2022/1     ISSN 1406-9938   
DOI 10.7592/MT2022.82   

Mäetagused
82


   Autorid   

 

   Eelmised   

 

   Bibliograafia   

   Eetika/Ethics   

   Submission   

 

   Sisukord   


Toimetaja: Mare Kõiva
Tegevtoimetaja: Asta Niinemets
Uudised: Asta Niinemets & Piret Voolaid
Ingliskeelsed kokkuvõtted: Tiina Mällo
Kaanekujundus: Andres Kuperjanov
Toimetuskolleegium 2021–2026: Ekaterina Anastasova (Bulgaaria Teaduste Akadeemia Etnoloogia ja Folkloristika Instituut koos Etnograafiamuuseumiga, Bulgaaria), Juri Berezkin (Peterburi Etnograafiainstituut, Venemaa), Meelis Friedental (Tartu Ülikool, Eesti), Tõnno Jonuks (Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Tartu Ülikool, Eesti), Janina Kursite (Läti Ülikool, Läti), Marju Kõivupuu (Tallinna Ülikool, Eesti), Pauliina Latvala-Harvilahti (Turu Ülikool, Soome), Kazuto Matsumura (Tokyo Ülikool, Jaapan), Tatiana Minniyakhmetova (vabakutseline uurija, Austria), Diarmuid O'Giollain (Corki Ülikool, Iirimaa), Piret Paal (Paracelsuse meditsiinieraülikool, Austria), Péter Pomozi (Eötvös Lorándi Ülikool (ELTE), Budapest, Ungari), Urmas Sutrop (Tartu Ülikool, Eesti-uuringute Tippkeskus, Eesti), Guntis Šmidchens (Washingtoni Ülikool, Seattle, USA), Aimar Ventsel (Tartu Ülikool, Eesti)
© Eesti Kirjandusmuuseum, MTÜ Eesti Folkloori Instituut

   Allalaadimine lugerile   

Sisukord

Külalistoimetajad: Ave Goršič ja Risto Järv

Saateks. Oskar Loorits ja teadlase portree
Ave Goršič, Risto Järv

doi:10.7592/MT2022.82.saateks


5
Oskar Looritsa portree Tartu Ülikoolile esitatud aruannete valguses
Tiiu Jaago

doi:10.7592/MT2022.82.jaago


9
Oskar Loorits ja tema kaasteelised
Mall Hiiemäe

doi:10.7592/MT2022.82.hiiemae


35
Oskar Looritsa liivi folkloori kogu
Tuuli Tuisk

doi:10.7592/MT2022.82.tuisk


61
Elava rahvalaulu juurde jõudmine: Herbert Tampere teadlaseisiksuse kujunemine
Taive Särg

doi:10.7592/MT2022.82.sarg


81

Toimetuse valikust   

Võit või lein? Venemaa 9. mai pidustuste kahemõttelisusest väiksest udmurdi külast vaadatuna
Eva Toulouze

doi:10.7592/MT2022.82.toulouze


131
Jumalad sõjas: jumalik toetus ja sõdade teoloogiline õigustamine muistses Anatoolias ja Põhja-Süürias
Vladimir Sazonov, Joanna Töyräänvuori

doi:10.7592/MT2022.82.sazonov_toyraanvuori


147

Meist endist    

Vanad udmurdi kombed taaselustatakse kõigepealt linnades. Intervjuu Galina Gluhhovaga
Agnes Neier

doi:10.7592/MT2022.82.gluhhova


175

Uudised    


Sügiskoolis uuriti maagiafenomeni väljundeid läbi aja - Reet Hiiemäe [lk 181]
Nõukogude aeg eestlaste mälestustes soome uurija pilgu läbi - Tiiu Jaago [lk 184]
Allakäigu kiirtee? 65. Kreutzwaldi päevad, Medica XIV - Katre Kikas [lk 190]
Kroonika [lk 192]
pdf

181
Summary
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938    
DOI 10.7592/MT2022.82