Virumaa liisusalmid ja mängud

Virumaa liisusalme ja mänge eri aegadest

Liisklugemisi ehk liisusalme ehk mängualgusesalme on kasutatud mängudes püüdja, lugeja või mängu alustaja väljaselgitamiseks. Samuti lõbustatakse end neid niisama lugedes või mängudele rütmi andes. Need lõbusad salmikesed levivad ühelt lastepõlvkonnalt teisele, siiski muutuvad salmid ja nende harrastamine aegade jooksul.

Sellele lehele on koondatud andmebaasis "Uka-uka. Vanad ja uued mängud rahvaluulearhiivist" leiduvat Virumaa ainest. Viru Instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi koostööprojekti raames koguti ning sisestati liisusalme, mänge ja lapsepõlvemälestusi. Projekti toetas Virumaa pärimuskultuuri programm. Kõik kogutu on arhiveeritud Eesti Rahvaluule Arhiivi.

Kõiki andmebaasis olevaid Virumaa mänge näeb siis, kui otsingulahtrisse sisestada "Virumaa" või vajutada siia. 

Rohkelt mänge ja salme leidub ka Mall Hiiemäe raamatus "Virumaa vanad lastemängud" (Rakvere-Tartu, 2012).

Eesti Rahvaluule Arhiivi on liisusalme kogutud korduvalt, alates 1920.–1930. aastatest kuni tänapäeva koolipärimuse kogumise võistluse ja 2020. aasta liisusalmide aktsioonini. Nagu muu folkloor, peegeldavad ka liisklugemised maailma, aega ja kultuuri, milles nad eksisteerivad. Virumaa paistab silma omanäolise asustuse poolest ning ka mängu- ja salmipärimus on seetõttu kirev. Üks osa 20. sajandi alguses populaarsetest mängualguse lugemistest on tuntud tänaseni (näiteks "Üks väike valge tuvi"), teine osa vajunud unustuse hõlma. Levinud on uued liisuvõtmise viisid, nt lugemine "Kivi, paber, käärid" või näppude viskamine. Õuemängud, kus salme sageli kasutati, pole enam nii populaarsed. Märgata on salmide kasutusala muutust, neid õpitakse ja loetakse lasteaedades ka muul ajal kui mängides. Lehekülje eesmärgiks ongi anda ülevaade Virumaa salmitraditsioonist ja selle muutumisest.

-------------------------------------------------------------------

Ootame ka edaspidi liisusalme ja mänge, veebivorm vastamiseks: https://forms.gle/ditT4a1vFBLBVD77A

Vastuseid võib saata ka e-postiga (kratt@folklore.ee) ning postiga: Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, 51003 Tartu, märksõna „liisusalmid“. Küsitluse faili allalaadimiseks leiab siit: http://www.folklore.ee/era/kysitlus/Viruliisud_2020.pdf