2022/2     ISSN 1406–9938   
DOI 10.7592/MT2022.83   

Mäetagused
83


   Autorid   

 

   Eelmised   

 

   Bibliograafia   

   Eetika/Ethics   

   Submission   

 

   Sisukord   


Toimetaja: Mare Kõiva
Tegevtoimetaja: Asta Niinemets
Uudised: Asta Niinemets & Piret Voolaid
Ingliskeelsed kokkuvõtted: Tiina Mällo
Kaanekujundus: Andres Kuperjanov
Toimetuskolleegium 2021–2026: Ekaterina Anastasova (Bulgaaria Teaduste Akadeemia Etnoloogia ja Folkloristika Instituut koos Etnograafiamuuseumiga, Bulgaaria), Juri Berezkin (Peterburi Etnograafiainstituut, Venemaa), Meelis Friedental (Tartu Ülikool, Eesti), Tõnno Jonuks (Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Tartu Ülikool, Eesti), Janina Kursite (Läti Ülikool, Läti), Marju Kõivupuu (Tallinna Ülikool, Eesti), Pauliina Latvala-Harvilahti (Turu Ülikool, Soome), Kazuto Matsumura (Tokyo Ülikool, Jaapan), Tatiana Minniyakhmetova (vabakutseline uurija, Austria), Diarmuid O'Giollain (Corki Ülikool, Iirimaa), Piret Paal (Paracelsuse meditsiinieraülikool, Austria), Péter Pomozi (Eötvös Lorándi Ülikool (ELTE), Budapest, Ungari), Urmas Sutrop (Tartu Ülikool, Eesti-uuringute Tippkeskus, Eesti), Guntis Šmidchens (Washingtoni Ülikool, Seattle, USA), Aimar Ventsel (Tartu Ülikool, Eesti)
© Eesti Kirjandusmuuseum, MTÜ Eesti Folkloori Instituut

   Allalaadimine lugerile   

Sisukord

Külalistoimetaja: Kristel Kivari

Loodusest, pühadusest ja pärandist
Kristel Kivari

5
Kohalikud tavad ja pühaduse poliitika Trakai järvestiku piirkonnas
Lina Leparskiene

doi:10.7592/MT2022.83.leparskiene


9
Looduslikud pühapaigad kui jutupaigad Rambynase mäe näitel
Andrius Kaniava

doi:10.7592/MT2022.83.kaniava


37
Kohapärimuse roll keskkonnakonflikti diskursuses: Paluküla hiiemäe juhtum
Lona Päll

doi:10.7592/MT2022.83.pall


59
Karksi kihelkonna pühapaigad: mõningaid tähelepanekuid
Laura Mäemets

doi:10.7592/MT2022.83.maemets


89
Kesksed looduslikud pühapaigad Eesti kagunurgas
Heiki Valk

doi:10.7592/MT2022.83.valk


121
Hiied vee veerel. Pärimuse ja maastiku kujundikeelest looduslikes pühapaikades
Mari-Ann Remmel

doi:10.7592/MT2022.83.remmel


163
Eesti ajalooliste looduslike pühapaikade inventuurist ja kaitsest 2022. aastal.
Pikne Kama

doi:10.7592/MT2022.83.kama


211

Toimetuse valikust   

Loomade ja inimeste suhteid tähistavad loitsud – adresseerimine, eufemismid, düsfemismid.
Mare Kõiva

doi:10.7592/MT2022.83.koiva


219
Üksinduse maastikud Milan Kundera, Bohumil Hrabali ja Mati Undi teostes: “Olemise talumatu kergus”, “Liiga vali üksindus”, “Sügisball”.
Emma Lotta Lõhmus

doi:10.7592/MT2022.83.lohmus


253

Uudised   


Kõik uudised pdf-ina - [lk 275-310]

Ülo Valk 60. Tasakaalumeister - Tiina Sepp [lk 275]

Eesti-uuringute Tippkeskuse aastakonverents “Subjektiivsus ja intersubjektiivsus keeles ja kultuuris” - Piret Voolaid [lk 277]

Kevadkoolis uuriti meelte rolli kultuuris - Reet Hiiemäe [lk 278]


Väliseesti koolipärimuse kogumise aktsiooni algsed kokkuvõtted - Piret Voolaid, Piret Noorhani [lk 280]


Noorte kultuuriuurijate konverentsil anti välja kuus silmapaistva ettekande auhinda - Anastasiya Fiadotava [lk 283]


Ilmunud on suurteos “Eesti kõnekäänud III” Agnes Neier [lk 284]


Eesti Rahvaluule Arhiivi laekumistest 2021 - Olga Ivaškevitš, Risto Järv, Kadri Tamm, Astrid Tuisk [lk 286]


Kroonika


Summary
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.

ISSN: 1406-9938    
DOI 10.7592/MT2022.83