[ISSN]
Mäetagused

© Eesti Keele Instituudi USN (kuni nr12)
© EKM rahvausundi ja meedia töörühm
© cps.
ISSN: 1406-9938

Toimetajad Mare Kõiva & Andres Kuperjanov[ Autorid ]   [ Eelmised ]

Meid on toetanud:

Avatud Eesti Fond
"Eesti keel ja rahvuskultuur"
Eesti Kultuurkapital
Eesti Teadusfond
Toimetuse aadress:
"Mäetagused"
51003 Tartu
Vanemuise 42 - 235
e-mail:folklore@folklore.ee

Kaastööst


BSD NB! Ajakirjas avaldatud artiklite kohta kehtib autorikaitse.