Ajalooline traditsioon Võnnu kihelkonnast
kogunud Grigori Noppel 1929. aasta suvel
Kihelkondade kaart

Võnnu kihelkonna Ahja, Rasina ja Vastse-Kuuste valdade ajalooline traditsioon. 1929. a. suvel. Kogunud Grigori Noppel

EKLA F 199, m 38 Grigori Noppel

Väljaande valmimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (ASTRA)
ja Peipsiveere kultuuriprogramm.

ISBN: 978-9949-586-66-0

ISSN: 1736-2547

Toimetaja: Salle Kajak

Digiteerija: Eva-Kait Kärblane

HTML kujundaja: Karl Jaago

© EKM FO, EKM EKLA

Tartu 2018