Idioomide käsitlusega seotud probleeme inglise-eesti ja eesti-inglise sõnastikes

Enn Veldi, Tartu Ülikool

Inglise-eesti keelepaari puhul oli oluline tähis Urve Hanko ja Gustav Liivi "Inglise-eesti idioomisõnaraamatu" ilmumine 1998. aastal. Samas on praegustel ja tulevastel tegijatel ees avar tööpõld, sest lahendamist ootavaid probleeme jätkub küllaga. Ettekanne lähtub asjade praegusest seisust ning toodud näited pärinevad hiljuti ilmunud kakskeelsetest sõnastikest. Üldise olukorra iseloomustamiseks sobib väljendi valged jänesed 'vahused laineharjad, vahused lained' käsitlus erinevates sõnastikes. Ingliskeelsed vasted on antud puhul Br white horses ja Am whitecaps. Eesti sõnastikes esinevad probleemid on järgmised:

1. Leksikograaf pole ingliskeelseid idioome üles leidnud ning on piirdunud kirjeldava vastega, nt. foam (of a wave); võimalik on ka vastupidine variant, et eesti idioom ununeb.

2. Leksikograaf oskab paremini briti inglise keelt ning ei tea ameerika vastet või vastupidi.

3. Mõlemad ingliskeelsed vasted on olemas, kuid märgendid puuduvad.

4. Ameerika vaste kirjutatakse lahku (white caps) sel kaalutlusel, et idioom peab koosnema kahest sõnast (muidu jääb idioomisõnastikust välja).

5. Kasutaja ei suuda idioomi sõnastikust üles leida, sest esituspõhimõtted on liiga keerulised.

Vahel leiame idioomide toortõlkeid; osaliselt võib-olla seetõttu, et tegijatel pole aega asjasse süveneda. Ilmekas näide on siinkohal väljend as white as a sheet, mille eestikeelseks vasteks on toodud kahvatu kui voodilina. Sobivad vasted on lubivalge, kriitvalge, surnukahvatu, näost ära. Rohkem probleeme esineb aga pakutud vastete kasutusväärtuse ja ladususega.

Kindlasti vajab uurimist ja parandamist sünonüümsete idioomide käsitlus. Vahel tundub, justkui leksikograaf pole lihtsalt selle peale tulnud, et tegemist on sünonüümidega.