene,
ihu kirves, äili mõõka,
tie tapper tuliterava –
tie sillad soode peale,
turba’ad jõgide peale!
Siis mina pääsen ju isale,
siis ma pääsen ju emale,
siis mina astun audujalle,
siis mina veeren vendadelle.
Panid kalli kauge’elle –
akkan eidele minema:
tien mina saiad saanieie,
mesileivad rüppe’eie!
Lähan päiva, lähan tõise –
ju akkab obu väsima,
linalakka langemaie.
Söödan saiad saaniesta,
mesileivad rüppe’esta,
enne kui emale saan,
enne kui isale saan,
enne kui veeren vendadelle
ja sula sõsaratelle.

Laulnud Mari Räbin, kirja pannud Mihkel Ostrov ja Oskar Kallas.

kolmapäev, 8. 06.
Ambla 1893: Kiida kassi, kass läheb pahuraks.

teisipäev, 7. 06.
Rapla, Pühatu k 1938: Üsna vanal ajal olla päike olnd ühes kohas taeva külges kinni ja paistis alati sojaste. Selle üle vihastas nõia või sortsi must kass – ta ei saand päikse valgel rotta püüda. Must kass ronis taeva äärt mööda ülesse ja tahtis päikese kinni võtta. Päike ehmatas sellest ja hakkas jooksma, jooksis taeva ääre taha. Kass jooksis järel ja kassi jalad kriipisid taeva sisse augud, kust valgus hakkas läbi paistma – need ongi nüüd taeva tähed. Öö on musta nõia kassi vari, kes päikest taga ajab. Nii see kestab ikka edasi, päike läheb eel ja must kass päikese järel.

Jutustanud Olga Arjakse, kirja pannud Emilie Poom.

esmaspäev, 6. 06.
Emmaste 1979: Meri teeb mihest mihe. (Öeldakse selle kohta, et karm meremehe elu karastab meest.)

pühapäev, 5. 06.
Viljandi 1990:
„Elu on lill,“, ütles liblikas.
„Elu on sitt!“ ütles sitikas.
„Elu on vesi,“ ütles konn.
Aga sina võta seda nagu ta on.

laupäev, 4. 06.
Järva-Madise 1990:
K: Missugune rist matkab?
V: Turist.

reede, 3. 06.
Käina 1939: Reede taheta mette looma-ostu ega midagi teha, see üks sant pää.

neljapäev, 2. 06.
Narva 1896: „Jutt tuleb jutust ja kõne tuleb kõnest“ ütleb vanarahvas, ja kui jutu lõng katkenud, siis küsitakse „kelle jalad ristis?“ (Seks korraks küll minu jalad.)

kolmapäev, 1. 06. 2016
Vändra 1890:
Kümmet loetagse lasdele tihdi nõnna: (nummred jäevad lugematta)
1 on iddu,
2 – kaddu,
3 – liigu,
4 – laagu,
5 – vesda,
6 – venna,
7 – koogu,
8 – murre,
9 – reine,
10 – küps,
Teist moodi:
ügsit
kagsit
liivit
laavit
vesda
venda
kugge
murdu
renu
kepsu
Kolmat moodi 12nd lugeda:
inibere
vinibere
vinna
vänna
pervoi
ruku
püssi
paukku
toots
noots
pois
kol´l´

Kirja pannud Jüri Peterson.

teisipäev, 31. 05.
Pöide 1933: Kui inimene hakkab kuskile eri pääle kodunt ära minema, õues on juba hobu ees, ja nüüd tuleb vares ka puu otsa ehk maja katusele ja karjub kolm korda, siis juhtub teel midagi õnnetust.
Kui kodunt välja minnes vares karjub kas kümme või seda rohkem korda, olgu see kodu õues ehk väljal tee ääres, siis on hea õnn tee peal ja eri läheb heast.
Kui kuskile eri peale minnes vares karjub ja ise nokib varbud, vahest loksub ka, siis ära mine: siis läheb üsna räbalast, saab sõimamist, vahest peksa ka veel.
Kui majast on kedagid meest ööse välja läind merele, kas isa ehk poeg, ja homiku vara tuleb vares ukse ette puu otsa ehk katuse ääre pääle ja inimese nähes karjub kümmekond korda üsna tiitsast ja siis lendab nobest jälle ära, siis tuleb varsti kellegi inimesega teade, et randas rohkest kala on, peab vastu minema, aitama võrgust noppida, hobuseratastega ära tooma.

esmaspäev, 30. 05.
Kose, Tuhala v 1892: Parem üks suur kui kaks vekkest.

pühapäev, 29. 05.
Simuna 1904: Kord tahetud Emajõele veskit pääle ehitada. Kuid see ei ole Emale mette meeldinud. Kui juba veski valmis saama hakanud, hüüdnud kord Ema: „Üheksakümmend üheksa jõudu ja Pedja, mu noorem poig, tulge appi – Ema rinnad maetakse!“
Silmapilk olnud need ka platsis ja mõne silmapilgu järele ei ole ehitavast veskist muud järele jäänud, kui aga pilpad.

Kirja pannud Voldemar Rosenstrauch.

laupäev, 28. 05.
Halliste, Abja v 1891: Kessi kassi söödu sööki sööb, sell jäeb kurk aiges.

reede, 27. 05.
Setomaa, Vilo v, Lõtina k 1934:
Kuimuudu ar väsüde
Olli ütevoori sis üts veiga rikas miis, tä olle sääne miis, õt kohki püüsü-s paigah, a kõõ käve ilma pite. Nii läts tä jo õigõ vanast ar, a selle õks kohki püüsü-i paigah. No’ läts sis tuu miis tohtri mano ja ütel´ tohtrilõ, õt sa tii’ mullõ nii, õt ma saasi-i inäbä k´avvu’ maad-ilma pite. Tohtri lõigaú sis tuul mehel üte jala maaha ja pand´ puujala. Ku sis miis läts haigõmajast kodo ja vässü jo veiga ar. Sis läts kodo ja naka-s inäbä kunagi ilma pite k´auma.

Jutustanud Feodor Vanahunt, kirja pannud Marie Podrätðikov. Ilmunud raamatus: Feodor Vanahunt „Ilosa’ ja pogana’ jutu’“ (koostanud Andreas Kalkun, Seto kirävara 12). Värska/Tartu: Seto instituut/Eesti Kirjandusmuuseum 2015.

neljapäev, 26. 05.
Muhu, Liiva k 1938: Kes ei saa enne kahtkümmet ilusaks, enne kolmekümmet targaks, enne viitkümmet rikkaks, neil jäävad kõik need saamata.

kolmapäev, 25. 05.
Viru-Jaagupi 1970: Urbanipäev, 25. V. Sel ööl kardeti viimast öökülma ja selle järele võis kõik külmakartvad taimed välja istutada. Endise Vaiküla mõisa aedniku Jüri Nõmme (1835–1913) teated.

teisipäev, 24. 05.
Kullamaa 1964: „Ei näe puu taga metsa!“ – Väikest näeb, aga suurt ei näe. No, ütle, mis kasu on mul ühistööst, oota teiste näpu vahelt. Kui olin üksiktalupidaja, kõik, mis tegin jäi omale. Sa ei näe puu taga metsa!...

esmaspäev, 23. 05.
Jüri, Kurna v 1896: Elutu uue asja saamisel üeldakse: „Uus luud pühib ike puhtama toa kui vana.“ Aga uue naise, hobuse ehk muu saamisel üeldakse: „Vana teatud, uus teadmata.“

pühapäev, 22. 05.
Karksi 1938: Ku mõni parep või rõõmsep asi om – „Oh süä, ku sa nüid rõõmu ei tunne, sis oled küll pae sarnane – sis oled küll kivine.“

laupäev, 21. 05.
Kuusalu 1891:
Kõrgeste auustud härra!
Kõige südamelikum tänu Teile Teie kingituse ja lugupidamise eest, mis me koguniste mitte ei ole teeninud.
Ma sain aga juhtumise kombel kord paar Vana Kandle üksikud annet ja need olivad väga minu maitse järele. Need juhatasid ka mind vanavara korrjamisele ja vanast lauludest lugupidamisele; sest Eesti rahvalauludes on pallju vaimurikaid lauulusid. Esimistes saatetes jätsin ma kõlvatumad (minu arvates) maha, aga nüid jätan Teie otsustada, mis kõlbab ja mis mitte.
Need anded mis mull Vana Kandlest enne olivad, saivad minu ühistöölise H. Rebaselle, kelle korjatud suurem jagu vanu lauulusid on. Kui edespidi sirp ja vart enam aega annavad, ehk siis leiame veel midagi saata, niisama ka eneste elu järjest. Olgu selles meie ühine tänu kalli kingituste eest.
Teile tänulik J. Ploompuu.

(Rahvaluulekoguja Jakob Ploompuu kaaskiri Jakob Hurdale.)
http://kivike.kirmus.ee/index.php?t=11&oid=1&module=400&op=3&pid=ERA-11002-61908-87281

reede, 20. 05.
„Eesti rahvamuusika antoloogia“ on ilmunud veebiväljaandena!
Kolga-Jaani 1937:
Kui mina akkan laalemaie,
laalemaie, laskemai,
üübikene, ütlemaie,
käokene, kukkumai,
ei mind jõua ohjad oida,
ohjad oida, köied köit,
päitse'eta mind pidada,
egä valjad vaigistad.
Kui mina laalan, laksub metsä,
kõnelen, kõliseb mets.
Külä mind jookseb kuulamaie,
vald mind tuleb vaatamai(e),
rikas rehekatusselle,
santi saana sõnnikul,
imestavad, ütelevad,
ühel, teisel kõnelev(ad):
„Kust see laps need laulud saanud,
ulluke sõnad osan(ud)?
See põle tüdruk teinud tööda,
ta põle kangasta kudunud,
ta põle arus einä niitnud,
ega luhas loogu võtt,
see käind Arjus õppimasse,
Virus viisi võttemas.“
„Oh, minu ellad vellekesed,
kulla kalliksed õed,
mesimarja memmekesed,
kullerkupu taadikes(ed),
ma-p käind Arjus õppimasse,
Virus viisi võttemas.
Ära mina ütlen selle koha,
kus ma need lood luges(in),
kus ma viisid veeretäsin
ja kus mõtted mõlgutas –
arus eina niitessagi,
luhas loogu võttessag(i),
kurus kuhja luuessagi,
kodo kangasta kudud.“

Laulnud Marie Sepp, salvestanud Herbert Tampere ja August Pulst.
http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/rahvamuusika/ee/057-Laulud-tool-opitud

neljapäev, 19. 05.
Tallinn < Hageri, Saku v 1935:
Kitse lauta-ajamine
See poisslaste mäng oli moes veel 4–5 aastat tagasi, praegu teda enam ei mängita. Mängu nimetatakse ka „ämma aukuajamiseks“. Mäng toimub järgmiselt. Mänguosalistel on igaühel umbes ühe meetri pikkune kepp. Poisid asetavad endid poolringis murule ja kaevavad igaüks omale väikese augu maasse. Üks suurem auk tehakse selle poolringi keskele. See on nn. „kitse laut“, kuhu „kits“ tahetakse ajada.
Poisid, 1–5, asuvad igaüks oma augu juures, toetudes kepiga auku. Ühel poisil ei ole auku maasse kaevatud. See poiss on kitse lauta-ajaja. Kitseks on harilik väike kummipall, lõngakera, või oma meisterdatud kaltsudest pall. Kitse lauta-ajaja veeretab seda oma kepiga, ta tahab palli auku veeretada. Teised mänguosalised, need, kes seisavad keppidega augus, tahavad lauta-ajamist takistada. Nemad oma kepiga katsuvad lüüa kitse jälle august eemale, seejuures nad peavad ka oma auku kaitsema – kepi kiiresti auku tagasi panema. Kitse aukuajaja on ka kogu aeg valvel, et kui keegi oma kepi kitse äralöömiseks august tõstab, katsub tema oma keppi kiiresti tema auku torgata. Läheb tal see korda, jõuab auguomanikust ette, siis jääb tema sinna augu peremeheks ja see, kes selle kaotas, peab minema ise kitse lauta ajama. Kui kitse lauta-ajaja on saanud kitse auku ajada, siis on mäng n.-ö. sellega läbi. Loositakse, kes jääb kitse lautaajajaks. Loosimine on kas samasugune nagu katskii juures – muidugi peab siin olema pikk kepp, kuhu siis kõik mänguosalised oma käed üksteise käte peale asetavad – või toimub siin loosimine kepi viskamisel jalaga kauguse peale. Sarnane loosimine toimub veel järgmiselt: mänguosalised kõik, igaüks oma kepiga, asuvad ühel joonel. Nüüd panevad nad kepi alumise otsa jala varvastele, ühtlasi toetavad parema käega keppi ülemisest otsast; nüüd kepp teeb jalaga ühes õõtsumisi ette ja taha; kui arvatakse, et hoog jalaga tugev on, lastakse käega kepist lahti ja kepp lendab jalatõukest kaugele. See, kelle kepp jäi kõige lähemale, peab jääma kitse lauta-ajajaks.

Mängu kirjeldanud Leida Karlson, kirja pannud Jaan Võmma.
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1645

kolmapäev, 18. 05.
Tarvastu, Vooru k 1896:
Nooriku haigutamine
Üks noorik olnud väega unine. Peigmehe kodus pandud tõine õhtul ka tööd tegema, ei saanud tõine midagi ära teha, haegutanud ühtelugu ja ütelnud ise esimese korra haegutamise aegus: „Meie rahvas teeve oma kodun aset juba!“
Tõise haegutamise aal ütelnud: „Meie rahvas lääve magame juba!“
Kolmad korra aegus ütelnud: „Meie rahvas magase ammu juba!“
Siis käskinud ämm teda ka magama minna.

Kirja pannud Johan Kala.

teisipäev, 17. 05.
Halliste 1903: Kus hunti kõneldakse, sääl hunt ka on. = Tähen[dus:] Vahest juhtub nii, et kambris mõnda küla inimest kõneldakse ja kohe selle järel astub see küla inimene kambrisse, siis üteltakse kohe nõnda.

esmaspäev, 16. 05.
Paide 1989: Rumalaid pilgatakse: „Sul on kolm kena omadust: sa oled loll, laisk ja maias“.

pühapäev, 15. 05.
Kodavere 1889: Nelipühi kutsutakse sellepäräs nelipühiks, et eestlased enne neli pääva pühi pidänud.

laupäev, 14. 05.
MUUSEUMIÖÖ „Öös on laineid“ täna ka Kirjandusmuuseumis! http://www.folklore.ee/uudised.php?yid=13&uid=970
Torgu v, Mässa k (Jämaja khk) 1975:
Kes purjetand on laevaga [mp3]

Kes purjetanud on laevaga
siin vaikses Balti meres,
see juhtunud on nägema
üht saarekest ta süles.
Seda nimetakse Saaremaa,
kus elab eesti rahvas,
kes sinna asund vanal a’al
on iga tööle vahvas.
Sääl noored mehed enamast
on vaprad merimehed,
ei karda tormimöllusid,
ei maru murdelaineid.
Niipia kui käia suudavad,
nad mere piale tötvad,
ei hooli noortest neidudest,
kes neile järel nutvad.
Sial uhked pargad, aurikud
neid oma turjal kandvad
ja vöera riigi linnasid
neil jälle näha andvad.
Kui önnelikult löpnud reis
ja vööra linna jöuad,
siis meripoiga nende sias,
kes elu löbu nöuab.
Sial uhke trahterite sies,
kus elu valgus särab,
ei puudu meripoiga sial,
kus kannel, klaver mürab.
Sial uhkel pargettpörandal
me meripoiga tandsib,
noor neiu tema rinna na’al
nii ilusasti valdsib.
Kui laival jälle pial on praht,
on tarvis valmis panna
ja löppend meremehel lust,
sest vaja merel minna.
Nüüd jumalaga jääge köik,
kes mulle armsad olnud,
ka jumalaga jääb see paik,
kes meid on saatma tulnud.
Laev jälle laia merele
on jöudnud täies purjes,
me poisid körge reili pial,
laev on kui surma varjus.
Ei nemad sellest hooligi,
kui tuleb merel surra
ja tahvad ainult näidata,
ei oma julgust murra.

Laulnud Villem Õunpuu, salvestanud Ingrid Rüütel.
http://www.folklore.ee/era/pub/files/heli/HERA08_33.mp3

reede, 13. 05.
Tartu 2007:
Kui kuu 13. päev on reede, tähendab see halba.
Toas ei tohi vihmavarju avada.
Kui riputada hobuseraud ukse kohale, pidavat see aitama majas õnne hoida.
Väidetakse, et kui sa sööd ära viieõielise sireliõie ja soovid midagi, siis su soov täitub.

(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007).

neljapäev, 12. 05.
Põlva 1949: Kui edimest kõrda pääsokest näet, sis tulõ kolm kõrda pikali visata selä pääle, sis ei tulõ tüü man sel´avalu.

kolmapäev, 11. 05.
Audru 1979: „Maitse üle ei vaielda,“ ütles kukk ja nokkis tatti. (Sel juhul, kui tõesti maitse üle vaieldakse.)

teisipäev, 10. 05.
Võru 1992:
K: Mis on Tartu, Tallinna ja Leedu keskel?
V: Tartu – „r“, Tallinn – „l“ ja Leedu – „e“.

esmaspäev, 9. 05.
Kuusalu 1960: Olis mul ka Riia rikkus, Tartu tarkus, Pärnu sigarid, Viljandi vigurid, Eesti vask, Tallinna task, hüäd hobused tella ies, siis vast olisin ma esimäne mies.

pühapäev, 8. 05.
Palamuse, Kaarepere 1892:
Emakene memmekene,
kudas minda kasvatasid,
üles mind tõstsid, hüpitasid,
maha panid, mängatasid,
sülle võtsid, süüa annid,
mõelsid kaksi kasvamaie.

Kirja pannud Helene Maasen.

laupäev, 7. 05.
Setomaa 1904:
Armastaja imä süä
Vanast oll´ üts nuurmiis ütlemata ilosat näiot armastama naanu, kel sisgi üts muting iih oll´, milles armastõdu tütrik tälle minki moodul naases taha-as minnä. Poisil olõ-õs tõisi velju, es ka sõsarit seldsih, midä mehele minejä neio kunagi uma tulevadsõ mehe kõrval hüä meelega ei salli. Oll´ ka muido illos, hüä kotus, koh muud rikkust, varandust kah külält ja külält oll´.
A sääl oll´ sisgi üts viga, milles illos näijo rikast poissi põlg: liiga kuri imä, mink peräst näio poisilõ ütles: „Inne ma sullõ naases ei lää, ku tapa’ uma imä arr, ja tuu timä süä mu kätte, sis olõ ma tävveste su uma.“
Ilosa näio ihkamine palli kui tuli noorõ mehe süämeh, kes tälle, kas mistaht massu iist, umas pidi saama. Tä läts ka kodo ja tapp´ uma armsa imäkese arki, võtt´ timä süäme seest vällä, ja tull´ kõõga näio poolõ, käeki veritse’, nigu kunagi rüülil. Tarõlävest sisse astuh kumast´ nuurmiis ja sattõ läve ala maha. Imelik! Armastaja imä süä hõigas ka sis: „Pojakõnõ, vaest sa haiget sai’?“

Jutustanud Jakob Ilves, kirja pannud Jaan Sandra.

reede, 6. 05.
Märjamaa, Kõrvetaguse k 1941:
Kui kutsumata külaline juhtus tulema sööma ajaks, siis tale pakuti koos oma rahvaga sedasama toitu, mis seekord juhtus olema. Kutsutud külalisele tehti ikka paremaid suutäisi. Rätsepale anti ikka teisal ja paremat toitu kui oma perele. Joodul seisis toit laual, kis söönd sai, see tõusis üles ja läks ära, teene astus kohe asemele ja sõi jälle oma jäu, sedasi kõege pidu aja.

Jutustanud Mihkel Põldre, kirja pannud Emilie Poom.

neljapäev, 5. 05.
Kihelkonna 1938: Pühaks peeti ainult suurt ristlepäeva, teisi ei peetud, see oli väga suur püha.

kolmapäev, 4. 05.
Täna kl 16 Mall Hiiemäe raamatu „Väike linnuraamat rahvapärimusest“ esitlus kirjandusfestivalil Prima Vista TÜ raamatukogu kohvikus Gaudeamus!
Märjamaa 1937: Vanad inimesed rääkisid, et päike petab lindu. Kui lind enne päevatõusu unest ärkab, siis päike ei saa teda petta, aga kui lind jääb kauemaks magama, et päike tõuseb enne üles, kui lind unest ärkab, siis lind on päevast petetud ja selle päeva lind ei saa lennata enne kui teisel päeval lind enne päikest ärkab, siis saab jälle lennata. Lapsepõlves leidsin tänavalt ühe linavästriku, kes ei saand lennata, jooksis mööda maad kiireste. Püüdsin ta kinni ja läksin näitasin emale, ema vaatas linnu läbi, miski häda ei olnd näha, tiivad ja suled olid nagu teistel lindudel. Siis ema ütles: „See vaeseke on jäänd kauaks magama, pää on ta nüüd ää petnd, sellepärast ta ei saa lennata.“ Ema käskis mind linnu sinna tagasi viia, kust ma ta leidsin, ütles: „Küll ta teine hommiku ärkab varem ülesse, siis ta lendab jälle küll!“

teisipäev, 3. 05.
Helme 1930: Helmes öeldakse kõverast inimesest: kõver, nagu aabitsa e.

esmaspäev, 2. 05.
Tarvastu, Kuressaare k 1894: Vanakuu sees pestud ikka riidit, siis kui need riided seljal olnud, ei sügelnud ihu.

pühapäev, 1. 05. 2016
Karja 1879: Volbripäävast on hobose kaeravooder metsas.

laupäev, 30. 04.
Rakvere 1934: 1. aprillil tehakse aprilli valetamisega. Seda tehakse vähemal mõõdul ka 15. ja 30. aprillil.

reede, 29. 04.
Kursi, Laeva v 1889:
Kursi kirigo ehitamisest
Kursi kirikod tahetud enne Tõrve külasse jõe kaldale ehitada, aga nii paljo kui pävaga tehtud, on ka niisamma paljo ööga maha lõhutud – ei sa ega sa mitte ehitada. Mõeltud, mis nüüd ometi teha. Kui keik nõud olnud olnud ära peetud, noh, siis näidatud kirigomeistrile ööse unes, et võtta sealt kohalt jõest sõel vett täis, kus sina kerigod ehitada tahat ja mine mööda jõe äärt allapoole, sennikaua kui sõilast veisi maha kukkub – senna kohta ehita kirik.
Siis on ka senna ehitatud, kus ta praegu Pedja jõe kaldal seisab.
Selle kirigo meistri nimi olnud Kusta. Sellest on tulnud Kursi kirigo nimi – Kursi.

Kirja pannud Märt Mauer.

neljapäev, 28. 04.
Häädemeeste 1938: Leheristipäe olli selleks, et sis puud akkavad lehte minema, linnuristipäe, et sis linnud akkavad laulma ja pesa tegima

kolmapäev, 27. 04.
Pühalepa, 1938: Kui kukulindu kevade kuuled ja põle midagi asja maitsend, siis situtab ää, oled kidev (kidur) inimene selle sui.

teisipäev, 26. 04.
Märjamaa 1967: „Mängib lahtiste kaartidega“ – räägib tõtt, teeb õigust. Teda võib uskuda – tema mängib alati lahtiste kaartidega.

esmaspäev, 25. 04.
Koeru 1938: Misuke ilm on markusepäeval, niisuke on suvi.

pühapäev, 24. 04.
Kadrina 1896: Pärast jüripäeva ei tohi enam villast kangast kududa, lambad surevad ära.

laupäev, 23. 04.
Räpina v, Linte k (Räpina khk) 1971:
[mp3]

Kull´a imä, tsirgu imä, kos´a ommaq kua takah.
Kull´a tütär, tsirgu tütär, lasõq neil sisse tullaq.
Kull´a imä, tsirgu imä, kohes nimä istussõq?
Kull´a tütär, tsirgu tütär, peränulka pingi pääle.
Kull´a imä, tsirgu imä, mis neile süvväq saa?
Kull´a tütär, tsirgu tütär, kats´ valgõt hanni.
Kull´a imä, tsirgu imä, kohes nimäq magama lääväq?
Kull´a tütär, tsirgu tütär, üle moro aita.
Kull´a imä, tsirgu imä, mis neile katta saa?
Kull´a tütär, tsirgu tütär, kat´s valgõt kaskat.
Kull´a imä, tsirgu imä, nimäq tahtva minno kah!
Kull´a tütär, tsirgu tütär, tohho kurat´, mis sis saa?
Laulnud Ella Alma Alide Zängov (Ella Tsängo), salvestanud Toivo Luhats.

http://www.folklore.ee/era/pub/files/heli/M2-2220--b_--kulla_ima_tsirgu_ima__l.mp3

reede, 22. 04.
Vändra 1937:
Lurich, maadleja, läinud kord sügisel ühte kõrtsi öömajale Pärnu ligidal. Kõrtsi tulnud ka palju kihnlasi, kes laulnud oma rahvalaule ja kiitnud, et nad on kole tugevad. Hakand siis Georg Lurichist norima, et see olevat nõrk mees. Kihnlased saand sellest veel rohkem julgust ja akand Lurichi tõukuma. Lurich saand viimaks päris vihaseks, võtnud kihnlased üksteise järgi sülle ja visanud kõik üles parsile. Siis jäänud kihnlaste suud ammuli lahti.

Jutustanud Maria Kitsen, kirja pannud Ernst Tammsoo.

neljapäev, 21. 04.
Muhu 1938: Linnuristipäev – kiriku ümber mõned pidavad, et siis akid ei riku suvel põldu.

kolmapäev, 20. 04.
Kuusalu, Juminda k: Kes nuorelt nobe, see virk vanallagi.
Täna konverents „Noorte hääled“ 2016! http://www.folklore.ee/era/nt/NTkava2016.htm

teisipäev, 19. 04.
Tarvastu 1940:
Kui raskus kellegil üle jõu käis, siis üteldi: „Temal puudub paras tuul. Ta on selleks veel vähä söönud! Kui ta sööb, küll siis ka üles tõstab! Ta ei ole sääl veel kodune!“ Kui raske töö ehk jooksu pääl äkki seisma jäädakse, siis öeltakse: „Ta tõmbab hinge tagasi.“ Siis peab otseloodis seisma, rinda ette hoides ja sügavasti hinge tõmmates ning käed vabalt alla rippumas.

Jutustanud Tõnis Kuni, kirja pannud Johann Kala.

esmaspäev, 18. 04.
Häädemeeste 1959: „Kuidas oiad, nõnda leiad,“ ütles 44-aastane Aleftina Avamere, kui poeg oma pluusi oli välja vihma kätte jätnud.

pühapäev, 17. 04.
Põltsamaa 1981: K: Mis on puhas armastus? V: Armastus peale sauna.

laupäev, 16. 04.
Põlva, Kioma v 1939: Põhjasõja ajal kuningas Karl XII oma vägedega Tilleorust läbi minnes pistnud Tillemäele oma tammepuust kepi ja lausunud: „Kui see kepp siin peaks kasvama hakkama, siis saab see maa kord jälle Rootsi omaks. Kui aga ta kasvama ei lähe, siis ei võida rootslased kunagi enam Eestimaad.“ Kepist aga kasvanud suur tamm Tillemäele ja mantlist, mille ta Aarna mäele (Tillelt umbes paari km kaugusel) maha pannud, kasvanud suur mänd.

Jutustanud Helene Mitta, kirja pannud Adele Mitta.

reede, 15. 04.
Kernu v, Haiba k (Hageri khk) 1990: Nüüd on ufod. Need on küll Jumala pojad. Elias läks ju tulise vankriga taeva, nüüd need pojad käivad meid vaatamas

neljapäev, 14. 04.
ihelkonna 1938: Künnipäe pandi härjad esimest korda ige, käidi sääl natuke maad ära, terve päeva ei oldud, tuldi varsti jälle tagasi. Siis loomad olid sui vagused.

kolmapäev, 13. 04.
Tori, Suigu k 1926:
Lamba mäng
„Lambad“ istuvad ringis maas. Lambur oma „koeraga“ nende juures. Hunt asub hoopis eemal.
„Lambrine“ teeb kepiga igale „lambale“ risti otsa ette, et hunt neid ei puuduks, öeldes poisile: „Oina risti“, tüdrukule: „Utekese risti“. Kui kõigile see tehtud, siis ütleb: „Mina tukun tunni, hunt situb junni, koer vaata sa lammaste järgi!“ Läheb siis veidi eemale. Tuleb hunt, viib lamba ära. „Koer“ haugub, „lambur“ ärkab. Loeb „lambad“ üle, leiab ühe kadunuks. Läheb otsima. Kui kusagilt eemalt „hundi“ lambaga leiab, tekib hundiga sõnavahetus.
Lambur: „Ena, kus mu lambake.“
Hunt: „See on minu jagu.“
Lambur: „Aga minult sa ta varastasid. Anna kätte!“
Hunt: „See on päris oma jagu“, ega lase lamburi lähedalegi, hoiab lamba oma selja taga. Lambur küsib „lammast“ nuusutada. Hunt lubab. Lambur: „Minu ute hais. Anna kätte!“ Tekib riid.
Lambur ja hunt kisuvad mõlemad vägivallaga „lammast“ omale, kuni teine ta ülekaalukalt omandab. Sellele jääbki.
Valitakse uued tegelased ja mäng algab uuesti.

Mängu kirjeldanud Riina Annusver, kirja pannud Voldemar Erm.

teisipäev, 12. 04.
Puhja 1988: Raha pidi taskun kevadel olema, kui kägu kuuled, siis ei ole sul rahapuudust. Pidi raha kõlistama taskun.

esmaspäev, 11. 04.
Häädemeeste 1981: Vasaku jalaga voodist välja astunud. – Kui inimene on morssis ja turtsakas, pahas tujus, või juhtub tal päeval äpardusi, siis öeldakse nii. Vanasti panti hoolega tähel, et hommiku parema jalaga vuudist välja saaks, et siis läheb päev hästi.

pühapäev, 10. 04.
Häädemeeste 1933: Kuus kuldlehekest, seitsmes hõbehelmeke?

laupäev, 9. 04.
Muhu 1888:
Egas muhulane uisa-päisa ehk ala-tahes putru keeda, nagu ehk mõni ülemoa mees arvab. Igal asjal piab aga ikka oma aru olema, nõnnasamma koa pudru-keedul. Sellel oo ikka oma seatud päävad ja aad. Meie nänn teab juba ise ää, mis kessiku ja laupa õhta keeta tuleb. „Täna oo jo pudru õhta,“ ütleb ta ja eigab nustikaga paa puhtaks. Just nõnna teeb koa Lalli-Soadu vanaeit ja va Kostla-memm ja va Nossa-Ingel koa. Nõnna teeb ette iga Muhu perenaine ja ikka ise, ega seal tüdrikumi selle taris peeta.
Muhulased keetvad paljast odra-tangu putru, kui pudru õhta oo. Vahest tehasse mõnes kohas koa tuhliputru, aga see oo aru (harva). Jahuputru keedetse koa väga aru. Pudru kõrva tehasse enamast ikka mitmet seltsi kastet: petipiimaga, hapupiim üksi, ehk jälle koorejärgmist soolveega või soola enesega. Isased tahvad ikka tugevamat toitu soaja ja eks soolane piim ole selle va isase inimesele nagu kolbakam. Hapupiim teeb jälle südame mõnel na vesiseks ja mõnel tulavad kanged kõrvetsed ehk aavad röhitsed üles. Laupa õhta pannasse vahel koa võid pudru silma (auku).

Kirja pannud Timotheus Kuusik.

reede, 8. 04.
Tallinn 1968: „Parem hilja kui mitte kunagi,“ ütles juut ja pani pea raudtee rööpale, pärast seda, kui rong oli ära läinud.

neljapäev, 7. 04.
Narva 1905: „Kus lauldakse, sinna istu maha,“ ütles vana Hants ja istus õrilase pesasse.

kolmapäev, 6. 04.
Nissi, Turba al 1990: Raudtee peal käivad ussid määret ja õli lakkumas. Olid liiprite peal soojas ja limpsisid.

teisipäev, 5. 04.
Häädemeeste 1973: Jõumees Jõuetu – ütleme, kui mõni ei jõua seda ära teha, mis ta ette võttis

esmaspäev, 4. 04.
Tartu 2015:
Uueveski
Uueveski ei ole kusagile kadunud, aga selline, nagu ta oli meie mälestustes 1930. ja 1940. aastatel – sellest ei ole küll midagi enam järel. Toona oli Uueveski armastatud suvituskoht, aga ta oli sobiv ka talispordi harrastamiseks. Jalutada oli seal alati mõnus, sest oli olemas lihtsal viisil rajatud teedevõrk.
Uueveski orgu Kösti ojale ehitati kolm basseini. Uueveski pargi alguses on näha Lastebassein, kust üle viib sild. Silla all on tamm, millest ülevoolav vesi tekitab suurvee ajal mõõduka kose. Sild ja kosk on paljudele olnud vaatamisväärsus, sest sellest on säilinud mitmeid fotosid. Lastebassein oli madalapõhjaline ja suhteliselt soojema veega.
Fotodel võib näha rõõmsaid, rahulolevate nägudega inimesi, kes nautisid puhkehetki mõnuga. Alati võeti ka lapsed kaasa. Fotod pärinevad ennesõjaaegsest ajast. Sõda lõpetas meelelahutuse.

Kogumisvõistluselt „Minu maastikud“.Kirja pannud Lo Järvekülg, foto August Asse, 1930. aastad.

pühapäev, 3. 04.
Tartu 1933: See poiss, kes ukselävel istub, ei saa edespidi pruuti. Kõik neiud põlgavad ära niisuguse poisi.

laupäev, 2. 04.
Karula, Lüllemäe k 1978:
EFA I 205

Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia 2016 pälvis sõpruskond, kes annetas arhiivile kolme aastakümne vältel üksteisele kingitud käsikirjaliste raamatukeste, albumite ja salmikute kogu. Juta Leesik, Reet Sepp ja Kaie Humal andsid üle mahuka, erilise ja väga isikliku kirjaliku pärimuse kollektsiooni, mis sisaldab elavas peretraditsioonis käibel olnud käsikirjalisi raamatuid, pühendussalmikuid, koomikseid (114 tk). Nende valmistamisse, omavahel vahetamisse ja kinkimisse olid haaratud sõpruskonna täiskasvanud ja lapsed, neid valmistati nii perekondlike tähtpäevade puhul kui „lihtsalt niisama“ – loomingulisel, mängulisel, rahvapedagoogilisel jne eesmärgil. Mahukaima osa kollektsioonist moodustavad nn. Lüllemäe trükikoja kaunilt illustreeritud ja kujundatud käsikirjaköited. Eesti Rahvaluule Arhiivi jaoks on tegemist pere- ja lastepärimuse valdkonda kuuluva olulise ning seni arhiivis väga vähe esindatud materjaliga.
Kirjutanud Juta Leesik, joonistanud Reet Sepp, kingitud Kaie Humala tütrele Kadrile. Lehekülg „Kadri vihmaraamatust“.

reede, 1. 04. 2016
Karula, Kaagjärve v 1973: Aprillinalja tehti juba mõisa-ajal. Härrasidki peteti, üteldi, et too asi on seal nii või naa. See oli suur asi, said härra ära petta. Pahaks ei või panna. 30. aprillil tehti tuud nalja ka.

neljapäev, 31. 03.
Albu v, Mõnuvere k (Järva-Madise khk) 2015:
Ei tohi unustada ka Köstriaseme-kodu. See on minu suvine „kodu“ Eesti Vabaõhumuuseumis juba 11 aastat. Pakkusin tööle taluperenaiseks, võeti lahkelt vastu, anti perenaisekoht Köstriaseme, mis osutus [enne Vabaõhumuuseumi toomist minu kodutalust] Kivimurrust ainult 10 km kaugusel olnuks, kirikutee ääres pealegi. --
Köstriasemele jõudes oli see nagu pöördumine lapsepõlve tagasi. -- See oli nii kummaline, et just mina sinna sattusin. Ta on nii sarnane minu lapsepõlvekoduga, ka rehemaja. Mul on seal hea ja kerge olla. Ma tunnen seda eluviisi. Pean seda praegu üheks oma kodudest. Aga pikemalt ei peatu Köstriaseme kirjeldamisel siiski. See on muuseum, see on avalik ruum, kõigile avatud. Tulge ja vaadake! Kohtume küdeva korstnata ahju ees, suitsulae all! --
Foto: Maapind ei võta väga kiiresti vihmavett sisse, loigud seisavad kaua. Köstriaseme kanaküna „kiigub“ lainetel – vanasti ju ikka sõideti suurvee ajal künadega ja toobritega (2012).

Kirja pannud ja foto saatnud Age-Li Liivak, Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia laureaat 2016. aastal. Age-Li Liivak pälvis preemia sisukate kaastööde eest aastatel 2009–2015.

kolmapäev, 30. 03.
Rootsi, Stockholm 1956:
Kajaka labajalg [mp3]
Legendaarse Kandle-Jussi loodud ja mängitud tantsuviis. „Uudisleht“ (5.12.1938, nr 188) kirjutab, et Juss vaadanud kord mere ääres kajakate lendu, kannel käes. Ja sõrmed hakanud nagu iseenesest liikuma, kandlele tulnud hääled sisse, ning sest saanud „Kajaka labajalg“, Jussi loodud populaarne rahvatükk, mis, võta või jäta, vägisi tuletab meele kajakate liuglevat lendu.“
Noodistus ilmunud Guldžahon Jussufi raamatus „Kandle-Jussi ehk Johannes Rosenstrauchi muusikapärand“. Tartu: EKM Teaduskirjastus 2016, lk 245–247.
http://folklore.ee/era/pub/files/heli/M2-2661--f---tana_me_naistepaeva__l.mp3

teisipäev, 29. 03.
Tallinn 2014:
Kadunud ahvi juhtum
Ühel päeval aastal 2012 suvel, kui sattusin kassaringis pileteid müüma, helises kassatelefon. Helistajaks oli naisterahvas, kes ütles nukra hääletooniga: „Tervist, mul on selline mure, et ega te juhtumisi sealt Lennusadamast mõnda ahvi pole leidnud?“ Mul kerkisid kulmud üllatusest kukla taha. Ütlesin: „Mulle isiklikult ei ole silma jäänud, aga kas te, khmm. Kirjeldaksite, palun. Seda, seda ahvi.“ Ise mõtlen, et loomaaiast on ikka üsna pikk maa ahvile tulla siia, isegi trolli ja trammiga. Naine seletab: „Noh, tal olid pikad jäsemed, suur pea ja hele kõht.“ – „H-hüva,“ vastan mina. Kõlab tõesti ahvi moodi. „Ja ta rippus kaelas tavaliselt.“ Mina: „Ahsoo.“ Naine lisab: „Kas ma unustasin äkki öelda, et see oli MÄNGU ahv?? Löön käega vastu laupa. „Te vist ei maininud jah seda...“ ütlen torusse. Naine jätkab: „Kas teil on äkki mõni kapp või kast, kus te leitud asju hoiate? Äkki vaataksite sinna?“ Luban torusse, et vaatan ringi ja annan ahvi tundemärgid oma kolleegidele edasi ning palun neil teraselt ümbrust silmitseda, et teda üles leida. Siis suundun turvaruumi, sest tollal hoidsime kadunud asju akvaariumi nurga taga kapis ja selle kapi võti asus turvameeste käes. Asun kohe asja kallale: „Tere, kas te saaks vaadata, ega seal hoiukapis mõnda ahvi ei ole“ Turvamees vaatab mulle sedavõrd juhmi näoga otsa, et tundub nagu tal oleks kõik hammasrattad ajus peatunud. Seletan asja talle ära ja üle turvamehe näo laotub suur kergendus. /.../ Lähen tagasi kassasse ja tahan valida numbrit, mis just hetk tagasi ahvi asjus päringu tegi. Toru võtab ka naishääl. Mina: „Tere, kas teie helistasite enne kadunud ahvi asjus Lennusadamasse?“ Naine toru teises otsas on tükk aega vait ja vastab siis: „Eiiii...“ Mina kogelen: „Vabandust, ilmselt eksisin numbriga". /…/ Sama rutiin ja pärast 5. kõnet olen juba taibanud, et pean kasutama väljendit „Helistasite kadunud mänguasja pärast“ Või midagi sellist. /.../
Õhtu poole helistab hommikune ahviomanik ise tagasi. Ümberringi on juba rohkelt kliente, aga ma ütlen torusse, püüdes võimalikult tõsiseks jääda: „Mul on väga kahju, kuid me ei leidnud teie ahvi.“ Inimesed ümberringi tarduvad ja põrnitsevad mulle otsa.
Hiljem helistab see naine veel tagasi ja teatab, et üks tema tütre sõber oli ahvi kogemata enda kotti pistnud ja koju läinud. Kadunud ahvi juhtum aga on meie lugusid rääkivad muuseumis üheks sagedamini räägitavaks looks. Küll mitte külastajate juuresolekul.

Kirja pannud Tuuli Reinsoo, Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia laureaat 2016. aastal. Tuuli Reinsoo pälvis preemia isikupäraste kaastööde eest alates 2013. aastast, sealhulgas silmapaistva panuse eest mullusel kogumisvõistlusel „Minu maastikud“.

esmaspäev, 28. 03.
Saarde 1894: Head mälestakse kaua.
Presidendi rahvaluule kogumispreemiad 2015! http://www.folklore.ee/uudised.php?yid=13&uid=955

pühapäev, 27. 03.
Tõstamaa 1931: Esimese püha hommikul mindi kiriku. Pandi mune tasku ning vahetati siis tuttavatega mune. Kui kirik rahvast täis oli, tegid vahel poisid koerust: trügisid läbi rahvahulga ja pigistasid neidudel taskus olevad munad katki.

laupäev, 26. 03.
Kodavere 1931: Vaiksel laupäeval käidi metsast nn. „virgalinnu puid“ toomas, millede all mõisteti kaseoksi. Kui nendega mune keedeti, siis keetja pidi suvel leidma palju linnupesi. Keetes pidi aga lubama, et pesi ära ei lõhu.

reede, 25. 03.
Kullamaa 1938: Suur reede pesti parandaid, siis ei asu sui kirpe.

neljapäev, 24. 03.
Tõstamaa 1931: Suure neljapäeva hommikupool ei tohitud pikemat reisi ette võtta, olgu siis pärast, õhtupool.

kolmapäev, 23. 03.
Märjamaa, Kõrvetaguse k 1937: Tütarde mehele mineku kohta öeldi vanal ajal: Esimene tütar sai eede tõttu, tene teese õe tõttu, kolmas tütar sai koera tõttu. Eks see oli sedasi – kui eit oli tubli majaperenaene, siis arvati, et tütrest saab koa nii sama tubli, ja kui esimine tütar oli hea ja meelepäraline mini, siis teene õde arvati koa sellepärast, et tast saab hea minija. Koera tõttu mehele saamine oli see, et vaadatakse kus peres on heaste söödetud koer, siis on teada et seal on jõukad ja hoolsad inimesed.

Kirja pannud Emilie Poom.

teisipäev, 22. 03.
Karula, Urvaste v 1976: Kelle varju all, tollõ hirmu all.

esmaspäev, 21. 03.
Pärnu-Jaagupi 1985: „Vaata,“ hüüab väikevend, „seal on punane, kollaseks värvitud sinine maja!“

pühapäev, 20. 03.
Asundused, Venemaa, Tomski obl, Kaseküla 2004:
Meil kevad käes on,
meil kevad käes on, on, on,
ja mured minemas,
ja mured minemas.
Me koolitöö nüüd jätame
ja loodusisse tõttame.
Oh ela hästi, sõbrake,
kui teineteist jälle näeme!
Üks kaks kolm, üks kaks kolm,
lendab nigu tuhk ja tolm!
Osta eideke, osta taadike,
osta kullast sõbrake!
Osta eideke, osta taadike,
osta kullast sõbrake!
Laulnud Elfriede Vahter, salvestanud Anu Korb.
http://www.folklore.ee/era/pub/files/heli/MD-0395--16--Meil_kevad_kaes_on__l.mp3

*** *** ***
Asundused, Venemaa, Krasnojarski krai, Ülem-Bulanka k 1970:
Kevade, laste mäng (mängu kirjeldus):
Meil kevad käes on,
meil kevad käes on, on, on,
viib mured minema,
viib mured minema.
Nüüd koolitööd me jätame
ja loodusesse tõttame.
Oh ela hästi sõbrake,
küll ükskord näeme,
oh ela hästi sõbrake,
küll ükskord näeme.
Seda mängu mängitakse nii: lapsed paaris ringis hoiavad teineteise käest kinni. Edasi minnes laulavad ja kiigutavad minnes käsa: „Meil kevad käes on, meil kevad käes on, on, on, viib mured minema, viib mured minema.“ Siis lasevad kättest lahti. Poisid käivad edaspidi ringi, plikad vastupidi. Laulavad: „Nüüd koolitööd me jätame ja loodusesse tõtame. Oh ela hästi sõbrake, küll ükskord näeme, oh ela hästi sõbrake, küll ükskord näeme.“ Niimoodu lapsed peavad ringi marssima, et viimase sõna üteluse juures „küll ükskord näeme” igaüks saab oma paarilise kätte.

Kirja pannud Rosalie Ottesson.

laupäev, 19. 03.
Märjamaa, Kõrvetaguse k 1939: Kasemahla saab siis, kui maa kevade sulaks läheb ja kasejuured sulad on; külmetand juurtega kask ei anna mahla. Tehakse puust tila. Üks ots on oherdiaugu-jämedune, millega kasele auk sisse lastakse. Sellest otsast puuritakse peenike auk läbi, mõne tolli pikkusest ümmargusest otsast, mis läbi puuritud, – see on kase auku pandav ots. Pikk tila on lõhastud puu, millel soon sees. Sealt jookseb mahl tila otsa, kus all ämber, kauss, pütt või mis nõu tahes seisab. Kui kasele oherdiga auk lastakse, siis esmalt tuleb mahla üsna sirinal välja, pärast tilkhaaval; alguses tilgub kiireste, pärast jääb ikka pikalisemaks, kuni viimaks üsna vaheks jääb ja veel vahust vedelikku tuleb, – siis seda öeldakse kase oksendamiseks. Mahlaaega on kolm-neli nädalat. Kui juba pungad hiirekõrvu lähevad, siis jääb mahlajooks ära. On kevade vilud ilmad, siis ka mahlaaeg pikem. Sooja ilmadega tulevad kaskel rutem lehed peale, ja sellega lõpeb mahlajooksmine. Magusa mahlaga kaske vaadatakse okstest: allapoole rippuvate narmasokstega kaskel on magusam mahl kui püsti-okstega kasel. Mida külmem tali, seda magusam on kevade kasemahl. Kui on tali sula ja vähese külmaga, siis kasemahl tuleb vesine ja vähe magus. On ka vahtrapuudest mahla lastud, aga neid puid kasvab vähe, siis ei ole neist midagi eriti teada.

Kirja pannud Emilie Poom (1939).

reede, 18. 03.
Vändra, Suurejõe k 1938:
Vanasti tahetud teha sirge tee Uue-Vändra Suurejõelt kuni Kaansooni. Saksad pidand aru: kuidas sirge tee sisse saaks. Viimaks otsustanud: „Kaansoosse teeme maha suure tule ja siis suitsu järgi peame sihti!“ Mõeldud-tehtud. Kaansoosse tehtud maha suur tuli, mis ööd ja päevad ühtejärgi põlend ja selle järgi siis peetudki sihti.
Mehed pidand sirget sihti kuni Tammsaare taluni. Siis aga tulnd tugev tuulehoog ja viinud suitsusamba viltu. Sihiajajad aga jälginud kogu aeg suitsusammast ja ajanud ka teesihi viltu.

Jutustanud Albert Kaarma, kirja pannud Ernst Tammsoo.

neljapäev, 17. 03.
Helme 1923: Kui kevadel lepal pikad peened urvad, saab hea rukkisaak, kuna lühikesed jämedad urvad rukki äpardust tähendavad.

kolmapäev, 16. 03.
Torma 1912:
Ühel laisal mehel oli kuri naene, kes mehega alati tülitses, et mees midagi ei teeninud. Mees jooksis meelt heites metsa ja tahtis seal enese ära puua. Ta pani juba köie aasa, aga seal kadus ta julgus ära ja ta läks tagasi koju häbiga. „Ma mõtlesin, et sa tagasi ei tulegi, aga juba vedeled sa jälle kodu,“ pahandas kuri naene, kui nägi et mees kodu oli tulnud.
Naese sõnad vihastasid meest ja ta lubas uuesti minna ja enese ära puua.
„Mida varem, seda parem,“ kisendas naine ja lõi mehe nina ees ukse kinni.
Mees läks uueste metsa, hakas seal üht puud teise järele vaatama, aga poomise jätis ikka tund tunnilt edespidise aja peale, viimaks jõudis ta ilusa oru juurde, kus ta maha istus ja magama jäi.
Üks vana ahv, kes saaki otsis, nägi magajat, vaatas teda igalt poolt ja läks kodu oma kaaslastele teatama, et tema ahvide vanaisa on üles leidnud. Ahvid läksid ajaviitmata orgu magava mehe juurde. Nad vaatasid hoolega meest ja nuusutasid teda igast külgest, viimaks otsustasid ühel heal, et magaja tõesti nende vanaisa on ja et tema nüüd nende kuningaks peab hakama.
Nad viisid ta pidulikult oma kuningriiki, panivad troonile istuma, mis pehmetest sammaldest oli tehtud, ja kandsivad ta jalgade ette kõige magusamad puuviljasid ja pähklid.
Mees ärkas üles, nägi suureks rõõmuks enese ümber sõnakullelika alamaid ja võtis nõuks ahvide kuningaks jäeda: Ahvid olivad ta vastu auupaklikud ja kandsivad talle kõik sugu andeid kokku. Nad näitasid talle ka seda kohta, kus nad oma varanduse paigal hoitsivad.
Kui ahvid saaki otsima läksivad, hakkas kuningas varandust paremasse ja halvemasse jäusse lahutama. Selle töö juures tuli täl mõte, kõige paremad asjad ära võta ja siis inimeste juurde tagasi putkata.
Kui ahvid kord jälle igale poole laiali läksivad, võtis mees nii palju varandust kaasa, kui ta kanda jõudis, ja jooksis metsast ära.
Kui naene meest veel viletsamas olekus nägi tagasi tulema, kui ta enne oli, võtis ta teda väga pahaste vastu ja sõimas niipalju kui jõudis. Kui aga mees tükki kulda naese kätte andis, siis muutus naise meel kohe.
Nähes, et kaasatoodud varandus eluks ajaks jätkub, hakas ta meest auustama ja armastama. Aga naine ei jõudnud saladust varjata, jutustas oma sõbrannale, kudas tema mees varanduse saanud. Sõbranna rääkis lugu oma mehele ja ei annud talle enne rahu, kui mees naabrilt küsis, kudas see just varandust on saanud. Naaber jutustas mehele, kui see oli lubanud vait olla ja saaki temaga jagada, kudas ahvid tema kuningaks tõstsivad.
Teisel päeval läks mees metsa ja tegi nii kui ta eelkäija. Ta tegi sealsamas oru sellesama puu all magama ja hakas ootama, kuni keegi ahv tuleb ja teised ahvid kokku kutsub. Ta ei olnud tarvis kaua oodata. Noor ahvi tütar leidis ta varsti üles ja läks teatas uudist oma vanematele.
Ahvide vanemad kutsuti uuesti nõu pidama, nad jõudsivad otsusele, et niisugune elukas, kes nii tänamata oli, et ta nende varanduse ära varastas, nende kuningaks ei kõlba ja veel vähem nende vanaisaks, vaid et ta nuhtlust on teeninud. Pärast seda kiskusid vihased ahvid magaja mehe tükideks.

Jutustanud K. Karlson, kirja pannud Hans Karro.

teisipäev, 15. 03.
Võnnu 1896: Suvel tee regesid, talvel aga vankrid, siis võib mõlemil aegadel sõita.

esmaspäev, 14. 03.
Pärnu 1900:
Teretamisest.
Tere!
Tere, ku tahad!
Tere, teid ma tunne!
Tere, käpa ku mända!
Tere, Jumala nimel!
Tere, jumalime!
Tere kah!
Tere jah!
Tere! Tere!
Tere, Tere, Tere! Või sind saab ka näha!
Tere! Kas sa ikka alles elad?
Tere! Nu kas ma siis ära pidi surema?
Tere Jaak!
Tere Jaan!
Kuidas käsi käib j.n.e.
Tere hommikult!
Tere hommikust!
Tere ligi lõunat!
Tere, Tere, va Kõmmi Kärt! Ei jäta sa ka kerjamist.
Tere õhtult!
Tere õhtust!
Terekest ka!
Tere! Sa sitane kere. Kas sa mu rubla ära tõid?
Tere! Sa musurull mul, minu küljeluu!
Tere, näru küll, pea vahel pool suud!

Kirja pannud Jaak Laarmann.

pühapäev, 13. 03.
Martna, Haeska k 1938: Järv küla eluks, tütar maja eluks.

laupäev, 12. 03.
Jüri, Metsanurga k 1929: Patika Rätsepa eit ja taat toond laupäeva õhtul metsast vitsu. Üks hakand tulema suure hõiskega nende järele. Eit-taat pole julgend sõnagi rääkida, kartnud kangesti. Hääl tulnud aina ligemale. Kolmas kord tuleja häälitsend juba üsna nende lähedal, hääl olnud ka päris kole kuulda. Eit ja taat läind põõsa taha varjule. Suur pikk valge kogu, inimesest palju suurem, läind neist mööda, rutand ikka Nabala poole. Arvati, et see oli metshalijas või kodukäija, kes tuli kirikust koju.

Jutustanud Jüri Arro, kirja pannud Rudolf Põldmäe.

reede, 11. 03.
Kõpu 2007: Kes ei söö õunaseemneid, nende lõug kasvab ettepoole.

neljapäev, 10. 03.
Tartu 1996: U. 10-a. poiss teisele: „Värdi, ära värise – varsti kevad käes!“ (Täh.: ära muretse, kõik läheb korda).

kolmapäev, 9. 03.
Helme 1895: Kui tütarlapsele poislapse ema nisa antakse, siis hakkab tüdruk poisile suures perra jooksma. Kui aga poislapsele tütarlapse ema nisa antakse, siis hakkab pois suures tüdruku peras jooksma.

teisipäev, 8. 03.
Muhu, Tupenurme k 1975:
[mp3]
Täna me naistepäeva peame,
elumured unustame,
külanoored neid ei taha,
jätsid naistepäeva maha.
Meie ulka nad ei mahtund,
teeme endal ise õhtu.
Me napsuklaasid tõstame
ja joome tervist naistele.
Ehk siin küll vanad mutid koos
meil pidutuju täies hoos.
Me lõbutseme Saare toas,
kes tantsib, kes on pikkas maas.
Aga ajaratas sie ei maga,
veereb täie vurinaga.
Vanadus see tuleb pea,
ei sa ise aima, tea.
Noordest saavad vanad mutid,
allipäised õbetutid.
Siis on ka seesama lugu,
noored neist ei ooli sugu.

Laulnud Eleena Kolu (Pärdi Leena), Iriina Raud (Niidi Riina), Julia Elissejeva (Saadu Juula) ja Iriina Pere (Saare Riina), salvestanud Kristi Salve.
http://folklore.ee/era/pub/files/heli/M2-2661--f---tana_me_naistepaeva__l.mp3

esmaspäev, 7. 03.
Kohapärimuse kogumise võistlus „Minu maastikud“ lõppes kaks kuud tagasi, ent saadetud kaastööde lugemine kestab senini. Kaasa mõtelnud, arutlenud ja kirjutanud inimeste arv oli oodatust suurem: Eesti Rahvaluule Arhiivi on jõudnud ligikaudu 300 inimese maastikulood, kokku umbes 2100 lehekülge koos 1100 fotoga, lisaks hulk kaardiväljavõtteid ja plaane, samuti joonistusi ja illustratsioone.
Kogumisvõistluse tulemused teeme teatavaks kolme nädala pärast, 28. märtsil Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimuval Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemiate üleandmise pidulikul aktusel.
Näiteid saabunud kaastöödest saab vaadata „Minu maastike“ Facebook`i-lehelt: htpp://www.facebook.com/minumaastikud

Võru 2015:
Kasvasime õega isamajas Aida tänavas Võrusoo linnaosas. Varem Kasaritsa valla alla kuulunud Võrusoo liideti Võru linnaga 1937. aastal. Võib-olla just sellepärast ei mõjunud tänav eriti linlikuna. Väikesed ühekorruselised eramajad korrastamata numeratsiooniga – paaris- ja paaritud majanumbrid läbisegi. Kraavid, kus kevaditi voolasid lõbusalt veed. Ja asfaltkatet polnud see tänav kunagi näinud... Tänavat kaunistasid kased selle ääres, aedades sirelipõõsad ja lilled peenardel. Elanike praktilisemat meelelaadi rõhutasid kartuli- ja köögiviljakasvatus ning loomapidamine. ---
Teisel pool aeda on sõjast jäänud süvendid – mürsuaugud. Need ei ole eriti suured ja sügavad. Kui ilmad on külmaks läinud ja augus olev vesi jääkaaneks muutunud, on tore seal kelgutada. Vuuuh, ühest servast teise! Ja siis jälle tagasi... Jää paistab läbi. Augu põhjas helgib hõbe ja sädelevad kalliskivid. Otsustan kevadel, kui jää sulanud, järele vaadata.
Hinnaline varandus meenub alles siis, kui kevad on täies jõus. Mürsuaugu serv sinetab seal õitsevatest meelespealilledest. Augu põhjas on veidi mudast vett, milles paistavad mõned alumiiniumist lusikate varred ja hunnik rohelisi õllepudelite kilde.

Liina Valperi kaastööst kogumisvõistlusele „Minu maastikud“.
EFA I 205
Teksti järgi joonistatud pildi autor Eve Valper.

pühapäev, 6. 03.
Karja 1938: Valged härjad aetakse lauta ja tõmmud aetakse välja?

laupäev, 5. 03.
Tori 1889: Hiline vares haigutab, varane vares maigutab, seda parem, mida varem – kas minu pärast viis koitu enne sea sõitu.

reede, 4. 03.
Kose, Paunküla 1939: Triigi vallas, Ardu külas asuvad Hiieveski allikad. Neid on arvatavasti 8. Nad asuvad soisel heinamaa pinnal. Pirita jõgi jookseb läbi allikate ja saab säält rohke veetagavara. Nendest üks allikas on väga kuulus. Selle põhjas pidi asetsema suur rahakast. Kord oli keegi kolm musta härga vankri ette rakendanud ja üle allikate sõitnud. Omas mõttes oli mõtelnud, et kui ta raha kätte saab, poole kingib vaestele. Aga kui kast oli nähtavale tulnud, mõelnud mees: „Mis ma sest vaestele annan, mul läheb seda omale tarvis!“ Kohe langenud kast kolinal tagasi ja sest ajast pole kasti enam keegi julenud otsida.

Jutustanud Amalie Grosvald, kirja pannud Ellen Valpol.

neljapäev, 3. 03.
Rõuge, Krabi as 1946: Mis on musi? Musi on haigus, seda tõendab professorihärra. Aga musi on ka armastuse käsiraha, seda tõendab lihuniku-härra, kelle elukoht on Rõnga linnas Kreutzwaldi tänav nr. 347 H. Zier.
Musu liiv on kõige puhtamb. Seda tõendab korstnapühkija-härra. Musil on kõige ilusamb kokkukõla, seda tähendab helilooja, kes esimesed hääled viiulile pani. Kõik musitavad ega keegi ei oska ära arvata, mikspärast nad musitavad.
Abielupaar musitavad õpetajahärra sunduse pärast. Neiu ja peiu teevad seda himu pärast, kuid lapsed teevad seda rumaluse pärast. Kellel nõrgad närvid on, see hoidku ennast musitamise ehk nuusutamise eest.

Jutustanud Jaan Kasak, kirja pannud Grigori Kaljuvee.

kolmapäev, 2. 03.
Setomaa 1901:
Kavalalt petetü vanahalv
Vanalhalval vai tikõl lännü ka elo ütskõrd õigõ mõros, nimelt suur nälg piinanu ja tälle ei olõvat mitu-mitu päivä ja üüd Jumala (jüvvä) üvvä inäp suuhtõ saanu. Käünü ka tõõnõ tuu (kõrd) voori mi maad pite, koh nal´alt kiä’ tsia süükigi ilma risti pääle- ja ala heitmätä jo’ jätä-i. Üldäs õks: „Küll nälg oppas“, ja tuusama nälg oll´ tällegi tubli oppaja ja ütleja kost kõigilõ loomõlõ süük ja juuk tulõ. Timägi naaú suurõh nälä-surma hädäh Jumalat pallõma, et tälle ka kostgi midägi kihä kinnitüst lupas; kõigih paiguh olõvat kiiljä rist all ja pääl. Jummal ütel´ tälle: „Jah, inne ma su palvõt kuulõ-i, ku tammõl lehe’ maalõ läävä’!“
Vanahalv tull´ tuu pääle rõõmsalt handa höörüteh Jumala mant ar, ja naaú leheminegi aigu uutma. Kui puu’ kõik kõllatsõs olli’ lännü, ja kõva’ tammõlehe’ kah sugu tõistõ karva näüdänü – rõõmust´ vanahalv hinneh üliväega, et Jummal, kes kunagi timä palvõt olõ-i kuulnu, no’ ummõhtõgi kuulnu om. Päälegi viil nii kipõl- ja kitsal tunnil, kuna nälg jo’ kõõga surmas om. Ta uut´ ja uut´ tammõlehti maalõ minekit – a kõik aúanda. Muu’ puu’ olli’ jo ammuki vitsas muutunu, kuna tamm umih kõllatsih lehih ütte luku kõsisõs, ja vannahalva vihastas. Mehekene kannahtas nälgä, ja uut kõõ talvõ nälgä kannahtõh läbi: agu vahõst taa keväjägi, inne vahtsõ lehe tulõkit vitsa (lehest puhtas) lätt. Ooda ni’ kavva!
Kevväi tull´ ja tõi vahtsõ’ lehe’ ja ehe’ egäle puulõ, tamm sais viil vanna viisi kõllatsih lehih. Vanahalv mõtõl´: „Noh, ku’ tälle neo’ vana’ lehe’ kõõs suurõs suvõs jääse’, küll naa’ sis õks eski maalõ mädänese’.“
Ka petetü! Kui keväjäne lämmi suurõmbas läts, lahkõsi ka igänü tammõ urba’ ja nuur prisk leht tull´, niigu muilgi puil vällä, midä vanahalv edimält vannu lehti vaihõlõ tähelegi mõistaa-s panda’. Viimäte kui jo noorõ’ lehe’ ka suurõs kasvi’, sis viil kavatú mehekene ar, et tammõl katõkõrdsõ’ lehe’ omma’, ja ta Jumalalt petetüs om saanu.
Ütlemata tikõ vihaga tormaú tä tammõ mano, kakk´ ja kisk´ kõik vana’ ja vahtsõ’ lehe’ ümbretsõõri túalklikadsõs, et tamm ka nii kavval puu olnu, ja tedä nii rängäste petnü. Tuust aost saani kasuvatki tammilõ túalgulidsõ’ lehe.
Vanahalv jätt´ Jumala pääle lootusõ maalõ, ja pallõ-i inäp kunagi Jumalat, kes tedä ka kunagi kuulma saa-i. Tä naaú niigu innegi ilma-maad pite ümbre käümä, ja säält ja täält toitu roitma.

Kirja pannud Jaan Sandra.

teisipäev, 1. 03. 2016
Urvaste 1972: Kui esimesel märtsil tuul puhub üle vehmre hobusesaba, siis jüripäeval talleke väljas süüa ei saa.

esmaspäev, 29. 02.
Märjamaa 1936: Liigaastal olla tüdrukutel ja lesknaistel luba kosjas käia.

pühapäev, 28. 02.
Saarde 1929:
Kui noaga midagi ära lõigatud, või niinimetatud „ära veristatud“, siis tuleb selle sama noaga kohe kolm korda üle haava tõmmata, üteldes:
Võta valu, väitsekene,
tee terveks käekene,
et saaks homme tööle minna
teisel päeval teise töösse.

laupäev, 27. 02.
Võnnu 1896: Ükskord elanud üks rikas mees ja vaene mees ligistikku. Rikkal mehel olnud üks ilus tütar ja vaesel mehel olnud ka üks priske poeg. Vaene mees tahtnud, et nende lapsed paari heidaks, aga rikas pole seda tahtnud. Lapsed ise tahtnud küll ka.
Ükskord läinud rikas mees ja vaese mehe poeg põldusid mööda patseerima. Ajanud teised juttu ühest ja teisest. Viimaks tahtnud ka rikas mees piipu põlema panda. Noorel poisil aga pabeross põlenud ja kui nüüd rikas mees tikuga tuld tahtnud ülesse võtta, sääl käskind poiss mehel tikutoosi tasku panda, et pole tarvis tikku raisata, saab ju siist paberossi otsastki tuld.
Kui rikas mees seda kuulis, oli tal hea meel poisi tarkuse üle ja ta andiski viimaks oma tütre sellele naiseks. Poisil oli õnn tuletiku sees.

Kirja pannud Peeter Rootslane.

reede, 26. 02.
Iisaku 1992: Kas sul on hea mälu? – On. – Mis värvi on kiirabiauto? – Valge. – Mis värvi on miilitsaauto? – Kollane. – Mis värvi on tuletõrjeauto? – Punane. – Mida ma sinult kõige esimesena küsisin?
(Õige vastus: kas sul on hea mälu?)

neljapäev, 25. 02.
Rõuge 1894: Kui silmad sügelevad, saad naerda, rõõmu.

kolmapäev, 24. 02.
Rootsi, Stockholm 1956:
Vändra polka [mp3]

Täna on 125. sünniaastapäev legendaarsel kandlevirtuoosil Kandle-Jussil ehk Johannes Rosenstrauchil (1891–1958). Kandle-Jussi kohta kogutud andmete põhjal olevat ta hästituntud pala „Vändra polka“ autor. Noodistuse leiab Guldžahon Jussufi peagi ilmuvas raamatus „Kandle-Jussi ehk Johannes Rosenstrauchi muusikapärand“ (Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2016).
http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/kandlejuss/13.%20V%C3%A4ndra%20polka.mp3

teisipäev, 23. 02.
Tori 1961:
Millal siis seda? Ikke isa tegi võid ja laulis ja siss meie, lapsed, ootasime seal võileiba ja kuulasime juures siss.
[Kokku, kokku,] kooreke,
midadi-mädadi, männake!
Kibadi-kobadi kokku mingu,
midadi-mädadi mättad tulgu,
taevast tulgu, sisse mingu,
ümmer männa mitsa-matsa,
leiva peale litsa-latsa,
ah, ah, ah, ah!
Lastel lõbus tantsu lüia,
võid ja pehmet leiba süia,
ah, ah, ah, ah!

Laulnud Liisa Kümmel.

esmaspäev, 22. 02.
Käina 1896/7: Peetribest hakkavad keik puuraad ja heinakõrred lund vihkama ja sööma.

pühapäev, 21. 02.
Võnnu 1897:
Kui teise inimise viha teise peale tulnud, siis aetud seda nende sõnadega ära:
„Mine minema, hüpaten,
rõõmusten, karaten.
Mine minema, laulmisen,
mängmisen, tandsimisen.
Mine minema, ilususen, rahulisen, armsusen!“

Kirja pannud Peeter Rootslane.

laupäev, 20. 02.
Türi 1967:
Öeldi „Tere jõudu!“, kui keegi tööd tegi. See vastas: „Jõudu tarvis!“ või „Vaja“.
Kui ei anna jõudu, siis küsib: „Kas sa kellaga siga oled näinud?“
„Jätku leiba!“ – „Jätku tarvis“. Seda öeldi söögiajal.
„Jumalaga“ ja „Head aega“ öeldi lahkumisel. „Nägemist“ ka, kui jälle on lähemal ajal tulemas.
„Aitüma saunakütjale“ öeldi ka, muud ei tea.

reede, 19. 02.
Rõuge 1924:
Viruskundra, veritside hammastega, musta näuga, pureb lapsi, kes teda ärritavad – ei lase magada. Virus on puurehetoas tühi ahjutagune, et tuli seina kuumaks ei aja ja tulekahju ei saa. Altpoolt täideti uut ahju tehes liivaga, pealtpoolt tühi. Ei pühitud mitte tihti, ainult toomapäeval aeti viruskundra välja luuaga ja suvel korjunud nõe, tahma, tolmuga. Lapsed pugesivad tihti üksteise eest ära peites virusesse ja tegivad hamed nõega mustaks. Emad hirmutasivad: „Ära mine virussehe, viruskundra on seal!“ Katkes hammas kaheksa-aastasel, üteldi: „Viruskundra, säh sulle luuhammas, anna mulle raudhammas asemele. Kõvem.“ Suuremad lapsed pandsid tulise süe suhu ja õhutasid hammaste vahel. Hambad punetasid pimedas toas ja nooremad nägidki viruskundra hambaid.

Kirja pannud Jaan Gutves.

neljapäev, 18. 02.
Tartu 1995: Kunst on tõsine asi. (Tõsine asi on kunst, kunst on asine tõsi ja nõnda edasi.)

kolmapäev, 17. 02.
Helme 1889: Kel tõine varvas pikem kui esimene (suur varvas), see peab kurja naise saama, kes mehest üle peab olema. On mehel teine varvas lühem, siis saab ta naisest üle olema.

teisipäev, 16. 02.
Peetri 1935:
Ameerikasse sõit
Kõik istuvad ringis. Üks ütleb: „Ma sõidan Ameerikasse.“ Teine küsib: „Millega?“ See peab vaatama vasakpoolset paarimeest. Kui tal on pikad juuksed või ükskõik, mis omadus, siis ta peab ütlema niisuguse asja või omaduse, mis on vasakpoolsel mängijal.

Kirja pannud Ilse Nääga.
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1499

esmaspäev, 15. 02.
Torma 1909: On seltskonnas jutt seisma jäänud (enamasti ikka majas, hoones), siis öeldakse selle kohta järgmine kõnekään: „Ega mõni haige majas ole, et jutt seisma on jäänud?“

pühapäev, 14. 02.
Pärnu 1875:
Oh mina vaene võõral maal,
suure raske risti all,
siit tulin seltsi otsima,
abikaasat nõudema.
Armas sõber, tule sa,
saa mul seltsiks olema!
Langen su ette põlveli,
kätt sul annan kõvasti,
suud sul annan südamest,
oh ma palun, oh ma palun,
ära jäta maha mind!

(Väga tuttav seltskondlik ringmäng.)
(Kirja pannud Matthias Johann Eisen).

laupäev, 13. 02.
Torma, Tõnussaare k 1938:
Ühekõrra eksisin metsa. Käisin ja ulkusin ringi. Kolm kõrda tulin tagasi jälle samale kõhale. Õikusin ja õikusin, metsaljas kuri-ing õikus mulle vasta.
Metsaljas piab sial kõhal õlema metsas, koho kedagi on matetud. Metsaljas pidi ikke neske inimesemooduline õlema. Vai kellele ta ennast näitab, mudku õigub vasta. Metsaljas on kuri, ei täma iad tie kellelegi.

Jutustanud Mari Pärn, kirja pannud Armilda Hallik.

reede, 12. 02.
Kadrina, Kõrveküla k 1949:
Vanasti olnud Kuu tehtud päris puhtast tukatkullast, kuid selle on kullamaiad ära varastanud ja läinud eha lõpul kuhugi kiriku surnukabelisse, et oodata, kui kõik inimesed oma käimise lõpetavad ja siis hakata Kuud jägama. Surnukabel asetsend kõrtsi ligi ja enneammu olnud surnukabelisse sisse läinud viinauima välja magama keegi kõrtsivend. Ja nüüd, kui Kuu vargad Kuuga sisse tulnud, muutunud surnukabel peaaegu poolvalgeks, kuigi Kuu oli topitud mustaks tehtud kotti. Kõrtsivend ärganud just siis ülesse, kui Kuu vargad lõhkunud nüri kirvega Kuu silmnägu, löönud korra ja löönud teise, kui kõrtsivend viinauimas peaga käratanud: „Ära löö, ma hüüan appi!“ Mehed ehmatanud ja visanud kirve tagasikätt nurka, vähe puudus, et kõrtsivennale ei trehvanud vastu silmi. Kartes, et Kuu vargad ehk võivad veel tagasi tulla, oodanud kõrtsivend ja kui õige palju aega oli mööda läinud, tõusnud nurgast ülesse, toppinud Kuu uuesti kotti ja võtnud nurgast ka vargate kirve sõjatapriks kätte, vinnanud koti Kuuga turja ja alganud tee
konda. Kuigi Kuu oli olnud paras raske kandam, tassinud kõrtsivend teda kolm penikoormat ja seal üteld Kuule: „Sa oled liiga ilus ja et sind enam tulevikus keegi ei tahaks varastada, siis mina kui joodik ja kõrtsivend määrin sinu mudaga nii, et sinust jääb paistma igas kuus kaks korda sirbitaoline serv, sel ajal, kui oled kõige kõrgemal, võid näidata oma palet täies hiilguses, aga niipea, kui jälle hakkad inimeselastele ligidale tulema, kata oma nägu kinni ja ükski varas ei taha sind enam puutuda.“ Vaevalt sirbitaoline kitsas serv oli näha, kui mees teda hüpitas ja viimaks laotusesse lennutas. Sellest ajast peale vahetavat Kuu oma väljanägemist. Kuid joodikuid ei ole Kuu kuni tänapäevani unustanud ja pilkases pimeduses püüab Kuu läbi tungida paksudest pilvedest, et aidata eksival mehel teed leida.

Kirja pannud Johannes Valdur oma isalt.
Ilmunud Mikk Sarve raamatus „Kuu“. Tallinn, Varrak 2015.

neljapäev, 11. 02.
Jõhvi 1985: Aru noorelt peas ei ole, ei siis vanaduses ka enam juure tule, veel vähemaks jääb.

kolmapäev, 10. 02.
Rõuge, Haanja v 1932: Lokke armastab iga naine, kuid unes lokke omama tähendab oma vabaduse kaotamist.

teisipäev, 9. 02.
Vastseliina 1895: Kui vastlapääval livveldas ja rõõmus oldas, saap hää ja rõõmuline ajastaig sandile kui saksale, kes ennegi sis rõõmus om.

esmaspäev, 8. 02.
Torma 1996: Paroolid. „Ahv istub puu otsas“. (Pärit sõpradelt, kasutusel oli algklassides, vastus küsimusele: „Ah?“)

pühapäev, 7. 02.
Haapsalu 1992: Ära nuta, banaanike, homme sööb sind ahvike.

laupäev, 6. 02.
Häädemeeste 1968: Kassiimetaja on naisterahvas, kel rinnanööbid tarbetult lahti. Kui tüdruklastel nööbid eest lahti, küsitakse: „Kas sa kassi imetad või?“

reede, 5. 02.
Tarvastu, Mustla l 1939:
Vanaema jutu järgi olnud Siniallikus suur rahapada täidetud hõbeda ja kullaga. Sangast läbi olnud jäme palk. Palgi otsad olnud kaldal teine teisepool. Sangki paistnud osalt veest välja. Kui aastase varsaga mõni üle hüppab, saab rahapaja omale. Palju inimesi olnud katset teinud, aga ei ole õnnestunud ühelgi. Üks teinud ka proovi. Istunud varsa selga. Hüpanud palgile. Palk murdunud ja rahapada vajunud põhja. Mees uppus ühes varsaga. Praegugi on näha palgi otsad kaldal. Vesi on Siniallikus sinine, sest ta on sellest oma nime saanud. Siniallik on raudteejaam Viljandi-Pärnu liinil. Viljandist esimene jaam Pärnu poole. Siniallik asub samanimelise jaama vastu.

Jutustanud Mari Rebane, kirja pannud Harri Rebane.

neljapäev, 4. 02.
Setomaa, Meremäe k 1992:
Nurgakull ehk Kirp
Üks on „kirp“. Ta ajab teisi taga. Kui tagaaetav jookseb nurka, ei saa teda lüüa ja nii peab kirp teist taga ajama hakkama. Kui enam nurgakirpu ei taheta mängida, tuleb lugeda nii:
„Viis kord viis on kakskümmend viis,
tðurr, ma enam ei mängi!?“
Siis ei tohi seda mängijat enam kirbuks lüüa.
Mängijaid on neli või rohkem. Nurgas ei või lugeda ega ka joosta.

(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 1992.)
Hulk mänge värskes kaardikomplektis „Head eesti mängud“ (Loovhoog 2016. Valminud koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja folkloristika osakonnaga.) Väljaannet esitletakse täna kl 18.30 folkloristide XI talvekonverentsil Viljandimaal.

kolmapäev, 3. 02.
Kärla 1942: Kui tuleb pahandus, siis ööltakse: Must käis, jooksis vahelt läbi ehk läks vahelt läbi.

teisipäev, 2. 02.
Anseküla 1900: Kui küünlapäeval pea siledaks kammitakse ja siis õlut juuakse, siis seista juuksed sui siledad ja pale punane.

esmaspäev, 1. 02. 2016
Otepää 1894: Kass olev küinglekuul pimme, ei näkev rotti, sis lastas kassil taren olla ja andas süvvä käest.

pühapäev, 31. 01.
Saarde 1934: Kui on teinud päeval mõnda kurja või pattu, siis peab ta seda kurja või pattu andeks paluma enne, kui päikene looja lähab. Siis saavat ta kurja või patu kergemine andeks, kui siis, kui jätab andeks palumise edespidiseks, või teiseks päevaks.

laupäev, 30. 01.
Simuna 1973: „Kuhu selle rõõmu ots siis ulatub“ – öeldakse, kui millegi üle eriti rõõmustatakse.

reede, 29. 01.
Kose, Tuhala v 1897:
Laibasööjast pruut
Ükskord on üks mees taht omale ilusat naist saada ja otsind kõik mailma läbi, aga ei ole leind. Läind siis viimaks targa käest nõu küsima. Tark õpetand: „Mine kolm neljapääva õhtud kolme risttee peale ja ütle seal kolm korda: „Kurat, too mulle ilus naene!“ Siis saad sa kolmandemal neljapääva õhtul ilusa naese kätte.“
Mees tänand tarka hea õpetuse eest ja läind kohe järgmisel neljapääva õhtul kolme risttee peale ja hüünd kolm korda: „Kurat, too mulle ilus naene!“
Teisel neljapääva õhtul käind jällegi kolme risttee peal ja ütlend kolm korda: „Kurat, too mulle ilus naene!“
Kolmandemal neljapääva õhtul läind jällegi kolme risttee peale ja ööld kolm korda: „Kurat, too mulle ilus naene!“
Ja kohe selle peale tuld üks must herra metsast välja, piltilus tüdruk käekõrval ja ööld isse: „Siin on so naene. Võta teda ja vii oma koju!“ Ja isse kadund ära, justkui maa alla vajund.
Mees old väga rõõmus oma noore ilusa naise üle, läind selle peale koju ja eland väga õnneliku elu mõni aeg. Aga viimakshakkas naene kippuma sugulaste juure minna ja kutsus meest ka ligi. Esteks ei taht mees minna, aga viimaks ometi läks, sest et naine temale rahu ei and. Said nemad tüki maad läind, siis tuli üks kabel vasta. Seal ütles naine mehe vasta: „Oota mind siin natuke! Ma lähen oma sugulaste haudasi vaatama.“
Läindki. Old vähe aega ära, tuld jälle tagasi. Hakand siis jällegi edasi sammuma. Saand tükk maad läind, tuld jälle üks kabel vasta. Naine ööld jälle mehele: „Oota siin vähe aega! Ma lähen oma sugulaste haudasi vaatama!“
Mees ei ole taht lasta minna, aga naine põle sest hoolind, läind ikka. Old tüki aega ära ja tuld siis jälle tagasi.
Hakand siis jälle edasi minema. Saand tükk maad jälle läind, siis tuld jällegi üks kabel vasta. Naine jällegi meest paluma: „Las ma lähen oma sugulaste haudasi vaatama!“
Mees ei ole koguniste enam taht lasta minna, aga naine läind sellegi pärast. Aga nüüd on tema väga kauaks ära jäänd, ei ole tagasi tuld ega tuldki.
Viimaks läind mees vaatama, et kus naine ometi nii kauaks jäi. Seal nägi mees oma naist ühes hiljuti maetud surnu haudas surnu luid ja liha närivad. Mees kutsund naise sealt ära ja teind ühe pihelgapuust silmuse, visand naise kaela ja taht hakata naist peksma. Saand ta ühe vopsu temale and, kadund naine ära ja üks suur must lehm suurte silmadega vahtind tigedalt mehe otsa. Nüüd saand mees aru, kis temale selle naise tõi ja mis elukas tema naine oli.
Nüüd pöörand mees tee pealt otsa ümber ja läind kohe ligema kirikherra juure ja kaeband oma häda sellele. Kirikherra noomind meest ja pand teda öösseks kirikusse altari ette seisma, and piible temale ette ja risti kätte ja käskind meest lugema hakata. Ja nii kaua lugeda, kui kukk lauld saab.
Mees võtt risti kätte ja hakand piibelt lugema. Kui juba kesköö kätte jõund, siis on kurjadvaimud kirikusse tuld ja mehe kallale kipund, taht meest ära viia ja tükind juba üsna mehe ligi. Aga korraga on kukk lauld ja kohe on kurjadvaimud taganema hakand. Kukk lauld teist korda, juba läind nemad ukse alla. Aga kui kukk kolmat korda lauld, siis pand põrgupoisid ülepea ja -kaela põgenema.
Nüüd läks mees kirikherra juure ja tänas teda, et ta teda kurjavaimude küüsist peastis. Kirikherra pani mehe veel üheks ööks kirikusse, aga nüüd ei tuld põrgupoisid enam teda kiusama. Siis saatis kirikherra mehe koju.
Nüüd hakkas mees hoopis teist elu elama. Ei himustand enam ilusad naist, vaid võttis oma külast ühe tubli tööka elatand tüdruku omale naeseks ja elasivad ausad ja rahulist elu edasi kunni surmani.

Jutustanud Jüri Kivistik, kirja pannud Tõnu Wiedemann.

neljapäev, 28. 01.
Peetri 1972/73:
Tädi tuli linnast
Mängijate hulgast valitakse mängujuht, kes kehastab tädi.
Mängijad istuvad toolidel. Mängujuht tuleb ja ütleb: „Tädi tuli linnast!“ Mängijad küsivad: „Mis ta tõi?“ Mängujuht vastab: „Tõin tamputi.“ Kõik mängijad hakkavad ühe jalaga trampima. Lapsed küsivad: „Mida veel?“ – „Tõin ringati.“ Mängijad hakkavad lisaks jalaga trampimisele ka käega ringe tegema. Nii võib tädi linnast tuua nooguti (hakatakse peaga noogutama), pilguti (hakatakse silma pilgutama), nuusuti (nuusutatakse õhku), küüruti (küürutatakse ette) jne. Kui ese, mis linnast tuuakse, öeldakse mitmuses, nt tõin tamputid või ringatid tuleb tegevust teha kahe käe või jalaga.
See, kel segamini läheb, saadetakse mängust välja.
Vodja 8-klassilise kooli mängude saadetisest, juhendas õpetaja Saima Paeoja.

Mängukaartide "Head Eesti mängud" esitlus täna kell 17.00 Tartu Kaubamaja Apollos.

kolmapäev, 27. 01.
Pärnu-Jaagupi 1985: Kui keegi koperdab, komistab ja libastub, öeldakse, et ta on nagu lehm libedal jääl.

teisipäev, 26. 01.
Asundused, Venemaa, Omski obl, Orlovka k 1997:
ERA VF 679
Varjud lumel. Päev läheb kukesammu võrra pikemaks.
Foto: Astrid Tuisk.
https://kivike.kirmus.ee/index.php?oid=1&module=400&op=3&pid=ERA-14133-53138-04691

esmaspäev, 25. 01.
Varbla 1936: Kui kellelgi on halb silm, siis kui see teise looma või asja kiidab, peab teine kohe salaja vaatama oma jalgade vahelt ja ütlema ise: „Laku perset, mis sul mu loomadega asja!“ See aitab kohe!

pühapäev, 24. 01.
Simuna 1892: Seest sile kui sibul, pialt karvane kui kratt?

laupäev, 23. 01.
Lüganuse 1971: „Kes ei hoia sellel ei ole“. – Seda ööldi mõisa toatüdrukute kohta, et teenitud palk tuleb hoiukassa viia. Proua vaatas kingad üle ja ütles: „Pole uusi vaja, need võib parandada“. Siis veel ütles: „Kes kopkat ei korja, see rublat ei saa.“ 1900 a ja varemgi.

reede, 22. 01.
Paistu 1895:
Mis massab muretsemine,
aitab hale ikkemine?
Mullu jõin murekariku,
toona eila tõise tävve.
Nüid om mure muile lännu,
kahju muile kaldunesse.
Neiukeise noorekeise,
veli hella vellekene,
nüid om ilu õnne aiga,
nüid om lusti rõõmu aiga,
nüid jooseb ilu ehena,
nüid jooseb pidu perana,
rõõmu kõrvan na kõnelive,
nalja manna maadeli.

Kirja pannud Hans Lensin.

neljapäev, 21. 01.
Rõuge 1927:
Ruuksu külas Rõuge vallas Võrumaal elanud vanaeit, kes palju kuntse teadnud, mille abil ta abiotsijaid arstida võinud. Vahel vaadanud ta viina pealt tõtt, loksutanud pudelit, nii et vaht tekkinud, siis on ta näinud, mida ta näha tahtnud. Nii seletanud ta sageli inimestele nende elulugu.
Kord läinud naine lapsega vanaeide jutule, sest laps olnud juba kaks aastat vana, kuid pole käima hakanud. Vanaeit öelnud, et laps olevat ristkammitsas, tarvis kammitsaid raguma hakata. Läinud lapsega tükiks ajaks toast välja. Kui vanaeit tagasi tulnud, läinud ta nurka ja käskinud lapse ema eneselt küsida: „Mis sa teed?“
Ema küsinud.
Eit vastanud selle peale: „Kammitsaid raon.“
Ema läinud arstimise järele koju, laps hakanud juba vähe käima.
Vanaeit käskinud ema teine kord neljapäeva õhtul tulla. Läinud siis ema ja lapsega teele, kust kolm haru välja läinud ja käskinud jälle ema küsida: „Mis sa teed?“
Ise posisenud lapse juures ja öelnud: „Kammitsaid raon.“
Sellejärele saanud laps täiesti tugevaks, hakanud korralikult käima. Oma „kuntsidega“ olevat ta palju inimesi terveks teinud.

Jutustanud Leena Märdimäe, kes lapse emaga esimesel korral ise kaasas käinud, kirja pannud Adele Kõrge.

kolmapäev, 20. 01.
Sangaste, Restu k 1929:
Vanaema on tagumises toas haige. Eestoas kuuleb ta samme. „Kiä sääl kõpa?“ küsib.
„Mina, memmeke!“ vastatakse.
„Selle kõpa nigu hiireke,“ ütleb vanaema.
Pisut aja pärast kuuleb ta uuesti samme.
„Kiä sääl kõpa?“ küsib jälle.
„Mina, pernanõ,“ vastatakse.
„Selle tampa nigu hobõnõ!“ ütleb vanaema.

Jutustanud Juhan Müllerson, kirja pannud Linda Müllerson.

teisipäev, 19. 01.
Lüganuse 1964: „Väsind kui jahikoer!“ öldakse iseenda kohta. Oli käibel enne ja nüüd igas põlvkonnas.

esmaspäev, 18. 01.
Hargla 1914:
Sõitis keegi talumees linnast koju poole ja oli halvas tujus. Lund sadas ja oli külm. Mehel hakkas külm ja ta hüppas saanist välja, laskis hobusel tasakeste minna ja sammus ise taga. Korraga kuuleb ta enese taga kohinat, ta vaatas enese taha ja näeb, et üks suur kaharate okstega kuusk tema järele ruttab. „Hei, külamees, pea kinni,“ ütleb kuusk, „ma tahan ka sinuga ühes sammuda!“
Külamees kargas saani, et minema sõita.
Kuusk muutis ennast meheks ja kargas mehe kõrvale saani.
Külamees vaatles teda ja tundis, et ta kurat on, ja küsis kuradilt: „Kuhu tahad sa minna ja mis su nimi on?“
„Minu nimi on Ispel Purilase talust ja tahan kodu minna.“
Selle aja sees olivad nad [jõudnud] külamehe maja lähedale ja kukk laulis. Kurat ehmatas ja ütles: „Siitsaadik on minu tee.“
Ta tahtis saanist välja karata, aga ei saanud, mees oli teda sabapidi kinni sidunud. „Ole nii hea ja lase mind lahti, ma toon sinule kotitäie kulda.“
Mees uskus ja laskis kuradi lahti. Kurat kargas saanist välja, muutis ennast kuuseks ja kadus ära.
Mees ootis teda kaua aega, kuradit ei tulnud.

Kirja pannud Hugo Paltsep.

pühapäev, 17. 01.
Vändra 1897: Tõnisepäeval ei ole tööd tehtud. Selleks päevaks olnud õlut tehtud ja söök olnud alati laua peal. Kui mõni külainimene tulnud, siis antud talle kohe süüa. Tänada pole söögi eest tohtinud.

laupäev, 16. 01.
Tallinn 2013:
Meie peres armastatakse palju anekdoote rääkida. Ikka juhtub, et seltskonnas midagi räägitakse, mis toob meelde mingi lõbusa seiga või mõne anekdoodi. Huvitav on aga see, et minul ja mu õel tulevad samade märksõnade peale meelde täpselt ühed ja samad lood. Oleme väga erinevad, aga on juhtunud mitmeid kordi, et hakkame korraga rääkima täpselt üht ja sama asja, kusjuures ka täpselt sarnase intonatsiooniga.
On üks vana anekdoot, mis natuke halvustab miilitsaid. – Kuidas miilitsad kontrollivad, et vilkur töötab? Üks keerab rooli, teine paneb pea liikuvast autost välja, vaatab auto katusele ja ütleb: „Töötab – ei tööta, töötab – ei tööta, töötab – ei tööta...”
Kord sõitsin oma õega koos tuttava autos kodu poole, mina istusin juhi kõrval, tema tagumisel istmel. Lähenesime raudteele, ülesõidu juures vilkus fooris kollane tuli. Ja niipea, kui me seda nägime, hakkasime kohe nagu ühest suust kordama: „Töötab – ei tööta, töötab – ei tööta, töötab – ei tööta...”.

(Kogumisvõistluse „Minuga juhtus üks naljakas lugu“ kaastöödest.)

reede, 15. 01.
Tarvastu 1968:
ERA Foto 9274
Kalevipoja (või Vanapagana) kivi Võrtsjärves.
Foto: August Kiisla. Foto saadetud 1969. aastal korraldatud fotovõistlusele „Rahvaluulega seotud kohad ja nähtused“.
https://kivike.kirmus.ee/index.php?oid=4&module=400&op=3&pid=ERA-14139-69416-04693

Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse kogumise võistlus „Minu maastikud“ saab tänasega läbi.
Ootame siiski rõõmuga ära kõik juba alustatud kirjutised, kui need jõuavad meieni mitte hiljem kui järgmise nädala alguseks. Kiiret sulge!

neljapäev, 14. 01.
Saarde 1938: Taliharjapäeval olnud taludes viisiks värsket taari teha ja sunnitud peret tubliste jooma, sest siis seisvad priske nagu purikas (haug) Tõitoja jões.

kolmapäev, 13. 01.
Kõpu 1895: Kõnekäänud.
Nüid ajab lund maha kui kottiga.
Öö on pime kui kott, ninda et sõrmegi suhu ei näe pista.

teisipäev, 12. 01.
Torma 1972: Haiget lohutati sõnadega: haige ümbert on terve.

esmaspäev, 11. 01.
Jõelähtme v, Võerdla k (Jõelähtme khk) 2016:
Võerdla küla Jõelähtme vallas Harjumaal on minu jaoks oluline koht, kuigi siinset aastasadu vana traditsioonilist külamaastikku ei saa minu lapsed kunagi näha.
Võerdla külale sai saatuslikuks Maardu fosforiit. --- Oma kodude kaotuse ja fosforiidikaevanduse ajaga seotud mälestusi jagasid minuga 2009. aastal mitmed Võerdla küla endised ja praegused elanikud.
Tiit Truumaa (1936–2011) Ületee talust:
Kui jälle lõhkama hakati, pandi isegi maanteel liiklus seisma. Mehed punaste lippudega seisid teel. Paju tee juures ja Kostivere tee otsas. Laeng tehti ikka tugev. Mitte 10 väikest, nagu ette oli nähtud, aga üks suur. Siis saadi ka suur auk kohe valmis. Ühel korral vajuski selle suure laengu ajal Sirkli talu vana hoone laiali. Samamoodi vajus kokku ka pool küüniseina. Kui lõhkama hakati, teavitati sellest tavaliselt ja lastel kästi keldrisse varjuda. Oli ka kordi kui ei teavitatud. Kord lendas suur kivilahmakas 200 liitrisesse veenõusse. Jõudu oli tal veel nii palju, et põrkas veenõust edasi Moskvitsi katusele ja lõhkus selle. Kord lendas lõhkamise ajal suur kivisadu maja plekk-katusesse. Katus oli kui sõelapõhi. Pärast tulid lõhkajad ise vaatama. Kombinaadi töömehed tinutasid katuseaugud kinni, kuid see töö tuli mõne aja pärast kohalikul katusemeistril õigesti ümber teha. ---
Piret Pintman-Hellaste kaastööst kogumisvõistlusele „Minu maastikud“.
Vt. pikemalt FB kogukonnas „Minu maastikud“. https://www.facebook.com/minumaastikud/

pühapäev, 10. 01.
Kuusalu 1962: Poig jo purjestab, enne kui isa ilmale sündüb?

laupäev, 9. 01.
Emmaste, Külaküla k 1938: On kirp parema kää peal, siis saab äid sõnumid kuulda, on vasaku peal, siis albu.

reede, 8. 01.
Rõuge 1912:
Mees raiunud mõtsas puid. Külm olnud kange ja mehel olnud külm ja nälg.
„Oh tuleks surm!“ hüüdnud mees, „ja päästaks mind sellest vaevast!“
Ja surm olnud sääl ja ütelnud: „Miks sa mind hüüdsid?“
„Ei mina pole hüüdnud,“ vastanud mees surmale. „Võib-olla et mõni tõine kuskil hüüdis, aga mitte mina.“

Kirja pannud Märt Siipsen.

neljapäev, 7. 01.
Narva 1896:
Tüdruk läinud naabriperesse sauna. Enne küsinud ta perenaese kääst: „Kas on oma pererahvas veel saunas?“
Perenaene vastu: „Ei, kõik on juba käinud, saunas ei ole kedagi.“
Tüdruk läinud sauna, näinud – ilus noor naesterahvas istunud seal ja pesnud ennast. Tüdruk mõtelnud: „Näe, seda perenaist! Ütleb, et saunas kedagi ei ole, aga ommetegi on siin pesijaid.“
Tüdruk teinud enese riidest lahti ja küsinud võera pesija kääst: „Kas tulist vett on veel?“
Pesija ei lausu kedagi, muudkui peseb ennast kärmeste edasi. Tüdruk kordanud oma küsimist. Seekord vastanud võeras kärmeste: „Jah on.“
Tüdruk läinud lavale vihtlema, võeras naesterahvas aga valmistanud selle ajaga temale kapa sisse vee valmis ja pakkunud seda tüdrukule. Tüdruk löönud aga kahtlaseks ja ei ole pakutud vett vastu võtnud. Selle peale läinud võeras naesterahvas sauna kotta või vöörukse, nagu Alutaguses kutsutakse ja tõmbanud omale pika valge särgi selga.
Temal olnud pikad kullakarva juuksed ja ise olnud ütlemata ilus inimene. Siis läinud ta viuh! Uksest välja. Tüdruk kohe järel vaatama. Väljas ei ole aga enam midagi näha olnud, muudkui tua taha järve oli nagu lind lendanud ja senna ära kadunud.
Nähtus ei olnud muud midagi kui vesihaldjas.

Kirja pannud Johannes Sirdnak.

kolmapäev, 6. 01.
Karja 1939: Kolmekuningapää on jõulu änd, siis said õllepodid välja pekstud, pidi taari jälle akkama jooma.

teisipäev, 5. 01.
Jõgeva 2013:
Mõni aasta tagasi Tallinnas sattusin olukorda, kus minu kõrval valgusfoori all seisid Mitsubishi Lancer EVO ja Subaru Impreza STI. Rohelise tule süttides startis Mitsu põhjagaasiga, lootes, et ka Subaru juht vedu võtab, et järgmise foorini kiirendades kindlaks teha, kumb on ägedam mees. Subaru võttiski vedu, lülitades sisse peidetud vilkurid ja sireeni.

(Kogumisvõistluse „Minuga juhtus üks naljakas lugu“ kaastöödest.)

esmaspäev, 4. 01.
Järva-Madise, Mägede k 1993:
See Mart [Jäneda küla Salu talu peremees Martin Tomp] oli muidugi omaette, ja Juuli ka – olgugi, et nad olid nagu metsatalus ja võiks arvata, et maailma asjadest ei teadnud midagi, aga kui Mardiga juttu ajasid, sa võisid terve maailma asjadest igal teemal temaga vestelda. --- Siin ju mõned rääkisid, et tal olid loomad toas, aga see oli pärast viimases lõpus. Mina mäletan, kui ma poisike olin, see oli naabertalu ja siis sai seal tihti käidud. See oli väga ilus talu, õu oli tal korras, kõik ooned olid ümberringi korras, siis oli tal seal mitu kõrva-oonet. Nii et loomad olid kõik seal. Kui nüüd kolhoosi värk tuli ja ainult üks lehm tohtis olla, ja lambad, siis lauta sai loomi vähe…. Kui laut oli loomi täis, siis oli neil soe talvel. Aga kui seal oli üksainuke lehm, siis muidugi akkas tal külm. Siis ta viis selle teise kohta väiksemasse ruumi ja kui lammastel talled olid, noh, siis ädaga pidi tooma tuppa. Siis ta tõigi ja siis inimesed räägivad, et mustad, et lambad toas ja nii edasi. No aga kus sa ädaga paned nad?

Jutustanud Harri ja Elna Talvoja, küsitlenud Jaan Remmel ja Mari-Ann Remmel.
Vaata kirjutist pikemalt FB kogukonnas „Minu maastikud“ (https://www.facebook.com/minumaastikud). Ootame veel 11 päeva kaastöid ERA selle-aastasele kogumisvõistlusele „Minu maastikud“!

pühapäev, 3. 01.
Häädemeeste, Orajõe v 1939: Mõisteldadi vanasti alati seukse vaikse tööde juures, pühade aeg ja nel'lapäeva õhtadel. Sii mõisteldasid läbisegi kõik noored ja vanad, kis aga täädis. Kuntsi ei täätu, see olli ajaviiteks ja nägu katsumiseks, kas teine sai üles või ei saanu. Ku üts ütles ja teine üles ei saanu, sis olli jusku üks võit. Minu nooremas lapsepõlves oli mu kodus tavaliseks talveõhtu ajaviiteks mõistatuste andmine, nagu seda nimetati. Isa kudus ühelpool laelambi kõrval võrku, ema ketras teiselpool, me lapsed istusime kahe vahel lambi all põrandal ja arutasime mõistatusi, mis vanemad andsid. Kui algas kooliaeg, siis olid õhtuti juba koolitükid vaadata, mõistatamine jäi enamasti pühapäeva õhtuks. Koolist tulles õhtuti me, Kura küla lapsed, tihti mõistatasime kogu tee omavahel ja saime sel teel uusi mõistatusi, mida omalt poolt vanematele üles arvata andsime. Ka isaisa andis meile, lastele, oma külaskäikude ajal sagedasti mõistatusi arvata.

laupäev, 2. 01.
Rapla 1937:
Haapsalu pool peeti ikka nääri-annepäeva. Siis keegi tööd ei teind, pandi hobune ette, poisid-tüdrukud istusid peale, pill oli kaasas, käidi mööda külaperesi, mürati ja tantsiti, tehti nall´a mitmet moodi. Kui ma Orgitusse tulin, oli see mo meelest nii imelik, et tööd tehti kohe nääripäeva järel. Meil oli veel anne lapsepäe ja lapse nimepäe nall´ategemise päevadeks.

reede, 1. 01. 2016
Juuru 1987: Iga uueaasta hommikul käisid minu vanaisa ja naabrimees üksteisel külas, et naised ette ei jõuaks, et ikka õnne oleks.

neljapäev, 31. 12.
Asundused, Venemaa, Krasnojarski krai, Ülem-Bulanka k 1975:
Mäletan veel, kui meie noored olime, korjasime endid kuhugile sõbraana juure kokku ja hakkasime igasugusi nõidumisi korraldama, mida meile vanad inimesed õpetasivad. Täpne nõidumise õhtu oli vana-aasta lauba õhtu. Vanad inimesed ütlesivad, et teistel õhtudel nõidumised ei kuulutavad tõtt. Vana-aasta lauba nõidumised kuulutavad tõtt.
Vaatasime ka peelidest. Panime ühe suure peeli lauale. Peeli ette klaas puhast vett. Vee sisse klaasi lasime kihla- või laulatusesõrmuse ja veel kolm hernesuurust leivaraasukest. See asi peab korraldama üksikus toas, et ühtki inimesehinge seal tuas ei ole. See, kes nõiub, võtab teise peeli omale kätte. Istub niimoodu laua juure, et selle peelist veeklaas selgesti paistab sellesse peeli, mis su kääs on. Nõiduja hoiab üksisilmi vaatama oma kääs olevasse peeli sõrmuse sisse. Ainult hoia, et teine mõte sinu täies usus mõtteid ei sega. Siis näed, mis sõrmuse sees sulle su mõte näitab. Aga kui sind segavad teised mõtted, siis sa ei näe midagi.

Kirja pannud Rosalie Ottesson.

kolmapäev, 30. 12.
Kihelkonna, Taritu k 1935:
Inkel-vinkel
Seda mängitakse toas. Ühel mängijal seotakse silmad. Teised tulevad kordamööda ning koputavad talle pealaele ja küsivad: „Inkel-vinkel?“ Pime vastab: „Mine nurka.“ Koputaja küsib: „Mitu sammu?“ Siis ütleb pime mingisuguse arvu ning teine peab niimitu sammu kaugemale minema. Kui kõik on minema läinud, hakkab pime neid otsima. Keda ta kõige enne leiab, see jääb teises mängus pidajaks.
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1801

teisipäev, 29. 12.
Setomaa, Rääptsova k 1980:
Elas vanaema väikse pojakesega. Neil ei olnud midagi süüa. Poja võttis õngõvaba selga ja läks jõe äärde kalu püüdma, et oleks, millega endid toita. Istus, istus, ja vaata tuligi kuldkala õnge otsa. Kuldkala hakkas paluma: „Lase mind vette tagasi! Ma toon sulle ühe väikse karbikese.“
Pojakene laskiski kuldkala vette tagasi. Kuldkala tõigi karbikese pojale. Ta ütles: „Mida sa tahad, seda sa saad tolle karbikese käest.“
Poiss hakkas proovima karbikest. Pani ühest käest teise ja ütles: „Karbikene, karbikene, anna mulle süia!“
Ja näe! – korraga oli kõik laud vanaema majas toitu täis. Ja pärast tahtis joba uusi riideid. Siis pani karbikest ühest käest teise ja palus: „Karbike, karbike, anna uusi riideid!“
Ja näe! – uued riided juba varnas.
Siis vanaemaga rääkisid, et meil on väga vana maja, küsime uue maja. Ja vaatavad hoovi pääle – uus ilus maja ongi õues.
Nüüd oleks vaja autut. Ja palus ikka karbikese käest, et anna autu.
Ja näe! – autu seisab uue maja juures. Uus ilus „Žiguli“.
Siis võttis poeg vanaema ka peale ja sõitsid. Ja pärast mõtles poeg, et oleks vaja viina ka pääle paluda.
Paluski karbikeselt. Ja saigi kasti viina ka pääle.
„Ah, joon ühe pudeli ära, siis on parem sõita,“ mõtles poeg.
Jõi pudeli ära. Sõitis, sõitis, kuni sõitis silla päält alla jõkke ja uppuski ära. Läks auto ja karbikene ja kõik.
Ma lastele aja neid muinasjutte.

Jutustanud Aleksandra Padumäe, kirja pannud Erna Tampere.
Ilmunud raamatus „Ussi naine. Muinasjutte soovide täitumisest“. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2015. Raamatut esitletakse täna Haapsalus toimuval muinasjutuseminaril kell 15.00.
http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=75

esmaspäev, 28. 12.
Kihelkonna, Läägi k 1939: Kehila ja Läägi külade vahel Hiie niitis, Hiie pere juurest natuse maad, on suur hall kivi, millest räägitässe, ät selle toond kurivaim. Kurivaim tahtand selle kivi viia Kihelkonna kirgu ukse ede, ät rahvas änam kirku äp saaks. Ühe pere kukk (Jüri Alas Kehilast nimetas seda talu Kukelaulu taluks) lauland umbest ning kivi kukkund sõnna maha. See on sääl niitis igavene ull koht, kohes inimesed ikka ää kaduvad. Ühekorra üks Tammese küla mees keind niitis poole pääva ning tulnd midu ning midu korda sõnna kivi juure tagasi. Kehilast Kaibiste Miina olnd ühekorra vassigatega iganis ädas. Küll lapsest saadik sääl niitis keind, äga äi osa koju minna. Sönna olid ka möned teised ää kadund. Äi tee, mis ull asi sääl kohas küll on?

Jutustanud Sohvie Tõkman, üles kirjutanud August Tõkman.
Ootame maastikega seotud lugusid Eesti Rahvaluule Arhiivi tänavusele kogumisvõistlusele Minu maastikud!
https://www.facebook.com/minumaastikud/?ref=br_rs

pühapäev, 27. 12.
Otepää 1890: Vanamiis alastõ, hamõ pää otsan?

laupäev, 26. 12.
Anna 1956: Jõulud olid suured pühad, enne teist püha ei tohtind mingit nalja teha. Teisest pühast aland mängud ja naljad.

reede, 25. 12.
Suure-Jaani 1903: Umbes paarkümmend aastat tagasi rutanud Kolga-Jaanis Karussaare talu peremees iga jõulu esimene püha ruttu kirikust välja ja tuhatnelja kodu ajama, et enne teiste kirikuliste tulekut kõik tööriistad – adrad, äkkid, vikatid, rehad jne. – ära liigutada, siis pidava suvel töö hästi edenema ja teistest ees olema. See talu on alati tööga teistest ees olnud.

neljapäev, 24. 12.
Türi v, Kabala k (Pilistvere khk) 2007:
Egedi, pegedi, tsugadi, mäe,
aabul, paabul, dee-mee-nee,
eks, peks, pulli puks, nau!
(selle rääkis mulle ema oma lapsepõlvest).

kolmapäev, 23. 12.
Nissi 1930: Jõulureede õhta käidi juba saunas.

teisipäev, 22. 12.
Haapsalu 2015: Külastasime 24. novembril klassiga Tõrukese lasteaeda, kus meil oli võimalus lastega päkapikkudest rääkida. Minu vestluskaaslaseks sai 5-aastane Tauri. Tauri oli kindel, et jõulude ajal päkapikud söövad jõulutoite ja suvel teevad kingitusi. Tööd tehakse töökojas, kus kõigil on erinev töö. Näiteks üks töötab ühe masina kallal, teine teise masina kallal, ühed püüavad kingitusi, mis masinast välja tulevad ja viivad teise ja siis veel ühed teised pakivad. Kui küsisin, millal päkapikud puhkavad, siis arvas Tauri, et päkapikud magavad kohe peale jõule oma saani sees, ja need, kes sinna ära ei mahu, need magavad jõuluvana töökojas.

Päkapikumaastiku kirjelduse kirja pannud Joanna Rosenfeld, arhiivile saatnud Monika Undo. Kuni 15. jaanuarini 2016 ootame kaastöid Eesti Rahvaluule Arhiivi tänavusele kogumisvõistlusele „Minu maastikud“!

esmaspäev, 21. 12.
Mustjala 1958: Jõuludeks hakati õlut tegema toomapäeval. Sellel päeval käisid toomad, kel oli Toomas nimi. Toomastel olid valged laiad püksid ja valged särgid seljas, lakksäärikud jalas, suured tooripuud käes. Suured pikad puud selleks, et oleksid abiks veetoomisel, kuid tegelikult käisid ainult värsket õlut maitsmas. Käisid taludes, kus teadsid Tooma olevat. Meie külas oli mitu Toomast. Vanapoiss Tostna Toomas (nimetati Totsuks) hakkas tulema, läks teise juurde, võttis selle kaasa ja läksid edasi.

pühapäev, 20. 12.
Laiuse 1937: Parem kaks kargamas kui viis vingumas. Seda öeldakse karja ja hobuste pidamise kohta. Et: parem olgu neid vähem, et nad täiesti tugevad on. Aga kui neid palju on ja nii jõuetud, et jala eest ei jõua ära minna, siis ei ole palju sest midagi kasu.

laupäev, 19. 12.
Jämaja, Türju k 1977: Kui raske asi tösta, sis hüittakse: „Hunt tule abi!“

reede, 18. 12.
Kirbla 1969: Üks pidu, pidu aladi, ei argipäeva põlegi.

neljapäev, 17. 12.
Märjamaa, Vaimõisa 1990:
Üks oli teise peale vihane. Keegi oli temale teind, ütelnud: „Säh, söö, säh, söö, säh, söö!“ – Pärast sai aru, et see ütleja oli hoopis võõras. – Nii saab teise võimust üle.

kolmapäev, 16. 12.
Otepää, Sangaste 1893:
„Kuis te pool kapsta kasvasse?
„Kui rattarummu.“
„Hää küll.“
„Kos tas hää: kitse seivä ärä.“
„Paha küll.“
„Kos tas paha, kitse tapi ärä – sai liha.“
„Hää küll.“
„Kos ta siis hää: lätsi perämist kintsu suitsutama, läits tare palama.“
„Paha küll.“
„Kos ta paha: teie vastse tare.“
„Hää küll.“
„Kos ta hää: lätsi perämist paari pääle panema, läits naine nappapitti vahele.“
„Paha küll.“
„Kos ta paha: võti noore naise jälleki.“
„Hää küll.“
„Kos ta hää: noorel naisel pällu latsi.“
„Paha küll.“
„Kos ta paha, latsil laja kõrva.“
„Hia küll.“

Kirja pannud Jaan Tammemägi.

teisipäev, 15. 12.
Narva 1896: Eba-armastuse kohta lausutakse: „Ta armastab sind nagu koer luuavart.“

esmaspäev, 14. 12.
Tartu 2013:
Augustis 2005 juhtus minuga see, mis värskete tudengitega ikka juhtub – ühikataotlus oli jäänud ripakile ja järjekord ulatus sadadesse taotlustesse. Pakuti kohta Narva mnt 89 vanasse ühikasse. 2005 oli veel see aeg, kui ühika wc-uksed tähendasid kahte rohelist klappi, mille vahele jäi suurem või väiksem pragu ja wc-s tuli käia oma prill-lauaga. Duðiruumides oli remont tegemata, köögid-kraanikausitoad olid sinepikarva seintega ja krohvi kukkus. Aeg-ajalt kohtasime ka prussakaid, sest üldtõrjed polnud mõiganud. Meie külmkapil – väike, vana ja plärisev – oli prussakate auks poster. Kutsusime oma koduloomi Hugodeks. Võrdluseks ajahüpe aastasse 2012 kui wc-d on täitsa viisakad ja lukustatavad, enamasti on lausa wc-paberit ja puha. Duðiruume on korduvalt üle värvitud, mis ei sega neid küll hallitamast. Köögiseinad on helerohelised ja laed on valged ega kooru. Koridorid… on ikka samad, väidetavasti samasugused nagu 80ndatel. Prussakaid ei ole enam mitu aastat.

Moon Meieri kaastööst kogumisvõistlusele „Minu maastikud“.
Ootame kuni 15. jaanuarini lugusid ka Sinu jaoks millegi poolest olulistest kohtadest!
Pikemat kirjeldust Mooni ühikamuljetest ja näiteid teistest kaastöödest saab lugeda võistluse Facebookilehelt https://www.facebook.com/minumaastikud/

pühapäev, 13. 12.
Kärla 1959: Enne joulu oli lutsipäe. Lutsid – küla noored, vana ka vöis menna, kes naljamees oli. Luuad olid seljas, pühkisid kõik pörandad ära. Kui pörandad ränkas olid, näitas see talurahva lohakust. Öhtu käisid, siis katsus igaüks omal ära koristada, nagu joulupuhastus akkas. Lutsid pole miskit tahtand. Kui tegid ringi toas ära ja nägid, et puhas oli, läksid minema.

laupäev, 12. 12.
Emmaste, Sõru k 1961: Iiuma olnd ennemuisde tühi maa. Egal pool kivisi, puid ja ränka täis mes ermus, ainuld metsaloomde eluase. Louna pool Saaremal aga eland inimesd. Sealtse vägimihe Suure Tölluse vanamatel sündind peele Tölluse veel teina poeg, kinele pantud nimegs Leiger.

Kirja pannud Jegard Kõmmus.
Leigri lugudest saab värvika ja värvitava ülevaate värskes lasteraamatus „Iiuma vägimihe Leigri seiklused“ http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=73.
Raamatut esitletakse täna kell 14 Kärdla kultuurikeskuse saalis.

reede, 11. 12.
Jõhvi 1893: Ei õle kullisid, kenega lunasta. Ei ole raha, minegä midägi õsta. Rahakott kurdab kõhuvalu. Rahakott on tühi. Rahakotil ei õle põhja all.

neljapäev, 10. 12.

kolmapäev, 9. 12.
Rapla 2007: Unenägusid näen väga tihti, olen nendes mäletamist mööda neli korda lennanud. Õudusunenägusid on mul väga harva. Võib tõesti olla, et unenäod lähevad täide. Ma ei tea seda, sest minul pole kunagi nii juhtunud.

(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007.)

teisipäev, 8. 12.
Paistu 1893: Kui sel korral keegi külasse lähab, kui sääl mõni laps on sündinud, siis võetakse, on külaline meesterahvas, sellele kübar pääst ära; on naesterahvas, siis rätik. (Kas sellel midagi tähendust on, ei ole mina siiamaani tääda saanud, või on ta paljalt pruugiks).

esmaspäev, 7. 12.
Kihelkonna, Vilsandi s 1938:
Meil sii Aarma allikas elavad üks kena näkineiu. Seda olla näinud üks madrus ainult ükskord. Laevamehed tulnud maale nii õhtu ees ja läind siis kõik ära, üks jäänd maale, et külase tütruku juure minna. Polla aga tütruku juure saand, läin siis heinaküüni ja pand magama. Korraga ta kuuleb: nii kena lauluhääl tuleb Aarma allikast. Äkist näeb mees, et näkineiu istub küüni katusel ja kammib oma juukseid kuldkammiga.
Ta vaatab allika poole ja see näib taale nagu mõni kena „rahter“, kus inimesed sihes söövad ja joovad. Mehel tuleb meelde, et on neljasse õhta täiskuu. Ja sel ajal kutsub Aarma allika näkineiu kõikide laevameiste hingesi, kes Vilsandi juures hukkunud, oma juure sööma ja pidutsema.

Jutustanud Aleksander Kütt Vilsandilt, küsitlenud Aadu Toomessalu.
https://www.facebook.com/minumaastikud/?ref=br_rs

pühapäev, 6. 12.
Anseküla 1891:
Oh jäta viin ja õlut,
see tubakas ja tuli
kõik maha korraga.
Siis saad sa omal raha,
võid osta päriskoha
ja elada kui tubli mees.

Kirja pannud Friidu Peeters.
http://kivike.kirmus.ee/index.php?t=3&oid=1&module=400&op=3&pid=ERA-10349-55026-76103

laupäev, 5. 12.
Jüri 1939:
Vanapoisi seiklus tontidega
Vanas Nabala algkooli rehes elas kolm aastat tagasi üks vanapoiss ihuüksinda. Nüüd tahtis ta asuda elama teise kohta, ning ta müüs selle vana maja ära. Nüüd kui maja müüdud, hakkas uus peremees maja ära lõhkuma. Kui juba pool maja oli lõhutud, elas vanapoiss ikkagi sääl sees. Ühel hilisel õhtul, kui vanapoiss heitnud puhkama, kuulnud ta päält hirmust kolinat. Vanapoiss mõtelnud, et küla kassid kolistavad. Kui kolin vaikinud, olnud suur müts, Nagu oleks keegi toa päält alla hüpanud. Nüüd tulnud keegi uksest. Vanapoiss tõstnud pea üles, vaadanud, näha pole olnud kedagi. Sääl hakanud raamatu lehed krabisema ja jutupomin kostma, nagu keegi loeks. Nüüd katsunud keegi kole külma – nagu surnu – käega vanapoisi jalgu. Nüüd vanapoiss voodist välja ja naabertallu jooksma. Voodi ees olnud kaks suurt musta kassi. Kui vanapoiss avanud ukse, visatud talle sauhti liiva kaela. Teel naabertallu joostes, joosnud vanapoisi kõrval kaks musta elajast. Ise olnud madalad ja ümmargused kui heinapuntrad. Kui jõudnud naabertalu ukse taha, siis pole enam tonte näha olnud. Selle öö maganud ta naabertalus, alles hommikul läinud koju tagasi.
Kes ei usu, et see tõsi on, see küsigu ta oma käest.

Kirja pannud Elvi Loop.

reede, 4. 12.
Pärnu-Jaagupi 1985: Mida rohkem sa õpid, seda vähem sa tead. Mida rohkem sa tead, seda rohkem sa unustad. Mida rohkem sa unustad, seda vähem sa tead. Järeldus: mida rohkem sa õpid, seda vähem sa tead.

neljapäev, 3. 12.
Asundused, Venemaa, Krasnojarski krai, Ülem-Bulanka k 1969:
Lahkumine
Poeg isatalust lahkus,
kommuunasse läks ta.
Küll emal oli kahju,
küll ohkas lõpmata.
„Oeh, kasvatasin poega,
mis kasu lastest on.
Läks ära enneaegu,
kui ema vana, hall.“
Siis aasta pärast poega
läks isa vaatama.
Poeg töötas vasaraga
kommuunas sepana.
„Näe, isa, eks sa vaata,
kolm traktorid on seal.
Neid põllule võib saata,
meil on elektrijaam.“
Siis mõttesse jäi isa
ja habet silitas.
„Ja poeg, sul pole viga,“
kui viimaks küsis ta:
„Kas ühest katlast sööte,
kas ühes magate?
Kas samagonni joote
ning naisi peksate?“
Poeg naeris, alasil
siis vajus vasar, kõlks.
„Meil ühissängi pole,
ei peksa me üksteist.
On ühisloomalaudad,
on ühine ka tall,
on ühised meil aidad
ja maa, mis jalge all.“

Kirja pannud Rosalie Ottesson.
Ilmunud raamatus „Roosi Siberi lood“ (Eesti asundused, 7). Koostanud ja toimetanud Anu Korb. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2015.
http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=72

kolmapäev, 2. 12.
Läti, Aluksne raj, Paitjani k 1957:
Leivulane Frits Peterson ning rahvaluulekogujad Ottilie Niinemägi (Kõiva), Erna Tampere ja Olli Jõgever.
Foto: Herbert Tampere.

teisipäev, 1. 12. 2015
Simuna 1929:
Sepa leping kuradiga
Eland sepp, kes alati väga hoolsasti töötand, nii pühapäeval kui argipäeval. Kord istund ta kivi otsas ja mõtelnud ilma-elu üle järele.
Sääl tulnud ta juure kurat peene härra kujul ja küsind, mida mees mõtleb.
Mees: „Mõtlen, et keda sa teed, tööta ja tööta, aga ikka ei saa läbi.“
Härra ütelnud: „Anna oma nimetissõrmest mulle kolm tilka verd, siis läheb sul kõik hästi. Mida aga mõtled, see sünnib kohe.”
Sepp lasknud nimetissõrmest kolm tilka verd ja kirjutand sellega härra raamatusse oma nime. Härra läind raamatuga minema.
Sepp läind koju ja mõtelnud lossidest ja varetsidest ja kohe olnud valmis toredad lossid ja varetsid.
Nii eland sepp toredat elu kümme aastat. Kümne aasta pääle olnud leping. Kui kümme aastat hakand täis saama, läind sepp nõialt nõu küsima, mis teha, kui vanakurat talle järele peaks tulema.
Nõid õpetand: „Mine koju ja tee valmis üks kõva raudtool. Kui see vanakoll sinu järele tuleb, sunni teda istuma sinna toolile. Ja kui ta on istund sellel tugevale raudtoolile, mine ta selja tagant läbi ja koputa kure sääreluuga kolm korda vastu tooli, siis ta jääbki sinna kinni.“
Sepp teindki siis hästi tugeva raudtooli ja kruvind selle kõvasti palkide külge kinni.
Ühel päeval vanakurat sõidab 3-hobuse tõllaga ette: „Noh, sepp, kas kaup meeles?“
Sepp: „Meeles küll. Aga eks istu enne natuke, varsti ma tulen.“
Kurat istund raudtoolile. Sepp läind selja tagant läbi ja koputand kure sääreluuga. Siis hakand rahulikult oma töid edasi kopsima.
Varsti ootajal tüdimus: „Noh, sa sepakonn ei mõtlegi tulema hakata.“
„Eks mul ole aega.“
Kurat vihastab, tahab toolilt üles tõusta, kuid ei saa. Katsub kõigest jõust, sikutab ja raputab – midagi ei aita.
Viimaks hakkab seppa paluma: „Ole häämees, lase lahti!“
Sepp tingib siis välja lubaduse veel kümme aastat elada.
Vanapoiss saand lahti ja sõitnud minema. Sepp eland priskelt kümme aastat edasi, olnud tal küllalt raha ja vara ja kõike.
Kui kümme aastat hakand täis saama, läind jälle vanamoorilt nõu küsima, kuidas vanatonti veelgi petta.
Vanamoor ütelnud: „Kui nüüd vanapoiss tuleb, pead sa minema. Kuid kure sääreluu võta kaasa ja ma annan sulle veel ühte pulbrit. Seda riputa siis, kui õunaiast mööda lähete, siis tõuseb vanapoisil kange söögiisu.“
Vanapagan tuleb järele: „Noh, sepakonn, kas nüüd tuled?“
Sepp lubab minna.
Istub vanakuradi tõlda, lähvad.
Kui õunaaed tuleb vastu, sepp raputab pulbrit. Kohe vanamehel kange isu, peab hobused kinni, läheb õunu sööma. Sööb ja sööb, juba tükk aega. Viimaks tahab õunapuu otsast alla tulla, ei saa, on koguni puu külge kinni jäänd.
Siis hakkab jälle seppa paluma, et päästaks ta lahti. Sepp on nõus päästma, kuid vanakurat lasku teda veel elada maa pääl kümme aastat.
Vanakurat on sellega päri. Sepp koputab kure sääreluuga kolm korda vastu puud, kurat pääseb lahti ja läheb oma teed.
Sepp elab jälle toredalt kümme aastat edasi.
Kui hakkab täituma lubatud kümme aastat, käib vanamoori jutul. Vanamoor õpetab: „Mine nüüd pojake ja tee üks ilus karp ja täiesti kõva. Kui lähete, hoia see karp oma käte vahel, küll ta siis küsib varsti, mis karp see on. Las’ ta läheb sinna sisse… ja kui ta sees on, siis keera karp õige kõvasti kinni.“
Sepp teind niisuguse karbi, nagu vanaeit soovitand.
Varsti 10 aastat täis, vanamees jälle sääl, 12 musta täkku ees. Noh, sepp kohe nõus ja lähebki sõit põrgu poole. Sepp istub tõllas, karp käes.
Vanamees varsti küsima: „Mis karp see on?“
Minu isa-isa mälestus. Minu isa-isa oli niisuke mees, et sündis (mahtus) siia sisse.“
Vanakoll vastu: „See mõni asi sinna sisse sündida. Minagi sünnin sinna sisse.“
Noh, tehku proovi.
Lipsti ongi vanapagan karbis, sepp näeb veel, et nagu kuldsõrmus oleks sääl sees, keerab siis karbi kõvasti kinni ja hüppab hobustelt maha ühes karbiga. Täkud jooksevad põrgu poole edasi.
Kuid sepa väike karp läheb nii raskeks, et ei jõua enam tõstagi. Neli paari härgi rakendet ette ja veetud sepipatta. Sääl sepp teind karbi kuumaks ja tagund puruks. Siis vanapagan saand otsa.
Siis sepp eland selle järele veel kole kaua, mitu inimpõlve edasi. Tema nimi olnud kustutet nii taevast kui põrgust.
Viimaks saand ilma-elust ise täis, võtnud haamri ja pihid kaasa ja hakand ise põrgu minema.
Kui olnud põrgu värava taga, üks noor põrguline pistnud nina läbi võre ja pärind, mis tal vaja. Sepp haarand põrgulise nina pihtide vahele ja tagund siis veel haamriga pääle. Põrguline koledasti kisendama: „Sikedär, too sepa hingeraamatud ära!“
Sikedäril pole enam olnud aega valitseda, kahmand suure sületäie raamatuid ja toond sinna. Sepp ahmand selle sületäie kainlasse ja tulnud tulema. Kelle hingeraamatud ta ära toond, need pääsend põrgust lahti.

Jutustanud Mihkel Kukk, kirja pannud Richard Viidalepp.

esmaspäev, 30. 11.
Järva-Madise 2003: Kakerdaja järv ja Kakerdaja raba – nii palju kui meie teada on – seal on nimi linnu järgi. Kakerdaja järgi, kes halvasti kõndis – kakerdas, ja selle järgi on praegu meie rahvatantsurühma nimi pandud. Aga kakerdajat ei ole nähtud seal mailmatuma aja. Ma olen kuulnud või lugenud, et vist enne sõda viimast korda nähti. Aga iga kord, kui me soos käisime, siis üksteiselt küsisime, kes me siin oleme loodushuvilised, et ega sa äkki kakerdajat ei näinud.
Peab olema niisugune pardisuurune lind, me oleme seda pilti näinud. See lind on seal olnud ja kuna ta leviala on ikka väheseks jäänud ja ta on põhja poole palju rännanud, siis siin teda enam ei näe. Järvekaur on see. Me teame küll, et teda ei ole enam siin, aga ikka ütleme üksteisele: „Ega sa juhuslikult näinud?“
Jutustanud Age-Li Liivak Järva-Madise kihelkonnast, Mõnuvere külast, küsitlenud Mall Hiiemäe.
Fotol Kakerdi järv 2003. aasta suvel, autor Mall Hiiemäe.
Ootame maastikega seotud lugusid Eesti Rahvaluule Arhiivi tänavusele kogumisvõistlusele Minu maastikud!

pühapäev, 29. 11.
Pärnu-Jaagupi 1985: Ka kõige pikemale ööle järgneb kord päev.

laupäev, 28. 11.
Urvaste 1939: Urvaste koolimaja lähidäl om nii suur tamm, et säidse poiskõist saava ümber võtta. Tamm om piaaigu kuiunu, kuid suvel omma tälgi mõnõ rohelise lehe. Tä om seest tühi ja tema seen omma rähni pesa. Tamme seen arvatase elävät vaim, kes saat ümbruskonna talulõ õnnetust ja kurja, kuid ka vahel hääd. Temä seen om päämiselt tulevaim, ning tä om Urvaste koolimaia joba mitu kõrda palutanu. Nimi om tulnuki sõnast laurits – tulejummal. Ka tamme lähedal olevat tallu om nakatu kutsma Tamme-Lauriks. Jutustanud Axel Sinimets, kirja pannud Lembit Paal.

reede, 27. 11.
Märjamaa, Kõrvetaguse k 1943: Sugulaste riid on suur, ja kälimeeste kära lai. (Seda arvatakse suuremaks kui tõepoolest on.)

neljapäev, 26. 11.
Rõngu 1948: Kui siipi keedeti, sis kiitjä küsis: „Kas savikuurmit (mõni ütel – kivikuurmit näijet).“ Tuleja ütel: „Näin, tulliva jah.“

kolmapäev, 25. 11.
Juuru 1906: Need tüdrukud, kes neiud ja kel juba teada oli, et enne jõulud mehele saab, need võtsid kadripäevast endid priiks.

teisipäev, 24. 11.
Tori 1939: Käidakse katris praegugi ja käidi vanast kadripäeva laupäeval. Kõik peavad olema enamvähem valges riides ja naisterahvad. Mehed maskeerivad end naisterahvasteks.

esmaspäev, 23. 11.
Tartu 2015:
Sama paik, mis on kõige kardetavam koht, on ka minu kõige ilusam ja lõhnavam mälestus. Kudina mõisa park. Mõisasse sissesõidul olid suured väravad, sealt edasi läks suur ringtee mõisa eest läbi, ringtee sees olid lillepeenrad ja jasmiinipõõsad, väljaspool suured sirelihekid. Seal oli tõeline lõhnaparadiis.
Elasime pargi taga serval, kodust läks pikk allee ääristatud suurte vanade puudega kalmistule, sealt läbi tuli ette mõis ja edasi juba külavahetee mis viis bussipeatuseni. Sealt viis igal hommikul buss kooli, Palamusele.
On kevad, hommikul päike tõusmas, mina kõnnin mööda alleed, valge pluus seljas ja lõhnavad nartsissid käes. Eksamid. See võimas puudeallee on nii turvaline, täis linnulaulu. Puude alused sinetavad sinililledest. Üle kitsa raja lähevad aegajalt maa seest välja kasvanud võimsad puujuured.
Võõras jalutaja peab seal ette vaatama, et ei komistaks, aga minul on see kõik kuskil mälus, võin kinnisilmi selle tee läbida. ---

Merle Pälli kaastööst võistlusele „Minu maastikud“. Vaata kirjutist pikemalt FB kogukonnas „Minu maastikud“ (https://www.facebook.com/minumaastikud).

pühapäev, 22. 11.
Tartu 1995: „Unetud ärgake! Aeg on võtta unerohtu!“ (Filmist „Mehed ei nuta.“ – kasut. juhul, kui seltskonnas vestlus ja võtmine seiskub. Pakutakse napsi, kohvi vms söödavat selle lausekese saatel.)

laupäev, 21. 11.
Tartu 1970: „Ruttan sinna, kust kuuldub meeldivaim muusika,“ ütles parm lehmakella kuuldes. (Kasutatud erineva muusikalise maitse kohta.)

reede, 20. 11.
Asundused, Venemaa, Krasnojarski krai, Ülem-Bulanka k 1975:
Kui meil naisterahvad hakkasivad püksa kandma, siis Jaan Mägi laulis:
„Naised kandvad laiad jupkad,
jupka all on laiad püksid.“
Esmalt naisterahvad tegivad omadele laiad püksid, allapoole põlvi. Enne sukasääred olivad allapoole põlvi. Sinnasaati, kus oli sukasäär, sinnasaati tegivad püksisääre pikkuse. Seda ma kirjutan sellepärast, et eelpõlv loeb ja saab teada, mismoodi tsaarivalitsuse aegu elasivad Siberis eestlased.

Kirja pannud Rosalie Ottesson.

neljapäev, 19. 11.
Viru-Jaagupi, Alliku k 1984:
Nõlvel oli tont olnud. Neljapäeva õhtatel – oli kuulda, et seda on tehtud. Kolmel neljapäeva õhtul. Ja sõrmeotsast pidi verd antama. Tont oli olnud siis nii agar ka, et käind ööse seda tööd küsima. – Tal töö sai otsa.
Ühel õhtal oli tuulatud herneid ja peremehel oli kirves löödud seinapalki. Üks külamees oli tulnud sinna ja tõmmand kirve välja ja siis oli hernehunnik jooksnud välja sealt ise. Siis peremees oli ruttu pand selle kirve tagasi.
Mina olin siis poisike, kui neid jutte räägiti. Üks oli Nõlve käest tahand tondi poega saada, et: „Anna mulle ka!“ Aga Nõlve oli ütelnd, et: „Ei saa, ta on mul isane!“

Jutustanud Hugo Klammer, kirja pannud Mall Hiiemäe.

kolmapäev, 18. 11.
Pühalepa, Kassari k 1937: Vanal ajal ei olnud mitte nii palju kartuleid kui praegu, et neid oleks saanud alati süüa, vaid söödi nagu jõululaupäeval ja tähtsamate päevadega. Karduleid hoiti vanal ajal korvis haganate sees. Kui karduleid oli keedetud, siis pandi kardulid puuvaagna sisse ja toodi lauale. Lauale ei toodud mitte karduleid nii, et kardulid oleks paistnud, vaid pandi riie üle kardulivaagna, et siis ei saaks karduleid valida, vaid igaüks võttis riide alt ja peab ära sööma, kas olgu hea või halb.
Jutustanud Mari Elmi, kirja pannud Hilda Elmi.

teisipäev, 17. 11.
Ambla 1895: „Hall hunt tuli tuppa.“ – Külm aur, mis uksest käies sooja tuppa tuleb.

esmaspäev, 16. 11.
Suure-Jaani, Tällevere k 1939: Pärnumaal, Polli mõisas elav sepp nägi kord unes: kui hommiku vara, päeva tõusu ajaks minna Pärnu nahksillale, siis võib saada raha. Sepp häbenes algul rääkida eidele oma unenäost, ent viimaks siiski rääkis, et saada hääd nõu. Eit käskis vanameest otsekohe raha otsma minna, ajas poolvägisi.
Sepp läkski. Juhtus silla peal sõbraga kokku. Sõber imestas: „Kas midagi kaotanud või, et kõnnd edasi-tagasi ja vahid maha kogu aeg.“
Ütles sepp: „Näe, vanaduses läheb nõdraks inimene. Unes nägin, et siit võib raha leida päeva tõusu ajal. Eks ma rumal tulnudki otsma.“
Sõber vastu: „No oled ebausklikuks läinud jah. Näe, minagi nägin kolm aastat tagasi, et sinu sepikojas alasi paku all on raha. Ei mina tulnud seepärast raha sealt otsima. Saaks nalja, kui kõik uned õiged oleks!“
Kodus leidnudki sepp oma alasipaku alt hõberaha, mis olnud vaskkarbi sisse peidetud.

Jutustanud Alli Avilo, kirja pannud Eduard Nilson.

pühapäev, 15. 11.
Harju-Madise 1929:
„Silgukalt“. Meil seda nime tuntakse vist vaid Vihterpalu kantis. Ei tea pääd panna. Kui see on see, mida arvan olevat, siis meie ema tegi nii, et võttis ühe tüki leivatainast, tegi sellest koogi, ladus räimed ellik silgud risti pääle (nii kui pannile, kas siis üks kord või kahekordselt) ja kõige pääle pani teise tainakoogi. Vajutas ääred hoolsasti kinni ja pani ahjupaistele.
Ma ei tea, kuis ta seda küpsist nimetaski. Hää maitses küll, kui kõht tühi oli. Et kas on seegi tähtis – et silgud olid soolasilgud ja et neid enne leotati, et kook ei saaks liiga soolane.
Külap sel oli oma nimigi, aga mulle ei tule teda kusagilt meelde.

Kirja pannud Marta Strandberg.

laupäev, 14. 11.
Ambla 1894:
Mis sa tuigud tuulekene,
paugud paha ilmakene?
Tood lunda tuisatessa,
vihmahood vingudessa?
Sest aga tuigub tuulekene,
paugub paha ilmakene,
et pole tuulella tubada,
kurjale ilmale kodada,
pahal ilmal paigakesta,
kus võiks tuuli tukastada,
kuri ilm võiks kurvastada,
paha paikada pidada.
Tuul on väle väljal käima,
puhub lunda põesastesse,
ajab aiaääredesse,
täidab külatänavaida.
Ära sa mine merele,
vee peale vingumaie,
ära puudu purjedesse,
ära raiska leivasida:
seal on nurmel nuttijaida,
merekaldal karjujaida.
Õde vingub vennakesta,
naine karjub kaasakesta,
neidu nutab noorta meesta,
lapsed hüiavad isada.
Puhu alla orgudesse,
mähi männi metsadesse,
kisu kuused külljeliste,
pane männid mängimaie.
Puhu orus põesaida,
tee seal tuulele tubada,
kurja ilmale kodada,
paha ilmal paigakesta.

Kirja pannud J. Ekemann.

reede, 13. 11.
Rapla raj, Aravere k (Vigala khk) 1985: Kui on reede ja 13-nes, siis ei ole midagi head loota, sel päeval läheb kindlasti halvasti.

neljapäev, 12. 11.
Pärnu-Jaagupi 1985: Tee sõbra majja ei ole kunagi pikk.

kolmapäev, 11. 11.
Suure-Jaani, Ojaküla 1937:
Kureraba on suur ja lai. Selles leidub väga palju laukaid. Mõnes kohas on kui laugaste meri. Selle suure piiride tõttu hüütakse igal pool teda isemoodi. Mõnes kohas on ta Leetva raba, mõnes kohas Suurraba (meie pool). Suure raba nime kannab see osa, mis asub Kuusekäära ja Kibaru kohal.
Kord tahtnud üks Vaadra Anne nimeline naisterahvas talvel veebruarikuu paiku minna hobuse ja saaniga üle Suureraba. Tahtnud välja jõuda Kuusekäära, kuid eksinud niivõrt ära, et uitnud õhtu pimedani raba peal ringi. Õhtul hakanud koledasti ka lund sadama, mis eksitanud ta päris ära. Umbes pooleöö paiku vajunud hobune äkki laukasse. Ann saanud ise saanist plehku, kuid hobune ja saan vajunud laukasse. Eks siis polnud muud varaks, kui nutt. Viimaks karjunud ja uikanud, kuid kõik see pole aidanud. Viimaks hommikul, kui ilm selgem olnud, saanud ühte kohta talu õue välja.

Jutustanud Juuli Bakhoff, kirja pannud Georg Bakhoff.

teisipäev, 10. 11.
Halliste 1979: Kümnental novembrel om märtipäe. Es ole märtipäe tiinjädel peris vaba päe, teti egäpäeväne tüü ja tallitus, varep jäeti küll õhtu.

esmaspäev, 9. 11.
Järva-Madise, Mõnuvere k (Albu v) 2003: Vanasti reisiti hobustega. Autosid ju polnud. Talvel lühendati teid. Tekkisid taliteed, mida sai kasutada ainult siis, kui maa külmus. Mõnuvere küla on suurte soode ja rabade serval, sellepärast on ka taliteed kasulikud asjad. - - - Tuntud talitee oli Jäätmaa-Kaeral. See on praegugi näha. See tegi Mõnuvere inimeste tee Saarekülasse palju lühemaks. Kord kolhoosi algusaastatel tahtnud üks traktorist oma NATI-ga (see on linttraktor) sealtkaudu töölt koju minna, aga vajunud läbi. Kuidagi sai traktor välja, aga suur auk jäänud järele. Üks Mõnuvere küla poiss olevat sealtkaudu Sugalepa külla pruudi juurde läinud. Õhtuteel pimedas muidugi ta ei teadnud traktori august midagi. Kukkus sisse ja pidi peaaegu uppuma. Kirus siis, et: „Armastus, siia sa mu uputad!“ Tema teada seal niisugust auku ei pidanud olema. Sai siis välja ja abiellus oma Evelinega.

Jutustanud Juhan Liivak, kirja pannud Triinu Kabel.
Vaata kirjutist pikemalt FB kogukonnas „Minu maastikud“ (https://www.facebook.com/minumaastikud). Ootame kaastöid ERA selle-aastasele kogumisvõistlusele „Minu maastikud“!

pühapäev, 8. 11.
Oudova, Sträkova 1913: Endise aja talukoht, kindel ja püsiv paik oli ja on nüüdki perekonnale koduks, taluks, kodukohaks, kodukoldeks, isamajaks, sündimisepaigaks, kiigukohaks, kodulõkkeks, isaisade majaks ja maaks. Ehk küll lapsena, võisin ma veel 45 aasta eest tagasi nüüdistest taludest võrreldes mõnda talu näha, mis läinud aega elavalt meelde tulla lasi ja mille kohta selleaegsed vanemad inimesed paljudki seletuisi andsivad, et nende lapsepõlves veelgi talukõrraldus palju kehvemaks olnud ja et nende vanemad selles nii mõnelgi kõrral neile seletuisi on teinuvad.

Kirja pannud Joosep Tamm.

laupäev, 7. 11.
Häädemeeste 1952: „Mis nüid viga, kas loom ei via või room ei pia“ – ütles 52-a. Mihkel Loorents, kui hobune seisatas. Seda öeldakse ka siis, kui looma ja rooma ei olegi, kui käsitsi töötad või auto küsijale teadmata põhjusel seisab.

reede, 6. 11.
Ingrid Rüütel 80! Seminar Eesti Kirjandusmuuseumis (http://www.folklore.ee/uudised.php?yid=12&uid=914) ning väljaande „Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse“ esitlus (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 9; http://www.folklore.ee/kirjastus/?meedia=61)
Muhu 1974:
Oh sa armas aeg nüid aga (Sepa maja)
[mp3]

Laulavad Villem Saarik, Bernhard Tuulik, August Vokk, Mihkel Alt, Vassili Väli ja Vassili Oidekivi. Salvestanud Ingrid Rüütel, Ottilie Kõiva, Kristi Salve ja Olav Kiis.
http://www.folklore.ee/era/pub/files/heli/HERA09_19.mp3

neljapäev, 5. 11.
Viljandi 1943: Tüdrukud, plikad ja ka poisid käinud neljapäeva- ja laupäevaõhtutel kokku kuhugile külas asuvas suuremas saunas, mida nimetatud kildsaunaks. Sääl mängitud ja lauldud ning tüdrukutel olnu igal oma käsitööd ligi, sääl kujutud ja õmmeldud, aetud kinda- ja sukakirju, kus nooremad neitsikesed õppinud vanematelt tüdrukutelt õmblemist ja kindakirja kudumist.
Vahetevahel mängisid poisid pilli ja tantsiti ning seda nimetati kildsaajaks. Kildsaajalistel olnud ka palju iseäralisi laule, kuid kahjuks siinpool ei ole neist midagi kuulda. Ainult üks lause olla veel sellest ajast: „Kes lääb metsa, kes lääb lakka, kes jääb tarenukka vakka.“ Teine hüüdsõna: kui lapsed palju kisavad, siis karistab ema neid tõreledes: „Mis kildsaaja teie nüüd piate, kui te vagusi ei mängi!“

Kirja pannud Johann Kala.

kolmapäev, 4. 11.
Vaivara 1889: Kasta saba vette, siis saad kala kätte.

teisipäev, 3. 11.
Tarvastu 1894: Hingedepäeval keedetud paremat sööki ja pantud seda tareharjale hingede tarvis. Kui hinged ära läinud, vihutud siis veel saunas ja jäetud siis pangiga vett lavale. Pärast nähtud linaluid laval, kuna vesi pangis nagu sibisenud. Mõnikord olnud hingedepäeval külm ilm, siis olnud nagu üht häält kuulda, mis ütelnud: „Külm, külm, tolm, tolm.“ Inimesed vaadanud siis üle ukse välja ja näinud siis nagu valgid kangid maas olema. – Hinged lastud siis hingedepäeval neljaks nädalaks valupaigast välja.
http://kivike.kirmus.ee/index.php?t=3&oid=1&module=400&op=3&pid=ERA-10355-48634-08605

esmaspäev, 2. 11.
Kareda v, Peetri al 2003 (Peetri khk): Kummitustega on niisugune lugu, et see Kahala meierei, see maakividest meierei hoone, sellega oli niimoodi, et räägiti et kummitab. Ma ei tea, mis aastatel see siis oli, see oli kuskil ikka kolhoosiaja alguse poole vist. Et kummitab seal öösiti, aga siis pärast tuli välja, et sealt Köisi külast üks naine oli hoopis käinud seal piima- ja koorevargil ja siis seda naist kutsutigi pärast Tondi-Leidaks. See naine ise on nüüd surnud. See oli huvitav, et kogu aeg kutsuti Tondi-Leida ja Tondi-Leida.

Jutustanud Helena Siiroja, salvestanud Katrin Ruus (Maimik) ja Marion Selgall.
Ootame lugusid Eesti Rahvaluule Arhiivi tänavusele kogumisvõistlusele Minu maastikud! Vt https://www.facebook.com/minumaastikud

pühapäev, 1. 11. 2015
Tarvastu 1888: Ega sügüse edimesel talvekuu päeval, kui hengepäev on, sis tulive henge ega talumajja nagu suure külalise, kedä iluste pidi vastu võetama. Selle päevä õhtul keedeti sis ikki midagi paremat sööki, tapeti kas seapõrs, lambatalleke ära, panti paremit lihatükke ja mõni käkike kopa sisse ja viiti tare või kambre otsa pääle hengile söögis. See söök seis sis sääl mitu päeva, senigu viimate kassi või hiire ta säält ära seive. Sellest päeväst loeti sis neli nädälid edesi ja üteldi sis seda vaheaiga hengeajas. Oli see aig mööda, sis oli üsnä nelja nädäli peräst hengeõlletus, see om hengeärasaatmine, sel päeväl es tetä änämb neile midägi tempu.

laupäev, 31. 10.
Paide 1894: Alumine ähib, pealmine vuhib, ihu himustab, reied rõõmustavad? – Vihtlemine.

Hulk tabavaid mõistatustekste värskel kaardipakil „Mõistatused. Vanamehe-eri.“ (Loovhoog 2015. Valminud koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja folkloristika osakonnaga.)

reede, 30. 10.
Tori, Oreküla 1963:
Karud pidid muusikat armastama. Kus karu olnd metsas ja seal olnd suur puu, ümberkukkund puu ja karu on liigutand ja tõmmand neid lahtikistud puutükke ja need teind ikka „kõuu! ja kõuu!“ ja pojad olnd ümber ja tantsind seal. Ja karu muudkui aga tõmmand ja tõmmand. Karud tahavad muusikat. (kõuu! – laulva jämeda häälega).

Jutustanud Liisa Kümmel, kirja pannud Pille Kippar.

neljapäev, 29. 10.
Haljala, Eisma k 1935:
Pime hääletark
Ühel mängijal on silmad seotud. Keegi teeb mingi looma häält. Kui arvaja ütleb õigesti, kes tegi häält, hakkab hääletegija ise hääletargaks.
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1409

kolmapäev, 28. 10.
Palamuse 1889: Simun teeb sillad soode piale, madalama maade piale, turbajõed jõgede piale, kus ei kasta naene jalga, naene jalga, härga sõrga, mees ei uputa hobusta ega kasta kapukida.

Kirja pannud Mart Uus.

teisipäev, 27. 10.
Sangaste 1962: Mõni ütleb, et kui pilv on päiva pääl, tuleb vihma. Aga mina ise olen vaadanud, kui vastas päikesele om sinine, tuleb vihma, kui om aga punane, siis saab olla ilm hea tulema.

esmaspäev, 26. 10.
Tallinn 2015:
Üks koht, kuhu ma alati väikese hirmujudinaga tagasi lähen, on Lasnamäel asuvad paekarjäärid, sest mul on nendega väike, aga sünge mälestus. Lapsena käsime neis karjäärides tihti kolamas ja mööda kive ronimas, julgemad käisid ka paevõtuaukudes ujumas. Aga kord läksin ma sinna üksi, koos koeraga, sest teadsin neil küngastel lilli kasvavat ja tahtsin ka neid korjata. Lilled olidki õide puhkenud ja kui mööda kivinukka edasi ronisin, siis tuli see korraga lahti ja ma kukkusin koos kiviga veeauku. Õnneks oli mul koht, kust kinni hoida, aga üles ronida mööda siledat kivi oli samahästi kui võimatu ja ujuda ma ei osanud. Appi hüüda polnud mõtet, sest kedagi polnud ka läheduses. Aga meie suur punane koer Poiss oli seda näinud ja tuli mulle appi, sest korraga nägin teda oma läheduses haukumas. Kuna tal oli rihm koos tugeva paelaga kaelas, üritasin sellest kinni haarata ja peale paari katset see ka õnnestus. Ja nii tiriski Poiss mu kivinuki pealt üles ja ühtlasi ka veest välja.

Anne Rebase kaastööst kogumisvõistlusele „Minu maastikud“. Pikemat teksti saab lugeda kogumisvõistluse leheküljelt: https://www.facebook.com/minumaastikud.

pühapäev, 25. 10.
Tartu 1974: „Aega küll kiire asjaga.“ – Sii liigub meil praegu kõige rohkem, poistel nagu muud sõna polegi.

laupäev, 24. 10.
Karula 1939: Kiiviti talus elanud vana peremees Siim. Tema oli mees, kes kunagi ei saanud pimedal ööl Keerdemäe kohal õiget teed koju sõita. Igal ööl, kui ta jälle sõitis koju, pidi ta oma sada tiiru käima, kuni täpselt kukk laulis. Kord jälle linnast koju sõidul eksis ta õigelt teelt. Sel korral oli aga õige kummaline sündmus. Mees sõitnud kõik nurmed läbi, mis ümbruses olid, aga õigele teele ei saanud. Edasi-tagasi sõites jõudnud ta äkilise kõrge mäe kohale. See oli nii äkiline nagu toa sein. Kuid säält sõitnud ta hobuse ja vankriga alla haiget saamata. Ühekorraga laulnud kukk, alles nüüd pääsenud silmad lahti ja Siim leidnud õige tee kätte.

Jutustanud Pauline Roose, kirja pannud Eduard Roose.

reede, 23. 10.
Tarvastu 1892: Kes ubina ütten siemniga ärä sööb, sel kasvab peräst surma nibu suust vällä.

neljapäev, 22. 10.
Koeru 1940: Videvikku peeti iga pää. Esti kohe, kui pimedikuks läks, siis oli videvik. Siis tuld üles ei võetud. Räägiti juttusi, ja kis tahtis, see puhkas. Päris vanad inimesed tegid pimedas sukka veel. Kui tuli üles võeti, siis akati kedrama. Neljabä ja laubä oli ikke rohkem, aga oli muul pääval ka.
Neljabä õhta oli änam teenijaõhta. Siis tegid omale. Külas ka käidi. Suvel kiikedel ja. Nüid põle änam kiike ega midagi.
Videviku ajal vahel külasse ka mindi. Räägiti vanu jutte.

Jutustanud Miina Teinbock, kirja pannud Richard Viidalepp.

kolmapäev, 21. 10.
Karksi 1889:
Mispärast vares tihast naiseks ei võtnud
Vares nägis, et tihane õige ilus olli – läits tiasel kossul. Tiasel olli hää miil, varessel mehel minnä.
Vares küsk tiase käest: „Mike peräst sa ninda tilluk olet? Os sa suurep ollu, sis ma võtas su endel naises küll!“
Tiane aga ütel: „Mia ole alle noor, mia kasva suurepes.“
Üitskõrd tulli vares vällast ja ütel: „Vällän on õige külm ilm!“
Tiane ütel: „Nüid ei ole kedägi külm, mia ole siandse külmä ärä nännu, ku naise käsi külmes taignes ja pada tõisest veerest kiie, tõisen veeren olli jää pääl!“
Vares kuulds, et tiane siände vana olli, es tii tiastege tegemistki änäp.

Kirja pannud Juhan Kuusik.

teisipäev, 20. 10.
Jüri 1896: Kui teine küsib teise käest, „Mis su nimi on?“, siis vastab teine temale: "Nipitiri“.

esmaspäev, 19. 10.
Tartu 2015:
Mul on mitu sellist üsna üleloomulikku elamust olnud, kus tajud järsku eriti eredalt huugavad ja korraga sisse ahmivad midagi erilist õhus ja valguses ja olemises. Sära. Või vahel ka teatavat hirmu, puutumatuse tunnet. Et edasi ei maksaks minna. Lapsena seostasin neid metshaldjatega, mitte selle pärast, et neist eriti räägitud oleks... aga see tundus ja tundub praegugi kuidagi sobiv. Et mingi vägi või üle- või ebaloomulikkus on, siis kuidagi tuleb seda kutsuda ja metsavaim või haldjas sobib kõige paremini minu sõnavarast. Näinud kedagi-midagi ei ole ega nii, kui siis silmanurgas mõni känd või puuront tundub ebahariliku, võib-olla inim- või loomaliku kujuga. Aga selline tunne on, et on eriline koht või aeg. Teatav hardus.

Hanneleele Kaldmaa kaastööst kogumisvõistlusele „Minu maastikud“. Pikemat teksti saab lugeda kogumisvõistluse leheküljelt: htpp://www.facebook.com/minumaastikud

pühapäev, 18. 10.
Tarvastu 1898:
Seda oli.
Seda oli Jumal hästi tennu,
Taara targaste tasunu,
kis lõi rikka rumalessa,
kehvemassa kehasta,
näotumassa näosta.
Kes lõi vaese valgemassa,
kehva latse kenamassa
orjalatse uhkemassa.

Laulnud Liis Üprus, kirja pannud Juhan Kala.

laupäev, 17. 10.
Märjamaa 1943: Lammaste kohta räägiti seda nalla. Kui sügise lammad lauta läksid, siis jäär tuli uhkeste, pea püsti, sarved laiali ja ütles: „Alt ää, isand tuleb!“ Talve anti emalammastele ikka jahu jouki ja otsiti neile paremaid einu, jäärile anti pallast soo eina, kui siis kevade lammad laadast väl´la läksid ütles jäär nõrga aleda äälega: „Aidake jääri ka järele.“

reede, 16. 10.
Põltsamaa 1894: On purjus: „On Aabrami näind.“ Kui joomisest pea valutab „Juused on haiged.“ Kui jalad juhavad: „Jalapõhjad on ümmargused.“

neljapäev, 15. 10.
Puhja 1925:
Niserduse sõnad
Kolm korda Meie Isa palve, siis:
Nikardi, nakardi,
likardi, lokardi,
nikardi, nakardi,
niserduslõnga (looma- ehk inimese jala, käe niserduslanga). Siis jälle kolm Meie Isat ja sõnad, kunni 12 korda läbi. Lugejal lõng käes ja iga Meie Isa ajal teeb lõngasse sõlme.

kolmapäev, 14. 10.
Pärnu-Jaagupi 1980: Kooliõpilaste omavahelises keeles on palju teravmeelseid ütlemisi e. kilde. Neid loobitakse parajal hetkel. Kui tahetakse teist ära ajada, siis öeldakse: „Tõmba uttu! Sahista sussi! Keri minema! Tõmba tuld! Lase lipet! Lase üks libe lest! Anna tõmmet! Et oleks läind!“ Kui keegi ajab mingisugust ajuvaba juttu, siis öeldakse: „Vaheta plaati! Varja erutust! Ära pillu kildu! Mis sa könn köhid!“ Selle asemel, et öelda: „Ole vait!“ öeldakse „Pane karp kinni! Suu kinni, süda jahtub ära!“ Kui keegi ülbitseb, siis öeldakse: „Ära rebi seinu! Ära hingelda! Ära üllata!“

teisipäev, 13. 10.
Viru-Nigula 1878: Sügise olla merevesi kerge ja vihane, suvel raske ja lahke.

esmaspäev, 12. 10.
Kuressaare 2015:
Pärast kooli lõpetamist läksin tööle Lüllemäele. Lüllemäe asub Valgamaal Karula vallas - valla keskus - ja küla nimi olevat tulnud sõnast lill, mis sealses murdes on lüll ja seda nime kandnud üks mäeküngas. Teise versiooni järgi tähendavat võrumurdeline lüll võllast või karistuskohta.
Lüllemäe ümbruses on palju järvi. Lüllemäe kool asus Köstrijärve ääres endises köstri- ja leerimajas ja õpetajad elasid kooli vastas sulastemajas. Meil sulastemajas vannituba-duðiruumi ei olnud, pesemine käis nii, et käisime järves suplemas kuni sügisel vähegi kannatas ja alustasime kevadel nii varakult kui võimalik. Kui vesi oli jahe, siis lihtsalt kastsime end korraks sisse ja lipsasime otsekohe veest välja, vannilina ja hommikumantel olid ootamas.
Hämaras järve äärde minna me ei julgenud, kuigi see oli nii maja lähedal. Olime kuulnud igasuguseid hirmujutte. Eelmise sajandi algul purenud marutõbine hunt 32 inimest, kes siis pandud kinni kirikumõisa rehte, kus nad surnud piinarikast surma ja maetud ühishauda. Öösiti nähtud mingeid varjusid liikumas, nad tulnud surnuaiast ja läinud üle tee. Meie küll ei olnud kummitusi näinud, aga kartsime ometi ja katsusime sellistest kohtadest eemale hoida, õhtul eriti. Üks neiu töötanud mingis ettevõttes just surnuaia taga ja õhtune vahetus lõppenud mõni minut enne keskööd. Otse läbi surnuaia tulla neiu kartis, aga ringi minna oli liiga pikk maa. Siis nägi äkki, et noormees jalutab kalmistul. Neiu läks julgesti poisi juurde ja ütles: „Küll on hea, et sina ka surnuaias oled, ma nii kartsin!” Noormees imestas: „Mida sa kartsid, pole ju midagi karta! Tõsi küll, mina ka kartsin, kui ma veel elus olin!” Mina oleksin siis ehmatusest hinge heitnud! Õnneks ei ole mina midagi näinud – ei unes, ei ilmsi.

Maria Peebu kaastööst kogumisvõistlusele „Minu maastikud“.

pühapäev, 11. 10.
Paistu 1946: Mõtsast tuuas mõõdupuu, saab kodu osa jagaja?

laupäev, 10. 10.
Viljandi 2007:
Metsameeste ütelus – Käsi ei kuku kännust kaugele.

(Koolipärimuse kogumisvõistuselt.)

reede, 9. 10.
Räpina 1937: Lõpõtusõl om ega miis tark.

neljapäev, 8. 10.
Jüri 1934: Haruldane raudkivi Söönbergi matmispaigal Jüri koguduse kalmistul.
http://kivike.kirmus.ee/index.php?t=3&oid=9&module=400&op=3&pid=ERA-12271-33700-13309

kolmapäev, 7. 10.
Karula 1892:
Ussi sõnad
Oh, Bethlemma ussike,
sa salvasid küll salaja;
su hambajäljed pehmeks saagu,
nii kui Marie nisa ots.
Marie ütles:
Jeesus vannu,
et see kihvt ja paistetus
välja lendab, Jumala, Isa,
Poja ja Püha Vaimu nimel.
Aamen.

Kirja pannud Christian Orras.

teisipäev, 6. 10.
Vändra 1961: Ega mööda külgi maha ei jookse. Ei ole ülearune, läheb tarvis. Ahnuse ja altkäemaksu suhtes kasutusel.

esmaspäev, 5. 10.
Krasnojarski krai, Ülem-Suetuki k. 2000:
P.N.: Aga kust Suetuki nimi sai?
A.K.: /---/ No et oli siin olnd niukene tühi koht. Ja mingisugune tukk oli siin põlend, no vat et sue tukk, et oli olnud sue tukk seal maas, kui sialt Iestist inimesed tulivad. A kis siis seda siin põletas, mina seda ei tia. Ku tulivad siia, et oli olnd veel sue see puutukk maas. Nu vat ja sellest jäigi see Suetukk.
No vat, meil on nüüd nigu Ülem-Suetuk, a siss siit kakskend viis kilumeetert on sinnapoole minna, seal venelased elavad, seal on Alumine, Alt-Suetuk, me oleme nigu Ülem-Suetuk.

Jutustanud Anna Kivistik, salvestanud Astrid Tuisk ja Pille Niin.
Fotol vaade Ülem-Suetuki küla Lobudi-otsale ja Aleksander Vill oma hobuse Vetkaga, autor Pille Niin (2000).

pühapäev, 4. 10.
Otepää 1957:
K: Mitu korda võib väga näljane mees hammustada tervest leivast?
V: Üks kord, sest pärast pole see leib enam terve.

laupäev, 3. 10.
Rapla 1947: Vanal ajal vanemad keelasid alati lapsi metsapuid rikkumast, ei lubatud noorte puude latvu murda, oksi väänata ega vigastada, puid koorida ega mingisugust paha puudele teha – see olla patt ja kuritegu metsa vastu.

reede, 2. 10.
Karula 1939: Sikamäe Liine läinud kord Suri juure lehma pärast. Kui Suri õpetanud kõik, küsinud ta veel (Suri muidugi) et, kellel need hambad valutavad ja näidanud sõrmega Liine pahemale põsele ja lausunud, et need vasaku poole hambad sulle rahu ei anna. Selle järel sülitand kolm korda põsele ja silitanud kolm korda. Sellest ajast saadik ei ole Liinel hambad valutanud.

neljapäev, 1. 10. 2015

Jämaja 1975:
Sörve ots on laulupesa!
http://www.folklore.ee/era/pub/files/heli/HERA08_34.mp3

Laulnud Villem Õunpuu, salvestanud Ingrid Rüütel.
Ilmunud kogumikus „Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid“. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 8)
Fotol salvestab Ingrid Rüütel Villem Õunpuult Saaremaa laule, autor Olav Kiis (1975).

kolmapäev, 30. 09.
Pärnu-Jaagupi 1985: „Kas sa magad?“ – „Jaa, juba ammu.“ – „Ma küll ei maga.“

teisipäev, 29. 09.
Torma 1971: Sügisel oli ka mihklipäev. Siis jooksid lapsed viimast korda veel paljaste jalgadega. Järgmisel päeval algas säälse mõiste kohaselt sügis.

esmaspäev, 28. 09.
Juuru, Karitsa k 2009:
Viirika oli sihukene, sihukene väike küla, seal ei olnud ju elektert. A seal oli siis niimoodi, ma ei tea, kas inimesed tulid Kuimetsast, tulid sinna Viirika rabasse jõhvikale. Jah ja siis nad eksisid ära ja noh, nad muidugi pidid Kuimetsa tee peale tagasi välja minema, aga siis nad sattusid Viirikasse. Ja üks õhtu me olime kodus, ema ja tädi seal laua ääres, petroolilamp põles ja. Nojah, ma olin ikka juba sihuke kooliplika. Seal oli siis laelamp ja. Jah ja siis äkki keegi klopib ukse peale. Jah ja, noh, sai sisse lastud, need olid siis jõhvikalised. Noh, eksisid ära ja neil olid jõhvika korvid kaasas ja. Eksisid ära ja siis, noh, ema muidugi juhatas neid jälle tee peale, aga siis nad ütlesid, et enam ei… No see oli sihuke vihmane aeg ka ja, pime oli juba ja. Et tuled põlesid, ütles, et nägime äkki, et kuskil tuli põleb, et lähme selle peale välja siis. Ja siis meil oli sihukene komme emal ja tädil, et siis andsime õhtust nendele süüa ja tehti voodid, kes pandi, sel ajal olid põhukotid, [naerab] põrandale ja magama sinna. Jah ja hommikul siis hakkasid jälle koju minema.

Jutustanud Palme Taalik, salvestanud Pikne Kama ja Maarja Olli.
Fotol marjulised Laiuse kihelkonnas Endla rabas, foto arhiivile andnud Kaie Humal, fotol valge rätikuga Kaie vanaema Pauliine Mooses.
Ootame muuhulgas ka marjul- ja seenelkäikude lugusid Eesti Rahvaluule Arhiivi tänavusele kogumisvõistlusele htpp://www.facebook.com/minumaastikud
!

pühapäev, 27. 09.
Puhja, Väike-Konguta v 1888: Päikese ja kuu varjutamisest usuti, et kui parjalt neid varjutatakse, siis olevat inglid neid puhastamas. Kord puhastatavad ainult üks külg, kord teine külg, kord koguni kõik terve kuu ehk päike; sest nõnda pea kui päikese ehk kuu pääl plekisi näha olla, võtvad kohe inglid puhastamise ette. Suitsetatud klaasi silmi ees hoides olla just tunda näha, kuidas inglid töös olevat.

Kirja pannud Jaan Kenkmann. http://kivike.kirmus.ee/meta/ERA-11276-62273-00996

laupäev, 26. 09.
Häädemeeste 1939:
Kihnlased, kui siit metsadest puid käisid tegemas, tantsisid ikki Kabli kõrtsis justki kringle (jutustaja näitas laual käega nr 8), isi laulsid: „Painaga-naga, painaga-naga, ratast ning mätast, ratast ning mätast“. Üksteise ännast oidsid kinni ja ikki lassid ilusti kringles.

Jutustanud Liisa Rääk, kirja pannud Marta Mäesalu.
Ilmunud Ingrid Rüütli ja Sille Kapperi koostatud kogumikus „Kihnu tantsud“ (Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015).

reede, 25. 09.
Iisaku 1955: Otse tee ääres, järsaku all on esimene Jõuga järv, mille vesi, nagu jutustas kooliõpetaja, olevat keemilise koosseisuga. Kõik küla elanikud pesevat selles oma pesu, et siis saavat hästi valged. Samuti pestavat järve veega päid varakevadest hilissügiseni. Tegevat pea hästi puhtaks ja juuksed õhuliselt kergeks. Olevat aga märgata, et Jõuga ümbruse inimestel on juuksed katkenud ja väga noorelt kippuvat pealaed paljaks minema (ka naistel). Õpetaja arvates olevat selle põhjuseks peamiselt järve veega pesemine.

neljapäev, 24. 09.
ERA 88!
Eesti Rahvaluule Arhiiv ei tekkinud mitte üleöö ja mitte tühjale kohale, vaid tal oli pikk ja keeruline eellugu.
Üksikud pisikesed eesti rahvaluule kogud tekkisid juba XVII sajandil, suuremal määral aga XVIII ja XIX sajandi vahetusel mitme eraõpetlase ja asjaarmastaja juures. On teada, et rahvaluule üleskirjutusi oli juba Gösekenil, Vestringil, Thor Hellel, Hupelil, Pauckeritel, Schlegelil, Glanströmil, Agathel, Rosenpläneteril, Lucel, Knüpfferil ja mitmel teisel. Üsna suured kogud kujunesid hiljem Kreutzwaldil, Neusil, Wiedemannil, Veskel, noorel Hurdal jt. Kuid need olid ikkagi erakogud, nad teenisid ainult nende omanike huvisid, neid ei korraldatud uurijaskonnale kasutamiseks. Mitmed kogujad ei hoolinud enam manuskriptist, kui see läks trükki (olgugi et mõnikord isegi muudetud kujul). Niisuguste erakogude saatuski oli mitmekesine: osa läks aegade jooksul paratamatult kaotsi, osa päästeti mõne literaatide seltsi arhiivi.

Herbert Tampere, Kaks ettekannet eesti folkloristika ajaloost, 1. 40 aastat Eesti Rahvaluule Arhiivi asutamisest. (Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed, VII). Tartu 1971, lk 184.

kolmapäev, 23. 09.
Vastseliina 1902: Pöörtüspäivä lääväd kõik väikese eläjä ära talvõkorteri, niikui kärbläse, mudelasõ, parmu, kihulasõ, lipike, martika ja kõik.

teisipäev, 22. 09.
Viljandi 1895: Vareste seast võetavat niisammuti nikrutisi kui inimestegi seast. Need varesepojad, kes sui karjades vanade järel käivad ja keda vanad varessed noka vahelt söödavad, need pidavat sügise külmale maale sõtta minema. Ühe talu välja pääle kogunud nad iga sügise sõttamineku tarvis kokku. Kord olnud neil jälle niisugune kogumise aeg käes. Seda pannud vana kütt, kes seal talul elanud, tähele. Kolme päeva perast olnud neid juba musttuhat koos. Kolmandamal päeval näinud kütt, et üks valge vares lennates tulnud. Kui ta mustade kohta saanud, vaakunud ta kolm korda õige valjuste. Sellepeale tõusnud mustad varesed kõik kihinal-kahinal ülesse ja kogunud ennast valge varese ümber kokku. Valge vares olnud kui kuningas mustade parve seas. Kütt laadinud ruttu püssi täis ja pannud vanahõbe-kuuli peale. Valge vares pöörnud pea lõune poole ja vaakunud paar korda. Sellepeale jaganud varessad ennast kaheks hulgaks: muist hakkanud lõune poole lendama, ja teistega tahtnud ta põhja poole lennata. Seda nähes tõmmanud kütt püssi palge ja lasknud laengu valge varese peale lahti. Valge vares kukkunud kui tuustak ülevelt maha. Kütt läinud juure, teda ligimalt järele vaatama, aga mis ta näeb – tema ees maas ei ole enam kedagi valget varest, vaid vana, poollagunenud viht.

Kirja pannud Hans Pihlap.

esmaspäev, 21. 09.
Muhu Lõetsa k 2008:
Lõhkine kivi! Ma olen seda isegi kartnud. --- Mul emagi rääkis ükskord, kui ta ema oli läinud hobusega, külmand maaga kuskile ja äkist oli kuulnud ikka komp-komp-komp-komp. Aga see oli hobuse astumine see komp-komp. Ja sealt lõhkisest kivist mööda minnes vanaeit oli juba nii hirmu täis, et nägi juba, et keegi tulebki järgi. Ja noh, lihtsalt seda oli nii ära räägitud ja hirmutatud.

Vt kirjutist pikemalt FB kogukonnas „Minu maastikud“ (Minu maastikud). Ootame kaastöid ERA selle-aastasele kogumisvõistlusele Minu maastikud!!
Jutustanud Helja Lepmets, salvestanud Jüri Metssalu, Martin Ellermaa, Annika Kupits.
Fotol Tondikivi (Lõhkine kivi) Muhus Lehtmetsa külas, autor Lilia Briedis (1974).

pühapäev, 20. 09.
Paistu 1925: Vanal ajal oli mees hobust jumalamuidu peksnud, omas vihatujus, sest et hobune oli töö tegemise juures rohtu püüdnud. Kuid hobune hakkanud andeks paluma. Mehel saanud süda sellest veel rohkem täis ja jätkanud peksmist veel enam. Hobune lubanud Jumala juurde kaebama minna, kui see peksmist järele ei peaks jätma. Mees ei jätnud ikka peksmist ja hobune läinud Jumala juurde kaebama. Jumal annud hobusel õiguse ja lubanud temal, et ta töö juures võib rohtu söömiseks püüda, kusjuures töö mitte takistatud ei saa. Sellest ajast sööb hobune ikka tööd tehes ja püüab rohu kõrse, kus juures ta kunagi tööd ei takista. Sellest on ka sõna saanud: „Ära seo hobuse suud, kui se pahmast tallab.“

laupäev, 19. 09.
Märjamaa, Kõrvetaguse k 1943: Ta sittus iseenese õnne peale (öeldakse, kui keegi kergemeelselt teise hea nõu ära põlgab).

reede, 18. 09.
Valga 2007: Ühe õudsema unenäo nägin kunagi siis, kui olin nii viie-kuue aastane. Kartsin meeletult koeri, eriti selliseid suuri ja ka väikeseid. Unenäos oli mul ka üks koer, kes tuli läbi minu voodi kõrval oleva seina ning hüppas mulle voodisse. Kartsin meeletult ja koer oli kuri ka. Mäletan isegi, et koer oli kollakat värvi. Hiljuti nägin unes, et terve meie klass viidi meie koolist ära. See oli justkui täispikk film. Enamus nutsid. Unenäod on alati sürrealistlikud ja sellepärast jäid mulle mõned asjad segaseks. Selle unenäo kirjutasin isegi paberile üles. Olen kuulnud, et unenäod, mida sa oled näinud reede öösel vastu laupäeva, lähevad täide. Siis mingi värk on sellega ka, et kui magad peegel padja all, näed oma tulevast kallimat unes. (Koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007.)

neljapäev, 17. 09.
Jõhvi 1986: Mis sie iga matsi asi, mis linnamies lehmaga tieb. (Lihtsalt ütlus, kõnepruuk, naljasõna, ilma et kedagi oleks tahetud solvata.)

kolmapäev, 16. 09.
Võnnu, Rasina v 1929:
Üks kord pimedal ööl, sõidutanud voorimees purjus härrasid Rannale. Tagasi tulles on voorimees jõudnud Peetri surnuaia juure, kui ta näinud surnuaia ukse juures ühte valget kogu tantsimas. Voorimees mõtles, kuda nüüd sellest hirmsast kohast mööda saab, mõelnud, et sõidan ruttu mööda. Annudki hobusele piitsa ja saand värava kohale, jooksnud valge kogu voorimehele järele ja hüpanud pääle. Voorimees ei julenud nüüd enam tagasigi vaadata, vaid kihutanud otse edasi ikka linna poole. Voorimehe kodu olevat Kalamehe tänavas olnud, ja koju sõites pidi ta Kalamehe tänavast kus asus tookord kliinik tahes ehk tahtmata mööda sõitma. Kliiniku juure saades hüpanud valge kogu maha ja kadunud aknast sisse mis lahti oli. Teine päev saanud voorimees teada, et too olevat kuutõbine olnud.

Kirja pannud Karl Metslang.

teisipäev, 15. 09.
Helme, Taagepera v 1928: Hambavalu vastu aitavat ka kuuma sibula hoidmine põsel.

esmaspäev, 14. 09.
Tartu 2015:
Ükskord matkal, 2003. a kevadel, leidis Aimar jõe äärest kopra näritud puujupi, mis nägi välja nigu setude jumal Peko. Aimar on ise ka kuskiltpoolt setu. Meil oli veel paar päeva käimist ees, aga päris sinna võssa ei saand ka jumalakuju jätta. Panin ta siis oma jermakki, põiki kõigele peale ja tassisin kaasa. Paar-kolm kilti see vast oli leidmise kohast, aga maastik oli võsas ja vesine, võib-olla ka pikem. Peko ise oli võib-olla paar kilo. No igatahes kui me ükskord saime kuskile tee peale, tundus mõistlik Pekot mitte enam lõpuni seljas vedada. Sõbrad matsid ta ühte teenurka kulu alla. Pärast matka viis Aimar Peko omale garaaži alla, mis on ju tänapäeval üks tähtsamaid aitu. Koht, kuhu Peko matka käigus peideti, sai nimeks Pekokäküs ('käkmä' - võru keeles peitma).
Selle nimega on mulle ka hiljem sealt läbi sõites kohta näidatud. Maastikuliselt pole koht eriline, suvaline külateede rist. Lihtsalt seal kohas tulime võsast välja.

Arhiivile kirjutanud Valdo Valper (2015).
Fotol Peko kuju laagris, Aimari müts peas. Umbes leidmise kohas, Pühajõe (Sillaotsa jõe) paremkaldal Lopi talu ja Jõgara veski vahel, autor PK3L.

pühapäev, 13. 09.
Tallinn < Rõuge 1962: Kui ma veike olin, siis minu vanaema ei tõstnud ühtegi toitu enne kuhugi nõu sisse, kui ei löönud käega ristikest alla, isegi seatoidule, et muidu vanakurat sööb ära ja sülitab asemele või veel midagi hullemat.

laupäev, 12. 09.
Algasid kohapärimuse töörühma järjekordsed välitööd Matsalu rahvuspargis!
Martna, Keravere k 2012:
Siin oli ka ütelus. Suviti, kui siin luhas heinategu käis ja kui tuleb kõva läänetorm kasvõi keset juulikuud või kõva tuul päeva-paar, siis tõstab siin luhas vee üles ja, „Matsalu mees viis heina minema“, öeldi. Ja see „Matsalu mees“ oligi siis see Matsalu lahe vesi, mis siis kas lükkas selle heina kokku või viis ta siis roogu. Sest see mereveega ära leotatud hein, ega seda loomad enam eriti süüa ei tahtnud. Ega see meie Väinameri teab mis suure soolsusega ei hiilga, aga noh, ikka ta rikkus selle heina ära. Ja see oli muidugi suur kahju, kui Matsalu mees selle heinateo ära rikkus. See oli ikka hunnitu vaatepilt siin aastat kuuskümmend tagasi, kui see luht oli kuhjalavade peale ehitatud heinakuhjasid täis. Seal oli ikka neid kümneid. Siis võisteldi muidugi ka, kellel ilusam kuhi on. See oli auasi perenaisele, kellel oli nisuke sihvakam ja ilusam kuhi. Lisaks silmailule tal oli muidugi ka praktiline väärtus, sest kui ta oli kehvalt tehtud, ta võttis ju vihma sisse ja palju heina läks raisku. Sellepärast head kuhjameistrid olid hinnas ja mitte igas peres ei old siukest perenaist, kes oskas ilusa kuhja teha.

Jutustanud Enno-Rein Lepmets, salvestanud Pille Vahtmäe ja Valdo Valper.

reede, 11. 09.
Tartu 1992: Anna Haava ütles nii: kõik see käigu surmani. (Kogutud Tartust Pepleri 14 ühiselamust tuba 308. Kirjutatud seinale plakati peale. Kirjutasid kõik, kes külas käisid.)

neljapäev, 10. 09.
Järva-Madise 1935:
Triibuline kott
Triibulist kotti saab hulgana mängida. Kõige ennem valitakse üks laps laste hulgast, kes on triibuline kott ja sel seotakse silmad kinni. Kui on silmad seotud, tuleb üks laps ja paneb oma käe triibulise koti külge, siis küsib triibuline kott: „Kes see on?“ Laps vastab: „Triibuline kott.“ Triibuline kott küsib: „Kuhu tahad minna?“ Laps ütleb: „Nurka.“ Siis veel: „Mitu sammu?“ Siis ütleb triibuline kott ühe numbri. Kui triibuline kott ütleb „5“, siis peab laps viis sammu triibulisest kotist eemale minema. Kui kõik lapsed on nii mänginud, hakkab lapsi pimedast peast üles otsima. Kelle ta kõige ennem üles leiab, jääb see ise triibuliseks kotiks. Nii kestab mäng ikka edasi. http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1486

kolmapäev, 9. 09.
Otepää, Arula k. 1927:
Kui Tartus kivisilda ehitatud, olnud tööd raske lõpule viia. Öö jooksul langenud ikka päeva ajal ehitatud osa sisse. Küll katsunud ehitusmeister kõik abinõud ära, et silda võimalikult tugevaks teha, kuid midagi pole mõjunud. Iga hommiku töö juurde tulles näinud töölised eelmise päeva töö kokku varisenud olevat. Ühel hommikul tulnud sillameistrile jõe ääres vanaherra vastu, kepp ühes käes, teises kett, mille otsas taksikoer. Meister teretanud, kui võõras kübarat vastu kergitanud, näinud sillaehitaja võõra pääs sarvi. Meister kohe taibanud, kellega siin tegemist ning küsinud, miks uus sild kunagi valmis ei saa.
„Mina olen Emajõe isand, ehitage sild minu majast kolm sülda Peipsi poole, nii et teie minu maja katust ei puutu, siis ma silda enam ei puutu.“
Meister teinudki siis nii ning sild saanud valmis.

Arhiivile saatnud A. Naelapea.

teisipäev, 8. 09.
Laiuse 1889: Häda õpetab lugema, häda õpetab laulma.

esmaspäev, 7. 09.
Kirbla 1968:
…rahvas oli seal [Lautna hiietamme juures] ka keind oma pidusid vahest pidamas ja salaja sinna ohvrid viind. Siis see mõisnik on pand kaksteistkümme paari härgi ette ja lasnd palkidest teha niukse hiiglasuure võimsa ree; ja siis on selle kivi sinna ree peale pand ja arvatavasti viind Kasari jõkke kuskile uputand selle kivi jah. Aga tamm on praegust alles. Aga seal tamme all vanal ajal olevat kivi ka olnd.

Jutustanud Karl Paras, kirja pannud Pille Kippar.
Vaata kirjutist pikemalt FB kogukonnas „Minu maastikud“ (https://www.facebook.com/minumaastikud). Ootame kaastöid ERA selle-aastasele kogumisvõistlusele „Minu maastikud“!
Fotol Lautna hiietamm, autor Richard Viidalepp (1936).

pühapäev, 6. 09.
Tartu 1962: Elu hukas, lugu lakas, kõik asjad pilla-palla.

laupäev, 5. 09.
Viljandi 1988: Söödi-joodi. Loe kiiresti! Söödi-joodi, juurde toodi, lahti löödi, ära joodi, ruttu poodi, teine toodi, lahti löödi, jälle joodi, ikka poodi, toodi, löödi hullumoodi, lõpuks voodi joodik löödi!

reede, 4. 09.
Kolga-Jaani, Soosaare k 1971:
Kui kured lendavad ja eksind on, siis pidi ütlema:
„Teele, teele, kurekesed,
isa ette, ema taha,
pojad keeru keskelle.“
Sõrmega ei tohtind näidata, et siis eksivad ära.

neljapäev, 3. 09.
Räpina, Toolamaa k 1887:
Viin ja poravik (tatt)
Kord läks viin ühest poravikust mööda ja teretas seda lahkeste: „Tere poravik, taluroog!“
Teine võttis tervist sellesama lahkusega vastu: „Tere viin, rahvarõõm!“
Tagasi tulles leidis viin tatikest ära mädand olevat ja teretas teda: „Tere, tatt, mädand sõnnik!“
See aga pandsi nendasamute ninapide tagasi: „Tere, viin, marujook!“
Vana sõna sia: Nenda kuida sina teisele, on teine sinule.

Kirja pannud H. Punnisk.

kolmapäev, 2. 09.
Pärnu-Jaagupi, Kangru k 1989: Kui koolis hakkasime käima, ütles ema ikka, et õhtul ei jäta asju lahti ja segamini laua peale, siis tarkus läheb minema. Nüüd on see meile nii pähe kulunud, et hommikuti meie oma asju ei otsi ja koju unustamist ei ole.

teisipäev, 1. 09. 2015
Hageri 1958: Juuru vallas, Atla mõisas laskis härra oma valla lastele ehitada koolimaja. Kuna teistes valdades siis veel koolimaju ei olnud, oli härra ise ka kooli ülevaatajaks. Kord läks härra kooli katsuma ja leidis sealt poisi, kes oskas tema arvates liiga hästi lugeda ja kirjutada. Mõisahärra sai aru, et poiss oli temast palju targem. Peale seda ei lubatutki poissi enam kooli tulla.
Sellest jutustas minu ema.

Jutustanud Maali Soomaa, kirja pannud Merike Raid.

esmaspäev, 31. 08.
Martna, Rõude k 2012: …ja on siin nüüd kaminasaal kohe ja siit kaminasaali alt tuli see hobuse sissesõit. Ja nüüd kujutage ette, et hobused tulevad sealt, umbes selle jalaka juurest, teevad siit ära täispöörde ja siin on see rõdu veel ees. Ja kui nüüd oli kehva kutsar, kes proovis sealt seda tohutu järsku nõksu sisse keerata ja kuskile üks kõks vastu käis. Mis tegid siis need härrad siin üleval kaminasaalis, kes ootavad, vaatavad läbi veranda, kõik klaasidest läbi, vaatavad, kuidas nad tulevad siia! No tee on siin samas ees all, kes tahab võib vaadata siit, siit on näha, enam-vähem teekoht… Küsitlenud Kaisa Kulasalu, Pille Vahtmäe ja Valdo Valper, filminud Jüri Metssalu. Kohapärimuse kogujad Ants Huntsaarega Väike-Rõude mõisa varemetes. See videokujul eratera on ilmekas näide sellest, kuidas keskkonna ja intervjuusituatsiooni mitmekesisus tekstistuses ei kajastu. https://www.youtube.com/watch?v=PHv8Uy1-4-s

pühapäev, 30. 08.
Setomaa, Küllätüvä k 1980:
Noormees nägi pedajat,arvas neiu olevat.
Pettai latva liigutas, noormees mütsi kergitas.

laupäev, 29. 08.
Järva-Madise 1905:
Kissi tõuseb soost sinine,
soost sinine, maast punane,
üle metsa ümargune,
läbi metsa latergune?
Kuu tõuseb soost sinine,
soost sinine, maast punane,
üle metsa ümargune,
läbi laane latergune.

Laulnud Jüri Taada, kirja pannud August Topmann ja Johanne Adolph Rahamägi.

reede, 28. 08.
Tartu 1925. Rahvaluulekoguja Jaan Sandra laste ja lastelastega.
http://kivike.kirmus.ee/index.php?t=3&oid=10&module=400&op=3&pid=ERA-12271-32651-79168

neljapäev, 27. 08.
Rõuge 1932: Kiskjaid loomi [unes] nägema – sõbrad on kadedad teise rikkuse pärast.

kolmapäev, 26. 08.
Hageri 1939: Kohila raudteejaamast Kiisa poole umbes 3 km. asuva Türna mäe kohta räägitakse järgmist juttu. Rootsi ajal on sinna maetud surnuid ja neid on seal olnud nii palju, et nende haudadest on tekkinud mägi. Nüüd kui inimesed sellest mäest öösel läbi lähevad, siis pidid nende surnute vaimud inimesi hirmutama. Säält olevat veel praegugi nende surnute luid leitud. Jutustanud Emilie Kaares, kirja pannnud Asta Muusikas.

teisipäev, 25. 08.
Karula, Koobassare k 1973:
Nüüd saab aasta sest tagasi. Võtame kahekesi Aleksiga kartult. Tuleb Lüllemäe poolt kass ja teeb näu-näu. Ja tegelikult mina kasse olen hoidnud – oma kassi. Ja tuleb kohe meie juure ja mina vaatan, et säänest kassi mina küll ei ole näinud, mis tema on. Kõiksugu värvid olid. Ja nii julge, tuli kohe sülle. Ja mina ütlen Aleksil, et Missud ja Tissud, kes kõik meil olid, ei ole küll nii ilusad. Et toon mina selle omale. Ja tõingi kodu siia. Ja minul oli suur kass, mis siin maha lasti – jahikass. Ja niikui mina tõin selle kassi tuppa, nii minu oma tahtis sellele turja karata. Mina ütlen, et mine Mikk nüüd sina õue ja lasen selle ahjutruubi juure. See vaatab nii imelikult. Ja es võta piima ei liha, es midagi. Mina mõtlen, et hakkan suga jändama, ma viin su ära lauta. Panen sinna, et istu. Midagi. Istub kui nukk! Istub üks päev laudas nii ilma söömata, istub teine päev ilma söömata. Püssa Jaan tuli meie poole, ma näitan talle ka seda kassi. Püssa Jaan imestab, et ma pole ka säänest kassi näind, aga näe kui hirmsa silma tal on. Siin oli üks traktorist Jantsikene, need tulid ka vaatama. Tal oli kui sadul selja peal ja mitte üks värv ei puudu, nii ilus kass. Ja neljas päev juba toon mina teda uuest ahjukappi ja tahan teda nüüd siis sillata(silitada). Kas sa tead. Kui ta tegi oma suu lahti ja õkva tahtis mulle kaela hüpata! Muud ei ole kui must kogu ja hundi-suurune suu. Kui ma sääl siis teda haarasin ja lõin teda välja vihaga: „Kas sa saad välja siit!“ Aleks tuli kodu, ma räägin: „See on õkva vanakurat ise!“ Tema noomib, et mis jutt see on. Ja järgmine päev lähen mina siist küünist heinu võtma ja must kera veereb üle minu käte ja ise teeb viuu-viuu-viuu-viuu-viuu ja õigest veereb siist teed mööda Lüllemäe poole. Ja pärast seda pole keegi seda kassi näind. No tõemeelest see on kahtlane. Õkva üks suur must kera, kassi moodi ta küll enam pold, veeres üle minu käe. Säält kust tuli, sinna läks ja kuradist ta oli.

Jutustanud Olga Rebbo, kirja pannud Mall Hiiemäe.

esmaspäev, 24. 08.
Äksi 1929: Pärtlipäeval olevat kõige parem maja parandamise aeg, sest siis saavat hästi soe elumaja.

pühapäev, 23. 08.
Kirbla 1970: Üks läin poodi, teine küsin: „Mis sa poest tooma lähed?” – „Rõõmu rohtu, lusti pulverd ja armastuse tilkasi.”

laupäev, 22. 08.
Audru 1996: Lank on puhe = punk on lahe. – Laulu järgi. Kasut[atakse], et midagi vaimukat öelda.

reede, 21. 08.
Iisaku 1957: Kes teist lööb, sel kasvab käsi hauast välja. (Hirmutamiseks tülitsevatele lastele).

neljapäev, 20. 08.
Väike-Maarja 1890: Kuda lükkad, nõnda lähäb.

kolmapäev, 19. 08.
Emmaste, Sõru k 1960: Ühera (ükskord) umigu vara ounaaida minnas näind Leiger, et seel olnd ounavargad käind. Mütu puud olnd tühags tehet ja luhgi (puruks) kärisdat. Üks Kurama nöi, kaks kratti seltsis, oli mööda Iiumad ulkudas Leigri ounabuid ja viljanaabrud näind ja akkand neid omal tahdma. Kuramale tagasi minnas vetnd egaüks nesd seljatäve ouni seltsi. Nöiavägi olnd juba Arjumeel, kut Leiger neid taga tümmidama akkand ja saand ühe krati Söruotsas käde. Naagu taa senele kiviga pihda virudand, olnd nöiavöim kadund ja kratt muutund suuregs kivigs, müsune aa preegu veel Murru pöldus nähja. Teina kratt oma seljatävega pöörnd pöhja poole, kuid Leiger joudnd taale Nörgaseerel järel ja virudand ka sene kiviga alla. Preegugi aa seel kohal suur kivimüragas nähja. Vana nöi ise peesend pögenema. Kuramal akkand taa kohe omal suurd krattide karja nöiama, et Leigerd vöita ja Iiuma omal vetta.

Jutustanud Liisu Kõmmus, kirja pannud Jegard Kõmmus.

teisipäev, 18. 08.
Kambja 1959: Ega majaehitamine ole koerale kuudi kokkuklopsimine.

esmaspäev, 17. 08.
Algas kohapärimuse töörühma järgmine välitöövoor Matsalu rahvuspargis!
Martna, Laiküla 1939:
Praegu asub Keskküla rabas soostunud järv. Ennemuiste olnud see järv Kelu külas Järva talu juures. Seal aga oli üks naine oma lapse musta pesu järves pesnud. Sellest vihastanud järv nii, et läinud suure kohina ja mühinaga Keskküla rappa, kus ta on tänapäevani. Järva talu juures asub aga praegugi veel lohk ja annab tunnistust, et siin on ennem olnud järv.

Jutustanud Johannes Toonpere, kirja pannud Uno Toonpere.
Fotol Keskküla rappa rännanud järve ase, autor Valdo Valper (2012).

pühapäev, 16. 08.
Kihelkonna 1928. Rukki sitik, lõikusmäng.
http://kivike.kirmus.ee/index.php?t=3&oid=7&module=400&op=3&pid=ERA-12270-36840-88069

laupäev, 15. 08.
Nõo 1931: Kui rukkimaarjapäeval kuiv, tuleb kuiv ja soe sügise.

reede, 14. 08.
Kanepi 1966:
Kanepi kihelkonna piires paikneb ilusas ümbruses kaunis Janukjärv, mille kaldail kõigil aegadel on pidutsetud ja trallitatud. Järv ja selle ümbrus on seotud suure Põhjasõja sündmustega ja selle läheduses leidub hulk selleaegseid kääpaid. Järves aga on palju allikaid, vesi seetõttu võrdlemisi külm. Järve nimetuse kohta räägitakse, et kui Põhjasõja päevil siia jõudnud sõjamehed hobustega, joodud nende poolt järv kuivaks, hiljem aga kogunenud siia jällegi vett ja järv saanud nimeks Janukjärv. Järve nimetuse kohta on aga rahvasuus veel teine variant. Nimelt matkanud siinseis kauneis paigus Kalevipoeg. Kui ta siia jõudnud, olnud ta pikast suvisest teekonnast väsinud ja janus ning joonud järve tühjaks. Kalevipoeg olnud ümbruse metsade ja järvede ilust vaimustatud ja veetnud selles kandis hulk päevi.

Kirja pannud Wenda Mandel.

neljapäev, 13. 08.
Helme 1895: Kui kellegil inimesel heal kinni on, siis on teda hunt (susi) näinud, aga tema pole hunti mitte näinud.

kolmapäev, 12. 08.
Lüganuse 1965: Mütsiga annad, mütsita käid kätte saamas. (Käid mitu kord järel, et pää märg õtsas, pühid palava, võtad mütsi pääst ära).

teisipäev, 11. 08.
Märjamaa 1990: Üks oli teise peale vihane. Keegi oli temale teind, ütelnud: „Säh, söö, säh, söö, säh, söö!“ – Pärast sai aru, et see ütleja oli hoopis võõras. – Nii saab teise võimust üle.

esmaspäev, 10. 08.
Kuusalu, Viinistu k 1935: Elukivi asub Mohni saare Länssääre otsas. Kord sõitnud sinna kivi otsa kaljas, mille nimi oli Elu. Laev purunes puruks, kuid inimesed said luubiga randa. Sest ajast saadik nimetatakse seda kive Elukiviks. See nimi tuli sellest, et selle laeva nimi oli Elu.

pühapäev, 9. 08.
Mustjala 1949: Meres on merisiga – sia plaani, aga laia kalasabaga, muidu kut rasvatükk. Sest sai ead siipi. See siip vötab keik plekid ära. Muust kalast siipi ei saand.

laupäev, 8. 08.
Haljala 2014: Kotermann on laeva kujutletav hing, mis võib olla väga erinevas kehastuses. Vanad meremehed on vanades meremehejuttudes neist palju jutustanud. Isegi lauludes teda meenutatakse, et: “Ei me karda kotermanni, laev läheb otse Rotterdami” ja sihukesed salmid on seal. See on meremeeste mütoloogia. Teda kirjeldatakse väga erineva kujuga, küll kaitseinglina, küll saatana kujuga, aga selleks peaks vana merekirjandust uurima, et täpsemini teada saada.

Jutustanud Erik Kaarend, kirja pannud Mari Hiiemäe.

reede, 7. 08.
Tartu 1948: Kui Vabadussilda ehitati, siis ütles üks koolipreili – ta oli natuke kõva keelega – et kui seda silda proovima akatakse, siis pannakse 500 ämmat sinna peale ja need peavad mitte väga head inimesed olema. Kui ta neid kannab, siis kannab muud ka.

neljapäev, 6. 08.
Saarde 1929: Mida hilisem, seda ivasem.

kolmapäev, 5. 08.
Kuusalu 1917: Kord läinud üks Pärispa küla noormees Odakivi mäest üles. seal näinud ta, kudas haldjas jalgupidi puu otsas rippunud ja öelnud ise mehele: „Tule, tule, ära karda!“ Mees läinud oma teed edasi ja haldjas jäänud edasi puu otsa rippuma.

teisipäev, 4. 08.
Tallinn 1992: Lehm istub kinos ja vaatab filmi. Äkki hakkab hobuna valjusti naerma. Lehm üllatunult: „Hobune saalis?!“

(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 1992.)

esmaspäev, 3. 08.
Tallinn 2014:
Ma olen sündinud ja elanud Tallinnas, aga minu mängude maa asub Viljandis ja ma loen end mulgiks. Viljandis on mulle iga kivi ja põõsas tuttavad. Enamik jõule ja aastavahetusi on meie peres veedetud just Viljandis. ---
Meil ei kasva Viljandis mitte just kõik köögiviljad hästi. Maa on väga liivane ja me oleme juba aastaid toonud Uueveski orust mustmulda ning lisanud komposti ja turvast. Aga üks asi, mis selletagi kasvab, on sibul, ja seda on meil alati ohtralt. Kunagi, kui väike olin, siis oli lausa 4-meetrine sibulapeenar kaevu taga. Aga ühel päeval avastas ema, et tervel sellel hiigelsuurel peenral on rohelised pealsed ära naksatud. Lagedaks. Ta mõtles, et nüüd on sibulavargad käinud...kuni nägi 3-aastast mind viimast peotäis tagaaias kalkunile söötmas. Kalkuniga vaheldumisi tegime tervele peenrale 1-0.

Kirja pannud Tuuli Reinsoo, kodupärimuse kogumisvõistluselt 2014. Vaata kirjutist pikemalt FB kogukonnas „Minu maastikud“ (https://www.facebook.com/minumaastikud). Ootame kaastöid ERA selle-aastasele kogumisvõistlusele „Minu maastikud“!
Fotol Tuuli Reinsoo kalkunile sibulat söötmas (1984).

pühapäev, 2. 08.
Torma 1937: Liha ei seisa värske augustikuul.

laupäev, 1. 08. 2015
Paide 1933: Dr. O. Loorits jt. automatkal. Pildistatud Paide lähedal.
http://kivike.kirmus.ee/index.php?t=3&oid=10&module=400&op=3&pid=ERA-12271-34395-74034

reede, 31. 07.
Vändra 1937: On juuli algus põuane, siis lõpp vihmane.

neljapäev, 30. 07.
Torma, Mõisaküla 1969: Kui neljapäeva õhtul viia oma näopesuvesi või ihupesuvesi õunapuu peale ja siis öelda: „Nõnda armsaks meeste meelest nagu õunad laste meelest,“ siis saab kuulsaks.

kolmapäev, 29. 07.
Hanila 1889: Jaakobipääval jahuleem, olevipäävas uus leib.

teisipäev, 28. 07.
Tallinn 1992:
Lehm ronib õunapuu otsa. Hobune küsib, milleks. Lehm selgitab: „Pirne sööma.“ Hobune itsitab: „Lollakas, see on ju õunapuu.“ Lehm: „Ise oled loll, mul on pirnid kaasas.“

(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 1992.)

esmaspäev, 27. 07.
Muhu, Lõetsa k. 2008:
Seda [Lalli liukivi] ma tean, seal mu ema olevat liugu lasknud omal ajal. Ja noh seda aegu ju põld ju siukseid nagu nüüd, et naistel on püksid jalas ja. Siis olid ju noh ikka seelikud ja kleidid ja. Ja siis tavaliselt poistel ikka püksitagumikud läksid, aga tal oli kleidil ja siis ta oli kodunt nii palju riielda saanud, et: „Sa oled hullem kui poiss“. Ja siis ta oli lasknud koolikoti peal sealt alla. Noh aga seda aegu ka ju küll olid kotid olid kanged aga ikkagit ka ju kallid ja noh siis tehti ju kodus ka siukseid ranitsa moodi, aga need pole ka. Küll olid seanahast olnud, aga ikka jälle puru ja raamatud puru ja. Seda kivi ma tean, see on täitsa olemas jah. Siit on no üks kilomeeter maad jah. Aga see on ka nii põõsaste ja metsa sees, aga no selle ma leian üles, seda ma tean. Ja seal ma ei tea, pole ammu enam sealt mööda käinud, aga seal olid kohe kaks siukest noh nii palju ikka seal liugu lastud, et kaks siukest jälge olid kohe mis sedasi tagumiku peal, kivi sees olid kohe. Aga noh selle külas oli ju palju lapsi ja. Ja mu ema oli sealt naaber… või ütleme noh naaberkülast Lallilt pärit ja.

Jutustanud Annes Kipper, salvestanud Jüri Metssalu, Martin Ellermaa, Pille Vahtmäe.
Fotol muhulane Martin Kivisoo Lalli liukilvilt alla laskmas, autor Mari-Ann Remmel (2012).

pühapäev, 26. 07.
Emmaste, Sõru k 1974: Ea tegu seisab koua meeles.

laupäev, 25. 07.
Võnnu 1949: Jaagupipäev on heinatööde lõpu tähistamise püha.

reede, 24. 07.
Rõuge, Palometsa k 1985:
Sanna Jaan elas Holopi kõrtsi juures ja oskas ussisõnu. Seda teadsid külas kõik. Ja kui suvel uss hammustas mõnda looma või inimest, siis kutsuti kohe Jaan. Ta võttis pliiatsi, tindipliiatsi. Kirjutas sellega midagi haige koha peale – ja paistetus kadus. Silmanähtavalt kohe.
Aga Jaani ema oli veel targem olnud ja teadnud palju rohkem ussisõnu ja nõiasõnugi. Kui külarahvas ütles, et õpetagu pojale ka, vastas Jaani ema: „Ei tohi. Jaan ei ole nii hea inimene, talle ei või kõiki sõnu õpetada. Muidu võib inimestele kurja teha. Ma õpetan talle ainult häid ussisõnu, millega ei saa kellelegi kurja teha.“
Sanna Jaan elas [möödunud] sajandi alguses, umbes 1920–1925 a. paiku Võrumaal, Kasaritsa vallas, Holopi külas.
Ka Sanna Jaani jutt on kuuldud emalt Elisabet Kikkaselt.

Jutustanud Elisabet Kikkas, kirja pannud Leida Aaresild.

neljapäev, 23. 07.
Setomaa, Paklova k 1935:
Laulu nimi madu
Mängijad võtavad üksteise kätest kinni, näod ühele poole pöördud, ja sünnitavad nõnda pika rongi, mille eesotsas juhtija asub. Kuhu juhtija ees kõnnib või jookseb, sinna peab terve rong taga käima, tema järel kõndima või jooksma. Rongisolijad laulavad kõndides või joostes mõnda marsitaktis laulu: „Turnivennad, üheskoos, ühes vaimustusehoos, vaba loodusesse.“
Madu võib ümber maja ja muude asjade ümber, majast ja tubadest läbi, ühest trepist üles, teisest alla joosta, võib end kokku kerida, siis jälle käte alt läbi tükkides lahti hargneda, loogeldes vingerdada, tagurpidi käia, end segi põimida. Viimaks hakkab madu oma „saba“ püüdma. On see käes, siis tekib ring, ja jandile võib mõni ringmäng ehk mingisugune muu mäng järgneda, milles ring on tarvilik.

http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/3165

kolmapäev, 22. 07.
Hanila, Kuke k 1937: Juukseid tuleb lõigata noores kuus, lammaste niidu järgi lammaste raudadega. Siis juuksed kasvavad hästi.

teisipäev, 21. 07.
Jüri 1990: Mõnuste küla nimi on ikka seepärast, et mõnusad inimesed olla olnd.

esmaspäev, 20. 07.
Kihelkonna, Rootsiküla 1939:
Lige soo asub Rootsiküla mõisa lähedal Abaja lahe ääres. Ühest küljest piirab teda põld ja teisest Abaja laht. Palju lapsi käinud seal karjas.
Kord karjas olles lapsed näinud soos palki ja läinud ning istunud sellele. Seal olnud hea kuiv istuda. Kui kõik lapsed olid palgile istunud, tõusnud palk korraga ülesse ja hakkanud lastega mere poole minema. Nüüd saanud lapsed aru, et see on näkk ja tahab neid merre viia. Päästmiseks lapsed midagi ette ei oskanud võtta. Seda juhtumit aga oli näinud Rootsiküla mõisa kubjas. See joosnud palgile järele, et lapsi päästa, ise hüüdes: „Saaksi ma, jõuaksi ma ka niku-näku näsade pääle!“ Palk jäänud kohe seisma ja kukkunud Lige jõkke, kus palgitükke praegugi maa sees olevat.

Fotol Lige jõgi (Allika oja) alamjooksul, autor Valdo Valper.

pühapäev, 19. 07.
Lüganuse, Kestla-Oidu k 1930: Haavade kohta on jutt: Sõda pidand tulema. Üks naesterahvas pugend haavapuu alla varju. Puu ei andand varju, vaenlased said naese kätte. Naene ütles haavale: „Sinu lehed peavad ninda värisema kui minu veri värises.“ Sellest ajast haavalehed värisevadki.

Jutustanud Mihkel Tapner, kirja pannud Rudolf Põldmäe.

laupäev, 18. 07.
Jõhvi 1973: Kas said asjast aru? – Ei saanud asjast aru, sest väljas möllas maru.

reede, 17. 07.
Kihnu, Lemsi k 1936: Välku, päikest ei või sõrmega näidata. Sõrm jääb kõveraks.

neljapäev, 16. 07.
Emmaste, Sõru k 1960: Iumale tulnd Leiger saare lounarannal. Kut taa seel saapud jälga vidand, märkand juba varasd tärkand rohdu ja nimedand seda kohda Tärkama. Iljem asudat senna Tärkma küla. Tulnd mööda mere eerd (äärt), joudnd saare vesikaarenukale (edelanurka) ja nimedand sene Sörveseere meeleduledusegs Sörveotsags. Iljem akedi seda inimesde, kida üitud sörulasdegs, järel Söruotsags nimedama. Sii märkand Leiger, et meri olnd paksuld kalu täis, sest kuduräimes lasnd ennasd eere (kevadine räim tulnud rannavette kudema). Taa vetnd püksid jälgasd, sidund seereotsad sölmi ja püidnd sihantse püisega (noodaga) omal korraga mütme söömajäu kalu välja. Peele sene teind tammigu eere liivamäki (mäkk, väike küngas) peele tuleasema, küpsedand kalad ja söönd muisd nesd kodund seltsi vetet odrakarasgiga, mikele joond lehgrisd (lähkrist) taari peele. Umigusööma (hommikusöögi) järel akkand Leiger pöhja poole asduma.

Ilmunud raamatus: Jegard Kõmmus. „Iiu Leiger. Emasde Söruotsa murragus loodud muisdendide sari Iiuma vägimihesd Leigrisd.“ Teine, täiendatud ja parandatud trükk. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2015.

kolmapäev, 15. 07.
Märjamaa 1948: Konnasilmade vasta mo vanaema õpetas, et tee lepapulk tuliseks ja nühi sellega. Teine jälle õpetas, et võta varva vahelt higi õhka ja nühi nii, et tuliseks lähab. Sedasi nühi iga õhta. Ma tegin ja mul kadusidki ära.

teisipäev, 14. 07.
Viljandi, Uusna v 1893:
Kui ronk soo lähedal röögib ja kui sina soo veeres lammastega oled, siis piab nõnda laulma:
„Ronk, ronk hää lind,
vii kuri kaugele,
sinu pesa poegi täis,
minu laut lammid täis.“
Siis ei sure lammid mitte ära.

esmaspäev, 13. 07.
Algasid ERA kohapärimuse töörühma 2015. a. välitööd Vilsandi rahvuspargis!
Lümanda v, Kuusnõmme k (Kihelkonna khk) 2013:
Meil on siin metsa sees veel üks kivi. See on selline, nagu oleks diivan. Aga ma ei tea nüüd, et selle kiviga midagi oleks seotud, vanapaganaga või mitte. Meie kutsusime teda lihtsalt Diivankiviks. Ja ta tõesti ongi nisukene, täpselt nagu sohva. Igavene suur jurakas.

Jutustanud Monika Mälk, salvestanud Valdo Valper ja Pille Vahtmäe.

pühapäev, 12. 07.
Reigi 1939: Kui vana sa oled? – Kahe kassi vanus ja pühabased päävad veel peale.

laupäev, 11. 07.
Kolga-Jaani, Lätkalu k 1978: Endale saadud majja või korterisse ei tohtinud mitte ise enne sisse astuda, kui eelkõige pidanud sinna viskama raha, rahakoti koos rahaga või leiba – siis on selles kohas elades alati leiba ja raha.

reede, 10. 07.
Kullamaa 1937: Mo isal ja eks teistel me küla (Maidla küla, Kolovere-Kalju vald) rahval oli see kun's, et kui sa seitsmevennapäe tööd teed, siis ärja sarv läheb peast ära.

neljapäev, 9. 07.
Türi, Väätsa v 1930: Metsa ei tohi magama jääda, kui alb oled old (midagi halba, pahandust teind), siis metsaldjas kägistab su ää. (Karjalastele nii öeldud.)

kolmapäev, 8. 07.
Põltsamaa 1987: Sündinud lapsi pesti hõberahaveega, et siis muutuvad ilusaks, silmad suured ja selged.

teisipäev, 7. 07.
Viru-Nigula, Uljaste k 1939:
Kuldhaug Uljaste järves
Kord vana Uljaste elanik Kamandu õngitses järvel kalu omatehtud haavatükist künas.
Juba hulk aega püüdes nägi mees, kuidas üks suur kala end aeg-ajalt veepinnale tõstis. Mees seda nähes mõtles: „Kas krokutill peab oma utsenjat, aga kust tema siia on saanud?“ Mees oli väga huvitatud ja läks vaatama, mis seal siis õieti lahti on.
Juurde jõudes mees nägi, et seal on suur haug: silmad kui toovriaugud, hõbevaljad peas ja kuldketiga ühe suure kivi küljes kinni. Kala jutustas talle: „Mina olen kalade kuningas ja tulin siia suure pilvega, sest olin pilvele teejuhiks.“
See kivi on praegust alles, seda kalade kuningat pole enam keegi näinud.

Jutustanud Johannes Kalamees, kirja pannud Kalju Kalamees.

esmaspäev, 6. 07.
Rõuge 1939:
Mustahamba tamm.
Laitsna-Rogosi vallas, Mustahamba küla lähedal on suur tamm, kuni 6 meetrit ümbermõõduga. Seda kutsutakse Mustahamba tammeks. Selle kohta on jutt, et üks Rootsi kuningas, ei tea missugune, kas Karl XII või mõni teine, oli oma tammekepi maasse torganud ja öelnud: „Kui minu rahvas maa tagasi saab, hakkab kepp kasvama!“
Ei tea, kas kuningas on „oma rahva“ all mõelnud eesti või rootsi rahvast. Ja sellest tammekepist kasvanudki Mustahamba tamm.

Jutustanud Marie Pihlapuu, kirja pannud Richard Uba

pühapäev, 5. 07.
Saarde 1935: Ei tohi päikese silma sisse vaadates naeratada, siis saab naerja päikeselt haigestuma.

laupäev, 4. 07.
Tartu 1995: „Tule, kallim, lähme Emajõele sõudma!” – kasut. abipalvena mõlemast soost isikute vahel.

reede, 3. 07.
Torma 1930:
Sandi lugu.
See oli nii, et sant oli külä läbi korjanud ja siis lähnud ja istunud tee ääre – istunud põõsa alla puhkama ja akanud oma korjandust üle vaatama, leivakannikaid lugema. Ja siis luges sial: „See on suure talu suur murikas, see on Kangru talu kannikas, Õtsa talu õhuke murikas, Annuka talu aganane leib.“ Siis tuli viimati õige must leib, siis sant ütles: „Aga kelle kuradi see on?“
Karjapoiss jälle õli sial samas lähedal ja kuulas seda juttu ja kui kuulis, et sant ütles kelle kuradi see on, siis viskas kiviga sandile selga. Sant arvas, et Jumala karistus ja ütles, et : „Oh sa elde Jumal, sa ei kannata mitte üks nalja sõna.“

Jutustanud Jakob Õunapuu, kirja pannud Eduard Tikk.

neljapäev, 2. 07.
Muhu 1938: Vanasti heinamaarjapääval olevat ka tuld tehtud. Maarjalõke olnud vist nimeks. Meie isa ja mõned teised vanemad mehed, nagu Riida Mihkel, Kaarli Villem, Paldu Mihkel ja kes need ollid, tegid ükskord heinamaarja laupa õhtu Suures laidus tuld. Olime seal heinamaal, see oli vist 1917. a. Vanad mehed ütlesid: „Kui me vähiksed ollime, siis oli ühtejooni, iga a[asta] oli m[aarja]p[äeva] laupa õhtu tuli.“ Teised vastu, et tuli põletab maad. Siis tehti tuli kivi otsa.

kolmapäev, 1. 07. 2015
Suure-Jaani 1892: Teed hääd, teed enesele, teed kurja, teed enesele; tee hääd ehk tee kurja, ikka teed enesele.

teisipäev, 30. 06.
Lääne-Nigula 1921: Kui hunt lamba ära murrab, siis ei tohi tema nime nimetada. Näituseks hunt murdis lamba – öeldakse „Mets võttis lamba”, „Kull murdis kana”, „Mets võttis kana” jne. Niisama hüütakse ka muid loomi piltlikult. J.P.-l lennanud mesilasepere minema. Taga ajades küsinud ta mõisapõllul olijatelt töölistelt: „Kas olete ka midagi näinud?” – „Ei ole midagi”, vastanud töölised. „Mis on siis juhtunud?” – „Kärbsed läksid minema", olnud vastus. Jahil käies ei nimetata kätte saadud linnu või looma nime. Kui inimene surnud on, öeldakse et ta on kodunt ära jne.

esmaspäev, 29. 06.
Elva 1933:
ERA Foto 221
Elva supelrand.
http://kivike.kirmus.ee/index.php?t=3&oid=11&module=400&op=3&pid=ERA-12271-34456-10303

pühapäev, 28. 06.
Nõo 1939:
Kuidas Nõo sai raudteejaama
Tartu-Valga-Irboska raudteeliin ehitati 1889.a. Siis oli Tartust lähem jaam Elva. Nõo elanikud saatsid palvekirja, et Nõkku raudteejaam avataks. Tuli vastus, et kui Nõkku aastas teatud arv pileteid müüdakse, siis avatakse jaam. Ühtlasi avati katseks peatuskoht. Siis pidasid kõik Tartus elavad Nõo inimesed plaani kokku ja sõitsid oma tuttavatega Nõkku surnuaiapühale. Sellega oli piletite arv müüdud ja jaam avati Tartust 15,3 km kaugusel. Sellest saadik on Tartu inimestel kombeks Nõkku surnuaiapühale sõita.

Jutustanud Juhan Laas, kirja pannud Enn Tasa.

laupäev, 27. 06.
Hanila 1972: Seitsmemagajapää oo mõni pää piale jaani. Seitse inimest läin kiriku. Kiriku ligidal ühüs einaküines akan jalgu kinni panema, sui käidi ikka pal´lajalu. Olen na väsin, et jään magama ja magan seitse pääva. Jään kiriku minemata. Aga seda ma ei tea, mis selle pääva tähtsus oo.

reede, 26. 06.
Rakvere 1933: Kui hommikul meesterahvast esimesena teretad, läheb see päev hästi.

neljapäev, 25. 06.
Märjamaa, Riidaku k 1942: See tütarlaps kis on kannatlik sõlmi lahti arutama, saab ükskord oma ämmaga heaste korda.

kolmapäev, 24. 06.
Viljandi 1938: Kes jaanipäeva hommuku kauaks magama jääb, selle kari jääb alati kauaks kodu (hommikuti).

teisipäev, 23. 06.
Järva-Madise 1965: Kui jalad haiged on, siis jaanipäe laupäe õhta käi ja jookse mööda jaanikastet, see on väga hää rohi.

esmaspäev, 22. 06.
Torma 1969: Kui on jaanikuu mahe, siis on seda kua jõulukuu. Kui on niiske, suab teri ja veel enam ädalat.

pühapäev, 21. 06.
Rõuge 1894: Vili, miä iin pööripäivä tettäs, lätt valmis, mia perän tettäs – ei lää.

laupäev, 20. 06.
Emmaste, Valgu k 1938: Kõrtsis louldi igal ajal, pühaba õhtuti ja laupäiviti oli see suur käimine ja loulmine. Torupill mängis ühtelugu. Pisiksed lapsed trallisid. Pillilugu, see ei sünni lauluks. Mudu ööti ikka loul.

reede, 19. 06.
Tartu 1947: „Sai vedelat ja paksu ja söögi alla napsu.“ Nii olevat vanasti üteldud pulmatoitude kohta, mis pulmas antud.

neljapäev, 18. 06.
Hargla 1937: Kes pärast päeva läheb sauna, peseb verega; ka neljapäeva õhtul ei või saunas käia: on püha.

kolmapäev, 17. 06.
Haljala 1936: Nüüd soovitakse töötajale inimesele: „Jõudu tööle!“ mispeale vastatakse: „Jõudu tarvis!“ Leidub ka vastus:„Jõud hea!“ Kuid see pole täielik vastus. Täielikult peaks vastama: „Jõud hea, kui soov tuleb südamest!“

teisipäev, 16. 06.
Oudova < Põlva 1913:
Et vanaste kella koguni olemas ei olnud, siis tarvitatud töö ja magamise aegasi nähtuste järele. Kui homikul varakult ülesse tuldi, siis puhati pärasti koidu tulekul ao-und, mis nii kaua kestis, kuni valgeks sai. Varajane ülestulek olnud enne kukelaulu, õige aeg aga kukelauluga, hiljemad juba teisel ja kolmandamal kukelaulu kõrral ja mille järele ka enam ao-und ei saadud. Varajaselt ülestulekult söödud ka tükike leiba enne unele heitmist. Selgetel öödel andsivad aga taevalaotuses Sõelad, Koodid ja Kuu käigud kõige selgemalt magamaheitmise ja ülessetõusemise aega teada.
Suvisel ajal ei peetud seda koguni hoolsaks peremeheks, kes päikesetõusu näha ei saanud. Oli juba tööst harilikuks saanud osa ära tehtud, kui ka päevakäigust selle kohta ära nähtud, oli see nüüd kündmisel või muidu töös olles, siis tõi keegi kodust pruukosti (suurus) järele. See aeg jäi aga niihästi inimestele kui hobustele harjunult üheks ajaks alatasa. Kui siis jälle umbes paar tundi edasi tehtud, jõudis ka söömaaeg (keskhomik) kätte, mille järele inimesed kui tööloomad umbes kaks tundi puhkuse aega saivad. Tublimad talupidajad lasksivad ka oma töö kõrvale „lõunaoodet“ (suutäis leiba) töötegijatele järele viia, niisama ka kolmandama päevatöö õhtupoolisel kõrral õhtu-oodet. Kuid olnud ka sarnaseid ihnuslisi peremehi, kes iga söömise järele ainult pool tundi leiva luusselaskmiseks puhkuseaega lubanud. Olivad aga ilmad ja ööd pilvised, et päikesest ega taevatähtedest parajat aega näha ei võidud, siis peeti ennem harjunud aega arvuks. Kui tööd kaunis jagu juba tehtud, kui juba enesel ja hobusel villand ja keha kinnitust nõudis, jäeti söögivahe töö järele. Tööle mindi jälle uuesti, kui ise paraja une sai ära maganud ehk ka, kui hobused juba söömise lõpetanud ja seismas olemas leiti.

Kirja pannud Joosep Tamm.

esmaspäev, 15. 06.
Rannu, Ervu k 1939: Vanast elanud Rannakülas keegi mees, keda kutsutud Kondi-Kaarliks. Ta olnud kuulus rahvaarst. Paljud käinud ta juures abi otsimas. Kord läinud sinna keegi isa oma pojaga. Poja jalg valutanud ja olnud paistes ussihammustusest. Kondi-Kaarli kallanud kaevust vett jalale peale ja annud ka juua, ise öeldes: „Meie kaevu vesi on alati hea.“ Ja vaata – valu kadunud silmapilkselt. Koju jõudes olnud paistetus ka kadunud.

pühapäev, 14. 06.
Kolga-Jaani 1926: Vihma käes vudiseb, tuule käes tudiseb, tuleb tuppa, võtab kulla, jätab mulla?

laupäev, 13. 06.
Saarde 1929: Tee ääres, või tee ligidal suud või käsa pesta, ei ole lubatud. Astuvad tee käijad selle koha pääle, kus suud või käsa pestud, siis viivad nad peseja ilu. Iseäranis noori tüdrukuid keelatakse kangeste suud või käsa tee ääres pesemast.

reede, 12. 06.
Hageri 1930: Maidla mõisnikest mäletatakse vanimana Kurt Maydell’i, kes tulnud Kehrast. Ta valitsend Maidla mõisas juba enne jutustaja isa, umbes 100 a. tagasi. Kurt Maydelli järele valitsend poeg Borig ja selle järele viimase poeg Joosep, kes oli viimane Maidla mõisa parun.
Parun Maydellid olnud palju kurjemad ja halvemad mõisnikud kui teised, keda teati. Eksijaid karistati alati väga valjult. Borig Maydell oli ise haagenrihter. Ta olevat peksumehe (vahimehe) seepärast lahti lasknud, et see küllalt kõvasti ei olevat peksnud ega esimese hoobiga karistatava ihust verd välja võtnud. Peksmine sündis ühes kojas, kus alati lubjanõu seisnud, sest seina tuli alati verepritsmete pärast üle pintseldada.
Viimane parun Joosep Maydell olnud ka väga kuri ja äge. Proua olnud aga hää inimene, vaigistand parunit ja saatnud inimesi tema viha eest kõrvale. Joosep Maydelli kohta räägitakse, et ta olla kord salaküttide käest peksta saand. Ta oli ise kirglik jahimees, ajand ka seekord salakütte taga, kuid oli ise nende kätte sattund. Joosep Maydell võtnud ka Eesti vabadussõjast osa, kuid talle ei antud midagi. Tema kohta olnud kuuldus, et ta olla sakslased Saaremaalt siia kutsund (okupatsiooni ajal).

neljapäev, 11. 06.
Viljandi 1988: „Aias sadas saia“ – vastupidi lugedes tuleb sama lause.

kolmapäev, 10. 06.
Saarde 1938: Inimene mõtleb, aga Jumal juhatab – see sõna on igas talus väga tuttav ja räägitav.

teisipäev, 9. 06.
Tartu 1947: „Ma tulen küll hilja tööle, aga selle eest lähen ka vara ära.“ (Laborandi ütlus, kes töötab poole tööjõuga).

esmaspäev, 8. 06.
Algas Hageri 2015 välitööde II kogumiskäik!
Hageri 1938:
Mina läksin Kohilasse üks suine õhta. Metsanurk paremat kätt, seal tuli naesterahvas vasta, lumivalged jalad olid all, jalad käisid nagu koer jooseb. Ma ütlesin: „Miks te nii kärmeste käite, te väsite ää!“ Ta ütles: „Kui kärmeste?“ – „Nii kärmeste kui te käite. Kus te lähte?“ – „Surnuaeda.“ – „Mis te nii ilja lähte?“ – „Ma jään sinna.“ – „Ega inges inimesi sinna ei võeta!“ – „Ma ei olegi inges inime, ma olen vaim!“ Siis läks edasi. Ma vaatasin talle veel järele, siis kadus ää. Ma ütlesin talle veel vasta: „Kui sa vaim oled, kudas sa siin käid? Kust sa tuled?“ – „Ma tulen oma kottu.“ – „Kus see kodu on?“ Ta ei vastand selle peale. – „Kus te nii ilja jääte?“ – „Ma olen vaim, ma jään vaimude riiki.“ Vaim ta oligi. Inimese nägu oli, aga suured silmaaugud. Nagu üks kübar oli peas, käsi ei old. Enne olid tundad õlade peale, ilma varrusteta – tal oli ka nisuke riie peal, ilma varrusteta. Sest tuleb üks kümmekonna aastad tagasi. Elevalged jalad olid, ei tea kas ta oli palja jalu.
Ma põld seekord aige ega kedagi. Läksin Kohilasse oma vennapoja juure. Nad ütlesid, et ega see ime ole, siin on ennegi nähtud.
See koht on tükk maad veel Kohilast. Eks ta seie Hageri surnuaeda tuld. Pärast seda suri meil üks mees ää, ta oli ka seal metsa nurkas midagi näind.
Ei tea, mis ta oli, ea või paha vaim. Vaimud on ikka olemas, aga nüüd ei ole enam nii kurjad inimesed, nad ei näita enam. Kurjad ei näe küll üksi, aga kurjale peab ikka rohkem ligi kippuma.

Kirja pannud Rudolf Põldmäe.

pühapäev, 7. 06.
Varbla 1936:
Äärmiselt ilusas kohas oli Nina talu. Mere sees pisikene sopikene, piiratud laidudest, nii et pool selle talu elamist oli suvel alati merel, näiteks, loomad laidus kogu suve ning seal käidi neid siis söötmas ja lüpsmas igasuguse ilmaga.---
Oli juba videvik kui hakkasin Ninalt minema tallu, kust kauplesin välja öömaja.
See oli mu ainukene kord, kus olin metsa eksind, ei õiget teed, ei inimesi, teadsin vaid, et tuli minna mööda mäe äärt. All orus vilkusid tuled ja jooksid koerad üles hulkurit haugutama. Õudne hakkas, tulid meele jutud, vaimud, tondid, kandsin neid isegi kaenlas. Jooksin ja jooksin siis!.... Kuski talus pakuti öömaja, lubati teha ase perepoja kõrvale, see rumal nali tundus mulle hirmus haavavana, olin ju isegi kole õnnetu juba. --- Sain lõpuks koju, aga järgmisel päeval teadis terve ümbrus, et „preili“ nende „lihtsasse“ metsa ära eksind.

Muljeid kogumisretkelt Läänemaal Varbla kihelkonnas kirja pannud Helga Meindok.

laupäev, 6. 06.
Mustjala, Võhma k 1937:
ERA Foto 891
Kiik koplite vahelisel teel. Karjapoiss üle irre ajamas.
http://kivike.kirmus.ee/index.php?t=3&oid=6&module=400&op=3&pid=ERA-12276-47549-25870

reede, 5. 06.
Reigi, Heigi k 1938: See, kes ambad suus sünnib, peab nõid olema.

neljapäev, 4. 06.
Kihnu 2013: Painaja on siuke, mida öeldakse, et üks tuleb sedasi sulle rinde peale. See võis üks haigus olla, kes see siis sulle sinna ronib. Nad mõtlesid, et üks siuke paha inimene ond ju. Paha inimene kindlasti, kes see painaja oli, et tuleb sulle halba tegema? Ju ikka unes näed. Või käed-jalad võibolla surevad ää seal magades või... Et siis tuleb siuke tunne nagu hakkaks lämbuma või.

kolmapäev, 3. 06.
Muhu 1944:
Eedeni laul
See oli ükskord Eedenis,
kus Adam, Eeva elasid.
Ai tull-all pom, Eedenis,
kus Adam Eeva elasid.
Adam läks siis kõndima
ja Eeva heitis magama.
Ai tull-all pomm, kõndima
ja Eeva heitis magama.
Siis lendas veel üks linnuke,
mis mesi-linnuks hüütakse.
Ai tull-all pomm, üks linnuke
mis mesi linnuks hüütakse.
Ta lendas Eeval moka peal
ja magust maha jättis seal.
Ai trull-all pomm, moka peal
ja magust maha jättis seal.
Kui Aadam tuli kõndimast
ja leidis Eeva magamast
Ai tull-all pomm, kõndimast
ja leidis Eeva magamast.
Siis Aadam silmas moka peal
magust vaha hiilg’vat seal.
Ai trull-all pomm, moka peal
magust vaha hiil’vat seal.
Aadam katsus keelega,
mis väga maitses meelega
Ai trull-all pomm, keelega
mis väga maitses meelega.
Sest ajast tulnud moodisse,
et suud saab antud pruudile.
Ai trull-all pomm, moodisse
et suud saab antud pruudile.
Et Eeva all oli selili
ja Aadam peal oli kõhuli.
Ai trull-all pomm, kõhuli
et Aadam peal oli kõhuli.
Siis lendas veel üks linnuke,
mis hüütaks leeri linnukseks.
Ai trull-all pomm, linnukseks
mis hüütaks leeri linnukseks.
Sest ajast tulnud moodisse,
et taha pandaks pruudile.
Ai trull-all pomm, moodisse,
et taha pandaks pruudile.

teisipäev, 2. 06.
Paistu, Kaarli k 1895: Kui täied selga pantud on, siis võta 7 täie ja lõika pihlakupuupulk ja kääna latva poolt otsast süda natukene välja ja pane need 7 täie sinna sisse. Siis pane vastupidi punn ette, nüid vii see pulk sinna, kus üks jooksja oja ehk allik välja ajab ja kui seda teed, siis tee nõnda, et keegi ei näe ja kellegil ei ütle, ei oma emal, isal, vennal ega õel.

esmaspäev, 1. 06. 2015
Türi, Kirna v. 1935:
Kuu on ümmargune
Mängijaid võib olla neli või viis. Ühel mängijatest on kepp käes. Kõik mängijad istuvad ringis. Üks mängija võtab kepi ja joonistab, öeldes: „Kuu on ümmargune. Nina, silmad ja suu.“ Kui kuu on valmis, annab ta kepi teisele mängijale kuu joonistamiseks. Esimene joonistaja otsustab, kas kuu on õigesti joonistatud. Mängu saladus pole see, et kuu saaks ümmarguselt joonistatud, vaid see, kuidas joonistaja sääljuures seisab, kas püsti, põlvili, küürakil või istudes.
Seda mängu mängitakse siis, kui muist on selles mängus oskamatud.

http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/items/show/1549

pühapäev, 31. 05.
Lääne-Nigula 1939: „Aitäh, kes kõhu annud, süüa saab ikka sisse“ – naljatlev söögi eest tänamine.

laupäev, 30. 05.
Täna „Venemaale veerenud V. Eestlased Peterburist Siberini“ Eesti Kirjandusmuuseumis! http://www.folklore.ee/uudised.php?yid=12&uid=881
Tartu 2004: Mu vanaisa Mart Eber (16.08.1860-11.12.1924) oli pärit Järvamaalt, Koigi vallast, Huuksi asunduse lähedalt Tamsi külast. Ta oli Huuksi mõisas viinapõletaja. Karske noormehena pälvis ta mõisahärra usalduse sellise töö peale. Ta oli oma vanemate ainuke laps ning peale külakooli õppinud ka kihelkonnakoolis. Leeris käis ta Järva-Peetri kirikus aastal 1878. Saanud 24 aastaseks otsustas ta Eestist lahkuda ja minna Venemaale, kus talupoegadele pakuti maad harimiseks väga soodsatel tingimustel. Väljavaateid saada talumaad Eestis polnud. Ühel päeval, aastal 1884 pani mu vanaisa hobuse vankri ette, ladus kaasavõetava vara vankrile ja sõitis koos vanemate, isa Jaani ja ema Maiga Peterburi kubermangu, Tsarskoje Selo maakonda, Sosnitsa valda. Selles maakonnas olid ees sinna juba varem elama asunud sugulased. Uue kodu rajas Mart Eber Kazakovo-Kargalozõ (eestipäraselt Kassakova-Kargaloosa) asundusse, vadjalaste maale, kelle keel on läänemeresoome keeltest kõige lähedasem eesti keelele. See oli eesti asundus, mis koosnes kahest kokkuliidetud külast. Nimi Kargalozõ tähendas soome hõimlaste keeles "karu augud", sest ümberkaudsetes metsades olid looduslikud augud, kus karud käisid vett joomas. Asunduse teine nimi oli pandud kellegi kasaka järgi. Vanaisa kodu asus asunduse selles osas, mis kandis Kassakova nime. Praegu asub see liitküla Volossovo rajoonis ja kannab vaid ühte nime Kargalozõ.

Kirja pannud Ludmilla Eeber.

reede, 29. 05.
Palamuse, Kudina v 1936: Ööema. Vanasti orjaajal said inimesed vähe magada. Nad ketrasid alati hilise ööni ja hommikul juba väga vara pidid nad mõisa orjusesse minema. Tihti kuuldi siis öösel voki vurinat ja vaatama minnes nähti alasti naisterahvast ketramas voki ees.

neljapäev, 28. 05.
Tartu 1999:
Poiss on peol ja kohtab seal ühte tüdrukut. Nad tantsivad ja lõbutsevad kogu öö ning joovad veini. Tüdruk ajab kogemata oma kleidile veini. Järgnevatel päevadel ei suuda poiss tüdrukut unustada. Ta uurib välja tüdruku elukoha ning otsustab külla minna.
Kui ta emalt tüdruku kohta küsib, ütleb ema, et see pole võimalik, sest tüdruk suri paar aastat tagasi ära. Poiss vaidleb vastu ja on kindel, et tüdruk oli peol. Ta ei jäta enne, kui vanemad on endast täiesti väljas, ning tüdruku haud võetakse lahti. Kirstus lamab seesama tüdruk ja tema kleidil on paari päeva vanused veiniplekid.

kolmapäev, 27. 05.
Kose 1892:
Vanad jutud
Selle esimese kirjutan Tammiku keelemurdes. Kose kihelkonnas Uuemõisas on üks vana preiln eland ja temal on see mood old, käind iga homiku sepapajas katsumas, kas alasi soe on, ja kui alasi külm olnd, siis põrutand sepa peale: „Sa laiskvorst ei viitsi tööd teha, alasi on üsna külm!“ ja ise istund ikka alasi peale. Sepp tüdinend viimaks ära ja mõeld, kuda tema pajaskäimist saaks ära kaadata. Siis võtt üks homiku alasi, pand ääsi ette ja aand tuliseks ja pand alasi oma vana koha peale tagasi. Kui preiln tuld, siis istund jälle vanamoodi alasi peale katsuma, kas alas soe on. Aga oh äpardust! – eks tagumine pool ole kõrvema hakkand. Siis joost ise suure ajuga uksest välja ja ööld: „Täna oled tubliste tööd teind, alasioli üsna soe.“
Aga sepapajas käimist ei ole tema ikka veel maha jätnud. Sepp mõeld jälle hea tüki välja, et tema enam ei tuleks, pand siis üks homiku hea raualaiti tulesse ja last poisid kiema aada. Kui preiln parajaste uksest sisse tuld, siis võtt kuuma raualaiti tulest välja ja ööld: „No poisid, taguge nüid!“ Temal old abiks kaks poissi. Nii kui poisid taguma hakkand, nii et sepapada tuld täis old ja preilna riided põlema hakkasid. Sepp seda nähes, et preilna riided põlesid, võtt künasse valmispandud musta tahmast vett ja hakkand preilnad kustutama, nii et teine nii kui toint välja näind. Saand tulekahi kustutud, siis preiln ööld: „Jah, oled sa kõik ümmerkaudu külatüdrukud ära narrind, nüid narrisid mind ka ära.“
Sestsaadik ei ole tema enam käind alasid katsumas, kas tema külm ehk soe on.

Kirja pannud Tõnu Wiedemann (Võimula).

teisipäev, 26. 05.
Jõhvi, Päite k 1889: Üheski maeas, kus ahi sees, ei tohtinud keski vilistada. Kui lapsed seda teadmata trehvisid vilistama, siis ütlesid vanemad: „Ega tulihoones või keegi vilistada; kui seda teete, siis lähvad maead põlema.“

esmaspäev, 25. 05.
Jüri 1896: Urbanipäeval mahatehtud linad kasvavad väga head.

pühapäev, 24. 05.
Kambja 1933: Nelipühiks tehti sõira. Hapupiim ja rõõskpiim pandi patta ja aeti keema. Siis nõristati vedel ära, pandi soola, köömlit ja koort hulka ning „kasteti segi“ (sõtkuti). Siis pandi see segu kotti ja kotiga kahe laua vahele vajutise alla. Sääl seisis ööpäeva. Siis määriti päält rasvaga ja pandi pilbaste pääle ahju, kus küpses ära.

laupäev, 23. 05.
Märjamaa, Kirna k 1948: Kui last ristiti, siis kasteti ristimisveega õunapuud. Puu ja laps pidid siis üksteise võidu kasuma.

reede, 22. 05.
Kadrina, Metsaküla 1939: Vohnja mõisas, kus ennemalt elas parun ja tema alamad, olla üksi toas olles südaöösel tihti vaime nähtud.
Üks mõisateenija rääkis mulle, kuidas tema oli vaimu näinud: „Istudes õhtul üksi toas, kuulsin äkki, et üks inimene tuleb trepist üles ülemisele korrale. Tähelepanu äratas see, et inimene, kes tuli, ei teinud uksi lahti, vaid tuli nagu läbi uste ja tal olid nagu ahelad käija jalgades. Avasin hirmuga ukse ja vaata imet: noor naisterahvas oli ülesse tulemas.“ Sirutanud käed tema poole ning kadunud siis jälle ära, endal käed ahelas. „Tõmbasin hirmuga ukse kinni ja hakkasin karjuma, karjusin seni, kuni mõisarahvas tuli mu karjumise peale ülesse. Jutustasin oma nägemuse ja mulle öeldi, et ega see ole esimene kord, siin on ennegi sääraseid nägemusi nähtud.“

Jutustanud Emilie Aug, kirja pannud E. Sinimets.

neljapäev, 21. 05.
Haljala 1890: Vanast kõndinud hunt teed mööda ja kõnelnud nõnda: „Ma pole palju pattu teinud. Tuhat sõin ma tutupäid (lambaid), sada sõin ma sarvikuid, viiskümmend vibunina (siga), kuuskümmend kompajalga (hobust), seitsekümmend senga-jalga (jänest), kaheksakümmend käukalõuga (koera), üheksakümmend veikest lindu.“

Kirja pannud Julius Aleksander Reepärg (Rehberg).

kolmapäev, 20. 05.
Hageri 1914: Vanal ajal tahetud Rahaaugu mäele Hageri kihelkonnas Visja külas kirikut ehitada. Aga mis päeval ehitatud, see öösel kokku langenud. Pandud siis kaks musta härga ikke, sao haod neile järele, kolm ehituskivi pääle ja lastud omapääd minna. Härjad jäänud seisma, kus praegu Hageri kirik asub.

teisipäev, 19. 05.
Kuusalu, Juminda k 1974: Kui poiss salamahti tüdrukule nõela seelikusappa paneb, siis on nagu kinnitatud temale.

esmaspäev, 18. 05.
Algasid ERA välitööd Hageri endises kihelkonnas!
Hageri 1938: Rabiveres oli old Nonni saunas – eit oli ää surd, oli käind kodu, virutand kerisekiva alla. Käind õpetaja seal, põle kedagi aidand. Olid pand õbesõrmuse püssi sisse, olid last, siis oli ää kadund. Kodukäijaid lastud ikka õbedaga.

Jutustanud Kaarel Atsu, kirja pannud Rudolf Põldmäe.

pühapäev, 17. 05.
Äksi 1893: Tölki-tölki, rääbistölki, tölki-tölki öörand-tölki, tölki-tölki vas-vilistutölki?

laupäev, 16. 05.
Muusikaline muuseumiöö! http://www.folklore.ee/uudised.php?yid=12&uid=879
Suure-Jaani 1898: Aastat kümme tagasi juhatasin mina meie muusika seltsis (Ilmataris) tähelepanemist meie vana lauluviiside peale, et need ka saaks ülesse kirjutatud ja vanavara aita paigale pantud. Ilmatari selts lubas seda asja omalt poolt ka toetada. Viiside üleskirjutamine ei ole aga igamehe asi, sellep. läks asi pikka mööda. Suurema osa kirjutas neid meie pasunakoori liige M. Kielas ülesse, siis on osalt minu kirjutatud ja üks viis on A. Mägi kirjutatud. Kõik need viisid on siin rahva seas lauldud saanud, osalt varemalt, osalt hiljemal ajal. Jäägu nad vanavara kogus Suure-Jaani vanavara kõrval alale, et muusika meistrid neid tarbe korral saada võiks.

Rahvaluulekoguja Tõnis Köstneri kaaskirjast Jakob Hurdale.

reede, 15. 05.
Viljandi 1894: Päev hüüab ööse, laisad lähvad tööle.

neljapäev, 14. 05.
Põlva 1966: Ristineljapäivan es tohi mehega magada, sis pand lina kõik maha nigu hakki.

kolmapäev, 13. 05.
Käina, Taterma k 1938: Igal laeval oli oma putermann, aga mõnel oli ka kaks. Ma isi olin ka ükskord vahtis ja kuulsin, kudas putermannid teineteisega mastis laeva üle vaidlesid. Üks ütles: „Kas on ka tugev laev?“ Teine ütles: „Mis ta tühi on, hoia sülega kinni“. Mõne pääva pärast laev jooksiski karile kinni.

Jutustanud Peeter Madrus, kirja pannud Enda Ennist.

teisipäev, 12. 05.
ERA Foto 972
Setumaa 1913: Nikita Vassil (Sido Nikita poeg), lepasarve puhuja.
http://kivike.kirmus.ee/index.php?t=3&oid=18&module=400&op=3&pid=ERA-12276-48172-71107

esmaspäev, 11. 05.
Vaivara, Samokrassi k 1899:
Koerakoonlased olid kurjad vaimud, kes omale inimese ihu võtsid ja sel viisil maailmas ümber hulkusid, kord tropikaupa, kord paariviisi. See ihu, mis nad enesele võtsid, ei olnud aga mitte just inimese ihu sarnane, vaid must, kole ja karvane, nii et inimesed neid juba kaugelt ära tundsid ja neid kartsid.
Inimestel oli ka asja neid karta, teades, et koerakoonlased nende liha järele niisama maiad olid kui kassid hiire liha järele.
Neil oli hea nägemine ja haisutundmine, nii et inimene, kelle jälgede peale nad juhtusid, enam nende käest ei peasenud, vaid nad ajasid inimest nii kaua jälgede mööda taga, kuni kätte saivad ja ära sõivad. Tahtis inimene nende käest ära peaseda, siis pidi ta vette astuma ja vett mööda edasi minema ning vees jäljed ära kautama, sest vees ei tunnud koerakoonlane inimese jälje haisu.
Olid koerakoonlased inimese ära söönud, siis votsid nad tema naha, panid oma selga ja tegid sel kombel inimese näul kurja. Koerakoonlased ei olnud just mitte ühtepuhku rändamas ega kurja tegemas, vaid ainult suurte sõdade järel. Muul ajal oli neid vähe näha, sest neid peeti oma ülema poolt kinni. Igal kroonul oli neid hea hulk olemas. Kui nüüd sõda tuli, siis lasti nad lahti, et nad vaendlase maad inimestest tühjaks pidid tegema neid ära süües. Arvati juba küll saama, siis kutsuti nad jälle tagasi.
Et nad kurjad vaimud olid, võib ka sellest arvata, et nad oma kurjasünnituse tööd ikka enne keskööd tegid ja kukkelauluga oma ammeti maha jätsid. Nagu eestulevad juttustused näitavad, kartnud nad kukkelaulu väga – jätnud oma kurja tööd maha ja põgenenud ära.
Ka olnud nad mõne karske ja viisaka tüttarlapse vastu armulised, aga laisa söönud kohe ära.

Jutustanud K. Feldbach ja Juhan Välja, kirja pannud Friedrich Feldbach.

pühapäev, 10. 05.

laupäev, 9. 05.
Häädemeeste 1939: Aga nigulapäe on kevadi sibulategemise päe. Kõige paremad sibulad kasvava nigulapäe maha pantu, sis ei lähe putke ja kasvava ästi. Muud kuntsi nigulapäevast ei tää.

reede, 8. 05.
Martna v, Liivaküla (Martna khk) 2012:
Tagasaares on Härgerahu. See on Tagasaares, see on niisugune heinamaatükk, ümberringi on kõik roog, aga ühest kohast lähed siit sisse, hüüti Härgerahu. Ja seda ma olen kuulnud, et kui härjad olid väga väsind olnd, siis härjad olid läind sinna Härgerahule, et seal on rahu, sealt neid ei tohtind siis ära tuua, härjad puhkasid seal. Hüüti Härgerahu seda heinamaad. Seal heinamaal ma olen käind ka, seal on väga ilus hein, nihuke tudrahein. Ümberringi oli kõik roog ja meri, aga see oli niisugune kõrgem koht, et sealt tehti heina.

Jutustanud Amilde Laansoo, küsitlenud Valdo Valper ja Pille Vahtmäe.

neljapäev, 7. 05.
Kadrina 1980: Lehe ristipäe pidid puudel lehed otsas olema.

kolmapäev, 6. 05.
Kanepi, Erastvere v, Mäe k 1939: Minu koduvallas on üks koht, mida kutsutakse „Kunnu“ varikuks. See maastik, kus varik asetseb, on kõrge, nii et isegi mere pääle olevat näha. Ja sellest varikust umbes 1 kilomeeter lõuna poole on üks koht, mida kutsutakse „Kalmat“ mäeks. Sääl mäe pääl olnud vanast kirik, aga Rootsi ja Vene sõja ajal on see kirik ära purustatud, ja kiriku kell olevat visatud sinna lähedal olevasse tiiki. Mõned vanad inimesed olevat seda kella näinud, aga nüüd on maa sisse vajunud.

Jutustanud August Arras, kirja pannud Valli Arras.

teisipäev, 5. 05.
Kaarma, Tamsalu k 1939: Kivid olevat kõik maailma loomise ajal taevast alla sadanud. Kivid, mida inimesed ei ole oma käega katsunud, kasvavat kogu aeg suuremaks. Nii olevat sügavas maapinnas, kuhu inimese käsi ei ulata, kivid nii suureks kasvanud, et on ühinenud kõik üheks suureks kiviks ja on moodustanud kivise aluspõhja.

esmaspäev, 4. 05.
Märjamaa, Kõrvetaguse 1943: Parem pikk peenike nälg kui lühike jäme nälg.

pühapäev, 3. 05.
Valga 1931: Õhtul kuu valgel õpitakse, siis jääb ka pähe.

laupäev, 2. 05.
Kursi 1926: Jumalast on loodud, kellele tüdruk läheb ja kelle poiss võtab.

reede, 1. 05. 2015
Pühalepa 1889: Kes volbrepäeva kollase lipleka näeb, selle lehmad andvad head piima, kellest kollast võid saab; kes valge lipleka näeb, selle piim ei lähe mitte sandiks; kes kirju lipleka näeb, selle silmad saavad haigeks.

neljapäev, 30. 04.
Kadrina 1898: Vanarahva usu järele ei tohita neljapäeva õhtutel kedrata, vaid ketrajad peavad siis miski muud tegema.
Kord peetud ühes peres seda asja naeruks. Kedratud üle õhta. Äkki hakanud keegi lakas kolistama. Kolin hirmutanud rahva nii ära, et kõik kedruse seisu jätnud. Kolin kestnud ikka edasi.
Korraga laulnud kukk lakas. Kolin jäenud vait.
Sestsaadik pole pererahvas iialgi enam neljapäeva õhtul kedranud. Pealegi tehakse neljapäeva õhtutel puukisid, üleüldse: kurjad vaimud olla iga neljapäeva õhtul liikumas. Kurjad vaimud aga ei sallida kedrust. Sellepärast ei kedrata veelgi mõnes peres neljapäeva õhtutel.

Kirja pannud Alfred Konstantin Kivi.
Ilmunud Mall Hiiemäe kogumikus „Virumaa vanad vaimujutud“. Väljaannet esitletakse konverentsil „Noorte hääled“ täna kell 12.15 Eesti Kirjandusmuuseumis

kolmapäev, 29. 04.
Tallinn 2014:
Minu elus on olnud neli kodu. Lapsepõlvekodu asus Lasnamäel Turba tn. 8. Minu Lasnamäe kodu ehitati 1911–12 Tallinna linna rendimaadele ja seda maad oli 1,5 ha. See oli tavaline talumaja tollase projekti järgi, kus aknad olid päeva poole ja abiruumid põhja pool. Maja kuulus algselt Mihkel Tomingale, kes elas seal oma kolme lapse Johanna, Aleksandri ja Paulinega ning koos abikaasa Ewaga. Hiljem päris maja perekonna vanim tütar Johanna Tomingas. 1934. aastalt võttis endale kasutütre Agnes Gromani ja hiljem sündisin mina – Anne.
Meie maja ümber oli lage maa, aga maja ümbritsesid vahtrad ja sirelid. Eemal heinamaal oli pajuvõsa. Seal olid ka kahe maja asemed, need olid sõja ajal pommitabamuse saanud. Elasin Lasnamäel 23 aastat, käisin seal koolis ja ka esimesed tööaastad. Üks mu esimesi mälestusi pärineb ajast, kui oli veel vana Lauluväljak, kauni kaarega. See pidi olema enne uue ehitamist, kui seal laulupidu oli. Läksime üle heinamaa ja mul oli seljas uus, ema õmmeldud triibuline seelik. Inimesi oli palju ja ema võttis mu sülle, et ma paremini näeks ja ühtlasi ära ei kaoks. Mäletan päikest, inimeste laulu ja lehvivaid lippe. Kui hakati uut Lauluväljakut ehitama, käisime vaatamas, kuidas töö edeneb, vaatasin kuidas kraanad kive tõstsid ja suuri vineerplaate. Kahe aasta pärast laulsin juba ise sellesama kauni kaare all mudilaskooris, hiljem noortekooris.
Nagu ma meenutasin, oli meie maja ümber lage heinamaa, mis oli ühtlasi ka minu mängumaa. Üle Pae tänava aga asus külake, mis koosnes kaheosalistest barakkidest, kus elasid põhiliselt vene rahvusest inimesed. Nad olid saabunud meile elama pärast sõda ja peamiselt Leningradist või selle ümbrusest. Neid barakke oli umbes kolmkümmend ja nad asetsesid Pae tänava ja Narva mnt. vahel. Aga vene inimestega saime me väga hästi läbi.

Kirja pannud Anne Rebane, Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia laureaat 2015. aastal. Anne Rebane pälvis preemia järjepideva oma pere pärimuse vahendamise eest.

teisipäev, 28. 04.
Saarde 1936: Kes ühe linnu kulli või kassi käest ära päästab, see saab üheksa pattu andeks.

esmaspäev, 27. 04.
Viljandi 2011:
Meil oli suur tuba [Tarekese ühikas]. Ühel hetkel ma viskasin oma voodi välja, sest ma tahtsin madratsil magada. Lõppes sellega, et mingil põhjusel oli mul kogu oma matkavarustus kaasas. Istusime Mürakaga ja mõtlesime, mingi esmaspäeva õhtu võis olla, teisi ei olnud, et kurat, kuule, teeks midagi. Teeks kuidagi teistmoodi, noh ei lähe kööki jooma, ega midagi, teeme teistmoodi. Teeme matka! Meil oli tuba nii suur, panin kuppeltelgi püsti, madratsi tõstsime korraks välja, kuppeltelgi püsti, laualambi kruvisime lahti, madratsi panime põrandale, dressid selga. Tomatit, kurki oli, sügisene aeg oli järelikult. Tomatit, kurki oli – kööki, hakkisime ära, kõik matkanõudesse laiali, mina käisin kippelt veel ära bussijaamas.
Siis oli see bussijaam täiesti teistmoodi, võtsin ühe pooleliitrise viina, et nii tegime matka. Istusime telgis, õues - keset tuba niimoodi, telk on püsti, lamp on keset põrandat. Istusime, ajasime juttu, võtsime pudelist viina, võtsime kurki-tomatit peale seni kuni üks inimene tuli sisse, tahtis Müraka käest mingit nooti küsida. „Wow, kuule, ma tulen ka!“ Ja see lõppes sellega, et oligi nagu matkal – telki enam ei mahtunud, telgi ees olid inimesed niimoodi, keegi käis veel vahepeal poes ära. Me algselt mõtlesime küll, et istume natukene, võtame natukene, aga lõpuks käis mingi laulupidu toas. Järgmisel korral ehitasime salooniks ruumi ümber.
Kõik voodid välja, lauad eraldi eksole, riiulitest baarilett ja kõik kogu värk /---/ ja siis tantsiti lõpuks toas line-tantsu edasi-tagasi. Meil oli suur tuba, siis sai seal kolmes või neljas reas kolm-neli inimest korraga, niimoodi 16 inimest tantsis korraga toas. Teised käisid akna tagant vaatamas.
Eemalt oli päris kihvt pilt, kuna meil oli – kaks või kolm akent oli toas, kaks akent oli toas. Siis said vaadata inimesed: edasi-tagasi liikusid line-tantsu.

Mälestusi Viljandi kultuuriakadeemiast ühiselamust jutustanud Hillar Sein, küsitlenud Kadri Sprenk ja Kaisa Raitar. Materjali korraldanud Katre Koppel ja Liis Reha pälvisid Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia 2015 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärimuse kogumise projekti koordineerimise, läbiviimise ning kogutud materjalide korraldamise eest aastail 2011–2014.

pühapäev, 26. 04.
Lüganuse 1972: Minu kodu käib minuga kaasas, kus olen, sääl elan.

laupäev, 25. 04.
Võnnu 2015:
--- Minu jaoks ongi päris kodu ikka see, kus väraval või toas rõõmsalt saba liputades ootab KOER ja kaissu pugev nurruv KASS ...
Tõelise kodutunde tekitab ka see, kui aknast paistab tuli ja korstnast tuleb suitsu, kui keegi on kodus ja ootab...
Elus on läinud nii, et mul on kodusid või varjupaiku olnud päris palju, aga kodudeks pean neist siiski vaid kolme.
*
Võin öelda, et oma lapsepõlvekodus olin ma õnnelik laps, sest meie kodus ei joodud ega suitsetatud. Kord, kui tädimees tahtis meil toas suitsu teha, ütles minu ema: „Parem lase kärts peeru, aga toas ei suitseta“.
*
Söögilauas oli isal alati oma kindel koht, teised sinna ei istunud. Lauas ei tohtinud kõverdi istuda, siis ütles isa, et: „Soolikad lähevad keerdu.“
Kui keegi võttis toidukausi enda ette ja hakkas sealt sööma, ütles isa: „Meie majas kolmjalast ei sööda.“
Söömisest veel: „Magaja jagu hoitakse alles, aga ringihulkuja söök süüakse ära.“ (Kui keegi ei tulnud söögi ajaks koju).
Kui õhtul said toidukausid kõik laual tühjaks söödud, siis öeldi, et „Homme tuleb ilus ilm.“
Tühja kõhuga ei tohtinud magama minna, siis pidi surm öösel peatsis passima.
Kui oli äike, tuli noad-kahvlid laualt ära koristada, sest metall pidi äikest ligi tõmbama.
*
Kokkuvõte: Millest tunnen oma kodu?
Oma kodu on see, kus saan kõndida paljajalu pehmel murul ja pesta hommikul kasteheinas silmi.
... kus saan oma käega võtta aiast marju ja õunu
... kus kuldnokk kevadel kase otsas pesakasti ees rõõmsalt laulu laseb.
... kus näen pääsupoegi varju all suureks kasvamas.
... kus kevadel kostab lausa õuele sookurgede trompet ja tetrede kudrutamine.
... kus konnakontsert üle jõe soos on nii vägev nagu keeks mulinal pudrupada
... kus suured puud kodu juures on nii täis kuldnokki, nagu oleks puudel suured laulvad pungad
... kus sügisel saab üle õue lendavatele hanedele-luikedele järgi lehvitada ja neile „Head teed“ soovida
... kus koju tulles ootavad alati ees koer ja kass.
... kus võid vabalt istuda ja astuda
... kus keegi teine ei tule mulle ütlema, et nii ei või
... kus on hea ja turvaline olla
... kuhu tahaks ikka ja jälle tagasi tulla
... kus saad talvel külmaga küdeva ahju suu ees praksuva tule paistel istuda
... kus saad talvel akna taga aias linde ja oravaid toita
... kus kevadel lööd labida mulda ja paned seemned maha ning sügisel koristad saagi ja viid talveks keldrisse
... kus aiast saan võtta tee jaoks melissi ja piparmünti
... kus aias õitsevad kaunid lilled

Kirja pannud Eha Võso. Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemia laureaat 2015. Eha Võso pälvis preemia 2014. aasta kodupärimuse kogumisaktsiooni silmapaistva kaastöö eest.

reede, 24. 04.
Märjamaa 1931: Igal pool hea, kodu kõige parem.

neljapäev, 23. 04.
Karksi 1890: Jüripäevä peetevet selleperäst, et üte linna all olevet suur kala ollu ja lubanu sedä linna ärä upute. Ütegi miist ei olevet löüt, kes sedä kala ärä oles julgenu tappa, linnarahvas ollu peris hädän. Viimäde löüt ometigi üts miis, kes selle kala ärä tappen. Selle mehe nimi ollu Jüri, selleperäst hakat ka sedä päeva jüripäeväs ütleme.

kolmapäev, 22. 04.
Kolga-Jaani 1888: Kui sa õhtule lähäd, ei tohi sa oma riidid mitte laua ega leväkünä piäle ei kuskille toedo piäle panna – siis jäeb saksa viha so pääl.

teisipäev, 21. 04.
Lääne-Nigula, Oru k 1895:
Üks peremees oli kehvapoolne, ei saanud oma eluga enam läbi. Tema oli kuulnud, et teiste meestel, kes jõukad on, käivad kratid varandust toomas, aga tema va mees ei mõista krätti teha.
Ükskord õhtul metsas tuleb temale väike pika habemega mees vasta ja õpetab mehikesele krätitegemise sõnad. Kui nüüd mees kodusse läinud, oodanud, millal teised pererahvas magama läinud, siis läinud sauna ja hakanud krätti valmistama. Kedervarre pani kehaks, suure nõela südameks, kaks vana kasukakäist tiivadeks, kaks tulesütt silmadeks, puuäkke pulgad jalgeks, vanad sukasääred kottideks. Iga kehajäo panemise juures ütles ta ise sõnad. Krätt seisnudki mehe ees ja küsinud kohe tööd. Peremees ütles: „Too mulle vilja, raha, vara jätku!“
Sulane oli aga peremehe järele valvanud ja niiviisi sauna seina vahelt kõik peremehe kräti tegemise käigud ja sõnad kuulnud. Kohe hakanud omale ka tegema. Tehjes unustanud ta aga ühe sõna ütlemata ja krätt saanudki kolme jalaga (läänlased hüiavad kolmejalgist pinki ikka krätiks). Siiski olnud see kolmejalgne krätt veel teravam ja tugevam sulasele vara tooma, kui peremehel neljajalgne krätt. Sagedaste võtnud ta veel neljajalgse kräti käest selle noosi veel ära. Krättidele pandud ikka laudile pudru, mis näd sõivad, sööma kallal läksivad krätid igas kordas riidu. Ükskord sõi karjapoiss, kelm, laudil pudru nahka, aga ise pani oma rooja jälle asemele (sittus sisse).
Kui nüüd krätid sööma läksid, ütles peremehe krätt: „Pupp, pupp!“
Sulase krätt katsus ka ja ütles ka: „Äkk, äkk!“
Krätid vihastasivad sellest teust nõnda, et maea põlema panid. Ise pugesivad õue rattarummu sisse, sulane viskas selle tulesse, nii saivad ka krättid ise otsa.

Kirja pannud Joann Prooses.

esmaspäev, 20. 04.
Emmaste 1939:
Rikka mehe pull lähäb kevade välla: pouadi, pouadi, pouadi!
Vaese mehe pull lähäb: köhkat-köhkat, köhkat-köhkat!
Rikka mehe jäär teeb: päkk-päkk-päkk, päkk-päkk-päkk!
Vaese mehe puki teeb: uhi ooda koa, uhi ooda koa!

pühapäev, 19. 04.
Kodavere 1948: Küll on õnnetu mu elu, küll mul vaesel palju valu, igaüks mind hirmsast piinab ja ka koledaste vaevab, ja nii peened piigakesed, niid on mu kõige tigedamad vaenlased, niid mind pihus pigistavad, käte vahel käkistavad, siis mind vaesekest veel trööstib, et mu õnnetus neid ehib, kuni viimate lähen hauda, murega kartsauhti?

laupäev, 18. 04.
Iisaku, Lemmaku k 1956: Kiik õli vanasti. Lauba õhteti ja pühapäev, siis õli kiikumine pruugist. Mina õlin poisike, siis pidasime nõu, et teeme kiige. Kust postid saame. Ronisime siit mõisa metsast aga ei saand obust ära vedada, kõik kartsid – tuleb pahandust. Vedasime ise uued postid metsast välja, poisid käsitsi vedasid. Sie kiige õli surnuaia ligi metsas, siel küngas, siel künka pial õli. Pill õli ikke kua kiige all.

Jutustanud Eduard Mölder, kirja pannud Helgi Kihno.

reede, 17. 04.
Helme 1922: Suures rikkas talus elasid kolm Leenat. Ühte neist, kes oli peretütar, kutsuti Talu-Leenaks, teised – Suur-Leena ja Väike-Leena – olid teenijad. Peretütrel käis palju kosilasi. Kuid et ka teenijad virgad ja töökad olid, siis tahtis peremees neid ka hästi mehele panna. Selleks mõtles ta järgmise plaani. Kui esimene kosilane musta täkuga talli sõitis, saadeti talle Väike-Leena vastu. Kosilane arvas selle peretütreks. Joodi kosjaviinad ära ja määrati kolme nädala pärast pulmad.
Järgmisel päeval kihutas talu õue teine rikas kosilane toredate hobustega. Temale saadeti Suur-Leena vastu. Räägiti ikka, et see on „meie Leena“ ja „meie Leena“. Kosilane ei pärinud ka palju, joodi kosjaviinad ja määrati pulmad samuti kolme nädala pärast.
Varsti sõitis kolmas kosilane, rikkam ja uhkem kui eelmised. Tema käsi käis samuti kui kahel teisel. Ta sai omale Talu-Leena ja laulatus määrati samale päevale kui Suurel ja Väiksel Leenal.
Hääkene küll, jõudiski kätte see pühapäev, mil kosilased Leenadega sõitsid kiriku juure. Siis alles märkasid kaks neist, et pruut ei olnud see, keda arvasid. Aga häbi pärast ei julgenud nad sellest sõnagi lausuda. Laulatati kõige enne Väike-Leena, siis Suur-Leena ja viimaks Talu-Leena. Peremees ei jätnud ühtegi Leenat kaasavarast ilma.
Aasta pärast sõitsid kosilased uuesti peremehe juure ja tänasid naiste eest. Pääle selle elasid kaua õnnelikult ka nende lapsed ja lapselapsed. Kui nad surnud ei ole, elavad praegugi rikkalt ja õnnelikult.

Jutustanud Simu Viks, kirja pannud Bernhard Sööt.

neljapäev, 16. 04.
Viru-Nigula 1947: (Pidulauas, kui keegi maias on). Ma sööksin kooki moosiga, kui ilus neiu oleks ma!

kolmapäev, 15. 04.
Laiuse 1937: Parem oida kui oiata. Parem kahju eest aegsast oida, kui pärast kahetseda.

teisipäev, 14. 04.
Tartu-Maarja 1898: Hoidjal ikke om. #arhiiv2115

esmaspäev, 13. 04.
Karksi 1960: Künnipäeva (14. IV) hommikul varakult pidi tööle minema põllule enne päikesetõusu. Oli komme.

pühapäev, 12. 04.
Tartu 1967:
K: Miks ühed inimesed on kõhnad, teised paksud, kuigi söövad samu makarone?
V: Sellepärast et ühed söövad neid pikuti, teised põigiti.

laupäev, 11. 04.
Tallinn 1928: Kui on puupind läind ihu sisse, siis tule see hõlpsalt välja, kui võetakse pähklituum, näritakse suus purule ja pannakse see puru selle koha peale, kus pind sees on. See puru kiskuda pinna peagi ihu seest välja.

reede, 10. 04.
Otepää 1957:
Mida külvad kevadel, seda lõikad sügisel,
mida õpid noores eas, seisab eluaeg sul peas.

neljapäev, 9. 04.
Peetri, Sargvere k 1927:
Nurme küla noored mehed
lähvad võidu sõitemaie,
võidu naisi võttemaie,
võidu pulmida pidama:
hobu neil alla kui see ahju,
ise peale kui see päeva,
kübar kui kirikukella,
vöö kui vihma-vikerkaari
(kordamisel: vöö kui Riia linna lippu).

Prandi küla noored mehed
lähvad võidu sõitemaie,
võidu naisi võttemaie,
võidu pulmida pidama:
täkk neil alla täide söödud,
saba saereste näritud,
kübar neil külasta toodud,
vöö neil vallapoiste käesta.
Seletuseks: Nurme küla all on mõeldud praegust Nurmsi küla (Paide–Põltsamaa maantee ääres, Paidest ca 10 km Põltsamaa poole). Prandi küla oli sellest paar kilomeetrit edasi, kuulus Koigi valla alla; möödunud sajandi II poolel tehti sellest Prandi karjamõis, talupojad viidi mujale.

Laulnud Liisabet Grünthal, kirja pannud Richard Viidalepp.

kolmapäev, 8. 04.
Viljandi 2007:
Ära puuderda, ära peegelda
Vaid võta nõel ja lihtsalt heegelda!

(Koolipärimuse kogumisvõistluselt 2007.)

teisipäev, 7. 04.
Lihula v (Karuse khk), Meelva k 2012: Meie aias on tamm ja see tamm on mind isiklikult ravind. Tegin autoavarii ja selg oli niimoodi, et ma ei saanud… no sealt välja ma kuidagi sain. Ja kui ma siis tulin siia maale, see oli suve alguses, hakkasin selle tamme vastas istuma, sirge seljaga sain ainult sinna istuda. Ja kui ma olin kuu aega istunud ja palunud