Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Virumaa vanad lastemängud

Hiiemae2012.jpg

Autor: Mall Hiiemäe

ISBN: 978-9949-490-25-7

Välja antud: 2012

Enne mängu loetakse, kes peab esimeseks midagi
tegema. Neid sõnu on palju, näiteks: ütin, katin,
toomin, noomin, viradi-vimma, koogu murdu,
kreinu krips, kinga-küla poiss.
(1934)

Vana aja lastemänge mängiti külavainul, koduõuel ja toas, suvel karjas käies ja talvel koolis. Paljud sellal oma vanematelt ja teistelt lastelt õpitud mängud on unustusse jäänud, kuid paljusid mängitakse nüüd ja edaspidigi. Käesoleva raamatu mängukirjeldused on pärit Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest (Tartu, Vanemuise 42, Eesti Kirjandusmuuseum).

Koostanud ja toimetanud Mall Hiiemäe
Illustreerinud Mari Hiiemäe
Kujundanud ja küljendanud Pille Niin

Vaata lehekülgi raamatust!

Väljaanne on läbi müüdud.

Valdkond: