1001 lastemängu aastast 1935

 Sirvi veebiväljaannet (kokku 1001 mängukirjeldust)

Sellel leheküljel olevad lastemängude kirjeldused pärinevad Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest. Suurem osa veebivalimiku mängukirjeldustest pärineb lastemängude ülemaalise kogumiskonkursi (1934–1935) saadetistest. Kogumisvõistlus korraldati koostöös Haridusministeeriumi koolivalitsusega, mängukirjeldused ja joonistused on kooliõpilastelt. Mänge on valitud kõikidest endistest Eesti maakondadest. Valimik sisaldab põhiosa omaaegsest populaarsest mänguvaramust 5–15-aastaste laste seas, tuues ära ka unikaalsemaid ning ainukordsemaid mänge. Samuti leiab kogumikust nii praeguseni mängitavaid kui juba unustusehõlma vajunud mängude kirjeldusi. Tekste on kohendatud loetavamaks, kuid siiski sisaldavad need ka ajastuomast, paiguti tänapäeva ortograafiareeglitele mittevastavat kirjapilti. Ühest ja samast mängust võib olla esitatud mitu eri varianti, mis aitavad paremini mõista mängureegleid ning suunavad tähelepanu eri piirkondades kasutusel olnud erisugustele mängunimetustele. Otsinguid saab teha maakonna, kihelkonna, koguja (kirjapanija) ja mängu esitaja (jutustaja) nime järgi; ka mängunimede ning märksõnade kaupa. Väljaanne on üles ehitatud vabavaralisele Omeka platvormile, mille kasutajaliides on eesti keelde tõlgitud lastemängude väljaande ettevalmistamise käigus.

DOI: 10.15155/9-00-0000-0000-0000-00086L

ISBN 978-9949-490-87-5

KoostajadERA II 99, 11

Tekstid välja valinud: Mall Hiiemäe

Veebiväljaande koostanud ja toimetanud: Mall Hiiemäe, Risto Järv, Kaisa Kulasalu, Mari Sarv, Kadri Tamm, Astrid Tuisk

Kujundus: Siret Roots

Veebilahendus ja Omeka eestindus: Kaisa Kulasalu ja Mari Sarv

Projekti eestvedaja: Risto Järv

Tekstisisestus: Anneli Aan, Kaisa Kulasalu, Tuuli Otsus, Kadi Raal, Triin Sepp

Korrektuur: Inge Annom, Mall Hiiemäe, Kaisa Kulasalu, Kadri Tamm, Astrid Tuisk, Valdo Valper

 

Mängukirjeldused ja -joonised: Eesti Rahvaluule Arhiiv 

Töörühma rahastus:

SF teadusteema „Folkloor ja folkloorikogud kultuurimuutuste mõjuväljas: ideoloogiad, kohanemine, kasutuskontekst“ (SF0030180s08)
HTM teaduskollektsioonid

Väljaande ettevalmistamist on toetanud:

Eesti Kultuurkapital

Autoriõigused: Eesti Rahvaluule Arhiiv, Mall Hiiemäe