[6htul Eestis]

2017/3     ISSN 1406-9938   
DOI 10.7592/MT2017.68   

Kõne ja muusika  

Mäetagused
68


   Autorid   

 

   Eelmised   

 

   Bibliograafia   

 

   Sisukord   


Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Kolleegium Juri Berezkin, Janina Kursite, Marju Kõivupuu, Pauliina Latvala, Kazuto Matsumura, Tatiana Minniyakhmetova, Diarmuid O'Giollain, Péter Pomozi, Tiiu Salasoo, Urmas Sutrop, Guntis Šmidchens, Piret Voolaid.
© Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi ja meedia töörühm, Eesti Folkloori Instituut, vastavalt CC litsentsile BY-NC-ND 4.0

   Allalaadimine lugerile   

Sisukord

Külalistoimetajad: Heete Sahkai, Meelis Mihkla

Sissejuhatus
Heete Sahkai, Meelis Mihkla

7
Eestirootsi keele prosoodia tunnusjooni
Eva Liina Asu

doi:10.7592/MT2017.68.asu


9
Eesti keele lühikeste klusiilide häälduse variatsioon ja seda mõjutavad tegurid
Liis Ermus

doi:10.7592/MT2017.68.ermus


27
Prosoodiast meloodiani – eestikeelse Piibli proosatekstil põhineva ühehäälse a cappella kirikulaulu ehk eesti pühalaulu metodoloogia
Eerik Jõks

doi:10.7592/MT2017.68.joks


53
Varieeruva vältega sõnad: häälduseelistused ja määramisraskused
Mari-Liis Kalvik, Liisi Piits

doi:10.7592/MT2017.68.kalvik_piits


83
Muusikalised arendusvõtted ja muusikalise mõõtme konstrueerimine Jaan Malini häälutustes
Kerri Kotta

doi:10.7592/MT2017.68.kotta


101
Temporaalne variatiivsus eestikeelsete laulude esitamisel kui kompromiss kõne ja muusika vahel
Pärtel Lippus, Jaan Ross

doi:10.7592/MT2017.68.lippus_ross


123
Automaatse segmentimise hindamine
Einar Meister, Lya Meister

doi:10.7592/MT2017.68.meister


145
Lauserõhu akustilised korrelaadid eesti keeles
Meelis Mihkla, Heete Sahkai

doi:10.7592/MT2017.68.mihkla_sahkai


161
Välted seto regilaulu värsimõõdus
Janika Oras, Sulev Iva

doi:10.7592/MT2017.68.oras_iva


177
Arvutiparalingvistika väljakutsed ja eesti hääle meeldivus
Hille Pajupuu, Jaan Pajupuu, Rene Altrov

doi:10.7592/MT2017.68.pajupuu_altrov


195
Hääle spektri mähiskõvera kuju stabiilsus varieeruva dünaamikaga heliredelite laulmisel
Allan Vurma

doi:10.7592/MT2017.68.vurma


211

In memoriam    

Christie Davies [lk 239]

pdf
161

Uudised    

Elamisviiside tester – SIEFi 13. kongress Göttingenis - Mare Kõiva [lk 241]
29. rahvusvaheline huumorikonverents Montrealis - Piret Voolaid, Liisi Laineste [lk 245]
Balkani ja Balti uurijate kolmas ühiskonverents Vilniuses - Mare Kõiva [lk 248]
Mari religioon vaatluse all - Eva Toulouze [lk 250]
pdf

241

Tutvustused    

Folkloristlikud välitööd puust ja punaseks - Reet Hiiemäe [lk 255]

pdf
255
Summary
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938    
DOI 10.7592/MT2017.68