Fraseoloogia konverents

Eesti Kirjandusmuuseumi saalis

24. novembril 2003. a.

Kell 10.30-12.00

Kell 12.15-13.45

Kell 14.45-16.45

Kell 17.00